Faktakoll inför valet: Faktiskt helt fel Sarnecki, SVT och Brå!

Svensk medias alldeles egna lilla huskrimideolog Jerzy Sarnecki var inbjuden till Morgonstudion på SVT för att leverera den efterlängtade dosen floskler och hittepå som media, SVT i det här fallet, alltid har utrymme för.

Utskrift av vad Sarnecki sa i Morgonstudion. PL=Programledare (vilken som av de båda, JS=Jerzy Sarnecki. Jag kommenterar lite efter varje så att säga.

Inslaget börjar med en introduktion med bl a partiledardebatten förra söndagen.

PL: Godmorgon.

JS: Godmorgon.

PL: När man lyssnar här kan man få uppfattningen om att läget är väldigt alarmerande. Hur tänker du?

JS: Ja att det förefaller som frågan är verkligen på agendan men det här handlar inte så mycket om den faktiska brottsligheten utan om den politiska diskursen, den politiska debatten. Det är ju så att vad vi vet om brottsligheten vi har ett mycket allvarligt problem och det är det här med skjutningar som har börjat för några år sedan som har eskalerat kraftigt. Möjligen nu, under de senaste månaden månaderna börjar det bli lite mera under kontroll. Men i övrigt så är brottslighetens nivåförändringar svåra att mäta. Och jag är inte alls så säker på att vi har fått några kraftiga ökningar av brottsligheten. Snarare skulle jag tro att mycket tyder på att brottsligheten ligger på en ganska låg nivå. Och vi vet inte om det kommer att öka i framtiden eller inte MEN politikerna, och särskilt vissa politiska grupperingar, utnyttjar frågan om brott för att värva röster. Och här handlar det om att man t ex hänvisar till att människor är mera oroliga men varför är människor mera oroliga för brott? Ja ett väldigt viktigt skäl är att det skrivs väldigt mycket om det här i medierna, det talas om det i medierna och dessutom så talar politiker just på det här sättet som vi har alldeles visat om detta (jag tror att han säger ”talar politikerna på det här sättet” men är inte helt säker).

Så brottsligheten har inte ökat utan vad det handlar om är den politiska ”diskursen”? Jag tror inte att något gruppvåldtäktsoffer håller med faktiskt. Och skjutningar ja, det tycker han är ett allvarligt problem. Men ett par månader med mindre skjutningar får Sarnecki att se ljuset i tunneln. Om det nu inte är ett tåg förstås. Han säger att nivåförändringar är svåra att mäta och det är nog sant. Men vi har ETT riktigt verktyg för det och det är anmälningar.

Ett av de främsta syftena med NTU t ex är att komplettera bilden av brottslighet man får av anmälningarna, så skrev i alla fall Brå själva om NTU i den tekniska rapporten för NTU 2016. Anmälningar är alltså det man mäter brott med i första hand, det är den hårda fakta vi har att utgå ifrån.

Men Sarnecki tror inte vi har fått några kraftiga ökningar av brott. Men framsteg i alla fall, det betyder ju att han nog erkänner att det är ökningar åtminstone. Vilket också antalet anmälningar visar, en del brottskategorier mer än andra och någon kanske t o m minskar.

Sen det där med att värva röster, klart att politiker sysslar med det i varje liten fråga där de har chansen? Det gör alla politiker. Även i den här frågan. T o m Fi värvar röster i den här frågan, de slåss nämligen mot t ex V och MP om de mest korkade rösterna. Och varför är människor oroliga? Det är väl ganska lätt att svara på och det är INTE för att media skriver mer om det, som Sarnecki tror, utan media skriver mer om det för att folk är oroliga. Det är alltså inte skriverier i media som skapar oro utan det är oro som skapar skriverierna i media. Sen kan det kanske bli nån sorts symbios mellan de två så att säga. Men där är vi inte än. Men Sarnecki har faktiskt helt fel eftersom antalet anmälningar stadigt har ökat sen över 30 år tillbaka och det beror inte på någon ”diskurs”.

PL:  Men du var inne på det, alltså när det gäller de här värsta brotten, dödsskjutningarna, så är det ju en markant ökning de senaste åren? Är det inte fog för och vara orolig och känna det här?

JS: Just för detta ska vi vara synnerligen oroliga men då ska man komma ihåg att om man räknar på 100 000 invånare så var skjut så var dödligt våld alltså ännu högre än idag t ex på slutet av 1980-talet. Och då debatterades inte alls frågan på det här sättet. Så att det här är, vi har problem, vi har flera olika problem med brottsligheten, skjutningar är det allvarligaste men vi har flera sådana men det betyder inte att landet håller på att gå sönder, det betyder inte att vi har nån sorts systemkollaps. Det är också sant att vi behöver flera poliser men det betyder inte att den polis vi har idag inte fungerar. Den skulle kunna fungera bättre med mera resurser och bättre organisation. Men det betyder inte nåt sammanbrott vi talar om.

Relativisering de luxe från Sarnecki här. Han tycker det är allvarligt med alla dödsskjutningar men säger att dödligt våld var vanligare i slutet på 80-talet. Det var alltså dödsskjutningar det handlade om, inte dödligt våld generellt. Men oavsett, det var en annan typ av våld i slutet på 80-talet, det var mer självsanering bland kriminella så att säga. Det var små grupper som gjorde upp, oftast långt från vanligt folk. man sprang t ex inte in på restauranger och pepprade vilt med automatvapen bland gäster. Då visste man att det som skedde det skedde i väldigt snäva kretsar med extremt liten risk för utomstående att drabbas. Så är det inte nu. Stor skillnad alltså. Sen har sjukvård blivit bättre. Mobiltelefonen har tillkommit, bättre akutsjukvård osv. Och inte minst att det är värst i Sverige i hela Europa… När det minskar i andra länder så ökar det här. Det är ingen bra trend. Jag kan också tänka mig att den där 12-åringen som blev våldtagen i Stenungsund och där polisen inte ens orkade förhöra den kände gärningsmannen under 1 års tid faktiskt anser att det är ett ganska rejält sammanbrott…

Sen det där att man ALLTID kommer in på dödsskjutningar när man pratar om otrygghet osv. De finns massor av andra brott som nog orsakar mer oro bland gemene man än just dödsskjutningar. Bor man i ett område där det aldrig har skjutits men där man blivit knivrånad tre gånger och misshandlad fyra så är man nog mer orolig för det än om det skjuts i Biskopsgården. Där det skjuts är såklart folk väldigt oroliga men det skjuts faktiskt inte överallt. I alla fall inte än så länge även om det ser mörkt ut på Kam… den fronten. Däremot så knivrånas det, våldtas det och misshandlas det nästan överallt. Och för tjejer är nog våldtäkt den största rädslan tror jag, inte skjutningar. Men man kommer ALLTID in på dödsskjutningar av någon anledning. Sarnecki säger att skjutningar är det allvarligaste och så är det ju där det sker men om det skjuts i Biskopsgården eller Rinkeby så bekymrar det inte lika mycket som knivrån, våldtäkter och misshandel där man bor. Och de sakerna sker överallt! I varje liten by numera!

PL: Men förra året så (något ohörbart) anmäldes 22 000 sexualbrott i Sverige, den kurvan går ju också bara uppåt?

JS: Ja men där är det mycket mera komplicerat, där vet vi faktiskt inte, vi forskare kan inte bedöma om sexualbrotten verkligen ökar eller om det, så att säga anmälningarna som ökar därför att det är så att vi har genomfört ett antal utvidgningar av lagstiftningen, vi har också mycket mera medveten befolkning som anmäler flera sådana brott. Dessutom så diskuteras de så mycket i allmänna debatten att folk är mera benägna att uppge både till polisen och i olika typer av undersökningar.

Jaså, så det är mycket mer komplicerat? Vet vi inte? Vi har faktiskt faktiskt något att gå på och det är anmälningar, det finns inget bättre än så länge. Han försöker med Ökad Anmälningsbenägenhet™ kombinerad med att man inget vet.

Men hur ser det ut med anmälningar om sexualbrott?

Sådär. Det har ökat från 37 st per 100 000 inv 1980 till 212 st 2016. Det orsakas inte av vare sig anmälningsbenägenhet eller utvidgad lagstiftning. Inte ens om man kombinerar de bägge förklarar det en ökning på nätta 473%. Glöm det!

Men anmälningsbenägenheten då? Folk är ju så jädra medvetna nu vilket de då tydligen inte alls var förr i tiden när vi levde i grottor med stampat jordgolv på 80-, 90-, och första halvan av 00-talet? Hur ser det ut med Den Ökande Anmälningsbenägenheten™?

Det enda försöket att mäta den är från NTU och de började först 2005. Där kan vi se att anmälningsbenägenheten 2005, vilket vi kan räkna som året då vi flyttade ut ur grottorna och blev civiliserade, var 11% och 2016, som är senaste året som siffra finns, var den… också 11%. Exakt samma alltså. Men hur ser det då ut med de anmälda brotten per 100 000 invånare mellan 2005 och 2016? Det borde ju då rimligtvis vara ungefär detsamma? Kanske nån lite ändring på marginalen upp eller ner?

En ökning med 50%, från 141 anmälda 2005 till 212 anmälda 2016. Trots att den mäktiga Anmälningsbenägenheten™ är samma?

Eller ska man ta mellan 2010 och 2016? Då, 2010 alltså, var anmälningsbenägenheten 23% för sexualbrott medan den 2016 var 11%. Mer än en halvering av anmälningsbenägenheten! Men det var ingen ordentlig minskning av antal anmälda sexualbrott mellan 2010 och 2016 utan det var en ÖKNING med nästan 13% från 188 till 2012 anmälda per 100 000 invånare. Så ordentligt minskad anmälningsbenägenhet och samtidigt ökat antal anmälningar. Det matchar inte…

Detta får alltså en professor i kriminologi till man inte vet någonting men att det man vet är att anmälningsbenägenheten har ökat från 11% till 11% mellan 2005 och 2016 eller minskat från 23% 2010 till 11% 2016. Så svenska forskare och professorer klarar alltså inte av att dra några slutsatser utifrån de siffrorna? På riktigt…?

Och vad säger egentligen Brå om mörkertal, anmälningar och brottslighet? För det är ju så att ökad anmälningsbenägenhet betyder minskat mörkertal. Och tvärtom.

Det där säger Brå om just mörkertalets påverkan på ökad eller minskad brottslighet. Det kan man ju faktiskt tycka att en professor i kriminologi borde känna till? Jag hittade det genom att söka på ”Mörkertal” på Brå och vips, första förslaget. Så svårt var det. Men det verkar Sarnecki inte känna till alls eftersom det han säger är ju i princip tvärtom? Trots stadig ökning av antal anmälningar även per 100 000 invånare sen åtminstone 30 år så säger han att man inte vet mer än att det är ökad anmälningsbenägenhet? Han säger att man inte vet om det ökar när Brå slår fast att om ökningen i antal anmälningar sker under en tidsperiod av ett par år så följer det den faktiska brottsligheten relativt väl. Så vi har Brå som tydligt, och rimligt, slår fast en sak och sen har vi professor Sarnecki som säger tvärtom mot Brå och all samlad kunskap och statistik som finns. Sarnecki har faktiskt helt fel enligt all expertis, kunskap och statistik som finns på området!

PL: Men just den här benägenheten att anmäla, ser vi det i andra brottskategorier också?

JS: I.. Det är jag inte alla andra brottskategorier men jag skulle vilja säga att det gäller generellt under ganska lång tid olika typer av våldsbrott och andra kränkningar av integriteten. Och det är bra va, människor ska inte finna sig i att bli tafsade på, att bli utsatta för sexuella övergrepp för att bli slagna. Men det att människor anmäler mera, att människor rapporterar flera sådana brott till olika typer av undersökningar behöver inte automatiskt betyda att de här brotten ökar.

Nej, vi ser inte den där benägenheten att anmäla, inte bland sexualbrotten heller så programledarna kan säga det till Sarnecki nästa gång. Det går lite upp och lite ner vid de andra brotten. Återigen så kommer Sarnecki dragande med anmälningsbenägenheten trots att det inte finns minsta lilla som ens antyder att den har ökat. Och återigen, Brå säger att om anmälningar ökat över tid så följer att den faktiska brottsligheten också ökar oavsett mörkertal. SVT och Sarnecki har faktiskt rent objektivt sett helt fel här.

PL: Vi pratar ju ibland om särskilt utsatta områden där kriminaliteten är högre än på andra ställen, är brottsligheten mer koncentrerad till vissa områden nu jämfört med tidigare?

JS: Det är svårt att säga om den är mera koncentrerad men det finns definitivt koncentrerad till de här områdena. Och det här är gammal kriminologisk kunskap, amerikanska forskare i Chicago har upptäckt detta för 100 år sedan och byggt väldigt många olika teorier och olika typer av åtgärder på det här. Men det är sant att i vissa områden är brottsligheten mycket hög och där behövs det olika typer av väldigt, så att säga, omfattande åtgärder. Dels för att bekämpa t ex skjutningar, det är polisiära åtgärder, men också långsiktiga åtgärder som syftar till att nästa generation av unga människor inte hamnar i samma läge.

PL: Skärpta straff är ju många politiker inne på, vad gör det?

JS: Ja det beror ju på vilka brott vi talar om men generellt sett så vet vi från forskningen att det som är riktigt verksamt det är att åka fast, att åka fast tidigt. Så att jag om jag hade en påse pengar och skulle satsa dem på nåt skulle jag satsa i huvudsak på att öka upptäcktsrisken vilket i det här fallet idag betyder fler poliser och mera effektiv polis. Att prata om högre straff det är så att säga låter bra i riksdagen, det låter bra i politiska debatter men det påverkar väldigt lite den faktiska brottsligheten.

Jag kan GARANTERA att om man låste in de 300 mest brottsaktiva i t ex Stockholmsområdet under lång tid i stället för att ge dem en mängdrabatter och lättvindigt släppa ut dem hela tiden vid deras enorma mängder av brott så skulle det högst påtagligt påverka brottsligheten där. Så jag skulle nog säga att det påverkar den faktiska brottsligheten rätt ordentligt om man låser in dem. Men det är ju bara lilla jag det. Så Sarnecki har troligtvis faktiskt mest fel här.

PL: Lite kort, var tycker du det politiska fokuset bör ligga om inte på de skärpta straffen men även polisen som man pratar om?

JS: Ja jag tycker att det politiska fokuset måste liga på att minska brottsligheten, minska skadorna orsakad av brottsligheten. Men idag är debatten så oerhört indignerad, det är så oerhört inriktad på nån sorts upprördhet över brottsligheten och upprördheten förebygger sällan brott.

PL: det blir slutordet, tack så mycket Jerzy Sarnecki för att du kom hit.

Ja folk är upprörda därför att såna som Sarnecki sitter och relativiserar och snickesnackar massa skit som går emot all tillgänglig kunskap som finns samtidigt som folk drabbas av det som enligt Sarnecki inte finns.

Det var alltså hans medverkan i Morgonstudion idag. Plus mina tankar och sånt under varje stycke.

Men han har ju synts ännu mer på SVT, på samma tema så att säga.

Han tycker där att det är överdrivet, att det finns så många andra saker att oroa sig för. Men det mesta är sånt som han också sa vid besöket på Morgonstudion. Alltså, det är faktiskt mestadels fel.

Det är ett klipp på ca 2 min på sidan också och det som sägs där står också i artikeln.

Men det var med en enhetschef från Brå också i klippet

Så en enhetschef på Brå kan inte säga att en ökning av utsattheten för sexualbrotten de tre senaste åren i NTU, på 140% beror på faktiskt ökat antal brott? Utan man tycker det är mycket bättre att lalla om ”attitydsförändringar”? Really? Vad fan har har vi NTU till om inte ens Brå själva bryr sig om sina egna siffror man fått fram?

Och de har en ny variant som ska gälla framöver, NTU Lokal. Och då blir det ännu värre siffror, då pratar man inte 140% längre utan 370%… Men visst, prata ni om ”attitydsförändringar”…

Allt det här kokar ner till att Sarnecki, SVT och Brå faktiskt har mestadels fel i vad de säger. ALL fakta som finns tillgänglig visar att de faktiskt mest har fel.

I gårdagens inlägg konstaterade jag att DN faktiskt hade helt fel i sin faktagranskning. Det är inte dåligt av en av de största tidningarna att ha tokfel i en faktagranskning…

MVH

MiT

Lämna en kommentar

73 kommentarer

 1. weasel

   /  05/14/2018

  Om jag förstår Sarnecki rätt så är det så att….vi har ett mycket allvarligt problem som inte är ett så stort problem eftersom det finns andra problem , samt att det inte egentligen är något större problem med bilbränder, stenkastning mot ambulanser , skottlossning mot polishus och gruppvåldtäkter eftersom inget av det syns i kolumnen över ”dödligt våld” …?
  Tack, då vet vi, ”professor” Sarnecki :/

  Svara
  • Den här Sarnecki verkar inte haft tur i genlotteriet, om man säger så. Snarare har han nog halkat in i medierna p.g.a. diskriminering genom ägarförhållanden eller liknande.

   Med tanke på det yrkesval han själv har gjort har vi nog inte heller att göra med någon potentiell nobelpristagare i fysik eller matematik, om vi säger så…

   Således är sannolikheten stor att det inte är den logiska sidan som styr hans medvetande, snarare kanske någon hemlig sekt som intalat honom om hans förträfflighet på något vis. Jag misstänker någon form av rasism, samt tron på sin egen utvaldhet av Demiurgen. Det är typiskt för lågresterande individer.

   Kanske har ett trauma i barndomen bidragit, eller kanske mer det yttre nederlaget, vilket kan ha lockat in hans ego in i sekterismen? Sektmedlemmar ljuger. Det ingår i de flesta sekters plan om världsherravälde. De tror ofta att de är visa när de följer olika psykopatiska doktriner/protokoll, som utsett sig själva att vara visdom och sitta på ”sanningen”, fastän vi alla vet var det förmodligen kommer sluta … som vanligt …

   Nåväl. Man behöver inte vara ohövlig om lågt IQ. Det kan ju drabba vem som helst. Alla kan inte se ut som toppmodeller och ha en hjärna med högt IQ som kan läsa tabeller och dra rimliga slutsatser, men det är ju synd att dra fram dem i medierna hela tiden och göra dem till åtlöje så här. Jag tycker synd om Sarnecki.

   Svara
   • weasel

     /  05/14/2018

    Njaa…jag tror inte att det är något större fel på Sarneckis IQ.
    Såvida han inte är så pass förståndshandikappad att han inte ens kan knyta sina skor ( och det kan han bevisligen ) så kan han tolka siffrorna korrekt.
    Det är helt enkelt bara viljan som saknas.
    Sarnecki är en lögnare och en propagandist- men dum i huvudet är han inte.
    Däremot tror han uppenbarligen att tv-tittarna och tidningsläsarna är dumma i huvudet.

    Svara
    • IQ för att knyta skor behöver nog inte vara särskilt högt, men visst, låt oss anta att han INTE är så dum i huvudet att han tror på vad han själv säger, vilket innebär att han blåljuger medvetet.

     Frågan uppkommer då: – Varför ljuger han? Det måste i så fall ligga något sjukt intresse bakom, vilket verkar fullt rimligt. Han är inte heller ensam om att blåljuga.

     Sekterism är fullt rimligt. Idioter drabbas av det hela tiden.

     Det enda som kommer i åtanke är att han och de som visar upp honom följer en destruktiv sekts instruktioner som lett till det här.

     Med tanke på att det, helt evident, är destruktivt mot Sverige så är frågan om det inte bör betraktas som folkförräderi eller landsförräderi, om man anser att det är en slags krigföring som pågår?

     Svara
     • Jonas

       /  05/15/2018

      Alla sekter som intalar sina följare att de är speciellt utvalda av gud är farliga.

     • Du har nog rätt i princip. Jesus, som mediterade flitigt, menade att Gud fanns i varje människa och var medmänsklighet.

      Det skiljer sig en aning, från de allra flesta sekter.

      Jesus lade Gud som ett högre inre medvetande i varje människa och därmed även ansvaret på individen självt att lyssna på sitt inre, istället för på en sektledare. Det är kraftfullt.

      Likväl så antar även kristendomen olika sekteristiska former som tror sig sitta på sanning och utvaldhet, kräver underkastelse, hotar sina sektmedlemmar och begår ogudaktiga handlingar.

     • weasel

       /  05/15/2018

      Visst, självklart ligger det ett sjukt intresse bakom lögnerna .
      Och det sjuka intresset är att till varje pris försvara massinvandringen och ”mångkulturen”. Och alla försvarsmetoder är tillåtna ; inklusive bortförklaringar, lögner och relativiseringar.
      Ett intresse som Sarnecki delar med typ 80 % av sveriges journalister och politiker.
      Om sedan detta intresset beror på ekonomiska skäl eller ideologiska skäl eller bara på en önskan att känna sig god är en helt annan – och mycket lång… – diskussion.
      Men ingen kan inbilla mig att en utbildad kriminolog kan vara så dum att han inte ens begriper att det finns en korrelation mellan ökad brottslighet och ökad invandring. Till och med en sjuåring är kapabel att dra slutsatser när sjuåringen ser att 98 % av de som är dömda för gruppvåldtäkt har utländsk bakgrund – och såvida professor Sarnecki inte befinner sig på en lägre mental ålder än sjuåringen borde han också kunna se en korrelation.

     • De flesta sociologer vet att det ofta finns ett samband mellan invandring och brottslighet.

      Inte enbart p.g.a. att brottslingar byter land p.g.a. polisens punktmarkeringar i det land de kommer ifrån i syfte att förebygga brott, såsom sig bör, men även p.g.a. att invandraren lättare hamnar i underläge i det nya landet, p.g.a. språk, avvikande kultur fördomar, erfarenheter och efterdomar, vilket givetvis skapar tykna våldsamma bitterfittor med drogproblem. 1+1=2

      SD, vars medlemmar ofta viftar med Israels flagga, samt resten av det politiska spektrumet som gärna fjäskar med kippa, d.v.s. den politikeradel som vandrat mot monopolkapitalism de senaste 30 åren, denna politikeradel vill ofta vill ignorera att det är vetenskapligt evident att mer jämlika samhällen har lägre mordfrekvens. Politikeradeln har höga arvoden nu och tillhör de 10% som skor sig och vill inte veta av mer jämlikhet i samhället.

      Allt detta förstår man rent instinktivt, men man kan även titta på realiteterna givetvis.

      Det vissa inte förstår, p.g.a. fulmedias lögner, är att kanske särskilt att de som arbetar med migranter börjar inse ytterligare kulturella/religiösa saker som särskilt verkar belasta en viss sekts män, rent generellt, men heller inte alla.

      Frågan är varför Sarnecki (eller annan individ) inte förmedlar den kunskapen och bara sitter där och blåljuger, vilket öppnar upp för rasister och konfliktskapare att beskriva verkligheten?

      Min slutsats är att han (och den galna sekt han förmodligen tillhör) tror sig gynnas av det kaos och den konflikt som sannolikt kommer uppstå vid en viss punkt. Det är sannolikt den punkt då han och hans gelikar lägger benen på ryggen från Sverige, förmodligen till USA eller npgot skatteparadis.

      Det är lättare för dem nu, än vad det var förr att fly spektaklet p.g.a. alla avregleringar av kapitalmarknaden som genomförts.

      Men vart ska de ta vägen om alla länder genomgår upplysning till sekularism/ateism, nationell självständighet, demokrati och socialism och kaoset försvinner? Då är det kört för alla girigbukar som lever på konflikt. Därför vill de förmodligen sprida extrema former av andra sekter dit de kan.

      Men en sekulär/ateistisk nationell demokratisk socialistisk kombination avslutar deras fullt lagliga kriminalitet tvärt och skapar fred och välstånd i hela världen.

      Det är den kombinationen som konfliktskaparna ogillar mest av allt och det är sannolikt därför de stöttar extrema sekter i Syrien såväl som i Sverige och med stor sannolikhet begår statsministermord och andra maffiamord när de inte får de krig som de vill ha.

      Det finns bara ett ställe i världen där en maffia-lik girigbuks-sekt inte blandar folk och kulturer och det är Palestina. Där har de lyckats ställa folket mot varann i olika organisationer och där har de decimerat dem och drivit bort dem från deras mark, samt kallar nu landet som de stulit i strid med FN:s resolutioner för ”Israel”. Att kalla det för apartheid är att skönmåla saken, för inte slaktade Sydafrika sina svarta eller fördrev dem från landet. Och är det inte så, framlägg gärna evidens som pekar i en annan riktning!

      I media spottar ingen på den etniska rensningen och den olagliga stölden, men herregud vad förfärligt om en gammal tant säger något rasistiskt i ilska över en nyhet! Då ska hon minsann dras till domstol och skämmas. Men var är skammen i Sverige, väst, USA eller Israel?

      Det finns Israeler som känner skam och gått ur sekten, blivit kristna eller ateister, ex. David Cole, semiten med judisk bakgrund, som avslöjat åtminstone en av den sektens alla lögner, även om åratal av hårt arbete med lite mat, samt total ödeläggelse på slutet givetvis gjorde att många i den sekten fick lida många år och att många strök med, men för sektledarna ligger givetvis aldrig det fokuset på alla de folk som fick lida under Hitlers eller andra fascisters globalistiska projekt, men enbart på deras egen sekt.

      Om det således inte är den sekterismen som styr media med konfliktskapande rysshets, drev mot normalt nationella politiker, propagerande för konfliktskapande ”mångkultur”, avpixlingar av grova brottslingar, etc., vad är det då som styr den till denna konfliktskapande idioti?

      Min fråga till dig är om du tror att brottsligheten skulle vara så hög, ens med invandring, om den hade skapats med ett bättre val av riktiga flyktingar, typ sekulära, ateister eller kristna med relevanta utbildningar som flytt konfliktskaparna med barnfamiljer?

      Hade integration och assimilation skapat mindre kriminalitet och konflikt än s.k ”mångkultur” i kombination med hög arbetslöshet och hög ojämlikhet?

      Hade nationell stolthet och mer jämlikhet människor emellan skapat mindre kriminalitet?

      Jag tror det. Dessutom tror jag att vi kan skapa detta och rädda Sverige, men i min mening är inte SD, AfD eller NMR eller de andra partierna i riksdagen svaret, men en stor del av problemet som monopolkapitalet lever på. Lösningen måste vara traditionellt vänster och valsamverkande, men absolut inte naivt liberalt, inte globalistiskt, inte för EU, inte rasistiskt, inte socialpolitiskt höger, men traditionellt vänster, såsom vänstern var förr, med ryggrad, INNAN fegheten och korruptionen.

      Visst ska f.d. sektmedlemmar få vara med i vårt samhälle om de begår apostasi från eländet, men de ska fan inte få sitta och ljuga i TV utan att bli motsagda eller få hålla på med sin idioti annat än på mentalsjukhus i min mening. Religionsfrihet får naturligtvis aldrig innebära samhällsomstörtande verksamhet.

 2. weasel

   /  05/14/2018

  Vidare är det så att antalet rasistiska hatbrott har minskat med uppskattningsvis 97 % .
  Statistiken visar i och för sig andra siffror , men de tror jag att man kan förklara med ändrade attityder och ökad anmälningsbenägenhet. Och dessutom finns det ju andra problem i samhället och eventuellt är det ju så att vi kommer att se en minskning av rasistiska hatbrott så därför är sådana ingenting att bry sig om. Och jag tycker inte att man ska vara upprörd över rasistiska hatbrott för det är bara populistiskt att vara det.
  Professor Weasel.

  Svara
 3. lensof

   /  05/14/2018

  Jag brukar inte ha problem med att ta till mig en text eller förstå vad människor menar när de pratar. Snarare är det vad jag jobbat med i många år.

  Men den där Sarnecki förstår jag inte. Inte vad han säger eller vad hans syfte är med det han säger.

  Fast det kan bero på att jag inte har någon TV sedan några år. Jag har nog blivit snicketisnackresistent.

  Svara
 4. Rikard

   /  05/14/2018

  Hej.

  Hur ser det ut med IT-relaterad brottslighet över tid?

  Var den likadan 1965 som 2005 i omfattning, belopp, skador med mera?

  Eller har förekomsten av datorer, betalkort och så vidare medfört en ökning både i vilka brott som kan begås, ökning och förändring av metod, ökning och förändring av vem den kriminelle är med mera?

  Som jag förstår professor Judas, jag menar Sarnecki, så kan IT-kopplad brottslighet inte ha ökat med ökad förekomst av relevanta teknologiska system.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Svara
 5. G

   /  05/14/2018

  Ja… helt otroligt. Fantastisk genomgång och transkribering. Kriminologer. Man kan ju tro att vi har enorm brist på kompetenta kriminologer i Sverige. Om man ska gå efter vilka som av media blir tillfrågade för att uttala sig om ditten och datten så verkar det typ bara finnas 5 kriminologer i hela Sverige, och då har två av dessa slutat med kriminologi för att istället börja med krimideologi, vilket media själva verkar uppskatta med tanke på hur ofta krimideologerna syns och hörs i media.

  Svara
 6. G

   /  05/14/2018

  Svara
 7. beornshus

   /  05/14/2018

  Orkar varken läsa eller lyssna på den mannen mera, han är inte ens utbildad sociolog (möjligen dyngspridare).

  Svara
  • Ojdå. Det måste ha varit en VÄLDIGT STOR ökning i anmälningsbenägenheten. Hur stor har den anmälningsbenägenheten varit i procentuella tal om brottsligheten ”minskat” under den här tiden? 🙂

   Svara
   • weasel

     /  05/15/2018

    ”Min fråga till dig är om du tror att brottsligheten skulle vara så hög, ens med invandring, om den hade skapats med ett bättre val av riktiga flyktingar, typ sekulära, ateister eller kristna med relevanta utbildningar som flytt konfliktskaparna med barnfamiljer?”

    Nej, jag tror ( eller snarare ”vet” ) att den skulle ha varit avsevärt lägre.

    ”Hade integration och assimilation skapat mindre kriminalitet och konflikt än s.k ”mångkultur” i kombination med hög arbetslöshet och hög ojämlikhet?”

    Det är ju svårt att bevisa hur X hade varit i en hypotetisk parallellverklighet, men jag är beredd att sätta mitt liv på att det är så.

    Svara
    • Rikard

      /  05/15/2018

     Hej.

     Varför hypoteser, när vi kan jämföra med Japan och Sydkorea?

     Eller Sverige före 1980 respektive efter 2000.

     Kamratliga hälsningar,
     Rikard, fd lärare

     Svara
     • weasel

       /  05/15/2018

      Där har du onekligen en poäng…

 8. MiT

   /  05/14/2018

  Så hon som låtsas kunna saker och ting och som också låtsas vara vetenskaplig men som tror att ökningen av sexualbrott beror på #metoo ska tydligen börja på SVT…

  Svara
  • Bamse

    /  05/15/2018

   Jaså hon ja. Som i sin nyutgivna bok om hur man ska bli bättre på vetenskap ”bevisade” mansplaining med undersökningar om att män talar mer, avbryter oftare (utan att ta någon hänsyn till vad som sägs, varför någon avbryts) etc. Ett annat exempel var det där när Trump talade om ”last night in Sweden” när ju ingenting aaaaalls hade hänt i Sverige just i går kväll…

   Det ska sägas att det fanns bra poänger i hennes bok (Larmrapporten) också. Men hon är knappast alltid så neutral och vetenskapligt objektiv som hon vill låta påskina.

   Svara
  • Ivar L

    /  05/15/2018

   Det som är så extremt tråkigt med Emma Frans är att hon nästan är seriös men just i frågor närliggande feminism är hon det inte. Och då faller ju allt, hur vet jag när hon i andra fall väljer att tumma på seriositeten. Egentligen är det värre än opinionsbildare med en agenda för de läser man ju alltid med vetskap om att de har ett budskap. Emma skall ju lära folk att vara objektiv och så väljer hon själv att inte vara det när det passar hennes agenda. Så otroligt oseriöst.

   Svara
 9. MiT

   /  05/14/2018

  *https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155638324798231&set=a.10150320256993231.346950.560498230&type=3*

  Svara
 10. MiT

   /  05/14/2018

  *https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155685716798251&set=a.454058298250.239724.644748250&type=3*

  Svara
 11. MiT

   /  05/14/2018

  Lamotte ska till Växjö för att prata om böneutrop på onsdag
  https://www.facebook.com/events/1761818550549096/permalink/1761818563882428/?ref=3&action_history=null
  *https://www.facebook.com/events/1761818550549096/permalink/1761818563882428/?ref=3&action_history=null*

  Svara
 12. Mjölner

   /  05/14/2018

  Cirkushästen Sarnecki gnäggar falskt. Snacket ligger på åsnenivå.
  Det är inte bra att stiga upp för tidigt då munnen går och hjärnan fortfarande sover.

  Svara
 13. Olof

   /  05/14/2018

  Vid det här laget tror jag inte Sarnecki ens skulle säga det om han ändrade uppfattning. Han är liksom lite för investerad i sina tidigare uttalanden. Men det är ju därför man benämner honom och hans gelikar krimideologer…

  Svara
 14. MiT

   /  05/14/2018

  *https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10155638988848231*

  Svara
 15. Ulf Kristoffersson postade nyligen en kepsbild på sig själv. Är det hans valmotto i likhet med Trumps ”Make America great again”?

  Svara
  • QED

    /  05/15/2018

   ”Act C of 2012 on the Criminal Code, Section 335: Use of Symbols of Totalitarianism” Ministry of Interior of Hungary. p. 97. Retrieved 21 February 2017. Any person who: a) distributes, b) uses before the public at large, or c) publicly exhibits, the swastika, the insignia of the SS, the arrow cross, the sickle and hammer, the five-pointed red star or any symbol depicting the above so as to breach public peace – specifically in a way to offend the dignity of victims of totalitarian regimes and their right to sanctity – is guilty of a misdemeanor punishable by custodial arrest, insofar as the did not result in a more serious criminal offense.”

   https://en.wikipedia.org/wiki/Red_star

   Svara
  • G

    /  05/15/2018

   ”Så förklarar Ulf Kristersson ”kommunist-stjärnan” på kepsen

   ”Röda stjärnan”, kommenterar en användare på Instagram när Ulf Kristersson publicerar en selfie från joggingspåret inför söndagens partiledardebatt. Men Kristersson bedyrar att det inte är en ”kommuniststjärna” på kepsen. – Det är min favoritdesigner, säger han till Nyheter Idag.

   På huvudet bär Kristersson en keps med en röd stjärna, misstänkt likt en kommunist-stjärna. Nyheter Idag visade upp bilden för Kristersson inför partiledardebatten och bad honom förklara sig.

   – Det är min favoritdesigner, Shanghai tang. Det är ett Hongkong-märke, jag har köpt en del kläder därifrån tidigare, skrattar Kristersson.”
   https://nyheteridag.se/sa-forklarar-ulf-kristersson-kommunist-stjarnan-pa-kepsen/

   P.S.
   @hllviken ”Ulf Kristoffersson postade nyligen en kepsbild på sig själv” 😛 😛 😉

   Svara
 16. Pelle2

   /  05/15/2018

  Ot:
  Anders Lindberg på Aftonbladet skriver en fantastisk ledare där han menar att dom som är för en mer eller mindre fri invandring blir tystade av media och framförallt SD,s anhängare.
  Vet inte om man skall skratta eller gråta.
  Sådana som Lindberg är ju dom som kallar alla dom som inte delar hans syn på flyktingpolitik för rasister och nazister. Dom brukar ju också rent generellt kalla all kritik
  mot deras ideologier för hat…

  Han menar också att Sd behandlas med silkesvantar i debatter eftersom programledare numera tydligen säger att SD inte är där och kan försvara sig mot kritiken. Detta är ju dock standard….

  Man skall ju heller inte glömma alla ”goda” som excellerar i att försöka få arbetsgivare att ge folk som inte delar deras åsikter sparken och att se till att de som inte delar deras åsikter och driver företag skall bojkottas.

  Maken till hycklare får man leta efter !
  https://www.aftonbladet.se/ledare/a/9mQkxw/hitler-ar-inte-i-studion-och-kan-forsvara-sig

  Svara
  • Melmac

    /  05/15/2018

   Är det någon som tar den ”fubbicken” på allvar? Hitler-kortet känns ganska 2015 nu!

   Svara
  • weasel

    /  05/15/2018

   Herregud, vilken vansinnigt infantil krönika.
   Lindberg lyckas än en gång, mot alla odds , överträffa sig själv.
   Resonemanget i krönikan är ungefär ”Eftersom någon som kallar sig Oden Korsriddare skickar dumma mejl till Henrik Schyffert så är Jimmie Åkesson Adolf Hitler.
   :/

   1995 genomfördes Psykiatrireformen i Sverige. Mentalsjukhusen stängdes eftersom man ansåg att psykiskt sjuka människor skulle integreras i samhället.
   1997 blev Anders Lindberg ledamot i SSU.

   Svara
 17. lensof

   /  05/15/2018

  OT. Men säger en del om det kulturella klimatet i Sverige.

  Nina Stemme får Birgit Nilsson priset i år, ett pris inom klassisk musik som kan ses som musikens nobelpris . Hon anses bl.a. vara en av väldens bästa Wagnersångare vilket har fått den betydligt blekare Malena Ernman att hävda att Stemme är nazist, rasist m.m. och bör bojkottas i Sverige. För inte får man sjunga Wagner, det var ju musik som Hitler gillade.

  Så kan man döpa om avundsjukan och sin egen oförmåga. Så kan man försöka klassa ut dem som har hela världen som arena när man själv kluckar runt i ankdammen och kvackar fram sina sångläten.

  Svara
  • weasel

    /  05/15/2018

   Vi får väl hoppas att Kent Ekeroth lyssnar på Malena Ernman så att Malena kan börja bojkotta sig själv 🙂

   Svara
 18. MiT

   /  05/15/2018

  Svara
 19. MiT

   /  05/15/2018

  Svara
  • Grodan Boll

    /  05/15/2018

   Jag anser att varje bokstav i Koranen är sann. Betyder det att jag rättfärdigar förtryck av män, kvinnor eller någon annan? Nej, det gör det inte!

   Då behövs inget tolkas och det är bara för oss kuffar att läsa innantill.

   Svara
 20. MiT

   /  05/15/2018

  Svara
 21. Ivar L

   /  05/15/2018

  Dessutom har han fel när han säger att media inte diskuterade våldsbrottslighet på 80-90-talen. Det var oerhört mycket snack om ”våldsspiralen”. Jag minns att jag på den tiden tyckte det var lite överdrivet till och med.

  Svara
 22. G

   /  05/15/2018

  ”Tecknaren som utmanade Hitler

  Nu visas utställningen ”Ragnvald Blix – karikatyrtecknaren som utmanade Hitler” på EWK-museet i Arbetets museum.

  Carina Milde, intendent vid EWK-museet, och Andreas Åhs, redaktör för boken om Ragnvald Blix, i utställningen.
  …..
  – Angelägenheten för oss är att vi går till ett val här i höst. Man kan titta på bilder som har ganska tydligt genklang till det samhälle som vi har både nationellt, men också internationellt, säger Carina Milde, intendent vid EWK-museet.

  Hon varnar för krafter som vill begränsa rörligheten och demokratiska rättigheter, och som går på etnicitet och religion.”
  http://www.folkbladet.se/kultur-noje/tecknaren-som-utmanade-hitler-om5288772.aspx

  Känner ni igen namnet. Nej, begränsa rörligheten lite går ju inte, för om man begränsar rörligheten så fungerar nog inte konceptet #jagsitteristället….

  ”Vanliga stockholmare sitter och tigger!”
  https://toklandet.wordpress.com/2017/02/02/vanliga-stockholmare-sitter-och-tigger/

  ”Stockholm Direkt plockar bort sin fejknyhet utan förklaring”
  https://toklandet.wordpress.com/2017/02/03/stockholm-direkt-plockar-bort-sin-fejknyhet-utan-forklaring/

  Svara
 23. G

   /  05/15/2018

  ”SVT:s tips mot fake news: Undvik alternativa medier

  SVT väljer att intervjua invandringsförespråkaren Jesper Strömbäck för att förklara hur man inte blir lurad av fake news.”
  http://www.friatider.se/svt-l-r-folket-hur-man-undviker-fake-news-l-s-inte-alternativa-medier

  ”Så blir du inte lurad av fake news

  Fake news och alternativa fakta är idag vardagsmat i sociala medier. Jesper Strömbäck, professor i journalistik berättar hur du ska tänka för att inte luras. Starta klippet ovan”
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/sa-blir-du-inte-lurad-av-fake-news

  Svara
  • Motkraft

    /  05/16/2018

   1. PK-människor som sprider rädslan för ”fake news” nämner sällan några exempel på denna hemska företeelse. Eftersom de egentligen vet att ”fake news” för dem är ”sanningar jag inte vill andra ska höra”. De vill stävja ”fel åsikt” inte ”fel fakta”.

   2. Rådet att lita på traditionella medier blir ju absurt eftersom det där lättare går att hitta exempel på fake news där.

   3. Det skapar naturligtvis inte en sannare bild av verkligheten att ta in nyheter från flera PK-medier då de flitigt rapporterar varandras nyheter utan källkritik. Dessutom så får vi ju ofta del av PK-medias rapportering vare sig vi vill eller inte, och *alternativmedia* ger en chans till att få ytterligare infallsvinklar och fakta som inte redovisats av PK-media. Dvs PK-media tillsammans med alternativmedia ger den mer mångsidiga rapporteringen professorn påstår sig vara ute efter.

   4. Men mest löjeväckande blir sista rådet, att se på vilken underliggande fakta en artikel bygger på. Det är ju där PK-media brister, de nervärderar fakta och döljer den ofta. Och där alternativmedia är mycket duktigare på att ge källor som går att verifiera själv.

   Min tippning är att de flesta som ojar sig över alternativmedia aldrig vågat gå in på en sida som Nyheteridag eller Samnytt. Eftersom PK-människor vill ha sin ”sanning” oberoende av vad som är sant eller inte.

   Svara
 24. G

   /  05/15/2018

  Helt blåsta i huvudet…

  ”Genusvetare: Föräldrar bör inhämta barnens samtycke innan blöjan byts

  Deanne Carson från Australien, som kallar sig ”sexualitetsexpert” vill se en förlängning av den samtyckeskultur och -lag som gäller mellan vuxna människor före fysisk beröring. Spädbarn bör enligt henne tillåtas gå med nedkissad/-bajsad blöja om de inte ger sitt uttryckliga samtycke till att mamma eller pappa byter på dem.

  Det uppmärksammade utspelet gjordes i en intervju i ABC News. Den breda allmänheten har avfärdat idén som ännu ett exempel på dagens genusvansinne men från vänsterradikalt genusvetarhåll får hon medhåll. (forts)”
  https://samnytt.se/genusvetare-foraldrar-bor-inhamta-barnens-samtycke-innan-blojan-byts/

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  05/15/2018

   Med anledning av föregående kommentar ang. fake news. Man vet ju inte längre vad som är bak och fram. Att en galen feminist tror att ett spädbarn kan kommunicera att den lämnar samtycke till blöjbyte är inte så pass otroligt att det på rak arm går att avfärda som fake news. För att citera den där Australienaren i klippet.

   -Det är koko!

   (Ursäkta, man får ju inte säga att något är koko, eftersom begreppet etymologiskt kommer från kokosnöt, och som alla vet växer kokosnötter i tropiska länder, och genom att använda ett sådant begrepp så menar man att personer i tropiska länder, oftast rasifierade sådana, är galna, vilket då per automatik är fobiskt på nästan alla nivåer och en del i en kolonial exotifiering av ”den andre”)

   Svara
  • weasel

    /  05/15/2018

   ”Genusvetare: Föräldrar bör inhämta barnens samtycke innan blöjan byts”

   Hahahahahahaha ! 😀 😀 😀 😀
   Tack.
   Det var det roligaste jag läst på hela veckan 😀

   ( Om det är ett skämt eller genusvetenskap vet jag inte, men det spelar egentligen ingen roll eftersom genusvetenskap är ett skämt )

   Svara
   • Jans

     /  05/15/2018

    Föräldrar bör inhämta barnens samtycke innan de avbryter bollspelet på motorvägen.
    Föräldrar bör inhämta barnens samtycke innan de sätter på dem flytväst inför båtfärden.
    Föräldrar bör inhämta barnens samtycke innan de sliter bort skruvmejseln som de tänkte stoppa in i vägguttaget.
    Föräldrar bör inhämta barnens samtycke innan de hindrar dem från att leka fantomen med en plastkasse över huvudet.

    Svara
    • weasel

      /  05/16/2018

     Att barnet har på sig ett par blöjor med några veckors avföring i är skäl nog för socialstyrelsen att omhänderta barnet och omplacera det , och detta även om modern ifråga är en genusvetare som försvarar sig med att hen inte har fått samtycke till blöjbyte av barnet. :/

     Jag sparar den här artikeln tills nästa diskussion med en feminist som undrar varför jag kallar mig antifeminist och anser att genusvetenskap borde förbjudas.

     Svara
  • Motkraft

    /  05/16/2018

   Det mest absurda är ju att hon egentligen förespråkar den värsta typen av att *inte* vänta på samtycke. Hon frågar någon som inte är kapabel att förstå frågan, inte är kapabel att svara och inte är kapabel att ta det beslutet även om kunde förstå frågan och svara. Och så väljer hon det påhittade svar som passar henne.

   Svara
 25. G

   /  05/15/2018

  ”Polisen har ett lägre förtroende hos ungdomar i socialt utsatta områden än i övriga Sverige. I området Hageby i Norrköping berättar ungdomar om den spända relationen mellan polis och ungdomar.

  – Det har blivit ett ”vi-mot-dem-samhälle” känns det som, säger Mahdi Wahedi som idag driver den ideella organisationen Give Back.

  Organisationen startades av två vänner som själva vuxit upp i Hageby. Idén är att finnas till för och lyssna på ungdomar som är i behov av en vuxen mentor i området.
  ..[..]..
  Men polisen i Norrköping delar inte den uppfattningen.

  – De allra flesta är positivt inställda till oss. Det är ett fåtal individer som står för kriminaliteten i ett område och utav dem så kanske vi får ett dåligt bemötande svarar Benjamin Prom, områdeschef för polisen i Norrköping.

  Så bilden ungdomarna ger stämmer inte?

  – Sådana åsikter måste vi självklart ta in in och värdera det som sägs. Det finns alltid två sidor av ett mynt och i regel så har ett ingripande som vi gjort aldrig gått till på det sättet som det blir beskrivet, säger Benjamin Prom.
  ..[..]..
  Både Mahdi och Mahdi är väl medvetna om det som ibland utspelat sig i området, men menar att det inte rättfärdigar polisens hårdhänta beteende.

  – Polisen är en väldigt viktig faktor i samhället men om de enbart gör sitt jobb som poliser och inte som människor riskerar det att förfalla. Det måste vara en mer human kontakt, säger Mahdi Bayar.”
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nar-polisen-kommer-springer-ungdomarna

  Svara
  • Jans

    /  05/15/2018

   Vill minnas att jag läst att just sådana där lokala värstingar som kommit på att de skall bli ordentliga är till mer skada än nytta när det gäller att vara förebilder i förorten. De har mer kvar av sina problematiska värderingar än man först kan tro. Vilket vi ser här.

   Svara
   • Senior

     /  05/16/2018

    Ja, man baxnar.

    -Och folk lyssnar på dem i tron att deras erfarenheter skulle vara av nytta.
    Det vore väl bättre att lyssna på skötsamma ungdomar och lära av varför de lyckas sköta sig i samma ”socioekonomiska” förhållande.

    Polisen skall vara sista alternativet, våldsmonopolet. När polisen kommer skall buset direkt och utan bråk veta att det är kört och ge upp.

    Polisen skall inte vara några j*vla fältassistenter eller sockärringar.
    Sådana finns det redan, det är när dessa gett upp och inget annat hjälper som polis skall kallas in för att med våld stävja situationen.

    Dagens dialogpoliser är ju mer fältassistenter än poliser, och det är ju precis detta som gör att folk tappar respekten för dem och käftar mot dem, de ”har en dialog” med polisen istället för att bara göra vad de blir ålagda att göra.

    Svara
 26. G

   /  05/15/2018

  ”Vingåker överväger uppmaning till föräldrar under ramadan

  I dag inleds fastemånaden ramadan och på skolorna i Vingåker överväger man nu att skicka ut ett brev till alla föräldrar där barnen uppmanas komma mätta och utvilade till skolan.

  Orsaken är att man tidigare år haft problem med barn som mått dåligt på lektionerna under ramadan.

  – Förra året hade vi ett par barn som vi märkte inte mådde bra i skolan, och de svimmade till och med, berättar Helena Edrenius (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Vingåker.

  Den gången tog man upp det direkt med berörda föräldrar.

  – Och nu ville man skicka ut ett brev; en påminnelse om att det är viktigt att barnen får mat, och att de sover sina timmar på natten för att klara av sina studier, förklarar hon. (forts)”
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/vingaker-overvager-uppmaning-till-foraldrar-under-ramadan

  Imamen: ”Man kan inte förbjuda barn att utöva sin familjs tro”

  Imamen i Eskilstuna stora moské, Abd al Haqq Kielan, reagerar på planerna från skolledningen i Vingåker att uppmana föräldrar att se till att barnen kommer utvilade och mätta till skolan under ramadan.

  – Det är ju absolut ingen ond avsikt från deras sida, utan det visar ju bara en brist på förståelse av den lite mer globalt utsträckta verkligheten. Man har en helt och hållet svensk syn på hur saker och ting ska vara, säger Abd al Haqq Kielan.

  För barn under pubertetsåldern är det visserligen inte obligatoriskt att fasta, enligt Koranen.

  – Men å andra sidan måste man ju förstå att, om hela familjen fastar och man tycker att man vill delta i en av de kanske viktigaste yttringarna av den islamiska religionen, så kan man ju inte förbjuda barn från att utöva sin familjs tro, säger imamen.

  Fasta ingår som en naturlig del i många religioner.

  – Till och med kristna förväntas ju fasta före påsk, även om man inte gör det i Sverige längre, utan tvärtom äter semlor så gott som dygnet runt, säger imamen, som menar att det skulle vara ett helt annat resonemang om det varit kristna barn som fastat.

  – Då skulle man ju naturligtvis skriva in det i kommunallagar och liknande, att fasta är något man får räkna med, och att det ska vara kortare skoldagar som man sedan kompenserar efter fastan. Det skulle man säkert ordna på sedvanligt svenskt sätt, menar imamen.”
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/imamen-man-kan-inte-forbjuda-barn-att-utova-sin-familjs-tro

  Så att det påverkar barnens skolgången på ett direkt negativt sätt spelar ingen roll….

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  05/15/2018

   Inte alls ens en gnutta provocerande…

   ”Man har en helt och hållet svensk syn på hur saker och ting ska vara…”

   Vad ska vi ersätta den här unkna svenska synen med då? En Somalisk, Chadsk eller kanske en Saudi Arabisk? Den här jävla pappskallen till imam tror alltså på fullt allvar att en kristen fasta skulle behandlas med bomullsvantar från politiker. Har han ens öppnat en svensk historiebok över de senaste hundra åren? Att plåga små barn med något så urbota jävla dumt som fasta får helt enkelt stå för honom.

   Svara
   • Frida Gustavlin

     /  05/15/2018

    Och vad är det för syltryggar till kommunpolitiker,

    Överväger att..

    …göra en uppmaning.

    Vadå överväger, gör en uppmaning eller håll truten.

    Svara
 27. Gorby

   /  05/15/2018

  Svara
 28. Jans

   /  05/16/2018

  Oj, jag hade aldrig kollat Emma Frans twitter tidigare. Djävlar vilken manhaterska hon är. Bara dräller av ”snubbar” och sedvanligt ”kompetent kvinna” ”värdelös man”. SVT-rekryteringen blir allt mer begriplig. I SvD var hon någorlunda vettig men svarade inte på berättigade frågor när hon var otydlig i sina artiklar. Så jag hade en viss reservation tidigare. Visade sig vara mycket värre än jag anat:

  Svara
 29. Gorby

   /  05/16/2018

  Svara
 1. De flesta sociologer vet att det ofta finns ett samband mellan invandring och brottslighet | Vetenskapliga partiet
 2. Journalist till attack mot mot ensidig agenda-journalistik om brott, bedriver själv ensidig agenda-journalistik om brott. | WTF?
 3. En intressant konversation med de som vill skapa återvandring och deportation | Vetenskapliga partiet
 4. Med svajande ballar – Den patriotiska gamla Sverigevänligheten från vänster behövs också | Vetenskapliga partiet
 5. Sarnecki, UG och idioter | WTF?
 6. Smått och gott från 2018, del 3. Gott nytt år! | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: