”The conceptual penis as a social construct”

Ja, som rubriken säger, ”The conceptual penis as a social contruct”. Vad kan det vara tro?

Nonsens såklart. Och det var meningen också, delvis framtaget via ”Postmodern Generator”, som slumpar fram nya postmoderna texter med rätt buzzord färdiga att använda varje gång man går in, och lite eget hittepå av två forskare. Rent medvetet hittepå alltså. Men det finns ju några som tycker att sånt där hittepå är toppen, gissa vilka? Genusfältet såklart…

Richard Dawkins upptäckte det och satt nog i fåtöljen och skrattade gott åt det. Nu vet ni också varför han var på Svenska Institutets blocklista för är man emot charlataner inom t ex genusfältet så är man minst en nazist också. I alla fall enligt nätsäkerhetsexperten. Och det tyckte ju Svenska Institutet också eftersom de hade kvalitetssäkrat listan. Vi andra lite mer normala inser ju att det är han inte alls såklart.

Så här började deras text och deras förklaring, 3000 ord nonsens som blev godkänt.

Man känner faktiskt igen hur tongångarna går här på hemmaplan. Det ovan skulle kunna komma från vilken svenskt genusforskare som helst. Glöm inte att vi t ex har en miljöminister som anser att trafikmaktordningen är en del i mäns våld mot kvinnor eftersom kvinnor skadas i olyckor när män kör bil. Eller som rättrogna säger, att män orsakar klimatskador eftersom män tydligen äter mer kött. Osv. Det finns MASSOR som vi känner igen från hemmaplan.

Det som man i Sverige omhuldar som om det vore vetenskap är i själva verket bara rent nonsens som man får fram via ”Postmodern Generator”…

ÄNNU mer som man känner igen från Sverige, fast här är det upphöjt till vetenskap.

Och snart blir den svenska versionen av Postmodern Generator en egen myndighet. Visst känns det bra…?

Ni MÅSTE gå in och läsa deras lilla historia som länkas först i inlägget! Helt fantastiskt!

Ett exempel från pomogeneratorn när jag testade den nyss. Snart får vi massor av liknande, på myndighetspapper dessutom…

MVH

MiT

Annonser
Tidigare inlägg
Lämna en kommentar

115 kommentarer

 1. Iallus

   /  05/20/2017

  Genusfältets substans är uppbyggd av ren och skär dumhet, framburen av en samling självupptagna (marxistiska) maktgalna utopistister med föräldrarkomplex, kombinerad med diverse narcissistiska personlighetsstörningar och präktiga foliehattar.

  Dessa maktpsykopater vidmakthåller denna sk. Genusvetenskap (”vetenskap”) som endast består av en kolossal floskelmättad malström av postmoderna cirkelbevis.
  Vilket detta inlägg så väl belyser.

  Trösten är att detta postmoderna monster för eller senare kommer att sluka sig själv, inifrån. Det gör marxister alltid till slut.
  Det trista är att de under tiden drar med sig allt fler i det oundvikliga fallet.

  Huka er därför i bänkarna, för de laddar redan om!

  Iallus

  Svara
 2. Jan

   /  05/20/2017

  Karl Marx avled 1883. Det är orimligt att han beskylls för dessa postmoderna, liberala ideologier. Liknelsen är för övrigt befängd. De flesta ideologier har en inneboende dualism: kapitalism (kapital-arbete), liberalism (borgare-stat), religion (ont-gott, gud-djävul), marxism (arbete-kapital), feminism (kvinna-man). Det är egentligen bara föremålet för dualismen som är utbytbart beroende på ideologi.

  Feminismen sorterar in under identitetspolitiken som närmast kan beskrivas som liberala, postmoderna teorier. Identitetspolitiken är den ideologi som tillsammans med nyliberalismen (libertarianismen) dominerat svensk politik de senaste decennierna. Dessvärre…

  Svara
  • Cain

    /  05/20/2017

   Jan, på allvar…

   Bara för att vissa numera starkt vänsterorienterade demokrater i USA kallar sig för ”Liberals” betyder det inte att den postmoderna ideologin är kopplad till liberala eller libertarianska värderingar i grunden.

   Postmodernismen är tydligast kopplad till Marxistisk ideologi som framförts av franska intellektuella och den s.k. Frankfurt-skolan. Direkta arvingar av Marx ideologi. Att påstå att den har något gemensamt med klassisk Liberalism som är så starkt kopplat till *frihet* är ett absurt påstående.

   Att det sedan finns folk och politiker idag som kallar sig ”liberala” och anammar postmoderna idéer är mycket beklagligt då de värderingarna står i direkt motsats till vad liberalism står för. Låt inte förvirrade (eller ohederliga) aktivister definiera begreppet.

   Svara
   • Pelle2

     /  05/20/2017

    Klockrent skrivet Cain.

    Svara
   • Jan

     /  05/20/2017

    Som sagt, Marx dog 1883. Han kan rimligen inte beskyllas för ”Frankfurtskolan” eller andra postmoderna teorier. Det faller på sin orimlighet. Liberalism är för övrigt ett väldigt flytande begrepp. Det låter bra men kan betyda nästan vad som helst.

    Att skylla allt som man tycker är dåligt på Karl Marx eller socialismen säger dock alltid en hel del om avsändaren. Man behöver knappast sväva i okunskap om vilket politiskt läger avsändaren tillhör.

    Svara
    • Pelle2

      /  05/20/2017

     Tydligen får man inte kritisera Marx eller de ideologier han har givit upphov till för då trampar man på Jans tår.Själv kan jag inte finna något gott som har kommit ur Marx
     teorier.
     Att folk kallar saker för Liberalism innebär inte att det stämmer med verkligheten.
     Det är bara folk som vill kidnappa ett begrepp för att passa deras syfte i sann postmodern anda.

     Jag tror att de flesta kan enas om att Liberalism handlar om individens frihet vilket inte identitetspolitiken gör.
     Att skylla allt ont på Liberalismen, som du gör Jan, säger också allt om avsändarens politiska åskådning. Vi vet ju dessutom redan vilken politik åskådning du har genom alla dina inlägg…

     Svara
     • Jan

       /  05/20/2017

      Kritisera gärna Marx. Men inte för ideologier eller regimer som tillkommit efter hans död. Det är inte hederligt. Liberalism stavas för övrigt inte med stor bokstav. Inte marxism heller.

     • Pelle2

       /  05/20/2017

      Det är ju dock konstigt att så många länder som har baserat sina ideologier på Marx teorier blev diktaturer. Det säger väl en del om vad dom leder till…
      Hoppas att det kändes bra att vara en besserwisser vad gäller stavningen…

    • Herpderp

      /  05/20/2017

     Är väl ingen som ”Beskyller Marx” för Frankfurtskolan utan att Frankfurtskolan är baserad på Marxistisk ”analys”.

     Svara
    • Cain

      /  05/20/2017

     ”Att skylla allt som man tycker är dåligt på Karl Marx eller socialismen säger dock alltid en hel del om avsändaren. Man behöver knappast sväva i okunskap om vilket politiskt läger avsändaren tillhör.”

     1. Jag skyller inte ”allt som är dåligt” på Marx men postmodernismen är hans arvegods, inga tvivel där.

     2. Jag uppskattar att du inte svävar i okunskap vad gäller mitt politiska läger. Klassisk högerliberal rakt igenom!

     Svara
     • Senior

       /  05/20/2017

      Dito!

     • Klimathotet

       /  05/20/2017

      Groucho Marx dog 1977 men citaten lever vidare. ”De viktigaste egenskaperna är ärlighet och uppriktighet, lyckas man förfalska dessa kan man komma långt”

  • Pelle2

    /  05/20/2017

   Identitetspolitik har inte ett skit med Liberalism att göra hur mycket du än försöker smeta liberalism på det du inte gillar.
   Från Wikipedia om Identitetspolitik:
   ”Identitetspolitik är politiska ställningstaganden som grundar sig på särintressen och perspektiv utifrån tillhörighet av en social grupp. Därigenom kan människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de tar sig som medlemmar av löst sammanhållna sociala grupper. Förenklat kan det sägas att det är politik baserad på gruppidentitet i syfte att bekämpa diskriminering gentemot en grupp och stärka gruppens ställning i samhället. Exempel på dylika identiteter är exempelvis grupper baserade på ras, klass, religion, kön, könsidentitet, etnicitet, nation, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder och kultur.”

   ”Förenklat kan det sägas att det är politik baserad på gruppidentitet”

   LIberalism enligt Wikipedia:
   ”Liberalismen som ideologi grundar sig i individens rätt till frihet och motsätter sig statlig inblandning i individens privatliv.”

   Dv,s raka motsatsen till det grupptänkande som är så typiskt för vänstern.

   Att identitetspolitikerna och feministerna oftast är postmodernister håller jag med om.

   Håller däremot inte med om att identitetspolitiken har dominerat de senaste årtiondena.
   Det är först de senaste åren som identitetsrasisterna tillsammans med radikalfeministerna har visat upp fula tryne.

   Identitetspolitik är och förblir en gren av vänsterideologier vare sig du gillar det eller ej.

   Svara
  • Iallus

    /  05/20/2017

   Jan,

   Det finns ju de som kallar sig kristna idag trots det faktum att Jesus har varit död i nästan tvåtusen år. Så vad är problemet?

   Och SAMTLIGA ideologier till vänster om Centern (?) hyllar och studerar herr Marx och hela paketet av hans numera obsoleta marxistiska samhällsanalyser.
   Socialdemokraterna håller (obligatoriska) kurser och stenhårda skolningar med Marx skrifter som grund. Lenin, Mussoilini, Hitler, Mao, Pol Pot, Castro, mfl, mfl grundade också sina teorier på samma grund. Olika vägar, samma mål, och i slutändan alltid samma resultat: Ond, bråd, död och förintelse.

   Facit från de senaste hundra åren är att marxism aldrig går att förena med mänskliga rättigheter. Förekomsten av ett Marxistisk synsätt är alltid ett kännetecken på en totalitär samhällssyn.

   HELA vänstern i Sverige har trots allt detta kvar den utopiska socialistiska målbilden av en ”arbetarklass”, eller snarare av vad de anser vara denna numera mystiska ”klass”. Och hittar de inte en sådan klass så uppfinner och skapar de en (eller helt sonika importerar den).

   Och bara så att du inte har missat det uppenbara, i slutändan skall endast en ”socialistisk arbetarklass” få existera. Detta är den sanna innebörden i ”Alla skall med” eller ”Tillsammans” (eller snarare ”Alla måste med, till varje pris…”)

   Men liksom djäveln kommer marxisten inte genom samma dörr två gånger. Idag väljer marxisten bland andra dörrar med skyltar som ”Postmodernism”, ”Genusvetenskap” och ”Värdegrund”.

   En socialist är en person som tror sig kunna flyga genom att kasta sig mot marken och försöker missa den.
   (parafras från D. Adams)

   Iallus

   Svara
   • Senior

     /  05/20/2017

    …..och de kommer aldrig att upphöra med sin godtyckliga klassindelning, allt för att vidmakthålla sitt eget existensberättigande som det ”tillfälliga” ”proletariatets diktatur”

    Svara
    • Senior

      /  05/20/2017

     ……när de får slut på yttre ”fiender” börjar de interna utrensningarna. Detta faller sig ju naturligt i denna ideologi; när målen är nådda har de ju avvecklat sig själva. Alltså måste de hela tiden uppfinna nya ”orättvisor” att bekämpa med nya mål hela tiden.

     Svara
  • Rikard

    /  05/20/2017

   Hej.
   .
   Jag förstår att du inte vill att identitetspolitik (alltså modern rasism) inte skall ha ena roten i marxistiska teorier – lik förbannat har den det. Lika litet som jag vill att den moderna liberalismen skall förneka betydelsen av folkgemenskap eller nationalstat – och lik förbannat gör den det.

   Att kritisera marxism är inte att kritisera eller skuldbelägga Marx personligen.

   Att skuldbelägga (eller konsekvensanalysera) en lära sker med nödvändighet både genom en studie av dess portalfigurers liv och leverne (och framsagda ord), både i dess ursprung och i dess nutida iteration.

   Byt ut ‘Marx’ mot Mohammed i ditt resonemang. Vad händer? Jo, att islamsk nutida praktik inte kan skyllas på profeten.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Svara
   • Rikard

     /  05/20/2017

    Hej.

    ”Jag förstår att du inte vill att identitetspolitik (alltså modern rasism) skall ha ena roten i marxistiska teorier…”

    Ett inte för mycket… och hela poängen går åt fanders.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Svara
   • Pelle2

     /  05/20/2017

    Klockren kommentar som vanligt Rikard !
    Skolan förlorade verkligen en förebild när du slutade men jag förstår verkligen om du inte
    stod ut med det postmoderna,radikalfeministiska och identitetsrasistiska helvete som skolan har blivit.

    Svara
    • Rikard

      /  05/21/2017

     Hej.

     Tack, det värmer så här i bokbålens tidevarv 🙂

     Som skolan är nu (alltså hela institutionen uppifrån och ner och inifrån och ut) är den som gammalt ruckel: det kan finnas spröjs och stuck som går att rädda, en del gamla handknackade stenornament och kanske rentav ett snidat trappräcke eller gammalt vackert blyglas här och där, men själv kåken måste rivas och köras på deponi.

     Börjar man göra allt rätt imorgon dag så tar det ändå fyrtio år innan resultaten är sådana att vi kan blåsa ‘Faran över’.

     Kamratliga hälsningar,
     Rikard, fd lärare

     Svara
 3. Pelle2

   /  05/20/2017

  OT:
  Anne Heberlein skriver om proffsoffret Alexandra Pascalidou som grät ut för att hon inte fick jobbet i morgon-tv trots att hon faktiskt hade sagt att hon ville ha det.
  Heberlein pekar då på hur många program som hon faktiskt redan har fått leda och fortfarande leder.Detta trots att hon är en rasifierad och förtryckt kvinna.
  Trots detta pratar hon om den dåliga representationen av rasifierade på SVT.

  Heberlein visar att hon har fel vad gäller representationen:
  ” Enligt ”Multiculturalism Index” (MPI) framtaget av Queens University i Kanada ligger Sverige mycket högt på mångkulturindex. Sverige har, enligt MPI, mycket god representation av invandrare i offentligheten, till exempel i reklam, radio, tv och tidningar. Ja, faktum är att Sverige, enligt MPI, är bäst på mångkultur i Europa! Hurra för oss! Förutom den ypperliga representationen av rasifierade i offentligheten ger Sverige generösa ekonomiska bidrag till diverse invandrarföreningar, erbjuder hemspråksundervisning, tillåter avvikande, ofta religiöst motiverad klädsel i de allra flesta sammanhang och accepterar utan knot dubbla medborgarskap. ”
  Hon avslutar med följande:
  ”Jag tror att Pascalidou behöver arbeta med sitt självförtroende. Hon tycks utgå ifrån att hennes enda möjlighet att få ett attraktivt arbete är att hävda att hon är diskriminerad på grund av sitt etniska ursprung. Så är det naturligtvis inte. Alexandra Pascalidou har en lång och gedigen erfarenhet av radio och tv och kan med all säkerhet hävda sig i konkurrensen utan att dra fram mångfaldskortet.”

  https://ledarsidorna.se/2017/05/mangkultur-utan-sjalvfortroende-eller-fortjansprincipen/

  Svara
  • Jan

    /  05/20/2017

   Visst är det så. Pascalidou behöver inte spela raskortet längre. Däremot så tror jag att P ser sig som en ledargestalt för andra ”rasifierade”. Det är därför hon kommer att tjata på om det här under återstoden av sitt liv. Hon har lite rätt dessutom. Hon var något av en pionjär i den här debatten. För den som minns.

   Svara
  • Bo

    /  05/20/2017

   Fattar inte, Pascalidou är vit och från Europa. Hur kan hon identifiera sig som rasifierad?

   Svara
   • Det är ett val.

    Svara
   • Pelle2

     /  05/20/2017

    Det lönar sig i dagens Sverige att utmåla sig som ett rasifierat offer och det är hela anledningen till att Pascalidou utmålar sig som ett sådant.
    Alldeles för många hukar sig när sådana som Pascalidou anklagar dig för rasism och ger henne därmed fördelar.

    Svara
   • Ivar L

     /  05/20/2017

    Alla som inte är 100% svenskättlingar har möjligheten att marknadsföra sig som rasifierade. Det underlättar naturligtvis om man talar med brytning eller förortssvenska (Pascalidou har en aning Rinkebysvenska) och ännu mer om man har mörk hudton och uppenbart utomeuropeisk härkomst men så länge men inte är vit svensk man utan handikapp tror jag det möjligheten att sälja in sig som rasifierad föreligger.

    Svara
  • Om något så har Pascan lyckats hålla sig kvar i offentligheten tack vare att hon har kört ”rasifierings”-kortet. Vem som helst annan skulle åkt ut med huvudet före om de kommit på att ha plagierat och dessutom låtit andra skriva sina krönikor.

   Svara
  • Kristian

    /  05/20/2017

   Heberlein är för härlig:
   ”Att Pascalidou inte ska leda ett program är alltså fullt möjligt att tolka som en nyhet av riksintresse – SVT har uppenbarligen andra programledare än Pascalidou och Gina Dirawi.”

   (Hoppas jag stavade rätt till Heberlein den här gången.)

   Svara
 4. Pelle2

   /  05/20/2017

  På tal om huvudinlägget.
  Vet inte om jag skall skratta eller gråta när så kallade vetenskapsmän köper en slumpmässigt framtagen text med en massa postmodernt mumbo.jumbo och tar det för äkta
  vetenskap.
  Har för mig att det var någon som tog fram en liknande generator som tog fram radikalfeministiska texter som köptes rakt av av feministerna.
  Det visar vilka charlataner och bidragsjägare det handlar om…

  Svara
  • Gustav hjelm

    /  05/20/2017

   Hej,

   Kommer att tänka på en svensk klassiker i sammanhanget; fejkdoktorsavhandlingen ”Fatilarkalkyl” av Richard Wilson.
   Han disputerande med den under stor mediabevakning på Chalmers 1955.

   Endast Stockholmstidningarna svalde fysiksnömoset med hull och hår.
   Redan då såg man vad som komma skulle…

   Gustav H

   Svara
 5. Jan

   /  05/20/2017

  Jenny Strömstedt i ytterligare en krönika om ingenting i Expressen. Det är inte alla som får betalt för att skriva egen dagbok i rikspressen. När kommer memoarerna Jenny? Du är så intressant…
  http://www.expressen.se/kronikorer/jenny-stromstedt/nar-allt-kommer-omkring-sa-ar-varje-barn-som-fods-sina-foraldrars-prins-eller-p/

  Svara
 6. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
  • Om jag inte är helt ute och cyklar: förra gången när Östasiatiska skulle flyttas till Göteborg ingrep kungen och skulle ta hem sina föremål, många är för sköra för att transporteras. Stor del är evigt lån från kungahuset.
   Dags att ingripa igen? Fast nu gäller det vad som är rätt i tiden inte vad som fanns förut. Det historiska värdet och kunskapsförmedling är ju skit för Kunkeisterna.

   Svara
  • Pelle2

    /  05/20/2017

   Klockrent av oppositionen att stoppa Bah-Kuhnkes politisering av våra museér.
   Tur att Ola Wong satte strålkastarljuset på Bah-Kuhnkes sjuka agenda !

   Svara
  • Ivar L

    /  05/20/2017

   Oerhört viktigt och glädjande framsteg!

   Svara
 7. MiT

   /  05/20/2017

  ”Feminism ska bygga jämställd stadsbild”
  https://archive.is/hKrty

  Svara
  • Pelle2

    /  05/20/2017

   Istället för att angripa det verkliga problemet,hederskulturen, vill dom sminka över det hela
   med feministiskt mumbo jumbo och låtsas som om det är ett generellt problem dom angriper.
   Samtidigt skapar dom jobb åt genuscharlatanerna vilket naturligtvis är det viktigaste.

   Svara
   • Frida Gustavlin

     /  05/20/2017

    Peppiga peppare som saluför feministisk stadsplanering får artikel efter artikel publicerad.

    Den här tpen av tankar behöver kritiseras ordentligt, vi har verkligen inte råd att låta något så viktigt som våra städer förstöras av en hatideologi som feminism.

    Vi har sett sådana här ideologiska stadsbyggnadsexpriment tidigare, det har ytterst sällan slutat bra. Enstaka platser kan sökert bli lyckade, men det är en usel idé att stövla fram med politisk överrock på våra stadsbyggnadskontor – kommer inte sluta bra.

    Svara
  • Ivar L

    /  05/20/2017

   Man kan väl säga som såhär. Feministisk stadsplanering väger lätt i jämförelse med polisens kameror när det handlar om att försöka minska brottslighet och öka trygghet i Husby.
   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/husby-c-forst-ut-med-feministisk-stadsplanering
   https://www.svd.se/kriminella-underkanner-polisens-kameraovervakning

   Fast får jag gissa kommer feministerna ta åt sig äran för den ökade trygghet som polisernas kameror antagligen kommer att skapa.

   Svara
   • Om jag inte kommer ihåg fel så skulle man måla bänkar rosa för att uppmuntra kvinnor att ta plats, men inget direkt hände.

    Detta är bara en nya tappning av andra försök att ändra klientel i ett område. Det har ju även förts andra projekt som att försöka rusta upp vissa områden för att få bort parkbänksalkisar/pundare – trots att man fräschat upp områden och tagit bort parkbänkar så har alkisarna fortsatt komma tillbaka. Sanningen är väl att den enda lösningen är att lyfta bort Systembolaget i vissa områden helt, men samtidigt så flyttas väl bara problemet.

    Mansdominansen lär knappast brytas av att flytta på ett café eftersom det är ungefär så det ser ut i de flesta invandrartäta förorter – män kring 20-50 år som verkar sitta hela dagarna på caféet. Om det inte nästintill har ett exklusivt klientel av en viss etnicitet så är det nästan alltid självsegregerande. Detta är inget nytt – jag har flyttat runt i olika förorter i vuxen ålder och sådär ser det generellt ut de senaste 10+ åren, säkerligen längre än så för övrigt.

    Svara
  • Frida Gustavlin

    /  05/20/2017

   ”– Olika grupper av män har fasta platser, när man kommer ut är det som att stiga in i deras hem.”

   Jaha, hur länge har man inte hört att stadsrum ska utformas som ”vardagsrum”, nu ska de utformas som kök istället.

   Skämt åsido. Stadsbyggnadskonst är ett sällsamt yxigt verktyg för att råda bot på kulturella problem, om nu Husbys centrum är så fasansfullt ickefeministisk borde inte detta problem visat sig tidigare? Husbys centrumanläggning färdigställdes 1976, inte 2016.

   Svara
   • Pelle2

     /  05/21/2017

    Fast 1976 hade vi inte anammat den fantastiska radikalfeminismen och genus”vetenskapen” och visste inte att Husby centrum byggdes för att stärka patriarkatet
    och förtrycka kvinnorna.
    Men nu har vi sett ljuset,pris ske Gud run, och kan börja angripa de patriarkala strukturerna på allvar.
    Hell Gud run och krossa patriarkatet.

    Svara
  • Skeptisk

    /  05/21/2017

   Blir säkert lika effektivt som feministisk snöröjning. De vet att planeringen ska vara feministisk men har få förslag på hur det ska vara. Mer ljus, öppna ytor och en lekplats. Så fast i könsstereotypt tänkande.
   Jag har en radikal lösning på att män tar över det offentliga rummet på torget med fasta platser. Skaffa ett jobb! Inte f-n har jag tid att hålla en fast plats på ett torg. Åker hemifrån 6 och kommer hem kl 17. Och har man inget jobb bör man lägga ner mer tid på att skaffa ett, t ex med bättre utbildning, än att sitta på café och snacka skit.

   Svara
 8. Senior

   /  05/20/2017

  Här kan ni skapa egna!
  Bara att sätta igång och håva in pengar!

  http://www.elsewhere.org/pomo/

  Svara
 9. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
  • Jan

    /  05/20/2017

   Djupt ohederligt. Särskilt när alla som kan tänka själva förstått att de ensamkommande barnen vare sig är barn eller ensamkommande. Bris kanske borde döpas om till Umris: Utländska mäns rätt i Sverige? Fast de kommer undan med det som vanligt. Och kommentarer är antingen inte tillåtna eller bedöms som näthat av de genuspedagoger som administrerar dem…

   Svara
   • Kristian

     /  05/20/2017

    Bris är nog en av få grupper som främst jobbar med problem män har.
    Alltid något?

    Svara
    • Frida Gustavlin

      /  05/20/2017

     ”– Men vi jobbar hela tiden med knappa resurser, säger Jägerskog.”

     Klart det handlar om att få pengar.

     Sedan tycker jag självklart att barnhjälpsorganisationer ska hjälpa barn, helt oavsett om de är svenska eller inte, eller tagit sig till Sverige med eller utan hjälp, förutsatt att de är barn.

     /Frida

     Svara
     • Kristian

       /  05/20/2017

      Jo. Även där stjäl man från de som mest behöver hjälpen genom att inte kontrollera ålder.

 10. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
  • Svenne

    /  05/20/2017

   ”Hat” kan visst betyda vad som helst nuförtiden.

   Svara
  • Lövet

    /  05/20/2017

   …man undrar varför barn som i skolan träffar LD lär sug hata kvinnor…

   Svara
  • Pelle2

    /  05/20/2017

   Undrar i vilken värld hon lever i ?
   Man kan ju också undra varför hon inte problematiserar den kvinnodominerade skolan för det måste ju i så fall vara kvinnor som lär ut kvinnohatet
   eftersom det är dom som dominerar skolvärlden.
   En manshatare som Ld kanske heller inte är rätt person att kritisera andra personer…

   Svara
 11. Gorby

   /  05/20/2017

  Aron Flam berättar om sin anställning på Public Service.
  Detta är rond 1. Flera ronder kommer framöver…

  Svara
 12. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
  • Så, ingen manidrott, ingen kvinnoidrott utan alla tävlar och spelar med samma villkor i samma lag, uppställning eller även i olympiad. Det kallar jag jämlikt.
   Var det så tänkt?

   Svara
   • Senior

     /  05/20/2017

    Ja, förutom att man får kvotera varannan vinst till kvinnorna. 😉

    Svara
    • Senior

      /  05/20/2017

     …… så det blir jämställt och rättvist.

     Svara
 13. Sonen, 9 år, kommenterade nyheten:
  ‘- Vissa tror visst att forskning är blabblabbla, men det är det ju inte. I forskning undersöker man hur saker ser ut i verkligheten och gör livet lättare för människor’

  Svara
  • Du har stora problem med sonen. Ta genast bort ordet verklighet ur era vokabulär. Det är helt totalt ute.

   Svara
  • Kristian

    /  05/20/2017

   Minst en räddad från indoktrineringen så här långt. Bra jobbat.

   Svara
 14. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
  • Pelle2

    /  05/20/2017

   Vem är förvånad ? BLM-rörelsen passar väl identitetsrasisterna i FI som hand i handske..

   Svara
 15. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
 16. Svenne

   /  05/20/2017

  Apropå Melanias besök i Saudiarabien… 😛

  Svara
  • Pelle2

    /  05/20/2017

   Det är ju extra roligt att när de kvinnliga ministrarna från den feministiska regeringen åkte till mellanöstern så svepte dom snabbt som ögat in sig i sjal och heltäckande jackor och böjde rygg för den patriarkala regimen.
   Sedan åker Trump och hans fru dit och Melania Trump visar mera ryggrad än hela den samlade vänstern…

   Svara
  • Svenne

    /  05/20/2017

   Mera Melania i Saudi:

   Svara
   • Tor

     /  05/20/2017

    Trump skrev under ett litet handelsavtal värt mer än hela Sveriges årsbudget – trots att ”de otrogna hundarnas” fruar inte var täckta.

    Vår kvinnliga utrikesminister gör sig osams med Saudierna och en man var tvungen att åka ner och fixa dealen.

    Svara
 17. Pelle2

   /  05/20/2017

  OT:
  Dåren Virtanen har uppenbarligen tittat för djupt i rödvinsglaset igen.
  Idag skriver han en ledare där han klagar på att vi slutade ta emot all världens flyktingar i Sverige och menar uppenbarligen att gränserna skall öppnas igen
  Han länkar dessutom till sin ökända ledare där han menade att vi fortfarande har råd att dricka vårt rödvin på fredagskvällen.
  http://archive.is/oymt3

  Svara
 18. MiT

   /  05/20/2017

  Tweetar med länkar till andra tweetar följer, kolla de länkade

  Svara
  • Kristian

    /  05/20/2017

   Minns en blogg eller var det var där någon hade gått runt bland glada människor på Mardi Gras, och efter diverse frågor kunde konstatera
   * alla MÄN de träffat hade en penis
   * alla män de träffat hade EN penis.

   Svara
 19. MiT

   /  05/20/2017

  ”Jubel i Rinkeby när muslimsk kvinna anklagar svenska dagisfröknar för rasism”
  http://www.friatider.se/jubel-i-rinkeby-n-r-muslimsk-kvinna-anklagar-svenska-dagisfr-knar-f-r-rasism#.WSByt3Gd1Ik.twitter

  Svara
  • G

    /  05/20/2017

   Toppen att någon skriver om detta, allt i texten stämmer till punk och pricka. Återigen ett exempel på varför alt-media behövs mer än någonsin. Det är inspelat 6 Maj, troligtvis detta som Robert uppmärksammande i en tweet om ni kommer ihåg den för ett tag sedan.
   Ja. Igår eftermiddag satte jag mig i soffan och skulle äta en macka, jag tittar på slutet av SVT Forum medans jag äter tänkte jag. Just då såg jag detta och det tog ett tag att processa vad jag såg och hörde, jag har tänk skriva något, tänkt föreslå att någon laddar ner och sparar för framtiden, men jag är fortfarande helt paff att jag inte vet hur jag ska formulera mig. De unga tjejerna och flera andra i publiken är troligtvis barn till föräldrar som invandrat, alltså uppvuxna i Sverige och pratar på detta sätt om vita svenskar, vita skolor, helt galet. Dessutom, innan (eller om det var efter) tjejen gjort sin rasistrant om vita så pratade bl.a. Benjamin Dusa från MUF, han sa att ”representationen” behöver bli bättre överallt, alltså mångfalden, och sa att ni (typ folket i publiken) behövs för att bredda representationen, exempelvis inom Polisen, även inom politiken och riksdagen. Ja, tänkte jag. Skitbra(!) om vi en dag har poliser som har den här ruttna synen på vita människor. Detta är bara ytterligare ett bevis på att mångkultur inte fungerar, flera i publiken vill leva på sitt sätt, där religion står högt i kurs, de vill inte ens ha med vita människor att göra öht, men de flesta i publiken är troligen födda i Sverige, ska tjejerna och andra skylla/klaga på någon får de väl börja med sina föräldrar som valde att invandra till ett land där vita är i majoritet, acceptera det, annars finns alternativet att flytta till ett annat land där de kanske slipper se vita/icke-”rasifierade” människor så fort de lämnar ”orten”. Nu ska vi inte dra alla i förorten över en kam, men att såna här åsikter öht existerar i förorten är högst obehagligt, att de även buuuuade till Roberts svar är också helt sjukt. Men som mannen sa till SVT och Mona Walter när de gjorde ett snabbesök i ”orten” för nåt år sedan: ”det här är inte Sverige”, nej, jag börjar fan tro att det är sant!

   Postades även på gruppens sida:
   facebook.com/forortenmotvald/videos/1687820648188385/

   Svara
   • Tyvärr så har vi ju premierat mentaliteten att mest kränkt vinner och får man inte exakt vad man vill till sina egna villkor så är man diskriminerad. Se detta, slöjgate och Pascan. Man har inbillat sig att det är en rätt att få exakt alla sina egna personliga behov tillgodosedda när sanningen är att det är omöjligt att alla blir nöjda i ett normalt sekulärt samhälle där religionen är ens egen angelägenhet.

    I framtiden så kommer denna segregation bara öka, det finns inget som tyder på annat. Inte bara bland etniska svenskar/människor med invandringsbakgrund, inte bara mellan rika och fattiga, utan även mellan olika invandrargrupper. Jag är fullständigt övertygad numera att man bara kommer ge upp i högre grad och låta klanstyret ta över extra utsatta förorter.

    Svara
   • Ivar L

     /  05/20/2017

    Tyvärr kan jag meddela dig om att detta raskrig bara börjat. Detta är en västanfläkt av vad som komma skall. Som svensk med tidigare positiv inställning till invandring känns det oerhört tungt att inse att många av de människor som jag, mina föräldrar och många andra svenskar – genom att rösta för ett välkomnande och generöst samhälle – välkomnat till vårt land för alltid kommer att hata oss och har hatat oss från första stund.
    Det kommer att bli värre men det finns naturligtvis ingen anledning att låta bli att dra i nödbromsen med full kraft för det.

    Svara
  • Nu höll jag på att skriva något rasistiskt, förbannat, elakt i typ packa ihop och…men jag behärskade mig fast det är svårt.

   Svara
  • Kristian

    /  05/20/2017

   Analys: Bor inte i Sverige. Vill inte bo i Sverige. Vill inte leva år 2017.

   Svara
 20. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
 21. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
 22. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
 23. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
 24. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
 25. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
 26. MiT

   /  05/20/2017

  ”Genusvetare “väljer” vetenskap efter vad som passar deras intressen”
  https://steniglashus.com/2017/05/20/genusforskare-valjer-vetenskap-efter-vad-som-passar-deras-intressen/

  Svara
 27. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
  • michael.

    /  05/20/2017

   Det tragiska är att Katerina fortfarande tror att feminism är något bra,precis på samma sätt som det finns människor som fortfarande tror att kommunism är något bra.

   Svara
 28. MiT

   /  05/20/2017

  Svara
 29. Dreadlock

   /  05/20/2017

  OT

  Jordan Peterson tackar så mycket för crowdfunding projektet som avslutades förra veckan med 266% över målet av 2692 investerare.

  Svara
 30. Gad Saad tar upp dagens ämne:

  Svara
 31. MiT

   /  05/21/2017

  Svara
  • ”Förlaget Elsevier ger ut en femtedel av alla ansedda vetenskapliga tidskrifter.”
   Vilket är ett större problem än könsfördelning.

   ”… det skulle kunna bero på att det är svårare för kvinnor att kombinera familj och en internationell forskarkarriär”
   Välj då, för helvete. Som män har gjort i alla tider. Den promille av män som jobbar dygnet runt till de är 80 kanske har fru och barn, men de träffar dem aldrig.

   ”Mer jämställdhet leder till bättre vetenskap”
   Nej, det finns inget som tyder på det. Längdhoppare hoppar inte längre för att de kan laga mat. Fysiker blir inte bättre på fysik för att de kan spela dragspel. Specialisering ger bättre resultat inom ämnet, allmänbildning och bred är trevligare för individen. Välj!

   Svara
 32. MiT

   /  05/21/2017

  Svara
  • Skeptisk

    /  05/21/2017

   När masten syns före båten när den kommer mot dig från havet beror det på att den seglat ner i en grop.

   Svara
 33. Pelle2

   /  05/21/2017

  OT:
  Ledarsidornas Johan Westerholm skriver om att DN och Wolodarski har kommit ut som rasister. Dom skriver om att unga män med invandrarbakgrund är överrepresenterade vad gäller vågen av skottlossningar.
  Precis som Westerholm skriver så hade det varit omöjligt att skriva något sådant, utan att bli uthängd som rasist och nazist,bara för något halvår sedan.
  Nu anser tydligen åsiktskorridorens främsta väktare på Dn att det är ok.
  Fast dom kanske inser att det inte går att mörka sådana saker längre utan att förlora den lilla trovärdighet dom kanske har kvar.
  https://ledarsidorna.se/notis/notis-dagens-nyheter-rasistpropaganda-eller-tillnyktring/

  Svara
 34. Pelle2

   /  05/21/2017

  Lite mera OT:
  Dn skriver idag en ledare där dom nu helt plötsligt menar att det inte är något kontroversiellt att skriva om invandrarnas överrepresentation inom brottslighet.Dom ifrågasätter också Sarneckis uttalande om att det inte behövs någon ny statistik kring detta.

  Med andra ord en total kappvändning från Wolodarski

  http://archive.is/tIb4Y

  Svara
  • Bisarrt att man har gjort en total omsvängning och samtidigt försöker låtsas som att man inte har gjort det. Vi såg ju samma sak med SVT och sjukvårdskrisen – ena dagen så anklagas en privatperson att trasa sönder debatten med att lyfta fram artiklar i publicerade i massmedia, nästa dag så gör man ett stort spektakel av den krisande vården.

   Tröttnar de aldrig på att låtsas som att man inte gör totala omsvängningar?

   Svara
  • MiT

    /  05/21/2017

   Fast just det där med ny sammanställning, har faktiskt för mig att DN var en som då (tidigare i år alltså) som tyckte det var en bra idé.

   Svara
   • Pelle2

     /  05/21/2017

    OK,kommer inte ihåg att jag har sett något sådant från DN tidigare men även om det är så
    så har dom ju ändå gjort en total omsvängning från att tidigare inte velat höra något alls om negativa följder av invandringen.

    Svara
    • MiT

      /  05/21/2017

     Det har de definitivt gjort! Och de tror att folk inte ska komma ihåg…

     Svara
 35. Svenne

   /  05/21/2017

  ‘I ain’t coing back to daycare’… 😛

  Svara
 36. Svenne

   /  05/21/2017

  Kognitiv dissonans…

  Svara
  • Jan

    /  05/21/2017

   Den här typen av syllogistiska fel är legio bland vänsterliberaler. De kommer också undan med det. Den goda lögnen trumfar sanningen. Och själva kan de pricka för ytterligare en stjärna i pk-protokollet.
   Det säger också en hel del om hur svag och tillrättalagd den svenska samhällsjournalistiken är. Det är snart bara i pissrännan man kan få ofiltrerade nyheter.

   Svara
  • Kalle

    /  05/21/2017

   1 Invandrarna har en mycket högre utbildningen än svenskarna.
   2 Pga invandringen så behövs det fler enkla jobb.

   Svara
 37. Motkraft

   /  05/21/2017

  Skulle vara intressant att veta varför trakasserierna minskade efter hot om inställd trafik. Om ungdomarna själva för sin egen och sina föräldrars skull lugnat sig eller om deras föräldrar för en gång skull haft en allvarlig diskussion med sina barn om deras eventuella beteende när de inte ser

  http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/kaoset-i-dalatrafik-drabbar-ingen-rik/

  Svara
  • Jan

    /  05/21/2017

   Borlänge är knappast en svensk stad längre. En i grunden fin svensk stad prisgiven åt massinvandring från u-länder. Och ingen ställs till svars för sveket…

   Svara
 38. MiT

   /  05/21/2017

  Svara
  • Jan

    /  05/21/2017

   Inger har helt rätt. Det här gäller dock inte bara genusforskning. Det gäller humaniora och samhällsvetenskap överhuvudtaget. Textproduktion är nog en mer passande beteckning än forskning i många fall. Dessutom är det så att det inte längre är de mest begåvade som doktorerar. Det är snarare medelmåttiga överliggare som anpassar sig bäst till den ganska kravlösa miljön på våra universitet.

   Svara
 1. Postmoderna läkare | WTF?
 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sponsrar ny forskning med 10 miljoner! | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: