I natt jag drömde

Jag har idag nåtts av så många sensationella nyheter att jag inte vet var jag ska börja riktigt så jag kör bara!

Sverige ska nu ta tag i skolproblemen och lovar att köra klassisk felsökning och starta om från en punkt när allt funkade tillfredsställande. Man ska kasta ut allt märkligt strunt som tillkommit från den punkten och fram till idag, allt med genus kastas ut, allt med radikalfeminism kastas ut, ja allt som har med postmodernism att göra ska kastas ut totalt från skolvärlden. Man ska renovera hela skolan från grunden och bara ha sådant som man bevisligen vet funkar i verksamheten över hela linjen. Faktafientlighet ska ut och faktabaserat ska in. Kunskapsfientlighet ska ut och kunskapssökande ska in! Fridolin ut och kompetens in! Och viktigast, allt som har med The Värdegrund att göra kastas ut!

Sverige ska äntligen ta tag i alla problem som har med asylhaveriet att göra. Från och med idag ska Migrationsverket börja kontrollera alla som har sökt asyl i Sverige de senaste åren så identiteten stämmer. Man ska även kontrollera hur många av dem som ljugit för att få asyl. Man ska omedelbart börja ställa krav på de som kommit hit att om de vill stanna i Sverige så är det svenska regler, lagar och seder som gäller och passar inte det så får man lämna landet.

rädda barnen gör pojkar av män

Sverige ska omedelbart börja införa ålderskontroller på alla ”ensamkommande barn” som kommit de senaste åren och lovar att ta krafttag mot alla som skott sig på på dem trots att de vetat om att de varit över 18 år som till exempel gode män, asylrättshaverister, Rädda Barnen och så vidare. De ska bli återbetalningsskyldiga för varenda krona de myglat till sig under de här åren. Just det, även alla som startat upp HVB-hem för alla vuxna män ska också bli återbetalningsskyldiga. Även de ensamkommande som ljugit om sin ålder och är vuxna ska börja polisanmälas för bedrägeri mot Sveriges skattebetalare.

Från och med idag är det automatiskt utvisning som gäller för asylsökare som begår grövre brott efter avtjänat straff oavsett land de kommer ifrån och oavsett vad de ”riskerar” i det landet. Detta gäller över hela linjen och kommer att följas benhårt. Vi ska även teckna avtal med andra länder så de får avtjäna straffet på annan plats än i Sverige, förslagsvis i ett fängelse i Thailand. Eller varför inte Ryssland? Bekosta ett stort och ordentligt fängelse, och driften av det, i Sibirien för de värsta av dem?

Man ska börja rensa i bidragsdjungeln som finns för asylsökande.

Från och med idag intensifieras kampen mot jihadism i Sverige genom att det blir lag på att det enda språket en imam får hålla bönen på i en moské i Sverige är svenska så att vem som helst kan kontrollera att budskapet som ges internt är detsamma som ges externt. Man ska även omedelbart börja bomma igen moskéer som man vet har klara kopplingar till jihadism.

Media och politiker lovar att från och med idag sluta säga att jihadism och terror i islams namn ”inte har med islam att göra”.

Kampen mot jihadism kommer också att förbättras med flera tusen procent så fort man blir av med Mona Sahlin på posten som samordnare mot våldsbejakande extremism. Detta oavsett vem man sätter där. Till och med kocken i Mupparna skulle vara en förbättring.

Man ska även omedelbart ta passet och medborgarskapet från de som återvänder till sina gamla hemländer på ”semester” och så vidare om det sker inom ett visst antal år från det man fått svenskt medborgarskap eller om det sker så länge asylsökare från de länderna får asyl i Sverige. Ger man asyl till folk från landet kan man inte åka på semester dit heller.

Varenda bidrag som går till underliga organisationer och samfund dras in med omedelbar verkan från och med idag.

Från och med idag så återinförs tjänstemannaansvaret och det ska gälla retroaktivt 10 år tillbaka i tiden.

Sverige har bestämt sig för att man inte vill stödja humbug och hittepå längre så Nationella sekretariatet för genusforskning ska läggas ner med omedelbar verkan. Alla genusprofessorer, lektorer och alla möjliga titlar som finns och som har med genus att göra får omedelbart sparken och ska inställa sig på arbetsförmedlingen. Alla genuscoacher, genusobservatörer, genuspiloter, ja faktiskt allt som har med genus att göra och som nästlat sig in i våra offentliga organisationer, ska ut omedelbart. Man har bestämt sig för att inte låta dem sänka verksamheter mer utan nu ska man bygga upp och då funkar inte något som har med genus/postmodernism att göra.

dn pålitliga

Media har lovat att sluta vara behjälplig med att sänka landet och istället hjälpa till att lyfta det genom att vara ärliga. DN publicerade en artikel idag där man har låtit Ipsos göra en undersökning om förtroendet för media stort och för några medieaktörer och rubriken var ”Högt betyg till mediers trovärdighet”. Som vi ser så anser ju hela 15% av de tillfrågade att till exempel DN ger en sann bild av verkligheten. Resten anser ju faktiskt inte det i olika grad… Vänta lite, skrev jag att den publicerades idag? Det var fel, jag tog det för givet bara med tanke på DN:s rubrik, den kom visst igår. Det skulle vara intressant att veta i vilken/vilka frågor folk inte anser att media är pålitliga i…?

DN, Aftonbladet, Expressen, Public Service och TV4 ska genom ett unikt samarbete från och med idag börja granska det gigantiska bedrägeri mot Sveriges skattebetalare som sker genom Migrationsverket och alla de ensamkommande. De har lovat att arbetet ska ske öppet och transparent med hårda granskningar av alla gode män, asylrättshaveristjurister, kommuner, Migrationsverket (allt från enskilda tjänstemän upp till högsta chefen) med flera aktörer. Varenda krona ska granskas noggrant.

Alla politiker som varit med om att sänka landet har lovat att ställa upp och offentligt och ödmjukt be om ursäkt till alla svenskar som de trampat på och spottat på de senaste åren.

Från och med idag så lovar alla politiker att ta tag i polisens problem genom att …

Sen vaknade jag och insåg att det bara var en dröm och 1 april. Och det borde jag ju förstått även i drömmen, det är endast på 1 april som förnuft kan råda i Sverige.

1 april i Sverige är inverterat, istället skämt en dag och förnuft resten så är det en dag förnuft och resten skämt.

MVH

MiT

Annonser
Lämna en kommentar

14 kommentarer

 1. Intenso

   /  04/01/2016

  Hear Hear!

  Svara
 2. Jan

   /  04/01/2016

  Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser och vägvisarna kommer aldrig att be om ursäkt. Grindvakterna kommer att bevaka korridorerna så länge det möjligt. Folket kommer att glömma vilka de skyldiga äro och förtjänstfullt agera valboskap också i nästa val. Kappvändarna kommer att vindspeja ännu flitigare och när de väl bytt åsikt inte kännas vid sin tidigare reinkarnation. Ingen kommer att ställas till svars förutom Sverigedemokraterna.

  Svara
 3. Gustav Hjelm

   /  04/01/2016

  Hej!

  Du skrev: ”Sverige ska nu ta tag i skolproblemen och lovar att köra klassisk felsökning och starta om från en punkt när allt funkade tillfredsställande.”

  ”Root Cause”: Palmes ”Läroplan för grundskolan 1962” senare följd av ”SIA-reformen” (1976) det senare styrde upp ”skolans inre arbete” och slog fast att stödundervisning skulle ges ”inom klassens ram”.
  I och med dessa togs även målsättning med utbildningen ( vilket kunde leda till kvarsittning), ordning och reda, och stödklasser bort.
  Resultatet av denna draksådd ser vi idag där analfabet-utlänningar sitter ihop i ett klassrumsinferno med barn som gått i svensk skolan sedan dagis.

  Grundorsaken till ”allt övrigt” var avskaffades tjänstemannaansvaret samtidigt som riksrätten togs bort. Både hade sitt ursprung in Axel Oxenstiernas förvaltningsprinciper, vilka försökte motverka inkompetens, korruption och jävighet (favorisering).

  Men den största ”herrejössesbulten” bakom dagens problemsymptom är att man 1974 bytte ut ett av världens mest kloktänkte ”konstitutioner”, den svenska från 1809 (som än idag ligger bakom Finlands och Norges konstitutioner!), med dagens hopkok toppat med mångkulturbeslutet 1975.

  Man ersatte en suverän konstitution (Regeringsform) som byggde på Montesquieu’s ”maktdelningsprincip” med en som påstås bygga på en så kallad ”folksuveränitetsprincip”. Den senare är en princip som i praktiken innebär att ALL makt förväntas utgår från en liten ”folkvald” politisk elit. I och med detta övertogs även de statliga cheftutnämningar helt av regeringen (= politikerskrået, som genast började utnämna varandra till höga chefsbefattningar).

  Vi, som kan vår historia, kunde redan sedan 70-talet räkna ut att det här skulle gå åt pipsvängen. Det är nämligen så att ”folksuveränitetsprincipen” endast funkar som en vacker vänster-filosofisk tanke men ALDRIG har fungerat väl som demokratisk modell, eftersom folksuveränitetsprincipen obönhörlig leder till nepotism, korruption, inkompetensvälde och maktkoncentration, givetvis allt i ”folkets namn”.
  Så här i efterhand känns 1974 års regeringsform som en smygmarxistisk statskupp i ”slow motion”!

  I min dröm ser jag en modern Adlersparre svingades sin värja, samla ett uppbåd, tåga mot Stockholm, avsätta den odugliga riksdagen och återinföra 1809-års regeringsform (i sin moderna och reformerade skepnad)!

  Med vänlig hälsning,
  Gustav H

  Svara
  • Svenne

    /  04/01/2016

   Hear Hear! Det vore en nåd att stilla bedja om…

   Svara
 4. Pelle2

   /  04/01/2016

  Som jag skrev i förra inlägget föreslås Veronica Palm bli ny Ordförande för Rädda barnen.
  Ytterligare ett exempel på vårt absurda Sverige..
  http://archive.is/TejfL

  Svara
  • Jan

    /  04/01/2016

   Grattis till hundratusen i månadslön! Rädda barnens uppgift är vad jag förstått att all världens barn, och en hel del vuxna barn, skall försörjas av svenska skattebetalare. Det kallas barnkonventionen.

   Svara
  • T

    /  04/01/2016

   April april 🙂 fast nu är det Absurdistan så vem vet…

   Svara
 5. Frida Gustavlin

   /  04/01/2016

  Glöm din dröm!

  Att DN skulle dela med sig hela rapporten, hela underlaget, det kan du glömma, det skulle kunna skada deras trovärdighet bland de 15% som faktiskt tycker att de gör ett underbart jobb. Låt det vara en slump att 14,2% i väljarbaromtern (DN/ipsos) skulle rösta på F!, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

  Här är i vilket fall en mer sammanställd sammanfattning som vittnar om att det finns en hel del demografisk data att fundera kring.
  http://ipsos.se/sites/default/files/pdf/Ipsos%20om%20Mediefortroende%201%20april%202016.pdf

  Sen så är ju verkligheten ett uruselt värde att fråga om. Det hade inte varit speciellt svårt att ställa följande frågor ang valfri nyhetsmedia (X) med avseende på trovärdighet.

  Hur tycker du X skildrar kulturlivet?
  Hur tycker du X skildrar migrationsfrågor? (Själva kärnfrågan i många högerdebattörers kritik)
  Hur tycker du X skildrar sport?
  Hur tycker du X skildrar svenska nyhetshändelser?
  Hur tycker du X skildrar internationella nyhetshändelser?

  Hurvida X uppfattas som trovärdig på att beskriva verkligheten går så klart att fråga, det är en subjektiv bedömning som var och en har rätt att svara på, men hur trovärdig är frågan? Verkligheten är som bekant inte så lätt att beskriva, gissningsvis blandar flertalet ihop fler än vad man kan tro sin egna syn metafysik, politiska målbild, och den faktiska fenomenvärlden.

  DN har väl inte alltid varit en sådan här agendafixerad pseudointellektuell nyhetsförmedlare? Oerhört anspråksfull och ohederlig undersökning.

  Svara
  • Pelle2

    /  04/01/2016

   Låt DN och övriga media leva i villfarelsen att de är trovärdiga medan deras upplagor och tittar/lyssnarskaror försvinner.

   Svara
 6. Snyft snyft, det var vackert.

  Svara
 7. Kanske jag läser slarvig – men det ”slumpvisa urvalet” – är det tvärs över hela befolkningen eller är det begränsat till den betydligt mindre grupp som tar del av nyheter och liknande information – eller är det ett urval ur den ännu mindre grupp som läser ”gammalmedia” – eller är det ett urval av den mindre del av dessa som BETALAR (alltså i kontanter, inte genom varor som fördyrats genom reklam) – ? Skulle det vara så att det är tvärs över befolkningen, så skulle de som tar avstånd från DN vara fler än läsarna, och den grupp som har stort förtroende för DN innehålla många som aldrig läser DN!

  Svara
 8. MiT

   /  04/01/2016

  Svara
 9. David

   /  04/01/2016

  Ny bottenrekord. Man kan nu bli uppenbarligen anmäld för att inte kalla någon ”hen”:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22533327.ab

  Svara
 1. Dagens roligaste aprilskämt! | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: