Gubbfritt

Det är gubbfritt på UD numera. Eller som det heter på feministiska, 100% jämställdhet har uppnåtts! Äntligen är gubbslemmen utrökta. Härligt! För så är det ju, ju fler kvinnor på statusfyllda positioner desto mer jämställt är det enligt feministisk procenträkning. Förr kunde det till exempel vara 200 feministprocent ojämställt när det bara var män där, eller 300 feministprocent ojämställt, det beror på hur många ledande befattningar som fanns. Det finns alltså inga begränsningar om man använder feministprocent på rätt sätt! Det står lite mer om vad feministprocent är och hur det används i det andra inlägget om feministspråk.

udjämställt

**********

För ett tag sedan så hade Aftonbladet en artikel om antal kvinnor och män i riksdagen i de olika riksdagspartierna och en underrubrik i artikeln var ”Vänsterpartiet mest jämställt” då de hade 57% kvinnor. Att ett par andra partier hade mellan 48% och 52% kvinnor är visst inte intressant ur numeriskt jämställdhetsperspektiv

vjämställdhet

Användning av den fiffiga feministprocenten i arbete på Aftonbladet. De ändrade underrubriken efter ett tag men vägrade arrogant att svara på någon fråga om det på twitter från mig.

**********

Man kan läsa om Vänsterpartiets arbete med att röka ut gubbarna

”57,9 procent kvinnor i landstingsfullmäktige, 50,7 procent i kommunfullmäktige och 57 procent i riksdagsgruppen.
Nu har valmyndigheten räknat klart och Vänsterpartiet är det riksdagsparti som är tveklöst bäst när det gäller kvinnors representation: mer än 50 procent kvinnor på samtliga nivåer.

– Det känns jätteroligt att vi har uppnått våra målsättningar om jämställd representation. Orsaken till att vi lyckats så bra är att vi har synliggjort våra brister och jobbat aktivt för en förändring, säger Ida Gabrielsson, ordförande i Vänsterpartiets kvinnonätverk.”

Det ovan är enligt Vänsterpartiet ”jämställd representation”, de har uppnått den. Där ser man hur praktisk feministprocent är! Man kan ju bara tänka sig hur hyllat ett parti i det patriarkala och könsmaktsindränkta Sverige skulle bli om man skrev ”Vi i parti X är tveklöst bäst när det gäller mäns representation”. Visst hade det blivit hyllat? Eller…

”Vänsterpartiets kvinnonätverk har bland annat genomfört separatistiska träffar och utbildningar, tagit fram en internfeministisk handbok och sammanställt en lathund till valberedningar.
– Ett internfeministiskt arbete är ingen punktinsats, utan nu jobbar partiet vidare och tittar även på den reella maktfördelningen. Det handlar bland annat om att inte välja våra representanter könssterotypiskt, utan att se till att kvinnor  uppmuntras att ta tunga positioner, säger Ida Gabrielsson.”

Här kan man läsa om deras internfeministiska handbok, gör det för det är väldigt intressant att se hur de egentligen ser på det där med jämställdhet. Där kan man till exempel läsa på sidan 50 att

”I ett patriarkalt samhälle har män som grupp ett gemensamt intresse och behov av att hålla ihop och försvara sin överordnade ställning. Även inom Vänsterpartiet måste vi vara vaksamma på hur män söker sig till varandra för att utveckla politiska idéer, diskutera något de har läst eller höra hur andra tänker i en specifik fråga.

Två män från Vänsterpartiet får inte prata med varandra utan att en kvinnlig överrock är med och övervakar. Man kan också läsa om att ett nej inte är ett nej om man frågar en kvinna, på sidan 26 står det. Så visst är det intressant hur de ser på jämställdhet?

sittkissa

**********

Viktigt arbete för genusexperter är visst att lösa problemet med att robotar i spel för ofta har huvuden som eventuellt kan kan likna killars huvuden. Tror ni jag skojar?

”- Det var inte utformat på ett sätt som tilltalade alla. En del kunde känna sig exkluderade. Tjejer tyckte att robotarna var kul, ­säger Emil Ovemar.

Robotarnas huvuden visade sig oftare se ut som killars än som tjejers. Att robotarna byggdes av skrotdelar gav lite känslan av att vara ”i pappas garage””

Viktigt arbete för genusexperter minsann. De är uppenbarligen experter på trams.

**********

Vad sägs om en konferens om en månad?

Jämställdhet 2.0 – normkritik, intersektionalitet och maskulinitet i jämställdshetsarbete

Skulle det vara nåt? Sista anmälningsdag är i morgon så skynda att fynda!

alnebrattNationella sekretariatet för genusforskning astrologi kan man läsa lite mer om detta

”Alltför ofta handlar jämställdhetsarbete om att räkna huvuden. Uppfattningen är att en balans i antalet män och kvinnor är lika med jämställt.

– Forskning och erfarenheter visar att det perspektivet snarare förstärker än utmanar maktordningar. Därför behöver vi vidga perspektivet genom normkritik, intersektionell analys och kritisk maskulinitetsforskning, säger Kerstin Alnebratt.”

Visst låter det härligt? Normkritik, intersektionell analys och kritisk maskulinitetsforskning minsann, hardcore radikalfeminism i prydlig förpackning. Nu är det allvar! Nu ska det minsann letas bevis på att vita heterosexuella medelålders män är skyldiga till precis allt ont som finns i världen! Nu jävlar ska det hatas!

”Modernt jämställdhetsarbete bör genomsyras av ett normkritiskt intersektionellt perspektiv och inkludera kunskaper om såväl feminitets- som maskulinitetsnormer.”

NU ska de tydligen inkludera femininitetsnormer också, ni vet sånt som genusfolk alltid sagt att de också jobbar med, det har tydligen inte ingått innan…

Men observera att hon noga undviker att skriva ”kritisk femininitetsforskning”, sånt ska inte få finnas. Det finns INGEN av dem som skulle våga leta fel på kvinnor och femininitet…

Titta särskilt på vilka som ska vara med som ”experter” på konferensen…

Sen blir man ju lite trött på att genusfolket ALLTID måste ljuga så förbannat mycket, gensufältet har absolut INGENTING med jämställdhet att göra! SLUTA LJUG!

**********

Lite mer från astrologerna är ju ”Snuttefiltar och skrubbsår på Bokmässan

Ibland fungerar det akademiska skrivandet som en snuttefilt. Det menade forskaren Anna Lundberg under ett panelsamtal på Bok- och biblioteksmässan. Tillsammans med kollegan Malena Gustavson och poeten Athena Farrokhzad reflekterade hon kring skrivandets mening och makt.

Härligt folk som är med!

”– Eftersom stora delar av både samhälle och forskning är patriarkalt underbyggda är det viktigt att ifrågasätta det formspråk som finns: varför skriver vi såhär, vem känner sig hemma i det, vem kan skriva på det sättet, vem kan förstå, var hämtar vi inspiration och finns det möjlighet att skriva på andra sätt? Det är av största vikt att ta reda på eftersom det släpper in en rad andra människor.”

Nu vet ni att stora delar av samhälle och forskning är patriarkalt underbyggda…

”Att utmana den vetenskapliga formen är inte bara forskarnas angelägenhet, det är även av poetens utgångspunkt menar Athena Farrokhzad.

– Jag tänker att poesi är språkets grundforskning. Poesin är särskild på det sättet att den inte ens behöver förhålla sig till det vardagliga språket. Den har en helt annan logik; ljudets logik, bildens logik, associationens logik, har en mening och sanning utifrån andra parametrar.”

Att utmana den vetenskapliga formen…

”Athena Farrokhzad menar att det säkert skulle öppna en dörr och stänga en annan.

– Så tänker jag att det alltid fungerar när saker som kommer från radikala rörelser institutionaliseras. Språket är en slags inklusions- och exklusionsmekanism. Jag vet inte hur många gånger jag har hört män som håller på med marxism säga: vadå intersektionalitet, vad betyder det? Sen pratar de på om historisk materialism som att det vore helt självklart.”

Det där säger rätt mycket om både Athena och genusfältet…

snuttefilt

********************

AVfM Sverige: ”Vi ser rätt igenom dig Ms Watson

Fnordspotting: ”Det postmoderna organiseringsbegreppet

Motpol: ”Jämställt på UD

Juggen: ”Feministiska kostråd

Jussi H Lundell: ”SvD kämpar för sitt liv – och när ”organiserad” inte betyder ”organiserad”

Sannolikt och sannolikt osannolikt: ”Och åter igen, feminism är inte det samma som jämställdhet!

MVH

MiT

Annons
Föregående inlägg
Nästa inlägg
Lämna en kommentar

36 kommentarer

 1. Pelle2

   /  10/05/2014

  Ja,det är helt sjukt att när UD,s ledning består av 100% kvinnor så är det bra och jämställt medan om det hade varit 100% män i ledningen så hade varit skamligt och hemskt. Snacka om att feministerna har dubbla måttstockar.
  Kanske skulle skriva ett mejl till Wallström och fråga hur hon skall problematisera att hon inte har lyckats rekrytera en enda man.Något säger mig dock att jag inte skulle få något svar.

  Svara
 2. MiT

   /  10/05/2014

  Eller hur…

  Svara
  • Någonannan

    /  10/05/2014

   Ja vem minns inte de rasifierade kvinnorna Cecilia Stegö Chilò och Maria Borelius.

   Svara
   • Pelle2

     /  10/06/2014

    Dom var visserligen inte rasifierade men de är det näst bästa ur offersammanhang, nämligen kvinnor. Så den fina feminsten Irving kan nog känna sig kränkt å deras vägnar också.

    Svara
 3. MiT

   /  10/05/2014

  Svara
  • Dröm vidare…

   Svara
  • Pelle2

    /  10/06/2014

   Socialstyrelsens definition av hedersvåld:
   ”Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utmärks av att det är planerat, kollektivt sanktionerat och ibland kollektivt utövat samt att ett så kallat hederstänkande har en avgörande roll.
   Drabbar både flickor och pojkar.
   Såväl flickor och kvinnor som pojkar och män kan drabbas av denna typ av våld och förtryck, även om det främst är centrerat kring kontroll av flickors och kvinnors sexualitet och familjebildning. Påtvingade arrangerade äktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck. ”
   Känns det som om Socialstyrelsen pratar om klass och förort i sin definition ?
   Påtvingade äktenskap och kontroll av kvinnors sexualitet känns väl heller knappast något som förortsbor i gemen sysslar med.Snarare är det väl så att vissa kulturer sysslar med sådant.
   Men det är klart att den genusindränkte Irving vill se detta ur ett intersektionalitetsperspektiv och att det är synd om de rasifierade och förtryckta människorna som sysslar med sådant.Då skall man naturligtvis påstå att hedersvåld inte har med kultur att göra så att vi inte stigmatiserar dom som sysslar med det.

   Svara
   • MJ

     /  10/06/2014

    Med den definitionen så sjönk just antalet svenska hedersmord till ett, det mot pojken Abbas.

    Svara
  • Kristian

    /  10/06/2014

   Någon som verkligen vet någonting om frågan är Eduardo Grutzky.

   Det här handlar om andra skribenter, men träffar rätt bra.

   http://grutzky.com/uncategorized/blanda-inte-bort-korten-om-hedersfortrycket/
   ”[…] radar upp så många tänkbara faktorer bakom hedersvåld att ingen av dem får någon särskild vikt. Metoden är välbekant och används för att slippa prata om den ideologi och de värderingar som ligger bakom hederskulturens kontrollmekanismer.
   […] I praktiken innebär det att de förnekar det internationellt accepterade hedersbegrepp, som även används av den svenska riksdagen och regeringen.”

   Svara
  • Benjamin

    /  10/06/2014

   Dagens Södermalmsfeministlandsproblem.
   Män som blinkar.

   Svara
 4. MiT

   /  10/05/2014

  View this post on Instagram

  INTEGRATIONSMINISTER. Hurra! Idag beslutade de rödgröna att inte längre ha en integrationsminister. Jag har länge längtat efter det och både pratat och skrivit om det. Och vet ni? Det handlar i grund och botten om klass. Jag har tidigare i veckan lyft problemet med att invandrare utgör den nya underklassen i Sverige. Men istället för att prata om klass pratar man om integration. Man lägger över problemen på invandrare istället för på ojämlikhet. För varför ska integrationsministern ringas när det brinner bilar i Husby, men inte mitt i stan? Varför ses viljan att vilja döda sådana som mig som ett integrationsproblem och inte polisiärt? För det handlar inte om vilket land man kommer från, den handlar om förutsättningarna för ett bra liv. Det handlar om frustration och hjälplöshet, om fördomar och normer. Och vad är ens integration? Ordet handlar egentligen om samverkan och samarbete, med idag har vi något som snarare liknar assimilering. Det vill säga att invandrare ska anpassa sig till "det svenska samhället", det är INTE integration. Att ge invandrare stöd och förutsättningar att kunna leva de liv de vill i Sverige ska genomsyra alla politiska områden, därför är det oerhört viktigt att integrationsministerposten idag plockas bort. Och framförallt: invandrare är inte en homogen grupp, så en allmän "integrering" av dem faller på sin egen orimlighet. Vad tycker ni om beslutet? / @irenapozar , Twitter: irena_pozar

  A post shared by kvinnohat@gmail.com (@kvinnohat) on

  Och går man in och läser kommentarerna så hittar man den här

  Svara
  • MJ

    /  10/06/2014

   Vilja döda sådana som henne?
   Mannen som mördades av polisen var en vit (tror jag, han var väl finne?) kristen man i övre medelåldern.

   Svara
 5. MiT

   /  10/05/2014

  Svara
  • Pelle2

    /  10/05/2014

   Skulle vara kul om högern tog striden mot radikalfeministerna så att de verkligen blev en fiende mot dom.Reinfeldt sträckte sig till att säga att han inte var feminist men han gjorde inte mycket för att motarbeta feminismen.Tror att de skulle tjäna på att motarbeta dom.

   Svara
 6. Björn

   /  10/05/2014

  Jag gillar verkligen din blogg men jag tror att jag för sinnesfrid och blodtrycks skull ska sluta besöka dig. 😀

  Svara
 7. Jämställdhet 2.0 var ju Pelle Billings benämning på jämställdismen. Jag betvivlar att det är vad som avses.

  Svara
 8. Benjamin

   /  10/06/2014

  Vart tog glastaket vägen?

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kvinnorna-i-lofvens-regering-mer-beroende-av-hjalp-an-mannen_3982537.svd

  Det verkar som det ställdes mycket lägre krav på kvinnor som ville bli ministrar än på männen. Tvärtemot feministisk verklighetsframställning där det ofta heter att kvinnor måste vara dubbelt så bra och med ännu mer erfarenhet än män för att få samma jobb.
  Överraskande också att SvD-artikeln har lite ”offervinkling”. Det är liksom lite synd om de stackars kvinnorna som fick bli ministrar.

  Svara
 9. Anonym

   /  10/06/2014

  http://www.expressen.se/nyheter/val2014/namen-har-aker-du-ju-fran-bromma-romson/

  ”Vi ifrågasätter vad det är som säger att mannen som flyger på en affärsresa ska få en egen central flygplats mitt inne i Stockholm, medan den kvinnliga studenten inte har någonstans att bo?

  😀

  Svara
  • Benjamin

    /  10/06/2014

   Maximal humor.

   Det var det jag misstänkte.
   Åsa Romson är trans.
   Åsa åker från Bromma således är hon biologiskt sett en man eftersom kvinnor är studenter som inte har någonstans att bo.

   Och som grädde på moset:
   ”hennes pressekreterare menar att hon inte hade något val”
   Vice Statsministern har inte något att säga till om.
   Troligt?
   Nej.
   Hyckleri?
   Japp.

   😀

   Svara
 10. Pelle2

   /  10/06/2014

  Som vanligt har MP,s företrädare en ursäkt för att de gör saker som strider mot deras politik.I detta fall påstår Romson att planet från Bromma var bokat innan hon tillträdde i regeringen. En annan företrädare säger följande:
  ”Bara för att man vill att en viss flygplats ska ersättas med bostäder, betyder det inte att man tycker att människor under tiden ska inte ska få använda den, säger Adam Bergsven”.
  Nej, när det passar en Mp-företrädare att göra undantag från sin egen politiska ståndpunkt så är det ok. Som Peter Eriksson och hans Suv, Maria Wetterstrand och hennes resor med flyg till Finland och Yvonne Ruwaidas frekventa taxiresande.
  I dagens expressen fick vi reda på att Romson målar sin båt med giftiga bottenfärger men det försvarar hon med att hon litade på färghandlaren som sålde färgen,hennes make med kamrater köpte den och min familj har valt att inte köra bil. Därmed är det naturligtvis ok..
  Hon tyckte också att det var ok att släppa ut disk och tvättvatten från båten rakt ut i havet.

  Svara
  • MJ

    /  10/06/2014

   På vilket sätt är det att göra avsteg från sin ståndpunkt att man åker från en flygplats som man anser borde stänga?
   Det där är sådant som folk bara använder mot politiker de inte tycker om. Som om Jimmie Åkesson köper en pizza av en invandrare, eller Reinfeldt har sina barn på kommunal skola osv osv.

   Att Romson däremot har en husbåt som drivs med petrolium och värms med petrolium och målas med miljöfarlig färg. Det är dubbelmoral och visar att hon inte tror det hon predikar.

   Svara
   • Glöm inte diskvattnet. Men Åsa kanske tänker att det är vita män hon sköljer ut med vattnet och då är det ok.
    Fy fan vilken latmask. Att som MP tömma diskvatten i sjön. Det slutade man ju med 1967 typ.

    Svara
   • wigwag

     /  10/06/2014

    Fast bara om hon kräver av andra att inte ha och göra som hon. Har inte hört att hon gör det. Bara att höja skatter och göra det mindre ekonomiskt lönsamt relativt naturvänliga produkter att använda miljöskadliga produkter. Politiker sysslar i regel med ekonomisk incitament-styrning och inte med moralpredikan. Och det gör dom rätt i tycker jag. Förresten använder hon kärnkraft också trots att hon vill avveckla den. Finns ingen dubbelmoral i det.

    Svara
   • Benjamin

     /  10/06/2014

    Fast Jimmie har väl inte sagt att pizzerior drivna av invandrare skall stänga?
    Inte heller är väl Reinfeldt emot kommunala skolor. Han är för fritt skolval såvitt jag minns.

    Svara
    • MJ

      /  10/06/2014

     Benjamin:
     …och Romson har inte sagt att folk ska sluta flyga från Bromma så länge Bromma är öppet, och Peter Eriksson har inte sagt att rika ska sluta åka SUV, han har sagt att det ska vara dyrare att åka SUV.

     Du bara förstärker min poäng, att det där enbart är poänger man gör om politiker man inte gillar medan man i samma situation ursäktar de politiker man gillar.

     Svara
     • Anonym

       /  10/06/2014

      Problemet är att hon ställer grupp mot varandra. Man kan inte säga att några är dåliga för att de är privelegade och sen göra exakt samma själv aka vara exakt lika privelegad själv.

      Eller vänta, Företag finansierar affärsresor själva och Åsa tar dem på skattebetalaren….

     • Benjamin

       /  10/06/2014

      Japp, jag förstärker din poäng. Dina liknelser haltade inte ett dugg och du har med glasklar skärpa och klockrena exempel bevisat att du har alldeles rätt.
      Jag blir stum av beundran.

      Profilfrågor och symbolvärde har naturligtvis inget med saken att göra.

      Verklighetsbeskrivningen i hennes tal i Almedalen är inte på kollisionskurs med hennes eget handlande. Och är den det så saknar det all betydelse.

      Ingen människa som skickar moralkakor mot andra behöver anstränga sig en millimeter för att själv leva upp till sin moral. Inte så länge de inte bryter mot lagen.

      Mer felaktiga jämförelser från mig som har fel:
      – Jimmie gömmer papperslösa flyktingar som skall söka asyl.
      – Folkpartiettopp motarbetar etablerande av flyktingförläggning i sitt bostadsområde.
      – Politiker som vill begränsa skatteflykt till skatteparadis placerar pengar i skatteparadis.

      Inget som skulle ha ett dugg symbolvärde. Inget att snacka om helt enkelt. Och om de skyller ifrån sig (på t.ex. sin partner) så är det inte heller något som är värt att anmärka på.

 1. So be it! | Häxanmexan
 2. En makthavares arrogans | Susanna's Crowbar
 3. Margots Miljoner | Löjesguiden
 4. Att skylla på andra | WTF?
 5. Vänsterpartiets jämställdhet | WTF?
 6. Steffos Angels räddar världen. Och skolan | WTF?
 7. Glad midsommar! | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: