Sök jobb som projektledare i Värdegrund på Jönköpings kommun

Häromdagen postade jag ett inlägg om ett sk ”metodmaterial” MOT normer som bl a RFSL tagit fram i samarbete med myndigheten Forum för levande historia. Ett rent propagandamaterial.

Ivar Arpi har i två ledare tagit upp genuskyrkans inflytande över utbildningen på våra högskolor och universitet och han var gäst i Aron Flams Dekonstruktiv kritik där de diskuterade detta

Det är såklart ett stort problem att de agerar som ett slags överpräster för universitetsvärlden.

Men ett nästan lika stort problem är det som sker i stor skala på t ex våra skolor. Man kan inte komma åt problemen universitet och högskolorna om man tillåter att propagandan matas ut i skolorna från dagis och uppåt. Då kommer det bara att bli ännu värre på högskolorna och universiteten i framtiden.

Nu kan du söka jobb som projektledare i Värdegrund på Jönköpings kommun.

Så om man vill jobba mot våld så är det alltså en nödvändighet att också omfamna sk ”normkritik”. Då ska man veta att den sk ”normkritiken” ENBART handlar om att rasera sånt dom fungerar i samhället. De är inte ute efter några små udda företeelser i någon liten obskyr subkultur utan de är ute efter just DIG. Du som tillhör majoriteten, du som är helt normal och aldrig gjort något, du som förstår att det inte tillhör någon norm att vara våldsam, att sexofreda osv. Det är DIG de är ute efter.

Värdegrund, likabehandling och jämställdhet säger man det ska handla om. Det ska det inte alls. Det ska handla om extremistpropaganda och inget annat. Normstorm. Smaka på ordet några gånger.

Går man in på Jönköpings kommuns sida och läser om det så ska man få intrycket att det handlar om en fotoutställning av elever. Att idén kommer från elever och drivs av elever. Så är det såklart inte, det är initierat av någon sk ”normkritiker” som läst genus.

Det finns nämligen inspirations- och metodmaterial som stöd.

För att inspirera och tillhandahålla verktyg för att arbeta med Normstorms förändringsidéer och finns två underlag som stöd: ett inspirationsmaterial och ett metodstöd.

I inspirationsmaterialet beskrivs kärnan i arbetet, förändringsidéer och relevans för olika målgrupper.

Metodstödet innehåller mer konkreta verktyg för de som vill arbeta med Normstorm såsom teoretisk utgångpunkt, tips på normkreativa strategier och pedagogiska övningar. Som bilaga till metodstödet finns också en mängd bilder som tagit fram inom Normstorm som kan användas som utgångpunkt för reflektion.

Materialframställning har möjliggjorts med hjälp av en ettårig satsning av regeringen, genom Sveriges kommuner och landsting (SKL), för spridning av kunskaper och metoder för att stärka arbetet med maskulinitet och jämställdhet.

SKL alltså. De som tillsammans med bl a Sekretariatet äger Jämställ.nu som ENBART är ännu en propagandakanal för Sekretariatet rakt in i maktens öron. Finns absolut inget där som inte kommer från Sekretariatet. Det är bara ännu en kanal för propaganda. De ska ”stärka arbetet med maskulinitet och jämställdhet” genom att låta Sekretariatet, som enbart ser män som problem, styra allt enväldigt. Eller ja, de ser framför allt vita svenska heterosexuella män som det absolut största problemet. De AVSKYR vanliga svenska män.

Normstormande i skolor och i det offentliga rummet. Man har lurat i elever, personal och skolledare att det handlar om ökad förståelse och betydelse för jämställdhet och jämlikhet. Man är inte ute efter något sådant alls. Man är ute efter att slå sönder samhället. Bereda väg för revolutionen. Skapa Den Nya Människan. De är Lysenkos arvtagare. Det kan man lätt se då man inte i ett enda andetag i materialet vänder sig mot kanske knepiga normer inom den egna gruppen utan ALLT är enbart riktat mot allt som är nödvändigt för ett samhälle ska fungera på ett rimligt sätt. Man är inte ute efter tolerans, hänsyn eller acceptans utan är enbart MOT.

Sen kan man se att Jönköpings läns museum också är med på tåget. Man kan undra vad ett museum har med sånt här att göra? Vet man vad som står i Miljöpartiets kulturmanifest, ni vet det som mötte så massiv kritik att Miljöpartiet bedyrade att det bara var ett utkast, så undrar man inte längre. Det står där vad museer ska användas till…

I inspirationsmaterialet kan man hitta en hel del, det ovan är från inledningen. Skolor siktar man in sig på. Framtiden för universiteten är inte ljus.

Man säger sig intressera sig för normer som ligger bakom kränkningar och diskriminering. Men man är noga med att inte nämna någon. Vilket man lätt skulle kunna göra eftersom man ju är ute efter vissa specifika normer som man anser är problematiska?

För man säger ju själv att man vill förändra de normerna? Hur ska man kunna göra det om man inte NOGA avgränsar vilka det handlar om? Men det mest intressanta är vem som ska bestämma vilken norm som är problematiskt och som ska förändras? För det är inte lite inflytande över skolelever och barn vi pratar om här…

Ordet ”normbrytare” är såååå 2015. Nu är det ”normkreativitet” som gäller! Nya ord på samma skit måste till för att pengarna ska fortsätta rulla in.

Detta är alltså ett helhetsprogram, det finns något för alla. Den som bestämmer över innehållet i sådana här saker är en gigantisk makthavare!

För de som driver sk ”utvecklingsarbete”.

För skolledare.

För pedagoger.

Såklart att en sån bild måste finnas med, det är ju extremister inblandade.

Sen har de med några olika steg i det här. Jag tar med steg två bara och noterar att den där pilen, som kommer från steg 1, blir lite dum. Men personalen ska i alla fall få stöd så att de hela tiden ska kunna gå på tå för att inte råka säga eller göra nåt som kommissarien anser är verboten. Man kallar det att utvecklas. Man ska också ”utbilda” alla i vad man kallar ”teorietisk kunskap”. Ja propaganda fungerar bäst om alla tycker likadant.

Man vill som sagt få det att framstå som ett elevinitiativ att ha en fotoutställning, det är uppfattningen man ska få i alla fall. Man pratar om fotoutställningen och bilder som ligger till grund för den. Men bara det faktum att det finns ett sk ”metodmaterial” säger att det är noga planerat av ideologer. Jag tar med lite här och där från materialet som är ganska omfattande.

Man ska in i det dagliga arbetet. Man vill att det ska finnas en samsyn om arbetet ska bli trovärdigt, d v s inga normavvikare tillåts. Man kallar det för att ha ett ”ödmjukt förhållningssätt”.

Mikrohandlingar i alla pedagogiska situationer. Annars är risken att eleverna börjar tänka själva och det vill man såklart inte.

Man vill att det ska vara ämnesöverskridande och en del av värdegrundsarbetet. Man anser att det finns ingångar överallt.

Man ska in MER i skolan. Jag tror inte alls att elever uttrycker sånt utan det kommer nog från genusfolk. Och så finns det värdegrundspedagoger…

Normstorm i alla ämnen. Man säger att man ska arbeta utifrån olika aspekter men så är det givetvis inte utan endast ur ett vänsterextremistiskt perspektiv.

Man ger exempel på hur man ska få in det i olika ämnen.

Man ger tips på annat material. En del är ju bekanta, Genusfotografen, Machofabriken och det där BRYT! som jag tog upp i förra inlägget.

En övning i normspaning. Är ju bara en sak, bilderna man räknar upp säger absolut ingenting om hur man SKA vara. De säger bara något om hur majoriteten uppfattar att det är.

Självklart måste man vara lite bajsnödig också.

De tycker verkligen att det är konstigt att man inte behöver komma ut som heterosexuell. Och lite annat.

Selfies skapar kön.

De har en referenslista där man ser en del bekanta namn i sekten.

Normlappar

Sen har de en tänkt diskrimineringslista. Som av en slump så är det även här muslimer man har som exempel och inte t ex judar.

Det är väldigt omfattande alltså. Vem ges sådan makt över våra skolungdomar?

Bara genusfolk. INGEN med annat perspektiv på saker och ting. Ingen som säger stopp. Vi kan se Gneusfotografen som har varit väldigt involverad i kommuner och myndigheter. Vi minns ju när han var på Skatteverket t ex?

Sen ser man Hanna Lemoine där också. Kommer ni ihåg när tv-programmet ”Allt för Sverige” var i Köpenhamn och ”råkade” stöta på Hanna med familj och hon bara ”råkade” ha ett idolporträtt på Marx i fönstret?

Genusfotografen och Mar… Förlåt Lemoine menar jag, är det alltså som har en så här otrolig makt över våra skolbarn.

Här ser man varför de tycker det är så viktigt att nästla sig in överallt. Möjligheterna att påverka och föra in sin propaganda ökar dramatiskt. Här t ex genom SKL som i sin tur låtsas ha med Jämställ.nu att göra, Jämställ.nu som i själva verket enbart är en propagandakanal för Sekretariatet. Sen har man museerna. Och lärarna. osv. ALLT går att spåra tillbaka Sekretariatet.

Och ingen som säger stopp utan ALLA inblandade är likadana. Det är syftet med att infiltrera, man kan säga att det är många olika aktörer inblandade men man kunde lika gärna bara ha en eftersom alla tycker likadant. Man skriver ju t o m att alla ska tycka likadant för att det ska fungera.

De är inte ute efter att skapa förståelse, tolerans, hänsyn, acceptans osv för de som inte passar in i normerna. De är bara ute efter att gå i Lysenkos fotspår. De kallar sig ”normingenjörer”. De tror att de ska kunna byta ut normer de inte gillar mot egna. Men sina egna normer är de inte så intresserade av att ingenjöra bort.

De har infiltrerat otroligt många verksamheter. Nu söker man alltså en som ska ”jobba” med detta på heltid…

Sekretariatet har skrivit en replik på Arpis två ledartexter och han har svarat direkt under.

MVH

MiT

 

 

Föregående inlägg
Nästa inlägg
Lämna en kommentar

96 kommentarer

 1. Om de kallar detta vetenskap så är vi verkligen riktigt illa ute!!!

  Svara
 2. Rikard

   /  11/12/2017

  Hej.

  ”Normstorm”.

  Vad blir nästa postmoderna ny-socialistiska offensiv?

  Sjölejon? Plan Gul?

  Tänk, tänk om det funnes ett sätt att tvinga dessa människor att själva finansiera sin kult, istället för att använda våra pengar. Tänk om sådana som Westerholm och Andersson ville inse och acceptera att det är inom deras rörelser och på deras partis vakt som detta getts oinskränkt makt över landet.

  Men icke. därtill är de för fega. Det är knappt de vågar glunka om att invandring av araber, afghaner och afrikaner i sammanlagt hundratusental är fel och farligt för Sverige – inte ens sedan fria medier och enskilda partisaner spårat vägen åt dem törs tala klarspråk.

  Arpi står till synes ensam mot en hord av varelser som tror att sanning eller vetenskap är en fråga om konsensus och demokrati.

  Inte ens bra filmer kan de politiskt korrekta könsfascisterna göra. Törs man åtminstone hoppas på en ‘Normstormens lilla Lothar”?

  De talar ju som om de ätit alruna…

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Svara
  • Vic

    /  11/12/2017

   Det skulle nog inte finnas någon kult om det inte fanns skattepengar till finansieringen. Folk är ju rätt snåla över lag och tänker gärna två gånger innan de spenderar sina egna pengar…

   Det är en ond cirkel där rörelsen växer sig större genom skattepengar och ju större rörelsen blir desto mer popularitet tror politiker att de kan få om de ger anslag till rörelsen. Eventuella problem som uppkommer går att skicka vidare till nästa eller nästnästa regering.

   Svara
   • Jans

     /  11/13/2017

    Det är ju inte otänkbart att det finns en del folk i den här industrin som egentligen inte tror på skiten men av olika anledningar halkat in på området och upptäckt att det finns pengar och är bekvämt att ha som jobb. Jag menar, kraven på konkreta resultat måste ju vara lika med noll. Visserligen drömmer säkert chefsideologerna och pådrivare som Genusfotografen om ”den nya människan” men de har väl inte ens själva satt upp kriterier för att mäta resultatet av sina arbetsinsatser, de är inte kompetenta till det helt enkelt. Nej, det är nog en rätt kravlös tillvaro att jobba i den där branschen. Man kanske skulle göra en Bert Karlsson och hoppa på?

    Svara
 3. MiT

   /  11/12/2017

  Intressant blogg med statistik och siffror om jämställdhet på våra myndigheter
  http://www.lexnoxa.com/

  Svara
  • Jans

    /  11/13/2017

   Du det var inte nådigt vilken kvinnlig dominans vi har i rättsväsendet. Jag hade faktiskt ingen aning om att det såg ut såhär. Noterbart är att jag nog aldrig någonsin sett en artikel som tar upp könsfördelningen inom detta yrkesfält. I wonder why…

   Svara
 4. Vic

   /  11/12/2017

  Är inte Jönköpings kommun ofta på tapeten när det gäller sånt här?

  …och nu söker de alltså en kommunal propagandaminister?

  Svara
 5. Åsa Linderborg ska diskutera det här med namnpublicering 18:30 imorgon på Publicistklubben. Jag anar att hon kommer tala sig varm om att kollegorna Fredrik Virtanan, Ehsan Fadkar och Oisin Cantwell har fått sina namn där ute om sina sexuella ofredanden:

  https://archive.is/jGzFl

  Svara
 6. MiT

   /  11/13/2017

  Svara
 7. MiT

   /  11/13/2017

  Svara
 8. G

   /  11/13/2017

  ”Reporter: Hur känns det när du tänker på framtiden? Är du hoppfull?

  Linnea Claesson: Jag blir hoppfull av att snacka med nästa generation. När tolvåringar säger att de är feminister eller antirasister. De är med i samhällsutvecklingen och politiskt aktiva. Det är skithäftigt.”

  Svara
  • Noger

    /  11/13/2017

   ”Linnea Claesson: När tolvåringar säger att de är feminister eller antirasister. De är med i samhällsutvecklingen och politiskt aktiva. Det är skithäftigt.”

   Precis som Göran Lindberg, Soran Ismail och Fredrik Virtanen?

   Svara
 9. Pelle2

   /  11/13/2017

  Tycker att följande som Arpi skriver som en replik till sekretariatet, med anledning av deras svar på hans granskning av deras arbete på universiteten, är väldigt bra:

  ”Enligt hemsidan arbetar det 41 personer på Nationella sekretariatet för genusforskning. Av dessa är endast 6 män, vilket är mindre än 15 procent. I ledningsgruppen på sex personer är det endast Fredrik Bondestam som är man, vilket motsvarar cirka 17 procent. Vilken trovärdighet har en sådan organisation, om arbetsuppgiften är att jämställdhetsintegrera andra arbetsplatser för bättre könsbalans? Det kan ju vara så att könsobalansen har uppstått för att fler kvinnor än män har sökt sig till sekretariatet, samt att de kvinnor som har sökt har varit mer kvalificerade. Men om detta förklarar den enorma könsobalansen på sekretariatet, varför är detta sätt att tänka överhuvudtaget inte godtagbart när sekretariatet analyserar universiteten?

  Jämställdhetsintegrering handlar enligt sekretariatets vägledning till universiteten om att ”omorganisera befintlig verksamhet” och ”förändra de maktstrukturer som ger diskriminerande effekter”. Det vill säga det som ger upphov till könsobalans på olika positioner. Varför har man inte lyckats motverka maktstrukturerna på den egna arbetsplatsen, undrar man då? Faktum är att könsobalansen på sekretariatet är mer extrem än på universiteten. Med sekretariatets teorier om hur obalanser uppstår innebär det att maktstrukturerna på den egna arbetsplatsen måste vara oerhört starka.”

  det är otroligt bra att Arpi har börjat granska dessa vänsterextremister som vill införa ett kommunistiskt samhälle bakvägen..

  Svara
 10. G

   /  11/13/2017

  Dagens Lindström….

  ”Tiden är inne för kungen att ta bort våldtäktsstatyerna

  Kvinnan försöker vrida sig ur mannens hårda grepp, han håller fast henne runt midjan, med ena handen under det nakna bröstet och den andra på stjärten.
  Kungliga slottet i Stockholm hälsar sina utländska gäster och hundratusentals turister välkomna med sexuella övergrepp.

  Nu är tiden inne för kung Carl Gustaf att ta bort Slottets våldtäktsstatyer.”
  https://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/tiden-ar-inne-for-kungen-att-ta-bort-valdtaktsstatyerna/

  Svara
  • x

    /  11/13/2017

   @g
   Eftersom kvinnorna som avbildas i statyerna har ett leende på läpparna så tolkar jag det som att det inte är frågan om våldtäkt.
   Lars Lindström är inte ensam inom mediebranschen om att inte kunna tolka de subtila signaler som kvinnor sänder som talar ifall de är med på noterna eller inte.
   Krönikan avslöjar Lars Lindströms innersta fantasier om att kvinnor som våldtas mår bra och inget annat.

   Svara
   • Jans

     /  11/13/2017

    Förmodligen är han själv en Kapten Klänning-wannabe som tänder på att tänka på våldtäkt. Därför ser han våldtäkt överallt. Med tanke på vilka fina typer som gömt sig bakom en del feministfasader finns det all anledning att misstänka att även denne man kan vara en av fulingarna.

    Svara
  • Pelle2

    /  11/13/2017

   Lite fin historierevisionism med andra ord eller en ambition att censurera allt historiskt som inte stämmer överens med dagens värderingar…
   Undrar om vi skall censurera alla Lindströms krönikor om feminism, genustrams och flyktingfrågan när hans nuvarande åsikter inte är moderna längre ?

   Svara
  • Pelle2

    /  11/13/2017

   Bloggaren i Otakt sågar förtjänstfullt Lindströms fokus på statyer istället för riktiga sexuella övergrepp utförda i verkligheten.
   http://iotakt.se/statyerna-och-snusket/

   Svara
 11. G

   /  11/13/2017

  ”Hon flyttar på grund av otryggheten

  En större grupp ungdomar har senaste tiden skapat otrygghet i centrala Skillingaryd. SVT Nyheter Jönköping har träffat Frida som konfronterade ungdomarna.

  Nu har hon har fått nog och väljer att flytta från Skillingaryd.

  – Vi vågar inte gå ut när det är mörkt, måste vi gå ut tar vi omvägar, säger hon.

  Hör Frida, som egentligen heter något annat, berätta i klippet ovan.”
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/hon-flyttar-pa-grund-av-otryggheten
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/ungdomsgang-skapar-otrygghet-i-skillingaryd

  Svara
 12. Leif

   /  11/13/2017

  Tänk om man kunde skönja åtminstone ett korn av något nytt i materialet, men icke! Samma gamla tramsiga iakttagelser dyker upp (män som skrevar, övergångsställen med byxklädda gångare, armhålerakning p g a patriarkatet etc etc) och ältas. Förtroendet för föräldrarna är lågt. Barnen ska fostras av genuspedagoger.
  Noterar också att Ivar Arpi gör en enmanshjernevask. Starkt!

  Svara
 13. G

   /  11/13/2017

  Svara
  • Pether

    /  11/13/2017

   Starka nazistiska och antijudiska inslag, t.ex. överkryssade hakkors…

   Svara
  • x

    /  11/13/2017

   @g
   Morgan Johansson har verkligen koll på läget.

   Svara
  • Grodan Boll

    /  11/13/2017

   Hur högljudd var han när Hamburg brann?

   Svara
 14. G

   /  11/13/2017

  Svara
  • x

    /  11/13/2017

   De ljuger på Jönköpings kommun.
   Troligtvis är det en #jagärhär-aktivist som ligger bakom blocken:
   ”Det framgår av en skärmdump i twitterdialogen att kommunens IT-strateg Claes Axelsson är med i #jagärhär. Några timmar senare har han dock raderat jagärhär-symbolen från sin Facebookprofil: https://www.facebook.com/axelssonclaes
   https://www.flashback.org/t2888864

   Jag testade Katerina Janouchs blogg http://katerinamagasin.se med verktyget http://beta.brightcloud.com/tools/url-ip-lookup.php och kan konstatera att sidan är ”grön” med ”Trustworthy (81 of 100)”.
   Därför är det troliga att någon på kommunens IT-avdelning blockat hennes blogg.

   Svara
 15. G

   /  11/13/2017

  Svara
 16. ‘Normfront’

  Svara
 17. G

   /  11/13/2017

  Bengtsson: ”Kommunikationsdirektör Migrationsverket. Brinner för migrationsfrågor. Twittrar oftast i gränslandet mellan privatperson och tjänsteman.”

  Svara
  • Vart försvann alla sugarmamas? Ta hand om era killar nu – med egna pengar inte mina.

   Svara
  • Olof

    /  11/13/2017

   Heh, välkomna till hyckarsverige. Det fanns de som försökte vara ärliga, men de behandlades som skit. Vänd ilskan mot de hycklande svinen som lovar att ni är välkomna men inte är villiga att göra mer än en bullfika på en tågstation.

   Jag drar mig till minnes Ung Vänster i Göteborg som upplät sin lokal till flyktingar… i flera månader… och sedan tog tillbaka den och gnällde över att det faktiskt var statens problem att lösa. Eller demonstranterna vid Sorgenfri i Malmö som var villiga att fjanta runt med plakat, men skulle de kunna tänka sig att hålla ordning och städa så romerna inte skulle kunna vräkas på grund av miljöskäl? Knappast…

   Engagemang i Sverige handlar om att visa upp sig och låtsas vara god. Men är de villiga att offra något och lyfta ett finger… knappast.

   Svara
 18. Ivar L

   /  11/13/2017

  Efter barnläkarna är det nu rättsläkarnas tur att obstruera när det gäller ålderstester. Precis som förra gången är det en övermäktig uppgift för Sveriges experter att bedöma ålder:

  https://www.svd.se/rattslakare-larmar-fel-metod-for-aldersbedomningar
  ”Några av oss rättsläkare känner oss djupt bekymrade för de som drabbas av Rättsmedicinalverkets otillförlitliga åldersbedömningar. Vi känner stor oro för vår myndighets och vårt yrkes heder och trovärdighet. Samtliga rättsläkare vid den rättsmedicinska ­enheten i Uppsala har enhälligt avstått från att göra åldersbedömningar och flera rätts­läkare slutar.”

  I artikeln räknar det upp ett antal punkter med sina allvarligaste invändningar som i princip inte innehåller några andra synpunkter än att det krävs kompetens för att göra bedömningar och att finns felmarginaler i tester. Big news? Man kan undra lite hur de lyckas med sina andra arbetsuppgifter utan att det blir protester på debattsidor om de inte kan hantera kompetenskrav eller felmarginaler.

  Det går säkert att förbättra RMV:s tester men att som barnläkarna och rättsmedicinläkarna hela tiden försöka få det till att det inte går att bedöma ålder på asylsökanden är bra märkligt. De kommer inte heller denna gång med några seriösa förslag på tester. Antagligen för de inte vill ha några tester, alls. Vad är det som är så lockande med att hjälpa vuxna att låtsas att de är barn egentligen?

  Svara
  • Olof

    /  11/13/2017

   Kravet är fortfarande på den sökande att göra sin ålder sannolik. Får de ingen tillförlitlig åldersbedömning så skrivs de upp. Det är dags att sätta dessa dagisbarn till läkare i skolbänken och förklara det rakt ut, antingen gör ni tester i enlighet med den vetenskap som finns och som inte tycks vara ett problem i de flesta andra länder, eller så låter ni bli och de skrivs upp. Väx. Upp. Ni livear ju för fan barn bättre än ‘barnen’…

   Svara
  • G

    /  11/13/2017

   Kanske kan vi skicka ”barnen” till andra länder som utan problem utför åldersbedöm. så kan dessa läkare bli arbetslösa eller leka aktivister någon annanstans.

   Svara
  • Rikard

    /  11/13/2017

   Hej.

   Precis som annan vårdpersonal har de ju en plikt att utföra arbetet i linje med gällande lag. Om denna då går på tvärs med deras personliga moral (politiska/religiösa invändningar mot t ex abort som i ett känt fall) har de att välja mellan att hålla den privata moralen just privat och att på arbetet uppfylla yrkets eller ämbetets pliktmoral, eller att följa sin privata moraliska övertygelse och säga upp sig för att öppna eget där de kan arbeta i enlighet med sin privata moral.

   Uppgifterna om att flera slutar bör tas med en skopa salt, tills de bekräftas. Det är mer än en gång jag hört offentliganställda säga att de skall sluta om en eller annan skattefinansierad vansinnesidé skall implementeras, men sedan kommer vardagen med skatter, räkningar och annat, och de flesta kan inte tänka sig att välja sina moraliska principer när dessa medför en personlig kostnad rent materiellt.

   Klinikchefen bör ställa ultimatum: utför ordern, eller vägra och lämna din plats. Det är hederligt, moraliskt och hänsynsfullt mot alla inblandade. Moraliska och etiska ståndpunkter är inget värda utan personlig konsekvens och kostnad – då är de blott en ekande brons, och ej en klingande malm.

   Särskilt när rättsläkarnas utbildning såväl som lön bekostas av skattemedel äger de en moraliskt plikt att återgälda detta utan knot, inte sant? Vore de privat anställda vid privat kliniker där de själva finansierat sin utbildning vore det ju ett annat läge, eller hur?

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Svara
   • Ivar L

     /  11/14/2017

    Dessutom, att vara rättsläkare måste ju innebära att ständigt komma i kontakt med fall där man behöver sätta sig in i nya metoder för att kunna producera användbara resultat till en brottsutredning. Inklusive att hantera felmarginaler och delvis osäkra antaganden (blev personen dödad med en kniv eller var det en vass plåtskiva?) Visst finns rutinärenden, men det måste vara vanligt med ovanliga fall också. De diskvalificerar sig själva från sitt jobb i artikeln. Men det som fascinerar mig mest är ändå detta brinnande engagemang för att få skriva ner åldern på vuxna män. Vad är det som driver dem till att vilja detta så intensivt?

    Svara
   • Mycket välskrivet, tack okände Rikard!

    Svara
 19. Ivar L

   /  11/13/2017

  Intressant i jobbannonsen att den de söker skall jobba specifikt med våldsprevention men att det sedan i listan med önskade meriter inte finns en enda merit som har med våldspreventivt arbete att göra. Det vore också intressant att höra hur de tänker följa upp arbetet för att säkerställa att den anställdes arbetsinsatser faktiskt leder till minskat våld i kommunen. Risken att det inte leder till annat än skattepengarna i Vättern är ju rätt överhängande.

  Svara
  • Olof

    /  11/13/2017

   Som jag sagt tidigare, det här är ren förstörelse av skattepengar. De bör konfronteras med hur fan pseudovetenskapligt flams kan prioriteras framför vård, skola, omsorg, polis, försvar eller ens migranter. Det här borde inte få finnas innan resten är löst.

   Svara
 20. Bamse

   /  11/13/2017

  Efter den deprimerande läsningen i två senaste inlägg måste vi balansera upp med lite Sean Connery:

  Man kan med fördel börja tillämpa hans resonemang även på alla dessa ”normkreativa” figurer tycker jag.

  Svara
 21. MiT

   /  11/13/2017

  Svara
  • Ivar L

    /  11/13/2017

   Muslimer som är kritiska mot Sveriges ”koloniala krig” i den muslimska världen har alltså åkt till Sverige för bo här och gnälla över att de inte får sätta upp pjäser om muslimsk extremism på svenskarnas (läs kolonisatörernas) nationalscen? Verkligen ett rimligt och rationellt beteende?

   Svara
   • Rikard

     /  11/13/2017

    Hej.

    Är det ett moraliskt försvarbart bruk av skattemedel att finansiera sådant här, anser du?

    Det här är ju vad du får för din inbetalade skatt.

    Beteendet är dock fullt rationellt – det är du (och jag) som inte har samma begreppsram för vår rationalitet som Rashid Musa och andra muslimer; de agerar helt rationellt utifrån hur de ser på världen, och utifrån vilka mål och medel de har att begagna sig av. De agerar också helt moraliskt enligt sin moraliska struktur, väsensskild från den svenska som den är.

    Detta är vad man får när folket inte har medel att begränsa politikers skatteuttag och vad skatten får användas till.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Svara
    • Ivar L

      /  11/14/2017

     Naturligtvis inte. Jag tycker ju inte att det är moraliskt försvarbart med åldersbluffarna heller. Som jag nog sade tio gånger i den andra tråden tycker jag verkligen att användandet av våra skattemedel behöver en genomlysning och det demokratiska inflytandet bör vara större.

     ”Begreppsramar” kring rationalitet är inte något jag skriver under på, det är postmodernt tänkande. Det låter som Moria Von Wrights ”vardagsförståelse” eller något av Jan Myrdal.

     Svara
   • x

     /  11/13/2017

    @ivar (jan?)
    De har åkt hit för att sådana som Leif Östling betalar mängder med skatt som sedan politikerna använder till sådana här välfärdsprojekt – och ändå är ni vänsterpartister inte nöjda.
    Jag säger som Leif: ”vad fan får jag för pengarna?”.

    Svara
    • Nykteroklok

      /  11/13/2017

     Att du och Senior är samma person är ungefär 3000 gånger mer sannolikt än att Jan och Ivar L är samma person.

     Svara
     • Rikard

       /  11/13/2017

      Hej.

      Jag frågar inte Ivar L om moral därför att jag tror att han är en person med strumpdocke-konton. Jag frågar därför att han i en tidigare tråd visade intresse för separation lag och moral vis-a-vis skatteuttag och skatternas spenderande.

      Jag är intresserad av Ivar L:s svar och synpunkter – diskussioner om huruvida en eller flera signaturer är en eller olika personer är helt ovidkommande enligt mig, och försvårar bara samtalet.

      Bloggägaren kan om han/hon finner det påkallat undersöka den saken och meddela den som eventuellt begagnar sig av flera namn huruvida det är önskvärt eller ej.

      Därmed tycker jag att vi alla kan sluta spekulera om sådant.

      Ivar L: du står givetvis helt fri att välja något tillspetsat och fråga mig om jag finner det moraliskt att spendera skattemedel på det du valt att fråga om. Jag välkomnar till och med en sådan fråga – det är så vi människor kan hjälpa varandra att utveckla vårt tänkande: genom att utmana varandras tankemönster med andra infallsvinklar.

      En viktig tangent, och det jag var ute efter utöver skattemoral, är tjänstemannamoral. Det räcker inte att som tjänsteman säga: ”Jag följde lagen.” Det befriar ingen från personligt moraliskt ansvar för konsekvenserna av beslutet hur lagligt det än är. Samtidigt har man ett moraliskt ansvar som tjänsteman att följa både lagen och lagstiftarens intentioner. Det säger sig självt att där finns en konflikt inbyggd, och jag vågar påstå att de män och en och annan kvinna som en gång i tiden byggde upp tjänstemannafunktionen (förrförra århundradet framförallt) såg just denna konflikt som en slags spärr mot excesser från politikersidan – något som bestod ända tills tjänstemanna-ansvaret och därmed även yrkes-etiken avskaffades.

      Den som är intresserad av självstudier i sådana frågor rekommenderas en antologi med Bo Rothstein som redaktör: ”Politik som organisation”, i vilken det här dilemmat berörs från olika infallsvinklar men på ett allmänt språk relativt fritt från facktermer.

      Kamratliga hälsningar,
      Rikard, fd lärare

     • Senior

       /  11/13/2017

      Jaså, är jag både x och junior nu?

      Ledsen att göra dig besviken, men de andra får stå för sina åsikter, så står jag för mina.

     • Nykteroklok

       /  11/13/2017

      @Senior

      Jag har inte påstått att ni är samma person. Det jag uttalade mig om var skillnader i sannolikhet. Du och x är långt mer lika varandra i stil och åsikter än vad Jan och Ivar L är. Men att säga att Olle är 3000 gånger bättre på att spela fiol än vad Kalle är, behöver inte betyda att Olle är bra på att spela fiol. Att du och jag är samma person är för övrigt ungefär 18 gånger mer sannolikt än att Jan och Ivar L är det. Rent objektivt alltså.

     • x

       /  11/13/2017

      @Nykter oklok
      Till skillnad från dig som bara tror, så vet både jag och Senior att sannolikheten för att vi är en och samma person är 0, visserligen har vi liknande åsikter men det är allt.
      Det är tur att det är fler än jag som genomskådat vad den långa och stegvisa hjärntvätt som sossarna utsatt oss för har lett till då t.o.m. de som säger sig vara liberaler och höger kommer med marxistiska förslag som strider mot bl.a. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

     • Nykteroklok

       /  11/13/2017

      @x

      ”Bara tror” säger du, som baserar din slutsats att Jan och Ivar L är samma person på att de haft liknande uppfattningar i en specifik fråga, och då bygger likheterna på att de båda verkar befinna sig i det mycket breda spektra som existerar till vänster om dig. Så tunt så det är sanslöst. Och återigen, jag har ingenstans påstått att du och Senior är samma person – jag har faktiskt inte ens antytt det. ”Liknande åsikter, men det är allt”. Betydligt mer än man kan säga om Jan och Ivar L, och det var också min poäng.

    • Ivar L

      /  11/14/2017

     Vad roliga ni är – bara för att jag visade på era dubbla måttstockar med Östling och åldersbluffare så försöker ni nu hitta ”fel” där de inte finns.

     Jag har inte sagt att skattemedlen används rätt någon enda gång. Det är helt enkelt en helt annan diskussion. I och för sig, det finns ju svartjobbare och skattesmitare som urskuldrar sitt beteende med att klaga på vad skatten går till men det duger inte i min bok. Land skall med lag byggas. Lagarna skall ändras om de inte stämmer med moralen.

     Svara
 22. Jans

   /  11/13/2017

  Rätt roligt egentligen med hur alla dessa förmodade normer sätter myror i huvudet på genusvetare och postmodernister. De som de egentligen ser är att evolutionen gjort att människan fungerar på ett visst sätt, att vi interagerar på ett specifikt sätt med varandra. Inte att alla gör exakt likadant men att vissa sätt att vara helt enkelt dominerar. Hur kaaaan det komma sig att det blivit såhär undrar postmodernisten. Ja, hur kan det komma sig? I resten av djurriket så har i och för sig djurarterna specifika artrelaterade beteenden men människan står väl över biologin och evolutionen? Precis som Arpi skriver är dessa människor som tror detta de nya kreationisterna.

  Svara
 23. MiT

   /  11/13/2017

  Svara
 24. MiT

   /  11/13/2017

  Svara
  • x

    /  11/13/2017

   ”Ny räknemetod”.

   Hmm, det kanske funkar på andra brott också…

   Svara
   • Kan vi klara ekonomin också? Ta bort alla fattigpensionärer och räkna bara de välbeställda. Alla barn som inte får hjälp i skolan är ju onödigt att bokföra. Eller, hur kan vi räkna bort de 500+ som står i kö för bedömning hos doktordottern? Finns säkert ett sätt att få de i alla fall till hälften.
    Omräkning och armband! Framtiden är ljus.

    Svara
 25. MiT

   /  11/13/2017

  Svara
 26. Kom på att det är fars dag idag – nu, ingen dag jag firar, men har inte hittat texter om hur HEMSKT det är. Men det är bara lunch så dom kanske dyker upp under dagen…?

  Svara
  • MiT

    /  11/13/2017

   Den var väl igår? 😛

   Svara
   • Haha, jösses, du har rätt!

    Är fortfarande förvånad över bristen av kaskadspyor. Eller är det internationella mansdagen som det är reserverat till?

    Svara
    • Tomas Fritiofsson

      /  11/13/2017

     man bara är tyst om farsdag Tig ihjäl
     å vips så är även du poiyster vaccinerad mot fars dag (du ser det fungerar)

     Svara
    • MiT

      /  11/13/2017

     De sparar sig nog till mansdagen tror jag 😛

     Svara
     • Skeptisk

       /  11/13/2017

      Nja var väl några krönikor om svikande pappor. Såg inte så noga.

 27. Pelle2

   /  11/13/2017

  OT:
  Anders Lindberg på Aftonbladet vill skruva på flyktingkranen igen och kallar vi som inte tycker att det är bra alarmister.
  Som vanligt presenterar han inga lösningar på hur vi ens skall klara av att förse de som redan har kommit med vård, skola, boenden och förmodligen åratal av bidragsberoende.
  Det skall väl bara ordna sig av sig självt…

  Han skriver också att ”alarmister på högerns ledarsidor” har satt tonen i flyktingdebatten sedan flera år.
  Det är väl bara något år sedan sossarna satte ner klackarna för invandringen och åtminstone fram till dess var det sannerligen inte många borgerliga skribenter som vågade
  ifrågasätta invandringsvolymerna…
  https://www.aftonbladet.se/ledare/a/xxnzp/alarmister-styr-flyktingdebatt

  Svara
  • Sedan ”flera år?”
   Det var alltså därför en statsminister inte höll tal om ”öppna hjärtan,” och därför gränserna i princip stängdes våren 2015.

   Svara
 28. MiT

   /  11/13/2017

  Svara
  • Pelle2

    /  11/13/2017

   Könet har ju ingen betydelse eller är en social konstruktion har vi ju lärt oss 🙂
   Är ju sjukt att FOI lägger pengar på sådant..

   Svara
   • invaderace

     /  11/13/2017

    FOI (tidigare FOA när jag jobbade där) ägnar sig åt en hel del konstiga saker. Bla utvecklade man på min tid en egen relationsdatabas.

    Svara
    • Ytterligare ett slukhål.

     Svara
     • invaderace

       /  11/13/2017

      Njae, jag håller inte riktigt med (föga överraskande kanske). På min tid, ganska länge sedan ska erkännas, så gjorde vi en hel del riktigt bra prylar på en mycket begränsad budget. Idag är ekonomin viktigare än resultatet.

 29. MiT

   /  11/13/2017

  Svara
 30. MiT

   /  11/13/2017

  Svara
 31. Dan

   /  11/13/2017

  Sådan här vansinnig och vidrig indoktrinering av barn på fitids borde omeldebart leda till att dom ger ”läraren” sparken.
  https://www.aftonbladet.se/a/4npwE

  Svara
 32. Gigas

   /  11/13/2017

  OT

  Minsann
  ”SVT fälls för partisk intervju med Trump-supporter”

  http://www.mprt.se/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2017/svt-falls-for-partisk-intervju-med-trump-supporter/

  Svara
 33. Via kommentar på Fristad:
  http://www.gp.se/ledare/kyeyune-v%C3%A4nta-bara-tills-medelklassen-drabbas-1.4824936

  Till ”reklamare och statsvetare” vill jag gärna lägga ”genusvetare.”

  Svara
 34. Dreadlock

   /  11/13/2017

  Har roat mig att byta ut ordet ” Norm” i olika böjningar mot ” Kultur” dito. Förhoppningsvis blir det ganska lätt att förstå vad det handlar om.

  Kultur
  En kultur brukar betecknas som det kulturella, ofta outtalat godtagbara , beteendet inom en social grupp. Kultur kan ses som oskrivna regler och osynliga ramar som reglerar exempelvis hur vi ska bete oss i mataffären, stå i kö eller hälsa på varandra. Kultur är på detta sätt möjliggörande och behövs ute i samhället. Men det finns också en kultur som begränsar människans handlingsutrymme och leda fram till begränsningar och kränkningar, det är denna kultur som Normstorm intresserar sig för.

  So far so good. Men håll i hatten …

  ” Kulturkritik

  Kulturkritik är ett samlingsbegrepp för teorier, metoder och verktyg som förskjuter perspektivet från att fokusera på avvikare från kulturen, till att belysa den kultur som tas för given.
  I kulturkritiskt arbete är utgångspunkten att det är den rådande kulturen och inte den eller de grupper som utsätts för diskriminering och kränkningar som är problemet.På det sättet ses problematiken utifrån ett helhetsperspektiv och detta möjliggör förändring på en större skala.

  I ” Kulturstorm” är kulturkritik det centrala analysverktyget som hjälper till att synliggöra vilken kultur som är problematisk , och som behöver förändras.”

  Läs den sista meningen en gång till. En gång till.
  Det är vad det hela går ut på.

  Den sista meningen hade jag problem med eftersom man anför ” Normer” som är problematisk. Men jag antar att det näppeligen kan vara så att det finns någon annan kultur än den vita priviligerade mansfolket , så jag översatte helt enkelt till singular . Alla andra kulturer förutom den vita västerländska åtnjuter pk beskydd.

  Svara
  • Rikard

    /  11/13/2017

   Hej.

   Applåder. Verkligen bra gjort. Om du använder Fejsbok kanske du skulle se om det går att sprida detta den vägen?

   Eller om M_i_T eller någon annan med FB tycker det är värt att larma om denna hjärntvätt och detta kulturella folkmord (att beröva ett folk dess kulturella identitet, särdrag, arena för detta, historia, med mera relaterat faller inom definitionen av folkmord).

   Frestande att byta ut ‘kultur’ mot ‘etnicitet’ eller ‘ras’…

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Svara
 35. Svara
  • Junior

    /  11/13/2017

   Svara
 36. Svara
 37. PS. Bondestam försöker få oss att tro att genus”vetenskap” lyder under samma regler som allt annat, man skriver vetenskapliga artiklar etc. Var det inte så att svenska genusvetare i princip skriver för varandra och aldrig citeras utomland?
  En cargokult, med andra ord.

  Svara
 38. Grodan Boll

   /  11/13/2017

  Så mycket vatten på min kvarn. Tokfeminister har enligt min hypotes:
  1. Dålig eller ingen relation med sin far i unga år
  2. En diagnos

  Ha! Tydligen är jag inte ensam om den analysen.

  Svara
 1. Snoppen blöder | WTF?
 2. Påminnelse inför valet: Del 11 | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: