Observerande observatörer

Det smyger omkring observatörer på förskolorna runt om i landet, såg den här på twitter häromdagen

Man observerar. Övervakar.

Jag blev lite nyfiken och försökte hitta artikeln på nätet men lyckades inte. Däremot hittade jag en annan, från Värnamo och 2015. Där var man inte lika försiktig med vad man var ute efter

Där skulle man gå på det värsta som finns direkt, utan omsvep: Den traditionella familjekonstellationen med mamma, pappa och barn. På bilden ser man två observatörer men för säkerhets skull så har observatörerna en egen observatör också. Jag får sovjetvibbar av det där, både att man ska observera på förskolor och att observatörerna har en egen observatör.

Lena Johansson och Eva Hansson har redan besökt en tredjedel av avdelningarna. Under besöken – som varar i flera timmar – observerar de vad som händer i den dagliga verksamheten och gör anteckningar utifrån förutbestämda frågeställningar.

– Vi är inte där för att sätta dit någon, det är inte vårt uppdrag. Framför allt ska vi säkra det som är bra och lyfta fram det, säger Lena Johansson.

De observerar och antecknar utifrån förutbestämda frågeställningar.

– En blick, att man vänder ryggen åt ett skrikande barn, att man pratar över barns huvuden, att ett barn säger till ett annat att det inte får komma på ett kalas – allt detta är exempel på kränkningar, säger Lena Johansson.

Exempel på kränkningar.

Veckan efter en observation hålls återkopplingssamtal med förskolechef och personal.
Redan har man märkt av en ökad medvetenhet bland personalen.

– Det finns till exempel dem som så smått har börjat observera varandra när det gäller genusperspektivet, säger Malin Rancinger, till vardags förskolechef i Forsheda och Hånger och nu också chef för de två observatörerna.

Och i slutet kom det fram vad det handlade om, man vill att personalen på förskolorna ska övervaka varandra. Men de kallar det ”ökad medvetenhet” istället, antagligen eftersom det låter bättre än ”övervaka”.

Det påminner inte så lite om Sovjet alltså…

Apropå det där med att inte prata över huvudet på barnen som var en kränkning

På en förskola hade man satt i system att verkligen prata över huvudet, där hade man kodord när en kollega avslöjades så att barnen inte skulle fatta att man ertappat en syndare av värsta sort.

Kodordet till för pedagogerna
Anledningen till kodordet var att barnen inte skulle förstå vad det handlade om, satsningen var till för pedagogerna själva.

– Det fanns dagar man sa ”i dag blommade jag mycket” och det var ett bevis för att vi hade använt det. Och vi hade använt fel kategoriseringar, säger Annika Jonshede.

De sa att man ”blommade” när någon syndade. Där har man tagit övervakningen ett steg till!

Observatörer som har egna observatörer, kodord när man avslöjat syndare, personal som övervakar varandra osv. Sovjet all over again…

Googla ”genusobservatör” och se vad en sådan sysslar med…

MVH

MiT

Lämna en kommentar

88 kommentarer

 1. Daniel Hammarberg

   /  06/01/2017

  Så där blir verksamheten när kvinnor styr. Män tar ledarskap på ansvar och försöker inte diktera i minsta lilla detalj vad människor ska göra, eller hur de ska vara. Män värnar istället om samhällets funktion i stort. Kvinnor gör dock motsatsen – de struntar fullständigt i sitt verkliga uppdrag eller samhällets välmående, och ägnar istället all tid åt att detaljkontrollera meningslösheter. Man ser samma beteende hos småflickor som man ser hos vuxna kvinnor. Slutsats? Kvinnor blir uppenbarligen aldrig vuxna.

  Svara
  • Grodan Boll

    /  06/01/2017

   Någon har tittat på Black Pigeon Talks?

   Svara
  • hönsgård

    /  06/01/2017

   Vem är de som betalar för alla låtsastjänsterna?

   Sanningen är att Genusflummet saknar existensberättigande, det handlar om ren fabricerad bluffverksamhet och hela tramsfältet borde läggas ner nu.

   Svara
   • Jans

     /  06/01/2017

    Att man i dessa tajta tider lägger pengar på detta är verkligen skrämmande.

    Svara
  • Rikard

    /  06/01/2017

   Hej.

   Med sedvanlig brasklapp för att jag generaliserar på art-nivå (art nouveau?):

   Kvinnor i grupp tenderar till att skapa en fungerande grupp genom att inordna/underordna sig ledarkvinnan via att bli mer lika varandra, och genom att skoningslöst stöta ut de kvinnor som inte underordnar sig enligt ovan, utan reser kritik.

   Män i grupp tenderar att skapa fungerande sådan genom att etablera hierarki kring gruppens anledning att existera. Män som inte underordnar sig ledarskapet petas ut, men utöver gruppens uppgift ställs (r)inga krav på att alla skall bli lika varandra.

   I en kvinnlig grupp spelar uppgift och syfte en underordnad roll då själva gruppen blir ett självändamål.

   I en manlig grupp spelar endast syftet roll, och gruppen existerar för att lösa sin uppgift.

   Vissa män är bättre på att fungera i kvinnliga grupper; vissa kvinnor föredrar manliga grupper. Vi kan säkert alla komma på en eller två vi känner (eller så är vi själva den personen).

   Detta gör att en manlig grupp skapar konkreta objektivt mätbara resultat (lyckade eller ej…) medan en kvinnlig grupp skapar icke mätbara (utom med gruppens egna måttstock) resultat – en grupp ingenjörer som bygger en bro jämfört med en grupp genusvetare som analyserar statyer till exempel.

   Då samhällsfunktioner nu alltmer domineras av kvinnogruppens sociala logik underordnas deras funktion gruppens existens som självändamål, och objektivt mätbar effektivitet sjunker.

   Tyvärr verkar det som om män i grupp fungerar oavsett uppgift (givet gott ledarskap och så vidare; en dålig ledare är så oavsett kön) medan kvinnor i grupp inte kan låta bli att operera efter kvinnlig grupplogik. Lösningen är inte att hindra kvinnor från att delta; lösningen är att förhindra att gruppers struktur och dynamik underordnas sociala faktorer.

   Som jag fick lära mig på fabrik – vem du är privat på din fritid hänger du in i skåpet med dina vanliga kläder. en manlig miljö styrd av manliga gruppers logik där ‘lös uppgiften’ var ledord. Umgås gjorde man på fritiden om man ville, och lät bli om man ville, och skam den som tänkte illa därom.

   Jämför det med idag där det skall vara grupper och utflykter och AW och en massa annat påtvingat umgänge utöver själva arbetsuppgifterna – ”När skall vi egentligen få tid att jobba?” som en luttrad lärare sade på ännu en konferens om genus/HBTQLCHFWTFBBQ/pedagogik…

   Lösning?

   Hemundervisa. Undvik kommunala dagis. Rösta bort de politiker som drivit fram detta. Kräv att tjänstemän som kampanjat fram detta sägs upp. Samarbeta med grannar och andra likasinnade i att ha egen skola för era barn.

   Fråga barnen ofta vad som påstås av lärare och skola. Var inte rädda för att gå dit som en grupp föräldrar och protestera. Kom ihåg att spela in eventuella möten med företrädare för skolan – med samtycke till inspelning förstås.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Svara
   • Daniel Hammarberg

     /  06/01/2017

    Gedigen analys, och många bra förslag. Lite mer provokativt lagd som jag är skulle jag dock vilja föreslå ännu en sak till raden för att förebygga de problem vi har i dag: Vägra betala skatt! Se i vilken mån du i ditt närvarande yrke kan få in pengar utan att skattemyndigheterna kan se det, eller byt rent av yrke till ett de inte kan kontrollera (med undantag från sådant som droghandel, utpressning och liknande, förstås). Får staten inte in några pengar så tvingas denna politiskt anstiftade verksamhet upphöra.

    Man ser verkligen ett mönster i att välstånd möjliggör utsvävningar, medan ekonomiskt trångmål framtvingar rationellt och jordnära tänkande. Vår statsmakt har helt enkelt alldeles för mycket resurser till sitt förfogande, och detta tillsammans med den framväxande kvinnliga dominansen i statsförvaltning har lett till att vår stat nu inte gör något av det den ska göra, men allt möjligt den inte ska göra..

    Svara
    • Rikard

      /  06/01/2017

     Hej.

     Tack för beröm, som man säger.

     Provokativa förslag kan jag säkert skaka fram om jag måste – tanken att skattevägra känner jag igen från tiden som anarkist (länge sedan…). Jag har inte gett upp hoppet om att det går att reformera den svenska staten och statsskicket på sådant vis att de senaste decenniernas nyckfulla slöseri och totalitära korporativism omöjliggörs.

     Det är ett samlat ‘hur’ jag saknar.

     Jag undrar hur det skulle se ut om man gjorde en stor effektivitetsmätning i samtliga statliga myndigheter från säg 1970 till 2010, med särskild hänsyn till resultat kontra kostnad (givetvis med någon form av ‘göra lika’ givet förändrade arbetsuppgifter). Jag tror, utan belägg, att när mängden kvinnor blir för stor inom någon given verksamhet så kommer denna förr eller senare att fungera som jag beskrev ovan: gruppen blir sitt eget självändamål, och allt annat underordnas eller assimileras i detta syfte, vilket gör att den egentliga verksamheten får ligga för fäfot.

     Ta den svenska skolan som exempel: när den kvinnliga gruppstrukturen blev norm övergick man från kunskapsinlärning och kvantitativ objektiv bedömning utifrån demonstrerad kunskap (antingen kan man Pythagoras sats eller så kan man den inte) till kvalitativ upplevelsegrundad social bedömning (har den enskilda eleven visat utveckling och och god lärdomsupplevelse samt enligt sig själv och bedömaren god ‘införståelse’ – vilket varken kan mätas eller jämföras). Givet att en norm känns självklar på samma sätt som gravitationen kan den som inte känner att normen skaver, eller fallerar, ifrågasätta densamma och vi människor är i hög grad känslostyrda (man kan postulera att att ‘gå på känn’ är vårt normalläge, och att förnuftsmässiga resonemang kräver medveten ansträngning).

     Faktum är att tvingande kvoteringslagstiftning skulle kunna vara värd att pröva inom den ofantliga sektorn: högst sjuttio procent av endera könet på någon given arbetsplats, eller i någon given arbetsuppgift (för att förhindra mygel där tre kvinnor sköter administrationen och sju män rensar avlopp…). Kanske det skulle lämpa sig som ett forskningsprojekt?

     Jag har flera gånger sett hur de kvinnor som både vill och kan bevisa att de är lika bra som män mobbas av de kvinnor som vill komma till dukat bord och erhålla samma ‘privilegier’ som de män som tävlat och kappats för att få ta plats vid det metaforiska bordet. Jag kan inte säga att jag observerat det lika ofta hos män, även om det förekommer.

     Kamratliga hälsningar,
     Rikard, fd lärare

     Svara
     • Daniel Hammarberg

       /  06/02/2017

      Något man verkligen sett är att ekonomin saktat ner i takt med att kvinnor tagit plats. Sverige hade en alldeles utmärkt ekonomisk utveckling fram till runt 1970, trots vad som internationellt sett kallades ”socialism”. Men under 70-talet kom en anstormning av kvinnligt inflytande, och grunden började läggas till Sveriges förstörelse. Sedan dess har vi bara halkat efter, och justerat för köpkraftsparitet är Sverige bara på plats 30 i dag vad det gäller BNP/capita i vissa mätningar. Vi var på andraplats efter USA 1970. Samma fenomen har även drabbat USA lite senare, med all sannolikhet av samma anledning.

      Vissa delar av världen är mer förskonade, dock. Länder som Kina, Sydkorea och Singapore går bara framåt, även i dag. Och tittar man på deras bolagsstyrelser så är det endast män. Se dessa länkar med bilder:

      Sinopec-gruppen (Världens fjärde största företag, Kinas oljeraffineringsmonopol): http://www.sinopec.com/listco/en/about_sinopec/our_company/board_of_directors/
      Samsung (Välbekant företag, på plats 13): http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/samsung_electronics/management/boardofdirectors.html

      Jag slog upp några fler stora asiatiska företag också, men hittade inte alltid bilder, varför jag inte kan avgöra om de alla är män. Men genomgående tycks man se att i alla verkligt framgångsrika företag, så råder fullständig enhetlighet vad det gäller kön och etnicitet. Det egna folket, och endast män.

      Med detta som bakgrund inser man att vi i Sverige och EU uppenbarligen vill döda all näringsverksamhet, genom våra mångfaldsplaner.

     • Senior

       /  06/02/2017

      ”Men under 70-talet kom en anstormning av kvinnligt inflytande, och grunden började läggas till Sveriges förstörelse.”

      Nej, inte riktigt så, det var snarare 68-vänstern och Olof Palme som fick inflytande.

      De ville tvinga ut kvinnorna i arbetslivet så även deras arbete kunde beskattas, därav sambeskattning av gifta och en massa andra påfund för att man inte längre skulle kunna försörja en familj på en lön.

 2. Grodan Boll

   /  06/01/2017

  ”Mot traditionella könsmönster”, inte ”för icke-traditionella könsmönster”, vilket hade varit det inkluderande att göra.

  Svara
 3. Pelle2

   /  06/01/2017

  När jag läser sådant här är jag jävligt glad att jag inte har några barn som skall gå i sådana
  genuspolitiska och radikalfeministiska förskolor.Helt sjukt att sådan här ideologisk hjärntvätt får förekomma .
  En sak jag såg som jag reagerade på var att de sa att ” ett barn säger till ett annat att det inte får komma på ett kalas” var något att anmärka på. Barnet måste väl för tusan få bestämma vem dom vill bjuda på ett kalas.
  Bjuder kärringarna in alla på sitt jobb till alla kalas som dom har ? Om inte, varför inte då ?
  Är det inte mobbing i så fall ?
  Är också, precis som MIT, förbannad på genustomtarnas ständiga klankande på kärnfamiljen och framhållande av alla möjliga andra familjebildningar.

  Undrar om dom själva är lebbor eller om det bara som vanligt är alla andras familjebildning som är problematisk och normativ ?

  Svara
 4. MiT

   /  06/01/2017

  Svara
 5. Jag kom att tänka på Mao och Pol Pot. Kanske Östtyskland ligger närmare. Jag undrar hur föräldrar i dessa daghem ställer sig? Klappar händerna av förtjusning eller stämmer daghemmet för barnmisshandel? Psykisk kastrering?

  Jag blev dock lycklig när jag läste detta. Lycklig över att mina barnbarn har passerat daghemsstadiet . Lycklig över att de inte utsattes för kränkningar i daghem för att de är pojkar och flickor, två olika biologiska kön alltså. Vi har bestämt att de få vara pojkar och flickor inte könskorrigera dem varken i kroppen eller huvudet.
  Personalen jobbade inte som angivare utan tog hand om barnen. Daghem, inte uppfostringsanstalt.

  Nu gäller det att hålla koll på skolan.

  Svara
 6. GL

   /  06/01/2017

  Bland annat en lektor i genusokunskap ska alltså forska på det här. Hur mycket sätter ni på att de kommer att komma fram till att det är män som är problemet?
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24916300.ab

  Svara
 7. G

   /  06/01/2017

  facebook.com/johanna.jonsson.794/posts/10154390566726326

  Postar denna länk av MiT igen, mycket intressant läsa kommentarerna hos en Centerpartist måste jag säga, kan förstå att kvinnorna som Reinfeldt lyckades lockade till sig gick över till just C när M till slut vände hycklarkappan. Och som vanligt är det någon som måste få titeln ”främlingsfientligt rasisttroll” i kommentarsfältet när argumenten tar slut och personen blir mer intressant att attackera. Det är följande tänk med 100% hjärta och 0% hjärna som skapar problem efter problem efter problem, s.k ”utmaningar”…

  ”Jag tycker att det är vidrigt att det läggs så mycket resurser på att utreda deras ålder. Deras enorma utsatthet borde räcka. Inte klokt hur dessa ungdomar behandlas i ett land som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati. Jag tycker hela den här utvecklingen är mycket obehaglig. Deras livsberättelser. Borde vara tillräckliga skäl till att få stanna.”

  Svara
 8. Heraldikern

   /  06/01/2017

  Indoktrinering kallas detta i mera normala situationer!

  Svara
 9. G

   /  06/01/2017

  Svara
 10. G

   /  06/01/2017

  Svara
 11. G

   /  06/01/2017

  Svara
  • Olof

    /  06/01/2017

   Ja, eftersom rättsväsendet i bland annat Sverige till stor del inte förmår hantera denna typen av brott, om det ens är intresserat av att göra det, så är onekligen den enda rimliga lösningen att köra en ren utrotningsstrategi. Inte mycket att säga om det.

   Svara
  • Jans

    /  06/01/2017

   För att inte tala om Afghanistan, rätt dåligt med handhjärtan och lovebombning där efter terrordådet:
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6708909
   ”Nu har uppgifter om vad som ses som president Ashraf Ghanis svar på attacken läckt ut i Afghanistan. Ett tiotal militanta ledarfigurer som sitter fängslade ska avrättas, enligt läckorna.”

   Svara
 12. G

   /  06/01/2017

  Svara
  • Pelle2

    /  06/01/2017

   Tufft Lindberg !
   Internet glömmer aldrig.
   Kanske därför Lindberg och andra skriker näthat
   för att tysta sina kritiker….

   Svara
 13. G

   /  06/01/2017

  http://axess.se/magasin/default.aspx?article=3380#.WS8HEzxeCEc
  Ja, detta var träffande, tackar Ivar för tipset i sin tweet. Det är exempelvis något för Johanna Jönsson och de andra C:arna att läsa, med tanke på FB-länken längre upp, så kanske det blir mindre personangrepp från deras håll. (Inte för att JJ sysslat med personangrepp vad jag sett, hon är inte ohederlig på så sätt, men däremot några som JJ låter hålla låda i sitt eget kommentarsfält utan att säga till att anständighetens gränsen är passerad, vilket är synd.) Bäst vore väl om alla jävlar som texten passar in på läste den, ja önska kan man ju alltid. Samtidigt tror jag att 99% av alla i kören, e.g Kristina Lindqvist (för att nämna henne igen lol) och kompisarna på DN Kultur inte bryr sig, inte ångrar sig och kommer alldeles för billigt undan. Håller även med om det Arne säger, men det här gäller långt ifrån bara Billström, listan är hur lång som helst!…

  Svara
  • Senior

    /  06/01/2017

   Håller helt med Håkan Karlsson ovan:

   ”Min syn är nog fortfarande att liberalism och vänster inte kan nämnas i samma mening.”

   Vänsterliberalism/socialliberalism är lite jämförbart med påbudsskyltar i trafiken.
   ”Påbjuden” körriktning är detsamma som påtvingad, och har inget med riktig liberalism att göra, det är som vanligt bara ett sätt för totalitär vänster att kidnappa språket för sina egna syften.

   ”Krig är fred”
   ”Vänster är liberal”

   Svara
  • Ska tillägga att jag inte tror det är ens svenska flaggan som åsyftas då jag har aldrig sett någon större svensk flagga på någon student mer än den sedvanliga lilla pappersflaggan på en pinne i buketter, utan gissar som många i Reddit-tråden att det åsyftar att folk har sprungit runt med flaggor som har varit i konflikt med andra länder…

   Svara
   • Embryo

     /  06/01/2017

    Fast fanbärare brukar det väl vara? Eller det kanske det inte är vid själva utsläppet?
    (Det var ett tag sedan jag var med på något studentfirande…)
    Hursomhelst tror inte jag heller att det har så mycket med svenska flaggan att göra. Det verkar vara inne i Malmö och då handlar det väl förmodligen om att det skulle vara ett antal olika flaggor som det skulle viftas med.

    Spontan reaktion: Hjälp vad sena tider de har! 16:45 för sista klassen. Hur kan de lägga det så sent?! Inga lastbilsflak och sådant i Malmö?

    Svara
  • Jag var utanför skolan för att fira en student förra året. Jag räknade tiotal stora andra länders flaggor. Jag kände faktiskt inte igen två av de. Inga svenska så det syntes. En del folkdräkter som såg inte svenska ut, turkiska och indiska kanske. Flera av flickorna hade sjal men väl så avslöjande korta klänningar. Det går bra att visa bröst och ben men att visa håret är allvarligt.

   Svensk skola. Tack till Sverige. Svensk flagga. Bra att någon skola har vett i huvudet när folk inte har det.

   Svara
 14. G

   /  06/01/2017

  ”Paulina Neuding: Assar Lindbeck: Ygeman bör läsa Massutmaning”

  Hur ska man orientera sig i debatten om man inte är ekonom, eller inte är insatt i den forskning som citeras i boken?

  Jag ställde frågan till Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi, tidigare rådgivare till flera svenska regeringar och en av Sveriges mest inflytelserika national-ekonomer under det senaste halvseklet.”
  https://www.svd.se/lindbeck-ygeman-bor-lasa-massutmaning

  Svara
  • G

    /  06/01/2017

   ”Du var under många år rådgivare åt bland andra Gunnar Sträng och Olof Palme. Inrikesminister Anders Ygeman delade på Twitter kritiken mot Sanandajis bok …

   – Herregud.

   Vad skulle du råda Ygeman?

   – Att han skaffar sig rådgivare som kan bedöma en sådan skrift. Han skulle behöva läsa boken. Och låta debatten löpa utan att sprida ogrundade påståenden.”

   ”Herregud” 😀

   Svara
 15. Pelle2

   /  06/01/2017

  OT:
  Jag hittade en kanonbra ledare av Erik Helmersson via Rebecca Weidmo Uvells blogg.
  Han kallar,mycket träffande, Ali Esbati för vänsterns Donald Trump och beskriver varför.
  http://archive.is/9Du85

  Svara
  • G

    /  06/01/2017

   Ahhh, verkar som den där veckans ledighet gjorde Helmerson gott ;), toppen!

   Svara
 16. Bamse

   /  06/01/2017

  VN-artikeln i korthet:

  En blick kan vara så kränkande att det bör rapporteras. Traditionella könsroller är bara fel.

  Kommunen har fått in för få kränkningsanmälningar från förskolorna (har de en kvot att fylla eller?) och har nu kommit på ett utmärkt sätt att åtgärda problemet.

  Svara
  • Jans

    /  06/01/2017

   ”Problemet” med att det kränks för lite på svenska förskolor. Problemet för dessa individer är naturligtvis att det hotar deras inkomstmöjligheter om det kränks för lite.

   De kanske skulle besöka konfessionella skolor i förorterna där alla tjejer tvingas bära slöja istället. Redan det är ju en kränkning.

   Svara
 17. Pelle2

   /  06/01/2017

  OT:
  Rebecca Weidmo Uvell skriver ett bra inlägg på SVT 24 om ung Vänster i Malmö.
  Antingen är dom historielösa eller så hyllar dom fortfarande Sovjet.
  http://nyheter24.se/debatt/885852-weidmo-uvell-vanstern-ar-historielosa-har-ar-beviset

  Svara
  • G

    /  06/01/2017

   Bra bra 😀
   Hyllar fortfarande I bet!, även fast UV aldrig kommer medge det öppet såklart.

   Svara
   • Pelle2

     /  06/01/2017

    Jo,det så kallade avståndstagandet från kommunismen från kommunisterna i V tror jag inte ett skit på.Mycket av det kommunistiska tankegodset kvarstår i deras partiprogram…

    Svara
    • Jans

      /  06/02/2017

     Jag tror nog de flesta svenska kommunister och hårdföra socialister tar avstånd från våld och förtryck i sig men det de inte verkar begripa är att historien visat att alla försök att inrätta stater efter deras teorier trots eventuellt goda avsikter ändå alltid slutar med diktatur, brist på det mesta och därefter förtryck och våld och begränsade fri och rättigheter. Kommunism har ju verkligen testats flera gånger över hela jorden och aldrig fungerat såsom det påstås kunna fungera, varför trillar aldrig poletten ner?

     Svara
     • Senior

       /  06/02/2017

      ”Jag tror nog de flesta svenska kommunister och hårdföra socialister tar avstånd från våld och förtryck i sig”

      De förespråkar väpnad revolution!
      -Med efterföljande proletariat.

      Det borde rimligtvis räknas som våld och förtryck i sig.

  • realist

    /  06/01/2017

   Visst är det märkligt att det fortfarande finns partier som kallar sig för socialister.
   Vissa försöker dölja sitt blodiga socialistiska arv genom att lägga till suffixet demokrati.
   Hur trovärdigt skulle det vara om nazisterna gjorde samma sak genom att kalla sig för nazidemokrater – skulle vi då glömma alla de brott som nazisterna gjort sig skyldiga till?

   Svara
   • Senior

     /  06/02/2017

    Det var väl ungefär vad de gjorde, de gamla tyska Nationalsocialisterna. Döpte om resterna från tredje riket till Deutche Demokratische Republik, DDR.

    Trovärdigheten i diktaturen var väl sisådär, men de lyckades onekligen tvätta bort den nationalsocialistiska stämpeln till en renodlat socialistisk sådan.

    Svara
 18. MiT

   /  06/01/2017

  *https://www.facebook.com/joakim.lamotte/videos/1377077382386849/*

  Svara
  • G

    /  06/01/2017

   Postar texten till videon/inlägget också….

   ”Efter det här kommer väl inga skolor våga boka in mig som föreläsare, men ibland måste man våga säga ifrån. Nu har jag hört en gång för mycket hur unga tjejer blir kallade främlingsfientliga när de berättar att de blir sextrakasserade av nyanlända killar. Det är oacceptabelt.”

   Svara
 19. MiT

   /  06/01/2017

  Svara
  • Dreadlock

    /  06/01/2017

   Helt otroliga saker Lotta Gröning berättar ( Det sättet Djurskyddinspektörerna arbetar på…)

   Hon är en bra sosse Lotta. Det finns markkontakt i hennes historier som hon berättar här…

   Svara
 20. MiT

   /  06/01/2017

  ”Kind-hearted woman who took in a ‘desperate refugee’ only to have it thrown back in her face: Sudanese man smoked drugs and ‘milked the UK’s benefits system’ before admitting he wasn’t even an asylum seeker”
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-4560498/Woman-took-refugee-kindness-thrown-face.html

  Svara
 21. MiT

   /  06/01/2017

  Svara
 22. MiT

   /  06/01/2017

  Svara
 23. MiT

   /  06/01/2017

  Svara
 24. Dan

   /  06/01/2017

  Tv kanalen cmore ska hbtq cerifiera sin sport så tack o hej till dom. Bojkotta cmore http://norran.se/sport/c-more-ska-hbtq-certifieras-829050

  Svara
  • Jans

    /  06/01/2017

   Men vad betyder det rent konkret för tittarna? Jag fattar inte vad C More betalar för. Lite positiv uppmärksamhet i PK-media? Deras intäkter kommer ju från att de kan skildra sporthändelser på ett bra sätt, som lockar tittare. Vad är det som är problemet?

   Svara
   • Pelle2

     /  06/01/2017

    De flesta tittarna är förmodligen heller inte ett skit intresserade av HBTQ så det enda dom åstadkommer är att dom får en klapp på axeln från Vänsterfeministerna som förmodligen inte lägger en krona på Cmore sport.
    Om dom dessutom blir för predikande efter detta kommer förmodligen många kunder avsluta sitt abonnemang.
    Dom köper sitt abonnemang för att titta på sport och inte för att bli indoktrinerade av genusmaffian.

    Svara
    • Jans

      /  06/02/2017

     Kan det vara så att vissa annonsörer tycker det är för lite kvinnor och hennar i rutan och för få kvinnliga tittare respektive för få hen-tittare och trycker på för att öka kundunderlaget?

     Det kan ju också gå att hitta förklaringar i att Bonnier är inblandade i ägandet numera. Bonnier är ju rätt så PK med DN osv. Fast när man läser om satsningen i Resumé och C-Mores misslyckanden känns det ju mer som att Bonnier helt enkelt inte vet vad de skall göra med kanalen så de bara drar till med något för att få lite press. Som rent studiematerial kan det ju vara intressant att följa upp om detta leder till framgång för företaget. Spontant låter det ju som rena rama idiotin att satsa på meningslösheter när det går dåligt:
     ”C More är Bonnier Broadcastings sorgebarn med samlade förluster i miljardklassen, försenade plattformslanseringar och tappade prestigerättigheter. Nu skriver Journalisten att företaget satsar på att få HBTQ-certifikat.”
     http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/06/01/nu-ska-c-more-hbtq-certifieras/

     Svara
     • Allting handlar antagligen om att det går med förlust. Det spelar ingen roll om Bonnier äger det eller ej – i slutändan är de ingen välgörenhetsorganisation och vill få vinst på sina investeringar.

      Gissningsvis så är HBTQ-certifikatet dödspusten. Jag tror inte C More kommer existera mycket längre till om de går med back – tyvärr så förstår de inte att genusvetarna/radikalfeministerna inte gillar att faktiskt stödja verksamheter rent praktiskt, därav deras behov av att få oändligt med bidrag…

 25. MiT

   /  06/01/2017

  Svara
 26. MiT

   /  06/01/2017

  Svara
 27. Pelle2

   /  06/01/2017

  OT:
  Såg att Birgitta Ohlsson skall utmana Jan Björklund om partiledarposten.
  Om hon lyckas och AKB lyckas sitta kvar så kommer det innebära att 4,5 av sju Riksdagspartier leds av en kvinna. Är det inte dags för genustomtarna och radikalfeministerna i så fall att problematisera kvinnomaktsordningen och ojämställdheten bland partiledarna och kräva kvotering av män ?
  Skulle inte tro det va….

  Säger också arma Liberalerna om radikalfeministen Ohlsson blir partiledare.
  Antingen lyckas hon värva radikalfeminister från FI,V,C och S och blir ett genuint stolleparti
  eller så går dom under eftersom många män förmodligen lämnar partiet när Ohlsson drar igång sin feministiska retorik,

  Svara
  • Pelle2

    /  06/02/2017

   Hörde en intervju på radion med Ohlsson idag där hon skulle förklara varför hon skulle bli vald som partiledare.
   Naturligtvis var en av de saker som hon framhöll att hon skulle lyfta fram ´feministiska frågor och inte fokusera lika mycket på hårda saker som försvar och polis antar jag att hon menade.
   Med andra ord vad man kan förvänta sig av en radikalfeminist som Ohlsson. Skit i försvaret och polisen och satsa på genusvetenskap,HBTQ,kvotering av kvinnor med mera..

   Svara
  • Jans

    /  06/02/2017

   Jag hoppas den tokan blir partiledare. Det kan bli riktigt roligt faktiskt. Dessutom, om hon lyfter fram feminism så splittrar det kvinnorna som röstar på C idag vilket är alldeles utmärkt.

   Svara
  • Grodan Boll

    /  06/02/2017

   Och allihopa skulle finnas på högerflanken. Vänstern hade garanterat behövt slipa lite till på analyserna, för förr eller senare kommer någon peka och undra.

   Svara
 28. MiT

   /  06/02/2017

  ”Svenska Institutet upprättar nytt åsiktsregister – polisanmälan mot kuratorn”
  http://cornucopia.cornubot.se/2017/06/svenska-institutet-upprattar-nytt.html

  Svara
 29. MiT

   /  06/02/2017

  Svara
 30. MiT

   /  06/02/2017

  Svara
 31. MiT

   /  06/02/2017

  Svara
  • Pelle2

    /  06/02/2017

   Jerräng är verkligen korkad.
   Precis som Santesson skriver verkar Jerräng tycka att bara för att en sak publiceras på ledarplats så handlar det inte om journalistik utan enbart tyckande.
   Lindbeck är både Nationalekonom och professor emeritus i nationalekonomi och är därmed betydligt mera kvalificerad att bedöma de ekonomiska resonemang som Sanandaji för än vad en journalist på IDG är.
   Men som vanligt misstänkliggör, en förmodar jag vänsteranhängare som Jerräng,
   sammanhanget istället för att kritisera Lindbeck i sak . Detta väl medveten om att han inte skulle ha en chans att vinna över Lindbeck.
   Smutskastning och personangrepp är allt som sådana som Jerräng förmår…

   Svara
   • Jans

     /  06/02/2017

    Jerräng använder Twitter för att kritisera det oseriösa i att intervjua en ekonomi i SvD. Detta för att journalistisk inte ritkigt förtjänar att tas på allvar enligt Jerrän. Om jag fattat rätt. Hans egen twitteristik verkar det dock inte vara något trovärdighetsproblem med däremot…

    Mediekritik blir ju totalt meningslös om man i ett medium kritiserar att ett annat medium används för att föra ut budskapet. Skall någon annan sedan kritisera Jerräng på t.ex. Facebook och skriva att Jerräng är oseriös som använder Twitter o.s.v? Det blir ju bara rundgång.

    Mediekritik är naturligtvis bra men det är ju inte plattformen som skall kritiseras utan innehållet. Han har ju inte fört fram en enda vettig invändning mot vad Assar säger.

    Svara
  • Hypocrita

    /  06/02/2017

   Jösses…. Jerräng begriper verkligen inte när det är dags att ge upp och inse sig vara, med fakta, besegrad.

   Svara
  • G

    /  06/02/2017

   ”Ok du ska spela dum också?”

   Det måste vara adresserat till honom själv.
   Herregud vilken människa, varför inte ge vettig kritik ist för att hålla på och spela idiot.

   Svara
 32. Angående det fallande förtroendet om invandringsrelaterade nyheter och Jan Helins lolzinlägg i DN-debatt:

  https://ledarsidorna.se/2017/06/populism-och-motpopulism-en-fraga-om-trovardighet/

  Svara
  • Jans

    /  06/02/2017

   Jag skulle vilja läsa reportaget ”Flaggan på balkongen”, om när de små svenska flaggorna på balkongerna i förorterna sakta försvann för 15-20 år sedan. Den episoden i svensk historia har mig veterligen aldrig skildrats. De som satte upp dessa flaggor var de första svenskar som verkligen visste hur det var att leva i det multikulturella samhälle som sedan spred sig och slutligen helt trängde undan dessa svenskar från sina uppväxtmiljöer.

   Svara
 33. Jans

   /  06/02/2017

  https://nyheteridag.se/svenska-institutets-sakerhetsexpert-polisanmald-av-riksdagsledamot-for-brott-mot-personuppgiftslagen/

  Med tanke på utgången när det gäller romregistret borde väl rimligen alla som är med i SI-registret också ha rätt till 30 000 kr i skadestånd? SI:s register är ju inte enbart ett spaningsregister utan dessutom uttryckligen ett åsiktsregister där de registrerade utpekas vara personer som ägnar sig ”åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter”.

  SI är en del av statsapparaten precis som polisen. Jag tycker alla borde har rätt till skadestånd. Låt säga att en fjärdedel kräver detta: 30 000 * 3 000 = 90 miljoner. Kan bli dyrt.

  Svara
 34. Pelle2

   /  06/02/2017

  OT:
  En pastor i Falun tycker att vi skall skriva om Sveriges nationalsång för att göra den mera inkluderande.
  Det finns tydligen ingen ände på hur mycket vi skall slå knut på oss själva och kräla i stoftet för de som kommer hit.
  Är heller inte förvånad att det är en pastor i svenska kyrkan som skriver detta..

  http://archive.is/dhMBH

  Svara
  • Jans

    /  06/02/2017

   Är det inte bättre att han börjar med att skriva om psalmboken? Det finns väl inte en enda sång om ramadan i den?

   Svara
  • Jans

    /  06/02/2017

   Alla högtider som på något sätt har ett nationellt svenskt inslag står numera under ständig attack från PK-vänstern.

   Svara
 35. MiT

   /  06/02/2017

  Stina: ”Jobbar som planeringschef på Näringsdepartementet. Socialdemokrat. Skriver mest om hållbarhet och kultur. Åsikter är mina egna men ofta kalasbra.”

  Svara
  • Jans

    /  06/02/2017

   Inte för att jag tillhör klimatskeptikerna, jag tror det finns anledning att vara uppmärksam på vad mänsklig verksamhet kan göra med klimatet men tyvärr så har det växt upp en hel industri och kultur runt det som i vart fall en gång var seriös forskning och detta gör ju att hela klimatologin blir misstrodd. Kollar man upp Rockströms presentationssida på Stockholms Universitet så är det ju i princip ingenting av det som presenteras som har med riktig forskning att göra. Det känns mer som en reklamtext för en populär konferensföreläsare. Översta raden handlar om att han varit med i samma film som Leonardo Di Caprio, rad två handlar om ”shares” av hans sommarprogram i P1. Inte direkt Nobelprisvibbar på denne man. Professorstiteln är patetiskt urvattnad i Sverige numera. Killen är ju uppenbarligen PhD men inte mycket mer. Agronom är han utan tvekan. Troligen inte klimatolog.

   ***>>
   As a compelling speaker, he engages with popular media on issues relating to sustainable development. Most notably:

   Appears alongside Leonardo DiCaprio in the documentary Before the Flood (2016)
   With over 39 000 shares, held one of the most listened to Swedish radio talks on the popular Sommar i P1 programme
   Presented two TED talks: How we can all become responsible stewards of Planet Earth (2013), and Let the environment guide our development (2010)
   Key lecturer in the well-received Planetary Boundaries and Human Opportunities massive open online course (MOOC) from SDG Academy
   Written a number of op-eds in English and Swedish media, such as in The Guardian and Svenska Dagbladet

   Awards and achievements (selected)

   French distinction Knight of the Legion of Honour (2016)
   Environmental Award (Deutsche Umweltpreis) (2015)
   International Cosmos Prize (2015)
   Zoological Society of London Award for Conservation Innovation (2015)
   The Woods Hole Research Center’s Lawrence Huntington Environmental Prize (2014)
   Marsh Award for Climate Change Research, British Ecological Society (2013)
   Agronomist of the Year, Swedish Association of Professional Scientists (2013)
   Sweden’s Most Influential Person on the Environment, MiljöAktuellt (2012, 2013), and within the top 10 (2010, 2011, 2014)
   FOKUS magazine Swede of the Year (2009)
   <<***

   Svara
   • Vi är för många. Slopa barnbidragen kanske? I alla fall för fler än ett barn? Så löser det sig med tiden eller så dör vi alla ändå.
    Jag skulle också vilja se skräppoliser som bötfäller direkt på gatan. Skräp är också en miljöfråga.

    Svara
    • Jans

      /  06/02/2017

     Eventuellt mänskligt orsakade klimatförändringar kommer aldrig på långa vägar utrota mänskligheten. Den stora faran är ju snarare att de kan orsaka konflikter och stora flyktingströmmar, samt att enskilda stater kan kollapsa eller drabbas av stora problem.

     Jag tror personligen befolkningsutvecklingen är ett större problem på sikt, klimatkatastrofer förvärrar den sitationen men mängden människor är det egentliga problemet. Alla länder behöver ner på vår tillväxtnivå (alltså den vi har utan immigration) eller mindre. Jorden kanske rymmer några miljarder till men är det verkligen eftersträvansvärt? Extrem barnbegränsning känns som ett deprimerande scenario men att försöka hamna kring noll i tillväxt på sikt är ju det enda hållbara i längden. Sverige utan immigration ligger mycket nära ett idealt förhållande. Med en sansad nivå på immigration skulle vårt nuvarande barnafödande nog vara helt idealt med lite smart samhällsplanering. Vi skulle kanske hamna på +30 000 per år vilket ger + 1 miljon på 30 år. Långt från nolltillväxt men helt ok som ett första steg mot balans i ett såpass stort och rymligt land som Sverige.

     Svara
 36. Beppe

   /  06/02/2017

  Professor Bjorn Lomborg har betydligt bättre koll men är för nyanserad för Svt, vars ”experter” alltid måste vara aktivister inom miljöpartiet eller S:s, Dessvärre, frågan behöver mindre alarmism och mer bredd.

  Svara
 37. Nu händer saker inom M – Tobias Tobé blir rättspolitisk talesperson medan Beatrice Ask petas:

  http://www.expressen.se/nyheter/kinberg-batras-krisplan-upprensning/

  Var inte Ask en av de som var extremt rabiata mot ett samarbete med SD?

  Svara
 1. Vad hände 2017? Del 3. Gott nytt år! | WTF?
 2. Påminnelse inför valet: Del 6 | WTF?
 3. Politisk kommissarie ska säkerställa att rättsskipningen går rätt till vid tingsrätter | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: