1 april varje dag del 21: Statistikkurs på Uppsala universitet

Hur kan det bli när man tillåter genus att ”genomsyra” andra ämnen, till exempel en statistikkurs?

genus i statistik

Ungefär sådär. Ser ni vad jag menar…?

Enligt uppgift var det en statistikkurs på Ekonomprogrammet på Uppsala universitet och där man var tvungen att läsa/tenta Katrine Marcals ”Det enda könet”…

EDIT: Man var tvungen att läsa hennes bok på en annan kurs på Ekonomprogrammet alltså.

Sveriges framtid ser inte så ljus ut.

MVH

MiT

Annonser
Följande inlägg
Lämna en kommentar

85 kommentarer

 1. MiT

   /  01/26/2016

  Bilden kommer härifrån:

  Svara
 2. ‘Även om så oftast är fallet’

  Empirisk och statistiskt signifikant källa på det? Det är ju en statistikkurs, trots allt.

  ‘Oftast’ betyder rimligen att > 50% av de kvinnor som har lägre inkomst, har det pga empiriskt säkerställd diskriminering. BULLSHIT DETECTED

  Svara
  • Erik den förste

    /  01/26/2016

   Jo, det är skrämmande att hävda dylikt då det högst sannolikt inte stämmer överens med verkligheten.
   Jag undrar om någon ifrågasatte det påståendet. Om det inte var det borde samtliga studenter per automatik få underkänt.

   Svara
  • Ola

    /  01/26/2016

   Rimligen så bör man väl snarare tala att en viss andel av löneskillnaden kan tillskrivas diskriminering. Det där har väl medlingsinstitutet räknat på när de försöker hitta olika variabler förutom kön som påverkar. Har för mig att den oförklarade (inte oförklarliga som vissa vill hävda) löneskillnaden i offentlig sektor var typ omkring 5%?

   Svara
   • MiT

     /  01/26/2016

    Och ”oförklarad” betyder inte heller ”diskriminering” utan just oförklarad. Om något beror på diskriminering så är det ju inte oförklarat alls utan tvärtom, förklarat?

    Svara
  • Gurkburken

    /  01/26/2016

   Påståendet är ju a contrario till och med att det är mindre vanligt med olika ålder, utbildning, yrkeserfarenhet etc. än lönediskriminering av kvinnor. Det vanligaste är alltså att inget skiljer sig förutom att kvinnor har lägre lön, pga diskriminering.

   Svara
 3. MiT

   /  01/26/2016

  Svara
 4. Björn

   /  01/26/2016

  Det är väl snarare så att det är helt obevisat att löneskillndader beror på diskriminering?
  Om man korrigerar för just ålder, utbildning, antal tjänsteår etc så går den oförklarade skillnaden mot noll. Detta borde vara elementa för en kurs i statistik på universitetsnivå!

  Svara
  • En annan Andreas

    /  01/26/2016

   Kvarvarande oförklarad löneskillnad handlar väl egentligen om ca en promille av kvinnors löner och 99,9% av skillnaden vet man redan att den INTE beror på diskriminering, vare sig med avseende på kön eller annat. Av påståendet i bilden kvarstår två förklaringar, antingen lögn, sexism eller inkompetens eller en kombination av dessa, dvs postmodernism/feminism.

   Svara
 5. Rikard

   /  01/26/2016

  Hej.

  Sanningen går att anpassa.

  Eftersom värdegrunden är sann, är alla med värdegrunden överensstämmande påståenden sanna. 2+2=5.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Svara
 6. Leif

   /  01/26/2016

  ”Detta beror på att andra faktorer än den undersökta påverkar resultatet.”
  Patriarkatet?

  Svara
 7. Ivar L

   /  01/26/2016

  Till och med en politiskt korrekt historiker som Dick Harrisson tycker svenska universitet är lekstugor:
  http://unvis.it/http://www.svd.se/dick-harrison-hogre-utbildning-ar-ett-haveri/om/debatt

  Svara
  • Kristian

    /  01/26/2016

   ”Orsakerna är två: (1) studentkårernas allt starkare maktställning och (2) institutionernas ekonomiska situation: de pengar de får till verksamheten är direkt relaterade till antalet examinerade studenter”

   Sänkt rösträttsålder fixar nog detta!

   Slutklämmen är skrämmande:
   ”Under det gångna året mötte jag aldrig vid ett enda tillfälle, varken hos studenter eller lärarkolleger, någon uppskattning av vad som för mig alltid har varit det centrala med universitetsvärlden: att den skall förmedla gedigna kunskaper, inspirera till forskning och vässa studenters förmåga att resonera vetenskapligt.”

   Vore jag arbetsgivare skulle jag tolka en examen i humaniora – låt oss säga de senaste tio åren – från vilket svenskt universitet som helst, som ”arbetslös i tre år”.

   Fråga: är det lika illa inom naturvetenskaperna?

   Svara
   • Kemisten

     /  01/27/2016

    Tyvärr är det nog lika illa inom det naturvetenskapliga området också. Tex har mängden praktiska laborationer minimerats (för de är dyra att genomföra).

    Svara
  • michael

    /  01/26/2016

   Jag håller delvis med Harrison att en av orsakerna är mammon,men ett lika stort problem(om inte större)är politiseringen av universiteten.
   Men antagligen är det problemet så stort att Harrison inte ens vågar kritisera detta och angriper istället det indirekt,genom att klaga på studenternas makt över undervisningen.

   Svara
   • Ivar L

     /  01/26/2016

    Dick kommer aldrig att våga utmana de ideal som gör att han får vara med i lekprogram i TV. På sätt och viss är han själv del i att det ser ut som det gör med en massa bäbisforskning och dumheter som trycker ut seriös forskning kan man inte vänta sig annat. Sedan är säkert vinstmaximeringen också en del av förklaringen.

    Svara
 8. Ivar L

   /  01/26/2016

  Med tanke på vilka förutsättningar som lärare och professorer alltså jobbar under på universiteten och hur allt är minerat och felsägningar kan leda till avstängning tycker jag ni tolkar annonsen för statistikkursen väl hårt.

  Andemeningen i beskrivningen är ju trots allt att man på kursen får lära sig att se kritiskt på jämförelser av medelvärden från olika populationer. Jag tror inte genuslönekämparna får vetenskapligt stöd för sina åsikter att kvinnor nästan alltid diskrimineras i själva kursinnehållet. Den där parentesen skall nog ses som ett skydd mot kritik från överstpästerna.

  Att statistiklärarna måste tassa på tå i en kursbeskrivning för att inte råka ut för en genus-fatwa tycker jag man får ha viss förståelse för.

  Svara
  • Senior

    /  01/26/2016

   Nej, det är precis sådant undfallande beteende som ger dem makten.
   Det är hög tid att folk öppet börjar protestera mot vansinnet och argumentera mot idioterna, då tappar de makten och ”tolkningsföreträdet” som det så fint kallas.

   Svara
 9. MiT

   /  01/26/2016

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2968902–ohederligt-peka-ut-ensamkommande-pojkar-som-en-fara-

  Svara
  • Ivar L

    /  01/26/2016

   Mest dråpligt är det väl att se en feminist påstå att det är ”förenklat” att se ett samband mellan maskulinitet och våld. Feminister brukar ju alltid säga motsatsen, att manlighet och våld går hand i hand.

   Svara
   • Grodan Boll

     /  01/26/2016

    Förenklat samband, det är ju för tusan ett axiom.

    Svara
  • Kristian

    /  01/26/2016

   Debattroboten exploderar väl redan när en feminist använder ordet ”ohederligt.”

   Svara
 10. Gigas

   /  01/26/2016

  Vi kommer nog till rätta med de flesta problemen i samhället tack vare Rättviseförmedlingen. För att vara osjälvisk, solidarisk och skenhelig har jag gjort en kort reklamsnutt åt dem . https://youtu.be/wESfzrkbN9M

  Är det någon som vet om jag ska skicka fakturan till Vinnova eller direkt till regeringen?

  Svara
 11. MiT

   /  01/26/2016

  När man släpper fram dårar att skriva i tidningar av politiska skäl blir det oftast pannkaka

  Svara
  • Kristian

    /  01/26/2016

   Det kommer att relativiseras om vad ”land” betyder, men på Indiska landsbygden hade vi väl förra året en ung kvinna som ”dömdes” till våldtäkt. Det finns hur många motexempel som helst.

   Svara
  • Rikard

    /  01/26/2016

   Hej.

   Om alla länder har samma definition av sexuellt våld, samma lagstiftning vad som är sexuellt våld, samma möjlighet och benägenhet att anmäla, samt samma bemötande av offer stämmer det hon säger. Är det så?

   Om det vore så, och om det bara handlar om kön, inte kulturers olika definitioner (alltså att de är olika relativt varandra), så är mängden våldtäkter en funktion av andelen män, och dessutom i princip konstant mellan länder och tidsperioder. Är det så?

   Om alla kulturer är lika värda, men har olika syn på sexuellt våld, olika bemötande av offer och gärningsman, och olika definitioner på vem som kan vara offer och gärningsman relativt varandra, så kan alltså olika kulturers olika praktik inte värderas, berömmas eller fördömas.

   Om vi från olika länder får fram olika data om frekvens av våldtäkt, och ett land med mer snäv tolkning än Sverige ändå har högre tal, vad beror det på om det inte är en kulturell faktor?

   Om vi jämför procenten svenska män som dömts för våldtäkt jämfört andel av totala mängden män i Sverige, och gör samma med alla dömda för brottet, och hittar variation i frekvens, antal, grad, art och återfall; vad beror det på om det inte beror på kulturella skillnader i synen på våldtäkt? Har ett statistiskt abnormt antal våldtäktsbenägna män från andra kulturer valt just Sverige?

   Eller så tar kulturrelativisterna och inser att de ägnar sig åt samma slags skönmålande som förintelseförnekare.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Svara
 12. Lögn och förbannad lögn och statistik hör till samma genre.
  Det tycks vara lätt att bli guru inom ekonomi.
  Kanske skulle jag skriva en bok:” Hur jag försörjde mig och mina tre barn boende i en villa med endast studiemedel och barnbidrag under 4 år och hade mat på bordet varje dag”.
  . Med tanke på hur framtiden ser ut blir det säkert en bestseller.

  Svara
 13. MiT

   /  01/26/2016

  Svara
 14. MiT

   /  01/26/2016

  ”Baracker för flyktingbarn byggs på innerstans skolgårdar”
  https://mitti.se/baracker-for-flyktingbarn-byggs-pa-innerstans-skolgardar/?tag=ostermalm

  Svara
  • Hmm

    /  01/26/2016

   Kvalitén på utbildningen kommer ju garanterat att bli bättre 🙄

   ”Sedan har vi ett pilotprojekt där vuxna nyanlända kan få praktik och inom två år bli behöriga lärare i en Stockholmsskola, säger Olle Burell (S).”

   Svara
   • Grundlärarprogrammet är 8 terminer. Kan vi krympa också det till 2 år? Eller menar sossen de tusentals som har redan en gångbar akademisk utbildning och vilka vi letar efter med förstoringsglas och blåslampa?
    (Nu var jag spydig. Förlåt.)

    Svara
    • Lövet

      /  01/26/2016

     Om det innebär nya lärare u t a n påtvingad akademisk genusmarinering så är jag på!!!

     Svara
   • Rikard

     /  01/26/2016

    Hej.

    Inte f*n kan den bli sämre (gäller både lärarutbildningens ämnesdel såväl som grundskolan och gymnasiet). Lärarutbildningen är inte mer krävande än att en normalbegåvad person kan ha åtminstone ett halvtidsjobb samtidigt.

    Professor Harrison verkar ha haft ett ögonblick av klarsyn. Kanske vi skulle rotera både journalister, genusvetare och akademiker utomlands så att de drabbas av lite verklighetskontakt?

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, lärare

    Svara
   • Det kräver förhoppningsvis att vederbörande jobbade som lärare i hemlandet? Annars blir det mest skit.

    Syrien hade enligt Rosling hyfsat bra skolsystem innan kriget, minst lika bra som Sverige i matte och naturvetenskap på grundnivå. I de ämnena saknas jättemånga lärare i Sverige just nu.

    Svara
    • Rikard

      /  01/26/2016

     Hej.

     Det som blir spännande för sura gamla stubbar som jag är när lärare från mer auktoritära samhällen och kulturer möter en svensk tolvåring i skolan. Att bli bemött som om du är tjänstefolk, och tilltalad med diverse nedsättande, förklenande och kränkande epitet är snudd på vardag på många skolor. Spännande värre kan det bli.

     Lägger vi på interkulturella konflikter när lärare och elever från folkgrupper med starka motsättningar möts, religiösa och politiska konflikter, och annat gott & blandat så kan det bli riktigt livat. Dubbelpluskul när kulturrelativistiska kollegor skall fundera ut varför det har med allt annat än det uppenbara att göra.

     Själv finner jag uppfriskande att jobba med utländska lärare, särskilt från öststaterna och Iran; kunskapsidealet om den opartiske förmedlaren av kända fakta står mycket starkare i deras skoltradition, särskilt bland de som lämnat sina hemländer just på grund av politisk programmering.

     Kamratliga hälsningar,
     Rikard, lärare

     Svara
     • Hypocrita

       /  01/27/2016

      ”Dubbelpluskul”! Tack för den. Måste användas någon gång 🙂

 15. MiT

   /  01/26/2016

  ”Journalister självkritiska till migrationsrapporteringen”
  http://www.svt.se/nyheter/journalister-sjalvkritiska-till-migrationsrapporteringen

  Fast om man för in MER som har med det att göra så är man närmare sanningen än så som det funkat de senaste åren, att nästan INGET har med det att göra…

  ”Oro för att alla samhällsproblem kopplas till invandringen

  Granestrands åsikt fick mothugg från Expos Daniel Poohl, som varnade för att journalistiken, efter höstens exceptionella inflöde av människor och skiftade debatt, kan anamma en högerpopulistisk logik.

  – Jag är orolig att vi ska flytta in varenda jäkla samhällsproblem i den här så kallade invandringsfrågan som dessutom riskerar att berättas på ett ganska snävt, förenklat sätt som är uppfunnet av extremhögern.”

  Svara
  • Kristian

    /  01/26/2016

   Ja, alla jäkla samhällsproblem skall ju helst lösas med skattehöjningar!

   Svara
  • Ivar L

    /  01/26/2016

   ”S.k. invandringsfrågan” säger han.

   Intressant, undrar vad han menar? Att om man diskuterar frågor kring invandring så är det egentligen inte en invandringsfråga man diskuterar. Enligt samma logik så är det alltså inte en rasistfråga man tar upp om man diskuterar frågor kring rasism?

   Daniels egentliga problem är förmodligen att frågan alls diskuteras. Han vill nog hellre att så lite som möjligt sägs, i linje med filosofin att ”våga vägra ta debatten”. När det blir svårt så vill han helst gömma sig och hoppas att ingen märker något, typ.

   Svara
  • Olof

    /  01/26/2016

   Ja, jag var också lite orolig för att vi skulle flytta in varenda jäkla samhällsproblem i ‘invandringsfrågan’ för sisådär tio år sedan, vilket jag då tyckte föranledde en del diskussion kring problemen. Sedan dess har jag sett de svenska politikerna och journalistkåren samarbeta stenhårt för att försätta landet i en situation där varenda jäkla samhällsproblem faktiskt kommer att vara till största del drivet av invandringsfrågan.

   Nu ser jag ingen större poäng i att diskutera saken längre, eftersom problemen i praktiken är olösbara. Jag vet bara att ju längre man undviker att göra det nödvändiga, ju värre kommer det att bli. Frågan är mest om man tänker förklara för de nuvarande asylsökandena att de kommer att få avslag nu med en gång och skicka hem dem, eller om man skall lura dem på tio år till av sitt liv, för att sedan kasta ut dem när situationen är ohållbar. Jag har ingen tvekan om vad svenska politiker tänker välja, det finns bara en väg som är så ohyggling som möjligt för alla inblandade, så det är klart det är den de kommer att välja.

   Ja, fast det är ju klart, vi har ju det fria marknadsalternativet med – sätt upp skylten med ‘Afrikanerna i USA fick gratis resa dit. Vi ser hellre att våra tjänstehjon är korkade nog att betala för resan själva. Vänligen skriv in er hos förmannen på migrationsverket.’

   Svara
 16. Kristian

   /  01/26/2016

  ”Burkan, däremot, kan ses som stötande mot män”
  http://www.sydsvenskan.se/opinion/gastskribenten/burkan-daremot-kan-ses-som-stotande-mot-man/
  ”Burkan […] förolämpar dem genom att i praktiken säga att de bara kan se kvinnor som sexobjekt.

  Jag kommer från en muslimsk bakgrund i Mellanöstern, men till och med där anses burkan extrem.
  […]
  Detta är inte bara min personliga åsikt. Det finns inte en enda mening i Koranen som kräver att kvinnor ska bära burka.
  […]
  Jag stödjer ett burkaförbud i skolan. Det är en genuin grund för hur ett mångkulturellt samhälle kan fungera.”

  Svara
  • Olof

    /  01/26/2016

   Fast… om någon man finner en burka stötande så hör det till samma kategori som alla andra kantstötta människor idag; de bör bemötas med väx the fuck up och inse att allt inte är en personlig förolämpning riktad mot dig.

   Vill man däremot jävlas med burkaförespråkare är IMO det mest humoristiska sättet att påpeka existensen av burkafetishism, och ta en diskussion om var man hittar en bra latexburka att ha på sig.

   Jag är varken för eller emot burkaförbud. Samma sak skall gälla burka som andra plagg, dvs, finns det objektiva kriterier såsom ‘ansikte skall vara synligt’ eller ‘hår får ej vara lössläppt i lokalen’ så skall dessa efterföljas, oavsett om vi pratar burka, skidmask, gasmask, hårnät eller kroppsstrumpa i ylle.

   Svara
   • Hmm

     /  01/26/2016

    Det verkar som att du inte vet hur en burka fungerar.

    Svara
   • Kristian

     /  01/27/2016

    Ja, presumtiva bankrånare ur någon skämtteckning bör också få veta att de är fel klädda.

    Svara
 17. MiT

   /  01/26/2016

  Svara
  • Rikard

    /  01/26/2016

   Hej.

   ”Onödvändiga”? Onödiga menar man väl?

   Ur materialet på lasupp.nu: ”Här får du en introduktion i att använda normutmanade metoder och perspektiv i ditt arbete.” Normutmanade metoder?

   För den som inte jobbar inom skolan: sådant här är svårt att protestera mot, då det alltid förordas av en av ledarkvinnorna som blivit tipsad om det av en väninna på någon annan skola, och det fungerade såååå bra så. Den som efterfrågar riktig evidens angående sådant här, eller företaget Friends olika projekt, med flera charlataner, blir snabbt utfryst.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Svara
 18. MiT

   /  01/26/2016

  Svara
 19. MiT

   /  01/26/2016

  Svara
  • Pelle2

    /  01/26/2016

   Kronlöf var precis lika tråkig som vanligt och naturligtvis var hon ute efter att framställa män som outbildade idioter. Det är väl bara genustomtarna som tycker att Kronlöf är rolig..

   Svara
 20. Ivar L

   /  01/26/2016

  Kommunalrådet Marie Östh Karlsson visar sitt deltagande i hvb-hemsmordet i Mölndal:
  ”Sen kan jag inte låta bli att låta tanken gå till mannen som gjort dådet, det är också en människa bakom”

  Mannen?
  Han är ju 15 år enligt alla tillgängliga uppgifter.
  Hur skall de ha det egentligen?
  Hoppas verkligen det blir en åldersbestämning för det har talats om ”mannen” ett antal gånger.

  http://www.molndalsposten.se/marie-osth-karlsson-vi-har-kontakt-med-boendet-och-stottar

  Svara
 21. MiT

   /  01/26/2016

  Svara
 22. David8

   /  01/26/2016

  Idiothem har plockat ner alla avsnitt om Söders Hjältar från youtube. Någon som vet varför? Verkar som de togs bort för 1-2 veckor sedan.

  Svara
  • David8

    /  01/26/2016

   Never mind. Personen som spelar Pelle ville dra sig ur projektet. Men nya filmer kommer.

   Svara
 23. Pelle2

   /  01/26/2016

  Ot:
  Göran Greider skriver följande i dagens Metro:
  ” Klappjakten på Margot Wallström måste upphöra. Hon är en av de bästa utrikesministrar vi haft och det retar hennes motståndare”
  Är det någon som håller med honom om att Wallström är en av de bästa utrikesministrar vi haft ? Jag gör det inte.
  Är det en klappjakt när hennes partivänner i AB avslöjar hennes lägenhetsaffärer och när media tar upp att hon har gjort sig själv omöjlig i större delen av mellanöstern ?
  Greider vill väl som vanligt att Sossepolitikerna inte skall granskas så att dom kan fortsätta leva sitt överklassliv…

  Svara
  • Olof

    /  01/26/2016

   Jag har ärligt talat svårt att bedöma exakt vilka kriterier som gör en bra utrikesminister. På det personliga moralplanet tycks det inte vara så väl förspännt rent allmänt på den posten. Jag har mest fått intrycket av att jobbet tycks handla om att generera prestige och/eller pengar till sig/sina vänner/sina meningsfränder/andra. Eftersom hennes sociala grupp är en annan än Bildt’s får jag anta att den prestigen ges för andra saker så på det planet kan hon tyckas framgångsrik. Men bra för Sverige? Njae…

   Och vad gäller lägenhetsaffären är ju problemet att hon har tagit emot en muta som förmodligen kan värderas till tiotusentals kronor om inte uppåt eller över 100kkr, oavsett hennes gärning annars.

   Svara
  • Vic

    /  01/27/2016

   Är det inte hon som lyckats bli i princip portad från staten Israel? Tycka vad man vill om Israel men som utrikesminister är väl diplomati en ganska önskvärd egenskap…

   Svara
 24. Jan

   /  01/26/2016

  Massinvandringsvännen Oisin Cantwell underhåller myten om att alla invandrare som kommer hit riskerar tortyr eller dödsstraff om de avvisas: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article22152052.ab

  Svara
  • Jaha.

   Begå inte brott i värdlandet som har varit generös nog att ta mot dig då så slipper du riskera att utvisas. Svårare än så är det inte.

   Svara
  • Olof

    /  01/26/2016

   Jag ser heller inte varför förhållningssätten skulle vara oförenliga; någon kan ha förverkat sin vistelserätt i Sverige utan att vi nödvändigtvis behöver utvisa dem om risken är hög för tortyr och dödsstraff. Bert eller någon entreprenör från amerikanska fängelsebranchen kan säkert fixa någon form av arbetsläger där de kan tjäna sitt uppehälle, där det är frivilligt att lämna när som helst… men inte till Sverige.

   Svara
  • Kristian

    /  01/27/2016

   Gäller detta även till de länder dit många återvänder på semester?

   Svara
 25. MiT

   /  01/26/2016

  Svara
  • Kristian

    /  01/27/2016

   Ser fram emot bilder på Stjärne pekandes på stora högar torkad fisk.

   Svara
  • Kristian

    /  01/27/2016

   Man har nu ändrat till ”känslomässigt”.

   Svara
 26. Här gick det snabbt att hänga ut den potentielle gärningsmannen:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/brottscentralen/article22153740.ab

  Svara
 27. Grodan Boll

   /  01/26/2016

  Helt OT, men underhållande/deprimerande:
  Artikel i dumheter24, med svar i kommentarsfältet.

  Svara
  • Grodan Boll

    /  01/26/2016

   Åh gud…

   Du vi ha evidensbaserade forskningsresultat…
   Vad hände med sunt förnuft?

   Svara
 28. I såna här statistiska sammanhang är det viktigt att påpeka, att skillnaden inom grupperna är större än mellan dem

  Svara
  • Ivar L

    /  01/26/2016

   Ja, det skadar inte att veta. Statistik är ett lurigt fält. Det gäller att vara medveten om vad man talar om. Men att variationen inom en grupp är stor betyder inte att medelvärden är ointressanta. Speciellt inte om man intresserar sig för tänkbara utfall. Jmf. med brottslighet och invandring. Stor variation mellan individer men ändå en överrepresentation av brott i gruppen vilket får inverkan på brottsligheten i Sverige i och med invandring.

   Svara
 29. MiT

   /  01/26/2016

  Svara
  • Kan det vara så att garanterad asyl och konungbemötande inte är de enda anledningarna till varför man ljuger om åldern, utan även för att vara nära de pojkar som faktiskt är minderåriga?

   Svara
  • T

    /  01/26/2016

   Tårgas är effektivt.

   Svara
 30. Ivar L

   /  01/26/2016

  När produktionen av pk bäbispropaganda riktad till barn och skapad av skattefinansierade bäbisar (Friends) når länder där ledarna varit med förr (Warszawapakten) och genomskådar historieförfalskandet:
  http://www.friatider.se/svensk-m-ngfaldskampanj-stoppas-i-tjeckien-j-mf-rs-med-kommunistpropaganda

  ”Det är lika naivt som bolsjevikpropaganda” säger den tjeckiske presidenten.

  Svara
 31. MiT

   /  01/26/2016

  Svara
 32. MiT

   /  01/27/2016

  Svara
  • Havre flarnstad

    /  01/27/2016

   Absolut ingen av dom här idioterna verkar förstå att socialen här hemma tvingar sökande att sälja sina bilar och redovisa att inte ett öre stoppats undan från bankkonton (utdrag sen lång tid tillbaka skall redovisas)
   men det är klart vad är Svenssons rostiga gammla skoda jämfört med familjen Abdullahads berg av smuggelguld och ihoprullade dollarbuntar.

   En lag för dom en för oss när kaviarvänstern är igång och relativiserar.

   Svara
  • Ivar L

    /  01/27/2016

   De se är fattiga blir ju inte av med något. Undrar vad Alexandra tycker är problem med att de som har tillgångar inte skall belasta skattesystemet i onödan? Sedan kan man ju undra i vilken utsträckning en del har pengar på bankkonton i utlandet. Gömda för den danska radarn. Men de flesta är förmodligen rätt fattiga och kommer således inte ens beröras av detta.

   Svara
 33. Johan A

   /  01/27/2016

  Detta är som taget ur en saga av H.C. Andersen:

  http://www.metro.se/nyheter/mamma-laste-in-11-arig-son-pa-julafton-doms/EVHpaz!BHkYH65M74f8I/

  En liten oskyldig snövit mamma som begår ett brott mot sin 11-årige son men självklart är det den onde biologiske pappans fel.
  Kan inte låta bli att undra varifrån Åsa Andersson har fått dessa uppgifter. Det låter nästan som att hon är kompis med den här mamman…

  Svara
  • Johan A

    /  01/27/2016

   Edit:
   Åsa Larsson menar jag naturligtvis. 🙂

   Svara
 34. Ola

   /  01/27/2016

  ”Det är hemskt att den här tjejen blivit våldtagen, men jag kan inte låta bli att tänka på den stackars våldtäktsmannen som uppenbarligen inte mår bra, och alla andra män som blir demoniserade nu”, sa aldrig någon. Det är lätt att trampa på brottsoffer som inte lever längre. Dom kan ju inte säga ifrån.

  Svara
 35. Jan

   /  01/27/2016

  De här unga kvinnorna förstår inte bättre. De har ett överskott av vårdhormoner och har sin inkomst tryggad i den här branschen. De politiska och ekonomiska konsekvenserna av den här miljardrullningen är ingenting de bekymrar sig om. De tycker det är helt i sin ordning att kvinnor i 22-årsåldern agerar föräldrar åt unga män som i många fall är äldre än de själva.

  Svara
  • Ivar L

    /  01/27/2016

   Eller så är hon mediekåt och hoppas på att få uppmärksamhet för sin ”empati” och sitt fyndiga citat. (Bosse Parnevik, han bor i Rinkeby väl?) Det här är precis den typ av ”fotfolk” media älskar att intervjua. Lydiga undersåtar som tycker precis som man skall och inte problematiserar i onödan. Dessutom är hon tjej. Vi får se om hon dyker upp i nyheterna.

   Svara
 36. Vic

   /  01/27/2016

  Intressant det där med lönegapet… Kvinnor kan göra samma jobb som män för lägre lön, men ändå väljer många företag att anställa män. Hmm.. det måste vara av ren sympati för arbetslösa män eller något. Eller är det brist på arbetsföra kvinnor? Hmmm….

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: