Journalist till attack mot ensidig agenda-journalistik om brott, bedriver själv ensidig agenda-journalistik om brott.

Gellert Tamas går till attack mot vad han kallar ”sifferslarvet” i debatten om brottsligheten som vi bl a kunde se i förra veckans partiledardebatt.

Han frågar sig, i sann Jerzy ”ingen vet någonting” Sarencki-anda, om brottsligheten verkligen har ökat så till den grad att det trumfar andra ämnen. Nej säger han

Brottsstatistiken för år 2017, som publicerades av BRÅ i slutet på mars, verkar inte ge något stöd åt den tesen. Snarare är det precis tvärt om. Visserligen ökade det faktiska antalet anmälda brott jämfört med 2016 helt marginellt, med 4 710 stycken till sammanlagt 1,5 miljoner, men om man tittar på den mer relevanta siffran över antal anmälda brott per invånare, det vill säga med hänsyn till den ökande befolkningsmängden, minskade antalet brott. 2017 anmäldes 15 062 brott per 100 000 invånare jämfört med 15 219 året innan.

Och bevisar det med det totala antalet brott i Sverige från ett år till nästa. Alltså varje enskilt brott. Det är ett välkänt knep för att försöka dölja stora problem inom vissa områden, används nästan jämt av agenda-journalister. Agenda-journalistik av Tamas direkt alltså, han avslöjar sig själv direkt. Det totala antalet brott är tämligen ointressant när man kollar vad som t ex orsakar otrygghet för att otrygghet inte skapas om någon kört för fort på motorvägen, nätskojat till sig pengar osv. Och det blir ännu mer ointressant när man väljer ett år till nästa!

Men hur ser det ut med det totala antalet brott från t ex år 2000 fram till 2017?

År 2000 var det 13 647 brott per 100k inv och 2017 var det 15 062. Trenden över tid är alltså att även det totala antalet ökar Gör man nedslag då och då så kan det vara små variationer upp och ner men i det stora hela så går kurvan upp. Och som antal är det inte marginellt som det är ett år till nästa utan det handlar om ca 304 000 brott. Bara ökningen mellan 2000 och 2017 motsvarar alltså 25% av det totala antalet år 2000!

Men Tamas vill hellre se år från år och tycker det är bättre. Ibland.

Denna minskning är inget undantagsfall. Antalet anmälda brott sjönk även under 2016, jämfört med föregående år. Och nedgången syns över ett brett spektrum av brottskategorier:

 • Antalet stöld- och tillgreppsbrott minskade med 3 procent

 • Butiksrån minskade med 12 procent

 • Skadegörelse minskade med 7 procent.

 • Misshandelsfallen minskade med 5 procent

 • Våld mot män över 18 år minskade med 10 procent

 • Antalet olaga hot och ofredanden minskade med 2 procent

 • Grovt fridskränkningsbrott mot kvinnor minskade med 13 procent

Han säger att brotten minskat över ett ”brett spektrum av brottskategorier” med att presentera det ovan. det är inget brett spektrum utan är noga utvalda delar för att de visar just det han vill visa. Men att jämföra med året innan och noga välja ut kategorier är faktiskt över gränsen till agenda-journalistik. Man ska givetvis kolla över många år eftersom tillfälligheter eller kampanjer från t ex polisen kan få genomslag under enstaka år, både upp och ner för en sorts brott. Väljer man att bara jämföra med året innan eller väljer år själv för att det ska passa så är man bara en simpel agenda-journalist. Och otrygghet är inget som poppar upp från ett år till nästa gissar jag, det borde vara en rätt långsam process. Om inget väldigt drastiskt inträffar alltså.

Nedan har jag för det mesta bara två årtal, 2000 och 2017. Går man in och kollar några fler årtal så kan det hända att det går lite upp och ner i de brotten genom åren och det kan faktiskt också vara så att det är början på en ny nedåtgående trend i några av fallen. Men en trend vad gäller brottslighet bestäms inte av två år. Det tycker inte jag i alla fall. Det kan vara en positiv förhoppning kanske.

Stöld och tillgrepp, där ingår det massor som t ex stöld av fordon, stöld ur/från fordon, inbrott i lägenhet/hus, häleri osv. Såna brott har troligtvis minskat pga av larm, svårare att ostört stjäla ur fordon, övervakade parkeringar, fler vakter, larm i fler hus/lägenheter, id-märkning av ägodelar osv. Så det är väl därför han väljer just den kategorin. Och vissa där har minskat ordentligt t o m! En underkategori har dock ökat ordentligt och det är en som heter ”Övriga stöldbrott kap 8”. Den har ökat från 50 st per 100 000 invånare år 2000 till 275 per 100 000 invånare 2017. Stölder i olika former alltså. Men nästan allt annat har minskat.

Butiksrån tyckte han var viktigt att nämna, de har minskat från 9 st per 100k inv år 2000 till 7 per 100k inv år 2017. Förmodligen pga av mindre pengahantering, larm, övervakning osv. Det har hållit sig runt 7, 8, 9 de senaste åren.

Han säger att skadegörelse minskar. Ja, om man bara vill kolla mellan 2016 och 2017. Kollar man från år 2000 till 2017 så ser det annorlunda ut, 1414 st per 100k inv år 2000 och 1816 st per 100k inv 2017, ökning med drygt 28% alltså. Men det ser väl inte lika bra ut som minskning med 7%. Det har varierat upp och ner under åren, 2013 t ex var det bara lite högre än år 2000.

Misshandelsfallen minskade mellan 2016 och 2017 säger Tamas. Och det stämmer. Men hur ser den lite mer långsiktiga trenden ut? Är ju nåt alldeles enormt ointressant vad som händer mellan 2 år i såna här frågor, det säger ju ingenting? År 2000 så var det 663 st per 100k inv och 2017 var det 837 st. En ökning med 26% per 100k inv sen år 2000. Låter väl inte heller lika bra som en minskning ett år till nästa. Men även här så ligger det rätt stabilt de senaste åren, det är som i de flesta kategorier en topp runt 2009 och åren runt det och går lite upp och ner.

När det gäller våld mot män över 18 år så hittar jag ingen sådan i Brås databas över anmälda brott överhuvudtaget men om man menar misshandel så finns det en sådan. Där har det varit en långsiktig minskning, det var 358 st per 100k inv år 2000 och 324 st 2017. Där var det dock en ökning fram till 2007 men sen dess är det i praktiken en nedgång hela tiden. OM det är den kategorin som Tamas menar alltså. Men det tror jag.

Tamas skriver att antalet olaga hot och ofredanden har minskat med 2%. Det är väldigt snävt i en kategori som innehåller massor av underkategorier. Kollar man totalt på själva huvudkategorin ”Hot-, kränknings. och frihetsbrott” så finns ingen minskning ens om man kollar mellan 2016 och 2017 utan en ökning. År 2000 var det 951 per 100k inv och 2017 var det 1970 st. Där gissar jag att det tillkommit en del helt nya brottstyper sen år 2000 som står för en ganska stor del av ökningen. Kanske t o m hela. Kollar man bara på olaga hot så var det en stadig ökning mellan år 2000, då det var 406 st per 100k inv, och 2007 för att sen ligga på mellan ca 505 st och 550 st per 100k inv ända fram till 2017. Det har pendlat upp och ner. Ofredande var 253 per 100k inv år 2000 och 524 per 100k inv 2017. Ökning med mer än 100% alltså. Låter väl inte heller lika bra som minskning med 2%. Men lite samma sak där, en ganska stadig ökning fast fram till 2014 som hade 593 st per 100k inv och efter det har det minskat till dagens 524 st.

”Grov fridskränkning mot kvinna” fanns inte år 2000 men ”Grov kvinnofridskränkning” fanns år 2000. Vad skillnaden är mellan de båda vet jag inte, för mig låter det faktiskt likadant. Tamas säger att grov fridskränkning mot kvinna hade minskat och det stämmer, det totala antalet har minskat från 245 st år 2016 till 213 st 2017. Blir från 2 per 100k inv till… 2 per 100k inv. Kollar man från första året den var med, 2008, så har det ökat från 29 st anmälningar till 213 st år 2017. Om man tar kvinna under 18 år, vilket Tamas INTE gjorde, så var det 50 st anmälningar totalt 2008 och 671 st år 2017, en ökning med 1242%. Men det har varit högre, 2011 var det 746 st anmälningar. Och där var det ingen minskning mellan 2016 och 2017 heller utan en ökning med ca 6%. Och här är väl skälet till att han valde ”Grov fridskränkning mot kvinna” bara och inte ”kvinna under 18 år”. Och även varför han inte valde ”Grov kvinnofridskränkning” eftersom det i princip är lika många 2016, nämligen 1886 st, och 2017 med 1878 st. Han ville ju redovisa en minskning av noga utvalt brott.

Men hans siffror säger egentligen ingenting eftersom han tycker att man ska kolla mellan ett år till nästa. Och han kommer inte med några troliga förklaringar till varför vissa brott minskar, t ex varför inte bilar stjäls lika mycket längre, och då blir det bara agendadriven propaganda över hans siffror som ska bevisa så mycket. Om man inte berättar att rånen är våldsammare med vapen, att de sexuella övergreppen har ändrat karaktär, att det är många fler brutala gruppvåldtäkter osv numera i statistiken så är man bara en agenda-journalist.

Men han fortsätter i sin text som av någon anledning finns under Aftonbladet Kultur! Direkt under hans lilla lista ovan kan man läsa det här

Antalet anmälda brott per invånare har inte bara gått ner de senaste två åren, utan även sett i ett längre tidsperspektiv. I jämförelse med exempelvis år 2009 har både antalet anmälda brott per person minskat, samt ett stort antal brottskategorier som misshandel, inbrott, rån och skadegörelse. Antalet butiksstölder har närmast halverats under denna tidsperiod.

Så där arbetar en äkta propagandamakare! Ser ni vad han gjort? Han ”råkar” välja 2009 som startår när han ska ”visa” att det även minskar över tid. Det är ingen slump utan är noga utvalt eftersom det var toppåret för antal anmälningar per capita och det blev inte fler per capita förrän år 2015. Han börjar alltså jämföra med det som var all time high för det tidigare årtalet för att bevisa att det bara blir färre och färre med tiden. Alla åren innan 2009 var det färre och först 2015 var det fler än 2009. Om man är utan agenda så väljer man ju kanske år 2007 för att få ett 10-årsperspektiv. Eller kanske 2005. Eller år 2000. Att välja just det i sammanhanget väldigt udda 2009 tycker i alla fall jag sticker ut på ett underligt sätt.

Men han kommer ju inte undan elefanten i rummet hur han än vrider på sig

Trots den positiva trenden, på kort- såväl som på medellång sikt, pekar naturligtvis inte alla siffror nedåt. Bland de brott som ökat mest, och som kanske även fått störst offentlig uppmärksamhet, återfinns våldtäkter och sexuella ofredanden, där anmälningarna stigit med 10 respektive 3 procent.

Utan han är ju tvungen att nämna sexualbrotten. Var han fått siffran 3% ifrån vet jag dock inte, ökningen för våldtäkt är ca 9,7% (är ju 10% vid avrundning) och för sexuellt ofredande är ökningen ca 4,4% och inte 3%. Men helt plötsligt så är det mellan 2016 och 2017 som gäller igen! Direkt efter att han noga valt ut 2009 som startår alltså. Tar man från hans annars noga utvalda år 2009 och jämför med 2017 så är ökningen för våldtäkt ca 24% och för sexuellt ofredande ca 55%.

2009 var det 64 st anmälningar för våldtäkt per 100k inv och 2017 var det 73 st och för sexuellt ofredande var det 70 st per 100k inv år 2009 och 100 st år 2017.

Väljer man lite längre sikt så var det 23 st anmälningar för våldtäkt per 100k inv år 2000 och 73 st år 2017, en ökning med 217%. Och för sexuellt ofredande, 41 st per 100k inv år 2000 resp 100 st år 2017, en ökning med 144%. Men här har det tillkommit några saker genom åren, lagändringar osv som sväljer en del av ökningen.

Vissa experter har försökt förklara detta, åtminstone delvis, med en ökad anmälningsbenägenhet, medan Sverigedemokraterna påstår att det är ett ”importerat problem”. Metoo-kampanjens tiotusentals vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier, från fabriksgolv till akademier, visar att det är ett allmänt och förfärande vanligt förekommande problem vars förklaring knappast kan hittas hos en enskild grupp i samhället. Här återstår uppenbart forskning att göra.

Han försöker med ”ökad anmälningsbenägenhet” och #metoo… Han påstår att det var tiotusentals vittnesmål under metoo. Nej, det var några hundra, kanske nåt tusental. Utspritt på 30-40 år. Det blev väldigt tydligt när de satt i Morgonstudion med rynkad panna och pratade om alla ”vittnesmål” där nästan alla visade sig bara vara underskrifter för sakens skull. En del av dem som skrev under sa ju t o m öppet att de själva aldrig drabbats av något eller ens sett något. Propaganda alltså. Agenda-journalistik. Men han har rätt i att forskning behövs, forskning om masspsykosen som pågår i Sverige…

Och anmälningsbenägenheten ser vi där. Direkt från Brå för den som tror att jag hittar på. I bästa fall, om man är generös, kan man säga att den går upp och ner för att just nu ligga på samma siffra som den gjorde 2005.

En annan uppmärksammad brottskategori som ökat är dödligt våld, som jämfört med 2016 steg med sju fall till sammanlagt 113 döda. Men siffrorna är inte entydiga. En stor del av ökningen, fem fall, förklaras med det brutala terrordådet på Drottninggatan. Och räknar man återigen med det mer relevanta måttet dödligt våld per invånare, är det något högre jämfört med 2009, samtidigt som det har sjunkit exempelvis jämfört med 2015.

Där kan man se att han hux flux är på 2009 igen.

En av de kanske mest problematiska aspekterna i det offentliga samtalet de senaste åren är den direkta, eller indirekta, sammankopplingen mellan antalet asylsökande och brottsnivån. Sverigedemokraterna för ständigt fram påståendet att ”invandrare” i allmänhet, och muslimer i synnerhet, bär skulden till den påstådda ökningen i brottsstatistiken. Men de är inte ensamma.

Även Ebba Busch Thor tillhör dem som spelar nära denna planhalva, med sina återkommande uttalanden om goda ”svenska värderingar”, som kontrasteras mot dem som begår brott. Laglydighet påstås vara liktydigt med svenskhet – medan brottslighet målas ut som något osvenskt.

Ännu en liten fuling från Tamas. Det är ingen som påstått att svenskar är några änglar som aldrig begår brott. Det är inte heller någon som gör den direkta kopplingen mellan asylsökande och brottsnivån generellt. Utan vad man pekar på är vissa specifika typer av brott som ökar OCH man lägger ihop det med tidigare invandring från dessa länder där man VET att det är en enorm överrepresentation vid vissa brottstyper. DÅ blir siffrorna väldigt oroväckande! Och de blir också förklarade på ett fullt rimligt sätt vilket #metoo och ”ökad anmälningsbenägenhet” inte gör på en enda liten fläck! De 163 000 som kom 2015 påverkar inte så mycket direkt just NU men kommer att göra det mer i framtiden, deras ”bidrag” kommer att läggas på den redan höga högen av vissa typer av brott, kanske deras ”bidrag” kommer att börja synas och märkas ordentligt i år? Det är odiskutabelt att vi importerat ett ordentligt ”överskott” av vissa grova brott utan att ha en plan för hur man ska hantera det. Eller planen var väl att låtsas som ingenting och låta befolkningen ta smällen vilket också är vad som skett.

Men BRÅs generella statistik ger inga belägg för något direkt samband mellan födelseland och brottslighet. Om denna teori skulle stämma borde ett ökat antal asylsökande sammanfalla med en åtföljande ökning i brottsstatistiken.

Men så är inte fallet. Återigen är det snarare precis tvärt om.

Nej det är inte alls tvärtom! Det ÄR en stadig ordentlig ökning över tid vid just de brott där folk från vissa länder/områden är överrepresenterade. Det är ett faktum! Gå till Brå själva och jämför långt tillbaka i tiden så ser ni ökningen över tid tydligt vid vissa brottstyper.

Börja vid te x år 1985 för vi har sen 2000 tagit emot ungefär en miljon från just de områdena och se hur kurvan ser ut över tid vid de brotten. Ni kommer t ex att se en liten puckel vid ca 1993 vad gäller våldtäkt. Det var juggarna.

Så ser det ut då. Det är en ganska saftig ökning som tar sin början i slutet av 90-talet, där är det ingen liten puckel vi pratar om! Den riktigt branta kommer i mitten av 00-talet och man säger ju att det var en ändring i sexuallagstiftningen som kom 2005 som ligger bakom. Och den har nog påverkat en del. Men ökningen började redan ett par år innan 2005 och där det börjar bli riktigt brant var mellan 2004 och 2005, alltså innan den nya kom på plats i april 2005. Det är en ökning på ca 44% mellan 2004 och 2005. Och sen bara fortsätter den branta kurvan tills den börjar hacka lite 5-6 år senare men den är fortsatt på väg uppåt.

Folk kan ju försöka låtsas att det beror på ökad anmälningsbenägenhet, #metoo och annat trams om de vill. Men de vet också om att det inte är sant och att de medvetet ljuger för människor och därmed utsätter dem för extra risker, man ger inte folk rätt underlag för att göra rätt analyser vid olika tillfällen utan tvärtom, man lurar i dem att man inte alls behöver tänka sig för lite extra ibland.. För under den här tiden så har också nästan all invandring kommit från exakt de områden som man också vet är enormt överrepresenterade vid just våldtäkter och sexualbrott. Då är det ingen slump att just de brotten också ökar ordentlig.

Antalet anmälda fall av brott per invånare gick ner både 2016 och 2017, just de två åren efter att Sverige tog emot den största gruppen utlandsfödda i landets historia.

Siffrorna blir än mer tydliga om vi tittar på dem ur ett längre tidsperspektiv.

2009, året innan Sverigedemokraterna lyckades ta sig in i riksdagen, uppgick de med så kallad utländsk bakgrund, det vill säga födda utomlands eller Sverigefödda med två utlandsfödda föräldrar, till 1,7 miljoner personer, eller 19 procent av befolkningen.

Tamas fortsätter med sin ganska tydliga och lätt genomskådade agenda-journalistik. För som sagt tidigare, de är kraftigt överrepresenterade i vissa brottskategorier, inte alla. Och vid t ex våldtäkt så kan man se en oroväckande stabil ökning av antalet anmälningar över längre tid. Oavsett om man väljer Tamas 2009 eller om man är lite hederligare och väljer en MYCKET tidigare, säg 1985 som jag gjorde ovan så man ser hur det sett ut innan. Och inte att förglömma, vissa typer av brott sjunker i hela västvärlden. Utom i Sverige. Det kan faktiskt också vara så att det sjunker för svenskar och att den minskningen än så länge håller vissa siffror i schack men till slut så kommer det att spricka.

År 2017 hade denna siffra ökat med över 700.000 personer, till 24 procent av befolkningen. En så kraftig procentuell och faktisk ökning borde rimligen åtföljas av en motsvarande ökning i brottsstatistiken. Men i stället för att stiga har antalet anmälda brott per invånare sjunkit under denna tidsperiod.

Tidigare forskning har visserligen pekat på en överrepresentation bland utlandsfödda i brottsstatistiken, men delar av förklaringen till detta är troligtvis köns- och klassbetingad. Enligt BRÅs omtalade studie från 2005 var det 2,5 gånger vanligare bland utlandsfödda att misstänkas för brott jämfört med Sverigefödda med två svenskfödda föräldrar, medan överrepresentation bland män och lågutbildade var betydligt högre, 3,5 respektive 5,7.

Återigen så lyser hans agendadrivna journalistik igenom när han låtsas som om det ska slå igenom direkt och i alla brottstyper. Och här ser man farligheten i att låta Brå göra ännu en studie där man medvetet slätar ut så mycket man kan för att dölja de värsta siffrorna, då får man en massa Tamas som triumferande hänvisar till just de utslätade siffrorna som enbart är till för att dölja. Men han kan vara lugn, det är inte säkert att vi kommer att få se så mycket mera ökningar oavsett brott. Man kanske t o m får se en minskning framöver? För folk ledsnar på att anmäla till slut när inget händer eller att man lägger ner anmälan 2 sek efter man tar emot den.

Brottsstatistik är ingen enkel vetenskap, siffror fluktuerar över tid, ny lagstiftning och nya attityder påverkar utfallet. Specifika brott kan sägas öka eller minska beroende på vilka år man väljer att jämföra. Om jag till exempel hade valt ett annat år än 2009 som jämförelsegrund, hade vissa siffror gått upp, andra ner. Detta är oundvikligt, men det innebär inte att det inte går att dra slutsatser utifrån forskningen

Men nu valde Tamas själv just 2009 av den enkla anledningen att den var all time high ända fram till 2015 och han ville visa en minskning och då passar ju året med absolut flest anmälningar per capita på många år alldeles förträffligt.

Trots en ökning av antalet anmälda våldtäkter – samt en del andra brott – är statistiken ändå tydlig. Antalet anmälda brott per invånare har, med vissa förändringar uppåt och neråt, inte ökat dramatiskt varken på kort eller på medellång sikt, den har snarare minskat. Och denna minskning har skett samtidigt med en stor ökning av antalet utlandsfödda och deras barn.

Det totala antalet spelar faktiskt ingen roll då det ingår otroligt mycket där som inte alls påverkar tryggheten hos folk! Försöka spela bort ökningen av våldtäkter som han själv nämner genom att dra in det totala antalet anmälningar för alla brott är direkt ohederligt och agenda-journalistik! Men han har rätt i att statistiken är tydlig, vissa brott har ökat dramatiskt samtidigt som andelen utlandsfödda och deras barn också har ökat…

Att enskilda politiska aktörer försöker skapa en bild av en ständigt ökande brottslighet, och av ett samhälle i fritt fall, är inte förvånande. Retoriken känns igen, både från dagens politiska spel runt om i världen och från 1930-talet. Skapa ett påstått problem, peka sedan ut en bestämd grupp som syndabock, och vips har du skapat en upphetsad stämning av ”vi mot dom”, som du kan utnyttja för dina egna ambitioner till makt och inflytande. Detta är högerpopulistiska och nationella partiers grundrecept. Sorgligt nog verkar allt fler av de traditionella partierna, både till vänster och till höger, vara redo att följa efter.

För säkerhets skull gör han en Arnstad också och drar in 30-talet. Det är ingen som heller har ”skapat ett påstått problem”, så kan endast en idiot resonera samtidigt som allvarliga brott ökar.

Och det är just därför som medierna blir så viktiga. Uppgiften för den så kallade tredje statsmakten är och måste förbli att granska det offentliga samtalet, baserat på existerande faktakunskap, inte att okritiskt springa efter enskilda politiska intressen och upprepa den bild som de förmedlar.

Direkt efter blir det intressant. Om han tycker att faktakunskap är så viktigt, varför förmedlar han själv inte faktakunskap i stället för agenda-journalistik? När man som journalist driver en politisk agenda så springer man ju okritiskt efter enskilda politiska intressen och upprepar den bild som de förmedlar? Man gör det dessutom SOM den tredje statsmakten!

Söndagens partiledardebatt i programmet Agenda i SVT var ett lika tydligt som nedslående exempel på trenden av medier som har kapitulerat.

I det korta reportage som föregick debatten om ”lag och ordning” lyfte redaktionen helt korrekt fram det ökade antalet anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden, med tillägget att ”ökar gör också inbrott, bedrägerier och personrån”.

Det var allt!

Problemet är inte vad som sades – problemet är vad redaktionen valde att inte berätta. I reportaget påpekades att antalet personrån ökat, men man nämnde inte med ett ord att andra former av rån, som till exempel butiksrån och bankrån, samtidigt minskat kraftigt. Reportaget visste berätta att inbrotten ökat, men ansåg det överflödigt att informera att denna ökning gäller lägenhetsinbrott, medan antalet villainbrott minskat.

Ungefär som att problemet inte är vad Tamas väljer att berätta utan vad han väljer att inte berätta? Att han väljer att inte berätta att just år 2009, som han valde för att visa att antalet anmälningar per capita går ner, också råkade vara all time high vad gäller anmälningar per capita på många år både före och efter? Eller att han valde att inte berätta varför färre butiker rånas? Eller varför färre bilar stjäls? Eller varför han låtsas att anmälningsbenägenheten och metoo ligger bakom ökningen av våldtäkter och sexualbrott? Osv. Finns massor här som Tamas väljer att inte berätta. Men det är förståeligt, hade han gjort det hade det ju blivit en helt annan text. Eller ingen text alls.

I Agendas värld har antalet brott enbart ökat. Och ökat. Och ökat. Trots att detta inte stämmer.

Redaktionens urval av fakta är direkt uppseendeväckande i sin tendentiösa ensidighet. Tyvärr är detta inte det enda exemplet.

I Tamas värld har antalet brott enbart minskat. Och minskat. Och minskat. Trots att detta inte stämmer. Tamas urval av fakta är direkt uppseendeväckande i sin tendentiösa ensidighet. Det har jag bevisat medan Tamas inte har bevisat ett enda skit. Mer än att han är en opålitlig agenda-journalist. Om detta är enda exemplet hos Tamas vet jag dock inte då jag inte har koll på vad han gjort innan. Men man blir allt lite misstänksam…

Givetvis måste medierna rapportera att det dödliga våldet ökade 2017 jämfört med 2016, men då måste vi i rimlighetens namn samtidigt påpeka att det minskat jämfört med 2015.

Givetvis ska medierna rapportera om om brott som ökar och inte försöka dölja det med försök att lägga dimridåer som ”ökad anmälningsbenägenhet”, #metoo och blanda friskt med annat som inte har med saken att göra som Tamas gör.

Den ensidiga Agenda-journalistik – i ordets alla betydelser – som vi fick bevittna i söndagens valdebatt gynnar varken det offentliga samtalet eller kampen mot brottsligheten. Det är enbart en bekräftelse på den svartvita bild av ett land i total upplösning som de så kallade ”Sverigevännerna”, och deras gelikar runt om i världen, ägnar sig åt att skapa – och att sprida.

Där ser man, de som vill se korrekta fakta, utan en massa undanflykter, hittepå och rena dimridåer, i debatten är ”gelikar” till ”Sverigevännerna”. Så kan bara en agenda-journalist skriva. Orden avslöjar dem lika mycket som metoderna.

Det är ändå fascinerande, en TYDLIG agenda-journalist anklagar andra för att vara agenda-journalister. Men jag fattar ändå inte varför den är publicerad under AB Kultur? Är det för att man där kan vara mer frikostig med sanningen?

Om ni mot all förmodan vill läsa Tamas artikel så finns den här. Men ni missar inget om ni struntar i det heller.

Förra inlägget handlar faktiskt om samma ämne, ”Faktakoll inför valet: Faktiskt helt fel Sarnecki, SVT och Brå!”.

MVH

MiT

Lämna en kommentar

95 kommentarer

 1. Hypocrita

   /  05/16/2018

  ”Lögn, förbannad lögn och statistik……”
  (Om jag står med ena foten.i ett kar med glödande kol och med den andra i ett kar med is, så mår jag statistiskt rätt bra)

  Svara
 2. Utlandssvensk

   /  05/16/2018

  ”Om detta är enda exemplet hos Tamas vet jag dock inte då jag inte har koll på vad han gjort innan.”

  Gellert Tamas har hållit på med propaganda väldigt länge.

  Innan vi hade ”ensamkommande” fanns det ”apatiska” barn. Detta helt uppenbara bedrägeri i stor skala pågick under många år och fanns nästan bara i Sverige. Gellert Tamas var troligen den som var mest aktiv med att på olika sätt försvara detta. Han skrev bland annat en bok om saken, som heter ”De apatiska : Om makt, myter och manipulation ”.

  Men redan 1995 gav han ut sin första bok ”Sverige, Sverige fosterland : om ungdom, identitet och främlingskap”. Det är väl inte så svårt att gissa vad den handlade om, eller hur? Så här sammanfattar Adlibris innehållet:

  ”Sverige, Sverige, fosterland handlar om ett decennium då Sverige oåterkalleligt förändrades. I ett antal täta, närgångna reportage möter vi förortsgänget från Husby, skinnhuvudet som förnekar förintelsen, killarna som kastar brandbomber mot flyktingförläggningar, medlemmar i Black Army och utvisningshotade flyktingar. Gellert Tamas och Robert Blombäcks klassiska reportagebok gavs ut första gången 1995. Nu publiceras deras skildring av Sverige i mitten på 1990-talet äntligen i pocket.”

  I de flesta länder i Europa fick vi en meningsfull reaktion mot massinvandringen mycket tidigare än vad som var fallet i Sverige. I t.ex Danmark, Holland och Schweiz blev partier som ungefär motsvarar SD riktigt stora redan för 15-25 år sen. Att detta inte skedde i Sverige beror sannolikt till stor del på just den massiva propagandamaskin som tidigt uppstod här med syfte att utmåla alla som kritiserade invandring-mångkultur som onda och okunniga träskvarelser.

  Det man inte ska glömma är att detta var extremt framgångsrikt mycket länge. Tamas och hans kollegor lyckades verkligen att lägga locket på i debatten i flera årtionden. Förutom den extrema skada som detta har orsakat för hela landet, ska man inte glömma de enskilda människor som försökte att stå upp mot vanvettet men som krossades skoningslöst av Tamas et al. Som ett exempel ur högen kan man nämna läkaren Thomas Jackson, som försökte att påtala hur totalt absurd hela historien om de ”apatiska” var. Han blev publikt slaktad av ”journalisterna” och i princip driven i landsflykt.

  Gellert Tamas och hans gelikar måste ställas till svars för sina illgärningar. De förtjänar direkt medeltida straff…..

  Svara
  • Rikard

    /  05/16/2018

   Hej.

   Det är ju själva den att man aldrig kan hinna först med att påminna om hur djupa rötter påverkansagenter som Thomas Gellert (Gellert Tamas) har! Sover du aldrig, karl? /smiley/

   I alla fall – Flashback har en tråd med skvaller om denne person.

   Läkaren Jacksons artikel finns att läsa här:
   [https://archive.is/gR5c6]

   Ett smakprov:

   ”3. Jag förklarade för Tamas hur exceptionellt väl barnen uppfyllde simuleringskriterierna t.ex.
   a. Närvaro av juridiskt ombud i den medicinskt -juridiska situationen. Alla! flyktingbarnen har ett juridiskt ombud. Vuxna patienter som normalt söker sjukvård eller föräldrar som söker för sina barn har ytterst sällan ett juridiskt ombud i bakgrunden. Om barnet är sjukt så vill man bara att det ska bli friskt utom just vid tvångssimulering, där gäller det att visa att barnet är så sjukt som möjligt så det sjuka barnet blir så sjukt så det blir ett juridiskt skäl. ”Kom ihåg att det måste stå allvarlig sjukdom i läkarintyget annars räknas det inte hos migrationsverket” brukar flyktingadvokaterna erinra oss läkare som skriver intygen.”

   Detta var 2009…

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Svara
   • Utlandssvensk

     /  05/16/2018

    @ Rikard,

    Jag har nog haft ungefär lika många debatter med Thomas Jackson som jag har haft med dig. Han var ganska aktiv på några dissidentbloggar under några år, cirka 2008-2012 om jag minns rätt. Mycket trevlig prick!

    Svara
  • weasel

    /  05/16/2018

   Icke heller att förglömma Tamas bok om Lasermannen, där Tamas slår fast att det i själva verket var Ny Demokratis fel att Lasermannen sköt invandrare.

   Svara
   • Utlandssvensk

     /  05/16/2018

    @ weasel,

    Jo visst, det stämmer. Den boken fick också väldigt stort genomslag, man kan väl säga att den flyttade upp Tamas i kultureliten.

    Svara
    • Frida Gustavlin

      /  05/16/2018

     Det man kan säga om hans bok ”Lasermannen” är ju att det är en utmärkt bok på många plan, ett väldigt gediget porträtt en galen persons liv, en tidsanda och en serie hemska brott – men även väldigt spännande läsning.

     Men hans analys ang. att Lasermannen blev den han blev pga. av ny demokrat, VAM och skinnheads är fel både i den meningen att det så klart inte är sant, killen är en känslostörd våldsverkare, men än mer fel är ju som ni skriver, att analysen i den mening i stor utsträckning haft en avsmalnande effekt på åsiktskorridoren.

     Gellert Tamas har som jag ser det varit en nyttig idiot i händerna på en John Ausonius som gärna sålt in narrativet att han påverkats av tidsandan. Hans slutsats låter så klart bra, den är enkel och begriplig, men inte ihop. Att sådana som Lasermannen, men även Mangs och den där svärdgalningen i Eskilstuna går bananas kan lika gärna vara ett svar på att åsiktskorridoren är/varit så smal att de riktigt galna tokpellarna drivits ut i periferien, men det är också en banal analys.

     Sanningen ligger antagligen närmare just deras specifika psykiatriska beskaffenhet.

     Sådana här ”tidsandan-analyser” lägger jag farligt nära ROKS ”barnkanibaliserande-nätverkande-pedofila-manssammanslutningar-i-samhällets-absoluta-toppskikt” eller för den delen galenskapen kring ”obducenten” och ”allmänläkarens” påstådda satanistiska ritualmord av Da Costa, eller Quick för den delen.

     Svara
     • weasel

       /  05/16/2018

      Ja, boken är – stundtals – bra och framför allt intressant.
      Tamas teori om att Ausonius skulle ha skjutit invandrare på grund av NyD och SD ( han får även med att Ausonius inspirerades av dom ) luktar dock mest propaganda.
      Ausonius dömdes för misshandel 10 år innan Ny Demokrati bildades , men även det var säkert Ians & Berts fel.

      Annars är det intressant att Tamas frångår den vanliga förklaringsmodellen ;
      Ausonius var ju skilsmässobarn , mobbad i skolan, fattig, arbetslös och hemlös.
      Med andra ord alla de kriterier som vänstern i vanliga fall brukar lägga fram som förklaring till kriminalitet.
      Men i Ausonius fall saknar plötsligt dessa ”socioekonomiska faktorer” tydligen helt betydelse.

      Min egen helt ovetenskapliga teori om varför Ausonius blev ”Lasermannen” lyder ;
      Han är sjuk i huvudet.

 3. Gott journalistiskt arbete, MiT!

  Svara
 4. Pelle2

   /  05/16/2018

  Jag läste Tamas artikel igår och slogs, precis, som MIT, av hur han väljer ut korta perioder för att beskriva den tendens som passar hans agenda.
  Dessutom växlar ju åren han jämför istället för att jämföra brottsutvecklingen i olika kategorier under samma tidsperiod.
  Vidare så tittar han ju inte på brott/invånare utan säger bara att det är naturligt att brottsligheten ökar med ökad befolkning.
  Så det är ju helt uppenbart att det handlar om relativisering och ren agendajournalistik

  Svara
  • Ivar L

    /  05/16/2018

   Det här kommer Emma Frans att ta tag i. Hon gillar inte slarv med statistik.
   Inte…?

   Svara
   • Frida Gustavlin

     /  05/16/2018

    Touche!

    Svara
    • Grodan Boll

      /  05/17/2018

     Som Åkesson borde ha sagt apropå invandrares överrepresentation, då någon tog upp svenska akademin som motexempel.

     Svara
 5. Pelle2

   /  05/16/2018

  Ot:
  Stig-Björn Ljunggren går till oväntad attack mot Socialdemokraternas godhetsapostlar och menar att man måste sluta lyssna på dessa extremister 🙂
  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Kv7rBX/godhetsapostlarna-har-ingen-plats-i-s

  Svara
 6. Jo men det passar nog bra att den där texten finns inom AB Kultur. Det handlar om mångkultur och synen på olika brott inom olika kulturer! 🙂

  Svara
  • Ivar L

    /  05/16/2018

   Mångkulturella statistikmetoder kanske?
   Lite si och lite så, så blir det bra.

   Svara
 7. weasel

   /  05/16/2018

  Så bra att brottsligheten har minskat under det senaste året , men även sett i ett längre perspektiv.
  Då föreslår jag att Gellert Tamas tar på sig skorna och åker till Husby och förklarar för de handlarna som slår igen sina butiker på grund av rån, knarkförsäljning, stölder och utpressning att dom enligt den ytterst vetenskapliga Tamasstatistiken faktiskt inte har någon som helst anledning att känna sig otrygga.

  För sisådär 20 år sedan gick jag en grundkurs i statistik. Det absolut första som man fick lära sig på grundkursen var att det var fel att titta på kortsiktig statistik om man skulle dra slutsatser om långsiktig utveckling.
  Det var som sagt en grundkurs.
  Oerhört tråkigt att Gellert Tamas missade den.

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  05/16/2018

   Det är ju bara fånigt att påstå att butiksrån inte minskar i Husby, det är klart att de har. Tryggheten är tillbaka nu när butikerna stängt. Säger ju sig själv 😉

   Mörkertalet för övergrepp i rättsak, misshandel (kanske inte de grova som resulterar i sjukhusvård, men misshandel är misshandel) och personrån ute i de utsatta bostadsområdena är om jag får gissa minst femdubbelt så hög som någon statistik tycks visa.

   Jag har själv bott i några av dessa områden, en stund före det blev så illa som det är idag, och jag kan lugnt säga att det var riktigt illa redan då. Såg en del grov skit som hade resulterat i fleråriga fängelsestraff som jag är helt säker på att de aldrig hamnade i någon statlig statistikdatabas, dessa saker inträffade på dagtid. Redan på den tiden var områdena nästintill helt döda på kvällstid.

   Svara
   • weasel

     /  05/16/2018

    Och som av en slump så ägnades 30 min (!) av kvällens Aktuellt åt kriminaliteten i just Husby.
    Märkligt nog hade dom inte tagit dit Gellert Tamas så att han kunde förklara att läget är under kontroll….

    Svara
 8. Pelle2

   /  05/16/2018

  Ot:
  Anders Gustafsson på Blekinge läns tidning skriver en bra ledare om att elcykelbidraget kan liknas med socialism för de rika med tanke på vad en elcykel kommer att kosta trots bidraget.

  Han menar också, med all rätt, att detta är ett typexempel på den menings och verkningslösa symbolpolitik som Miljöpartiet sysslar med.

  Han skriver bl.a följande:
  ”För MP spelar det ingen roll om åtgärderna – skatter eller subventioner – verkligen leder till några resultat eller ej. Det viktigaste är hela tiden att framstå som det mest miljövänliga partiet, inte att uppnå de mest verkningsfulla klimatåtgärderna till en så låg kostnad som möjligt. Partiet befinner sig nu i en ett uselt opinionsläge. Det är MP förtjänt av.”

  http://www.blt.se/ledare/elcykelsubventionen-socialism-for-de-rika/

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  05/16/2018

   Har aldrig fattat grejen med elcykel.

   1. Vi har ett fortskaffningsmedel som förutom några droppar olja på kedja och hjullager är helt fosilfritt.
   2. Miljöpartiet sätter sedan elmotorer och sanslöst miljöskadlig batterier på fordonet.
   3. Vips så är det ännu mer miljövänligt.

   Svara
   • weasel

     /  05/16/2018

    Ja, elcykeln är mindre miljövänlig än den vanliga cykeln, men saken är den att MP betraktar elcykeln som miljövänlig eftersom dom lever i vanföreställningen att den ska ersätta bilen :/

    Svara
    • Senior

      /  05/17/2018

     Jag är inte säker på att det är en vanföreställning, se mitt inlägg längre ner…

     Cykelsubventioner och utbyggnad av relativt långväga cykelbanor mellan kransorter och tätorter.
     -Vägar man idag normalt inte cyklar på grund av sträckan.

     Svara
 9. MiT

   /  05/16/2018

  Svara
  • Olof

    /  05/16/2018

   Ja, bara suckar över det hela, det är precis vad jag sagt från början. Om jag varit i deras skor skulle Sverige vara nära botten på listan av land att ta sig till. Klimat som gör gratisaktiviteten att vara ute i naturen mindre behaglig stora delar av året, social profil bland invånarna som är ganska ovälkomnande ens mot närstående, språk som inte är gångbart på andra ställen, arbetsmarknad vars grundlönekostnad är långt högre än vad någon med deras profil kan leverera.

   Men välkommen hit. Vi ger dig mat och husrum så du kan ruttna bort i ett meningslöst liv utan framtidsutsikter. Och tro inte aktivisterna kommer hjälpa dig nu när du är här, de har annat att göra.

   Svara
   • Ganman förutspådde framtiden förra hösten.
    *https://www.facebook.com/jens.ganman/posts/10154982063948251*
    ”Här är facit på frågan, och så enkelt uppställt att till och med en anställd på Östersundsposten kan förstå det:
    1) Förr eller senare kommer Sverige att få en regering som pga av yttre betingelser måste stirra sanningen i vitögat.
    2) Den regeringen kommer på kort tid att behöva strypa en mängd bidrag och subventioner.
    […]
    7) I ett första stadium kommer dessa människor att dras mot stadskärnorna för att leta upp det de vill ha.
    […]
    14) Folk på landsbygden kommer att möta det nya hotet med våld och agera efter devisen: ”skjut, gräv, tig”
    […]
    17) Etablissemangets sista, desperata kväkande kommer att vara ett kollektivt ”Vi har varit naiva! Förlåt!”
    […]”

    Svara
  • Senior

    /  05/16/2018

   ”Vad har hänt?”

   Sossarna (läs:sjuklövern) håller på att tappa makten, det är vad som har hänt.

   Nu måste de försöka sig på en retorik som återställer ordningen, och tar väljarna tillbaks.
   Vad de inte förstått är att retoriken inte längre hjälper, nu är det den faktiska politiken folk tittar på, inte vad de säger.

   Det kommer inte att hjälpa att de yrar om ”ordning och reda” hårdare tag etc. etc. så länge de ger 9000 illegala invandrare undantag efter att ha nekats 3 gånger.
   -Det lägger folk märke till.

   Svara
 10. Pelle2

   /  05/16/2018

  OT:
  Per Gudmundsson på SVD skriver bra om Filminstitutets könsdiskriminering.
  Han avslutar med följande:
  ”Men det är inte bara det att kvottänkandet ger dåliga resultat. Det är fel på principiell grund.
  Vi ska inte ha diskriminering som statsideologi i Sverige”
  https://www.svd.se/diskriminering-har-blivit-statsideologi

  Svara
  • Ivar L

    /  05/16/2018

   Ja, men varför hyllar han identitetspolitikideologen Hynek Pallas för? Är de kompisar eller? Han hade ju kunnat leverera denna kritik OCH knäppt Hynek på näsan. Han är väl en av dem som själv vill diskriminera på precis det sätt Per angriper.

   Svara
   • Frida Gustavlin

     /  05/16/2018

    Han hyllar väl inte kvinnomisshandlaren Hynek Pallas, utan skriver mellan raderna att om man föreslår att kvotera kvinnor i den svenska filmbranschen så får man inte glömma bort att argumentera för att kvotera bort judar i dito amerikanska.

    Svara
  • x

    /  05/17/2018

   ”Det krävs att branschen faktiskt tar frågan på djupt allvar nu, att vi stöttar kvinnor att göra publiktillvänd film, säger regissören Helena Bergström”.
   Så utan ”stöttning” (våra skattepengar) kommer inte ”kvinnor att göra publiktillvänd film”?

   Nej, skippa alla bidrag och låt istället filmpubliken avgöra vilka filmer som bär sig ekonomiskt och inte.
   Bidrag leder bara till att ännu fler icke ”publiktillvända filmer” (filmer ingen vill se) görs.

   https://www.svt.se/kultur/helena-bergstrom-om-anna-serners-uttalande

   Svara
 11. Jonas

   /  05/16/2018

  Så … om det visar sig att rasismen i Sverige ökar så beror det bara på ökad anmälningsbenägenhet i kombination med ändrade lagar?

  Svara
 12. MiT

   /  05/16/2018

  Svara
 13. Senior

   /  05/16/2018

  OT.

  Bra där!
  Engelska skolan växer i mina ögon:

  ”Engelska skolans grundare Barbara Bergström och hennes man Hans, som hon driver bolaget tillsammans med, ser fram emot valet om mindre än fyra månader.
  ”Då får det vara slut på det här kommunistväldet. Det måste komma en ny regering som är mer pragmatisk”, säger Hans Bergström i Di TV.”

  https://www.di.se/nyheter/engelska-skolan-far-vara-slut-pa-kommunistvaldet-nu/?utm_medium=ettanettan_puff&utm_source=expressen&utm_campaign=trafikmotor_di

  Svara
 14. Senior

   /  05/16/2018

  OT.

  ”I en valrörelse är det inte läge att börja frilansa. Det får mig även att undra hur kommunikationen är mellan alliansledarna. I en allians är väl styrkan just att va en allians. Där man tar sig igenom svårigheter, bollar tillsammans och försöker dra tillbaka någon som håller på att hoppa över bord?”

  Jo, om man är medlem i sjuklövern är det det.
  Sjuklöverns primära uppgift är att S skall regera.
  Det har allt agerande från alliansen alltsedan DÖ visat, mer eller mindre öppet.

  http://katerinamagasin.se/annie-loof-ar-inte-kapabel-att-ta-tuffa-beslut-nar-det-blaser/

  Svara
  • Ivar L

    /  05/16/2018

   Om det blir en alliansregering så är det väl en överhängande risk att Annie gör en Romson?

   Svara
   • Senior

     /  05/16/2018

    Om det blir en alliansregering så är det en överhängande risk att de fortsätter köra socialistisk politik i 4 år till, precis som de gjorde under de 8 år de hade makten mellan 2006-2014. -Och att Annie i det läget inte behöver göra en Romson då hon (Romson) ändå får veto förutsatt att de klarar sig kvar, precis som förra mandatperioden med alliansen.

    Svara
 15. Pelle2

   /  05/16/2018

  OT:
  Cissi Wallin på Metro kan inte avhålla sig från att gnälla på oss män i grupp.
  Hon inleder en krönika med det rättmätiga i att vara förbannad på att barnmorskorna på ett sjukhus nu skall städa rummen men hon avslutar naturligtvis med att klaga på att vi män inte protesterar.
  För det första har jag aldrig hört talas om detta och för det andra så är det många män som t.ex protesterade mot nedläggningen av ett BB i norrland som ledde till bilförlossningar.

  Men det är naturligtvis inte intressant för en radikalfeminist som Wallin att ha en nyanserad bild överhuvudtaget.

  För övrigt har jag aldrig hört någon feminist protestera mot saker som drabbar oss män mest…
  https://www.metro.se/artikel/cissi-wallin-nu-ska-barnmorskorna-även-agera-städerskor

  Svara
  • Olof

    /  05/16/2018

   Gäsp.

   På ett privat företag hade någon kollat på lönekostnaderna, konstaterat att barnmorskorna kostar mer än städare och tagit ett bättre beslut. Eller blivit utkonkurrerade av någon annan som använde rätt personal till rätt arbetsuppgift.

   Men jag ser mest feministprotester mot privata företag…

   Svara
   • Senior

     /  05/16/2018

    Haha!
    Precis så!

    Svara
   • Senior

     /  05/16/2018

    Dessutom:
    I ditt privata företag är städaren lika uppskattad som någon annan, där är det inte ”diskriminerande att behöva städa efter andra”…

    Svara
    • Olof

      /  05/16/2018

     Absolut. Jag har ärligt talat lite svårt att se varifrån de fått iden att barnmorskorna skulle vara duktiga på att städa. Speciellt på en vårdinrättning borde det vara en rätt välutvecklad uppgift och inget som man bara lägger över på någon annan att göra.

     Svara
     • Kronblom

       /  05/16/2018

      ”We should have put newspapers down” (Mel Brooks)

      Kan funka på förlossningen också för det kan bli både ett och annat på golvet emellanåt. (En släkting jobbar på BB)

    • Olof

      /  05/16/2018

     Sen skall jag faktiskt säga att jag faktiskt sett tangerande aktivieter i privata företag med – men då när man på grund av kraftigt minskade orderingångar haft bitvis sysslolös personal och som steget innan permitteringar och liknande. Det är kanske inte optimalt, men åtminstone lite mer rationellt.

     Svara
    • Rikard

      /  05/17/2018

     Hej.

     Har i ungdomen jobbat som städare.

     En enda gång har jag bemötts nedlåtande, detta på ett av Sveriges största företag.

     När personalchefen (det hette fortfarande så då…) fick höra om detta – och inte av mig, NB – fick den person som betett sig illa en uppsträckning inför samtliga sina kollegor.

     ”Du kan ta torka upp din egen sk*t i fortsättningen om du skall vara sådan!” var en av fraserna som yttrades, fast på riktig ståkkålmska och med grövre språk (personalchefen var en äkta Gul Blend-tanta).

     Idag hade väl sådant varit en fråga för fack, press, kuratorer och jag vet inte allt…

     Kamratliga hälsningar,
     Rikard, fd lärare

     Svara
   • ”Alla kan hoppa in var som helst” fungerar bara i mycket små företag. I princip familjen.

    Svara
 16. MiT

   /  05/16/2018

  *https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155689650748251&set=a.454058298250.239724.644748250&type=3*

  Svara
 17. MiT

   /  05/16/2018

  *https://www.facebook.com/IsraelMFA/videos/10155645489646317/*

  Svara
 18. Många bra svar till en lögnerska

  Svara
 19. Pelle2

   /  05/16/2018

  Ot:
  Veronica Palm kritiserar Löfven för att han valde in några män som hon menar ”saknade star quality eller kompetens” Uppenbarligen anser hon sig besitta bägge eftersom hon erkände att hon satt och väntade på ett samtal om ett erbjudande från Löfvén.

  Snacka om att sakna självinsikt ! Vilka kvaliteter har hon som skulle göra henne kvalificerad för något regeringsjobb överhuvudtaget ?? Jag kan inte komma på några i alla fall.

  Och givetvis menar hon att Kinberg Batra fick sparken för att hon inte var tillräckligt lik en man. Att hon inte lyckades få någon att köpa hennes politik var naturligtvis inget problem i radikalfeministen Palms ögon..
  http://archive.is/GYD4I

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  05/16/2018

   Hur mycket plats får denna kvinna egentligen? Hon har skrivit en liten bok om hur synd det är om henne. Och?

   Svara
 20. MiT

   /  05/16/2018

  Sånt här gör mig lite beklämd

  Svara
 21. Senior

   /  05/16/2018

  Ni som bor i Växjö!

  Passa även på att upprätta en polisanmälan för brott mot religionsfrihetslagen 1§.

  ”Grannar överklagar böneutrop i Växjö: ”man ej har frågat närliggande och berörda fastigheter””

  https://nyheteridag.se/grannar-overklagar-boneutrop-i-vaxjo-man-ej-har-fragat-narliggande-och-berorda-fastigheter/

  Svara
 22. OT: RIP The Onion 1996-2012

  Utvecklingen som påbörjades här (2013)
  https://www.theonion.com/men-are-the-best-1819584861
  har nu nått sitt slut (2018)
  https://www.theonion.com/idf-soldier-recounts-harrowing-heroic-war-story-of-kil-1826048745

  Håller i stort sett med om vad som sades här:
  https://newrepublic.com/article/116479/onion-americas-finest-marxist-news-source

  Satir verkar aldrig fungera från yttersta vänsterkanten. Never go full SJW.

  Svara
 23. Ganmans senaste
  *https://www.facebook.com/jens.ganman/posts/10155689659003251*

  Bilden på ”Alliansen 2018” är egentligen tillräckligt för att de skall förlora. Uffe är kortast – det duger inte om man vill vinna, jag bryr mig inte om vilka sakfrågorna är, det är grundläggande biologi och psykologi – och ser i de glasögonen ut som en självbelåten petimäter i något kortlivad komediserie på 80-talet.

  Svara
  • Ah, beklagar, den har postats redan med annorlunda länk. Sjutton också vad FB krånglar till det!

   Svara
 24. MiT

   /  05/16/2018

  Kolla alla svar han får, stor humor faktiskt 😛

  Svara
  • Hmm. Någonstans mellan ”Checkers speech” och ”Chewbacca defense.”
   Eller ”Valfläsk” som vi säker i the old country.

   Svara
  • Kronblom

    /  05/16/2018

   Det dröjer inte länge innan det blir uranbrytning i stor skala på svensk mark. Antingen gör vi det eller så gör något annat lands ”artiga gröna män” det.

   Svara
  • Rikard

    /  05/16/2018

   Hej.

   Det finns en baktanke med detta som Mp inte fattar:

   Vi har relativt gott om uran, en del av det dessutom lättillgängligt (som Billingen och ett område i Skåne).

   Via den här lagen kan en svensk regering säga till gruvbolag som köper prospekteringsrättigheter att uran är undantaget tack vare en lag.

   Resultatet blir att vi visserligen inte använder vårt uran nu, men det finns kvar som en strategisk reserv.

   Det är med största sannolikhet det verkliga skälet; Miljöpartiet vet helt enkelt inte att de egentligen röstat för att vi skall spara uranet tills vi själva måste använde det eller kan kränga det till högre pris.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Svara
   • Senior

     /  05/17/2018

    Detta förutsätter att vi har en försvarsmakt stark nog att försvara den när dagen kommer då stormakter behöver mer energi.

    Har vi ens några svenska upparbetningsanläggningar så vi får fram användbar uran?

    Nej, den Svenska framtiden verkar mer bli av karaktären som Nordkorea och Kina. Cyklar som fortskaffning för allmänheten och ett mörklagt land utan elektricitet:

    Man (politikerna) lägger ner kärnkraften i landet, vägrar utveckla den efter de tre nej-alternativen folk gavs i folkomröstningen 1979.
    Man klagar på att vattenkraften har negativ miljöpåverkan och försöker lägga ner även den.

    Samtidigt ger man nu bidrag till folk för att köpa cyklar. I mitt närområde bygger man dessutom cykelbanor som aldrig förr, långa sträckor mellan orter längs vägar folk normalt aldrig cyklar på.

    Jag anar att våra politiker medvetet håller på med en ”omställning” av samhället och dess transportmedel, bakom våra ryggar av förklarliga skäl.

    För vilken väljare, förutom miljöpartister, vill frivilligt reversera utvecklingen tillbaka till ett u-land så som Sverige såg ut innan den industriella revolutionen?

    Svenska landsbygden ser snart ut som i u-länderna, utan el, drivmedel eller annan energi än levande arbetskraft.

    Precis som på landsbygden i de u-länder vi nu importerar sakkunniga i ämnet från.

    Vi kommer snart likt Venezuela och andra lyckade kommuniststater stå i massor med hackor på jordbruksfälten.

    ”Det är svenskarna som skall integreras i det nya Sverige.”
    -Mona Sahlin

    Svara
  • Jonas

    /  05/17/2018

   Tycker gott att man ska förbjuda alla brytning i Sverige tills vi har en regering som har vett att låta gruvbolagen betala det svenska folket för vad de tar.

   Svara
 25. ”Brottsstatistik är ingen enkel vetenskap” säger han, och hittar snabbt enkla samband från en bråkdel av statistiken. Så antingen är det enkelt eller så är han geni?

  Krugman sade om sitt eget gebit att ”ekonomi kan vara en vetenskap, men de flesta ekonomer är inte vetenskapare.”

  De flesta kriminologer är ideologer, som så ofta påpekats.

  Svara
 26. MiT

   /  05/16/2018

  Svara
 27. Gorby

   /  05/16/2018
  Svara
 28. Gorby

   /  05/16/2018

  Det vore nåt…

  Svara
  • Rikard

    /  05/16/2018

   Hej.

   Måste erkänna att jag är lite förvånad re: minaret-ickedebatten.

   Ingen tyckonom, eller bloggare, eller u-tubare verkar ha gjort följande koppling i retoriskt syfte:

   [http://cnc.wikia.com/wiki/Speaker_Tower

   Jag menar, de som är tunga unga namn i media måste ju vara i rätt ålderskategori för C&C, eller hur? Det är ju det unga, hippa, utbildade via dataspelande Homo Novus som tycker dataspel är en sport – så var är parallellerna till diverse spel?

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Svara
   • Senior

     /  05/17/2018

    Nej, detta verkar vara föråldrat i omvärlden utanför Sverige. Till och med Nordkorea har börjat nermonteringen av sina högtalaranläggningar längs gränsen till Sydkorea. Det är bara bakåtsträvarna här i landet som istället börjat uppföra dem när omvärlden börjar riva dem….

    Svara
 29. G

   /  05/17/2018

  Svara
  • Bamse

    /  05/17/2018

   1) Tyvärr Selma, det där är ett ickeproblem för de flesta av oss vanliga dödliga – samtliga Hollywoodkändisar tjänar mer än tillräckligt.

   2) Naturligtvis ska det stå alla fritt att begära så mycket betalt de kan, vill och vågar. Om någon är villig att betala så mycket är en annan femma. Du kanske skulle ha vänt dig direkt till dem som bestämmer över filmbudgeten istället?

   3) I vilken film var budgeten 10 miljoner dollar varav 9,7 tillföll den manliga huvudrollsinnehavaren?

   Svara
 30. Jonas

   /  05/17/2018

  Bloggen iotakt.se skriver om att politikerna är oroliga för att invandrare och andra generationens invandrare ynglar av sig för mycket och därför vill de de sänka bidragen till dessa.

  http://iotakt.se/bidragstagarna/

  Svara
 31. G

   /  05/17/2018

  ”KD-kandidat petas av LO – ”Vill att de borgerliga ska samarbeta med SD”

  Åsa Åsberg är fackförbundet Sekos representant i LO-distriktet Norra Sverige, men det uppdraget förlorar hon sedan det kommit fram att hon kandiderar för Kristdemokraterna i Vindelns kommun.

  Det är Sveriges Radio som rapporterar nyheten om att Åsa Åsbergs partitillhörighet inte tillåts för en representant inom LO.

  – Vi tog ett beslut på LO-kongressen 2016 om att man ska ha facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Det är det man har att följa för det är ett demokratiskt beslut, men det kan ju vara svårt att följa om man är aktiv i ett annat parti, säger Maria Mannberg, vice ordförande i LO-distriktet Norra Sverige, till radion.

  Hon får stöd av sin ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

  – I många av debatterna här har vi haft sverigedemokrater som försökt nästla sig in som förtroendevalda i facket. Det står stick i stäv med vår grundsyn om alla människors lika värde. Där är det ju en del förbund som sagt att nej, det kan man inte vara. Man kan inte vara förtroendevald i facket och vara sverigedemokrat, säger han.
  https://nyheteridag.se/kd-kandidat-petas-av-lo-vill-att-de-borgerliga-ska-samarbeta-med-sd/

  Svara
  • Senior

    /  05/17/2018

   ”Det är det man har att följa för det är ett demokratiskt beslut, men det kan ju vara svårt att följa om man är aktiv i ett annat parti, säger Maria Mannberg, vice ordförande i LO-distriktet Norra Sverige, till radion.”

   -Nä precis!

   Det är bara politiskt aktiva sossar som klarar att vara neutrala i andra sammanhang där de utser sig själva och sina kompisar som företrädare.

   Speciellt med devisen ”det privata är politiskt”.

   Svara
  • Humor: en LO-pamp och sosse använder på allvar uttrycket ”nästla sig in”.

   Svara
 32. G

   /  05/17/2018

  Då Emma i sin medverkan på SVT ska… ”fungera som expert inom vetenskap och forskning”…
  https://nyheteridag.se/nu-svarar-svt-om-emma-frans-maste-forhalla-sig-till-public-service-krav-pa-opartiskhet/

  …..så förutsätter jag att hon vet vad svaret på frågan från ”snubben” är.

  Svara
  • Bamse

    /  05/17/2018

   Dum fråga kanske, men varför står hon med ett basebollträ över axeln i sin profilbild?

   Svara
 33. Senior

   /  05/17/2018

  Rekommenderar att alla som röstar på andra partier än socialdemokraterna går ur (LO) facket och endast är medlemmar i a-kassan.
  -Samt kollar över villkoren i era respektive a-kassor, det kan nog vara ide att byta för en hel del människor.

  https://nyheteridag.se/kd-kandidat-petas-av-lo-vill-att-de-borgerliga-ska-samarbeta-med-sd/

  Svara
  • Kronblom

    /  05/17/2018

   +1 (själv utesluten 1985)

   Svara
  • Olof

    /  05/17/2018

   Eller gå på stämmorna och rösta? Vad jag förstår finns det fler SD väljare än S väljare i LO numera…

   Men visst, jag gick själv ur Unionen pga mansplainingkampanjen och insikten att de inte gör ett skit för arbetarna ändå utan fallit helt till identitetspolitiska intressen.

   Svara
 34. Dags att gratulera vårt västra grannland. Där har man en liten aning om vad grundlag, självständighet, och förmåga att hålla gränsen betyder.

  PS. Håller med Van der Heeg:
  https://ledarsidorna.se/2018/05/norges-nationaldag-bara-norska-flaggor-tillatna/

  Svara
  • Kronblom

    /  05/17/2018

   I Sverige finns inget förbud mot ISIS-flaggan. Tror inte något annat land tillåter den.

   Svara
 35. För oss siffernördar:
  ”Simulering av valresultat eller valet kommer inte avgöras på valdagen”
  http://pollofpolls.se/simulering-av-valresultat-eller-valet-kommer-inte-avgoras-pa-valdagen/

  Svara
  • Senior

    /  05/17/2018

   Intressant.

   Svara
  • Olof

    /  05/17/2018

   Avgjordes inte det redan för några veckor sedan av Annie Lööf? Sedan valet att stödja afghan’amnestin’ finns det så vitt jag kan se ingen allians eftersom de omöjligen längre kan ha någon form av gemensam plattform.

   Och tar man bort C ur möjligt regeringsunderlag för alliansen så… ja, jag börjar få svårt att se någon som helst annan möjlighet än SD som alternativ.

   Svara
 36. Konfirmeringsbias, bekräftelsefel, bekräftelsefördom eller bekräftelseförväntning är en tendens i mänskligt beteende att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar. Konfirmeringsbias är en typ av kognitiv bias.

  Att göra selektiva val bland konkurrerande evidens i syfte att stödja en viss position, samtidigt som man ignorerar eller avvisar resultat som inte stöder detta, är en praxis som även kallas cherrypicking på svenska ung. [att plocka körsbären ur kakan] och är ett kännetecken för dålig vetenskap, s.k. pseudo-vetenskap.

  Verklig forskning tittar på alla evidens, försöker falsifiera de egna påståendena, söker finna evidens för verkliga orsaker, använder t.o.m. s.k. blinda observationer för att minimera effekterna av bias och använder konsekvent logik i sin analys.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Konfirmeringsbias
  https://en.wikipedia.org/wiki/Cherrypicking

  Svara
  • Just precis. ”Russinen ur kakan” har jag alltid hört.

   ”Använd motståndarens bästa argument” är ett annat sätt att dels bli bättre på att debattera, dels kontrollera att man har ordentligt på fötterna.

   Svara
 1. Smått och gott från 2018, del 3. Gott nytt år! | WTF?
 2. Svensk media, alltid på fel sida av verkligheten och sanningen | WTF?

Lämna ett svar till Pelle2 Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: