Genusarbetsolyckor

Arbetsmiljöverket har släppt en sammanställning om arbetsolyckor som lett till döden och konstaterat det som alla redan vet, det är en förkrossande majoritet män i den statistiken.

Arbetsmiljöverket vill veta vad det beror på säger man och låter därför genusforskare författa rapporten. Då är man nämligen rätt säker på att man INTE kommer att få reda på varför. Eller man är garanterade att inte få reda på varför.

Vad kom genusforskaren farm till?

Att det är ”utpräglad machokultur” som orsakar olyckorna. Så kan det se ut när charlataner tillåts få något av vikt att säga till om.

– Så här kan vi inte ha det på arbetsmarknaden, summerar Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem (bilden).

Så här kan vi inte ha det tycker generaldirektören!

– Att öka mångfalden med fler kvinnor i de mest utsatta branscherna kan vara ett sätt att vaccinera mot osunt risktagande. Men man måste ha klart för sig att det i grunden är en fråga om arbetsledning och arbetsorganisation.

Och tror att man löser det med genus och mångfald…

Av de totalt 147 förvärvsarbetande som 2013–2016 förolyckades på grund av jobbet var bara åtta kvinnor, det är knappt 6 procent.
De flesta dödsolyckorna drabbar män i arbetaryrken. Främst jord- och skogsbruk, byggverksamhet, tillverkning och transport. Dödsorsakerna handlar om klämning, maskinolyckor, fall och vältande fordon.

På 4 år så dog alltså 8 kvinnor och 139 män och så räknar man upp de arbeten där män dör. När man ser dem så drar arbetsmiljöverket alltså slutsatsen att det är ”utpräglad machokultur” som ligger bakom. Vi mer normala ser att det är farliga jobb helt enkelt. Det ÄR inte samma sak att vara t ex lantbrukare eller skogshuggare som att sitta på en genusstol på Mittuniversitetet och genusfisa. Vissa jobb är farligare än andra helt enkelt men även de jobben måste göras. Det ÄR farligare att jobba vid, eller med, en såg än att vara vid Mittuniversitetet och hitta på trams om att det är machokultur som ligger bakom.

Huvudslutsatsen är att ”arbetarklassmaskulinitet” spelar stor roll, genom att gärna betona fysisk styrka och förmåga att utstå smärta och skador utan att klaga.
En ovilja att visa svaghet som gör att alltför många undviker att söka hjälp och rapportera säkerhetsbrister. En maskulinitet där alla män förväntas vara tuffa, starka, dominanta, heterosexuella och risktagande, och som gärna markerar mot kvinnor, mot ledningen och mot formell säkerhetsutbildning och skriftliga regler.

Det där är huvudslutsatsen i Arbetsmiljöverkets rapport…

Arbetsmiljöverkets rapport efterlyser genusbaserade strategier på flera nivåer. För när maskulinitetsnormer och produktivitetskrav förstärker varandra driver verksamheten omedvetet mot gränsen för oacceptabelt hög risk.

Så att man kan trycka in ÄNNU mer genus som aldrig kommer att göra någon som helst nytta eller skillnad på ett enda sätt mer än i tramsforskares plånböcker.

Erna Zelmin-Ekenhem pekar på lagstiftarnas och arbetsmarknadsparternas ansvar. Inom bygg har Sveriges Byggindustrier de senaste åren betonat vikten av att öka mångfalden och bredda rekryteringsbasen för att uppnå en byggbransch för både män och kvinnor, svenska och med utländsk bakgrund.

Jo byggbranschen har anställt några genusforskare som förmodligen aldrig någonsin har slagit i en spik med en hammare och troligtvis inte ens vet vilken ände av hammaren man använder när man slår i spiken.

Men Byggnads har fittmössan på i alla fall!

Finns en hel del i rapporten men såg det här (sid 52) som man ju stött på tidigare

Föreställningar om kön påverkar också yrkesidentiteter, som kan handla om
myter om mäns styrka

Det är bara myter att män är fysiskt starkare än kvinnor enligt genusforskare. Så nu vet ni det. De nämnde något om räddningstjänsten tidigare i rapporten och samma ”föreställningar” där. Då kan man läsa MSB:s rapporter (finns 3 st) där de jämför brandmän, både kvinnor och män med ”vanlisar”, både kvinnor och män, vad gäller fysisk förmåga. Läs gärna där om ”föreställningarna” och ”myterna” om mäns fysiska styrka…

Den viktigaste genusslutsatsen kommer i slutet

Slutsatsen att de såklart måste ha ännu mer pengar till sitt trams och hittepå.

Om jag får gissa så tror jag att det finns massor av RIKTIG forskning som tydligt och vetenskapligt undersökt, och förklarat, varför det ser ut som det gör. Men att genusfältet inte alls är intresserade av den eftersom den inte ger svaren man önskar, dvs ”normer” och ”maskulinitet”. Då bortser man helt enkelt från den riktiga forskningen för säkerhets skull. Man vill ju inte riskera att få se något som inte passar ideologin när man producerar sin extremvänsterpolitik.

Arbetsmiljöverket skrev fel, de menar ”forskning” visar att … och inget annat.

Genusfältet med sitt gift, postmodernism, tränger sig in med sitt hittepå i allt fler verksamheter. Det kommer att bli en svår baksmälla när man ska reda upp i kaoset och idiotin man tillåtit dem att skapa.

En intressant detalj är att den här rapporten är ”vetenskapligt granskad” av bl a en professor vid Centrum för genusforskning vid Karlstad universitet. Antivetenskap står alltså för ”vetenskaplig granskning” av rapporter…

Vill ni läsa rapporten så finns den här.

MVH

MiT

Nästa inlägg
Lämna en kommentar

62 kommentarer

 1. Bamse

   /  05/05/2017

  Bah! Tekevälle sattuu, som det heter på finska.

  Svara
 2. Daniel Hammarberg

   /  05/05/2017

  Hmm, när olyckor har så ojämn könsfördelning, borde då inte den rimliga lösningen för att råda bot på detta förhållande vara att få ut fler kvinnor i farliga yrken? När man försöker förklara varför inte kvinnor tar sig in på intellektuellt krävande IT-jobb, då motsätter sig helt genusforskare någon förklaring som står att finna i kvinnors konstitution. Men när män drabbas av dödsolyckor, då ska man helt plötsligt skylla på offren?

  Dessa dumma tramsforskare borde tvångskommenderas ut i skogsnäringen. De har uppenbarligen ingen skam i kroppen.

  Svara
  • Ivar L

    /  05/05/2017

   Det intressanta är ju att olyckorna skulle gå ner om kvinnor kom in i dessa yrken. Inte för att den påstådda machokulturen skulle minska om den nu ens finns utan för att det skulle anses helt oacceptabelt om en massa kvinnor dog i arbetsolyckor. Det skulle bli jätterubriker varenda gång, inte som nu någon liten notis om hur två arbetare stektes ihjäl i ett ställverk på grund av bristande säkerhetsrutiner hos arbetsgivaren.
   Ganska snart skulle arbetsgivare som inte ville hängas ut i drevmedia se till att förbättra rutinerna.

   Svara
 3. Pelle2

   /  05/05/2017

  Och när kommer specialsatsningar på att se till att minska antalet döda män i arbetslivet ?
  Förmodligen aldrig för det är vårt eget fel som vanligt.
  Hade det varit fler kvinnor som dog hade satsningarna stått som spön i backen och upprördheten hade inte vetat några gränser.
  Nu nöjer man sig med att föra in genustrams och ser till att ett antal högavlönade genuskommissarier får jobb.

  Svara
  • Grodan Boll

    /  05/05/2017

   Precis.
   Hur kan de missa att detta är en konsekvens av mäns strukturella underordning i ett uppenbart matriarkalt samhälle!

   Svara
 4. Motkraft

   /  05/05/2017

  Nu har jag inte läst artikeln eller rapporten men det *finns* vissa problem med machokultur på vissa arbetsplatser. Jag hade en tidigare arbetskamrat som jobbat med en väldigt speciell funktion inom bygg och där det fanns ett kraftigt tryck att de som hade det jobbet inte skulle använda hjälm på jobbet. Nu vet jag inte om i det fallet handlade om ”machokultur” eller om hjälmlösheten var en markering att de var lite ”finare” än vanliga byggjobbare.

  För en massa år sedan så slötittade jag en hel del på TV och de visade billigt inköpta utfyllnadsprogram på dagarna. Det var en serie om flygolyckor och helt klart hade vissa av olyckorna kunnat undvikas om det inte fanns en macho-kultur. Där huvudpiloten vägrade sända mayday trots andras vädjan, han skulle visa att han kunde klara av det. Planet störtade.

  Eller ett annat fall där störtat men många överlevande på marken. Där olika myndigheter hade pisstävling som gjorde att överlevare kunde höra räddningshelikoptrarna men de vände tillbaka för att män ska strida om vem som har makten i den situationen. Många dog i väntan på räddningen helt i onödan.

  Nu vet jag inte om just dessa är de rätta att forska inom området. Men helt ute och cyklar tycker jag inte de är i att uppmärksamma att man kanske kunde minska antalet arbetsplatsolyckor något om det fanns ett sätt att få en mindre ”macho”-attityd på vissa arbetsplatser.

  Svara
  • Kristian

    /  05/05/2017

   Förvisso. Problemet där är att man antingen får acceptera att det kommer att ta lång tid att förändra, eller så får man stänga hela verksamheten ett tag – klara sig utan vad det vara månde – och bygga om från grunden.

   De som pekar på ”genus” som enkel lösning är lite naiva. Den som söker sig till en jämställd byggarbetsplats är inte samma person som bygger idag. I princip måste man göra sig av med arbetarklassen och plocka in hobbysnickrare – med robotar som gör alla tunga moment. Som jag säger nedan kommer detta att bli mycket dyrare och långsammare.

   Så de har delvis rätt, men är samtidigt fel personer att få målgruppen att acceptera just den lösningen.

   Svara
  • Robert

    /  05/05/2017

   En intressant frågeställning vore om inte machokulturen räddar fler liv än den försakar.
   Hur vore det om personalen inte kunde ”bita ihop och fokusera på uppgiften” under en räddningsinsats t ex.

   Svara
   • Motkraft

     /  05/05/2017

    Absolut skulle den aspekten ingå i en sådan forskning. Det är inte svart eller vitt. En forskares uppgift är att se saker ur olika aspekter och att vara beredd på att det som först ville visa, hypotesen, kanske visar sig inte stämma alls eller vara mer komplex är först trodde.

    Men som bilkörning tex där tyvärr även män som annars inte är ”matcho” kan bete sig illa. Som när vi satt i en full bil och det spöregnade kraftigt på en motortrafikled. Vi andra i bilen ber vänligt den manlige föraren att sakta ned något. Han stack hakan i luften och tyst vägrade sakta ned. För han är *man* och vet väl för fan hur man kör en bil?!

    Vi kände alla några sekunder senare hur hjulen släpper från vägen och vi glider på vattnet, total skräck.

    Men kanske som du antyder så ingick det också i hans sätt att vara ”macho” att inte tappa fattningen. Så han gjorde som man ska, kopplade ur, och strax fick vi grepp i vägbanan igen. Han körde saktare efter det. Utan ett ord så klart, för det tillät inte hans ”manlighet” att be om ursäkt eller erkänna att han gjorde fel.

    Svara
    • Steffen

      /  05/05/2017

     Intressant att du väljer att pin-pointa det du upplever negativt, istället för att lyfta de sidor du anser vara positiva…

     Svara
    • Ivar L

      /  05/05/2017

     Jag har varit med om både män och kvinnor som uppför sig som du beskriver i trafiken. Att koda ett beteende enbart till kön och inte till personlighet är slappt.

     Svara
  • ”Där huvudpiloten vägrade sända mayday trots andras vädjan, han skulle visa att han kunde klara av det. Planet störtade”.

   Hade inte planet störtat om han hade sänt mayday?

   Svara
   • Motkraft

     /  05/05/2017

    Han flög rätt länge med stort besvär utan en del av bakdelen på planet, vilket han inte visste. Om kontaktat flygledningen så kunde något annat plan i närheten hade kunnat se vad som var fel. Och han kanske hade fått vägledning av en tekniker eller på annat sätt stöd i att hantera situationen.

    Men kanske det var kört i alla fall, det får vi aldrig veta.

    Svara
    • Steffen

      /  05/06/2017

     Du menar att ”han” var omedveten om att halva flygkroppen var borta?
     Låter oerhört spektakulärt!
     Kanske kan du länka till något info om detta?

     Svara
     • Motkraft

       /  05/06/2017

      Nu är ”en del av bakdelen på planet” är inte samma som ”halva planet”. Det var en del av den där saken som står upp bak (som jag inte vet vad den heter). Vad de sa var att piloten inte kunde se skadan från cockpit men att planet var väldigt svårt att manövrera.

      Nej, jag tänker inte ägna tid åt att Googla upp fallet för att du hängt upp dig på detaljer istället för andemeningen. Om det är viktigt för dig att avslöja detta som en lögn för att därmed bevisa din övertygelse om att macho-beteende inte är något problem i något fall så föreslår jag att du letar upp det själv.

      Fick i alla fall någon tänkvärd invändning som jag kommer fundera mer på, som frågeställning om inte machokulturen räddar fler liv än den försakar. Något jag inte tänkt på. De tackar jag för.

    • Senior

      /  05/07/2017

     Det hade varit kört i alla fall, det kan jag lova.
     Piloten har sina reglage att tillgå under flygning, det är allt.

     Fattas en del av fenan eller stabben lär han bli varse om sidrodret eller höjdrodret slutar fungera. Det behöver ingen annan komma att visuellt bekräfta. Då ligger första fokus på att försöka manövrera flygplanet med de reglage som återstår.
     Det kan helt enkelt vara så att han var fullt fokuserad på att rädda upp flygplanet så att han inte lade märke till vad som sades runt honom.

     (Human factors är något man jobbar mycket med inom flyget, och i extremt stressande situationer stänger hjärnan ner vissa funktioner för att kunna fokusera på det mest akuta. Hörseln är bland det första som tappas. Det räcker för de flesta att fokusera på tex. En bok för att de ”tappar” hörseln och måste be den som tilltalar dem något att repetera sig för att de inte hört vad de sagt medan de läst.)

     Normalt sett talar transpondern om var du befinner dig, så när flygplanet försvinner från skärmarna vet man ändå var man bör börja sökandet efter eventuella överlevande.

     Ett mayday hade möjligen fått flygledningen att fokusera ytterligare på positionen, men det finns inget de kan göra rent praktiskt när flygplanet befinner sig i luften.

     Kraschen var oundviklig.
     Möjligen hade just ett machobeteende med chanstagningar och dess utdelning om de lyckas kunnat möjliggöra en bra nödlandning med överlevande.

     Svara
  • Ivar L

    /  05/05/2017

   Jag tror det kan ligga en del i beskrivningen av machokultur men den intressanta frågan är ju om det är denna aspekt som är den egentliga grundorsaken. Om en massa män fajtas om vem som skall bestämma så verkar det ju snarare som att det hela är dåligt organiserat. I ett sånt fall tror jag inte det hjälper om det sitter kvinnor i helikoptrarna heller. Att en pilot väljer att ta en risk istället för att sända mayday kan bero på att han behandlas illa av arbetsgivaren om han sänder mayday i onödan, slösar företagets pengar o.s.v. Det är inget fel i att titta på machoaspekter men att ensidigt enbart se dem som uttryck för en enda sak (någon slags manlig mallighet) är att göra sig blind för verklighetens komplexitet.

   Jämför med kvinnlig sjukskrivningsövervikt. Aldrig att media skulle se det som ett tecken på destruktiv kvinnlighetskultur, tvärtom framställs denna ojämnhet alltid som att kvinnor är offer, vilket kanske ibland är en överförenkling åt andra hållet.

   Svara
 5. Kristian

   /  05/05/2017

  Hur många av de som skrivit rapporten skulle vilja betala så mycket mer för mat att ”produktivitetskrav” skulle försvinna som delproblem?
  För all del, de köper säkert ekologiskt och fairtrade för samvetets skull. Men vi – medelklassen – är alla beroende av att män jobbar ihjäl sig för att priserna skall hållas nere. (”Män” gäller i väst, i resten av världen deltar även kvinnor och barn.)

  Svara
 6. Peter

   /  05/05/2017

  ”En maskulinitet där alla män förväntas vara tuffa, starka, dominanta, heterosexuella och risktagande, och som gärna markerar mot kvinnor, mot ledningen och mot formell säkerhetsutbildning och skriftliga regler.”

  Nu vet jag vad vi ska göra för att lösa största delen av ovanstående problem! Vi avskedar helt enkelt alla heterosexuella män och ersätter dem med homosexuella män, så kommer vi att bli av med minst 75 procent av problemen. Ja, vi kan väl anställa en del transsexuella också när vi ändå är i farten och sedan är vi av med 80-85 procent av problemen.

  Svara
  • Nej, nu gäller det att vara radikal. Bort med alla män. Det kan ju vara så att homos spelar macho också. Så stänger vi alla olycksfallsarbetsplatser och anställer mer kvinnor till genusforskning.

   På allvar: skäms de inte med detta fullständigt skamlösa hackande av män som jobbar och tar hand om landet, sina familjer och producerar merparten av det vi behöver medan feministkräken producerar bara missämja och floskler?

   Svara
   • Peter

     /  05/05/2017

    Det mest fantastiska är att många av dessa genusfanatiker vill ha i princip fri invandring från de mest kvinnohatande kulturerna.

    Svara
    • Ivar L

      /  05/05/2017

     Go figure…
     Det där har jag verkligen så svårt att fatta, vänstern och islamisterna i skön förening. Har de inte hört talas om Iran?

     Svara
     • Senior

       /  05/05/2017

      De inbillar sig väl att de är mer hänsynslösa än islamisterna när det kommer till kritan, något de borde lärt sig vid detta laget att så troligen inte kommer att vara fallet.

     • Jans

       /  05/06/2017

      Nej, den typen av vänster som kramar islamister i Sverige har inte en chans den dag det går till handgripligheter. Däremot skulle ju inte en klassisk kommunistisk diktatur a la Sovjet ha några problem att stoppa islam i papperskorgen. Att de två ideologierna skulle kunna leva sida vid sida i styrande position mer än ett år är i vart fall extremt osannolikt.

 7. Eddy S Karlsson

   /  05/05/2017

  Du kan väl vara schysst o bara säga du hittade på och ville skoja lite med oss. För såna knäppgökar finns väl inte på Arbetsmiljöverket…

  Svara
 8. Raster

   /  05/05/2017

  In sanity?

  Svara
 9. Raster

   /  05/05/2017

  Starka karlar luktar illa?
  Svaga kvinnor luktar gott?

  Svara
 10. Alex

   /  05/05/2017

  Allvarligt! när myndigheter blir rena rasgenusvänster-dagis. Där manshatet kan pysa ut fritt med nedsättande fördomar och allehanda svepande anklagelser om hur dåliga och dumma män är för att de arbetar i farliga yrken. Skuldbeläggande är öht dåligt som metod. Några få rötägg som missköter sig representerar inte ett helt kön. Problem ska adresseras, men man kan inte börja med en felaktig premiss. (vilket är ett av grundproblemen med genusstudier, skuldbeläggandet. Därmed blir resultatet i praktiken oanvändbart).

  Svara
 11. I ett jobb som labbchef hade jag duster med personalen eftersom de hanterade stora flaskor med ospädda syror utan skyddskläder. Det skulle gå fort… Personalen var kvinnlig. Det upphörde inte förrän jag hotade med utebliven lönehöjning för den som bröt mot skyddsrutinen. Så kvinnor kan också! Men vad ska man kalla en sådan kvinnlig kultur? Absolut inga snöflingor, kan jag intyga… Inga feminister heller..

  Svara
  • Rp

    /  05/05/2017

   Mucho-kultur? Kvinnor som bara är för mycket.

   Svara
  • Svenne

    /  05/05/2017

   Jag föreslår det könsneutrala ‘Pucko-kultur’…
   Att hantera ”ospädda syror utan skyddskläder” är bara så j-la ‘puckat’.

   Svara
 12. Björn

   /  05/05/2017

  Angående myter om mäns styrka. Män kanske inte är mytiskt starka, men som regel oerhört mycket starkare än kvinnor, mätt i muskelkapacitet.

  Greppstyrka tex. Där klassas alltså värdet 70 på greppstyrkan (kg-tryck med respektive hand, 2 försök per hand, summera bästa försök för vä resp hö hand) hos en ung kvinna (20-29 år) som excellent när svagaste värde hos en äldre man (60-69 år) börjar på 79.

  Alltså: en ung kvinna som anses mycket stark i händerna är i genomsnitt svagare än en gammal man som klassas som mycket svag.

  Svara
  • MiT

    /  05/05/2017

   Kolla gärna rapporten på MSB som jag länkar, det finns många intressanta saker där vad gäller fysisk styrka hos brandmän, både kvinnliga och manliga, och hos ”vanliga dödliga” kvinnor och män och man jämför alla dessa. Säger otroligt mycket om just ”myten” och ”föreställningen” som de kallar det.

   Svara
  • Det märker man genast på gym när man använder en maskin efter en äldre gubbe som inte har nollställt vikten. Men jag försöker slita med samma tyngd ändå. Skam den som ger sig – genast.

   Svara
   • Johan A

     /  05/05/2017

    Haha! Undrar hur reaktionen skulle bli om en kvinnlig feminist skulle försöka sig på det och när hon inte klarar att lyfta lika mycket som mannen innan får hon höra ”Det är bara en myt att du är för svag för att lyfta det där”.

    Svara
 13. Bo

   /  05/05/2017

  Den rapporten (slutsatser) är det största skitsnack jag någonsin läst! Blir så förbannad så nackhåren reser sig. ”Genuskärringen” som författat rapporten och dragit dessa slutsatser är fullständigt infantil!

  Svara
  • Dreadlock

    /  05/05/2017

   ” Arbetsmiljöverkets rapport efterlyser genusbaserade strategier på flera nivåer. För när maskulinitetsnormer och produktivitetskrav förstärker varandra driver verksamheten omedvetet mot gränsen för oacceptabelt hög risk.”

   Detta är kontentan av AMV:s analys. Totalt höljt i dunkel. Det kan betyda vad som helst.

   Svara
 14. #NoSocialNetwork, fd. Ulf Andersson

   /  05/05/2017

  ”Macho, Macho Man”

  Svara
 15. Rikard

   /  05/05/2017

  Hej.

  Emotser med spänning Arbetsmiljöverkets framtida rapporter om arbetsmiljön i skolan; kvinnodominerade miljö och lika kvinnodominerade metoder, men med gott om deltid och sjukskrivningar för arbetsrelaterade skador och problem.

  Sätter en krona på att det också beror på machokultur.

  Alla som jobbat på fabrik, eller på byggen, eller i skog har säkert träffat ‘Knasten’ – det är han som ibland är din chef, lagbas eller kollega och som kallar dig ‘kärring’ när du insisterar på flamsäkra kläder, skyddsmask och handskar i svarvhallen, eller livlinor vid takarbete, eller att du vägrar använda maskiner och motorsågar där en del säkerhetsspärrar kopplats från (för ackordets skull…). ‘Knasten’ brukar dock i min erfarenhet vara lätt att avfärda:

  ”Kalla mig kärring en gång till och du får skita ut dina tänder!”

  alternativt

  ”Följer jag inte reglerna kan jag få sparken, så den ordern (att strunta i säkerhetsföreskrifterna) vill jag ha skriftligt på, med din signatur!”

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Svara
  • Pelle

    /  05/05/2017

   ”skyddsmask och handskar i svarvhallen”.

   Ha, ha, tror du att en svarvare använder skyddsmask och handskar?

   Svara
   • Rikard

     /  05/05/2017

    Hej.

    Revolversvarvar tror jag de kallades, ca femtio stycken i en stor maskinhall. Manuellt matade med flera meter långa metallstavar (eller ämnen eller tenar eller vad faen det nu heter – det är snart över trettiofem år sedan…). Inte någon modell du har i ett garage eller hobbyrum utan stora monster där man skulle kolla nivå på olja (för kylning tror jag?), rensa metallspågor och skotta dessa i ett råg för återanvändning i gjuteriet.

    Jodå, nog behövde man glasögon som spågorna flög ibland, och lukten av svedd metall och maskinolja var inte direkt utan partiklar att döma av hur snorfanan såg ut – att snyta ut oljigt svart snor med röda strimmor glömmer jag inte hur det kändes.

    Jag är osäker på om maskinerna verkligen skulle kallas revolversvarvar; de var högre än en vuxen karl, och flera meter långa. Ämnena stoppades i varsin tub, och på varje maskin var sex sådana tuber som en revolvers cylinder. Ur en öppning i basen trillade de färdiga delarna ut.

    Jag som var yngst använde skydd – flera av gubbarna var just det: gubbar, krumma i kropp och i princip halvdöva efter årtionden i maskinhallen. Visst finns, och fanns, det svarvare som inte använder skydd. Handskar använde dock alla, då brännblåsor med olja och metallflis inuti är rätt obehagligt, om man säger så.

    Vi kanske tänker på olika svarvar?

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Svara
    • Steffen

      /  05/06/2017

     Och hur macho är de farliga ämnena som andas in, medan arbetet utförs, och leder till cancer och andra förtida hälsoproblem?

     Svara
    • Svarvare

      /  05/06/2017

     Skyddsmask och skyddsglasögon är inte samma sak.
     Skyddsglasögon är ett måste vid en svarv – oavsett typ av svarv.
     Handskar är tveksamt vid svarvning då det finns risk för att de kan fastna i det roterande arbetsstycket.

     Svara
  • Steffen

    /  05/06/2017

   Word på den!

   Svara
 16. Pelle2

   /  05/05/2017

  OT:
  Rebecca Weidmo Uvell beskriver varför hon kämpar mot de islamistiska aktivisterna som kräver många rättigheter och särbehandling i vårt samhälle men inte är så intresserade av skyldigheter.
  http://uvell.se/

  Svara
 17. Skruven

   /  05/05/2017

  Snarare var det ”Arbetsmiljöverket skrev fel, de menar hittepå visar att … Något vi tycker”

  Svara
 18. MiT

   /  05/05/2017

  Svara
  • Kalle

    /  05/05/2017

   Men det är helt ok för en massa kulturvänsterhen att ha en massa åsikter gällande vårt försvar, då behövs det ingen utbildning.

   Svara
  • Dreadlock

    /  05/05/2017

   För länge sedan möttes jag och Lukas Romson i en liten debatt om könsbyte som borde bekostas av sjukvården helt och hållet, enbart genom påståendet att personen (Patienten) är född med fel kön, och vill få det korrigerat. Alla invändningar till ett sådant avgörande beslut är tecken på diskriminering. Det brukar heta ”diskriminering” när man vill att skattepengar ska finansiera det hela, så vi kan bli kvitt diskrimineringen. Och alla blir nöjda och glada.

   Man kan säga att han är en del av en lyckat kampanj, om man läser socialstyrelsens lilla pamflett, som är rätt ny, ” Till dig med könsdyfori”

   Klicka för att komma åt 2015-6-1.pdf

   Utdrag : ” Alla människor har en könsidentitet – en egen och individuell känsla av att vara
   kvinna eller tjej, man eller kille, eller av att tillhöra inget eller något annat kön.
   För de flesta stämmer könsidentiteten överens med födelsekönet det vill säga
   det kön man tilldelas när man föds, men inte för alla. När könsidentiteten inte
   stämmer med födelsekönet och resulterar i obehag har man könsdysfori.”

   Notera att det är skillnad mellan Kvinna-man, och tjej-kille. Samt att det är möjligt att inneha inget kön alls. Dessutom samtidigt ändå möjligt att inneha annat kön än ”Inget alls”

   🙂 🙂

   Fråga till Panelen. Finns det ett 3:e Kön, eller t.o.m. bortom det ?

   Svara
 19. Albin

   /  05/05/2017

  Men va fan…
  ”Islam Sverige” – påminnelse ”till systrar”, gillad av över tiotusen personer.

  Svara
 20. Kristian

   /  05/05/2017

  OT: Från vetenskap till postmodernism på tjugo år.
  ”CAUGHT RED-HANDED! Netflix Quietly Edits 1996 Bill Nye Episode About Chromosomes Determining Gender”
  https://www.louderwithcrowder.com/netflix-edits-bill-nye-gender/
  Kort sammanfattning: 1996 sade Bill Nyes program (inte han själv, direkt) att X- eller Y-kromosom från pappa avgör om det blir pojke eller flicka. Idag säger hans nya program att det är ett ”spektrum”. (Och tydligen hade han någon inhoppare som talade ned till ”vita” i ett program.)
  Netflix vet vad folk vill se.

  Svara
  • Dreadlock

    /  05/05/2017

   Petimeter inlägg här. Det föds 5% fler pojkar än flickor . En inte så liten summa om man räknar ihop det på en planetär skala. Vissa vetenskapare förklarar det med att moder natur har räknat med pojkbortfallet, innan de blir könsmogna .Många tonårspojkar dör i div. olyckor, trafik,droger,fylla,misshandel , stoppar en galge in i väggutaget, fiskar upp en fastnad brödskiva ur brödrosten med en gaffel, framför valfritt motorfordon utan kontroll och överdoserar på en påse med illa kontrollerad knarkkvalitet.

   Svara
 21. Ivar L

   /  05/05/2017

  Här har vi farliga människor:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6690786
  ”I dag skärptes tonen ytterligare när EU-kommissionens ordförande Claude Juncker förklarade att han nu tänker tala franska istället för engelska eftersom engelska språket förlorar i betydelse.”

  Det är bra konstigt. Jag gillar verkligen hela Europa och är inte särskilt anglosaxisk men den Eurocentrism som Juncker uppvisar är motbjudande och bra mycket mer skrämmande än dagens Europeiska nationsbundna nationalismer. Bara för att ett land, UK, väljer att gå ur sitt samarbete med några självtillräckliga EU-länder så skall man – som Juncker – alltså börja håna dem så till den milda grad att man intalar sig själv att engelska inte är ett inflytelserikt språk. Det är en skrämmande EU-patriotism som håller på att växa fram driven av stora ekonomiska intressen och ett djupt rotat folkförakt som dessutom spiller över på hela nationer i Europa som väljer en lite annan väg än EU:s.

  Jag tror det kommer att straffa sig på många sätt. Troligen i de demokratiska val som förhoppningsvis kommer att finnas kvar ett tag till. Samarbetet mellan EU och den anglosaxiska världen (där lilla oviktiga USA ingår, Juncker kanske aldrig varit på andra sidan Atlanten) gynnas knappast av EU:s hånfulla självtillräcklighet. EU-nationalismen har dessutom till skillnad från sund nationsrelaterad nationalism ingen som helst förankring hos folket utan är en slags elitnationalism. Eliter som använder folket för att gynna sina egna intressen vet vi är de farligaste människor som finns. De skapar konflikter och krig förr eller senare.

  Svara
 22. Ivar L

   /  05/05/2017

  Noterar att media valde att helt fokusera på machovinkeln och därmed går alla oseriösa arbetsgivares och alla ohemula upphandalares ärenden. De lär ju jubla när Sveriges forskare och media samfällt lägger skulden till arbetarnas och de självanställda entreprenörernas dödsfall helt och hållet på dem själva. Inga maktordningar och struktuuurer så långt ögat når i analysen denna dag. Så slipper arbetsgivare och upphandlare satsa dyra pengar på säkerhet och schyssta villkor och så slipper de jobbiga förhandlingar med facken som även de fokuserar på macho och mansplaining. Det är faktiskt skämmande att både forskare och media i Sverige så ensidigt tar ställning MOT de människor som faktiskt riskerar livet i de här yrkena.

  Det är ju inte särskilt svårt att föreställa sig hur det hade låtit om kvinnor varit överrepresenterade. Då hade det talats om stressiga jobb, höga krav, kvinnans underordning och hur arbetsgivare förtrycker kvinnor och utsätter dem för livsfara.

  Jag tycker det är en skamlig hantering av dessa tragiska siffror och jag skulle verkligen vilja se seriösa bevis för att en övervägande del av dödsfallen faktiskt beror på arbetarna själva. Jag tvivlar mycket starkt på att så är fallet om man börjar nysta lite i hur olika dödsfall uppkommer.

  Svara
 23. Jans

   /  05/05/2017

  För några år sedan dödades en kvinnlig fångvaktare när hon transporterade en farlig fånge ensam i en hiss. Med viss rätt kan man väl påstå att en bidragande orsak till hennes död var genusideologin? Den påstår ju att alla idéer om manlig styrka och liknande är myter, att en liten kvinnlig vakt skulle kunna hamna i underläge mot en stor manlig brottsling är enligt det synsättet fördomsfullt och myt. Men det var livsfarlig verklighet.

  Naturligtvis var även häktets rutiner dåliga, främst av ekonomiska skäl, men hela idén att ha små kvinnliga vakter mot stora manliga brottslingar är helt befängd och visar att genusideologin kan vara lika problematisk som machokultur. Allt urspårat ensidigt tänkande är potentiellt livsfarligt.

  Svara
 1. Äntligen! Det tog bara 3 år… | WTF?
 2. Vad hände 2017? Del 3. Gott nytt år! | WTF?
 3. Påminnelse inför valet: Del 5 | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: