”Föreställningar om kön och ätande”

De är flitiga som små myror på Sekretariatet, här är det senaste från deras nyhetsbrev. Rubriken kommer inte direkt från Sekretariatet utan från en som är med i nyhetsbrevet och sin egen beskrivning om vad hon är intresserad av. Hon säger att hon är ”docent i svenska”…

Hen gör genus roligare

”Att förändra språk, ord och betydelser är enligt Malena Gustavson, forskare och lärare på Tema Genus vid Linköpings universitet, en viktig del av det feministiska projektet för att motverka orättvisor och ojämlikheter”

En del av det feministiska projektet minsann. Men hon erkänner i alla fall att det är ett politiskt laddat ord i första hand och inte ett ”praktiskt pronomen”, alla erkänner ju inte ens det.

”Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns högskola, forskar om språkpolitik och feministiska språkreformer.

Min fetning ovan. WTF? Finns det ingen gräns för alla hittepågrejer som skattebetalarna ska pröjsa? Jovisst, man kan kalla henne docent i svenska om man vill men närmare sanningen ligger ju genustomte. Rubriken på inlägget kommer från det nedan

”Jag är språkvetare, och anlägger oftast ett feministiskt eller genusvetenskapligt perspektiv på mina forskningsfrågor.”

”Jag är har intresserat mig för måltidslitteratur, och har studerat hur livsstilskokböcker, som Per Morbergs Scenen, livet och konsten att laga mat, förmedlar föreställningar om kön och ätande och hur recepten kan förmedla matideologiska betydelser.”

beskriver hon själv sina intressen på sin sida på Södertörns Lekskola. ”Föreställningar om kön och ätande”, vad sägs om det? Det finns verkligen ingen gräns…

”Karin Milles håller med Malena Gustavson om att invändningarna mot hen ofta handlar om rädsla för förändring:

– Det finns människor som tycker illa om de ideologiska implikationer som ligger i hen. Motståndet mot hen i exempelvis tidningarnas kommentarsfält tror jag handlar om könskonservativa idéer, att ’kvinnor är kvinnor och män och män och så ska det förbli’.”

Nej, det har ingenting med någon ”rädsla för förändring” att göra. Det folk tycker illa om är viljan som genusfältet har att försöka skapa Homo Sovjeticus fast det redan har misslyckats VARJE gång…

”Inom genusvetenskapen är självreflexivitet, att forskaren redovisar sina egna ståndpunkter, en etablerad metod. Feministiska forskare har därför länge använt ordet jag i stället för man. Malena Gustavson menar att jag kan vara krångligt att använda, eftersom det kan verka som att ”jag” är upphovsperson till allt i texten”

Jaha, så genusfolk redovisar sina egna ståndpunkter, är det därför de gärna kallar sig allt annat än just genusfolk när de tillfrågas om något? De kallar sig statsvetare, forskare, sociologer, kulturvetare, docent i svenska och så vidare i all oändlighet, de kallar sig allt utom något något som har med genus att göra…

10341452_582327561883814_5650155328424760302_n

Sen har vi ”Språk som ifrågasätter normer

Hur kan kreativt skrivande bidra till att bredda idén om vad vetenskap, forskning och författande kan vara? Och hur använder genusforskare kritiskt tänkande som metod för att granska maktordningar? I den nya skriften ”Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap” reflekterar fem forskare över hur vetenskapens normer kan utmanas.

Kreativt skrivande, det låter väl som något alldeles extra det?

”Kreativt skrivande beskrivs som ”kvalitativ forskning dragen till sin spets”. Det handlar om att ifrågasätta forskarens språkbruk och position som förment objektiv och att i stället visa hur olika sätt att förhålla sig till språket kan bidra till en mer öppen forskningsprocess. Annelie Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, menar att genusvetenskapens utmaning av normer hänger ihop med synen på skrivandets former:

– Generellt uppmuntras studenter sällan att ifrågasätta formerna för skrivande. Det är framför allt i och med genusvetenskapens maktkritik som språket framträder som en vetenskaplig metod i sig. När formerna för skrivande inkluderas i kunskapssökandet blir det också tydligt att skrivandet är en del av en kritisk praktik som ifrågasätter både språkets och det omgärdande samhällets normativa gränser.”

Så beskriver dem det själva i alla fall…

”Genom kreativt skrivande och vetenskaplig kritik kan både forskarens roll och det omgärdande samhället ifrågasättas. Mia Liinason är lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet och skriver om relationen mellan feminismens kritiska praktiker och dess möjligheter att skapa förändring.”

Ännu en genuslektor, det verkar finnas en odling av dem någonstans…

”Många forskare och studenter inom genusvetenskapen vittnar om motstånd och misstänksamhet, både innanför och utanför akademin. Som svar på vad det kan bero på säger Mia Liinason att det kan ha att göra med rädsla för kunskap:

– Det handlar om en rädsla för vad kunskapen kan göra med samhället, en vilja att bevara det som varit. Det handlar också om en rädsla för vad den nya kunskapen innebär för den egna identiteten. Motståndet blir ett försvar mot förändring. Ofta sker det genom att polarisera och förenkla, att dela in världen i svart eller vitt, rätt eller fel.”

Där kom det igen, det där om att ska vara en ”rädsla”, den här gången är det visst rädsla för kunskap och inte för förändring…

1395991_718231651538361_1042705782_n

Vad händer när hen skriver?

Att använda det nya ordet ”hen” och att ifrågasätta det akademiska skrivandets former är båda sätt att utmana normer och makt. Att utvidga språket har varit en viktig del av genusforskningens framväxt. Lyssna på ett samtal på Bokmässan mellan Athena Farrokhzad, Malena Gustavson och Anna Lundberg.

Om ni går på bokmässan så kan ni lyssna på dem om ni vill den 26 september klockan 15:00 till 15:30…

Så växte den antirasistiska feminismen fram

En liten berättelse om hur dagens gaphalsar fått företräde helt enkelt

Global kamp för antirasism och feminism

Tar upp feminism och antirasism i andra länder, ytterligare en genuslektor, Juan Velasquez, verkar gilla Venezuela extra mycket…

Man kan notera två damer som är med och berättar om Turkiet respektive DR Kongo. Ingen av dem ser ut att komma från Turkiet respektive DR Kongo…

Så ser det alltså ut på Sekretariatet. Den där skriftserien kan ni ladda hem här om ni vill ha lite kvällslektyr.

Allt ovan bekostas av skattepengar…

MVH

MiT

Annons
Föregående inlägg
Lämna en kommentar

30 kommentarer

 1. Mr Fun and Games

   /  09/25/2014

  Genusvetenskap är terapi för inkompetenta kvinnor!

  Svara
  • Blåval Rödval

    /  09/25/2014

   Kan dom inte hålla på med handarbete eller nått då? Ledsen såg inte ”inkompetenta”. Genusvetenskap får det bli.

   Svara
 2. Jag är ju själv lärare i svenska och om jag skulle försöka bemöta detta utifrån min yrkesposition och lärarroll och som språkintresserad skulle jag vilja säga så här. Ordet ”hen” t ex har fått ett genomslag i svenska språket. Därom råder ingen tvekan. Är ordet här för att stanna? Troligen. Kanske. Kanske inte. När jag låter mina elever debattera om ordet ”hen” behövs eller inte möter jag olika åsikter. Några tycker det är larvigt och att det inte behövs. Andra ser det som ett bra och viktigt ord ur rättvisesynvinkel för att det uppmärksammar personer med annan sexuell läggning eller personer som inte identifierar sig med det kön som de är födda med rent biologiskt. Och här blir det ett problem då man säger att ordet ”hen” behövs för att det är könsneutralt (alltså inkluderar både han och hon) samtidigt som det av många språkbrukare uppfattas som rättvisemarkör för en grupp som de ser som marginaliserade och extra utsatta. Vem bestämmer då över ordet (=språket)? De som säger att ordet är ett könsneutralt pronomen där markören kön är oväsentligt eller språkbrukarna som uppfattar det som ett ord för en marginaliserad grupp? Själv vill jag t ex slippa bli omtalad som ”hen” eftersom jag inte identifierar mig med den gruppen. Det finns alltså en diskrepans mellan vad man säger att syftet med ordet är och hur det uppfattas av dem som äger språket, dvs vi språkbrukare. Det finns många exempel på hur man med språkpolitik har försökt ändra människors synsätt och kanske fördomar, t ex sinnesslö – utvecklingsstörd – förståndshandikappad. Jag är dock tveksam till om det är språkbruket i sig eller andra faktorer som har påverkar hur människors eventuella negativa påverkas. Om ett nyord får genomslagskraft brukar bero på om språkbrukarna anser att det fyller en lucka. Annars krävs det en aktiv och intensiv språkpolitik för att ändra språkbruket. Ska ordet ”hen” få en plats i svenska språket måste vi nog först komma överens om vad ordet står för.

  Svara
  • Kristian

    /  09/25/2014

   Javisst. Där har du vad som på engelska kallas ”euphemism treadmill”. Glidning tror jag vi säger på svenska. Det nya ordet som var så snällt betyder snabbt detsamma som det gamla och blir därför lika nedlåtande.

   Juggens klassiker om idiothem:
   https://juggen.wordpress.com/2014/02/10/det-var-battre-forr/

   (I de flesta fall betyder väl ”hen” detsamma som ”kamrat” betydde på 1970-talet.)

   Svara
  • Anders/AV

    /  09/25/2014

   Finns dessutom två problem till. Det är inte böjbart i objektsform. Han-honom, hon-henne, hen-henom? Dessutom har jag sett dem använda hen om utpekade personer med känt kön och könsidentitet. Närmast som en förolämpning att ta bort en del av personens identitet.

   Svara
  • Leif

    /  09/25/2014

   Tanken att man ska tvinga fram detta nya ord är befängd.
   Exempel: Någon ringer hem till mig. Min fru svarar. Personen som ringer vill tala med mig. Min fru säger då: ”Han kan inte ta samtalet just nu.”
   Ska hon i stället säga:”Hen kan inte ta samtalet just nu.”???
   Vilken idiotisk tanke!
   Jag vill inte bli omnämnd som ”hen”. Min fru föredrar att bli omnämnd som ”hon”.
   Den person som föredrar att benämnas ”hen” får väl be sin omgivning att göra så, men bevara oss för detta språkliga översitteri!
   Dessutom är det ju precis som Anders/AV säger: Var är objektsformen för ”hen”. De som ivrar för denna språkliga företeelse tycks använda ”hen” också som objektsform, vilket gör ett väldigt udda och inkongruent intryck.

   Svara
 3. Kristian

   /  09/25/2014

  ”genusvetenskapens utmaning av normer” har jag inte sett något av. Utbyte av normer, däremot.

  (Cornucopia nämnde låtsasjobb i allmänhet för ett par dagar sedan:
  http://cornucopia.cornubot.se/2014/09/ballongsamhallet.html
  )

  Svara
 4. Vi måste satsa mer skattepengar på Genus tänk! Om det är nått som är viktigt att lägga pengar på, speciellt nu med klimatkriser, arbetlöshet (och ökad sådan kommer vi se..), ökad ungdomsarbetslöshet (med tanke på förhöjd arbetsgivaravgift för ungdomar), ökad invandring, mindre pengar till pensionärerna osv osv. Det är då det är viktigt att satsa pengar i genustänk! Vad skulle vi göra utan det?!

  Svara
 5. Jag börjar inse att min goda moral vad gäller att betala skatt mm nu kommer att ändras. Jag har enorma möjligheter att stoppa svarta pengar till mig istället för till staten. Men min, hittills, goda moral, har hindrat mig.

  Nu får det fan i mig vara nog. Ska dessa dårar leva på att jag ger dem 200-300000 kr per år. Nu tar jag och börjar stoppa svarta pengar i lådan.

  men säger den gode. Då får ju skolan, vård och omsorg mindre.

  men näää…jag tror ännu att det bata är överflödspengarna som går till GENUS.

  Svara
 6. Orwell har beskrivit det bra i romanen 1984. Det kallas ”nyspråk” och är en av den härskande klassens metoder för att kontrollera prolerna (pöbeln).

  Svara
 7. morpheus

   /  09/25/2014

  ”Allt ovan bekostas av skattepengar…”

  Som jag skrev i förra posten, vem i den under två mandatperioder borgerliga regeringen beslutade detta?

  Man kan tro att F! är ett Sveriges största politiska partier.

  Svara
 8. michael

   /  09/25/2014

  Genusvetenskap kommer göra att Sverige återgår till tiden före upplysningstiden där tro fördomar och myter återigen ska upphöjas till vetenskap.

  Svara
 9. Pelle2

   /  09/25/2014

  ”Att förändra språk, ord och betydelser är enligt Malena Gustavson, forskare och lärare på Tema Genus vid Linköpings universitet, en viktig del av det feministiska projektet för att motverka orättvisor och ojämlikheter”
  Detta är väl en programförklaring så god som någon för de så kallade genus”forskarna”. Vi har ju alla märkt vilken förskjutning de gör av ordens betydelse för att passa deras syften.

  Den feministiska defintionen av patriarkat:
  Patriarkat=kvinnors underordnade ställning.
  Den traditionella definitionen:
  Patriarkat=Fadersvälde där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.
  Alla kan ju se att den traditionella betydelsen inte gäller i dagens Sverige så då får ju feministerna hitta på en egen betydelse som antyder att vi lever i ett samhälle där kvinnor är utan makt.

  Den feministiska definitionen av Rasism:
  Ingen kan vara rasist mot vita eftersom de står högre på den intersektionella maktstegen
  och därmed kan du vara hur rasistisk som helst mot vita och då helst vita män.
  Den traditionella betydelsen:
  individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor eller färdigheter, att drag av personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden ärvs och ofta också att detta arv innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna andra.[1] Med denna tro som utgångspunkt kan skillnaderna mellan de mänskliga raser påpekas och användas som utgångspunkt för att rättfärdiga diskriminering.
  Det vill säga här görs inget undantag för vita. Även de kan bli utsatta för rasism.

  Feminism=jämställdhet enligt feministerna.
  Feminism i verkligheten=Se till att gynna kvinnorna genom positiv särbehandling men särbehandla aldrig män positivt i något sammanhang.

  Svara
 10. Fuktig

   /  09/25/2014

  Jag hävdar numer alltid att jag är Trans-etniskt Koreansk och har könet Nekogender. (För det könet får man inte ha om man inte är aisatisk.) Det brukar bli stoppning, kritiserar de det som humbug så faller allting de försöker argumentera för och låter de mig vara transetniskt färgad och icke-cis så har de fler privilegier än jag och då kan de inte kritisera något jag säger.
  Det gäller att krypa ner på deras nivå och slå dem i fulständig befängdhet.

  Svara
  • The Perfect Man

    /  09/26/2014

   Skitsnack, jag har varit Nekogender hela mitt vuxna liv utan att för den delen behövt vara asiat. I allt annat håller jag med dig till 100%.
   😉

   Svara
 11. MiT

   /  09/25/2014

  Svara
  • Blåval Rödval

    /  09/25/2014

   Det enda som behövs nu är att omvända de resterande 97 procenten av världens befolkning. Känns som att de har en del att pyssla med framöver.

   Svara
   • Blåval Rödval

     /  09/25/2014

    Nån flyttade runt tangenterna på mitt tangentbord. Ska naturligtvis Sverige och inte världen. Men vad vet jag? F! kanske rent av har ett rymdprogram också.

    Svara
 12. MiT

   /  09/25/2014

  Svara
 13. MiT

   /  09/25/2014

  Svara
  • Blåval Rödval

    /  09/25/2014

   Mina förväntningar är låga, EXTREMT låga.

   Svara
  • Pelle2

    /  09/26/2014

   Hade det varit bättre om Borg,Reinfelt mfl hade suttit kvar på sina positioner i Moderaterna om de känner att de inte har något mera att ge och saknar ork och engagemang för att förändra partiet en gång till och vara i opposition i fyra år ?
   Borg,Reinfelt med flera har framgångsrikt tagit Moderaterna till regeringsmakten och behöll den under åtta år så de förtjänar att lämna sina poster om de vill.
   Eftersom Öberg är Miljöpartist så är jag ganska säker på att hon hade gnällt på om Borg och Reinfelt hade stannat kvar och blockerat de duktiga kvinnornas möjlighet att vara partiledare.Nu ser det ju ut som om nästa Moderata partiledare blir en kvinna och det borde väl passa könsrasisterna i MP alldeles utmärkt.
   För övrigt borde hon väl fokusera på att få ihop en fungerande regering med Löfven..

   Och på tal om metaforen sjunkande skepp så är det ju så att männen förväntas lämna plats till kvinnor och barn i livbåtarna.Vilka är det då som förväntas vara kvar och rädda situationen ?

   Svara
  • Kristian

    /  09/26/2014

   Öh .. vad?

   Svara
 14. MiT

   /  09/25/2014

  Svara
 1. Förfabricerad Feminism | Löjesguiden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: