SVT:s faktakoll är ett skämt värdigt Monty Python!

SVT har ”faktagranskat” ett påstående från någon polsk tv-kanal eller media om brandmännen från Polen som var här och slagit fast att påståendet var falskt.

Så där ser det ut, man säger att det är ett ”felaktigt påstående”. Men hur vet man det då? Sverige saknar ju uppenbarligen resurser att bekämpa skogsbränder och uppenbarligen har man också satsat väldigt hårt på genus?

Man frågar bl a genusfolk inom räddningstjänsten om genus i räddningstjänsten har påverkat negativt och genusfolket sa ”Nähä, det har det inte alls det. Sådeså!”

och SVT slår tack vare det fast att påståendet ”faktiskt är helt fel”.

Jo, så har man FAKTISKT gjort. Man har frågat de berörda om det är sant och de säger såklart ”nej” vilket leder till att påståendet är falskt enligt SVT.

Man har inte ens bemödat sig om att kolla upp de enklaste sakerna.

För SJÄLVKLART har det negativ påverkan när man öser in pseudovetenskap i verksamheterna och kräver att alla ska ta hänsyn till det! Och detta har man gjort i väldigt många år nu.

– Oavsett vilka MSB-satsningar som görs försämrar inte det beredskapsproduktionen. Det har inget med varandra att göra, säger Texell.

Så säger Texell och tror förmodligen på det själv.

Och på såna ställen hittar man Texell, speciella ”nätverk” som ska ”lyfta” kvinnor och ”dammsuga” efter kvinnor som vill göra karriär inom MSB/räddningstjänster. Hon är alltså marinerad i genus. Klart hon inte säger ”Ja det där med genus är pseudovetenskap och har ställt till det alltså, finns ingen nytta med det!”.

Tvärtemot vad den polska tv-kanalen påstår finns det ingen obligatorisk genusutbildning inom räddningstjänsten som staten därtill lägger stora summor pengar på. Däremot finns i grundutbildningen Skydd mot olyckor (SMO), som MSB erbjuder räddningstjänsten, ett fåtal timmar som rör jämställdhet och mångfald.

Ahhh, de säger inte exakt att ”MSB och räddningstjänsterna är marinerade i genus” eller att man har speciella ”utbildningar” i genus och därför är det fel, det verkar vara så man menar. För så är det ju, man behöver ingen speciell genusutbildning när ALLT är marinerat i det. Det är ju själva syftet med marineringen?

Vilket också bekräftas i MSB:s egna rapporter…

– Våra satsningar handlar inte om en fördjupning i genusteori. Vår uppgift är jämställdhetsperspektivet- att omsätta insikten om att människor, män och kvinnor, agerar och reagerar olika i kriser och därmed har olika behov, säger MSB:s forskningschef Per Sundström.

Genus alltså. Och det är inte heller någon som påstått att det handlar om ”fördjupningskurser”. Man har nämligen fått för sig att genusfolk är kunniga inom det som rör människor och mänskliga beteenden medan de i själva verket är extremt okunniga om just sånt eftersom de inte bryr sig om sådana triviala saker som VERKLIGHET och FAKTA utan i stället fokuserar på utopisk ideologi och önsketänkande. De är nog mer okunniga än den vanliga svensken i gemen. Såna människor har man gett enorm makt över verksamheterna.

MSB och kärnverksamheten

Det visas i inlägget ovan. Extremt tydligt avslöjande i genusfolkets arbete med ”Metoder mot motstånd” som finansierats med 3 miljoner från Vinnova men som beställts av MSB. I alla fall 2014 var genusfältet representerat i MSB.s Vetenskapliga råd med Ulf Mellberg, genusprofessor från Karlstad. Han skrev då NÄSTAN i klartext att han såg det som ett fint sätt att fixa extern finansiering till genusinstitutionen på Karlstads universitet.

Men jo, MSB vill inte att missnöjda röster om ”genus och mångfald” och hur det kan påverka verksamheten sipprar ut.

Man upprättar t o m en ”granskningsrutin” för att säkerställa att inga kritiska röster sipprar ut och detta ska användas av räddningstjänster. Det står i klartext. Direktiv från MSB alltså.

Det ovan är bara ETT exempel. För det är så att MSB är myndigheten och räddningstjänsterna ligger under den. Vad MSB säger man ska göra ska också göras.

Mellan 2009 och 2018 har myndigheten finansierat externa forskningsprojekt kring samhällssäkerhet, med fokus på jämställdhet och genusperspektiv, med 21 miljoner kronor. Det motsvarar 1,9 procent av den totala forskningsbudgeten under samma period.

När jag kollade på MSB första gången 2014 så var det redan då över 20 miljoner när jag skummade lite lätt… Sen är ju inte det stora problemet de externa ”forskningsprojekt” som finansierats utan att samma pseudovetenskap slagit klorna i den interna organisationen.

För det är inte de direkta kostnaderna som är problemet utan det är när man ska implementera pseudovetenskaplig ideologi och låta den styra ALL verksamhet. För det är vad det handlar om när allt genusmarineras.

Även Per Sundström understryker att MSB:s satsningar inte har något att göra med den kommunala räddningstjänstens insatser eller faktiska förmåga att släcka bränder.

– Resonemanget är helt fel. Arbetet med genus och ökad jämställdhet är en förutsättning och något som stärker beredskapen och vår långsiktiga förmåga. Det är inte på något sätt så att vi har stått i ett val, att antingen jobba med att stärka jämställdhet och förståelsen kring hur genus påverkar eller att köpa in material och utrustning eller träning i släckning.

ÄNDÅ säger man att MSB inte alls har något att göra med räddningstjänsterna och deras faktiska förmåga och insatser att göra. Man ger direktiv om att genus och mångfald ska vara ett särskilt viktigt stödjeben och räddningstjänsterna har att förhålla sig till det men säger samtidigt att att de inte har med dem att göra? Hur går det ihop?

Man samarbetar också med SKL, Sveriges kommuner och landsting, för att driva igenom genusarbetet ute i kommunerna. Det är alltså en ren lögn att säga att MSB inte har med kommunernas räddningstjänst att göra! Såna här direktiv från MSB fick till följd att t ex Södertörns brandförsvar anställde en nagelskulptris och en poet före utbildade brandmän. Jo, det är sant. Någon som tror att inte det påverkar förmågan negativt…?

Vad det handlar om är att man från genushåll har problem med att yrket är mansdominerat och att folk ser upp till brandmän, de är lite av modiga hjältar och då klarar genusfolket ideologiskt inte av att det är så. Det är därför man hela tiden vill stöpa om och låtsas att vem som helst lätt fixar jobbet. Man har under massor av år fokuserat så mycket och hårt på genus och mångfald att kärnverksamheten har ändrats till att bli ett vänsterextremistiskt politiskt projekt. Man anser att halta och lytta lesbiska enbenta svarta kvinnor i rullstol ska kunna arbeta som brandmän och få vara hjältar. Man har stora problem med att det faktiskt främst är vita män som ses som modiga hjältar. Man klarar inte av det och därför ska man försöka ändra på det.

För genusfolk är det bara en ”föreställning” att t ex fysisk styrka är viktigt, det är alltså enligt genusfolket inte sant utan är bara ett svepskäl för att stänga ute kvinnor. Citatet ovan kommer från MSB:s favoritgenuslektor som de anlitar så fort chansen finns.

Man anser att det bara är ett rykte att en fysiskt stark man snabbare än en fysisk stark kvinna forcerar t ex en dörr.

Ni vet, bara ett rykte…

Jag vet inte hur mycket, eller ens om, man sänkt kraven inom utbildningarna för att kunna få igenom fler kvinnor för att göra genusfolket nöjda eller om det ens är avgörande på något sätt. Men misstanken finns ju där. För det är inte lätt för ens för en superstark kvinna att bräcka en normalt stark man vad gäller fysisk styrka. Så är det bara och det kan ingen genuskommissarie ändra på. Men vad de kan ändra på är kraven för att bli aktuell…

Men är verkligen MSB och räddningstjänsterna rätt ställen att låta vänsterextremister få leka loss med sitt pseudovetenskapliga trams?

Ida Texell är ju på Attunda? Det är där man verkar hoppas på en brandhen i rullstol, kanske en halt och lytt enbent svart lesbisk kvinna, som då också kan rulla in i bastun med rullstolen. Den Nya Kärnverksamheten.

Lite mer om MSB

Att se Jenny Küttim sätta sitt namn under en sådan här ”faktakoll” förvånade mig ordentligt då hon ändå har varit inblandad i riktiga avslöjanden och grävande om bl a Quick. Här nöjde man ju sig med att fråga de inblandade om det var sant, de sa såklart ”nej” och det var beviset för att det var falskt.

Linnéa Carlen har förutom att vara på de flesta nyhetsmedier i Sverige (om hon skrivit om genusrelaterade saker vet jag inte) skrivit en C-uppsats, den hittar man här. Hon skrev den tillsammans med en annan som man av en slump råkar hitta hos ”Fist or Stockholm”. Eller ”Fi-Storstockholm” som de själva förmodligen vill att det ska vara.

Något säger mig att ingen av dem var speciellt intresserade av att faktiskt granska om det var sant överhuvudtaget utan man var bara intresserad av att slå fast att det var falskt. Oavsett.

För om de verkligen ville undersöka det så hade de också sett att det från Polen inte handlade om MSB specifikt utan om Sverige generellt…

Den andra delen som polackerna petade lite på, migrationen, nämndes inte med en stavelse så där får man väl anta att det FAKTISKT är helt sant. Men då kunde de ju också sagt att det FAKTISKT är helt sant.

Faktafabriken på facebook har också nämnt det här.

MVH

MiT

Lämna en kommentar

239 kommentarer

 1. Pelle2

   /  08/09/2018

  Den så kallade faktakollen är ett rent skämt och ett rent propagandaorgan för ”värdegrunden”
  inom vänstern.
  Som någon skrev någonstans så skulle Bagdad Bob vara stolt över sina arvingar…

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  08/09/2018

   Låt säga att någon anser att det har varit felprioriterat att satsa skattestålar på genus och bedräglig asylverksamhet i alla dess former istället för brandflygplan, helt oavsett vilken privatperson, myndighet, förening eller företag som fått skattemedel att hålla på med just asylaktivism och feminism, dessa pengar hade så klart kunnat avsättas till bland annat brandflygplan. Går verkligen detta att faktakolla? Uppenbarligen om man heter SVT och skärskådar rapporter från mediabolag från ett dödsknarkarnazistland.

   Svara
  • Senior

    /  08/09/2018

   Ja, detta är rent löjeväckande, helt i paritet med Pravda den tid det begav sig.

   Svara
   • Frida Gustavlin

     /  08/10/2018

    Det känns nästan som de mest trovärdiga teorierna kring 9/11, de som påvisar att det i själva verket inte var några flygplan som kraschade, utan girigia judar på Wall street, påhejade av Iluminati och fan och hans moster som var framme förstörde.

    Och jag som trodde mig tro att det var en hel hög med Polacker i Sverige och släckte bränder, plus en rad flygfordon från andra länder, allt eftersom vi inte rådde på brasorna själva, eftersom vi inte själva köpt några brandsläckningsflygplan. Men jag hade så klart helt fel, och det är ju något som jag blivit inbillad av det hemliga och allt behärskande ordernssällskapet vid namn patriarkatet.

    Tack ändå för att det finns pålitlig faktakontroll i det här landet!

    Svara
 2. weasel

   /  08/09/2018

  Antingen är det så att resurserna är oändliga eller också är det så att genuscertifieringarna inte kostar någonting eller också är det så att genuscertifieringarna kostar någonting men att dessa pengar av någon anledning omöjligt kunde ha gått till personal/utrustning inom räddningstjänsten.

  För 7-8 år sedan hade jag en granne som var f.d. pundare. Plötsligt fick han ett återfall och under den närmaste tiden la han alla pengar på amfetamin. Istället för att betala hyran med sina pengar så gav han dom till langarna. Efter något halvår blev han vräkt.
  Påståendet att han blev vräkt eftersom han gav pengarna till langarna istället för till hyresvärden är naturligtvis faktiskt helt fel.

  Monty Phyton höll faktiskt en hög nivå.
  SVTs faktakoll är ett skämt värdigt KCNA.

  Svara
 3. Mike E

   /  08/09/2018

  Det visar bara att den massiva, tvångsfinansierade, autonoma propagandainstitutionen SR/SVT måste läggas ner. Men det kommer inte att ske eftersom det är SR/SVT som de facto har har makten i Sverige. Inga etablerade politiker vågar utmana Sveriges mäktiga journalistmurvlar.

  Svara
  • Senior

    /  08/09/2018

   Nej, det är politiker som sitter i bakgrunden och styr.

   Hade de, dvs. den lagstiftande församlingen, velat hade de kunnat göra något åt detta för länge sedan. -De vill istället tvångsfinansiera detta med skatter.

   Tips:
   Kolla upp ägarskapet på ”oberoende” statliga media.

   Svara
 4. michael.

   /  08/09/2018

  SVTs s.k faktakoll visar på ett bra sätt hur korrumperat och förljuget Sverige har blivit.
  Men det som är bra med SVTs s.k faktakoll är att den får stor spridning hos medborgarna och att dessa då förstår hur långt genusstollerierna gått,för man ska komma ihåg att detta stöds endast av en liten minoritet.

  Svara
 5. Joy

   /  08/09/2018

  Skulle vilja veta vad för reaktioner som anses typiskt kvinnliga och typiskt manliga. Det varierar ju inom könen mer än mellan, skulle jag vilja påstå. Mesproppar till män har jag gott om i min närhet, liksom tramsiga fruntimmer som inte orkar stå upp för någonting, bara klöser på andra för att ta ner dem på jorden.

  Svara
  • Frogfish

    /  08/09/2018

   Vilken man som helst blir inte brandman heller, det är bara the best of the best. Eller borde iaf vara det.
   För att en kvinna ska platsa bland de 10-15 högsta procenten av männen, så måste hon i princip vara superwoman. Och jag kan garantera att en kvinna som drar sitt eget lass blir exakt lika respekterad som en man som gör det. Och jag kan även garantera att en kvinna som inte gör det inte blir respekterad, precis på samma sätt som en man som inte platsar.

   Enda skillnaden är att det bara är kvinnor som kan böla efteråt om att det är orättvist att de inte får vara med även fast de inte platsar.

   Svara
   • Nightrunner

     /  08/09/2018

    Nej man måste inte vara best of the best. Kraven är inte högre än att du behöver ligga aningen över genomsnittet för att klara dem. Däremot om du som kvinna vill bli brandman måste du vara best of the best bland kvinnorna. Så stor är skillnad mellan män och kvinnor. Jag tycker inga kvinnor ska bli brandmän lika lite som jag tycker män ska bli dagisfröknar. Vi är bra på olika saker.

    Svara
    • weasel

      /  08/09/2018

     Instämmer inte, Nightrunner.
     Jag tycker att kvinnor som vill bli brandmän och har de rätta egenskaperna ska få bli det – precis som de män som vill bli dagisfröknar och har de rätta egenskaperna ska få bli det.

     Naturligtvis ska man under inga omständigheter sänka fys-kraven för att få bli brandman, men de kvinnor som klarar fys- kraven får mer än gärna bli brandkvinnor.

     Svara
     • Nightrunner

       /  08/11/2018

      Problemet är ju att de absolut starkaste kvinnorna är väldigt klena även i jämförelse med de svagaste männen. Åminner mig en undersökning där resultatet visade något liknande att de absolut starkaste kvinnorna i 25-årsåldern var jämförbara med de svagaste männen i 65-årsåldern.

     • MiT

       /  08/12/2018

      Under nåt av inläggen om MSB så finns en länk till MSB:s egna rapporter och tester som visar ganska tydligt skillnaderna, de hade ett antal kategorier för både män och kvinnor, brandman heltid, brandman deltid och vanlis och jämförde värdena för de olika. Vanlig man var nästan alltid starkare i testerna än de starkaste kvinnorna.

     • weasel

       /  08/12/2018

      Nja, Svetlana Podobedova lyfte nyligen 161 kg .
      Jag vet inte vem den svagaste 65 åriga mannen i världen är, men jag betvivlar starkt att han skulle klara det.

      Alltså ;
      Svetlana är bättre lämpad att jobba som rökdykare och släpa ut en avsvimmad hundrakilosperson än vad exempelvis myggviktaren Ulf Kristersson är.
      Man ska, till skillnad från feministerna , gå efter kompetens framför kön och Svetlana har mer kompetens än Ulf.

  • Skeptisk

    /  08/09/2018

   Att variation, ytterligheterna, är större inom en grupp än mellan grupper säger inget om hur vanligt något är. Man måste se på medelvärden, normalfördelning, standardavvikelse och konfidensintervall. Och då finns det vissa saker som skiljer mellan könen. Speciellt fysiskt, men även mentalt.

   Svara
 6. hllviken

   /  08/09/2018

  EKONOMI betyder hushållning med begränsade resurser!

  Svara
  • Sälungsjobbaren

    /  08/11/2018

   Var har du fått det ifrån?
   Du ger nästan aldrig källa till något du lägger in. Det är rätt irriterande faktiskt och sänker din trovärdighet rejält! Detta verkar vara från Twitter men du har klippt bort vem som har tweetat. varför?
   Bete dig som en vuxen och ge alltid en källa.

   Svara
 7. Bamse

   /  08/09/2018

  De kan ju ta sig en titt på programmet ”Finlands bästa brandman” som gick på finsk tv för ett tag sedan. Här är deltagarna:

  https://www.mtv.fi/tv/ohjelmat/suomen-paras-palomies/kilpailijatt

  Har bara sett någon snutt här och där men betvivlar starkt att genus, mångfald och jämställdhet var saker som stod på tävlingsprogrammet.

  Svara
 8. hllviken

   /  08/09/2018

  Skogsbrand som konstverk

  Svara
  • Senior

    /  08/09/2018

   Jag har två alernativa namn till denna:
   ”Dantes inferno” eller ”Feminismens intåg”.

   Svara
 9. hllviken

   /  08/09/2018

  Svara
 10. hllviken

   /  08/09/2018

  Svara
  • Pether

    /  08/09/2018

   Självklart finns det lagstöd att avbryta semester om det finns skäl nog.

   Svara
  • Skeptisk

    /  08/09/2018

   Finns ju fler sätt att få folk att avbryta sin semester än att tvinga dem.
   – Pelle Pilot.
   – Tjena chefen här. Vi håller på att skramla ihop folk att hjälpa till i stora skogsbranden. Är du på om du får 10 000 och kan ta ut semestern senare?

   Lovar de skulle få ihop folk till minst hälften av helikoptrarna. Morot är ofta bättre än piska.

   Svara
 11. MiT

   /  08/09/2018

  Svara
 12. hllviken

   /  08/09/2018

  Svara
 13. hllviken

   /  08/09/2018

  Svara
 14. x

   /  08/09/2018

  Det man skulle vilja ha svar på är på ar; på vilket sätt har pengarna som ”satsats” på genusutbildningen gjort nytta inom MSB och brandförsvaret – har katastrof- och brandbekämpningen blivit bättre och effektivare?
  De som är ansvariga måste kunna svara på frågan.
  Om svaret är ja, så vill man naturligtvis ha bevis på det.
  Om inte, så är pengarna kastade i sjön och då har polackerna helt rätt i att pengarna hade gjort större nytta i kärnverksamheten.

  Svara
 15. Olof

   /  08/09/2018

  Och som svar på att man spenderat pengar på fel saker spenderar man ännu mer statliga pengar genom Vinnovas finansiering av propaganda.

  Tänk vad fascinerande det skulle vara om dessa vänstermänniskor en dag vaknade upp och insåg att det är på grund av _deras_ snyltande på skattebetalarnas pengar som vi inte har råd med samhällets centrala uppgifter. Att det är deras lön som gör att människor dör i vårdköer, att vi inte har tillräckligt med resurser för brandbekämpning och att vi inte har råd att bekämpa laglösheten i utsatta områden.

  Hade jag jobbat med något sådant och samtidigt haft de åsikterna hade jag skämts livet ur mig.

  Svara
  • Motkraft

    /  08/09/2018

   Innerst inne vet de nog. Men de valde mellan att slita för låg lön i kassan på ICA eller jobba som undersköterska, eller att kliva in i ett system där de med ”rätt åsikt” får kontor, hög lön och status. De bryr sig inte om att det är de där som jobbar i kassan på ICA eller jobbar som undersköterskor som via skatten betalar deras lön. De bryr sig inte om om det de gör tillför något, de är en del av ”den goda sidan” och har det bra.

   Nu säger jag inte att alla av dem gör detta medvetet. En del sveps nog med och blir till slut så hjärntvättade att de inte längre kan tänka klart, de har blivit en del i ett system helt upptagna med sitt berusade ego.

   Svara
  • Senior

    /  08/09/2018

   Precis så.
   Bara en sådan sak som att de får pengar för att ”ta fram en strategi för att kunna övertyga” folk att de gör rätt….

   Svara
 16. Senior

   /  08/09/2018

  Hela denna apparat gårbara ut på en sak:
  Att införa politiska kommissarier på alla arbetsplatser.

  Svara
 17. Peter

   /  08/09/2018

  Det här var nog det dummaste jag läst någonsin. Jag tror författaren behöver gå om grundskolan. Börja med ettan, ettan är först.

  Svara
  • x

    /  08/09/2018

   @Peter
   Som du märker, så är du inte ensam om att tycka att den som författat granskningen behöver gå om hela skolan.
   Jag anser att ettan är för hög nivå, bättre börja om från lekskolan.

   Svara
   • Ja, det här är på nivå med ”försöker stoppa fyrkantiga klossar i runda hål.”

    Svara
 18. michaelnilsson228

   /  08/09/2018

  Mellan 1993 – 2012 jobbade jag som deltidsbrandman i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund (SRB) som var ett kommunalförbund för räddningstjänster för Danderyds, Täby, Vallentuna, Vaxholms, Värmdö och Österåkers kommuner. 2009 slogs SRB ihop med Värmdö och Stockholms brandförsvar till Storstockholms brandförsvar.

  Redan då började det att pratas om att sänka kraven på intagningstesterna för att få in mera kvinnor och hbtq personer i brandförsvaret för att många av dom klarade inte av testerna.

  Vi hade en kvinna på våran station, men hon blev gravid och slutade.

  Jag är 191 cm. lång, väger 120 kg. och har tränat nästan hela mitt liv. Mina manliga medarbetare som alla också var vältränade hade problem under övningar att få ut mig plus utrustning ur en byggnad.

  När folk slutade hade vi problem att få lämplig personal för jobbet och jag slutade tyvärr på grund av ”jämställdhet, mångfald och en räddningstjänst för alla” som var mottot då.
  Jag älskar kvinnor och har inget emot hbtq personer om någon får för sig det, men det funkar inte om man inte klarar av jobbet, som är bland de tuffaste som finns.

  Svara
 19. Jock Rockman

   /  08/09/2018

  Sk. ”genus och jämställdhet” är de facto inget annat än än maktfullkomlig statsfeminism. Annars hade det KANSKE kunnat fungera… För visst är det rimligt att forska om olika förutsättningar för män och kvinnor? Men nu handlar det uteslutande om fjäsk för kvinnor, i feministisk kontext alltså. Och både svenska kvinnor och män finner sig i detta, medan problemen mellan könen i landet fortsätter att öka och öka och öka… Genom odemokratisk och ovetenskaplig toppstyrning av fåntrattarna i media och riksdag.

  Svara
  • Senior

    /  08/09/2018

   Det finns redan hur mycket forskning som helst på området, problemet är att det inte stöder feministernas slutsatser.
   Därav denna lysenkoism till genus”forskning”.
   -Ren ideologi med svaren givna på förhand.

   Svara
 20. Rikard

   /  08/09/2018

  Hej.

  Man kan blind-testa. Låt alla genomföra samma träning på samma villkor, men låt den som sammanställer data bara se resultaten (personens namn, pnr, o.d) med tillhörande serienummer för respektive test.

  Väl alla serier är färdiga kan man sammanställa det hela och sedan ‘avmaska’ (alltså återställa identitära karaktäristika) det hela.

  Vi som inte är alldeles vänsterblivna feminister vet redan hur det kommer att se ut.

  OT: Har ni märkt vad tyst det blivit om filmen om socialdemokratins historiska brott mot svenskarna och mot mänskligheten?

  Jag hoppas och önskar att jag någon dag får leva i ett Sverige där en sanningskommission har haft fullt mandat att ta del av alla ännu ej självantända arkiv, där inga namn förtigits och inga gärningar förbigåtts. Jag önskar och hoppas på ett Sverige med ett museum över socialdemokratins brott dit alla framtida svenskar får resa, som en del av sin skolgång.

  De som förtiger, förminskar och förnekar detta – ni som gör detta! är som de som förnekar Förintelsen, eller det turkarnas folkmord på armenier, eller Stalins massmord i Ukraina (Holodomor). Förstår ni vad ni försvarar? Steriliseringar av över 60 000 människor på rasbiologisk, eugenetisk, grund. Transitering av SS Totenkopf genom Sverige. ‘Forskningen’ på Vipeholmsanstalten. Och så mycket, mycket mer.

  Känns det bra? Är ni stolta över er själva, socialdemokrater?

  Varför är detta viktigt?

  Tänk dig ett Tyskland som behandlat inte bara själva kriget, utan även Förintelsen på detta sätt. Tänk dig ett Rumänien som förnekat barnhemmen. Tänk dig ett USA som förnekat slaveri och segregation. När ni försvarar socialdemokratin och socialismen, när ni upprätthåller illusionen att den nationella socialismen är höger där ni är vänster – så försvarar ni brott mot mänskligheten.

  Jag gråter stilla när jag skriver detta. Inte bara för de som torterats och plågats av socialdemokratin och dess hejdukar här i Sverige, inte bara för att miljoner av mina landsmän varit och är okunniga om socialdemokratins brott, utan för att de försvarar dem.

  Antingen förnekar ni verkligheten för att försvara ert ego, och värderar det högre än sanningen om det parti ni stöttar – eller så håller ni övergreppen och brotten för dygder.

  Vilket är det, ni socialdemokrater? Er landsfader samarbetade med SS Totenkopf, för h*lvete! Fattar ni vad ni försvarar?! Er St. Olof spred pengar till allsköns terrorister! ‘Dojan’ (eller ‘Sulan’) arrangerade vapentransporter till terrorister! Ert parti skänker fortfarande pengar och hjälp till sådant som Hamas! Ert parti gjorde allt detta. Gjorde! Ert parti styrde landet.

  Orden och formuleringsförmågan sviker.

  Om ni åtminstone hade den… ärlighet, som de nationalsocialister som kliver ur garderoben har – men ni når inte ens dit.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Svara
  • Senior

    /  08/09/2018

   Precis så.

   Svara
  • Jonas

    /  08/09/2018

   Om de senaste åren borde ha lärt dig något så skulle de vara att det inte fungerar att skuldbelägga någon.
   Om du skrev om din text så att den kom till slutsatsen att, om du röstat på Socialdemokraterna, väl medveten om deras historia, så kan du med gott samvete rösta på Sverigedemokraterna, så skulle den vara bättre. 😉

   Svara
 21. Pelle2

   /  08/09/2018

  Ot:
  Expressen skriver en bra ledare angående Sjöstedt tystnad när Ung vänster stör möten och vandaliserar valaffischer.
  Den avslutas med följande:
  ”Frågan gäller grundläggande, demokratiska principer. Att man tillhör den (själv)goda vänstern ger ingen rätt att tysta meningsmotståndare. Hur står det till med de demokratiska reflexerna, Jonas Sjöstedt?”
  https://www.expressen.se/ledare/nar-vanstern-vandaliserar-ar-det-tydligen-helt-okej/

  Svara
  • Skeptisk

    /  08/09/2018

   Har för mig att valaffischer och mötesfriheten är grundlagsskyddade. Det är inga småförordningar de bryter mot.

   Svara
  • Olof

    /  08/09/2018

   Frågan är om man bör skärpa straffskalan för angrepp mot demokratiska aktiviteter rätt ordentligt. Det politiska våldet under 20-30 talet var en bidragande orsak till att det kunde gå så snett som det gjorde, och för att undvika upprepning kanske man bör se till att människor som inte kan hålla sig ifrån störande av andras politiska möten frihetsberövas på ett eller annat sätt.

   Hellre det än att vi återigen sitter i en situation där vi väljer mellan vilken auktoritär faktion vi tror kommer vara minst illa.

   Svara
  • Pelle2

    /  08/10/2018

   Tydligen blev trycket för stort på Sjöstedt för nu har han uttalat sig i Expressen om störande av möten och affischnedrivningar.
   Han håller dock det hela på ett högre plan och menar att det är dumt, sorgligt och onödigt att riva ner affischer oavsett vem som gör det istället för att prata om Ung vänster.
   Han påstår också att det inte är utrett vem som rev ned affischerna.

   Han säger ”– Jag tycker att det är bra att man reagerar, men det behöver inte innebära att man river ned affischer. Man kan argumentera i stället. Det är ett mycket bättre sätt att reagera på”
   Men det behöver inte innebära att man river ned affischer. Man skall aldrig riva ner affischer skall han säga om man verkligen vill ta avstånd från handlingen. Men så länge det är vänstern som river ner högerns affischer så är det ganska ok alltså…
   Ur artikeln:
   När det gäller Ung Vänsters planer att störa Jimmie Åkessons torgmöte i Göteborg, säger V-ledaren att ungdomsförbundet ”är i sin fulla rätt att demonstrera mot rasism”.

   – Det är också helt självklart att man demonstrerar på ett sätt som respekterar andras yttrandefrihet och följa polisens instruktioner på platsen, säger Jonas Sjöstedt.

   ”Vi ska göra detta så svårt för honom som vi bara kan. Det kommer alltså att bli en motdemonstration i syfte att störa SD:s torgmöte så mycket det går, t ex med megafoner och slagord”, skriver Ung Vänster på Facebook inför Åkessons möte i Göteborg.

   Uppenbarligen är det inte helt självklart för Ung vänster att demonstrera så att man respekterar andras yttrande frihet..

   Sjöstedt har gett Ung väsnter en liten smäll på fingrarna men har egentligen inte så mycket emot det dom gör är min tolkning av Sjöstedts uttalande.
   https://www.expressen.se/nyheter/sjostedt-fel-att-riva-ned-andra-partiers-valaffischer/

   Svara
   • G

     /  08/10/2018

    Ja, detta var ju inte direkt en stark signal om att uppförandet är oacceptabelt och fel. Sjöstedt tog bara upp Björklunds pekpinne och viftade runt lite, som om det kommer hjälpa på dessa ”anti”fascister.

    Svara
 22. MiT

   /  08/09/2018

  Svara
  • Senior

    /  08/09/2018

   ”Förklara för mig hur jämställdhet och mångfald är centralt för räddningstjänstens förmåga?”

   Svara
 23. MiT

   /  08/09/2018

  Svara
 24. MiT

   /  08/09/2018

  Svara
 25. MiT

   /  08/09/2018

  Svara
  • hllviken

    /  08/09/2018

   Skönt att läsa att många argumenterar emot J.E!

   Svara
  • Dreadlock

    /  08/09/2018

   Det är ingen som säger emot Jan Eliasson, åtminstone inte om man är en normalt funtad person med en hjärna som fungerar. Det är inte de välanpassade invandrare som skall kölhalas och tvingas avkräva en förklaring för sitt existensberättigande i Sverige. Det borde väl för fan ligga klart sedan länge.

   Det är busarna som ska ut ur landet, muslimska (Inte bara muslimska) hatpredikanter som uppviglar sina församlingar mot västvärlden. Klanbaserade brottssyndikat som slåss om att leverera droger på gatorna , Tiggarna som köpt arbetskraft åt organiserade öststatskungar. Invandrare som lyfter socialbidrag år efter år , lämnar man sysslolösa trots att det finns hur mycket jobb att göra som helst = d.v.s. socialbidraget är inte en lön för att göra ingenting. Det går fortfarande att sätta dem i arbete som kompensation för ersättningen de får av skattebetalarna. Gör DET , och respekten kommer att öka för migrationspolitiken i ett enda stort kvanthopp. Inga fripassagerare som kan segla skutan gratis hur många år som helst borde vara mottot.

   Gör det. Och respekten för politker ´kanske´ökar en aning.

   Svara
   • weasel

     /  08/09/2018

    Mycket bra att det pågår krig och förföljelse i stora delar av världen – för om det gjorde det skulle ju inte de svenska samhällena vitaliseras.
    Hoppas vid gud att det aldrig blir världsfred för då får vi ju inte mer mångfald och arbetskraft 😦

    Svara
    • x

      /  08/10/2018

     @weasel
     Bra skrivet!
     Ja, vilka egoister de är som önskar allt detta elände i världen bara för vi ska få uppleva lite ny kultur och för att vi ska kunna importera arbetskraft.

     Svara
  • G

    /  08/10/2018

   ”Snäll riksdagskandidat för Miljöpartiet som ser mångfald som en förutsättning för välfärd.”

   Svara
   • G

     /  08/10/2018

    ”Rättvisa, delaktighet och alla människors lika värde! Skolbibliotekarie som brinner för frågor om människor med olika funktionsvariationer och ensamkommande.”

    Svara
    • Weasel

      /  08/11/2018

     och där har vi det igen… :
     En snäll miljöpartist som hoppas att kriget i Afghanistan kommer fortsätta i 1000 år…

     Svara
 26. MiT

   /  08/09/2018

  Svara
  • G

    /  08/10/2018

   ”Sedermera har de Swedavia-anställda tagit bort sina kommentarer från Facebook. De har även rensat bort alla kopplingar till Swedavia i sina profiler på Facebook samt blockerat undertecknad.”

   Vuxet beteende. 🙂

   Svara
 27. MiT

   /  08/09/2018

  Svara
 28. MiT

   /  08/09/2018

  *https://www.facebook.com/jens.ganman/posts/10155881400398251*

  Svara
  • Dreadlock

    /  08/09/2018

   Haha ! Där satt den. En episk liten krönika av Ganman. Påminner om en ilsken besatt Strindberg lyft in i 2020 – talet. Obetalbart.

   Svara
   • Dreadlock

     /  08/09/2018

    Alternativ som en Hunter s Thompson ( Fear and Loathing in Las vegas)

    Svara
   • Rikard

     /  08/09/2018

    Hej.

    Om man (eller han – Ganman) kunde dra ihop ett gäng som kan framföra dessa alster som sketcher och kortfilmer?

    Vad tror du? 200 000 tittare på Utuben. 300 000? Fler kanske.

    ”Robert Lind i Kramfors” har ju 280 000 visningar, och den är från förra årtusendet.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Svara
    • Dreadlock

      /  08/09/2018

     Garanterat @ Rikard.
     Hela filmmanus är klar och väntar på en regissör som kan dialogisera kortfilmen. Ganman har levererat tidsenlig satir av högsta klass. Vem vågar ta på sig uppgiften ?

     Svara
  • ”… det är som en lång, LÅNG frontalkrockskollision mellan två godståg i magnifik HD-slow motion. Ett av tågen är lastat med TNT – det andra med napalm. Eller för att göra det tydligare: det ena är lastat med islamister – det andra med svenska medelklassfeminister.”

   Svara
 29. Pelle2

   /  08/09/2018

  OT:
  Bloggaren i Otakt drar ner byxorna på Löfven och hans enfaldiga valpropaganda.
  Slutsatsen är att trots Löfvens många höjda skatter så fungerar inte polis,sjukvård och skola.
  Är det någon som tror att sossarna kommer lyckas bättre med samma politik under fyra år till?
  http://iotakt.se/det-unika-partiet/

  Svara
  • Dreadlock

    /  08/09/2018

   ” Är det någon som tror att sossarna kommer lyckas bättre med samma politik under fyra år till?”

   Ingen som tror det längre. Det är därför väljarna flyr från (s) de har levererat för lite sedan den senaste valomgången då de lovade exakt samma. Helt enkelt : Man hoppas på att väljarna glömt bort löften som ställdes förra valet. Och nu när skiten träffar fläkten så hoppas man ändå att väljarna ska gå på samma fint som förra gången. Men nu finns digitala medier som växt fram och lever ett eget liv, med en intresserat läsarkrets och som konstaterar att man kan inte dribbla med samma klubbföring ,som förra gången, och passera som ett seriöst politiskt alternativ för att styra landet.
   Det borde ju vara solklart. Internet glömmer inte. Vi medborgare är mer informerade än någonsin och att vara svensk politiker idag är svårt, för att det SKA vara svårt, vi vill inte ha medelmåttor på våra mest ansvarsfulla poster som finns. Vi vill ha dem BÄSTA. Resten av det trötta gänget får i vanlig ordning förtidspensionera sig på bekostnad av skattebetalarna. Det är helt ok. Bara vi röstar regeringen åt fanders.

   Det värsta är att sådana halvfigurer som Lövfén och Fridolin inte ens dyker upp för en ordentlig debatt inför valomgången. Det är tjänstefel-varning på sådana politiker. När det gäller så lämnar de Sveriges väljare i sticket . Ett tecken på en monumental feghet och ett illavarslande tecken för väljarna att de har röstat in Fan som inte bryr sig ,när det väl gäller. Fy fasiken. Vilka ynkryggar. Vilka ryggradslösa kräldjur.

   Svara
   • Senior

     /  08/10/2018

    ”Ingen som tror det längre. Det är därför väljarna flyr från (s) de har levererat för lite sedan den senaste valomgången då de lovade exakt samma.”

    Exakt detta har ju sossarna gjort åtminstone sedan mitten av 70-talet.

    Kul att folk äntligen dragit upp huvudet ur sanden och insett detta, dock är det försent nu. Snart är Sverige lika bankrutt som Venezuela, och vi får börja om från noll. -I bästa fall.
    ….I sämsta fall får vi ett nytt Iran om islamisternas inflytande får fortgå ett par år till.

    Svara
 30. MiT

   /  08/09/2018

  Svara
 31. MiT

   /  08/09/2018

  Svara
 32. MiT

   /  08/09/2018

  Svara
  • x

    /  08/10/2018

   @Nätsäkerhetsexpert
   Det måste vara länge sedan eftersom panelen inte höll med denna vänsterpartist.
   Hade någon med vänsteråsikter ställt samma fråga idag så vederbörande fått beröm för sin uppfinningsrikedom och fått rådet att söka bidrag hos Vinnova för att förverkliga idén.
   Därefter hade det nog inte dröjt mer än en vecka innan Löfven hade annonserat att hans parti kommit fram till hur man snabbt kan fasa ut alla fossila bränslen från transportsektorn…

   Svara
  • x

    /  08/10/2018

   Den avgörande frågan är om de som går på kurserna gör det på sin fritid och utan lön eller inte.
   Görs detta på ordinarie arbetstid med full lön så tas ju resurser (tid+pengar) från den verksamhet där de är anställda.
   Jag tippar på det sista vilket visar att ”faktagranskningen” är ett stort skämt och en påverkansoperation för att försöka lura oss väljare.

   Svara
 33. Dreadlock

   /  08/09/2018

  Till Pedersen : Slå upp Entropi i samband med termodynamikens 2:a lag. Så slapp du bli politiker i TRAFIKUTSKOTTET i riksdagen, nu sitter vi här och betalar din lön för en fullständig analfabet i de frågor du ska besluta om.

  Svara
 34. http://www.gertrud1.se/blogg/

   /  08/10/2018

  Det finns många orsaker till att kvinnor är sämre brandmän, poliser, kriminalvårdare. Vad det gäller dörren där så handlar det om både vikt, teknik, men också om smärttålighet. Det funkar inte att vara rädd att göra illa sig. Eller att inte vara assertive. Det som är ännu värre är att män har sina beskyddaregenskaper, så det kommer vara två brandmän, poliser, kriminalvårdare som inte är fullt stridsdugliga eftersom mannen gör kvinnans arbete också. Detta har vi sett inte minst i krig, där män tappar fokus och skyddar de kvinnliga soldaterna. Jag har själv haft ett manligt jobb, men jag var alltid tvungen att klara mig själv och samma regler och krav på prestation gällde också mig. Det var ”leverera eller gå hem”. Det är så kvinnor får självkänsla, för det är det man klarar som gör att man börjar lita till sig själv. Inte en högre lön. Inte kvotering. När man vet att det man gör enbart är beroende av en själv, det är då man får självkänsla. Kvinnor idag går helt fel väg. De är små prinsessor som sitter på rumpan och kräver.

  Svara
  • mansplaining

    /  08/10/2018

   Trodde kvinnor hade högre smärttröskel än män, i alla fall under vissa delar av menstruationscykeln.

   Köper vad du säger, i synnerhet om kvinnor i krig.

   Ah, och glöm inte testosteronskillnaden som när den kickar in som en turbo ger en extra växel och energi som kvinnor helt enkelt inte har. Även i fall när den fysiska styrkan är likvärdig så finns det hos mannen ännu en ytterligare växel.

   Exakt, med en kvinna i gruppen blir männen distraherade och risken att gruppen blir överfallen och dödade i krig ökar avsevärt. Kvinnan i gruppen riskerar bli tillfångatagen och gruppvåldtagen av fienden.

   Det kan försvarsmakten trycka in i sin nästa genuspamflett.

   Två saker ska man undvika om man inte vill ha gruppvåldtagna kvinnor. Det ena är att inte skicka ut dem i krig. Det andra är att inte importera våldtäktsmän. Feminister måste verkligen hata kvinnor som är beredd att offra kvinnor på alla fronter.

   Nej håller med, det går liksom inte ihop att kvinnor och barn skickas ut i krig så att männen kan sitta på sofflocket och knapra praliner, blogga om röda skor och backstabba varandra på Twitter i en oändlig svartsjuk intrig som utmynnar i ett verbalt ordkrig och mobbingdrev som tillstår en treåring. Å andra sidan finns det många feminiserade Twitter-män där ute som godhetssignalerar som tokiga kastrerade tuppar.

   Det du säger märks tydligt även på civila arbetsplatser som inte ens kräver någon direkt råstyrka.

   Inte bara hur män tappar fokus, vilket sker hela tiden eftersom kvinnor hela tiden anspelar på sin sexualitet för påkalla uppmärksamhet och erhålla bekräftelse för att dra fördel av sitt sexuella kapital, men inte bara det utan hur hela gruppdynamiken förändras så fort en kvinna kommer in i gruppen. Den effekten uppstår även om kvinnan är en fet hårig feminist iklädd endast en soppåse som matchar hens intellekt. Förändringen du nämner är knappast optimal i synnerhet inte i ett arbete som är förenat med livsfara, som militära eller polisiära operationer.

   De få polisiära insatser jag studerat där har poliskvinnorna i princip stått och tittat på medan männen går in och plockar ut den potentiellt farliga mannen. Först när männen redan brottat ner och fängslat personen kommer poliskvinnan och spelar kaxig och får en klapp på axeln av sin manliga kollega. Hon kände sig stolt i alla fall och det räknas väl kanske. Det är så det ser ut i verkligheten, å andra sidan kan även två storvuxna polismän ha vissa svårigheter att hålla fast en hysterisk och skogstokig tjej på ett säkert sätt.

   Kvinnor har, generellt sett, inte samma edge med fysisk och mental styrka men inte heller testosteron. Kvinnors generella mentala styrka är konfigurerad annorlunda än mäns och måste anses vara vida överlägsen mäns på andra plan.

   Kvinnor i krig är antagligen väldigt lämpade att sköta uppgifter som kräver simultanförmåga och som sista försvarslinje på hemmaplan. Det finns alltid några superkvinnor som överträffar de flesta män på alla plan men de är extremt få. Gaddafi hade kvinnliga krypskyttar och Mossad använder kvinnliga operatörer, fast de används mest i syfte att just distrahera och förleda fiendemän på motståndarsidan.

   Propagandafilmen som SVT köpte in med norska ”specialstyrkor” bestående av kvinnor där orkade kvinnorna inte ens göra några enkla pullups ordentligt. Dessa kvinnor är kanske inget de borde skicka till Irak eller Afghanistan, menar även SAS fuckar upp det ibland och blir tillfångatagna och dödade, men konsekvenserna som kvinna att bli tillfångatagen bakom fiendens linjer kan bara sluta på ett sätt.

   Soyapojkarna från Söder är värre dock, så om man låg medvetslös i ett brinnande hus blir nog hellre bli hjälpt av inkvoterad kvinnlig nagelskulptris alla dagar i veckan framför en hen-figur som flyr lågorna med ett gällt skrik, iförd en lädermask och dildo i arslet.

   Jämställdhetssatsningen inom räddningsstjänsten är annars helt fantastisk.

   2014 kunde man bland annat läsa att ”En 27-årig man som 2003 dömdes för ett brutalt rån mot ett danskt tältande par, där kvinnan även gruppvåldtogs medan hennes pojkvän tvingades titta på, får nu anställning som brandman vid Räddningstjänsten Syd.”

   Det här arma landet.

   Svara
   • Magnus Gunnarsson

     /  08/10/2018

    Dessa fantastiska superegenskaper du upphöjer hos män, testosteron, muskelstyrka, ”manlighet” och som tydligen tappar fokus så fort de har kvinnor med i gruppen….

    Precis dessa män är de som våldtar kvinnor och barn i krig, använder sin ”makt” till att utnyttja utsatta kvinnor och barn när de får tillfälle. Män som högaktar dessa egenskaper har oftast få nära kvinnliga vänner och har inte sällan svårt att visa äkta känslor känslor samt att känna empati.

    Ni som vräker ur er förakt mot ”stats”media och hur saker fungerar i Sverige… Ett gott råd till er är att ge er ut och resa i världen. Inte bara en svensson-resa till Kanarieöarna eller Thailand, utan res på riktigt! Skaffa sedan en högskoleutbildning (vilket jag misstänker att majoriteten här inte har) och visa att ni lärt er grunderna i hur man värderar fakta.

    När man har lite livserfarenhet och på riktigt upplevt hur det är att leva i andra delar av världen så inser man att Sverige är extremt långt före de flesta när det gäller trygghet, säkerhet, pressfrihet, låg korruption och hög livskvalitet!

    Svara
    • Pelle2

      /  08/10/2018

     Vad är det du menar inte är sant i MIT,s inlägg ?
     Han länkar till dokument från MSB och deras hemsida bland annat.
     Kan du belägga att dessa dokument inte finns eller att MIT hittar på det han skriver i detta inlägg ?
     Även om det finns värre länder än Sverige ur olika aspekter så innebär det inte att det är en god idé att knuffa Sverige i dessa länders riktning.

     Fast du kanske tycker att det är ok att slösa pengar på pseudovetenskap som genusutbildningarna är, tycker att det är ok med den ökade gängbrottsligheten, bostadsbristen, köerna i sjukvården, bristen på poliser, skolor som levererar allt sämre resultat, skjutningar på öppen gata med mera ?

     Uppenbarligen ser du också ner på folk med lägre utbildning och menar tydligen inte att vi inte kan tänka och värdera fakta.
     Vilken tur att du är så himla duktig och välutbildad.
     Åtminstone är det så i dina egna ögon….

     Svara
    • MiT

      /  08/10/2018

     Vem av dem är du på den första bilden?
     https://toklandet.wordpress.com/2017/12/21/kanslor/

     Svara
    • Senior

      /  08/10/2018

     ”När man har lite livserfarenhet och på riktigt upplevt hur det är att leva i andra delar av världen så inser man att Sverige är extremt långt före de flesta när det gäller trygghet, säkerhet, pressfrihet, låg korruption och hög livskvalitet!”

     Ja, och det är precis detta som nu i en allt snabbare takt håller på att urvattnas, något man absolut inte vill se om man varit och sett hur det ser ut i andra länder. -Något man inte behöver en högskoleutbildning för att inse, även om många av oss har det.

     Svara
    • Har bott minst fem år vardera i två olika europeiska länder.
     Sverige går åt fel håll jämfört med båda.

     Svara
    • mansplaining

      /  08/10/2018

     ”Dessa fantastiska superegenskaper du upphöjer hos män, testosteron, muskelstyrka, ”manlighet” och som tydligen tappar fokus så fort de har kvinnor med i gruppen….

     Precis dessa män är de som våldtar kvinnor och barn i krig, använder sin ”makt” till att utnyttja utsatta kvinnor och barn när de får tillfälle. Män som högaktar dessa egenskaper har oftast få nära kvinnliga vänner och har inte sällan svårt att visa äkta känslor känslor samt att känna empati.”

     Oj, någon hade visst en öm tå.

     Nej, det handlar inte så mycket om att ”upphöja” manliga egenskaper, som att erkänna könsskillnader såväl styrkor och brister.

     Bara i kontrast med en radikal ideolgi där man inte får tala om könsskillnader på ett öppet sätt och har en väldigt skev syn på vad ”manlighet” innebär, kan detta uppfattas som att man explicit ”bejakar” manlighet.

     Du gör explicit anspråk på att besitta högre grad av empati än dina meningsmotståndare, eftersom du gärna vill hävda en högre moral, genom att ignorera könsskillnader av ideologiska skäl.

     Det är lite som när genusideologerna lägger sig i snöröjningen för det enda ni kan skyffla är snömos. Det enda som uppnås med feministisk snöröjning är att kvinnor i ambulanser inte kommer till sjukhuset i tid när plogning av vägar bortprioriteras till förmån för cykelbanan till förskolor.

     Nej din så kallade ”empati” får människor dödade i slutändan.

     Även du måste begripa att det är inte läge att skicka i väg ett gäng nagelskulptriser för att rädda livet på människor som håller på att brinna inne i ett hus. Det kompromissar säkerheten för alla inblandade och är förenat med livsfara.

     Allt genusideologer tar i förvandlas till en katastrof, men du tycks inte ha några problem med det, så länge ideologer som du kan godhetssignalera empati, för det är precis vad det handlar om, spegla sig i godhetens glans, men det är inte riktig empati.

     Vägen till helvetet sägs vara stensatt med goda föresatser, men i ideologernas fall rör det sig snarare mer om ren och skär egoism ytligt maskerad som empati.

     Det är hyckleri.

     Korrelationen mellan utbredd radikalfeminism inklusive feministisk regering och ökade sexuella gruppövergrepp mot kvinnor stör inte idelogers sömn nämnvärt. Det är enkelt att utge sig vara god samtidigt som man lever gott på en bidragsindustri, att publicera ideologi baserad på ovetenskaplig teori som en sanning.

     Rysk kaviar varje dag. Ideologer belönas rikligt med bidragsmedel för att rita ovetenskapliga våldspyramider som är för ”akademiska” för ”det dumma folket” att förstå och ideologerna får sitta i morgonsoffan i TV och mysa med mediaeliteten, samtidigt som Lisa blir gruppvåldtagen på vägen hem från nattjobbet, medan hennes yngre syster blir utsatt för övergrepp på festivaler och skolklassens utflykt till badhuset.

     Ideologer som bygger hela sin image och varumärke på empati.

     Du talar om makt, men de mest makthungriga av alla måste vara ideologerna själva. Du talar här om makt i bemärkelsen manligt våldskapital, men åter igen, endast en ideolog kan förneka samhällsnyttan med manligt våldskapital och cherrypicka alla negativa aspekter, som inte ens är en direkt konsekvens av uteslutande manliga egenskaper.

     Du förstår, hade vi inte haft hjältar i form av poliser, militärer, brandmän men inte minst även civila män som upprätthåller samhället och krigar för sina familjer med ett civilkurage att stå upp för det som är rätt så hade det sett mycket värre ut än vad det gör i dag. All den trygghet du åtnjuter är trots allt byggd på manligt våldskapital, mer eller mindre, som används för ett gott syfte, men som du föraktar.

     Du lever på den manlighet du försöker demonisera och demontera.

     Det krävs en sann ideolog för att bortse från det goda ”manlighet” medför och endast fokusera på negativa aspekter. Det är nästan så att man kan ana att ideologerna besitter någon form av djupt personligt förakt, missriktad mot kön, och det är tydligt att flera ideologer drivs av genuint hat och förakt snarare än empati. Det är inte direkt ovanligt med utspel att de hatar män, och när någon säger åt dem att gå hem och tvätta munnen med tvål kommer de tillbaka och ondgör sig över ”mansrollen” istället.

     Ideologerna har inte löst sina latenta personliga problem.

     Vi måste se både de positiva och negativa aspekter med manlighet, men det betyder inte att vi behöver betrakta sakernas natur utifrån ett ovetenskapligt radikalfeministiskt ramverk aka genusteori där problemformuleringen redan är skriven i sten.

     Nej, att erkänna att män tappar fokus när en fager kvinna som nyttjar sitt sexuella kapital för själv erhålla bekräftelse av sin kvinnliga status är inte alls detsamma som att säga att män inte förmår utöva en god portion självkontroll, vilket män gör. Det rör sig alltså inte om ett legitimerande av sexuella övergrepp som tafs eller sexistiska kommentarer och liknande som du vill påskina.

     En ideolog vill inte ens erkänna det mest grundläggande i att sexuell påverkan förekommer mellan könen, eftersom det kan underminera ideologin där kön ska raderas ut till blanka papper, till förmån för en ideologin som i sig självt mest utgör ett karriär och maktmedel.

     Det som påtalades var att även när ingen direkt sexuell påverkan förekommer så förändras gruppdynamiken när det kommer in en kvinna i en grupp män. Enligt statspropagandan förändras gruppdynamiken endast alltid på ett positivt och produktivt sätt så fort en kvinna kommer in i gruppen, i synnerhet om hon är chef och besitter en maktposition, vilket är en ren och skär lögn. Den propagandan är dock synnerligen inkonsekvent, eftersom könsskillnader tillåts betonas OM det kan leda till mer kvinnlig representation på makt- och chefsposter, men i övriga fall skall könsskillnader ignoreras och den som påtalar dessa stigmatiseras.

     Är du kvinna har du alla förutsättningar för att bli chef, sägs det.

     Jag uppmanar dig som är så empatisk att begrunda fallet med det danska paret som såg fram emot sin cykelsemester i det fina grannlandet Sverige, en semester som förvandlades till ett rent helvete och förstörde deras liv och där gärningsmän genom statsideologin du så varmt förespråkar, sedermera belönas rikligt genom kvotering. Annars ger jag inte särskilt mycket för din påstådda godhetssignalerande empati.

     Ta glorian från ditt huvud, du är inte på Twitter nu.

     Angående män i krig som begår övergrepp rör det sig bland annat om dehumanisering av människor. Vi måste dock hålla isär begreppen. Det är inte samma sak som när en feministisk charlatan som ska sälja ormolja och frälsa den dumma massan pekar på sin ovetenskapliga triangel och påstår sambandet att en kommentar leder till våldtäkt och därför ska hon ha äska fler miljoner i bidragsmedel, så att hon kan skratta hela vägen till banken och köpa sig en ny Porsche. Det är snarare kvacksalveri.

     Dehumanisering i krig sker på en djupare nivå. Åter igen, långt ifrån alla män i krig begår krigsbrott och mänskliga övergrepp, trots att de är uppfostrade i en påstådd ”machokultur” men övergrepp i krig förekommer dessvärre, vilket är en vetenskap i sig självt som i likhet med alla andra seriösa forskningsområden inte ska besudlas med klåfingriga ideologer bara för att ni vill tjäna snabba cash.

     Det är bara här i Sverige som vi har hjärndöda glappkäftade feministhäxor som står och spelar på sina ovetenskapliga trianglar och förväntar sig att staten ska lägga alla slantar i hennes hatt.

     Ideologer kan inte förneka, även om förnekelse är deras spetskompetens, att övergreppen ökat markant efter migrantvågen, men det har du såklart inga problem med när det är inte du personligen eller någon i din närhet som drabbas. Då skulle det som bekant bli ett helt annat ljud i skälla.

     Empati.

     ”Ni som vräker ur er förakt mot ”stats”media och hur saker fungerar i Sverige… Ett gott råd till er är att ge er ut och resa i världen. Inte bara en svensson-resa till Kanarieöarna eller Thailand, utan res på riktigt! Skaffa sedan en högskoleutbildning (vilket jag misstänker att majoriteten här inte har) och visa att ni lärt er grunderna i hur man värderar fakta.

     När man har lite livserfarenhet och på riktigt upplevt hur det är att leva i andra delar av världen så inser man att Sverige är extremt långt före de flesta när det gäller trygghet, säkerhet, pressfrihet, låg korruption och hög livskvalitet!”

     Är det den faktaresistenta propagandafabriken faktiskt.se du talar om.

     Du menar alltså att etablerad media uteslutande sysslar med fakta, eftersom det har du lärt dig på din högskoleutbildning. Det krävs nästan en genusutbildning för att dra den slutsatsen.

     Du kan inte jämföra etablerad media mot alternativmedia rakt av på det sättet, eftersom etablerad media utger sig för att vara saklig och opartisk, men sysslar med ren och skär ideologi och propaganda, medan det ställs inte samma krav på alternativmedia, som ofta är lättvindig i syftet för att belysa en poäng och slå uppåt. Inte som empatiska personer som du, som likt mobbare föredrar att slå nedåt.

     Nej du måste gå till botten med fakta i sakfrågor som exempelvis lönegapet och dess faktorer, och inte bara spotta ideologisk fradga som en rabiessmittad räv.

     På samma sätt kan du inte jämföra Sverige med en bananrepublik när du talar om korruption. Vi ställer högre krav på Sverige och det är därför vi anser gränsen för korruption inom statliga verk och myndigheter sedan länge har överskridits och gått för långt.

     Du är en förespråkare av aktivism och korruption.

     Livskvalité är helt individuellt och avgörande på var du bor. Vi kan inte bara nöja oss med att tillgodose dina personliga behov, bara för att du har lyckats segregera dig själv på ett bekvämt sätt, utan vi måste även se till den unga kvinnan i förorten som inte har dina förutsättningar och knappt vågar gå utanför dörren av rädsla för övergrepp. Det är faktiskt så att hennes trygghet trumfar din personliga situation i det här fallet.

     Feministerna skriker som sirener till henne från sina mediamegafoner, var inte rädd, hävda din rätt, ta natten tillbaka. Elin Kranz och Lisa Holm rör dem inte i ryggen, det enda som spelar någon roll för ideologer är att marknadsföra sig själva.

     Du har missat att trygghet och säkerhet är under attack i det här landet. Kvinnor kastas i vissa fall även ner från balkonger mot en snabb och säker död, men så länge du kan sitta på din balkong och avnjuta sin cognac i fred så är allt bra.

     Du kanske hellre jämföra med Bagdad för då ser det bättre ut i jämförelse, eftersom att erkänna reella problem gynnar inte direkt ideologin och ideologens förvärvsinkomst.

     Nej, du hör inte kvinnans skrik Tantolunden eftersom hennes mun hålls för av förgripare som turas om att våldta henne. Av röken av bilbränder i förorten syns trots allt bara en dimma i horisonten från där du sitter, och av skottlossningarna från maskingevär när kriminella gäng avrättar varandra på öppen gata i blodiga strider hörs mest dova knallar. Lite som ett gemytligt fyrverkeri där du myser framför brasan, och du kan vara trygg att någon annan (andra män) städar upp synen innan du åker till jobbet.

     Vi har det trots allt bra här…

     Svara
     • Rikard

       /  08/10/2018

      Hej.

      @mansplaining: Applåder. Mycket bra skrivet.

      @Magnus Gunnarsson: jag skulle kunna redovisa mina akademiska meriter. Problemet är att du inte kvalificerat vilka du godkänner som tillräckligt bra eller lämpliga. Därför kommer du att underkänna dem, så att du inte behöver erkänna ditt argumentations- och tankefel. Detsamma gäller ditt högst godtyckliga krav på att ha levt utomlands – det bygger på samma logik som den moderna rasism och misogyni du ägnar dig åt. Endast den som tillhör [grupp] eller delar [erfarenhet] (och då på av dig, tolkningsföreträdaren, godkänt sätt – dessutom godkänt enligt kriterier du hemlighåller) får uttala sig. Det betyder att du, som inte är kvinna, inte kan uttala dig om kvinnor. Det betyder att du, som inte polis (hoppas jag) inte kan uttala dig om exempelvis dödsskjutningen i Stockholm häromveckan. Jag skriver så övertydligt då du, utifall du har akademiska meriter, troligen har dem via antingen Malmös högskola (numera universitet) eller Södertörns dito.

      Det kanske intresserar dig att veta att män oftare än kvinnor våldtas i krig? Det kanske intresserar dig att veta att västerländska soldater ger skydd och vård även till fiendesoldater om dessa fångas. Deras egna överger dem om de såras. Det kanske intresserar dig att det är ovanligt att västerländska soldater begår sexuella övergrepp mot befolkningen i ockuperade områden – men att dessa är de enda som rapporteras och utreds och om möjligt bestraffas; något som inte sker med Hamas soldater, eller Hizbollah, eller Boko Haram, eller […].

      Det kanske intresserar dig att kvinnor lika ofta som män misshandlar sin partner (i västvärlden). Det kanske intresserar dig att det sociala stigmat att rapportera partnervåld är som högst i homosexuella relationer, och att våldet ofta är värre, särskilt för lesbiska kvinnor.

      Om du vill bilda dig föreslår jag att du börjar med beteendevetenskap, sociologi, språkvetenskap, idéhistoria, och neuropsykologi – och välj bara litteratur som inte är producerad i Sverige (med undantag för Amir Sariaslans forskning; den karln är synnerligen läsvärd och tänkvärd).

      Kamratliga hälsningar,
      Rikard, fd lärare
      PS Innan du klagar över ‘god ton’, läs ditt eget inlägg. Som du gör mot andra ger du andra lov att göra mot dig. DS

    • MIckeP

      /  08/10/2018

     Uj, det var mkt tid och energi som ägnades ett sådant uppenbart troll som Gunnarsson i detta kommentatorsfält. Samtidigt kom Gertruds kommentar helt i skymundan.

     Jag har läst många av Gertruds inlägg på Flashback. En av de mest kunniga och pålästa skribenterna på sociala medier skulle jag vilja påstå.

     Välkommen hit Gertrud.

     MickeP

     Svara
     • Rikard

       /  08/10/2018

      Hej.

      Vi kan kalla det att ge Gunnarsson en ärlig chans att visa att han kan debattera på riktigt? Nu vet han att han får svar på tal, och att han måste vässa sig för att ha en sportslig chans att bli lyssnad på, så nu ligger bollen hos honom. Den här bloggens kommentatorer har ju viss erfarenhet av envetna älgflugor…

      Jag menar, även trollposter har sin charm. På Genusdebatten när den fanns var där ett par kommentatorer som var t o m värre än MJ… jag minns fortfarande diskussionen om huruvida det rörde sig om någon sort installationskonst.

      Kamratliga hälsningar,
      Rikard, fd lärare

     • Pelle2

       /  08/11/2018

      Jag tycker inte att man kan klassa Gunnarsson som ett troll.
      Tror mera att det handlar om en feminist som inte vill ha någon debatt om alla pengar som läggs på genustramset.
      Han vill heller inte att man skall kritisera media som stöttar hans egna åsikter och naturligtvis inte kritisera politiker som driver samhället åt det håll han önskar.
      Sedan försöker han tysta oss som kritiserar media,feminism,genus och politikerna genom att kalla oss obildade.
      Klassisk härskarteknik !
      Jag ser fram att Gunnarsson leder i bevis att det som MIT skriver i detta inlägg inte är sant men tvivlar på att han kan eller kommer att göra det…

    • Kalle

      /  08/11/2018

     Ja jag förstår, du läste en massa genusdynga på något skämt till högskola och i processen skuldsatte dig för resten av livet.
     Tragiskt…

     Svara
 35. G

   /  08/10/2018

  ”Nyheter Idag avslöjar: Elin Ersson stoppade utvisning av hustrumisshandlare som VILLE skickas hem”
  https://nyheteridag.se/nyheter-idag-avslojar-elin-ersson-stoppade-utvisning-av-kvinnomisshandlare-som-bett-om-att-bli-skickad-tillbaka/

  Svara
  • G

    /  08/10/2018

   Svara
  • G

    /  08/10/2018

   Tino: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155841029478231&id=560498230

   ”Att sabotera utvisning av denna man har hyllats av Anne Ramberg, LUF, Centerpartiets ungdomsförbund, stora delar av media och övriga känslodrivna PK-sekten. Varför? Behöver Sverige verkligen fler kvinnomisshandlare utan skyddsbehov? Har det slagit dem som vill ha rätt att ta lagen i egna händer att Migrationsverket gjorde rätt bedömning och Elin fel?”

   Svara
 36. G

   /  08/10/2018

  Svara
  • x

    /  08/10/2018

   Den s.k. Barnrättsbyrån är inget annat än en förtäckt naziorganisation.
   Det syns tydligt på deras logga, för om man vecklar ut den så blir den en svastika.

   Svara
 37. G

   /  08/10/2018

  ”Regeringen övergav likabehandlingsprincipen inför lagen

  Under mandatperioden har ett antal grundlagsförändringar genomförts. De flesta har passerat utan rapportering och utan debatt i det traditionella nyhetsflödet. Eftersom grundlagsberedningarna har en tradition av att, om inte vara eniga, så vara i praktiken eniga om inriktningen av en grundlagsförändring. Det finns bland politiska journalister inte någon tradition att bevaka våra grundlagars utveckling trots att det är grundlagarna som utgör grundnormen för övrig lagstiftning.”
  https://ledarsidorna.se/2018/08/regeringen-overgav-likabehandlingsprincipen-infor-lagen/

  Svara
  • Senior

    /  08/10/2018

   Helt j*vla skamligt, om än inte oväntat från den totalitära vänstern.

   Svara
  • Nisse Hult

    /  08/10/2018

   Kvällstidningar har jag övergivit för länge sedan men det var ju fantastiskt att Expressen numer har en krönikör som vågar uppmärksamma problem med flyktingarna. Mycket läsvärt och tänkvärt, öppna länken och titta. Borde ansvariga politiker också göra.
   Under i länken finns en artikel om en kvinna och hennes tredje gambiansk man som också är läsvärd historia för att se hur svenska samhället luras av ”flyktingentreprenörer”.

   Svara
  • G

    /  08/10/2018

   Haha. Lika bra ta med den också….

   ”73-åriga Maires kamp för sin gambiska make

   Maire Pehkonen, 73, vill leva i Sverige med sin 38 år yngre gambiska man. Men nu har Migrationsverket avslagit ansökan om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige för hennes tredje make från Gambia.”
   https://www.expressen.se/nyheter/73-ariga-maires-kamp-for-sin-gambiska-make/

   Svara
 38. MiT

   /  08/10/2018

  Svara
  • Rikard

    /  08/10/2018

   Hej.

   Det stämmer bra det, Eva. Det kan bero på att (i min erfarenhet, så jag har en urvalsgrupp på en helt i linje med intersektionell feministiskt bevisföring, denna ontologiska homeopati) ni kommer i tre smaker:

   1) Kontorsskåpet: smidig som ett kylskåp både fysiskt och socialt. Påträffas vanligen inne på stationer och passexpeditioner, där hon häckar runt om kring sin stol – bokstavligen häcken runt omkring stolen. Kan ersättas ur vilken sekreterar-pool som helst.

   2) Hejaklacksledaren: står bredvid och täcker ryggen på karlarna när de ger sig i kast med en PCP-påverkad pundare med vässad skruvmejsel. Kan ersättas med valfri fjortonårig Zara-Rebecca-Fiona-feminist med polisfärgade pomponger. Se annars Fridas utläggning ovan.

   3) Batonghäxan, alt. batongh*ran: vill du se nidbilden av en sadistisk översittare som tror att mobbing, misshandel, kränkningar och övergrepp ger respekt hos buset och kollegorna, så har du henne här. Oftast den första att eskalera en dialog till ett ingripande genom förolämpningar och provokationer, samt hot. Använder i piketen Maglite modell hästpenis istället för batong; ‘tappar bort’ dina Id-handlingar, plånbok, nycklar et c; knuffar dig nerför trappor; ger dig en halv sekund att reagera när hon väcker dig i cellen – därefter sparkar hon dig i skrevet, och så vidare.

   Jag har mött alla tre sorterna i mitt tidigare liv, och deras manliga kollegor – oavsett om de var busar eller riktiga poliser – har föraktat dessa. En kvinna som dessutom också är polis på riktigt har jag aldrig träffat, men det finns säkert. Beskrivningen av batongh*rans agerande är både självupplevt, och berättat av andra. En väninna från åren på Trappan kunde berätta om en kortvuxen mörkhårig batongh*ra, som dels hotade med våldtäkt med batong/ficklampa, dels hotade med att låsa in min väninna med flera män i cell. Jag har själv en gång varit föremål för denna poliskvinna i Stockholm (ca 1990-1991) och lämnade stationen med brutet näsben, lösa tänder, och svår smärta i njurarna – och kissade blod ett par dagar. Mitt brott?

   Jag frågade varför polisen skulle jaga bort mig och mina vänner från en park. På polisspråk kallades sådant dåförtiden för ‘våldsamt motstånd’ och ‘vägran att lyda polismans order’. Det som beseglade det hela var en fråga om varför de filmade och fotograferade oss – och om det verkligen var tillåtet.

   Jag vågar ovetenskapligt påstå att varann poliskvinna i yttre tjänst är typ 2, och varannan typ 3.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Svara
   • Kronblom

     /  08/11/2018

    Som när jag för knappt 40 år sedan blev stoppad mitt på Tranebergsbron (värsta flaskhalsen i Stockholm) i rusningstrafiken av en kärringpolis i ridkläder i polisbil och ingen fick passera. Hon gapade och skrek om allt möjligt i några minuter och stack sedan iväg. Några dagar senare pratade jag med en polisbekant och han sa att chefen blev förbannad för att hon hade skapat en bilkö nästan till Vällingby för en idiotgrej. Orsaken sas ha varit att min bil var såg förjävlig ut. Min bekant tyckte inte att det var nåt fel på bilen.

    Svara
 39. MiT

   /  08/10/2018

  Läs alla svaren. Dunkels är en Fisare för de som inte vet, Larsson vet jag inget om

  Svara
  • MiT

    /  08/10/2018

   Från tråden, vad dryg den där Dunkels är, kolla svaren

   Svara
 40. MiT

   /  08/10/2018

  Svara
 41. MiT

   /  08/10/2018

  Svara
 42. Gorby

   /  08/10/2018

  Svara
 43. G

   /  08/10/2018

  Missade ni Jonna Sima i Nyhetspanelen i Nyhetsmorgon? Vilken jävla tur ni har, fy satan.

  Svara
  • G

    /  08/10/2018

   ”Nu är det dags för valaffischernas entré i gaturummmet Göran Greider, chefredaktör Dalademokraten Jonna Sima, ledarskribent Aftonbladet och Carolin Dahlman, politisk redaktör Kristianstadsbladet synar affischerna”

   Svara
  • Grodan Boll

    /  08/11/2018

   Allt man behöver veta om den människan förklaras i hennes artikel om hennes snyltade taxifärd.

   Svara
 44. G

   /  08/10/2018

  ”Politisk sekreterare på @Trosolidaritet och försöker oftast vara både ärlig och snäll. Det är en svår kombination. Fd journalist, ledarskribent, chefredaktör.”

  Svara
  • Pelle2

    /  08/10/2018

   Men kommunisterna i V, med deras historia, går det tydligen bra att rösta på…

   Svara
  • Motkraft

    /  08/10/2018

   Ett exempel på den låga nivå av debatt vi har idag.

   Irving skriver ”Billström nästa dag säger att de gärna bygger ett regeringsunderlag på SD” men om läser texten han länkar så finns inte ett spår av att M skulle bygga något regeringsunderlag på SD. Utan ett faktiskt konstaterande att både alliansen och S måste förhandla med andra när ingen av blocken har majoritet för ett förslag som de gärna vill få igenom. Dvs vad som görs redan av båda blocken och inget konstigt.

   Irvings presentation på Twitter

   Politisk sekreterare på @trosolidaritet och försöker oftast vara både ärlig och snäll. Det är en svår kombination.

   Ja, det är tydligen svårt för Irving att vara ärlig och snäll.

   Svara
   • Pelle2

     /  08/10/2018

    Irving är en riktig hatare och brunsmetare.
    Han har ju ett gediget ”track record” med hatande och brunsmetande sedan tidigare.
    Mit har skrivit om honom förut.
    Kanske dags för en best of Irving Mit ?
    Om man dessutom är med i extremistorganisationen tro och solidaritet, som stöttar ship to Gaza t.ex, så skall man ju inte ens fundera på att klaga på andra..

    Svara
 45. x

   /  08/10/2018

  Det ska löna sig att arbeta:

  Svara
 46. G

   /  08/10/2018

  ”Australien fråntar IS-terrorister deras medborgarskap: ”Aldrig mer välkomna”
  ..[..]..
  Personerna, som har dubbla medborgarskap, ska ha rest till Mellanöstern för att strida för terrorsekten Islamiska Staten.

  Enligt inrikesminister Peter Dutton har dessa personer vänt Australien ryggen genom att ansluta sig till den bestialiska terrorgruppen.

  – Jag vill inte att dessa människor ska komma tillbaka hit, jag vill att de ska hålla sig så långt borta från våra stränder som möjligt, säger ministern till 2GB radio och påpekar att regeringens främsta prioritering är att trygga säkerheten för landets befolkning.”
  http://www.friatider.se/australien-fr-ntar-terrorister-deras-medborgarskap-aldrig-mer-v-lkomna

  Svara
  • Som sagt var: vi kan bli mer som hemska Israel och Australien, eller så kan vi bli Libanon.

   Svara
 47. MiT

   /  08/10/2018

  Läs tråden…

  Svara
 48. G

   /  08/10/2018

  Svara
  • Pelle2

    /  08/10/2018

   Möjligen var hennes föräldrar arbetare men det gör ju inte henne till arbetarklass.
   Hon är ju i och för sig inte ensam att lajva arbetarklass inom Socialdemokraterna.
   Löfven är ett undantag som faktiskt har arbetat inom industrin.

   Förstår inte varför dom håller på och larva sig med att låtsas vara arbetare. Dom har väl varit ett parti för alla samhällsklasser länge nu.

   Svara
  • Kristian

    /  08/11/2018

   Arbetare i världsklass! Allt annat är faktaresistens faktiskt!

   Svara
   • Weasel

     /  08/11/2018

    Vem behöver en överklass med en sådan arbetarklass? 😁

    Svara
 49. Dreadlock

   /  08/10/2018

  Ack, det var tider det. En rosenkindad statministerkandidat ytrrade 2001 sina planer på att bryta upp den vita manliga medelklassiga hegemonin.
  Måste vara första året då Bommervik fick in sina första politiska nymarxister som strateger. Det är nästan lite jubileum över det hela. Greider måtte ha gråtit tyst i kudden om nätterna, nu fanns ingen realpolitik kvar. Nu gällde det att omstöpa underdåningarna genom massiva satsningar på nationen som förvandlade sig själv till en av utposterna till en global socialersättningsbyrå av världsklass. Ack. Suck. det var tider.

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  08/10/2018

   Historieböckerna kommer inte vara nådiga när de beskriver ironin i hur Socialdemokratin under slutet på nittonhundranittiotalet och början på tvåtusentalet gjorde slut på sig själv, helt utan tvång av egen fri vilja.

   Svara
   • Pether

     /  08/10/2018

    Tyvärr är du naiv om du tror att vänstern inte skulle ha kontroll på utbildningsväsendet och aldrig låter det där komma till elevernas kännedom.

    Svara
    • Frida Gustavlin

      /  08/10/2018

     Jo, men du får nog ta och titta lite längre in i framtiden.

     Jag gissar, med betoning på att gissa, att 2050 lever vissa av oss (dvs. om vi har inte strukit med på grund av ålderdom, sjukdom, olyckor, självmord, kriminalitet eller i värsta fall krig) med all sannolikhet i ett radikalt annorlunda samhälle, och jag gissar att det blir mer av en utstuderad nyliberal modell helt befriad från socialdemokrati, lite mer i stil med som stureplanscenterpartiet förespråkat de senaste femton åren. EU/EMU, okontrollerad migration och global frihandel leder oss mot detta.

     Vissa gillar det så klart, såsom centerpartiet och liberalerna. Däremot är det svårt att förstå att sossarna inte ser vart det barkar, än mindre kommunisterna i vänsterpartiet, de postmoderna feministerna är uppenbart för dumma för att ens fatta vad som händer.

     Friskolereformen, den privatiserade välfärden i kombination med klyftor som ökar iom asylinvandringen oåterkalleliga, och ökad polarisering kommer bryta samhällskontraktet helt till slut. Betalningsviljan till det allmänna kommer försvinna helt enkelt.

     Svara
    • Kristian

      /  08/11/2018

     Samizdat. Darkweb. Zeronet.

     Svara
 50. Frida Gustavlin

   /  08/10/2018

  Moderaternas valarbete är för roligt. Hur ska de egentligen ha det?

  Januari – vi pratar med SD
  Februari – vi pratar inte med SD
  Mars – vi pratar med SD
  April – vi pratar inte med SD
  Maj – vi pratar med SD
  Juni – vi pratar inte med SD
  Juli – vi pratar med SD
  Augusti – vi pratar inte med SD

  Centern, Moderaterna, och KD verkar alla vilja alliansen, men vem ska våga sticka först. Centern verkar innerligt hoppas på att Moderaterna med KD i koppel ska ta tydlig ställning för ett samarbete eller stöd av SD så att de fritt kan gå för en S, MP och C regering med aktivt stöd av L och passivt stöd av V. En riktig svag och usel mardrömsregering med andra ord.

  Svara
 51. Senior

   /  08/10/2018

  ”I konungariket Sverige finns det för närvarande och för lång tid framöver bara en enda politisk fråga.
  Det handlar om ett ämne, som överskuggar, dominerar och styr allt.
  Det är ett problem, som otyglat och våldsamt växer, breder ut sig och på ett elakartat sätt expanderar på alla plan.
  Då vill riksolyckan tala om någonting annat.

  Bara inte om det elände, som är en svårartad följd av en sanslös för att inte säga hjärndöd migrationspolitik.
  Ett tragiskt haveri, vars djävulska följdverkningar totalt, komplett, till fullo och för överskådlig framtid kommer att påverka och behärska allt.

  Det eländiga agerande, som manifesterats av landets ledning är bedrövligt, hjärtslitande och tragiskt.
  Regeringen Löfven har lett Svea rike rakt ner i helvetet.
  Den ”humanitära stormakten” har totalt misslyckats på alla plan och på alla fält.”

  -Claudia de Longueville

  https://ledarsidorna.se/2018/08/darfor-haller-stefan-lofven-sitt-sommartal-i-norrtalje/

  Svara
 52. MiT

   /  08/10/2018

  Tur mina barn inte går på förskola och sånt längre…
  ”Nyanlända män får jobb på förskola i Uppsala – ”Jag känner mig verkligen inte trygg””
  https://samtiden.nu/2018/08/nyanlanda-man-far-extratjanstjobb-pa-forskola-i-uppsala-jag-kanner-mig-verkligen-inte-trygg/

  Svara
 53. MiT

   /  08/10/2018

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  08/10/2018

   Problematiskt har seglat upp som tveklös vinnare som årets mest problematiska ord, ”Ormliga saker” känns i sammanhanget nästan nytt och fräscht.

   Svara
   • Senior

     /  08/11/2018

    Ja, och hur mycket censur inryms inte i ”problematisk”?

    Problematisk för vem?

    Svara
 54. Gorby

   /  08/10/2018

  Svara
  • Kristian

    /  08/11/2018

   Indoktrineringen är total i vissa läger:

   Det viktiga är alltså
   1) ”Vettiga värderingar”.
   2) Humor.

   Värderingar kommer först!

   Svara
   • Pelle2

     /  08/11/2018

    Vänsterpolitiken är ju ett dåligt skämt i sig själv. Går knappt att driva med.
    Förmodar att han menar Nujen som anlitar svartarbetare och pizzaekonomen och skatteplaneraren Schyffert när han pratar om komiker med vettiga värderingar..

    Svara
    • Senior

      /  08/11/2018

     Det värsta skämtet du kan komma på gällande vänstern är normal vardag ett par dagar senare, det är svårt att överträffa deras egen autosatir.

     Svara
 55. x

   /  08/10/2018

  Operation rädda Miljöpartiet kvar i riksdagen pågår i ”oberoende” SvT.

  Rubriker på https://www.svt.se/ :

  Efter extremsommaren – klimatfrågan blir allt viktigare

  Vilket parti tycker mest som du i klimatfrågor?

  MP vill satsa 50 miljarder på klimatet

  Svara
  • Kristian

    /  08/10/2018

   Såg några valaffischer som hann komma upp innan jag åkte hem från årets semester i The Old Country.

   Miljöpartiet: För att klimatet inte kan vänta!
   Liberalerna: För miljöns skull.

   Svara
  • Sune

    /  08/11/2018

   Förr hette det ”global uppvärmning”, men det begreppet var inte tillräckligt luddigt för att vara oemotsägbart så man ändrade till ”klimatförändringar” i stället.

   Det kan vara lite knepigt att begripa sammanhangen när man lyssnar på miljöpolitiker så jag har gjort en lathund åt mig:

   Om det är kallt och regnigt som förra sommaren så beror det på klimatförändringar och vi måste därför höja miljöskatterna.

   Om det är varmt och torrt som denna sommar så beror det på klimatförändringar och vi måste därför höja miljöskatterna.

   Om det är någon annan typ av extremväder så beror det på klimatförändringar och vi måste därför höja miljöskatterna.

   Om det är alldeles normalt väder så blir det säkert extremväder snart och vi måste därför höja miljöskatterna.

   Svårare än så är det inte!

   Svara
   • Pether

     /  08/11/2018

    Global cooling, global dimming, global warming, global climate change, alla varit höjdpunkter i ‘debatten’. Trots minimal eller ingen effekt på temperaturen de senaste 18 åren, alla modeller har misslyckats att stämma in i verkligeten, trots att flertalet av de största databaserna som mätt temperaturen bevisats ha manipulerats(Vi veeet ju att temperaturen ökar, så de där minus 4 blir plus 14 istället…), trots att kända modeller så som ‘hockeyklubban’ visats vara falska och manipulerade, ja, då är det helt klart bevis på en oerhörd global förändring för att det blåser varmluft från afrika, så som det aldrig aldrig gjort innan.

    Svara
    • ”Klimatförnekare”!

     Svara
     • Olof

       /  08/11/2018

      MP torde vara det mest miljöskadliga partiet vi har för ögonblicket. Få saker har så negativ koldioxidpåverkan som långväga migration till energiintensiva länder. Det bygger upp en framtida massiv mängd långa flygresor, plus den ökade miljöbelastning som fler invånare i Sverige innebär, plus att man tar från det ekonomiska utrymme som annars skulle kunna finnas för miljöförbättringar.

      Men jag vet inte om jag någonsin sett en grupp mindre kapabel att leva som de lär. Vare sig i stort eller smått. Det är hela tiden något annat som spelar mer roll för dem just nu. Att det är jobbigt att vara skulptör, att det är jobbigt med septitank, att det är jobbigt med miljövänlig bottenfärg att det är jobbigt att säga nej till bidragsmigranter.

      Nej då får miljön ta smällen så skyller vi på vita män sen.

 56. x

   /  08/10/2018

  Socialdemokraternas hemsida slogs ut av attacker
  ”Socialdemokraternas hemsida har under veckan slagits ut under två tillfällen efter överbelastningsattacker. Spåren från attacken leder till bland annat Ryssland, skriver Dagens Nyheter

  – Vi har bett vår it-driftleverantör att skicka oss vilka de tror ligger bakom. De har tagit fram en lista på de fem toppursprungen med fem länder. Enligt vår driftsleverantör är det Ryssland, Nordkorea, Japan, Spanien och Sydafrika, säger Mattias Gökinan, ansvariga för partiets IT-säkerhet, till DN”.

  Jaha, att så många i dessa länder är intresserade av sossarnas politik borde glädja Löfven.
  Och bara för att sossarna har en så kass server som inte klarar av trafiken så är det fel på utlandsväljarna.
  Det här om något visar hur lite sossarna kan om IT.

  Svara
 57. Kristian

   /  08/10/2018

  (Har haft semester, beklagar om denna nämnts tidigare.)

  ”Från radikal till oundviklig – RFSL:s framgångsrika lobbying”
  https://kvartal.se/artiklar/fran-radikal-till-oundviklig-rfsls-unikt-framgangsrika-lobbying/
  ”Bland svenska lobbyorganisationer är RFSL i en klass för sig, ingen annan organisation kan uppvisa ett så fullständigt genomslag för sin agenda i politiken. Det är i dag närmast politiskt självmord att ifrågasätta någon nämnvärd del av RFSL:s program.
  […]
  Med ett kvartssekel i branschen kan jag konstatera att RFSL i sitt lobbyarbete har gjort allt rätt. Låt mig nämna fem exempel.

  För det första att förvandla sig från särintresse till allmänintresse.
  […]
  För det andra att skaffa sig ett aldrig ifrågasatt ”ägarskap” av sitt område.
  […]”

  Fem punkter. Läs och lär.

  Svara
 58. MiT

   /  08/10/2018

  *https://www.facebook.com/svtnyheter/videos/2174928759203319/*

  Svara
 59. x

   /  08/11/2018

  Svara
 60. x

   /  08/11/2018

  Svara
 61. x

   /  08/11/2018

  Svara
 62. x

   /  08/11/2018

  Svara
 63. Senior

   /  08/11/2018

  ” l Sverige kan islamister i lugn och ro smida planer utan att riskera att bli störda. ”

  (https://ledarsidorna.se/2018/08/terrorhotet-valets-bortglomda-fraga/)

  Förvisso, men det kan (rent hypotetsiskt? 😉) ha sina poänger.

  Har man koll på dem när de tror de sitter trygga i lugn och ro i Sverige, via tex. avlyssning, så får man då reda på var, när, hur i detalj och kan då vidarebefordra denna information till berörda myndigheter i de aktuella länderna. Då kan de ingripa innan de hinner påbörja det planerade terrordådet.

  Det finns både för- och nackdelar med ett övervakningssamhälle, och just därför är det otroligt viktigt att hålla klåfingriga folkvalda politiker utanför dessa organisationer då de alltsom oftast försöker få inflytande i dem och utnyttja dem mot sina politiska motståndare istället.

  Redan på 70-talet var Sverige en ”fristad” för de KGB-finansierade terrororganisationer såsom tex Guillous’s kamrater i PFLP där de satt och planerade sina dåd.
  -Det var för övrigt övervakningen av dessa organisationer som KGB-agenten Guillou avslöjade, inte sossarnas egna åsiktsregistrering….

  https://tankaromib.wordpress.com/about/

  Svara
 64. G

   /  08/11/2018

  Jadå :p Maxida tycker att samhället blivit kallt, det blåser högervindar säger hon. Folk följer strömmen i.e högervinden för lätt, folk borde vara mer radikala i tänket, som hon själv är, och våga säga vad man tycker och tänker och stå emot. Det finns massor rasism och nazism i samhället förklarade hon vidare. Kvinnor vågar inte röra sig ute själva på kvällarna klagar hon på. Folk som går emot strömmen blir socialt utfrysta, vilket folk och vilken ström hon syftar på är iaf hos mig högst oklart, iom han hon själv som vänsterradikal kan sitta i Nyhetsmorgon och klämma ur sig en sån sak. Hon tycker kvinnors situation i Sverige inte är mycket bättre än vad den var 1929. Hon är för kvinnokvotering och tycker att vi gör lagändringar för sällan i det här landet, apropå att feminismens framsteg går för sakta.

  Ja, och så har vi den här, men där hade jag svårt att memorera vad hon egentligen sade och menade alla gånger, ni som vill se får väl ta en titt….

  Svara
  • Pether

    /  08/11/2018

   Ah, Märak, som inte bara en gång, utan två gånger blev attackerad av stora nazistgäng mitt i stockholm.

   Svara
  • Kronblom

    /  08/11/2018

   Say the magic word and the duck will come down and give you fifty dollars! (Groucho Marx)

   Svara
 65. G

   /  08/11/2018

  S.k politiker som Meijer skapar så mycket politikerförakt. Nu är hon i farten igen.

  ”Kommunalråd till angrepp mot SD efter att nattvandrare slagits ned och rånats”
  https://nyheteridag.se/nattvandrare-slogs-ned-och-ranades-i-horby-kommunalrad-till-angrepp-mot-sd/

  Svara
 66. G

   /  08/11/2018

  ”Fallet Elin Ersson: Vänsterkvinnor älskar män som hatar dem

  2002 kom den amerikanska boken “Men who hate women and the women who love them”, skriven av doktor Susan Forward. Den handlar om misogyna män som gör allt som finns i deras makt för att plåga och krossa kvinnor de har relationer med. Motsägelsefullt nog är det idag svenska välbärgade vänsterkvinnor som är de nya misogynerna i Sverige. Det är nämligen dessa ofta politiskt aktiva och tongivande kvinnor som hyllar de mest kvinnofientliga manliga strukturerna samtidigt som de uttrycker sin avsky för de enda män som faktiskt bemödar sig att försöka vara jämställda och kvinnor till lags – de västerländska männen, deras egna bröder, fäder och söner.”
  http://katerinamagasin.se/fallet-elin-ersson-vansterkvinnor-alskar-man-som-hatar-dem/

  Svara
 67. G

   /  08/11/2018

  ”Valaffischer revs ner i Staffanstorp: ”Oacceptabelt“

  I måndags satte moderaterna i Staffanstorp upp sina valaffischer som de hade tillstånd till. Dagen efter revs de ner. Moderaterna misstänker att det är Ung vänster som har gjort det. Nu känner sig flera moderater i kommun oroliga inför valrörelsen.
  ..[..]..
  Ung vänsters ordförande i Skåne Ylva Aspelin menar att de inte vet vem som plockade ner affischerna och om de är medlemmar i Ung Vänster eller inte. Men hon tycker att de gjorde rätt.

  – Det som står på moderaternas affischer är att de kräver flyktingstopp, och det går emot mänskliga rättigheter. Alla människor har rätt till en fristad. Affischerna är rasistiska och därför tycker jag det är bra att någon tog ner dom, skriver hon i ett svar till SVT.

  – Jag tycker inte att det hör hemma i en demokrati att censurera andra. Man behöver inte hålla med om vår politik men debatten tycker jag ska hållas inom det demokratiska samtalet och inte genom att sabotera andra valaffischer, säger Christian Sonesson.

  På moderaternas affischer står bland annat:

  ”Vi behöver flyktingstopp” och ”Skola med kunskap – inte genuspedagogik”.

  Ylva Aspelin tycker att yttrandefriheten och tryckfriheten är bra grundlagar men att en del av den är att man har ett ansvar att säga ifrån när någonting är rasistiskt eller sexistiskt.”
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/moderater-otrygga-sen-valaffischerna-revs-ner

  Svara
 68. G

   /  08/11/2018

  Svara
  • Skeptisk

    /  08/11/2018

   Hon skriver alltså i eget namn.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Quetzala_Blanco

   ”journalist” på Dumheter 24 non the less.

   Svara
  • G

    /  08/11/2018

   Chris: ”AntifaBeachHooligan”

   Svara
  • G

    /  08/11/2018

   Svara
   • G

     /  08/12/2018

    ”Kvinnor ska alltid be om ursäkt för allt från t-shirts”…

    Svara
  • MiT

    /  08/12/2018

   Läs hela tråden

   Svara
 69. G

   /  08/11/2018

  https://www.breitbart.com/big-government/2018/08/07/sen-chris-murphy-big-tech-must-do-more-than-take-down-infowars/

  Svara
  • G

    /  08/11/2018

   Ska lägga till att precis som skribenten har jag blandade åsikter om just InfoWars, men denna fråga är mycket större än just Infowars, precis som skribenten förklarar. Jag hoppas verkligen att Murphy inte fattar vad han själv säger och föreslår här. Sånt här snack från politiker är så jävla obehagligt. Och tyvärr är det kanske bara en tidsfråga innan tänket sprids till Europa och Sverige också, hoppas jag har fel. Att det är privata företag och företagen bestämmer själva vilka som inte ska få höras mer, ja visst visst, det är sant och jättelätt använda det som argument. Men företagen själva verkar ju vara veklingar som *lyssnar* på mobben och *tar åt sig av kritiken* när dreven går från vänsterhåll med krav på att någon ska försvinna från en plattform. Det är alldeles för ensidigt från företagens sida om man ser till vilka konton som drabbas på olika plattformar, det är inte över hela politiska skalan. Den dagen högerfolk och högerpolitiker börjar tänka och hålla på likadant som dagens idiotvänster så är jag den första att protestera, men nu är det bara vänsterkanten, hittills inte sett ett enda exempel från höger kanten där man vill se något på vänsterkanten tystas, samtidigt är det vänstern som så gärna pratar om att någon är ”förtryckt”, fan inte kloka. Det är ju ni som håller på med förtryck och inte kan acceptera att någon tänker och tycker annorlunda rent sakpolitiskt, eller som om folk öht inte kan tänka själva utan behöver höra rätt saker och bli uppfostrade. Ni vill kanske inte ha en ”mångfald” av medier där man kan höra och se lite av varje ? Nej, just det.

   Svara
   • Murphy verkar ligga på Demokraternas vänsterflygel.

    Svara
    • G

      /  08/11/2018

     Han är långt ifrån ensam. Dem. vänsterflygel verkar populär…

     https://www.breitbart.com/tech/2018/08/06/facebook-apple-purge-infowars-for-hate-speech/

     Svara
 70. Senior

   /  08/11/2018

  Hakelius skriver något som alla politiker borde inse och anse:

  ”En riktigt bred sammansvärjning vore bra för stabiliteten, säger de. Men den måste vara så bred att riksdagen blir oviktig.
  Det är här någonstans de förlorar mig. Det är någonting grundläggande fel med en demokratiuppfattning som ser en riksdag där det faktiskt förekommer debatt, kompromisser och riktigt beslutsfattande, som ett problem. Rent av som ett hot. Jag förstår att det är enklare att vara statsminister utan att riksdagen besvärar. Det vore också enklare att jobba på restaurang, om man slapp besväret med alla matgäster. Men då har man liksom missförstått syftet med institutionen.
  Låt mig föreslå en fjärde linje: ta riksdagen på allvar. Debattera, övertyga, kompromissa. Bygg koalitioner för er politik där ni kan, åt alla möjliga håll.
  Och, ännu en gång: sluta larva er.”

  https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/sluta-larva-er-om-sverigedemokraterna/

  Svara
  • G

    /  08/11/2018

   Ja. Det är precis så det är. Men vänstertwitter låter garanterat såhär just nu:

   *Jaha, se där ja, Hakelius kommer ut som brunfascisternas budbärare. Har alltid tyckt att han verkar lite SD-smittad. Usch och fy för den mannen!*

   Svara
   • Senior

     /  08/11/2018

    Ja, jag måste själv erkänna att en tanke jag hade var att han nu gör denna observation när han nu står under galgen.

    Svara
 71. G

   /  08/11/2018

  Ellie: ”Ordförande SSK Socialdemokratiska Studentklubben för Stockholm. 2 vice Ordförande Fritidsnämnden Nacka Privat twittrare”

  1. Du vill bara prata invandring, skärp dig!
  2. Hur tror du reklamproduktion funkar? Skärpning.
  3. Men du är väl en bot! Hur funkar det får du pengar från Ryssland eller Nordkorea.

  (S)kärpning (s)ade hon ju? :/

  Svara
  • HanUtanKoll

    /  08/11/2018

   En förtroendevald politiker får nog ifrågasätta, men en förtoende vald…?

   Svara
  • x

    /  08/12/2018

   Svara
 72. G

   /  08/11/2018

  Svara
  • G

    /  08/11/2018

   M: Vi ville inte tända eld på bilar så därför köpte vi in bildmaterial till valfilmen.
   S: Njaaae… Fake fake fake!!!!

   Svara
 73. Gorby

   /  08/11/2018

  Svara
 74. G

   /  08/11/2018

  ”Den fiktive statsministerns sommartal 2018 – fyra veckor kvar till valet”
  https://ledarsidorna.se/2018/08/den-fiktive-statsministerns-sommartal-2018-fyra-veckor-kvar-till-valet/

  😀

  Svara
  • Senior

    /  08/12/2018

   Johan Westerholm for president!
   Dags att han hakar på MED.

   Svara
 75. G

   /  08/11/2018

  Viktigast för dig är klimatet säger du. Men bilden säger mer än annat att det viktigaste är att ta avstånd från SD.

  Svara
  • Senior

    /  08/12/2018

   Med andra ord:
   Vill man ha en förändring är det ett oanständigt parti på den högra sudan som gäller….

   Svara
 76. Svara
 77. G

   /  08/11/2018

  Svara
 78. G

   /  08/11/2018

  Ebba Busch Thors kritik mot inslagen i Pridetåget

  Ebba Busch Thor, KD, är kritisk mot de delar av Pridetåget som hon menar bidrar till en sexualisering av samhället, berättar hon i Kvartals Fredagsintervjun med Jörgen Huitfeldt.
  – Det bidrar till att stigmatisera och säger att det har att göra med sex och inte sexuell läggning, säger partiledaren.
  ..[..]..
  Ebba Busch Thor har också uppmärksammats för hennes kritik mot den partiledardebatt som RFSL arrangerade där Sverigedemokraterna inte var inbjudna, utan representerades av en uppblåsbar elefant.

  I intervjun med Huitfeldt utvecklar hon varför hon tycker att det är viktigt att behandla Sverigedemokraterna med respekt även om hon inte delar deras ideologi.

  – Jag kommer aldrig glömma när de kom in i Uppsala kommunförsamling – två unga killar politiskt engagerade – och hur vuxna personer vägrade att ta dem i hand, att titta på dem och går demonstrativt förbi dem.

  – Man tillät att från talarstolen ställa en fråga till en sverigedemokratisk ledamot om han hade blivit utsatt för sexuella övergrepp när han var barn och att det var därför han hade blivit sverigedemokrat och den enda som sa något emot det var jag, berättar hon i Fredagsintervjun.

  Hon poängterar att det inte handlar om att hon älskar Sverigedemokraterna, utan att hon har svåra ideologiska motsättningar med dem, men att hon reagerade på den kränkande behandlingen som hon inte tycker att någon ska utsättas för.”
  https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/ebba-busch-thors-kritik-mot-inslagen-i-pridetaget/

  Alltså, wow. Första gången jag hört/läst om detta. Politiker (egentligen alla människor) som Ebba har min djupaste respekt fast vi inte håller med om allt.

  Svara
  • ebbas buske

    /  08/11/2018

   Låter som en efterhandskonstruktion tyvärr.

   Ebba stod väl o viftade flagga precis som alla andra partiledare, eller?

   Ok, har inte sett eventet så om hon markerade med emfas och protesterade högljutt eller sade ifrån på plats, eller kanske till och med gick därifrån, om det nu var något med jippot hon ville kritisera – Ja då hade det varit hedervärt att hon står upp för sina principer.

   Rätta mig om jag har fel, men det sägs att så var icke fallet.

   Att spela med för att långt efteråt komma med utspel om att hon minsann är väldigt kritisk och dessutom har stått upp för sina principer och sagt ifrån på skarpen, fast på ett annat event för hundra år sen.

   Ledsen men det flyger inte.

   Svara
 79. G

   /  08/11/2018

  ”Ulf Kristersson: Det är med alliansen vi ska förhandla”
  https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/ulf-kristersson-talar-fran-moderaternas-valstuga-/

  ”Jimmie Åkesson: M-utspelet beställt av Ulf Kristersson”
  https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/jimmie-akesson-m-utspelet-bestallt-av-ulf-kristersson/

  Svara
 80. G

   /  08/11/2018

  Svara
  • Olof

    /  08/11/2018

   * Observera att ordet ”förbättrats” i sammanhanget har lite olika betydelse.

   Arbetslösheten har ”förbättrats” – vi har mer nu.
   Betygen har ”förbättrats” – nu mer i linje med förväntningarna på området, dvs, inga.
   Otryggheten har ”förbättrats” – nu kan den analyseras med mer intersektionalitet.
   Brottsligheten har ”förbättrats” – nu med brottslingar som är mer kapabla att använda modern teknik och bättre internationella kontakter.

   Svara
 81. MiT

   /  08/11/2018

  *https://www.facebook.com/arash.vatankhah.908/posts/968309316688271*

  Svara
  • G

    /  08/11/2018

   Helt oacceptabelt så illa och slapphänt allt som har med s.k ”ensamkommande” hanteras hela jävla tiden. Men alla godingar runtom i landet klappar såklart händerna!

   Svara
 82. Sommartal 2018

   /  08/11/2018

  Kollar på Youtubes klipp av sommartal från idag.

  Björklund i Västra Hamnen, Malmö, har i skrivande stund 91 visningar.

  Åkesson i Sölvesborg, har i skrivande stund 19 350 visningar.

  Var f.ö. själv på plats i Sölvesborg. Bilderna från videoupptagningarna som kan ses i olika klipp ger inte riktigt rättvisa åt antalet åhörare, eftersom de mestadels är filmade inifrån tältet. Utanför tältet, där jag stod, var det minst lika många. Om inte fler, eftersom de flesta stod upp.

  Det var packat hur som helst. Och inte minsta tillstymmelse till bråk.

  MickeP

  Svara
  • G

    /  08/11/2018

   ”Vi hade 4000 besökare i dag, säger Vinge till Nyheter Idag.”
   https://nyheteridag.se/dansbandet-scotts-spelar-pa-sd-festivalen-i-solvesborg/

   Jag hoppas inte Scotts blir totalt utfrysta pga deras medverkan. Denna festival är ju en no go-zone för flesta artister, om man inte är beredd att bli mobbad, utfryst och bortvald efteråt. Men kanske har alla människor växt upp i detta land nu och inga problem kommer uppstå för Scotts.

   Svara
  • Gorby

    /  08/12/2018

   AFS sommartal har i skrivande stund drygt 4 300 visningar.
   Kan vara fler då sommartalet även sändes på Facebook.

   Svara
 83. G

   /  08/11/2018

  Svara
 84. Lite blodtryckshöjande: Vad har Svamp-regeringen åstadkommit?
  *https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2071437096231551&id=273786649329947*

  Jag summerar lite fritt i två kategorier:
  ”Genus” – punkt 13, 18, 26, 32 – 6,6 miljarder.
  ”Migration” – punkt 38, 48, 60, 74, 82 – 6.44 miljarder.

  Svara
 85. G

   /  08/12/2018

  Är hon verkligen kvar på Nyheter 24?…..

  Svara
  • G

    /  08/12/2018

   Svara
   • Skeptisk

     /  08/12/2018

    Och den dagen hon själv råkar ut för något kommer hon ringa polisen, gråta och vilja ha hjälp. Undrar om hon då ropar nöff nöff och kallar dem svin. Nä, då duger polisen nog igen. Vilken patetisk människa.

    Svara
    • popo

      /  08/12/2018

     Exakt.

     De kastar sig på mobilen och har polisen som snabbnummer.

     (vilket vanliga hederliga människor inte har)

     De gömmer knarket och ropar på ‘Aina’.

     – Säg ‘Aina’ det!

     – Ge ‘Aina’ dom!

     Så låter det.

     De mindre språkbegåvade medborgarna säger inte ‘Aina’ utan ‘PoPo’.

     Då handlar det inte så värst mycket välartikulerade akademiska utläggningar längre, som de tre orden ovan, utan då springer de mest planlöst iväg med sitt knark i fickan och yttrar varningsläten.

     – Po Po!
     – Po Po!

     – Po Po!
     – Po Po!

     Välkommen till Sverige.

     Svara
  • G

    /  08/12/2018

   Svara
   • Nja. Lägg mobilen (eller ställ datorn, för oss gamlingar) på andra sidan rummet. Släck alla lampor och drag för gardiner. Gå ut i solen i tio minuter.
    När du kommer in igen har du en sekund på dig.

    Svara
 86. G

   /  08/12/2018

  Svara
  • Senior

    /  08/12/2018

   ”Förstår man inte att vädret är ett resultat av klimatet, och att vi har skruvat upp temperaturen till den varmaste på Jorden sedan förra istiden, då har man missat något fundamentalt”

   Förstår man inte att vädret är ett resultat av klimatet, att temperaturen är den varmaste på Jorden sedan förra istiden, och att den då möjligen har eller snart når sin peak där den är som varmast för att sedan naturligt bli kallare och börja gå mot en ny istid igen då har man missat något fundamentalt.

   Hur varmt har vi haft det när det varit som varmast på toppen mellan istiderna?

   -Jag efterlyser här i kommentarsfältet empiriska data, falsifieringar, diskussion och teorier om bägge dessa teser.

   Svara
 87. Dreadlock

   /  08/12/2018

  Tänkte tipsa om en dokumentär som heter ” A Swedish Elephant” finns ej på YT utan enbart ute på en köpsite (29:-sek) Producerat av Rikard Gardt genom fundraisern Indiegogo.

  Och här är en bildkavalkad på alla som är med

  Har själv inte laddat ner den än.

  CAST
  Bi Puranen – General Secretary for the World Values Survey Association.
  Lars Trägårdh – Professor of history and civil society studies.
  Per Brinkemo – Author and journalist.
  Anders Lindberg – Editorial writer for Aftonbladet.
  Johan Hakelius – Editor chief for Fokus Magazine.
  Ebba Witt-Brattström – Professor of literature and author.
  Karin Wiborn – General Secretary of The Christian Council of Sweden.
  Dan Korn – Author and ethnologists
  Magnus Ranstorp – Terrorism expert
  Tobias Hübinette – Associate Professor Intercultural Studies.
  Rebecca Weidmo-Uvell – Political blogger
  Stig-Björn Ljunggren – Political scientist
  Jerzy Sarnecki – Criminologist
  Maria Rashidi – Womens rights activist
  Fanny Åström – Feministic influencer
  Fredrik Modéus – Bishop
  Aron Flam – Comedian and political influencer
  Jens Ganman – Author and former journalist.
  David Eberhard – Author and Dr. in psychiatry
  Nima Dervish – Author and debater.
  Zulmai Afzali – Author and freelance writer.
  Eli Göndör – PH.D. in religious history with a focus on Islam and the Middle East.
  Jessica J Stegrud – Economist and freelance writer.
  Lars Åberg – Author and journalist.
  Jan Ekberg – Professor in national economics at Växjö University.
  Per Kornhall – Author and independent school expert.
  – The rest of the cast members will be revealed to the public at the world premiere event.

  We’ve also listened to voices from the street and let them share their view on different issues.

  https://www.indiegogo.com/projects/a-swedish-elephant-a-documentary-film#/

  ( Är inte på något sätt affilierad )

  Svara
  • Dreadlock

    /  08/12/2018

   Finns alltså att ladda ner och betala samtidigt hos Vimeo video on demand

   Svara
 88. G

   /  08/12/2018

  Svara
  • Senior

    /  08/12/2018

   Den första punkten i artikeln om mänskliga rättigheter:

   ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.”

   Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter.”

   Upp med en hand alla som tycker att Åkesson behandlats med värdighet?

   Svara
   • x

     /  08/12/2018

    @Senior
    Sossarna lever inte ens upp till sin egen felöversättning ”allas lika värde”.

    Svara
    • x

      /  08/12/2018

     Svara
    • Senior

      /  08/12/2018

     Håller med, och de lever inte heller upp till lika rättigheter, det har de aldrig gjort.

     Svara
 89. G

   /  08/12/2018

  Svara
 90. Gorby

   /  08/12/2018
  Svara
 91. Rikard

   /  08/12/2018

  Hej.

  Ser till min besvikelse att sign. *Gunnarsson’ inte bemödat sig med att svara. Tråkigt, tycker jag, är det när någon gör ett nedslag och sedan inte helt olikt ett knott bara fladdrar vidare utan vare sig replik eller diskussion.

  ‘Gunnarsson’; du är välkommen att vara med och debattera om jag får bestämma (det är ju inte min blogg), och jag vill komma med ett råd ifall du läser här: när du gör som ovan, att du liksom ‘kör förbi’ och slänger ur dig en massa nedlåtande gliringar utan substans skadar du din egen sak. Det får dig och den som hyser snarlika åsikter att framstå som inte bara obildad utan även obildbar – vilket är sju resor värre.

  Släpp sargen, kom in i matchen och stå på dig för dina åsikter.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Svara
  • mansplaining

    /  08/12/2018

   Det vore trevligt.

   Du begär kanske för mycket.

   Diskussion är farligt.

   Det krävs mod.

   Mod förresten.

   Högakta manlig dygd leder oavkortat till patriarkal våldsspiral.

   Gammalt feministiskt djungelordspråk.

   Frågan är om den kognitiva dissonansen någonsin blir för stor för en jämställdhetsbyråkrat.

   En stilla undran.

   Är osäker.

   Tror du kastar pärlor för svin.

   Något triggade den initiala reaktionen.

   Vad fick bägaren att koka över.

   Det vill jag veta.

   Svara
 92. x

   /  08/12/2018

  Magdalena Andersson: Svensk ekonomi är ”urstark”:

  Svara
 93. x

   /  08/12/2018

  Svara
 94. x

   /  08/12/2018

  Svara
 1. Smått och gott från 2018, del 4 | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: