Att dra ner byxorna på en genusforskare

Det var ett jordskalv i Norrland den 19 mars vilket fick en May-Britt Öhman, dammsäkerhetsexpert från Uppsala universitet, att ta kontakt med Norrbottens-Kuriren och påtala att man bör vara orolig för dammsäkerheten i Sverige.

dammsäkerhetsexpert

Det ovan är bara ett litet klipp av texten, gå in och läs resten. Hon forskar alltså om dammsäkerhet vid Uppsala universitet sägs det.

Hennes påståenden om dammsäkerhet och vad som gjorts och inte gjorts fick en Sven Knutsson, Professor i geoteknik vid Luleå tekniska universitet, att börja undra lite. Han skrev ett debattinlägg i NSD om vilka man kan lita på, ”Skalvet skadar förtroendet för forskarvärlden”, att man måste granska vem påståenden kommer ifrån.

dammsäkerhetsexpert1

Själv skriver han att han varit inblandad i just frågor om dammsäkerhet i 20 år. Han blir lite misstänksam och kollar vem May-Britt är

dammsäkerhetsexpert2

och han hittar henne på genusinstitutionen på Uppsala universitet. Ridå. Byxorna ner på genusforskaren.

Kollar man hennes sida på universitetet så hittar man detta

dammsäkerhetsexpert3

Jag har en idé, kan man inte låta May-Britt planera ett litet dammbygge och ansvara för all säkerhet, hållfasthet, materialval, förstärkningar och så vidare? Och sen bygger man dammen enligt hennes ritningar med hjälp av hennes kunskaper i Genus, Indigenious studies, samiskrelaterade studier, postkoloniala teorier och dekoloniserande metoder, Arktis och sist men inte minst spjutspetsen i hennes kompetens, den Feministiska teknovetenskapen, och sen får hon ett hus som hon måste bo i någonstans nedanför dammen?

Kan vara värt att tänka på det ovan eftersom genusfolk tror de är multigenier och kräver att deras lilla fält ska ”genomsyra” alla andra områden. Det sitter genusfolk i MSB:s Vetenskapsråd, MSB som är en av våra allra viktigaste myndigheter då de i princip är sista utposten vid eventuella katastrofer och annat. Där sitter alltså genusfolket med sina feministiska teknovetenskaper, postkoloniala studier, feministiska teorier och så vidare och ska fatta beslut som kanske rör liv eller död inom områden som de inte har en susning om. I Sverige 2016 är det alltså såhär…

MVH

MiT

Lämna en kommentar

38 kommentarer

 1. MiT

   /  03/30/2016

  Svara
  • Rikard

    /  03/30/2016

   Hej.

   Jag måste fråga mig varför ingen av dessa twittrare frågar Sofia Wikman efter namn och sorteringsnummer på hennes avhandlingar, eller ber om att få hänvisning till var hennes dataunderlag kan studeras. Det är inte konstigt eller småaktigt, utan en självklarhet.

   En snabb sökning senare ger följande:
   [http://su.avedas.com/converis/person/4080] Wikmans profil på Stockholms universitet, filosofie doktor: kriminologi. Med den bakgrunden borde hon kunnat hänvisa till vilken avhandling eller forskningsrapport data för våld på bibliotek kan utläsas ur, och inte bara (även om hon har rätt) tjata om att hon forskat på detta ett visst antal år. Hon borde dessutom veta att forskningsdata och våra enskilda upplevelser inte sällan skiljer sig åt. Man får debattera därefter.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Svara
  • Man behöver bara se det så här: behövde vi anställa väktare i större omfattning för 20 år sedan? Behövde vi stänga bibliotek? Hur ofta pratade vi om bibliotek som det såg ut att folk gått bärsärkargång i för 20 år sedan?

   Svara
  • Jan

    /  03/30/2016

   Så verkligheten avstannade för att Sofia Wikman lade fram en doktorsavhandling? Ingen annan får yttra sig eftersom hon har tolkningsföreträde på verkligheten? En journalist måste ha doktorerat annars ska de hålla käft? Snacka om att pinka revir.

   Dessutom märks det tydligt att hon har en politisk agenda som hon gömmer bakom forskningen. Den är inte alldeles svår att lista ut. Tänk vänster och feminism…

   Svara
  • Pelle2

    /  03/31/2016

   Det är väl den vanliga relativiseringen som Wikman sysslar med. Det är fel grupper som står för bråken och de får man ju inte kritisera.Då gäller det att hitta angreppspunkter på den som vågar kritisera ”utvecklingen” så att denne inte vill fortsätta.

   Svara
 2. Frida Gustavlin

   /  03/30/2016

  En ska inte håna feministisk teknologi!

  Utan den hade vi aldrig haft dammar, eftersom de männen som uppfann dammar faktiskt ”uppfanns” av sina mödrar, och eftersom vi inom feministisk forskning, genom en läsning av teknologiuppfinnande som något som kommer från den kropp som ”uppfann” själva uppfinnaren, så är det en typisk härskarteknik och reproduktion av unken teknikhistoria att påstå att det är männen som står som upphovshen till sådant som dammbyggen, när det egentligen är deras mödrar, och deras mödrars mödrar, kort sagt, alla mödrar genom hela evolutionen.

  Därför litar jag mer på May-Britt Öhman, för det har feministisk teknikforskning visat.

  Svara
  • Kristian

    /  03/30/2016

   Hon stavar May-Britt med Y. Bara en sådan sak.

   Svara
 3. MiT

   /  03/30/2016

  Svara
  • Jan

    /  03/30/2016

   Jonas Andersson är en hjälte bland fotfolket. Mångmiljonärskan Dahlin (på välgörenhet!) sitter nog redan nu och funderar ut hur hon ska kunna hämnas på Jonas.

   Svara
 4. Rikard

   /  03/30/2016

  Hej.

  May-Britt Öhman har en hemsida: [http://www.maybrittohman.com/].
  Där kan man bland annat lära sig att Norrland är en koloni till centralmakten.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  03/30/2016

   För er som missat den, man kan nästan slå upp valfri sida för att få jättebra peppiga kunskaper om tågtrafik. Jag hade själv gärna sett någon typ av tvärvetenskaplig studie mellan May-Britt och Ann-Charlotte, två jätteduktiga doktorer som tvingats arbeta minst dubbelt så hårt som om en man hade skrivit samma text. Vilket med feminstisk logik betyder att de faktiskt borde fått dubbelt betalt.

   Klicka för att komma åt FULLTEXT01.pdf

   Svara
  • Frida Gustavlin

    /  03/30/2016

   Detta är feministisk teknovetenskap när den är som bäst.

   Citat nedan från May-Britts görfina hemsida.

   ”Det är en självklar utgångspunkt för feministisk teknovetenskap, att våra erfarenheter, minnen, och de miljöer vi vistas i är grunden för hur vetenskapliga frågeställningar skapas.”

   ”Att ha förmånen att få tänka tillsammans med andra, som tänker kring liknande frågeställningar, är det som för mig är det intressanta och anledningen till varför jag insisterar på att fortsätta som forskare.”

   ”Det är även hur saker och ting formuleras – som blir grunden till hur politik formas. Därför är makten över orden så viktigt. Makten över formuleringarna. Över hur problem ska formuleras. ”

   Så här ser receptet ut.

   1. Hitta på en frågeställning/teori. Utgå endast från dig själv, ev går det bra med erfarenheter från andra feministiska teknovetenskapshens.

   2. Använd gärna narrativ diskursmetodik, det vill säga, bevisa att din påhittade frågeställning är korrekt inom ramen för ditt egna påhittade sätt att prata om den.

   3. När du är klar med avhandlingen/rapporten, då är det bara att politisera på, den tredje uppgiften kommer här väl till pass.

   ”Till verksamheten inom högskolan skall höra att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete. Kännedom skall också spridas om vilka erfarenheter och kunskaper som har vunnits och om hur dessa erfarenheter och kunskaper skall kunna tillämpas.”

   Här är ett litet utdrag från abstract tillhörande May-Britts vetenskapliga text med titeln: Embodied Vulnerability in Large-Scale Technical Systems: Vulnerable Dam Bodies, Water Bodies, and Human Bodies

   ”Challenging the modern ideal of human bodies as being in control both of bodies of nature and of the bodies of technology made to control nature, this chapter considers the vulnerability of large-scale hydropower dams and the intimate interdependencies between dam bodies, water bodies, and human bodies.”

   ”Taking her point of departure in her own embodied history, the author seeks to retrace indigenous Sámi understandings of human cultural interconnectedness with nature.”

   Det här att kalla saker för kropp med valfritt prefix känns superhett för oss feminister just nu, det fungerar jämnt. Jag undrar bara när vi kommer börja kalla våran regering för kropp, vår feministiska regeringskropp.

   Svara
   • Hmm

     /  03/30/2016

    Teckno-vetenskap!

    Ha ha de forskar i rejv. Hit that music mr dj. 😆

    Svara
   • Frida Gustavlin

     /  03/30/2016

    Nu har jag snöat in, men i Rum, Rytm och Resande förekommer ordet kropp på över 600 ställen. Även för en sådan puritan feminist som mig själv framstår det som något kroppsfixerat på 250 sidor.

    Svara
 5. MiT

   /  03/30/2016

  Svara
 6. MiT

   /  03/30/2016

  Svara
  • Dreadlock

    /  03/30/2016

   Jag satt på jobbet med ett gäng arbetskamrater när nyheten sändes om att ensamkommande barn kan kassera in 70 papp om de på heder och samvete intygar att deras föräldrar inte längre finns i livet.

   Det förut så muntra gänget tystnade med en gång :-O

   Svara
  • Jan

    /  03/30/2016

   Det tragiska är att det finns två block att välja på i allmänna val: Pest eller kolera. Så det är väl bara att se på när den ena dumheten efter den andra passerar.

   Svara
  • Jag antar att de blir återbetalningsskyldiga om deras föräldrar visar sig vara mirakulöst vid liv?

   Hahaha, skämtar bara…

   Svara
 7. Sven

   /  03/30/2016

  May-Britt Öhman har nog lärt sig många retoriska grepp från May Wechselmann som nu är igång och vevar sin negativism mot kärnkraften igen.
  Varför tar inte Skattebetalarnas förening upp all idioti som bränner av våra skattepengar, det läcker ju i alla möjliga hål. Och att Riksrevisionen kan lämna en sån grej som pension till flyktingbarnen okommenterat. Dom föräldrarna har ju inte jobbat ihop en pensionskrona i Sverige.

  Svara
 8. Dreadlock

   /  03/30/2016

  I nyheterna hette det ” Att efterlevandepensionerna skjuter i höjden” Hittills utbetalt efterlevandepension uppgår till 700 Miljoner ”.

  Vad finns för gömd potential i detta för 35 000 ensamkommande ?

  35 000 x 70 000 = 2450000000 SKR . Lika med 2,24 Miljarder.

  Dubbla summan (4,4 miljarder) håller hela Malmös kommun igång genom skatteutjämningssystemet. Men nu handlar det om 35 000 minderårigas rätt att ta del av pensionssystemet därför att man velat strömlinjeforma reglerna för precis alla individer.

  Svara
 9. Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom kraftigt sänkt beviskraven för att ensamkommande flyktingbarn ska få efterlevandestöd. ”ALLT SOM BEHÖVS ÄR ETT INTYGANDE PÅ HEDER OCH SAMVETE OM ATT FÖRÄLDERN >TROS< VARA AVLIDEN".
  (SR P1 kvällen 30 mars 2016 – hittade ingen som helst text om det på SRs hemsida.)

  Är säker på att efterlevandestödet även gäller styvföräldrar – så om farsan har 4 fruar, och de dör en efter en, så får ensambarnet 4 stöd, plus ett femte när farsgubben dör?

  http://www.kristianstadsbladet.se/tt-inrikes/efterlevandestod-skjuter-i-hojden/

  Svara
  • Dreadlock

    /  03/30/2016

   Sterno…

   Inslag om detta på kl 18 Rapport idag.

   Svara
  • Kalle

    /  03/30/2016

   Katastrof, vart ska detta sluta?

   Svara
  • Jan

    /  03/30/2016

   Tro nu inte att det här kommer att påverka politiker eller ledande beslutsfattare. De har redan tecknat sig för den politiska korrektheten. De skiter blankt i den ekonomiska verkligheten så länge de själva går säkra.

   Svara
  • Perry

    /  03/31/2016

   ”jag tror inte detta kommer missbrukas” HUR JÄVLA NAIV FÅR MAN BLI?

   Svara
 10. MiT

   /  03/31/2016

  Svara
  • Jan

    /  03/31/2016

   På sätt och vis får dock kvinnorna skylla sig själva. De har ju röstat för den här utvecklingen i allmänna val. De har varit för ”goda” för att bromsa utvecklingen. Och när de ska ta upp problemet förfaller de genast till att relativisera. Det här är priset för att leka humanitär stormakt borde någon berätta för dem. Som man sår får man skörda.

   Svara
 11. Pelle2

   /  03/31/2016

  Att dra ner byxorna på en genus”forskare” brukar inte vara så svårt. Det räcker
  oftast med att läsa deras så kallade forskningsrapporter för att inse att dom egentligen sysslar med ideologiproduktion och inte forskning. Det sjuka är dock att dom får pengar för att utföra sin så kallade forskning.

  Svara
  • Noger

    /  03/31/2016

   Problemet är väl att den trogna kretsen frälsta inte märker att byxorna är neddragna.

   De hör bara en irriterande barnunge som skriker ”kejsarinnan är naken”. I deras värld är det självklart att hon har byxor på sig om tillräckligt många genusvetare säger att hon har det. De behöver inte ens öppna ögonen för att veta det.

   Svara
 1. Le eller inte le, det är frågan | WTF?
 2. Vi minns det som om det vore igår | WTF?
 3. Vinnova igen | WTF?
 4. Krisen är djup! | WTF?
 5. Feministisk Teknovetenskap | WTF?
 6. Sammanfattning av 2016 del 2 | WTF?
 7. Genus i Ljusdal | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: