Komplexa eller enkla lösningar på svåra problem?

Man hör hela tiden mantrat om att det finns inga enkla lösningar på komplexa problem. Jag tror det är tvärtom, att det är fler enkla lösningar som behövs. Som det är nu verkar man vara handlingsförlamade, allt verkar så komplext att man inte gör något eller att det man gör blir rent kontraproduktivt.

Att det inte finns EN enkel och tillräcklig lösning på ett komplext problem är ju ganska lätt att förstå. Men ett svårt och komplext problem kan man ju dela upp i mindre komplexa delar som kan lösas var för sig med enklare lösningar. Dock måste det ju finnas individer med normalbegåvning som kan kolla om det är rimligt också. T ex när man säger

Vi har allvarliga integrationsproblem, hur ska vi komma tillrätta med dem?

och någon idiot viftar ivrigt med handen och kläcker

Jag vet! Kamelfarm!”.

Det är ingen lösning på något, inte ens en del i en lösning. Kläcker man ur sig något sådant är man i själva verket en del av problemet.

Man måste alltså kolla vad som orsakar t ex segregation. Kolla på riktigt alltså, inte bara vad som passar ideologiskt. Man får dela upp det i olika delar som man sen ytterligare delar upp och där enkla lösningar på de små delarna blir en del i den stora komplexa lösningen. Det kräver förstås att man är medveten om hur saker hänger ihop också! Annars slutar man som radikalfeminister som skyller allt dåligt i världen på den vanliga hyggliga svensken. Det är tämligen hjärndött att anklaga den vanliga svensken och tro att problemen sitter där för t ex den grova brottsligheten när majoriteten av de grova brotten begås av den lilla minoriteten med utländsk bakgrund, det inser alla som är normalbegåvade.

Man måste inte lösa ett komplext problem på en enda gång, det kommer inte att lösas över en natt oavsett hur man gör. Men små enkla dellösningar blir ju inte ogjorda även om det går lite tid innan nästa enkla dellösning. Några dellösningar kanske inte heller får effekt förrän andra också är gjorda Men man måste börja!

När det kommer en stabil ström med i princip outbildade människor som man vet inte kommer att ha någon framtid i Sverige, utan bara spär på segregationen och problemen ytterligare, så är inte en komplex lösning på det problemet att kalla det ”ett kompetensregn”. Det är inte heller en enkel dellösning utan det ligger i klass med kamelfarmen i dumhet.

Att vara kreativ med statistiken för att dölja ett komplext jätteproblem är inte heller en komplex lösning. Inte heller en enkel dellösning utan man är bara en del av det stora komplexa problemet.

Ibrahim Baylan skriver på Aftonbladet Debatt att man måste lägga om politiken för att motverka segregationen

Det faktum att vi har ett segregerat samhälle beror inte på några enskilda personer eller en enskild regering. Blickar vi ut över världen är det en utveckling vi ser i många länder. Klyftorna växer. Fastän vi i Sverige har försökt bryta utvecklingen har vi misslyckats.

Min fetning ovan. Tror man att vi försökt bryta utvecklingen så är man en del av problemet. Tror man inte det utan hittar på om att vi försökt bryta den så är man också en del av problemet. Man har tvärtom under 30-40 års tid sett hur det gått sämre och sämre men man har inte gjort ett enda dugg utan tvärtom, man har medvetet ökat på problemen.

Redan 1975 satsade staten på att stödja en positiv utveckling i storstädernas socialt utsatta områden. Från 1995 till 2015 har det offentliga satsat miljarder i insatser som ”Blommanpengarna”, Storstadssatsningen och den Urbana utvecklingspolitiken. Delar av dessa insatser har haft en positiv effekt. Många individer har lyfts.

Samtidigt har inte segregationen på områdesnivå brutits, tvärtom, den har snarare ökat under samma period som dessa satsningar gjorts.

Han t o m erkänner själv att man inte gjort något. Mer än slösat miljard efter miljard efter miljard på något man vetat om inte hjälper. Han erkänner att det t o m blivit värre under tiden. Då är det inte en komplex lösning på det komplexa problemet att skapa #SverigeTillsammans och där prata om att Sverige inte har någon kultur och sen sjunga Halleluja. Det är inte heller en enkel dellösning. Tror man det är man helt enkelt en del av problemet.

Vet man t ex att religiös extremism, eller kanske bara religion, och kultur ligger i botten av segregationen så MÅSTE man ta tag i det på något sätt. Man slipper inte undan. Där kan det finnas enkla dellösningar på det komplexa problemet. Väljer man att INTE se det så är man också en del av problemet och inget annat man gör kommer att ha någon effekt förrän man också löst de här problemen.

Att sätta Mona Sahlin som samordnare mot våldsbejakande extremism visade bara att man inte var ett dugg intresserade av att ens försöka komma nära problemet. Felet här var alla som tyckte hon var jättebra och passade perfekt. Tyckte man Mona var jättebra och passade perfekt så är man nog rätt dålig själv, varför sa man annars inte ifrån? Nu har man satt en från Röda Korset som samordnare, man vägrar fortfarande att ens vilja åstadkomma något.

Exempel från DN Debatt igår av nuvarande samordnaren. När det gäller terrorister så måste det till många enklare lösningar på det komplexa problemet men man har ingen normal som säger STOPP. Man måste besluta sig, ska vi ha sådana som förklarat krig mot Sverige på svensk mark överhuvudtaget? Är det rimligt? Varför är det rimligt i så fall? Vad tycker svenskarna i frågan? Vi borde i högsta grad tillfrågas om vi vill ha vandrande handgranater som hatar oss och som vill skära halsen av oss på gator, skolor och i affären! Svaret borde ju rimligtvis vara ”NEJ” på den frågan. Det är ingen fråga som ska beslutas om över våra huvuden av folk som har livvakter som standard! Den som har beslutat sig för att bli terrorist har har INGEN rätt till Sverige på ett enda litet sätt. Då har man automatiskt avsagt sig rätten man hade. Att ”komma hem” ska inte ens vara ett alternativ! Sverige kommer i framtidens historieböcker att vara vad Argentina blev för nassarna.

Regeln måste ju vara att om man rest ner för att på något sätt stödja terrorrörelsen så har man avsagt sig rätten till Sverige och alla rättigheter. Sen kan det finnas undantag men undantagen kan ju inte vara regel! Har man åkt ner för att bekämpa IS eller andra terrorgrupper så är det självklart inte samma sak.

Vi måste bestämma oss inom många områden, inte bara terrorister. T ex, vill vi ha religiös extremism i våra förorter eller i samhället i stort? Vill vi inte ha de så måste lösningarna utgå från det och då kan det hända att man måste genomföra sånt man egentligen inte vill. För vad man vill göra har ju inte funkat så bra hittills, det är ju det som har skapat problemen.

Vill man inte ens försöka komma med dellösningar, eller ens se problemen som riktiga problem, så är man själv en stor del av problemet.

Vi har massor av stora komplexa problem i Sverige, alla förstår att det inte finns en enda tillräcklig lösning för var och ett av dem, varken enkel eller komplex. Men man måste börja göra något! Svåra komplexa problem kan delas upp i mindre enklare delar. Det är så man löser stora och svåra problem. Man löser dem inte genom att ständigt förvärra dem genom förnekelse, genom att försöka förvilla, genom låtsaslösningar eller genom ideologi.

Lamottes inlägg på facebook idag. Hur länge dröjer det innan radikalfeminister rycker ut och anser att det här är ett svenskt problem och att vi har misslyckats? För det kommer GARANTERAT! Och hur många tror att det hjälper…?

På Trästockfestivalen i Skellefteå hade man förra året en radikalfeministisk manskritisk panel som problematiserade mansnormer för att komma tillrätta med sexuella övergrepp på festivaler. Detta kombinerat med ”killmiddag” där man också problematiserade män. Man riktade sig såklart enbart till svenska killar och män eftersom vi i deras värld är avskummet på jorden och alltid skyldiga till allt dåligt. Resultatet? Antalet anmälningar gick från 1 (EN) året innan till 12 förra året. För samtidigt som man hade en manskritisk panel och problematiserande killmiddagar så hade man ordnat gratis transport från asylboenden till festivalen… Utan manskritisk panel och problematiserande middagar…

Det är på den nivån när vi löser stora och komplexa problem i landet. Vi säger att alla problem beror på vanliga hyggliga svenskar och så tror en del att genom den magiska besvärjelsen så har man ringat in problemen så snävt det bara går. Att det bara behövs lite mer genusdans på skolschemat eller nåt sånt. Det finns ingen normal som säger stopp!

Så fram för fler enkla dellösningar på våra stora komplexa problem! Men glöm inte bort att det samtidigt behövs de som säger stopp när galningar svävar iväg på sina rosa moln eller rider mot gryningen på sina enhörningar. Eller förlåt, de rider på sina kameler från Göteborg såklart…

MVH

MiT

Annons
Nästa inlägg
Lämna en kommentar

91 kommentarer

 1. ”Branschen” (och några andra) sågar medieutredningen…

  http://www.journalisten.se/nyheter/branschen-rasar-mot-medieutredningen

  Jag fann detta stycke intressant:

  /// ”Ett par kontroversiella förslag rörande mediernas innehåll väcker ont blod bland remissförfattarna. Enligt förslaget ska mediestöd endast kunna ges till allmänna nyhetsmedier med demokratisk värdegrund och som präglas av ”principen om alla människors lika värde”, den så kallade ”rasistklausulen” som kan tänkas syfta till att hindra Nya Tider från att få statligt stöd.

  Det är ett förslag som välkomnas av Diskrimineringsombudsmannen som ställer sig positiv till ett stopp för stöd till rasistiska eller sexistiska produkter. Även TV4, Södertörns högskola och LO tillstyrker förslaget. ”Yttrandefrihet innebär att alla har frihet att yttra sig, inte att alla yttranden måste skattefinansieras”, skriver LO. Men de flesta andra remissinstanser sågar förslaget.

  Gota Media menar att det är en ”värderingsmässig skönhetsbedömning” som öppnar för godtycke: ”Avvägningen mot pressfriheten bör överväga till pressfrihetens fördel.”

  Mittmedia anser att kravet inte är förenligt med en vidsträckt yttrande- och tryckfrihet som ändå måste vara grundläggande för mediestöd.

  Justitiekanslern anser att det kommer att medföra ”många svåra och problematiska gränsdragningar” och det faktum att mediestödsnämndens beslut om mediestöd inte kan överklagas ”kan medföra en risk för att vid tidpunkten för prövningen rådande politik blir avgörande för vad som anses vara en demokratisk värdegrund”.

  Linnéuniversitetet anser att det innebär uppenbara risker för att mediestödet kan komma att användas för att styra och påverka villkoren för deltagande i det offentliga samtalet ”med utgångspunkt i en bedömning av vilka åsikter som ska sanktioneras och vilka som inte ska sanktioneras”.”///

  Jo tjena. Man ska alltså ha en panel dårar som ska sätta ”värdegrunden” kring vad som är rasistiskt och sexistiskt? Kommer sluta jättebra om detta förslag går igenom! Tänker de aldrig på att värderingar ändras över en tid? Se bara på hur man tvärvände under hösten 2015 och det som såg rasistiskt att skriva om innan som ”volymer” är helt normalt idag?

  Svara
  • Jan

    /  03/28/2017

   Det här innebär att vi får fortsatt söka sanningen i ”pissrännan” medan etablerade medier, med rätt värdegrund, kan mjölka bidragskranarna. Och ”pixla” verkligheten som värdegrunden förespråkar.

   Svara
  • CLZ

    /  03/28/2017

   Jag gillar hur LO skriver att ”Yttrandefrihet innebär att alla har frihet att yttra sig, inte att alla yttranden måste skattefinansieras”

   Exakt det argumentet hade jag använt för att driva frågan om att avskaffa stödet helt.

   Svara
   • Missa inte stycket med hela mångfaldsblajset – det roliga är att det är media själva som har pushat för dessa frågor som nu inkluderas i Medieutredningen, men när det ska appliceras på dom själva så blir det stopp. Något komiskt.

    Svara
 2. MiT

   /  03/28/2017

  In och läs upprördheten, inte upprördheten över att sådana bidrag ens kan existera utan att allra nyaste M delade Fria Tider. Mest upprörda är de som aldrig har röstat på dem eller ens har tänkt göra det 😛

  Svara
  • Jan

    /  03/28/2017

   Lustigt, de har ju inlett valsamarbete med Sverigedemokraterna. Men beröringsavståndet gäller fortfarande således. Det är dock en falsk förespegling av Moderaterna att det bara är att välja mellan bidrag och arbete för nyanlända invandrare. Så ser det knappast ut på svensk arbetsmarknad. Och det blir inte bättre med jobbcoacher för den som tror det …

   De borgerliga partierna kommer att påstå att de har en lösning på det här. Vilket den som levde under åtta år med Alliansen inser att de inte har. Snarare tvärtom. Likafullt finns det tillräckligt många korkade väljare därute för att det ska funka som valfläsk…

   Svara
 3. Hade jag löst problem på jobbet lika uselt som Regeringen hade jag fått sparken utan några tröstpengar.
  Hade det inte hänt något positivt med patienten efter tre samtal räknade jag det som misslyckande och anskaffade annat hjälp. Det hände i och för sig bara några få gånger, vilket visade att vår behandlingsmetod var fungerande. Ja, man la ner den enheten senare för det var för dyrt.

  Regeringens metoder för polis, sjukvård, invandring, skola…har varit icke fungerande i åratals och det som görs är bara plåster på de värsta delarna. Inte ens mer hållbart som silvertejp. Lägga ner något icke fungerande är inte ens tanken, man öser bara på mera skattemedel.

  Har ni märkt att Regeringen kör med en ny partner: V. Är MP ut ur spelet? Ny hoppfull Regeringskonstellation inför val-18 S+V?

  Svara
 4. MiT

   /  03/28/2017

  Apropå Putilov, den härvan verkar rulla på med underliga vinklingar…
  ”Aftonbladet samarbetade med ryska säkerhetstjänster för att tysta obekväm journalist”
  https://putilov.org/2017/03/26/aftonbladet-samarbetade-med-ryska-sakerhetstjanster-for-att-tysta-obekvam-journalist/

  Svara
 5. MiT

   /  03/28/2017

  Svara
 6. Pelle2

   /  03/28/2017

  OT:
  Islamisten Bah Kuhnke blir av med uppdraget som ansvarig för arbetet mot extremism.
  Inte en dag för tidigt !
  http://archive.is/Zh0r9

  Svara
  • Jan

    /  03/28/2017

   Bah Kuhnke är nog snarare en dhimmi än en islamist. Problemet med arbetet mot extremism är att ingen fortfarande vet var ansvaret ligger. Trots att vi avlönar särskilda myndigheter för det. Myndigheter utan ansvar tydligen.

   Svara
   • Tor

     /  03/28/2017

    Vi har varit naiva som satte en barnprogramsledare som ansvarig för arbetet mot extremism;)

    Svara
  • Svenne

    /  03/28/2017

   Ivar Arpi:

   Svara
 7. MiT

   /  03/28/2017

  Var C, M och SD hos Malou idag, här är klippet. Det var lite innan detta också som inte är med.
  http://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio?video_id=3870485
  Om ni orkar leta och hittar så finns en intervju med en aktivistartist innan detta också.

  Svara
  • Tor

    /  03/28/2017

   Åkesson är bra men han skulle behöva lära sig lite av Le Pen.
   Vi har stängt gränsen nu efter 163000 migranter 2015. Ygeman menade att han skulle skicka ut 80000. Hittills har vi sett en handfull utvisningar. Min gissning är att det kommer att stanna där, om man inte ger generösa hemvändarbidrag.
   Dess 163000 ska alltså enligt C och M få ta hit sina anhöriga.
   Mamma, pappa och syskon borde bli ca 4 per person – rätt många blir det. Får nog utöka kamelfarmen med en och annan getfarm också.

   Åkesson skulle slå ner näven i bordet och säga att vi vill inte ha en enda över gränsen tills dess att vi ordnat upp de ”utmaningar” vi har.
   Han skulle dessutom (om han inte redan har gjort det) läsa Tinos bok och få lite fakta på hur hög arbetslöshet och kriminaliteten är bland migranter.

   Både Centerpartisten och Ask sitter fortfarande och pratar om Baaaaaarnen som kom när det i verkligheten var mest unga män som skickades i förväg. De pratar om alla möjligheter som migranterna ger…

   Jag skulle skämmas ögonen ur mig som jag var politiker från Reinfelt tiden. De har stått där och lovprisat hur goda de var. Fy fan!

   Även om jag tycker att Löfven är en såskopp så var det faktiskt han som stängde (nåja) gränsen.

   Svara
   • Tor

     /  03/28/2017

    Dessutom sitter Ask och anklagar Åkesson för att inte ta ansvar för gränsöverskridande brottslighet inom EU.
    SD vill ju stänga gränsen och då går det inte att skrida över gränsen, DAHH

    Svara
    • Jan

      /  03/28/2017

     Ask är och förblir en skojare. En dvärgblondin från obygden som blev justitieminister med en högstadieexamen som merit.

     Svara
   • Jan

     /  03/28/2017

    Det är skillnad på att fatta ett aktivt beslut innan det värsta sker och att fatta ett beslut när inga andra val återstår. Det finns ingen anledning till att berömma sossarna för deras agerande hösten 2015. Det var ett beslut under galgen. Ungefär lika förutseende som att bestämma sig för att rusta upp försvaret när fienden väl landat i Sverige. Morgan Johansson är en skojare. Precis som Stefan Löfvén. Man kan inte hålla tal om öppna gränser för att tre månader senare stänga gränsen. Då har man förbrukat sin trovärdighet.

    Svara
    • Tor

      /  03/28/2017

     Skulle vilja påstå att hela det politiska etablissemanget, förutom SD, är ”skojare”, tillsammans med en stor majoritet av det svenska folket.
     Måste väl vara runt 70% åtminstone som stöder 7-klövern idag.
     M har vänt sin politik 180 grader, men fortfarande hör jag ingenting om stoppa anhöriginvandring från dem.

     Svara
  • G

    /  03/28/2017

   Jag är glad så länge TV4 fortsätter ladda upp sina klipp på youtube också. 😀

   https://www.youtube.com/user/maloueftertio/videos

   Alla tre intressanta klipp finns här, även den där med aktivistartisten ”jag tror på solidaritet”, det gör jag också, men inte på godhetssolidaritet som baseras på utopin oändliga resurser och allt åt alla, aka vänstertomtarnas solidaritetsmodell.

   Svara
 8. MiT

   /  03/28/2017

  Svara
  • G

    /  03/28/2017

   What?! Varför ska någon ha sparken för att ha läst en viss sida på nätet ? Att länka eller läsa Fria Tider är inte värre än att läsa Politism!
   Nån har suttit på partikansliet och 1. läst Politism, 2. trott på vad de skriver (okej det är illa), 3. spridit vidare.

   Ah, jaha, hon fanns där tom..
   http://www.politism.se/profil/defaultimporteduser1725/

   Svara
 9. MiT

   /  03/28/2017

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  03/28/2017

   Landar inte på Löfvens bord utan på Morgan Johanssons, samordnare kommer tydligen ligga under BRÅ eller MSB, så det kan lika gärna bli GD för aktuell myndighet som drar i spakarna. Troligtvis sitter dock Sanna Carldstedt kvar ett bra tag till.

   Svara
   • Klimathotet

     /  03/28/2017

    Jackie Arklöv är väl sysslolös. Ett par veckor på Södertörn så är han färdig att ta sig an uppgiften.

    Svara
 10. MiT

   /  03/28/2017

  Svara
  • Jan

    /  03/28/2017

   Därför att det inte finns någon. Alla kommuner och regioner tror att befolkningstillväxt löser alla problem. Det är naturligtvis inte sant. Dessutom är det så att om en region växer så måste ju, rimligen, någon annan region minska. Och det är dessutom i regel den region som minskat sedan tidigare. I praktiken leder det här till att städerna växer medan landsbygden avbefolkas.

   Fast de kanske menar att tillväxten ska ske genom import av befolkning från u-länder?

   Svara
   • Jonas

     /  03/29/2017

    Var in på SCB och kollade Göteborgs tillväxt och de senaste 10 åren har den delen av befolkningen som har svenskt ursprung ökat med 5% och den med utländskt ursprung 40%. Att tänka på är att även tredje generationens invandrare räknas in i gruppen ”svenskt ursprung”.

    Svara
    • Kristian

      /  03/29/2017

     Det var rimligt för femtio år sedan när den mest exotiska större gruppen kom från Finland.

     Ser man på Inglehart–Welzel-diagrammet skulle jag vilja påstå att per generation kan man som mest förflytta sig en tänkt distans motsvarande som mest 2.0. (Summa av X och Y.)
     Från vansinniga ”Sverige” kan man då på en generation kanske komma till Tyskland eller USA, kulturellt.
     En generation till ger Lettland, Serbien, Peru, Malta, eller Turkiet, Trinidad.
     Därifrån kan man komma till det nedre vänstra hörnet i generation tre.

     Detta förutsätter att varje generation, särskilt ”utvandrarna” gör sitt bästa för att anpassa sig.
     Annars tar det mycket längre …

     Det vore intressant att se hur det förhåller sig inom ett större land med olika kulturer. USA skulle kunna delas up inte bara geografiskt utan i Vit medelklass, White trash, Svart, och Latin-Hispanic.

     (https://en.wikipedia.org/wiki/Inglehart%E2%80%93Welzel_cultural_map_of_the_world
     http://www.worldvaluessurvey.org/)

     Svara
 11. Hypocrita

   /  03/28/2017

  Oj vad jag skulle vilja vara en fluga i rummet på tankesmedjan, think-tanken, seminariet eller var dom nu var när någon kläckte idén om kamelfarmen…..

  Svara
 12. MiT

   /  03/28/2017

  *https://www.facebook.com/joakim.lamotte/posts/1313873628707225*

  Svara
 13. Innan man ens kan föreslå en lösning, komplex eller enkel, måste man beskriva problemet. Men debatten brukar ta tvärstopp redan där, för hela vänsterdrevet inklusive de stora medierna och ministrar i regeringen, drar igång kampanjer för att skjuta budbäraren och försöka ta ifrån vederbörande sin försörjning. Sen kommer man inte längre

  Svara
 14. Vic

   /  03/28/2017

  Spot on, MiT! 🙂 Förr eller senare måste ju någon ta itu med problemen och ju senare det sker desto mer radikal lösning kommer att krävas, tyvärr. Så ser historien ut.

  När Fidel Castro 1980 annonserade att de som ville lämna Cuba var fria att göra det så kom över 125000 människor till Florida med båtar. De allra flesta var politiska flyktingar som så småningom integrerade sig i det amerikanska samhället och kunde avnjuta en tillvaro utan Castros diktatur. Det stora problemet var dock de grovt kriminella som såg sin chans att hitta nya miljöer för sin ”sysselsättning” (Castro släppte dessutom medvetet dessa över till USA). Drygt 2300 grova brottslingar kom alltså in i USA under denna period och skapade problem som ingen kunnat föreställa sig i de lugna tillflyktsorterna runt Miami. De hade ett snabbt ökande antal mord, gängkonflikter, stölder. Gängvåldet var också grövre än något de sett tidigare. Gängen kunde skjuta rakt in på ett café fullt med folk även om det bara var en person de var ute efter. Med de colombianska kokain-gängen i landet samtidigt så blev situationen så gott som ohanterbar. Problemen fick lösas genom att polisen blev mer proaktiv och drog sig inte för att använda sina vapen. Övriga kriminella de kunde få tag i deporterades tillbaka till Cuba efter överenskommelse med Castro.

  Den som vill veta mer om detta kan dels läsa om ”The Mariel Boatlift” men också se den spännande dokumentären ”Cocain Cowboys”.

  Svara
  • Klimathotet

    /  03/28/2017

   Scarface (1983) med Al Pacino i rollen som Tony Montana.

   Svara
   • Vic

     /  03/29/2017

    Exakt. Det har gjorts en hel del som skildrar den tiden.

    Jag har till och med hört att Miami Vice bland annat gjordes för att öka förtroendet för och moralen inom polisen. Inget jag kan bekräfta dock.

    Svara
 15. Svenne

   /  03/28/2017

  Feministinkvisitionen…

  Svara
 16. G

   /  03/28/2017

  ”Fröslunda-Skjulstaskolan är sedan flera år infekterat av bråk och mobbning. Lärare och föräldrar som SVT talat med menar att situationen tillåts fortgå eftersom skolan ligger i ett socialt utsatt område.”
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/invandrade-foraldrar-hors-inte

  Mamman i följande artikeln sa i inslaget på TV att de även sagt till Anna att ”jag äger dig”, ”du ska bli min fru” :/ ….

  ”– Jag har så svårt att ta till mig att hon varit utsatt för alla de här sakerna, säger Annas mamma.

  När Anna var nio år kom hon som ny elev till Fröslundaskolan. Mobbningen började från första stund. Till en början handlade det om retsamheter och verbala elakheter, i fjärde klass blev trakasserierna mer sexuella.

  Hon blev kallad för ”hora” och ”fitta” och hon blev tafsad på.”
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/anna-utsattes-for-sexovergrepp-infor-sina-klasskamrater

  ”En av dem är Adam. Han mobbades under hela sin skolgång, övergreppen blev värre med tiden. 2014, när han gick på mellanstadiet, hände något som var nära att knäcka honom.

  – Han har gått på toaletten efter gymnastiken. En klasskompis rycker upp dörren när han är på väg ut och ställer sig och kissar på honom, säger Adams pappa.

  Några månader senare är det dags igen. Adam blir påhoppad och slagen på skolgården. Han påstods ha tittat på en annan elev på ”fel sätt”.

  – Jag hittade honom skrikande i hallen. Blod rann från örat. Hans örhänge hade slitits ut, säger hans pappa.”
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/skolan-dar-valdet-harskar

  Och skolchefen verkar vara en ren relativist. Han säger mer eller mindre att skolan har hög ”anmälningsbenägenhet” för att skolan har nolltolerans mot sånt här, därför är anmälningarna många….

  ”Enligt Johan Lindeberg, biträdande skolchef för grundskolan i Eskilstuna, är föräldrarnas bild inte helt rättvis.

  – Har skolan en nolltolerans mot kränkningar och god rutin att anmäla det så resulterar det i ett högre antal kränkningar, säger han.”
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/forvaltningen-medger-misslyckande-pa-froslundaskolan

  Svara
  • Kristian

    /  03/29/2017

   För djävligt.
   Ibland är det nära att skrattet fastnar i halsen:

   Svara
 17. G

   /  03/28/2017

  ”Feministerna som startade debatten om kvinnors otrygghet i Järva-området flyr nu själva från de mansdominerade miljöerna. Socialdemokraten Nalin Pekgul undviker centrum i Tensta där hon bor och den tidigare vänsterpartisten Zeliha Dagli har flyttat från Husby till innerstan.”
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kanda-feminister-lamnar-orten

  Svara
 18. Frida Gustavlin

   /  03/28/2017

  Pop the popcorns. Valarbetet inför 2018 har börjat på riktigt.

  http://www.expressen.se/nyheter/l-staller-krav-for-att-inte-falla-andersson/

  Alliansen samlar sig. Gör gissningsvis gemensamt motstånd mot regeringens föreslagna skattehöjningar. Centerpartiet går i bräschen. Kommer med all säkerhet inte bli mer än en markering och utgör med all säkerhet en del i en valstrategi som legat klar sedna ett bra tag tillbaka,

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/2aknv/per-bolund-c-kastar-ut-sverige-i-politiskt-kaos

  Låt oss då höra hur Centerpartiet har tänkt finansiera sin syn på öppna gränser samtidigt som de menar att de inte alls är nyliberaler.

  /Frida

  Svara
 19. G

   /  03/28/2017

  Media byter namn på Avpixlat hela tiden. Ibland är det en ”invandrings kritiskt sida med kopplingar till SD” eller rent av en ”rasistiskt hatsajt!”. Nu är sajt tydligen bara ”nationalistisk” lol. Hennes poäng verkar vara att det känns fel när andra utom godhetsvänstern ställer sig bakom och yttrar sig i de här frågorna.

  ”Politiker använder gayrörelsen för egna syften

  Nationalister har historiskt sett inte gjort sig kända för att stå på barrikaderna när det kommer till homosexuellas rättigheter. Men nu verkar vinden ha vänt. I den nya boken Homonationalism som släpps idag lyfter journalisten Anna-Maria Sörberg ett politiskt fenomen.”
  http://www.svt.se/kultur/bok/politiker-anvander-gayrorelsen-for-egna-syften

  Svara
  • Hon verkar inte förstå att grupper sätts mot varandra oavsett vad Sjunnesson gör eftersom dessa grupper lever i samma samhälle. Vi pratar om att det kommer människor från länder där homosexualitet kan ”belönas” med fängelse eller dödsstraff. Växer man upp i ett sådant samhälle så är det sannolikt att man åtminstone till viss del delar dessa värderingar.

   Att man inte vågar sätta ned foten och säga att ”detta gäller i Sverige, gillar ni det inte så kan ni söka er till ett annat land” utan konstant finansierar föreningar som ertappas med handen i kakburken säger en hel del om flatheten.

   Och ja, är andra politiker flata i en fråga förutom att de visar nyllet på Pride under några timmar så kommer andra politiker plocka upp stafettpinnen.

   Svara
  • Vic

    /  03/28/2017

   Om sanningen ska sägas så används ju alltid minoriteter som politiska slagträn från både höger och vänster. Den populäraste gruppen är väl barnen. Alla vill ju att barnen ska ha det bra, eller hur?

   Det får väl stå för var och ens samvete om man faktiskt bryr sig om en viss minoritets situation. Jag kan tycka att det känns fel att gå fram till en person eller en grupp människor och säga ”du gör bara det här för dina egna politiska syften!”.

   Svara
 20. Svenne

   /  03/28/2017

  Nyheter Idag om Anders Holmbergs intervju i Agenda:

  Svara
 21. G

   /  03/28/2017

  Uffe Johansson, programchef och ansvarig utgivare, svarar professor Hammarstedt.
  http://www.svt.se/opinion/bilden-av-sysselsattningen-ar-inte-svart-eller-vit

  Svara
  • Jan

    /  03/28/2017

   Modigt att replikera två doktorer i nationalekonomi. Få se nu, vem kan ha rätt här? Journalisten Uffe eller nationalekonomerna? Det är väl bara att välja…

   Dessutom blandar han äpplen och päron friskt. Efterfrågan på arbetskraft är knappast generell. Efterfrågan på outbildad arbetskraft är fortfarande väldigt liten. Den stora efterfrågan avser färdigutbildade yrkesarbetare. Ofta specialister. Något Uffe inte verkar begripa.

   Svara
  • Grodan Boll

    /  03/30/2017

   Han fortsätter ljuga:

   Om det är 244 000 fler som jobbar så

   De är ”sysselsatta”. En definition som t.ex. kan vara en (1) timme SFI i veckan.

   Svara
   • Grodan Boll

     /  03/30/2017

    Och jag säger att han ljuger, för det finns inte en chans att en person i hans position inte kan vara medveten om skillnaden vid det här laget och därmed villigt blandar ihop äpplen och päron.

    Framför allt som professorn han ordar med uttryckligen använder ordet ”sysselsättning”.

    Svara
 22. MiT

   /  03/28/2017

  Hittills en av de mest korkade tweetarna 2017. Anser jag…

  Svara
  • G

    /  03/28/2017

   Wow, som artist och sångerska är hon bra. Men det här, herregud 😦
   Ser iaf att hon får mothugg av många i tråden, och en del ex-muslimska kvinnor.

   Skulle spara tweeten men den var sparad för 6h sedan. Och i en tweet som kom med när den sparades ser jag följande diskussion, tredje gången alltså ?

   ”Alicia this is the third time you tweeted this”
   ”it’s because she believes strongly in this”
   ”that’s cool but why she’d keep deleting it lol”

   Syns på länken här http://archive.is/MDAwc

   Svara
 23. Nu har dramat kring bokmässan dragit igång igen p.g.a. Nya tider:
  http://www.svt.se/kultur/bok/forlag-bojkottar-bokmassan

  Åsbrink åker till bokmässan trots att hon först inte skulle:
  http://www.svt.se/kultur/bok/elisabeth-asbrink-andrar-sig-aker-till-bokmossan

  Jaja, fortsättning följer…

  Svara
 24. MiT

   /  03/28/2017

  Svara
  • G

    /  03/28/2017

   Haha. Ser att både Tino och Jerlerup är där i kommentarsfältet också.

   Svara
  • Vad jag önskar att Henrik Johansson får en bilstol uppkörd i arslet i en bilolycka, vidrigt as han är

   Svara
 25. Inge Post

   /  03/29/2017

  Nu ska jag försöka vara allvarlig en stund, till skillnad från mot hur jag brukar svara med skämt och pikar. Så får vi se om/hur jag klarar av det.

  Om vi ger oss på att göra det förbjudna att utgå från det ”så manliga” logiska tänkandet.
  Kan det vara så att dessa vänster-hens och skrikfeminister insett redan från början att det står inför en fajt de inte varken kan eller vill ta.
  Men istället för att be om hjälp från oss ”hemska vidriga svenska män” , så försöker de trigga oss att ställa upp ?

  Alltså lite i nivå med ett barn, som inser att det inte kan lösa ett problem de själv skapat, så skyller de på andra istället för att inse att det hade varit enklare att be om hjälp ?

  Genom att sparka sand i ögonen på oss ,så försöker de få oss att inse att de inte fixar biffen själva utan att de behöver undsättning ?

  Jag sager inte att jag har rätt,men är det ens rimligt att de inte förstår hur illa de skjuter sig själva i foten dagligen ?

  Är det möjligt att att skrikfeministerna inte förstår att ju mer de skyller allt på oss ”vita svenska äckliga cismän” desto mindre benägna att ställa upp , och desto mer benägna att be dom att dra åt helvete är vi,?

  vad kan de annars vara de vill få fram ?
  Spekulera fritt i grupper om 3 och återkom till mig i slutet av månaden,seså hopp och lek!

  Edit,jag tog visst lite för långt tid på mig att knappa in mitt mer genomtänkta och strukturerade svar,så jag fick lov att skriva om ,det ledde i sig till att det blev mycket mer kortfattat än jag hade önskat.

  Edit2 Att Alice Blaha nu har tappat sitt uppdrag, det betydet väl egentligen bara att hon får göra en Eliasson och förstöra något annat viktigt. med om inte högre lön så iallafall samma.
  Sätt henne som Sjukvårdsminister eller liknande så kan vi lägga ner Sverige lagom till semestern.

  Svara
 26. MiT

   /  03/29/2017

  ”Flyktingbarn våldtog mitt på dansgolvet – nu vill han slippa utvisning”
  http://www.friatider.se/flyktingbarn-v-ldtog-mitt-p-dansgolvet-nu-vill-han-slippa-utvisning

  Svara
 27. G

   /  03/29/2017

  ”Den afghanske pedofilen Soltan, som tidigare är dömd för sexuellt ofredande mot sex flickor på ett äventyrsbad, dömdes i februari till ett kort fängelsestraff och utvisning för att ha våldtagit en kvinna på dansgolvet på en nattklubb. Nu överklagar han domen till hovrätten för att slippa utvisning.”
  http://www.friatider.se/flyktingbarn-v-ldtog-mitt-p-dansgolvet-nu-vill-han-slippa-utvisning

  Ja, han ser verkligen ut att vara född 96 eller 98, det tyckte tydligen personalen på HVB-hemmet som följde med barnen till badhuset också.

  ”När är du född ?”
  ”98… eller 96 eller…”
  https://www.flashback.org/t2825331

  Svara
 28. MiT

   /  03/29/2017

  Svara
 29. G

   /  03/29/2017

  1. #vistårinteut och de ensamkommande är verkligen tighta, lite som mor+son, och verkar ha kontakt dygnet runt, besvikna över ingen telefonkontakt under resan.

  2. Media verkar förlita sig på #vistårinteut och allt som gruppen säger, kan inte media granska och rapportera utan att använda aktivister som källa vid varje artikel som de ska skriva vid varje utvisningssituation, vem vet om någon har cancer när källan är en aktivistgrupp med tydlig agenda, hur många snyfthistorier har inte skapats för att det ökar chansen att få stanna. Absolut ingenting som kommer från den där gruppen kan man lita på då de anser att alla ska ha amnesti och asylskäl inte spelar roll öht längre. Jag kan inte säga att jag tycker det är en neutral nyhetsartikel, den handlar mest om vistårinteut och vad den gruppen och dess anhängare vill än något annat. Det är lite för mycket ”Kinna berättar…” genom hela artikeln, GP:s journalister ifrågasätter inte ett ord. Sen kan man fråga sig hur artikeln kan vara publicerad: 13:39 – 28 mar, 2017, men planet lyfte 21:55 samma kväll och några händelser i artikeln utspelade sig på kvällen, något i ”berättelsen om vistårinteut” kanske är skrivet i förväg.

  ”Tumult under avvisningen – nu har planet lyft

  …[..]..
  Det senaste planet lyfte från Sverige den 10 december.

  – Efter det var det sju självmord. Och i går var det ett i Värmdö. Nu börjar det igen. Det sätter igång ångest hos de här tjejerna och killarna att nästa gång är det jag. Då väljer de, det är ett helt kallsinnigt val, de väljer hellre att dö här än att åka tillbaka, säger Kinna Skoglund och berättar att en ambulans kom till förvaret i Kållered under måndagen efter att en av männen kollapsade.
  – Han slutade fungera, han fick panikångestattack och kunde inte andas. Ambulansen kom och hämtade honom.

  – Vi känner inte till något sådant fall, säger Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst om måndagens händelse.
  ..[..]..
  Om nya rättsliga ställningstagandet.

  – Situationen i Afghanistan är allvarlig. Säkerhetsläget skiljer sig både mellan och inom landets provinser. En individuell prövning görs i varje enskilt fall, säger Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst.
  ..[..]..
  Klockan är runt halv sju när en blå buss kommer till förvaret i Kållerad. Den ska köra dem som deporteras till Landvetter. Då utbryter tumult.

  Några försöker ta sig förbi kravallstaketet och stoppa bussen. Människor skriker och gråter. Man försöker trösta varandra.

  Samir Sharifi har en filt omkring sig. Han kom hit i morse för att visa sin solidaritet med sin skolkamrat.

  – Nästa gång kan det vara jag, säger han. Vi måste få stanna. Vi kan inte åka tillbaka – det är livsfarligt, säger han.
  ..[..]..
  Tio personer fanns enligt polisen med på bussen till Landvetter. Kinna Skoglund från Vistårinteut berättar att några av dem som skulle utvisas har fått igenom sitt verkställighetshinder och inte kommer att flygas till Afghanistan ikväll. Några andra har man inte resehandlingar till.

  Av de tio som ska utvisas ska sex vara ungdomar som fått sin ålder uppskriven. De hoppas fortfarande på besked från Migrationsverket om att deras verkställighetshinder ska gå igenom.

  – Vi har också vänt oss till Europadomstolen med ett ärende och får förhoppningsvis ett besked som gör att killen det handlar om får stanna, säger Kinna Skoglund.
  ..[..]..
  Demonstranterna är tillsagda att vara diskreta. Inga uppseendeväckande banderoller får tas med in i vänthallen.

  – Vi kan egentligen inte göra så mycket här mer än att vänta på besked, säger Kinna Skoglund.

  Hon tycker att polisinsatsen är oproportionerligt stor.

  – Vi räknade till 75 poliser vid förvaret. Och kravallstaket. Det provocerar bara.
  ..[..]..
  Karin Jofur, som själv är familjehemsmamma till ensamkommande, fanns med vid manifestationen. Hon har också följt med till Landvetter.

  – Nästa gång kan det var någon av våra killar som deporteras, säger hon. Det vi såg bland dem som var där för att stötta sina kompisar var ren skär skräck.

  Så tillägger hon:
  – De här besluten är en skamfläck för Sverige.
  ..[..]..
  Sedan ungdomarna sattes i bussen har ingen från #Vistårinteut haft någon kontakt med dem.

  – De får inte använda sina telefoner under resan, berättar Helena Mäki från #Vistårinteut.

  Fem av de som är tagna i förvar och som skulle ha utvisats idag är kvar i förvaret. #Vistårinteut uppger nu att det beror på att man inte lyckats ta fram resehandlingar för dem. I vänthallen på Landvetter hålls en tyst demonstration.
  ..[..]..
  Precis kl 21.50 när planet mot Afghanistan ska lyfta sätter sig alla som protesterar ned på golvet mitt i vänthallen. Så sjunger de ”I natt jag drömde”.

  Sedan blir det alldeles tyst. Tystnaden avbryts av att flygplatsen varnar för tjuvar i högtalarna.

  – Idag gråter vi men i morgon fortsätter vi att kämpa, säger Kinna Skoglund.

  Klockan är 21.55. Planet har lyft.”
  http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/tumult-under-avvisningen-nu-har-planet-lyft-1.4213337

  ”Batikhäxor” skrek och grät när vuxna flyktingbarn flögs hem”

  På flygplatsen och vid förvaret samlades aktivister som demonstrerade mot utvisningarna – många av dem medelålders svenska kvinnor.”
  http://www.friatider.se/batikh-xor-skrek-och-gr-t-n-r-vuxna-flyktingbarn-fl-gs-hem

  Svara
  • G

    /  03/29/2017

   ”Läkare – vägra medverka vid deportationerna!

   Hur är det etiskt möjligt för läkare att medverka vid deportationer till Afghanistan? Enligt EU:s råd ska minst en läkare följa med på planen som deporterar unga människor från Sverige till Afghanistan. Den danska läkarföreningen rekommenderar sina medlemmar att inte medverka vid utvisningstransporter. Det ställer frågan på sin spets – hur gör svenska läkare och annan medicinsk personal? skriver bland andra barnläkarna Lars H Gustafsson och Henry Ascher.
   http://www.gp.se/nyheter/debatt/l%C3%A4kare-v%C3%A4gra-medverka-vid-deportationerna-1.4213206

   Och undertecknat av 50-60-tal andra från vistårinteut + nån lärare och asylrättsjurist.

   Svara
   • Det är knepigt.
    Läkare behandlar/räddar livet på mördare, våldtäktsmän, illegala invandrare, barn som inte hör till barnavdelning på grund av tydlig vuxenhet, bedömer om man får en behandling som kostar massor eller får vara utan och dö, mm, mm. Just nu sitter säkert någon läkare och funderar om personen är lämplig att lägga en kvarts miljon på eller inte. Sjukvård handlar om pengar. De skickar också hem döende gamla som borde få ligga på sjukhuset, har en kö på kanske tre år till behandling vilket innebär att vissa får dö vissa överlever – men detta är inte så intressant att göra debatt av.

    Men när några som inte har asylskäl just här ska skickas hem uppstår samvetsfråga.
    Det är som att sila mygg och svälja kameler, just kameler.

    Svara
  • G

    /  03/29/2017

   SvD skrev ingen ”berättelsen om vistårinteut”-text som GP ovan, men samma typ a journalistik, vistårinteut är i centrum.
   https://www.svd.se/ett-20-tal-utvisas-i-kvall–nu-kraftsamlar-aktivister/i/senaste

   Svara
 30. G

   /  03/29/2017

  Hehe, jag förväntade mig att det skulle vara en man när jag började läsa :/

  ”Tonåring planerade skolskjutning

  Polisen i Maryland i USA har gripit en 18-årig student som misstänks ha planerat en skolskjutning, sedan hennes familj slagit larm.

  Kvinnan hade samlat skjutvapen och potentiella sprängämnen och instruktioner för att tillverka en hemmagjord bomb, enligt polisen.

  Hon misstänks ha planerat ett dåd på en gymnasieskola den 5 april. Hennes pappa upptäckte oroväckande anteckningar i en dagbok och larmade polisen.”
  http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/ton%C3%A5ring-planerade-skolskjutning-1.4214250

  Svara
 31. G

   /  03/29/2017

  Underbara Alexandra skriver om SVT:s senaste alt-news om sysselsättning.

  ”Den lönsamma invandringen”
  http://www.gp.se/ledare/den-l%C3%B6nsamma-invandringen-1.4212091

  Svara
  • Jan

    /  03/29/2017

   Ulf Johansson, programchef SVT nyheter, gör inget särskilt begåvat intryck. Däremot verkar han vara övertygad om att SVT är nästintill ofelbara. Han verkar vara den typen av chef. Skråtänkandet först så att säga.

   Jag tror att man resonerat ungefär så här på Aktuellt/Rapport: Det har varit så mycket negativa inslag om invandringen så nu tar vi fram något positivt. Så att ingen kan kritisera oss för att vara invandringskritiska. Och det är klart – statistik kan vinklas lite hur som helst. Så varför inte göra en glädjevinkling?

   Svara
  • Pelle2

    /  03/29/2017

   Aleksandra drar ner byxorna på SVT och visar hur man med statistik kan bevisa vad som helst.Undrar hur länge det dröjer innan någon godhetsapostel kallar henne för rasist ?

   Svara
  • Jan

    /  03/29/2017

   Den hale Kadhammar igen. Har du kommit på det nu, Peter? Vilken filterbubbla har du levat i de sista två decennierna?

   Svara
   • Pelle2

     /  03/29/2017

    Bra skrivet av Kadhammar i vilket fall som helst.
    Tror också att vänsterns vurmande för identitetspolitik,relativiseringar och postmodernism är en bidragande orsak till att dom framstår som idioter.

    Svara
  • Rikard

    /  03/29/2017

   Hej.

   Svårt att datera exakt, men dels under mellankrigstiden och dels under perioden ca 1955 och framåt. Bokstavsvänstern under sent sextio- och i princip hela sjuttiotalet, ifall någon kommer ihåg?

   Akademikersocialisternas besvikelse över att arbetarna i grunden hade och har borgerliga reaktionära och socialt konservativa värderingar, samt är tämligen kallhamrade materialister, är för roande för att glömma.

   Dagens motsvarighet är den pågående kognitiva dissonansen mellan mångkulturalisternas genus-jugend och främmande folks faktiska värderingar, seder och vanor.

   Så är det med idealistiska fanatiker: om bara hela världen var sådan som ideologin kräver att den är för att ideologin skall vara sann, så hade ideologin fungerat som den gör i teorin (vilket för all del kan appliceras på svenska moderna liberaler, av samma skäl).

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Svara
   • Jan

     /  03/29/2017

    Bisarr analys. Sverige var en framgångssaga under efterkrigstiden. Naturligtvis beroende på fler faktorer än politiken men i alla fall. Degenereringen började under Ingvar Karlssons ministär med den tredje vägens politik. Och tilltog kraftigt i och med nyliberalismens och identitetspolitikens framväxt. En liknande utveckling har vi sett i Europa. Socialdemokratin har backat. Vinnarna är nyliberalerna, globalisterna och identitetspolitikerna. Socialdemokratin är överspelad. Resultatet av det här är också att högerpopulistiska partier växer runt om i världen.

    Svara
    • Pelle2

      /  03/29/2017

     Rickard pratar mest om bokstavsvänstern och dit räknades väl inte Socialdemokraterna vad jag kommer ihåg.
     Sossarna ägnade sig väl mera åt samhällsbygge och trodde då fortfarande på att vi alla skulle göra rätt för oss och att det fanns både rättigheter och skyldigheter.
     Därmed är ju inte det framgångsrika Sverige på den tiden en motsats till den testuggande ytterkantsvänstern.
     Att dom nu har spårat ur även inom Socialdemokratin när dom istället för att bygga ett bra samhälle bryter ner detsamma med sin identitetspolitik, feminism,postmodernism och relativisering är ju en annan sak…

     Svara
     • Klimathotet

       /  03/29/2017

      Breaking Point för Sverige var när Palme efterträdde Erlander.

 32. Jan

   /  03/29/2017

  Ytterligare exempel på ”alt-news” eller agendadriven journalistik på SVT: ”Flyktingarna ger länet en kraftig befolkningsboost”. ”Västerbottens befolkning har ökat mycket de senaste sex åren. En av anledningarna är flyktingarna som gjort det möjligt för länet att växa. Samtidigt finns det en stor risk att glesbygden går miste om flyktingarna som flyttar vidare till storstäderna.”

  Inte ett ord om sysselsättningsgraden hos flyktingarna. Även det faktum att migrationsverket står för hyra och övriga kostnader skildras som något positivt. Drar man en slutsats av reportaget så blir den ofrånkomligen att import av arbetslösa från andra länder är en framgång för glesbygden. Hederlig journalistik?

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/flyktingarna-ger-lanet-en-kraftig-befolkningsboost

  Svara
  • Jag försökte förklara det där en gång till någon att man inte löser avbefolkningen med att skyffla in flyktingar eftersom man inte löst grundproblemet, vilket är givetvis att jobben flyttat ut. Gör man mindre orter mer attraktiva för företag att etablera sig på så ska man se att även befolkningen ökar per automatik. Att även öka attraktionen i att pendla t. ex. 20-30 minuter så ökar man attraktionen att flytta till mindre kringliggande kommuner till mellanstora städer.

   Men att skyffla in en massa människor som bara kommer att sitta och vara sysslolösa? Inte en vinstdrivande affär.

   Svara
   • Jan

     /  03/29/2017

    Visst, det behöver man inte vara raketforskare för att förstå. Men SVT Västerbottensnytt tycker att det är en jättebra affär.

    Svara
    • Kristian

      /  03/29/2017

     Väldigt OT: Jag läste ”raket” och ”västerbotten” och min hjärna svarade ”ost”.

     (Och då är jag inte ens säker på att jag sett en raketost.)

     Svara
   • Leif

     /  03/29/2017

    Det finns många orter i Sverige som haft kraftiga befolkningsminskningar under en period på mindre än femtio år. Inte sällan har det berott på att ett arbetsintensivt industriföretag sakta men säkert rationaliserat bort arbetskraft för att sedan helt läggas ned. Företaget har varit en dominerande arbetsgivare på orten. Människor har på motsvarande sätt sökt sig bort därifrån. Varför? För att de har behövt ha bröd på bordet. Så enkelt är det. Att man nu flyttar dit människor som inte har arbete kommer bara att göra ont värre när bördan för deras försörjning med full kraft slår mot en många gånger åldrande befolkning.
    Hur svårt kan det vara att förstå det?

    Svara
  • En viss specialist som det finns väldigt få av där i Norrland funderar just nu att lägga av och sjukskriva sig eller bara lägga sig och dö. Den där underbara befolkningsökningen har gjort att sjukvården går inte längre på knäna utan ligger.

   Svara
 33. Pelle2

   /  03/29/2017

  Johan Westerholm skriver lite om en integrationsdebatt han hade med Teres Lindberg.
  Noterar att Tino Sanandajj skulle ha varit med på scen men att han hade avstått för att
  han blev trakasserad av några S-politiker inför debatten.
  Godhetsvänstern förnekar sig inte…
  https://ledarsidorna.se/2017/03/debatten-om-migration-och-integration-mot-teres-lindberg/

  Svara
 34. Westerholm (han var tvungen att hoppa in för Tino Sanandaji som ställde in efter trakasserier från två unga S:are) debatterade mot Teres Lindberg:

  https://ledarsidorna.se/2017/03/debatten-om-migration-och-integration-mot-teres-lindberg/

  Hela två timmarna av debatten här:

  Svara
 35. Svenne

   /  03/29/2017

  Så Trump hade rätt… ”IS-medlem åtalas för terrorbrott” #PK-panik

  Svara
 36. Malcom Kyeyune: Irrationella beslut raserar förtroendet för samhället

  ”När en man med jobb och ordnade förhållanden utvisas på en teknikalitet, medan en annan slipper trots dom för sexövergrepp, bidrar det till att urholka människors tillit till samhället.”

  http://www.dagenssamhalle.se/kronika/irrationella-beslut-raserar-foertroendet-foer-samhaellet-32694

  Svara
  • Politikernas måttstock över vilka är viktiga för samhället är märklig, vill säga sjukt. Gör brott, då ömmar vi för dig! Arbeta, då är du bara en myra.

   Svara
  • Jan

    /  03/29/2017

   Fast grundproblemet är att vi har för stor invandring. Felaktiga beslut kommer alltid att fattas.

   Svara
   • Pelle2

     /  03/29/2017

    Ser inte hur man kan göra en annan bedömning än att om du har skaffat dig ett jobb och har integrerat dig i samhället så skall du få vara kvar.
    Är du däremot en brottsling som ibland inte ens har fått asyl så skall du kastas ut huvudstupa oavsett hur situationen ser ut i ditt gamla hemland.

    Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: