Platsannons

När man kollar vad som egentligen finns på Arbetsförmedlingen så häpnar man. Linköpings universitet söker t ex just nu en professor till sitt Tema Genus.

I stället för att lösa problemet man har med ca 100% för många genusprofessorer med naturlig avgång så vill man upprätthålla antalet av någon outgrundlig anledning.

Över ett brett område alltså. Vad betyder t ex ”förkroppsligande i olika konstellationer”?

Feministisk samhällsvetenskap…   😮

Feministisk samhällsvetenskap omvärderar såväl tidigare positivistiska som senare mer relativiserande metoder i syfte att utveckla överskridande angreppssätt där problemet föregår metodvalet. Som sådana erbjuder de en dynamisk och transversal förståelse av genus och könade interaktioner i människors livsvärldar, samhällsinstitutioner och organisationer, i kunskapsproduktion, offentlig policy och identitetsprocesser.

Är det någon som kan förklara vad det där stycket ovan betyder…? Vad är t ex ”dynamisk och transversal förståelse av genus och könade interaktioner i människors livsvärldar”?

Hur går det ihop? Vetenskaplig skicklighet och genus alltså? Man hoppas ju ju t o m att den som söker ska ha vetenskaplig meritering inom t ex feministisk statsvetenskap…? Eller ”de könade dimensionerna inom säkerhetsstudier”? Eller politisk ekonomi? De kanske menar vetenskaplig meritering inom Hitan och Ditan?

Den sista meningen alltså, man är ute efter att gnida pengar som man kan slänga på en massa onödigt trams.

Men det som är absolut mest meriterande är nog det här:

Vad folk inte vet är att man har ritat av bilden med en genusprofessor som modell!

MVH

MiT

Annonser

Snoppen blöder

Unga Klara teater är från och med 2018 upphöjd till Nationell scen för barn och unga. Kulturministern var jättenöjd över att kunna delge beslutet tidigare i höstas. VD för Unga Klara är den stackars förtryckta Nisha Besara, ni vet hon som hålls tillbaka och får slåss med tjocka lager av män för att komma någonstans.

Nå, de blir riksscen 2018 och ni kan passa på att gå dit och titta på t ex

Snoppen blöder”. Ett gästspel av ”Transmilitanta brigaden”. Den går 19 och 21 november. Transmilitanta brigaden var med i BRYT! också.

Efter kan ni vara med på kreativt häng.

Alla förstår ju att detta bara är ännu en kanal för att pumpa ut propaganda. Det finns ingen normal pjäs där alls utan allt är extremt politiserat. Åt vänster.

Några andra exempel

”Som man sår”, vänder sig till gymnasieelever.

Bonsai, kolla vilka som är med.

Det där handlar Bonsai om. Den går dock inte längre men de vände sig till 9:or och första året på gymnasiet med sin propaganda.

Man verkar på Unga Klara anse att den kvinnliga rösträtten idag är hotad.

”Ortens verklighet” är en föreställning. Några bekanta namn ser man ju…

Ett samtal om hur man skyddar barn och unga från nätporr.

Något av vad man kan se på Unga Klara. ALLT är politisk propaganda. Extremt politiserat.

Hur många föräldrar har egentligen koll på vad skolan anser är vettig kultur för eleverna att ta del av? Vem på en skola bestämmer att en klass ska gå och se t ex ”Snoppen blöder”? På riktigt alltså?

Tydligt att Unga Klara bara är ännu en kanal för propaganda.

Mer om propaganda:

Hamra in propaganda

Sök jobb som projektledare i Värdegrund på Jönköpings kommun

En sak som ändå tangerar inlägget:

En blogg som samlar på statistik om jämställdhet på våra myndigheter

MVH

MiT

Sök jobb som projektledare i Värdegrund på Jönköpings kommun

Häromdagen postade jag ett inlägg om ett sk ”metodmaterial” MOT normer som bl a RFSL tagit fram i samarbete med myndigheten Forum för levande historia. Ett rent propagandamaterial.

Ivar Arpi har i två ledare tagit upp genuskyrkans inflytande över utbildningen på våra högskolor och universitet och han var gäst i Aron Flams Dekonstruktiv kritik där de diskuterade detta

Det är såklart ett stort problem att de agerar som ett slags överpräster för universitetsvärlden.

Men ett nästan lika stort problem är det som sker i stor skala på t ex våra skolor. Man kan inte komma åt problemen universitet och högskolorna om man tillåter att propagandan matas ut i skolorna från dagis och uppåt. Då kommer det bara att bli ännu värre på högskolorna och universiteten i framtiden.

Nu kan du söka jobb som projektledare i Värdegrund på Jönköpings kommun.

Så om man vill jobba mot våld så är det alltså en nödvändighet att också omfamna sk ”normkritik”. Då ska man veta att den sk ”normkritiken” ENBART handlar om att rasera sånt dom fungerar i samhället. De är inte ute efter några små udda företeelser i någon liten obskyr subkultur utan de är ute efter just DIG. Du som tillhör majoriteten, du som är helt normal och aldrig gjort något, du som förstår att det inte tillhör någon norm att vara våldsam, att sexofreda osv. Det är DIG de är ute efter.

Värdegrund, likabehandling och jämställdhet säger man det ska handla om. Det ska det inte alls. Det ska handla om extremistpropaganda och inget annat. Normstorm. Smaka på ordet några gånger.

Går man in på Jönköpings kommuns sida och läser om det så ska man få intrycket att det handlar om en fotoutställning av elever. Att idén kommer från elever och drivs av elever. Så är det såklart inte, det är initierat av någon sk ”normkritiker” som läst genus.

Det finns nämligen inspirations- och metodmaterial som stöd.

För att inspirera och tillhandahålla verktyg för att arbeta med Normstorms förändringsidéer och finns två underlag som stöd: ett inspirationsmaterial och ett metodstöd.

I inspirationsmaterialet beskrivs kärnan i arbetet, förändringsidéer och relevans för olika målgrupper.

Metodstödet innehåller mer konkreta verktyg för de som vill arbeta med Normstorm såsom teoretisk utgångpunkt, tips på normkreativa strategier och pedagogiska övningar. Som bilaga till metodstödet finns också en mängd bilder som tagit fram inom Normstorm som kan användas som utgångpunkt för reflektion.

Materialframställning har möjliggjorts med hjälp av en ettårig satsning av regeringen, genom Sveriges kommuner och landsting (SKL), för spridning av kunskaper och metoder för att stärka arbetet med maskulinitet och jämställdhet.

SKL alltså. De som tillsammans med bl a Sekretariatet äger Jämställ.nu som ENBART är ännu en propagandakanal för Sekretariatet rakt in i maktens öron. Finns absolut inget där som inte kommer från Sekretariatet. Det är bara ännu en kanal för propaganda. De ska ”stärka arbetet med maskulinitet och jämställdhet” genom att låta Sekretariatet, som enbart ser män som problem, styra allt enväldigt. Eller ja, de ser framför allt vita svenska heterosexuella män som det absolut största problemet. De AVSKYR vanliga svenska män.

Normstormande i skolor och i det offentliga rummet. Man har lurat i elever, personal och skolledare att det handlar om ökad förståelse och betydelse för jämställdhet och jämlikhet. Man är inte ute efter något sådant alls. Man är ute efter att slå sönder samhället. Bereda väg för revolutionen. Skapa Den Nya Människan. De är Lysenkos arvtagare. Det kan man lätt se då man inte i ett enda andetag i materialet vänder sig mot kanske knepiga normer inom den egna gruppen utan ALLT är enbart riktat mot allt som är nödvändigt för ett samhälle ska fungera på ett rimligt sätt. Man är inte ute efter tolerans, hänsyn eller acceptans utan är enbart MOT.

Sen kan man se att Jönköpings läns museum också är med på tåget. Man kan undra vad ett museum har med sånt här att göra? Vet man vad som står i Miljöpartiets kulturmanifest, ni vet det som mötte så massiv kritik att Miljöpartiet bedyrade att det bara var ett utkast, så undrar man inte längre. Det står där vad museer ska användas till…

I inspirationsmaterialet kan man hitta en hel del, det ovan är från inledningen. Skolor siktar man in sig på. Framtiden för universiteten är inte ljus.

Man säger sig intressera sig för normer som ligger bakom kränkningar och diskriminering. Men man är noga med att inte nämna någon. Vilket man lätt skulle kunna göra eftersom man ju är ute efter vissa specifika normer som man anser är problematiska?

För man säger ju själv att man vill förändra de normerna? Hur ska man kunna göra det om man inte NOGA avgränsar vilka det handlar om? Men det mest intressanta är vem som ska bestämma vilken norm som är problematiskt och som ska förändras? För det är inte lite inflytande över skolelever och barn vi pratar om här…

Ordet ”normbrytare” är såååå 2015. Nu är det ”normkreativitet” som gäller! Nya ord på samma skit måste till för att pengarna ska fortsätta rulla in.

Detta är alltså ett helhetsprogram, det finns något för alla. Den som bestämmer över innehållet i sådana här saker är en gigantisk makthavare!

För de som driver sk ”utvecklingsarbete”.

För skolledare.

För pedagoger.

Såklart att en sån bild måste finnas med, det är ju extremister inblandade.

Sen har de med några olika steg i det här. Jag tar med steg två bara och noterar att den där pilen, som kommer från steg 1, blir lite dum. Men personalen ska i alla fall få stöd så att de hela tiden ska kunna gå på tå för att inte råka säga eller göra nåt som kommissarien anser är verboten. Man kallar det att utvecklas. Man ska också ”utbilda” alla i vad man kallar ”teorietisk kunskap”. Ja propaganda fungerar bäst om alla tycker likadant.

Man vill som sagt få det att framstå som ett elevinitiativ att ha en fotoutställning, det är uppfattningen man ska få i alla fall. Man pratar om fotoutställningen och bilder som ligger till grund för den. Men bara det faktum att det finns ett sk ”metodmaterial” säger att det är noga planerat av ideologer. Jag tar med lite här och där från materialet som är ganska omfattande.

Man ska in i det dagliga arbetet. Man vill att det ska finnas en samsyn om arbetet ska bli trovärdigt, d v s inga normavvikare tillåts. Man kallar det för att ha ett ”ödmjukt förhållningssätt”.

Mikrohandlingar i alla pedagogiska situationer. Annars är risken att eleverna börjar tänka själva och det vill man såklart inte.

Man vill att det ska vara ämnesöverskridande och en del av värdegrundsarbetet. Man anser att det finns ingångar överallt.

Man ska in MER i skolan. Jag tror inte alls att elever uttrycker sånt utan det kommer nog från genusfolk. Och så finns det värdegrundspedagoger…

Normstorm i alla ämnen. Man säger att man ska arbeta utifrån olika aspekter men så är det givetvis inte utan endast ur ett vänsterextremistiskt perspektiv.

Man ger exempel på hur man ska få in det i olika ämnen.

Man ger tips på annat material. En del är ju bekanta, Genusfotografen, Machofabriken och det där BRYT! som jag tog upp i förra inlägget.

En övning i normspaning. Är ju bara en sak, bilderna man räknar upp säger absolut ingenting om hur man SKA vara. De säger bara något om hur majoriteten uppfattar att det är.

Självklart måste man vara lite bajsnödig också.

De tycker verkligen att det är konstigt att man inte behöver komma ut som heterosexuell. Och lite annat.

Selfies skapar kön.

De har en referenslista där man ser en del bekanta namn i sekten.

Normlappar

Sen har de en tänkt diskrimineringslista. Som av en slump så är det även här muslimer man har som exempel och inte t ex judar.

Det är väldigt omfattande alltså. Vem ges sådan makt över våra skolungdomar?

Bara genusfolk. INGEN med annat perspektiv på saker och ting. Ingen som säger stopp. Vi kan se Gneusfotografen som har varit väldigt involverad i kommuner och myndigheter. Vi minns ju när han var på Skatteverket t ex?

Sen ser man Hanna Lemoine där också. Kommer ni ihåg när tv-programmet ”Allt för Sverige” var i Köpenhamn och ”råkade” stöta på Hanna med familj och hon bara ”råkade” ha ett idolporträtt på Marx i fönstret?

Genusfotografen och Mar… Förlåt Lemoine menar jag, är det alltså som har en så här otrolig makt över våra skolbarn.

Här ser man varför de tycker det är så viktigt att nästla sig in överallt. Möjligheterna att påverka och föra in sin propaganda ökar dramatiskt. Här t ex genom SKL som i sin tur låtsas ha med Jämställ.nu att göra, Jämställ.nu som i själva verket enbart är en propagandakanal för Sekretariatet. Sen har man museerna. Och lärarna. osv. ALLT går att spåra tillbaka Sekretariatet.

Och ingen som säger stopp utan ALLA inblandade är likadana. Det är syftet med att infiltrera, man kan säga att det är många olika aktörer inblandade men man kunde lika gärna bara ha en eftersom alla tycker likadant. Man skriver ju t o m att alla ska tycka likadant för att det ska fungera.

De är inte ute efter att skapa förståelse, tolerans, hänsyn, acceptans osv för de som inte passar in i normerna. De är bara ute efter att gå i Lysenkos fotspår. De kallar sig ”normingenjörer”. De tror att de ska kunna byta ut normer de inte gillar mot egna. Men sina egna normer är de inte så intresserade av att ingenjöra bort.

De har infiltrerat otroligt många verksamheter. Nu söker man alltså en som ska ”jobba” med detta på heltid…

Sekretariatet har skrivit en replik på Arpis två ledartexter och han har svarat direkt under.

MVH

MiT

 

 

Hamra in propaganda

Man hamrar in propaganda via alla tillgängliga kanaler i Sverige, det senaste jag lagt märke till är att RFSL, RFSU och liknande är inne på Forum för levande historia med sin propaganda. Forum för levande historia är en myndighet. Materialet har funnits ett tag och jag antar att andra har nämnt den innan.

BRYT! är material som är tänkt att användas bl a i skolor och hittas på Forum för levande historias webbsida. Om det används av elever också vet jag inte men jag kan tänka mig att de säkert på nåt sätt kan trycka in den i sexualundervisningen på något underligt sätt.

Nu kan man tro att materialet handlar om att man ska acceptera och tolerera andra människor men så är det inte alls. Det står att det är ett metodmaterial OM normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Det är inte sant, det är inte alls OM utan endast MOT. Det är enbart propaganda MOT. Inget annat.

Den som finns nu är 3:e upplagan men tycker det är lite intressant att de hållit på med detta sen 2005

Bland alla där så kan man se att pedagogisk ledare för 1.a upplagan är Sandra Dahlén. Kommer ni ihåg henne? Hon var med på Aktuellt för ett tag sedan och MATADE ut vänsterextrem propaganda i samband med att SVT skulle läxa upp folket om att de hade sex på ett felaktigt sätt

Enligt Dahlén så är det bl a samhälleliga förklaringar och en ”samlagsnorm” som orsakar det sk ”orgasmglappet”. Hon undrar också varför man fortsätter att ha sk ”piv-sex”. Man frågar henne om det är vettigt att göra kopplingen sex och politik, hon svarar ”JA ALLTID!”. Och det finns mycket mer…

Men BRYT! var det, de är som sagt inte så intresserade av acceptans, hänsyn, förståelse och tolerans, att de sakerna är det viktigaste utan de är mot rätt och slätt. Man tar inte upp en enda positiv sak med t ex den sk ”heteronormen” eller att ett land utan normer förstörs lika effektivt som om man droppar kärnvapen över det. De trycker ingenstans på att normer är helt nödvändiga och inte har uppkommit för att kunna jävlas med folk utan faktiskt är nödvändiga.

Eller jo, på ETT ställe. I början skriver de så här

Vissa normer som handlar om hur vi ska bete oss tillsammans med andra människor är positiva – som att vi inte ska spotta varandra i ansiktet eller gå in i andra människor på gatan.

Det är det enda jag har sett om att normer faktiskt är något nödvändigt och bra. Det är bara vissa som är positiva enligt dem. Men resten, 120 sidor, är alltså MOT.

Direkt efter kan man läsa det här

Jag bortser från deras löjliga trams om kläderna, den tog jag med bara för det ÄR löjligt trams. Men kolla i slutet, där slår man fast att människor som inte är vita utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden eller i skolan. Och att vita då automatiskt får privilegier för att de ser ut som de gör. Med deras tänk så är det helt omöjligt att inte diskriminera om man är vit. Och att de som inte är vita alltid blir diskriminerade. Och man aldrig komma åt diskrimineringen heller med mindre än nackskott eftersom det ju sitter i huden och etniciteten?

Sen är det kort om att normer förändras och så står det så här

Samtidigt hänger mycket kvar: Sverige har till exempel aldrig haft en kvinnlig statsminister och kvinnor tar fortfarande ut den största delen av föräldraledigheten.

Det är alltså normer som gjorde att den kvinna som varit närmast, Mona Sahlin, är en fifflare som har enormt svårt att hålla isär det egna från andras?

Jag skrev att man ingenstans trycker på att normer inte finns för att jävlas, de har faktiskt nämnt det på ett ställe

Att normer bidrar till att vissa personer och grupper får fördelar gentemot
andra handlar inte om elakhet eller illvilja. Ofta är det så att man följer
normer utan att tänka på det. Det kan handla om att man frågar en tjej om
hon har en pojkvän och på så sätt förutsätter att hon skulle vara hetero-
sexuell, eller att man antar att en person som är mörkhyad inte är svensk fastän den har bott i Sverige hela sitt liv.

Så där. Och ett jätteproblem tydligen att fråga om en tjej har en pojkvän. De flesta anser det nog vara en ren skitsak.

Den ovan tog jag med mest för det där lilla ordet ”muslimer” där. Det är nämligen genomgående muslimer som nämns som exempel. Judar är t ex inte med en enda gång. Också ett TYDLIGT tecken på att det är vänsterextremister som skrivit ihop det, de är nämligen rätt många vänsterextremister som inte gillar judar alls…

Jag har visat exempel på saker de smyger in som ska ses som självklara

Kunskap om avvikarens situation är helt enkelt inte tillräckligt för att skapa rättvisa villkor. Om man ser till kvinnors villkor känner de flesta till att de är sämre än mäns, och alla har någon gång under sitt liv träffat en kvinna.

Ännu ett exempel.

Det behövs även kunskap om hur normer och makt fungerar för att kunna
förändra samhället i grunden.

Och så lite revolutionärt också. Förändra samhället i grunden…

Ett exempel på hur absurda de är. Allt ska alltid anpassas för alla. Istället för att de som ev har problem och behöver hjälp säger till så ska det anpassas in absurdum. Jaha, vad gör de om de har 8 olika språk i klassen då och de förstår svenska för dåligt? Ska materialet då tas fram på 8 språk till alla? Och om 3 av dem ser skitdåligt? Tänk när sånt här ska in i stora organisationer…

Lite om regler för när man ska prata, lyssna osv i gruppen.

Och så ”Må-bra och pronomenrunda” såklart…

Rundor är en metod som har utvecklats och använts av feminister i olika sammanhang.

De förklarar var ”rundor” kommer från.

De beskriver hur de anser att normer fungerar. Som man kan se har de smugit in en del annat i den sk ”heteronormen”, eller i alla fall sånt som ska vara starkt förknippat med den. Man har klämt in hudfärg, funktionsförmåga och klass också.

Man ska titta på bilder och gissa vilka som är hetero. Har sällan sett en så meningslös grej. Ett klipp där man får höra dem prata och se dem röra sig däremot, DET hade varit en annan sak.

Jag tycker det är intressant att se vad de har med som exempel, ”macho” och ”manlig” men för kvinnor är det inte motsvarigheterna utan ”smink” och vanlig tjej”. Det är såklart ingen slump att de väljer just sådana exempel.

Bilderna igen. Ja hur kommer det sig att vissa relationer ”uppfattas” som mer sannolika än andra… Vilket mysterium! Fast man kan ju undra en sak, har de som inte tillhör den sk ”heteronormen” andra krav på boende? Duger inte en vanlig lägenhet åt dem? Och det måste verkligen vara ett mysterium för de som författat den här boken varför de flesta böcker och filmer handlar om en parrelation…

Undvik gärna att tala om par och fråga istället efter relationer, men gör
inte någon poäng av den åtskillnaden eftersom det handlar om att få syn på vilka relationer man tar för givet. Det handlar om vilka ord du väljer när du ger instruktioner till deltagarna. Om du undviker att tala om par i instruktionerna ger du möjlighet för deltagarna att välja relationer mellan fler än två och skapar på så sätt utrymme för att sedan diskutera tvåsamhetsnormen som oftast visar sig vara väldigt stark i valen av relationer.

Nu är det ”tvåsamheten” som är i skottgluggen. Återigen ska man nästan bajsa på sig när man pratar dessutom. Man kan nästan misstänka att de helst vill ha ha in det nya fräscha i materialet i stället för det gamla unkna med en mamma, pappa och barn.

Skriv upp stödord utifrån vad deltagarna säger och sammanfatta genom
att läsa upp stödorden högt för alla. Diskutera sedan hur det kommer sig
att människor ofta parar ihop personer från samma grupp eller kategori
med varandra, till exempel vita med vita, personer utan synliga funktions-
nedsättningar med varandra, medelklass med medelklass. Diskutera också
varför det oftast är just par som bildas och inte relationer där fler än två
lever tillsammans?

Man har alltså bilder som visar att det är helt meningslöst att leta efter t ex homosexuella men författarna förväntar sig att samma bilder tydligt ska kunna visa om några tillhör medelklassen? På riktigt? Bilder? Och undrar vad författarna själva egentligen tror om varför det oftast bildas par…? Blir de verkligen förvånade och utbrister ”Det är de där jefla normerna som ligger bakom!”?

Här smyger de återigen in ett påstående.

Man ska sitta i ring och prata om schablonbilden av en kvinna resp man och sen ska man härma schablonerna. Rätt löjligt och meningslöst anser jag. Mest för att INGEN är en schablon. Och en typisk grej som jag hade totalvägrat ställa upp på i skolan.

Men verkligheten är LÅNGT ifrån så svartvit som de i sitt propagandamaterial vill göra gällande. Man kan se att de matar på med de extra grejerna som de ville trycka in. Man dunkar på med det hela tiden. Intersektionalitet är det magiska ordet.

Man ska fylla i ord i ramarna

och för säkerhets skull så har författarna i förväg bestämt att fler ord i ”killramen” ska värderas högre och att man ska fråga om just det. Och återigen det där extra som de har tryckt in.

Ni vet de där påståendena som de har smugit in här och där?

De blir mer och mer oblyga med dem kan jag säga. Nu är det inte bara att de smyger in dem, nu ska ledarna dessutom tala om att så här är det. De ska vara TYDLIGA med det t o m. Man ska PEKA på det.

Sen ska man gå vidare

Man ska säga vad t ex tjejer kan göra som inte är tjejigt och som killar gör, som exempel så har de ”snusa” och ”slåss” som killar tydligen gör. Killarna ska t ex prata om ”sminka sig” eller ”le mycket”. Jag kan tänka mig många andra saker utom just de som faktiskt kan stå i de där ramarna. Men det kan uppenbarligen inte författarna. Undrar egentligen vem som är fastlåst i stereotyper och fördomar?

Sen ska man alltså diskutera. Och återigen smyger man in ett påstående, det där om att ”ta plats”.

Sen följer de där mångfaldiga bilderna som jag har nämnt.

Jag har ju sagt att det är vänsterextremister som författat boken?

I det här avsnittet blir det väldigt tydligt. Om det inte varit tillräckligt tidigare alltså.

Hela det här avsnittet är endast en attack på den vanliga familjen med mamma, pappa och barn. Och man tar hjälp av högerextremisternas budskap. Man vill alltså förknippa vanliga sunda tankar och åsikter om en vad en vanlig familj är med nazister. Ni tror jag skojar, eller hur? Vänta bara…

I politisk propaganda så visar man vad man är emot snarare än vad man är för. Ungefär som hela den här boken som enbart är emot i stället för att vara för acceptans, hänsyn, tolerans och förståelse…?

Som sagt, ni trodde jag skojade va?

Där är bilden som finns på sid 46. Avsnittet handlar alltså om familjer.

Nästa bild är från Nationalsocialistisk front.

Observera, avsnittet handlar fortfarande om den helt vanliga familjen med mamma, pappa och barn.

Tredje bilden kommer från en kristen organisation.

Där är bilden från den kristna organisationen.

Vad gör RFSL, Forum för levande historia och alla andra extremistiska organisationer och människor som är med och har tagit fram materialet här egentligen?

Jo, de försöker banka in bilden att om du anser att ett barn behöver en mamma och en pappa så är du en kristen typ. Eller en våldsam nazist. Det är alternativen som finns enligt RFSL, RFSU, Forum för levande historia mm.

Att det skulle vara helt jävla normalt och viktigt att ett barn har en mamma och en pappa och att det har evolutionärt visat sig vara mest framgångsrikt nämns inte alls av Forum för levande historia. Tanken verkar inte ens ha slagit dem. Lesbiska- eller bögsamhällen finns liksom inte någonstans på jorden. Kan i o f ha uppstått typ 10 100 före Kristus men försvann i så fall igen ca 100 år senare utan att ha visat sig framgångsrika på något sätt men främst försvann de nog för att de dog ut…

Sen blir det poängjakt. Allt går ut på representation såklart.

Allt handlar om representation alltså…

Nästa kapitel är ett möte med heteronormen. och  man tar upp två berättelser från lesbiska kvinnor.

En av dem kommer från en Sanna, jag tar med första stycket bara. Hon tycker det är skitkonstigt att folk blir förvånade när hon är intresserad av en tjej efter att tidigare varit ihop med 4 killar och 0 (NOLL) tjejer. Då frågar de där jäkla HETEROFASCISTERNA minsann! Det ovan är också ett TYDLIGT exempel på vad som är problemet med de här sk ”normkritikerna”. Skitsaker verkar vara enorma problem för dem. Jo, det är en skitsak som hon tar upp ovan. Alla triviala saker blir oöverstigliga problem för dem. Hennes kompisar har inte krävt bevis för någonting, hon själv däremot har serverat ”bevis” för en sak och sen är det helt plötsligt tvärtom, då undrar folk vad som händer bara. Är det någon man känner så undrar man lite mer bara. Det är helt normalt. Socialt samspel kallas det. Och att bry sig.

Hon skriver om besök hos gynekologen och återigen blir en SKITSAK enormt viktig.

Hon nämner dock mest triviala skitsaker.

Nästa kapitel handlar om makt! Det där med att motverka orättvisor i samhället, jag skulle säga att tolerans, hänsyn, acceptans och förståelse är det enda sättet. Det finns inget annat sätt. Det som RFSL, RFSU, Forum för levande historia osv vill göra kommer inte att funka utan kan bara misslyckas. Det senaste exemplet på det misslyckandet kan vi se i Venezuela. För det är vad propagandan handlar om egentligen.

Nu har man tagit ett steg till och lagt till ett ”exempelvis” framför harangen. Antagligen för att hålla öppet för ännu fler saker.

Och om de i gruppen inte diskuterar på rätt sätt om rätt saker så ska såklart chefen styra upp. Vore ju dumt om de inte tog till sig av propagandan!

Den här delen är helt bisarr. Jag tar med hela så får ni själva se här

Tror de verkligen att folk pratar sådär om vardagssaker?

Har ni sett så bisarrt? De tror att tolerans, hänsyn, acceptans och förståelse handlar om att man hela tiden säger vad man accepterar och tolererar till andra människor. De verkar totalt sakna social kompetens!

Handlar alltså om att säga ifrån. Börjar med en från Oivvio Polite.

Inledningen från hans text. Vet ni vad som slår mig? Att det verkar vara skrivet av en äkta rasist där hudfärg och gruppegenskaper står i centrum. Han har dessutom haft de här tankarna sen han var fem…

Sen är det ”Queermanifestet.

Och ”Cis” som är skriven av ”Transmilitanta Brigaden”…

Sist men inte minst är det en ”Crip-aktivist” som hållit brandtal om tillgänglighet. Visste ni ens att det finns nåt som kallas ”Crip-aktivister”? De vill att man ska bygga om hela samhället, att hela samhället, överallt, ska anpassas efter dem.

Efter man har läst texterna så kan man göra ”Cis-testet”. T ex gå på stan och hålla en person av samma kön i handen för att känna hur det är att bryta heteronormen. Nej, det skulle man inte alls känna eftersom om t ex jag gjorde det så skulle det vara extremt fel för mig redan från början, det skulle inte vara jag och det skulle prägla alltihop. Man kan inte ha ett sådant ”test” alls. Eller man kan ha det om man vill men det säger absolut ingenting.

Sen har de övningar om att komma ut som cis-person…

Återigen smyger de in ett påstående.

Sen ska de leka med rollkort.

Övningen »Ett steg fram« kan göras på många sätt och kallas i vissa
sammanhang för »Privilege Walk«. Det är en metod som har utvecklats
och använts av feminister i olika sammanhang.

Idén kallas också ”Privilege walk” och används av feminister i olika sammanhang. Såklart.

Sen finns det en del mer också men jag tycker det räcker så här…

Om man själv inte är tillräckligt bekväm med indoktrinering eller propaganda så kan man såklart hyra in proffs på det!

Kan också nämna att det finns en ordlista och en ”Gå vidare”-lista. På Gå vidare-listan hittar man t ex Mattias Gardell under ”facklitteratur”, det handlar om ”islamofobi”. Men där finns även en hel del annat också…

Det som slår mig är att de antingen inte alls förstår hur ett samhälle fungerar. Eller så vill de inte förstå. De förstår inte att det finns orsaker till att normer finns. De förstår inte att de är nödvändiga. De förstår inte evolution det minsta lilla. Eller vill inte förstå. De verkar inte förstå hur människor fungerar socialt. Eller vill inte förstå. Osv.

De förkastar det som förmodligen är den enda lösningen till förmån för ideologiskt trams. Skitsaker blir livsviktiga. Det går inte att byta ut normer som om man byter en glödlampa. Utan normer skulle samhället braka ihop på nolltid. Det är vad de vill mixtra med.

Jag kan lätt förstå att normer kan vara ett problem för vissa. Men lösningen är inte att försöka bli av med de normerna utan att se till att det finns utrymme även för avvikare från normerna. Hänsyn. Förståelse. Det är nog den enda vägen. Och det får man inte genom materialet som vi ser ovan. Allt är bara MOT. Inget är för. 120 sidor som bara är MOT det som ser till att samhället ändå fungerar som det gör och har sett till att det ser ut som det ändå gör. Enligt dessa 120 sidor så är allt med den sk ”heteronormen” bara mörker och elände. Allt är bara skit. Man verkar inte förstå att den, med allt vad den innebär och ingår, är praktisk för den stora majoriteten. Inte varje liten sak i den men i det stora hela. Man bortser från det i någon slags naiv dröm om Utopia.

Man vill inte ens unna barn att växa upp med en mamma och en pappa. Man tycker det är dåligt. Man tycker det är så dåligt att de som tycker det är bra är antingen djupt kristna eller anhängare av Nationaldemokraterna och Nationalsocialisterna enligt Forum för levande historia. Så dåligt är det att tycka att barn bör ha en mamma och en pappa.

Jag har dock våldsamt svårt för att förstå vad sånt här material gör på myndigheten Forum för levande historia…

MVH

MiT

Ångesten: Härtill är jag nödd och tvungen

Nyheter Idag publicerade igår kväll en helt makalös historia som man hoppas är satir eftersom den är så bisarr. ”Den svenska diplomaten” heter historien som handlar om en SD.are som åker till Ryssland på något sorts uppdrag från någon underlig organisation trots avrådan. Och sen rullar det igång så sakta…

Chang Frick har lovat att egentligen är det i del 2 som det börjar spåra ur… Om ni missat del 1 så bara måste ni läsa det!

Men det är inte bara svenskar som låtsas vara diplomater som är bisarra, vi har ju svenska journalister och tyckare också som ÄLSKAR berättelsen om SD:aren i Ryssland men nu har hamnat i det svåra dilemmat hur de ska hantera det. Ska de ta den gyllene chansen att trycka till SD som de får gratis serverat på silverfat? Om de gör det så erkänner de samtidigt att de läser nazistrasistfascist-tidningen Nyheter Idag trots att man kollektivt från journalisthåll har försökt att bannlysa den. Eller ska de följa sin egen bannbulla och då faktiskt inte gotta sig i skandalen som serverats?

Det här är alltså en riktig skandal och inte de vanliga som bara brukar vara ”skandaler”, de är skandaler bara i journalisternas egna ögon. Men här har vi en riktig skandal! Publicerad i en tidning som de som nu vill trycka till SD anser är en tidning som skriver fejknews och är rasistisk. Om man tycker så om tidningen så kan ju inte historien om den svenska diplomaten heller vara sann…?

Snacka om ångest hos politiker, journalister och tyckonomer, en fantastisk historia om deras hatobjekt nummer 1! Haken är att den är publicerad i ett av deras andra hatobjekt, Nyheter Idag. Hur ska de hantera både ångesten och viljan att trycka till SD?

Hur tänkte Mikael Damberg? Var det ”TJOHOOOOO! Nu jävlar!” ända tills någon påpekade att ”nej, du kan inte dela den där artikeln eftersom den finns på Nyheter Idag och vi på Politism anser att Nyheter Idag är en rasistnazistfascist-tidning”? Damberg plockade bort tweeten i smyg. Kom ångesten smygande eller slog den till med full kraft direkt?  😛

Vad tänkte Liljestrand på Expressen? Han gör som biskop Brask och friskriver sig såklart! Suget efter att få in en stöt mot SD var starkare än motviljan att erkänna att han läser Nyheter Idag i smyg. Han löser det dilemmat med att ungefär inleda med ”Härtill är jag nödd och tvungen”. Fixen måste ju tas liksom.

Sen förstår han inte att det folk pekar på, hans gigantiska dubbelmoral och hyckleri, är det som ger honom reaktionerna. Eller så låtsas han inte förstå. Kanske ångesten över att erkänna att han smygläser Nyheter Idag och också delade artikeln orsakar det?

Vi tar en till ”Jag läser inte Nyheter Idag men …” som också leker biskop Brask

Den friskrivningen leker man inte med! Slår ju t o m Brask! Men viljan att trycka till SD är så enormt stark att den övervinner nästan vad som helst. Den viljan är så stark att t o m de han normalt anser är ”vedervärdiga” blir godkända bara han får dela ut den elaka stöten.

Jätteroligt! Det finns alltså massor med ”Jag läser inte Nyheter idag men …”-folk tydligen! Otroligt grötmyndiga är de också.

Visst är det märkligt, när Nyheter idag inte skriver negativt om SD så är de rasistnazistfascisthögerextrema direkt. Fejknews är det också då! Men när de drar fram en riktig skandal om SD då är det absolut inte rasistnazistfascisthögerextremt alls och absolut inte fejknews heller. Eller det är säkert alla de sakerna ändå men bara lite. Det är då så lite att man kan bortse från det. Och det försvinner ju helt om man bara friskriver sig.

Helt fantastiskt!

Hoppas del 2 kommer snart! Då kommer vi säkert att få se ännu fler Braskar i ångestdimman…

MVH

MiT

#vadfanfårjag

#vadfanfårjag är ju populärt efter UG:s märkliga program i söndags där de hade ett extrainsatt program som man dessutom puffat för jättemycket för att de skulle avslöja massor av saker.

Vad de avslöjade? Att Leif Östling på Svenskt Näringsliv följer gällande skattelagstiftning. Ungefär det.

Jag har enormt svårt att bli avundsjuk på att Östling är stenrik och vill betala så lite han kan i skatt. Främst för att han vad jag förstår inte försöker smita undan skatt genom att ljuga och undanhålla på olagligt sätt utan faktiskt betalar en hel del skatt i Sverige på det han tjänar i Sverige. Det var väl 20-30 miljoner i skatt varje år. Han betalar skatt precis som man ska alltså. Däremot kan man undra vad han ska med de extra miljonerna till när man redan har extremt många. Men det är en annan fråga.

Sen kanske Östling skulle klaga på skatten om den så bara var 5% också, det vet jag inget om.

Men han frågade också ”Vad fan får jag för pengarna?”. Ja, vad får han för pengarna egentligen? Eller inte han personligen kanske men vad fan går hans skattepengar till för nödvändigt i Sverige?

Några exempel:

Professorer i lesbisk litteratur.

Vuxna män som låtsas vara barn.

Socialbidrag till andra länders medborgare som inte har rätt att vistas i Sverige.

Rikspolitiker och partiledare som verkar tro att de är 6 år gamla. Knappt…

En skola i fritt fall.

En polis i fritt fall.

En Dan Eliasson som är nöjd med att polisen är i fritt fall.

#tafsainte-armband och mörkad statistik i stället för ordentlig statistik som visar vad man har att göra med.

Poliser behöver dock inte bära #skjutinte-armband av någon anledning trots skjutningar mot deras bostäder. Man kanske egentligen inte tror att armband hjälper?

En sjukvård i djup kris.

Väntetider på undersökningar om cancer som gör att cancern sprider sig.

Beslut från försäkringskassan om att andas inte ingår i livsnödvändig hjälp.

Bilförlossningar pga av nedlagt BB.

Förlossningar i parkeringshus pga av nekad plats på BB.

Myndigheter som beordras hålla obekväm statistik hemlig.

Myndigheter som kommer med rena fantasier om t ex arbetslöshet/arbetskraft.

Ett juridiskt system som omedelbart släpper ut en person man misstänker har beskjutit en polismans bostad.

Ett juridiskt system som släpper ut kriminella lika fort som polisen tagit dem. Nästan oavsett brottslighet…

Kriminella som hånar polisen.

Stenregn på blåljuspersonal.

Bidrag till terrorapologeter i Sverige.

Bidrag till terrororganisationer i Palestina.

Bidrag till religiösa extremister i Sverige.

Religiösa friskolor som ALDRIG har gjort rätt eller ens tänkt göra rätt.

En ny Pomo-myndighet.

Så många myndigheter att man knappt kan räkna dem, snart 450 st!.

Livslång försörjning av rena stolpskott bara för de suttit i riksdagen en viss tid och sen inte vill jobba ner.

Miljoner skattekronor ner i t ex Reinfeldts bolag trots att han tjänar egna pengar.

Lars Ohlys twittrande.

Veronica Palms twittrande.

Menskonst.

Mensböcker.

Mensfilmer (ex Norrköping).

Propaganda varje dag i SVT genom morgon-tv och Kulturnyheterna.

Rena påhitt om kompetensregn som föll över Sverige 2015 när verkligheten var extremt lågutbildade och i många fall rena analfabeter.

Många miljoner i bidrag till extremistorganisationer som MÄN (fd Män för jämställdhet), FATTA och alla som driver liknande. Och jag menar verkligen många miljoner…

Kamelfarmer!

Lära folk att ragga som lesbiska singlar.

En elefantkyrkogård av värdelösa fd generaldirektörer som man likförbannat återanvänder hela tiden trots att de är värdelösa.

Vuxna män som man inte vet något alls om men som leker barn och därför går med våra barn i skolorna.

Rektorer som säger till tjejer att inte gå på ett erotiskt sätt och att de ska täcka sig bättre för att inte drabbas av sexuella kränkningar på skolorna.

Ett öppet samhälle som innebär att de som beslutar om det öppna samhället själva är skiträdda och låser in sig. De är alltså skiträdda för dem som drabbats av det öppna samhället…

Sexualbrottslighet som ökar och ökar men som en myndighet har uppdrag att dölja. Man skyller allt på Ökad Anmälningsbenägenhet™ trots att ALLA vet att det inte är sant. T o m polischefer står och mässar om Ökad Anmälningsbenägenhet. Men när det gäller skjutningar mot polisers bostäder så är det ingen som ens andas ökad anmälningsbenägenhet.

Av någon underlig anledning så gäller inte heller Ökad Anmälningsbenägenhet™ när det handlar om politiker och journalister som blir hotade. Då är det ALLTID en riktig ökning. Och ett hot mot demokratin. Och viktigare än allt annat.

Miljardbedrägerier inom assistansområdet.

Ferrari åt Jan-Emanuel.

30-40 miljarder kronor i kostnad under 2016 och 2017 bara för de som ljugit om sin ålder och låtsas vara barn.

Släpper ut grova brottslingar bara för de påstår att de är barn. Grova brottslingar alltså….

Kaos på sjukhusen när klaner ska dit och kravalla.

Skolor som vandaliseras.

Skolor som brinner.

Nyanlända som bara knatar förbi alla andra i bostadskön som också behöver bostad. När svenskar är bostadslösa så erbjuds man inte att gå förbi någon kö.

”Fritidsgårdar”.

Mängder av knivrån.

Barn som blir rånade och hotade.

Gruppvåldtäkter.

Överfallsvåldtäkter.

Mängder av miljoner i bidrag som går till ”jämställdhetsprojekt”, ”integrationsprojekt” osv men som ALLA vet är helt värdelösa i bästa fall, i värsta fall blir utfallet det motsatta.

Politiker och journalister som kallar terrorister för ”krigare”.

Förtur för terrorister till bostäder och jobb.

Genusredaktörer som ska övervaka så ingen skriver förbjudna ord.

Genusobservatörer.

Genusmatematik.

Genusjuridik (jo, det finns genusjuridik…).

Feministisk kriminologi.

Genuspåsar på dagis med normkritiska böcker.

Genuspedagoger som tror man motverkar sexuella övergrepp genom att inte köpa in en brandbil till dagiset.

Genusrättsvetenskap.

Feministisk Teknovetenskap, nu även på KTH. Tydligen är det spjutspetskunskap vad gäller dammsäkerhet, hållfasthet av dammar och liknande.

Vuxna kvinnor som dränker dömda sexualbrottslingar i kärleksbetygelser. Några exempel ovan. Även kvinnliga lärare gör detta…

Postmoderna läkare.

Normingenjörer i stället för riktiga ingenjörer.

Genusmiljö där man ser samband mellan översvämningar och kvinnors kroppar, man pratar även om feministiska sopor…

Massor av charlataner på våra högskolor och universitet.

Kodord för normsyndare på dagis.

Och så vidare i oändlighet.

Så länge man får det ovan för skattepengarna så är bevisligen skatten för hög. Sverige har har nästan världens högsta skatter men kan inte ens ge hjälp till en som behöver det för att andas. Eller se till att det finns plats på BB. Eller att det ens finns ett BB. Men det ovan finns det pengar till. Massor av pengar.

MVH

MiT

Romsk kultur?

Häromdagen var det kaos på länssjukhuset i Kalmar, en jättemobb på 50-60 personer försökte tränga sig in och det blev närmast kravaller. Iotakt har tagit upp det här i ett inlägg där han funderar på hur det har varit vid sådan här sk ”kulturkrockar” på hans arbetsplatser.

Men jag tänkte ta upp en Kvällsposten/Expressen-artikel där man pratar med Monika Kaldaras som grundade Romska kulturcentret i Malmö om det som hände i Kalmar. På något sätt så fångar artikeln otroligt mycket som är snett i Sverige utan att det kanske var meningen. Sånt som kanske inte är hela orsaken till att det ser ut som det gör här och där i Sverige men det är en ordentlig del i det i alla fall.

Det är sjukhusets fel anser Kaldaras. De borde veta bättre. Det är brist på kunskap om den romska kulturen.

Så menar alltså en företrädare för romer att det är romsk kultur att bete sig som apor på sjukhus om de inte får som de vill? Att det är romsk kultur att bete sig hänsynslöst mot andra patienter och personal på sjukhuset om de inte får som de vill? Att det är romsk kultur att kräva att få storma in med massor med folk på ett sjukhus utan att ens ägna en tanke åt alla andra där om de inte får som de vill? Att det är romsk kultur att kräva särbehandling? Osv.

För romer är det en plikt att besöka sjuka släktingar. Respekt och vördnad för de äldre är dygder som är djupt rotade i kulturen.

Respekt och vördnad för alla andra som befinner sig på sjukhuset är inget som ingår i romsk kultur? Respekt för, och hänsyn till, andra är inget som är djupt rotat i den romska kulturen?

– Vi har levt här i 505 år, Sverige borde känna till vår kultur. Men det händer att barn inte får ledigt från skolan när någon i vår grupp är sjuk, trots att det är så viktigt att vi besöker våra sjuka, säger Monika Kaldaras på Romska kulturcentret i Malmö.

Så romer har levt här i 505 år och på de åren inte anpassat sig till det svenska samhället ens så lite att man visar hänsyn till andra människor på ett sjukhus? Man har levt här i 505 år men tycker ändå det är konstigt att man inte får vara ledig från skolan när någon annan är sjuk? Gäller det arbete också kanske…? Har man levt här i 505 år så borde man känna till svensk kultur kan jag tycka.

Måste sjukhusen anpassa sig till minoriteter?

– Ja, ibland känns det som att man i Sverige anpassar sig efter alla minoriteter utom oss, bara för att vi är romer, säger hon.

Stefano Kuzhicov, ordförande i Riksförbundet Romer i Europa, håller med om att vissa sjukhus har bättre kunskap om romernas traditioner.

– Malmö, Lund och Helsingborg sköter sånt här bättre. Det är väldigt speciellt för oss att visa vördnad och att vara närvarande. Inte för att man annars blir utan en persons arv, som det ibland påstås, utan för att den sjuke eller avlidnes familj inte ska känna sig ensam.

Måste sjukhusen anpassa sig? Ja är svaret från Kaldaras eftersom det för henne känns som om man anpassat sig för alla andra minoriteter… Jag hoppas verkligen inte att man anpassat sig efter någon minoritet alls! Det är horribelt om man gjort det! Man kan dock tillgodose rimliga önskemål.

Kuzhicov säger att det är viktigt att visa vördnad och att vara närvarande. Men uppenbart så har man ohyggligt svårt att visa vördnad för andra patienter och personal? Betyder inte de någonting alls? Är det inte värt någonting i den romska kulturen? För det är ju resultatet av romers sätt att visa vördnad? Deras krav på att få visa vördnad på ett speciellt sätt omöjliggör andras rätt att också få visa vördnad för de sina. Resultatet blir ett sjukhus med kravaller och med vakter och poliser bakom varje hörn. Bara för att en enda grupp kräver särrättigheter.

Man kan alltid göra små undantag från regler om det är harmlöst osv. Om t ex det är ett litet rum och max 4 får besöka samtidigt och det är 6 st lugna och sansade som vänligt ber om att få besöka tillsammans eftersom det är viktigt så är det klart att man kan ordna det. Men om 50-60 kommer in och kräver och kravallar om de inte får igenom sina krav så ska de fan låsas in tills de kan bete sig som folk! Jag har fan INGEN förståelse för att man beter sig som apor på sjukhus och skrämmer skiten ur patienter, personal och andra besökare, som är där!

Är det verkligen romsk kultur att bete sig fullkomligt hänsynslöst på sjukhus om man inte alltid får som man vill? Enligt företrädare verkar det vara så. Företrädarna verkar anse att bete sig med vanligt jävla hyfs mot andra människor inte ingår i den romska kulturen. De verkar anse att man i den romska kulturen har rätt att trampa på andra människor med sina krav.

Är det verkligen så illa? I så fall är det inte ett dugg underligt att romerna setts med så oblida ögon genom århundradena.

För som man själv kan läsa, de var inte alls bekymrade över kravallerna som romerna orsakade på sjukhuset, de var inte bekymrade över rädslan som romerna orsakade bland andra patienter, besökare och personal. De var bekymrade över att sjukhuset inte godtog deras krav. Kravaller är tydligen något helt normalt och förväntat då enligt romsk kultur.

Det är inte vår kunskap om romers kultur som är för dålig, det är uppenbart romers kunskap om svensk kultur som är obefintlig!

MVH

MiT

Repetition

Igår publicerades på SvD:s ledarplats en liten granskning av genuskyrkan, det var del 1, som jag nämnde i ett eget inlägg tillsammans med en del varningssignaler som visat sig långt tidigare. Det är en ganska ordentlig genomgång av vansinnet. I del 1 så handlar det mycket om Lunds universitet och i mitt inlägg var en del från just Lund. Idag så kom del 2.

Det är talande att det är en ledarsida som granskar sånt här. Och ett enormt underbetyg till den svenska journalistkåren. Fast kanske inte så konstigt, journalistkåren har nästan enhälligt pratat i tungomål i genuskyrkan. Man har lovprisat och skrikit halleluja oavsett vansinnigheter. Man har massanställt sk ”krönikörer” som bara matar ut propagandan.

Varje gång det ska handla om jämställdhet så tillfrågas en sk ”genusvetare” trots att de inte vet ett pillekvitt om jämställdhet utan vad de kan är endast politisk propaganda. Vilket också visar sig ca 100% av gångerna de tillfrågas. Men man fortsätter med en åsnas envishet att tillfråga dem.

Det finns några undantag, Arpi är ett sådant. Helmerson på DN är ett annat. Sen finns det ett fåtal ytterligare som halvhjärtat har tagit upp det.

Problemet här är inte Arpis genomgång och granskning, den är ordentlig och tar upp massor av saker. Problemet är att nu har den fått uppmärksamhet i två dagar och sen blir det tyst om det.

Men vet ni vad som inte blir tyst? Propagandan från genusfolket…

De skiter väl i den här granskningen, de kommer att mata på som om inget har hänt. Och varför skulle de inte? Sekretariatet sitter på mer makt än någon annan enskild myndighet trots att de inte ens är en myndighet än.

Problemet är att de få som har tagit upp det här tidigare inte kan, eller vill, upprepa sig. Trots att repetition är en förutsättning för kunskap. När det gäller andra brännande ämnen så har man sett ungefär ”Men jag tog ju upp det i en krönika 2013 och den står sig minsann än” (bara ett exempel alltså, har sett ungefär sådant). Ja det är möjligt att den står sig men det betyder ingenting i sådana här frågor. Genusfolket nöjer sig inte med vad de sagt en gång 2013 utan de matar på konstant. Man tillfrågar dem konstant i egenskap av ”experter” trots att de enda de är experter på är propaganda.

Vi är där vi är för att folk inte ständigt påminns om vad det egentligen handlar om, det som Arpi visar i sina ledare.

Det är en jättebra granskning av Arpi men om en vecka är den bortglömd eftersom man inte vill påminna så ofta som man måste om vad det handlar om. Så rullar det på. Kanske kommer Arpi om ett par månader eller år, när allt havererat ännu mer, att säga att han gjorde en granskning om det som står sig än?

För det är nog försent att stoppa vansinnet, om två månader blir själva epicentrum för galenskapen en myndighet. En pomo-myndighet som redan ses som en myndighet och har getts mer makt än någon annan enskild myndighet. De har sett sig själva som en myndighet väldigt länge med väldigt många kanaler in i olika maktcentra.

Vi har t ex jämställ.nu

Jämställ.nu lanserades i december 2009 och drivs idag som en unik samverkanssatsning mellan Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova.

Som drivs av de där. Men ALLT som publiceras kommer från Sekretariatet. ALLT har en propagandavinkel från Sekretariatet. ALLT går ut på att skapa Den Nya Människan. Det är bara ytterligare en propagandakanal för Sekretariatet och inget annat. De styr den med järnhand! INGET som kan tänkas vara kritiskt mot dem själva har någonsin publicerats där.

Länsstyrelser, landsting, kommuner osv bjuder BARA in sådana som matar ut propaganda till olika seminarier. Detta sker konstant. De säger inte ”Vi hade en som sa detta hos oss 2013 och det som kom fram då står sig än”. Nä, de matar på som en duracellkanin på steroider och exstacy.

Ett exempel från augusti

Vilka tror ni kommer att vara där och prata? Någon som kanske är lite kritisk mot hur det ALLTID framställs?

Såklart inte… BARA sådana som är kända för sin fanatism. Vad tror man egentligen att fanatiker ska komma fram till vad gäller frågeställningarna? Av de som är inbjudna så finns INGEN som har en annan syn än Sekretariatet, dvs att vanliga hyggliga svenska vita heterosexuella män är värst i hela världen.

Så här ser det ut hela tiden när det gäller genusområdet. Ständig propagandaström rakt in i maktens korridorer. De säger inte ”Men vi sa redan 2011 att de hyggliga vita svenska heterosexuella medelålders männen är värst i hela världen och vi tycker nog att det står sig än” utan de MATAR på med samma budskap hela tiden. De repeterar konstant.

Svenska journalister måste inse att det räcker inte med en eller två krönikor om året om ämnet. Man måste upprepa, upprepa och åter upprepa! Vi ser resultatet av att skriva en eller två om året och sen anse att den minsann står sig. Media måste SLUTA att tillfråga genusfolk som om de är experter eftersom de bara är experter på propaganda. Man t o m tillfrågade en sk ”genusvetare” efter USA-valet och svaret var såklart att det var männens fel, det var glastak och fan allt. När Le Pen förlorade i Frankrike var det knäpptyst om glastaken från genusvetarexperthåll.

Jag har ibland haft kommentarer här på bloggen som säger att det är ju ofta samma saker jag tar upp, att det inte är något nytt. Och så är det. Eftersom det ÄR samma saker hela tiden som de kommer med. De kommer inte med något nytt utan de matar på med samma utan uppehåll. Det duger nämligen inte att säga att jag nämnde det 2014 och att det står sig än.

Då hamnar man här

Ses Nationella sekretariatet för genusforskning som en myndighet?

Sent uppvaknande om den nya jämställdhetsmyndigheten

Det spelar ingen roll om journalister tycker det bli tjatigt, de MÅSTE repetera konstant! Såna här allvarliga saker duger inte att nämna ett par gånger per år när de som det handlar om skiter i det och bara blåser på.

Vad tror ni kodord för normsyndare på dagis uppstår ur? För mycket upprepad kritik av genusgalenskapen eller för lite? Det är alltså inte från 2012 eller nåt utan från mars 2017. Så blir det när man inte upprepar utan tror att det man skrev 2013 står sig än idag och därför behöver man inte skriva det igen. Då blir det kodord för normsyndare på dagis…

MVH

MiT

 

Lunds universitet

Lunds universitet är aktuella vad gäller galenskap. Igen. Den här gången är det för att man vill klämma in Judith Butler i litteraturlistan till en kurs om ”reaktionen mot moderniteten vid förra sekelskiftet, med fokus på fascismen.”. Ivar Arpi på SvD har skrivit om detta i en ledare och del två på ämnet ska komma i morgon.

Lund igen alltså. Man vill klämma in Butler. En passage i texten säger otroligt mycket

Principen som nu gjorts vägledande på både fakultet och institution handlar alltså inte bara om att få in fler kvinnor, utan även om att få in rätt sorts genusvetenskapliga perspektiv. Dessa perspektiv kan vara intressanta i vissa sammanhang, men är i regel starkt ideologiskt präglade. Att det handlar om politik och inte vetenskap framgår också när Christina Abdulahad, Samhällsvetarkårens ordförande, intervjuas om det hela i Sydsvenskan: ”Den feministiska kritiken är viktig och det feministiska perspektivet fanns inte med.”

Vilket Arpi såklart noterade

I intervjun glider Abdulahad talande nog från att prata om andelen kvinnliga författare till att sedan börja tala om vikten av det feministiska perspektivet – som om kön och analysperspektiv är exakt samma sak.

Denna STÄNDIGA glidning till just det där oavsett vad saken handlar om från början. Överallt. Alltid.

Det här är alltså inget nytt från Lunds universitet, det är inget som poppat upp just nu. Grogrunden har funnits där under lång tid och underlåtenhet att agera kraftfullt mot det skapar sånt här.

Lite från Lund som jag har tagit upp tidigare och som jag direkt kommer ihåg

Radikalfeministiska läkarstudenter i Lund kräver Trigger warnings och Safe Spaces. Man kan tro att det ovan är ett skämt men det är det inte. Man menade att en professor i neurofysiologi, Hesslow, bara kom med politisk propaganda när han sa att det finns könsskillnader mellan kvinnor och män…

De som INTE torgför politisk propaganda enligt dessa läkarstudenter är alltså de som påstår att det inte finns några könsskillnader. De förstår inte att det är vad deras genusprofessor tutat i dem som ÄR den politiska propagandan…

Detta med läkarstudenterna var för ca 1,5 år sedan alltså.

I maj i år så dök det upp några som kritiserade läkarutbildningen i Kvällsposten/Expressen

Postmoderna läkare har vi alltså att se fram emot när vi blir sjuka. Och där tror jag man hittade de som ansåg att kunskapen om att det finns könsskillnader mellan kvinnor och män bara var politisk propaganda…

En intressant passage i artikeln med dem är denna när reportern frågar om risken att det blir en politisk diskussion

Är inte risken att det blir en politisk diskussion?

– Det är inte politiskt, inte vänster att säga att det finns samhällsfaktorer som socioekonomi som påverkar hälsa. Det är vetenskap, säger Miriam Lukasiak.

Och får det där svaret. Man frågade inte om vänster alls men hon såg det direkt från det hållet. Och man hittade deras sk ”rapport” på en sajt som heter ”Socialistiska läkare”. Vilken otrolig slump som alltid slår till…

Sen har vi den där djurrättsaktivisten som jag stötte på när jag snurrade iväg och kollade lite annat

Tobias Linné alltså. Stötte på namnet när jag kollade upp lite om några som ville ha pengar för att betala böter fast de sa att det var för att kastrera några stulna hönor. Nej, jag skojar inte.

Då dök alltså Linné upp. Kollade honom lite och kära nån alltså!

Han håller kurser i ”kritiska djurstudier med genusvinkel”!

Linné tycker också att man ska sluta använda ordet ”mjölk” och ersätta det med ”mjylk”. Det är på engelska han förslår ändringen, från ”milk” till ”mylk” eftersom bokstaven ”i” har samma problematiska och förtryckande bagage som bokstaven ”e” i ”women” och därför skriver många med ”y” i stället, ”womyn”.

Det här är på riktigt alltså. Men det finns mer från Lunds universitet i det inlägget

Nämligen ”feministisk juridik”… De vill ha in ”normkritiska och feministiskt intersektionella delar i undervisningen”.

Under diskussionen som följde efter presentationen av rapporten var det även en student som berättade om hur hon under termin ett försökte fråga en lärare efter föreläsningen om varför det inte gavs andra perspektiv än “den vita mannens”, och hur hon då bemöttes med ett hånskratt.

De säger att de bemötts med hånskratt. Det är möjligt att de har. Men mest troligt är att allt som sägs och som inte är medhåll i sådana här frågor betraktas som hån och attack på något sätt. Skrattet kan ha kommit av att personen faktiskt trodde man skämtade. En sådan reaktion är nämligen helt normal på den typen av frågor.

I inlägget med mjylken så finns även en del från Umeå universitet, bl a kurs i ”genusrättsvetenskap”, ”feministisk kriminologi” och ”kritisk statsvetenskap”.

På Uppsala universitet har vi ju den numera berömda muslimska vikingen som forskats fram i sann intersektionell anda.

Kommer ni ihåg KTH?

De ljög helt öppet och ogenerat om sk ”näthat” som skulle ha drabbat två studenter som ville ha obligatoriska propagandakurser i genus på KTH. I det länkade inlägget finns det länkar till alla inlägg jag skrev då om det. Jag rekommenderar att läsa dem om ni inte redan gjort det. Hur många av de tre på bilden tror ni vet om att genus endast är vänsterextrem propaganda? Jag gissar på endast en av dem, nämligen Wahl som är den som sprider propagandan. De andra två har nog inte en aning…

Det finns mer om genus på KTH

Från 2014, spela mångfaldsspelet Mr Norm på KTH.

Sen finns det ju utbildningen i Maskinteknik på KTH också, kolla vad man trycker in där för viktiga saker. Och VEM som gör det…

Det finns massor med saker från t ex KTH men jag nöjer mig med detta.

Avslutar dock med i mitt tycke det mest fantastiska som man verkar hitta på Uppsala universitet och Stockholms universitet (tror jag…) men snart även på ett universitet nära dig

Feministisk Teknovetenskap! Tydligen mycket användbart vad gäller t ex dammsäkerhet efter ett mindre jordskalv. Ja ni som missat får gå in och läsa varför men som liten teaser kan jag berätta att Feministisk Teknovetenskap tydligen är mycket bättre kunskap än vad en professor i geoteknik besitter när det gäller dammsäkerhet…

Där har vi spjutspetsen inom svensk forskning! Nästa stora exportsuccé!

Men fan, avslutningen för mig in på KTH ännu en gång. Men sen blir inte mer idag, jag lovar. Även om det finns massor med sånt här…

Man kan under 2017 läsa ”STS”, alltså det som ÄR Feministisk Teknovetenskap på KTH

Så det är inte bara Lunds universitet som har problem med saker och ting utan det är en sjukdom som finns i hela landet på alla institutioner.

MVH

MiT

Skolvärlden

Det händer saker här och där i skolvärlden

Man säger till tjejer att de ska sluta gå erotiskt och täcka sig för att slippa sextrakasserier.

När en elev är för jävlig och en lärare vill ta ut eleven ur klassrummet blir det hot om vedergällning från broschor och kosiner. På mellanstadiet…

Och så har vi det där #metoo också. DÄR ser man en ingång i Skolvärlden. Tidningen skolvärlden alltså.

Machokulturen.

Hashtagen #MeToo sköljer över världen och sätter fingret på mäns övergrepp mot kvinnor. På LBS Kreativa gymnasiet jobbar en klass på 24 teknik-killar med att utforska mansnormer och machokultur.
– Nu ser vi vilket behov det finns av att prata om det här, säger ämnesläraren Lisa Lager.

24 teknikkillar jobbar alltså med att ”utforska mansnormer och machokultur”. Undrar vad det innebär EGENTLIGEN?

När Lisa Lager på LBS Kreativa gymnasiet berättade för årskurs tvåan att de skulle jobba med mansnormer var den första reaktionen från eleverna en tung suck:

– De reagerade jättenegativt i början, det var taggarna utåt. ”Inte igen”, ”ska du bara tala om hur dåliga alla män är” och så vidare. Under arbetets gång har det klarnat att det inte alls är vad handlar om, utan att vi alla är brickor i det här sociala spelet där vi påverkas av normer, berättar hon.

Aha, det där. Och eleverna har varit med förut så att säga och genomskådar det såklart. Men det hindrar såklart inte en driven genusfantast!

Som en del av svenskämnets litteratur fick klassen läsa den svenska författaren och journalisten Stephan Mendel-Enks reportagebok ”Med uppenbar känsla för stil”, som handlar om manlighet, frustration och våld.

– Boken försöker beskriva den stereotypa, problematiska mansrollen. Vi har varvat läsandet med regelrätta bokseminarier, diskussioner, där de har fått resonera kring olika stereotypa påståenden. Som att ”en man ska vara stark”, ”män gråter inte” och att män tidigt lär sig att separera känslolivet från det professionella livet, säger Lisa Lager.

Och hon bekräftar att de hade helt rätt när de frågade om hon skulle stå och mässa om att män är dåliga. För det är ju precis vad det handlar om. Jag har inte läst boken utan går här bara på beskrivningen av den. Att separera känslolivet från yrkeslivet är inte en så dum ide, Lisa borde testa det faktiskt. Hon och massor av andra.

Klassen har även jobbat en del med material från Machofabriken, som är ett samarbete mellan bland annat Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) och Arvsfonden. Eleverna har fått skriva artiklar om någon aspekt av manlighet, helt fritt. Lisa Lager är imponerad över bredden och djupet i de texter som klassen presterat.

De är väl inte dummare än att de skriver det Lisa vill höra och se? Om man protesterar och kallar skit för skit så blir nog inte betygen så bra kanske…? De glömde också säga att Machofabriken FRÄMST drivs av Män för jämställdhet, en radikalfeministisk organisation som är så vänsterextrem att Schyman är moderat i jämförelse.

– Ungdomar har ofta svårt att se det större perspektivet, det blir ofta personligt. Det som är fantastiskt är att de har kunnat se bortom sig själva och förstå att det är en struktur. Det handlar inte om att känna kollektiv skuld, men det är ett problem och vi måste prata om det.

Det där lilla ordet ”men”…

– En ställer frågan varför manligheten styr över sport, med exempel som att kvinnolandslaget i fotboll presterar betydligt bättre än herrarna, men tjänar mindre och får mindre uppmärksamhet. En annan valde uppdelningen av rosa och blått, en annan det här med att män inte ska gråta. Så de har verkligen tagit till sig det här materialet.

Apropå fotbollen, det är jätteenkelt. Damlandslaget får storstryk av 15-åriga killar som blivit tillsagda att ta det lugnt och dessutom spelar med färre spelare. Och sen finns inte intresset för damfotbollen i tillräckligt stor omfattning. Än i alla fall. Radikalfeminister älskar nämligen att kräva saker. Av andra. Själva går de uppenbarligen inte så mycket på fotboll, betalar biljetter, köper krimskrams runtomkring osv i tillräckligt stor omfattning utan det ska andra göra. Ska damfotbollen bli något får de helt enkelt göra om sporten lite, göra den unik på något sätt för som det är nu så blir den visuella skillnaden i kvalitet alldeles för stor. Uppmärksamhet förtjänar man, det får man inte. Och är man lite sämre än 15-åriga killar så kanske belöningen ska vara på den nivån också? Veckopeng?

– Vi har inte gått in på det specifikt. Men vi har pratat om #MeToo, och belyst hur män med makt har skyddats av sin mäktighet. Det var viktigt för eleverna att belysa att killar också utsätts för sexuella övergrepp. Men vi pratade om hur patriarkala strukturer kan ligga bakom de här problemen.

Är det något som har kommit fram i #metoo är det väl att de skyddats av kvinnor med hjälp av deras mäktighet? Är ju jättetydligt!

Och i skolvärlden kan man börja med att se till att kvinnliga lärare och andra i skolvärlden inte dränker sexbrottsdömda med kärleksbetygelser åtminstone. På tal om skydda med sin mäktighet alltså…

– I många humanioraämnen finns det möjligheter. Det går att arbeta normbrytande även i matematik genom namnen du sätter i dina exempel osv, men det är mer tacksamt för mig som svensklärare som jobbar med litteratur.

Namnen på exemplen i matematikböckerna alltså… Det här är sinnessjukt…

Skolvärlden gillar det här så mycket tack vare att chansen att peta in smörja ökar att de drar på med ännu en artikel, den här gången med tips.

Lärarna uppmanas prata om #MeToo och sexuella trakasserier i klassrummet.
Men många är obekväma med att lyfta ämnet i undervisningen.
Läraren Annika Sjödahl delar med sig av konkreta tips och lektionsuppgifter till andra pedagoger som vill lyfta det normkritiska arbetet i klassrummet.

Lyfta det normkritiska arbetet alltså.

Här är hennes tips. Man kallar det för FAKTA för säkerhets skull

Har inte sett filmen så kan inte säga nåt om den men gissar att det är en uppfostringsfilm med genusförtecken. De nutida tjeckiska dockfilmerna helt enkelt.

Man ska läsa ”normkritiska noveller”. Tjohoooo! Gissar att det är samma sak där, uppfostrande och knappast litteratur som intresserar killar direkt… Eller gissar och gissar, det står ju rätt tydligt att det inte är sån litteratur alls. Blir säkert jättebra att tvinga dem att läsa uppfostringsböcker som berättar vilka as de är trots att de kanske aldrig gjort en fluga förnär. Hur vet man att en film är en uppfostringsfilm med propaganda? Det finns en särskild handledning till den…

Normen om sexuell läggning osv.

Jag gissar att ALLT är filtrerat genom genusglasögon. Vad ska man annars med propaganda till om den inte är filtrerad rätt?

Undrar om broschorna och kosinerna bryr sig om litteraturen och filmerna och allt som man ska pracka på eleverna…?

Tror ni han ovan hade hjälpts av normkritiska noveller?

Vad tror man att deras trams ska ge för effekt?

Om man går till Dagens Arena så får man ett tips om vad det handlar om för det är ingen skillnad på vad man skriver i Skolvärlden och vad de två ovan skriver. I Dagens Arena så finns en liten mening mitt i allt snömos, ordbajseri och trams som är så avslöjande

Det går att forma våra minsta in i andra sätt att vara mot varandra och i sig själva.

Man vill skapa en ny människa… Den meningen sticker ut. Lysenko hade varit stolt över sina nutida adepter som lyckats tränga sig in på positioner i hela samhället och främst i skolan! Man riktigt ser fanatismen lysa i deras ögon.

Det är vad det handlar om, man tror att man ska kunna skapa Den Nya Människan. Med tanke på arvet kanske de vill kalla den Homo Sovjeticus?

Jag ryser när jag ser meningen om att forma de minsta. Det finns INGET sådant experiment någonsin som har slutat väl för någon. Men det skiter man i i Sverige, här blåser man på så det dammar…

Vad som slår mig är att de på riktigt verkar tro att det ingår i en mansnorm att våldta, sextrakassera, misshandla, mobba osv? Förstår de verkligen inte att det är motsatser till mansnormer för svenska män? Varför kämpar de så hårt för att förknippa den med motsatserna?

Testa själva bland era vänner, begå sexuellt ofredande och se om kompisarna jublar och ger high five eller blir förbannade? Om det är en mansnorm att göra det så ska du mötas av jubel och high five. Finns knappast någon svensk man som möts av sådant jubel om man gör nåt sånt. Tror man det är man dum i huvudet…

Så varför kämpar de så hårt med att påstå att det som är själva motsatserna till mansnorm egentligen är mansnormer? Vad är syftet med det?

MVH

MiT

En skam för Sverige

De där männen som är hyllade radikalfeministiska ikoner faller en efter en nu. Virtanen föll tungt men han är ju inte den enda på Aftonbladet så att säga utan det är flera röster från Aftonbladet som plötsligt bara har tystnat på twitter av någon underlig anledning. De har gått från att ha haft en hög och dryg svansföring till tystnad på fem röda.

Erik kallar två av dem för Ojsan Klantarsle och Hejsan Fanskap.

Men så är det vad Expressen kallar en ”komiker” som också är aktuell i det här

Expressen vill såklart inte skriva ut vem det är men av silhuetten att döma är det en 17-åring vars hela släkt bott i Sverige sen Hedenhös.

Men så är det såklart inte.

Så jag har gjort en ny och i alla fall lite mer rättvisande silhuett på komikern. Expressen, min silhuett som jag har gjort är helt fri för er att använda nästa gång ni skriver om komikern.

Något heeeeeelt annat så här i spåren efter de tunga fallen

Undrar om Hanna är nöjd med de fina vettiga feministiska killarna…?

Elle är säkert jättenöjda idag! Han har verkligen bejakat det där omanliga stenhårt har det visat sig…

Svenska kyrkan har självklart jobbat med en kille som har en så fin och fantastisk värdegrund! Honom vill de ha!

soran och kakan

Kakan och Soran. Soran och Kakan. Kakan tycker Soran är en bra förebild för killar.

 

De fina killarna, de med rätt värdegrund, är vad man vill ha och är de man hyllar unisont. Vi andra, som är helt jävla normala och aldrig beter oss illa, är avskummet som man ska hata i Sverige.

Men vet ni, det går inte sådär jävla bra för era feministiska förebilder just nu. Man kan säga att de har lite motvind.

Vad säger det om omdömet hos de som hyllat dem innan TROTS att varningssignalerna larmat?

Man har alltså inte lärt sig ett enda skit av Kapten Klänning-affären. Inte ett enda litet skit har man lärt sig. Organisationerna och folket som hyllade Kapten Klänning blev lite stukade ett tag men sen kom de tillbaka med förnyad kraft och tänkte ”YESSS! Äntligen riktiga feministiska förebilder! Fantastiska män!” om precis samma typ av män. Dessa organisationer och folk utsåg t o m Kapten Klänning till Årets Man! Helt fantastiskt…

Vet ni vad som mer är en skam för Sverige?

Det där. Det är en riktig jävla skam för Sverige! Men jag gissar att det börjar bli lite tajt med ekonomin och bostäder och att andra har förtur. Så därför väljer Skellefteå att krossa en 82-åring som drabbats av en stroke. Man vill ju inte ställa grupp mot grupp…

Det här är helt fantastiskt, Aftonbladet anlitar två genusexperter för att utreda hur Virtanen et al på Aftonbladet kunde ske. Jag bara flinar fånigt för mig själv, man har verkligen inte lärt sig någonting och man vill inte heller lära sig någonting   😛

På Sveriges Television kan sexbrott faktiskt vara en merit. Inte bara på SVT utan på samtliga medieredaktioner…

Det här är helt fantastiskt, det är tyvärr en plusartikel för er som prenumererar så alla kan inte se den men jag har dock sett hela på fb. Och det är helt makalöst och visar på ett tydligt sätt HUR illa det egentligen är.

MVH

MiT

Landet Bizarro

Normala saker i Bizarro.

Om man blir gripen med automatvapen t ex så häktas man i ett normalt land fram till rättegång men i Bizarro så släpps man omgående och kan hånflinande peka finger åt poliserna som gripit. En självklarhet i landet Bizarro!

Om ens fingeravtryck!! finns på handgranater som barn hittar och leker med så blir man i Bizarro friad från det.

Förmodligen blir man friad eftersom det verkar vara en så hyvens kille och det säkert inte alls var hans handgranater som man hittade vid en skola. Så går det till i Bizarro. Ordning och reda!

I Bizarro så släpps man ut efter mindre än ett dygn efter att ha gått bärsärk i en affär med en kniv och hotat folk. Nå, det kan ju vara ett misstag för såna kan ju begås även i Bizarro.

Vad jag hört kommer gärningsmannen att dömas för misshandel trots att han låg i bakhåll och hade kniv och höll på att punktera lungan på den han anföll.

– Andra gången hölls kvar i 23 timmar. Sedan släpptes han igen.

Annika är skeptisk till tidningens uppgifter om gärningsmannens ålder.

– Han ska gå i skola i Sala och bo i familjehem. Men av vad jag sett så är denna afrikanska kille inte en ung tonåring, jag skulle snarare säga att han är mellan 20 och 30…

Men det var inget misstag såklart. Nästa gång, efter ett rent mordförsök med hämndmotiv mot killen som stoppade hans vevande i butiken, där han ligger i bakhåll och hugger honom i ryggen så åtalas han tydligen för misshandel… Och släpps återigen fri inom mindre än ett dygn…

I landet Bizarro går sådana ”16-åringar” i helt vanliga skolor med dina och mina barn. För politiker i Bizarro har bestämt att även vuxna som säger att de är barn ska få vara barn. Här kan man se exempel på hur sådana politiker resonerar.

I landet Bizarro vet alla medborgare att ”ungdomsgäng” är en omskrivning för invandrargäng och att de härjar loss t o m på biblioteken är bara rasistiskt att påstå enligt kommunpolitiker i Bizarro. Det är enligt politikerna även rasistiskt och klassförakt att anse att det ska vara tyst på biblioteken för politikerna verkar anse att de där utlänningarna, de klarar minsann inte ens av att bete sig hyfsat mot andra människor och därför är det rasistiskt att klaga på vandalism, knarkförsäljning, misshandel, hot, trakasserier, drogmissbruk osv på biblioteken. I Bizarro tar man absolut inte tag i sånt här ordentligt utan man anser att utmana tysthetsnormen på biblioteken ska lära ligisterna en läxa!

I Bizarro så utrustar man personal på bibliotek med personlarm. Men det har absolut inget med något att göra för i Bizarro är allt finfint och det fanns redan på 70-talet ett enormt behov av personlarm på bibliotekspersonal! Ingenting har hänt och har det hänt något så är det bara positiva saker! Man utrustar dem med larm bara för skojs skull!

I Bizarro lägger man ner BB för att spara pengar så landstingsanställda kan behålla sina höga löner och ha kvar dyra konsulter. Medborgarna få gå på kurs i bilförlossning om de vill.

”Utan byxor eller skor, med navelsträngen hängandes och vår dotter på bröstet får jag kliva ur bilen i snön, i minusgrader. Blottad för allmänheten. Väl i ambulansen kände jag mig trygg och allting brast känslomässigt.”

Bilförlossning tas dock inte emot jätteväl bland medborgarna. Men i Bizarro så tar ansvarig minister ansvar för utmaningen inom vårdområdet med en ansvarsfull tweet

Ja ministern är en mästare i att sprida ansvarsfulla tweetar om de ”utmaningar” som Bizarro står inför. #snabbspår ner i diket.

 

Utmaningar som smartaste bästa tjejgänget ska tackla!

I Bizarro så anser man att de egna medborgarna är värda lite mindre än nyanlända så de nyanlända får förtur till bostäder. Becuase värdegrund!

I Bizarro så blir man sällan utvisad om man är utländsk medborgare och begår grova brott.

Och OM man blir utvisad i Bizarro så börjar tiden räknas av direkt i samband med domen. Så om du döms till 5 års fängelse, och mot all förmodan får sitta i 5 år, så är utvisningen avklarad när du kommer ut igen. Och OM man mot all förmodan döms till utvisning men håller sig undan utvisningen så tickar den på som om inget har hänt och vips så har man varit utvisad ur Sverige trots att man befunnit sig där hela tiden.

I Bizarro är det också så att om utvisning av grova brottslingar inte kan ske så släpps de omedelbart ut på Sveriges gator igen så fort det går för utvisningen räknas på något konstigt sätt inte som en del i straffet verkar det som.

Men som sagt, i Bizarro döms man inte så ofta till utvisning oavsett brott eller om man är utländsk medborgare. Eftersom Bizarros medborgare inte är så viktiga antar jag.

Ministrar i Bizarros regering ljuger dessutom öppet och helt iskallt i utländsk media och säger att ”levels are going down and going down and going down” när det gäller sexualbrott.

I Bizarro så uppmanas svenska tjejer i skolan att sluta gå på ett erotiskt sätt när de blir attackerade av killar.

Jodå, så är det. Rektorns reaktion säger otroligt mycket om vad det är för en kille som gjort det här. Han säger så pga att Värdegrunden i Bizarro som stipulerar att svenskar inte är lika mycket värda som andra. (Hade det varit min dotter så hade rektorn fått leva på finmald soppa under rätt lång tid framöver).

– Första gången vi pratade med honom sa han att anledningen till att de tafsade var att vi ”gick erotiskt” och att vi inte täckte oss tillräckligt mycket, säger den 15-åriga flickan.

I Bizarro kan sånt här ske och anses vara helt enligt Värdegrunden. Man ska täcka sig för det nya herrefolket verkar det som.

Lamotte ringde upp rektorn på skolan som finns i en av de större städerna i Bizarro. En riktig Värdegrundsrektor minsann! Just det, killen är nu misstänkt för att ha våldtagit en tjej på skolan efter att rektorn tyckte att tjejerna skulle sluta gå så erotiskt…

I Bizarro kan en åldersbluffande afghan dömas för sexualbrott och ÖVERÖSAS med kärlek av div underligt folk. Men media i Biazzaro reagerar inte alls över det eftersom det är Bizarromedia vi pratar om. Personen ovan är lärare för övrigt och har har helt rätt Värdegrund!

Detta ovan är bara en lite bråkdel av det som är normalt i Bizarro. Jag har inte ens nämnt polisen och deras problem, sjukvården i övrigt där patienter dör i köer, skolorna i övrigt som kastat in handduken, bostadskrisen som passerat akut för flera år sedan, gängkriminalitet, stenkastning, bilbränder, barnäktenskap, terror, rån, våldtäkter, misshandel, sexualövergrepp, Kapten Klänningar i massor på våra medieredaktioner, charlataner på universiteten osv i oändlighet.

Men i övrigt är allt fint i Bizarro! Och glöm inte, det är VI som tycker att sånt ovan är underligt som är de riktigt onda människorna i Bizarro! Ja vi är knappt människor faktiskt.

MVH

MiT

Önsketänkande

Det där om de muslimska vikingarna rullar vidare, det var ju en del av en utställning på Enköpings museum som de var mäkta stolta över men där stoltheten förbytts mer och mer mot besvärade harklingar ju fler som undrat vad fan de håller på med.

Att det var ren historierevisionism som den där ”forskaren” från Uppsala universitet håller på med vill man dock undvika att prata om från universitetets sida.

– Vi använder den vikingen som hittades på under 1800-talet för att legitimera någon form av ”svenskhet” och ett nordiskt ideal. Det tycker jag man ska slå hål på. Det här är ett gemensamt kulturarv med länder österut. Just idag när vi pratar mycket om integration så är det här ett fantastiskt tillfälle att ta vikingen som ett exempel på ett tidigare kulturutbyte och att det inte är något nytt som sker idag, säger Annika Larsson.

Det var därför som Annika var så ivrig att kasta all kunskap på soptippen, för att då använda den ”nya historien” som ett politiskt vapen i dagens migrationspolitik. Kan det bli mer postmodernistiskt än så där? Att skriva om historien för att passa en politik man vill kämpa för idag? Kasta kunskap man har på soptippen för önskemål om hur man ville att det skulle vara?

Det ovan är vad jag har förstått en bild från utställningen som nu ska vara pausad, i alla fall enligt Enköpings kommun. Hennes hittepå blir blixtsnabbt en sanning för museet. Den nya postmoderna historien är född.

Man kan väl konstatera att Enköpings kommun alldeles säkert jublade när de kunde visa upp att vikingarna minsann var muslimer, utställningen skulle ju t o m hållas på svenska och arabiska också av någon anledning. Man håller inte särskilt många utställningar om vikingar på arabiska annars…

Syftet är glasklart. Man ska bända in islam i fornnordiska Sverige med alla medel så inte någon idag t ex ska kunna säga att islam inte hör hemma här. Politiskt motiverad historierevisionism alltså, inget annat. På ett anrikt svenskt universitet…

Målet är en nytänkande utställning, där resultaten från ett skapande samarbete mellan textilhistoriska forskare och moderna formgivare, presenteras. Steg för steg kan du följa vår berättelse – från det att projektet startade sommaren 2016, till den konkreta utställningen hösten/vintern 2017-2018.

Nytänkande utställning alltså. Vi vet nu vad det betyder…

Detta är exakt vad man kan förvänta sig när man vill ha postmodernism. Är ju lite löjligt att låtsas bli förvånad när man då också får postmodernism?

Det är en magisk tro att önsketänkande faktiskt har effekt på verkligheten. Man rabblar sina besvärjelser och tror att det ska åstadkomma mirakler.

Snart har vi en helt egen myndighet som BARA ska syssla med postmodernism. Vi kommer att få se postmodernism matas ut i en fasansfull takt.

**********

Kommer ni ihåg det här?

Nu har Expressen skrivit en ledare om Vansinnet på Vinnova. Men man nämnde inte att Vinnova skulle lära folk att ragga som lesbiska singlar, det är ju ändå ca 105 år gammalt och då var det bara RIKTIGA ondingar som jag som uppmärksammade sånt.

**********

Nisha Besara i Expressen slår ett slag för Den Vetenskapliga Triangeln.

Att det nästan enbart är män som begår brott handlar om mansidealet. Både män och kvinnor upprätthåller idealet, men av skäl som exempelvis känslan av förlorad makt, har män inte varit lika drivande som kvinnor för att få tillstånd en förändring.

Hon tror att det är ett mansideal att kasta sig över folk och misshandla, mörda, våldta osv.

Det är det här som kallas struktur. En patriarkal makt och en patriarkal struktur – även i det till synes subtila och harmlösa. Det är inte för intet som det heter glastak – ofta är det osynligt. Men i själva verket är det bara ett tjockt lager av män.

Och det är därför män som behöver göra en förflyttning – se sitt beteende i alla situationer och komma överens om att göra på ett annat sätt. Det rådande mansidealet tillåter såväl mindre grovt våld som riktigt grovt våld. Ju mer sexistiska och rasistiska kommentarer som accepteras i ett samhälle, desto mer förekommer misshandel, våldtäkt och mord. Tänk dig en triangel, där det subtila våldet och kommentarerna är i botten, och våldtäkt och mord i toppen. Däremellan verbala hot, knuffar, sen fysiska angrepp och sexualiserade övergrepp.

Därför måste alla män rannsaka sig själva och förstå hur de själva, i det subtila våldet i form av kommentarer och “skämt”, är med och skapar ett destruktivt mansideal och en våldskultur.

Efter det ”tjocka lagret av män”, som uppenbarligen inte alls var så tjockt när Nisha Besara skulle tränga sig fram och göra en fantastisk karriär, så kommer Den Vetenskapliga Triangeln som vi sett flera gånger som förklaring fram.

Så här ser den ut, Den Vetenskapliga Triangeln som säger att skämt och traditionella könsroller leder till mord och våldtäkt.

Wikipedia kan man läsa om Nisha Besara och hur det tjocka lagret av män har hindrat henne i karriären…

MVH

MiT

Vi har massor av plats för rasister

En grupp på facebook, ”Vi har inte plats för rasister”, visar sig ha massor av plats för rasister. Det blev väldigt tydligt efter senaste Opinion Live. Man kanske kan säga att SVT har en svans på den här och liknande obskyra sidor och grupper.

Blir ett långt inlägg med massor av dumpar men alla är inte rasistiska såklart. En del är bara korkade saker som skrivs. Några är från folk som kanske är troll men det är svårt att veta, de bara dyker upp med massor av kommentarer som inte tillför ett enda dugg, bara massa nonsens där huvudsyftet verkar vara att försöka stämpla andra som än det ena och än det andra och absolut INGET folk säger fastnar hos dem. Stämpla rasist och liknande på andra verkar vara det absolut viktigaste hos dem. Fakta och relevanta frågor till dem bara rinner av dem som om de är av teflon.

Bra start om man vill undvika vulgära kommentarer. Verkligen en bra start då…

Efter en sådan fantastisk trådstart, vad kan gå fel liksom…?

4 minuter tog det…

Här dyker trollet upp, Mattias Ekenberg alltså. Ni ska få se…

Agneta förstår inte att det hon ger uttryck för är rasism i sin nästan renaste form.

Ekenberg igen.

”Runda av några år”… Den där avrundningen är det som gör att det går massor av fullvuxna män som vi inte vet något alls om tillsammans med riktiga barn på våra skolor. Den där avrundningen gör att vuxna män bor med barn på HVB-hem. Den där avrundningen har kostat MINST 25 miljarder per år 2016 och 2017. Avrundningen gör att barn blir våldtagna av de vuxna männen på HVB-hemmen. Osv.

Vad är det som gjorde att Ekenberg ville att någon skulle dra till 30-talets Tyskland?

Det ovan…

Exempel på på hur Ekeneberg argumenterar.

Ännu mer från Ekenberg…

Det finns ett enda land där det Ekenberg säger stämmer men det är lite klurigt att ta sig till det landet, det är det som är problemet.

Man kan nämligen bara komma dit om man flyger på en regnbågsenhörning.

Varför alltid dessa överdrifter? Finns INGEN som tror att de jobbade dubbelt så hårt. Förutsatt att de själva inte maskade nåt oerhört mycket förstås…

Ja vi har ju sett hur saklig den där Ekenberg är tidigare.

Ekenberg säger att Hanif Bali är rasist.

Alla är ”högerextremister” som är ”faktaresistenta” enligt Ekenberg…

Själv kommer han bara med fakta såklart.

Eva säger att Bali är en hårdhudad hatare.

Man ÄR sin hudfärg enligt Muna.

Härligt…

Så kan man också tycka förstås. Men knappast normalt att skriva det publikt.

Men å andra sidan så skriver en annan Eva att Hanif Bali är ett ”känslokallt as”.

Ben tycker att iranier är mer rasistiska än svenskar. Och så är det nog med tanke på att svenskar är det minst rasistiska folket i hela världen…

Moshtaq tycker Bali är en äcklig människa och får medhåll av Linda.

Ännu en som tycker att Bali är äcklig, Sened den här gången.

Anita tycker att Bali kommer från ett hål och ska krypa tillbaka dit.

Kurt vill utvisa Bali trots att han varit i Sverige sen han var 4 år.

Svensk media och politiker får sluta sprida hittepåfakta om hur lönsamma asylsökare är och liknande, det finns folk som faktiskt tror på det. Han vill att man ska vara positiv och inte bara ta upp negativa saker. Och visst, det kan man vara. Problemet är bara att det som han själv anser är positiva saker bara är hittepå. I verkligheten är hans positiva saker extremt negativa.

Sabor tycker att Bali är en apa som kommer från ett rasistiskt land…

Sari verkar tycka att Bali är en ”good negro”.

Den ovan är inte hemsk eller dålig på något sätt, har med den mest för att den är ledsam. HUR kan man börja gråta av Hanif Bali? Hur klarar man jobbet som socialsekreterare om man börjar gråta av Hanif Bali som bara försvarar de lagar vi faktiskt har?

Jag begriper inte vad han menar.

Begriper inget av den heller.

Mustafa vill skicka Bali till skäggiga talibaner.

Patricia säger att Bali ljuger hela tiden.

Migrationsverkets utredningar är inte rättssäkra tycker hon eftersom vissa speciella humanistiska och empatiska asyljuristhaverister sagt så.

Jalal tycker att Bali kan dra åt helvete. Mashal tycker han ska ”knulls”. Undrar om är Mashal är den som ska se till att han ”knulls” också?

Är inte säker på vad Ali menar faktiskt, anser han att Bali är en åsna på gud? Vad betyder det…?

Tayra tycker att Gahrton är en underbar man medan Bali är som Lasermannen.

Min gissning är att han hade asylskäl när han kom.

Mirsad tycker det är bättre att låta skojare utnyttja asylrätten än att Bali får stanna i Sverige. HÄPP!

Fakta är rasistiska, hatiska och hotfulla om man inte lindar in dem i känslor. Och så tycker Stefan att Hanif är rasist.

Samira säger att Hanif är en vidrig rasist för att han inte tycker att de utan asylskäl ska få stanna.

Evald tycker att Gahrton satte en lågt begåvad rasist på plats i Opinion Live. Den lågt begåvade rasisten är då alltså Hanif Bali.

Aman säger att iranier är de största rasisterna i världen.

Ännu en som anser att åsikter och egenskaper sitter i hudfärgen.

För att han är svensk medborgare som bott här sen början av 90-talet då han var 4 år…?

HAHAHAHAHAHAAAHAHAHAHAAA!!!11!!!!!

Axmed tycker man ska skicka ideoten (Hanif alltså) till Iran.

Mahdi tycker att Bali är en äcklig människa och postar bl a en bajskorv.

Léon tycker han är två bajskorvar.

Rohallah tycker att Bali ska lägga ägg och är äckel skäggig.

Extremt irrelevant och inte ens nära som ett ev tänkbart argument.

Vad Ehsan menar vet jag faktiskt inte? Anser han att Gahrton är en rasist som ska dö? För han är väl den enda som är närmare 70 av de båda?

Ja jävlar vad dumt att prata om juridik, lagstiftning och siffror. Gör man det så saknar man tydligen medmänsklighet och empati. Och är känslokall.

”Riktig slut”…?

Salomon tycker Bali är en vidrig varelse.

Mahmoud tycker han är en vidrig människa.

Haj tycker Bali är en ”Jävla idiot irani”.

Haj tycker även att han är flyktingar men bara en rasist…?

Sedär, ett tag sedan Ekeneberg var med. På tiden!

Qúdrát anser att vem man är sitter i hudfärgen.

Samuel anser att Bali angriper andra för att få bekräftelse av rika vita gubbar…

 

Ekenberg igen…

Jag tycker Zahir ska slå upp det ordet faktiskt…

Kasim tycker Bali är ”jävla bogen” och vill spotta på honom. Jag antar att han menar ”jävla bögen”. Kasim vill alltså spotta på bögar. Härlig kille. Verkligen…

Fattar inte vad David menar alls.

SVT borde verkligen sluta sprida sin propaganda som de gjorde i Opinion Live, folk tror faktiskt på vad ni säger…

Kazem förstår inte hur det funkar.

Z Amiri tror såklart att det är religion som ligger bakom att Bali försvarar de lagar och regler som vi har här. Man fattar liksom varför det varit krig i 1400 år i den delen av världen…

Z Amiri tycker också att Bali är smuts som ska bort och symboliserar det med en bajskorv.

Som sagt, SVT får fan sluta sprida sin propaganda, folk tror på den!

Emran hatar folk som Hanif.

Naseri anser att alla från Iran är rasist. Men själv är han såklart inte rasist för att han anser att alla från ett land är rasister…

Någon som förstår vad Cham menar? Jag fattar nämligen inget av det han skriver. Men han verkar i alla fall anse att iranier är de mest rasistiska folket i världen.

Amiri Amiri kallar Bali ”din äckliga rasism” och säger att han har löss i skägget.

Jag har verkligen försökt att få ut nåt vettigt ur den ovan men har misslyckats. Kan dock utläsa iranier och rasism. Och att om man måste resa så måste man också betala. Om jag vill resa till annat land så måste jag såklart betala, vet inte vad som är konstigt med det?

Möjligt att Iran är ett jävligt land. Det är säkert mycket sämre än Sverige i alla fall. Men att det bara ska finnas hat där?

Benyamin Joja vill att Hanif ska komma hem till honom och suga…? Vet han inte att Hanif är heterosexuell? Han har en flickvän i alla fall så tror inte han är så intresserad av att suga Benyamin.

Hanif är en ”jävla trorist”.

David Sköld anser att Hanif Bali är Sveriges största husis.

Som vi kan se så har de massor av plats för hatare och rasister!

Och de inbjöd själva till det med sin trådstart…

MVH

MiT

En lista med intressanta namn

För många år sedan, 1992, så rullades det upp en barnporrhärva i Sverige, den sk ”Huddingehärvan”, och 1993 så hölls rättegång. På den tiden var det så bisarrt att då det var ett tryckfrihetsmål så var alla handlingar som användes som bevis offentliga vilket betydde att även de grova övergrepp som fanns dokumenterade i t ex form av filmer också var offentliga handlingar. Som vem som helst kunde beställa ut…

Och det gjorde folk. Både kända och okända personer. Även sådana som var okända då men som är kända idag beställde också ut barnporr. Man fick dock kalla fötter då och täppte väldigt snabbt till möjligheten att beställa ut sånt så det var nog ytterst få som fick ut materialet de efterfrågade.

Flashback publicerade hela listan över beställarna med namn och allt i sitt magasin då och det finns ju ett par intressanta namn på listan.

Jag tar främst upp en som är ganska aktuell idag av lite olika anledningar. Då det faktiskt inte var olagligt på den tiden att inneha barnporr (vad jag förstått) och det finns en mikroskopisk chans/risk att det fanns en annan med det namnet då, 1993, i Linköping så maskar jag. Även om det t ex idag bara finns ett fåtal med det namnet, ca 3 st i hela Sverige. Jag kallar honom för Mediemannen i stället. En känd mediepersonlighet som på den tiden inte alls var journalist eller var mycket tidigt i karriären. Han var definitivt inte känd då i alla fall och han bodde i Linköping.

Tilläggas kan att i listan stavas namnet med ”W” men det finns ingen som stavar det så idag i alla fall så det är nog troligtvis en felskrivning från rätten. Eller medvetet av Mediemannen för att man efteråt inte ska kunna säga ”Det var du”.

Det inringade är alltså den numera ganska aktuella Mediemannen. Som bodde i Linköping 1993 när beställningen av barnporr gjordes.

I alla fall jag tycker det är intressant med en idag, pga av skäl, extra välkänd Mediemans namn på en lista över de som försökte beställa ut barnporr som offentliga handlingar 1993. Även om det inte var olagligt då så var, och är, det JÄVLIGT suspekt.

Enligt Flashback var det som tur är bara ett önskemål om barnporr som hann expedieras innan man satte stopp och det var till … Robert Aschberg… I alla fall jag tolkar det som att bara en kopia av bevismaterialet (filmer) hann lämnas ut.

Nu kan det vara så att journalister kan jobba med sådana fall där material av den här sorten faktiskt är nödvändigt. Jag noterar bara att namnet står där. Som beställare. Vad jag vet så höll inte Strix på med några djupare dokumentärer 1993. Och definitivt inte Ikväll-redaktionen! Och hans namn finns med på listan, på en annan sida och inte bara i texten som vi ser ovan.

Sveriges Radio har gjort en dokumentär om Huddingehärvan. Lyssna gärna på den!

MVH

MiT

Ni kan väl låtsas lite åtminstone SVT?

Opinion Live igår var precis som väntat ett haveri av extrem partiskhet. Som vanligt alltså. Man kan ju tycka att SVT åtminstone kan låtsas vara lite opartiska, för sakens skull liksom. Men nepp, det går inte.

Det är helt fantastiskt ändå, det var en representant för Migrationsverket som debatterade med den där Fatemeh Kavari från Ung i Sverige där Fatemeh rapade upp vad hon blivit itutad av de vänsterextremister som styr organisationen. Det är helt uppenbart då hon aldrig pratar om det som den andra pratar om utan bara går på med det hon blivit tillsagd att säga. Sen satt en vars bror har tagit sitt liv i publiken, vad han gjorde där har jag ingen aning om, själv såg han ut att vilja vara överallt utom just där.

Nästa gång kanske man ska ta med någon vars bror har dödats här i Sverige av en afghan? Passar väl bra i publiken? Eller varför inte någon som blivit gruppvåldtagen av ett gäng afghaner här i Sverige? Vad säger ni Opinion Live, vore inte det en utmärkt publik? Ni vet, försöka fiska sympatier…?

Sen var det Hanif Bali, Moderaterna, mot Per Gahrton, Miljöpartiet. Och kära nån alltså… Och då menar jag inte att Bali var den som försvarade nuvarande regerings migrationspolitik mot Gahrton, vars parti sitter i regeringen och driver nuvarande migrationspolitik. Visst är det snurrigt?

Men helt plötsligt blir det intressant, Bali och Gahrton käbblar på om ensamkommande och att de är en tillgång som klarar sig så jättebra och Bali säger att så är det inte alls när Belinda plötsligt bryter in och säger

En sekund bara, Fatemeh vad säger du då. Vad stämmer i bilden och inte.

och vänder sig till Fatemeh som efter sin rabblande nu sitter i publiken.

Fatemeh börjar återigen rabbla vad andra har sagt till henne att rabbla och så säger hon helt plötsligt att Hanif vill att alla 20 000 afghaner ska dö!

Samtidigt pekar hon på en stor skärm bakom Hanif och där poppar Hanifs tweet, det som man enormt medvetet missförstått om att de kan strejka ihjäl sig, upp. Samtidigt som Fatemeh pekar och säger

Titta på skärmen bakom dig

Vilken slump alltså. Någon ser alltså till att just den tweeten poppar upp på skärmen just då utan att ha en aaaaning om att Fatemeh skulle dra upp det där…?

Utan att ha en aning om att Belinda skulle avbryta Bali och Gahrton och fråga Fatemeh vad hon tyckte så råkade någon se till att den poppade upp just då? Utan att veta att Fatemeh just då skulle påstå att Hanif vill att 20 000 afghaner skulle dö eftersom det inte alls diskuterade något som ens var i närheten då Belinda avbröt och bjöd in henne? De diskuterade skolgång och om de var en tillgång när Belinda bröt in. Fatemeh rabblade alltså återigen upp vad andra hade sagt till henne att säga när hon fick chansen.

Men ÄNDÅ så bara råkade den tweeten komma upp på skärmen. Helt fantastisk slump!

För så måste det väl vara? En tokig slump alltså? För inte kan väl SVT och Belinda engagera sig för att hjälpa vissa utvalda av sina gäster att försöka göra poänger…? Dvs ta väldigt stark ställning MOT andra inbjudna gäster? I ett debattprogram? De kan väl ändå inte ha planerat det…?

Jag blir mer och mer trött på den där Fatemeh och Ung i Sverige. Mer och mer anti. Förståelsen minskar kraftigt, från en i och för sig låg nivå. I början kunde man ändå ha lite sympati för dem. Den har den där Fatemeh dödat väldigt effektivt. Dryg, arrogant, kravmaskin, oärlig, falsk osv. Om hon EGENTLIGEN är sådan vet jag inte. Det kanske är de som står bakom som får henne att framstå så när hon ska rabbla deras slagord?

Det finns en hel kennel begravd runt henne och Ung i Sverige. Jag tycker att nästa gång NÅGON frågar henne om NÅGOT så ska man FÖRST avkräva henne ett ordentligt svar på vilka som står bakom och drar i trådarna och vilka som gjort det från första början. Då är hon tvungen att svara. Säger hon att ingen annan gör det så gäller det och då är det bäst att det inte kommer fram något annat. Vilket det kommer att göra. Annars får hon deklarera vilka som styr. För det är INTE hon…

 

Förra gången hon var med i Opinon Live så sjöng Mikael Wiehe protestsång innan själva debatten.

Och vill man ha tips på vilken vänsterextremistgrupp som styr Ung i Sverige och talar om vilka glosor Fatemeh ska rabbla oavsett vad samtalet handlar om

så kan man kolla i kretsen runt Expo…

Man jag tycker att SVT åtminstone kan låtsas vara objektiva. Lite i alla fall. Vore väl inte för mycket begärt?

MVH

MiT

Postkolonialt självförsvar

Om ni vill kan ni gå på Postkolonialt självförsvar den 1 nov. Det är något som heter Stockholmsskolan som håller i eventet

Kostar gratis så bara att anmäla sig om man är intresserad. Men man kanske vill veta vad det handlar om först?

Det där. Om ni blev klokare av det. Men de vill ha revolution i alla fall. Åtminstone så drömmer de om en sådan.

**********

Det där med Aftonbladet rullar vidare. DN har kollat igenom vad som hänt och man blir ändå lite mörkrädd, det är liksom bara inte Virtanen och någon till utan det kryllar av löss där.

Aftonbladet våren 2017. En av tidningens mest profilerade manliga reportrar kommer in på redaktionen. Han går bort till nyhetsdesken, den yta där chefer och redaktörer styr det journalistiska arbetet. Där sitter en kvinnlig redaktör tillsammans med en manlig chef som är jämställdshetsansvarig på tidningen och sitter i redaktionsledningen. I närheten sitter flera reportrar som arbetsleds av redaktören.

”Du är väl en sån där som åker till Afrika och knullar negrer”, säger profilen, som i förbifarten, till den kvinnliga redaktören.

Ingen säger något eller protesterar. Det är inte första gången. Den allmänna uppfattningen är trots allt att mannen har lugnat ner sig på senare år, blivit lite mindre stötande.

Det är alltså INTE Virtanen som sagt sådär i våras… Han har varit känd för sånt beteende i många år och att säga

Du är väl en sån där som åker till Afrika och knullar negrer

är alltså mindre stötande än han tidigare varit. Ok… Vore ju alldeles fantastiskt om det var en som offentligt hållit en hög sk ”antirasistisk profil”. På Flashback spekuleras det vilt om vem det kan vara

DN har listat upp Krönikören (Virtanen), Reportern (den ovan) och sen finns det ytterligare flera stycken.

Kläder, pojkvänner och utseenden har kommenterats flitigt av Reportern under åren. En praktikant fick frågan ”gillar du långa eller tjocka kukar” skriken till sig på redaktionsgolvet. Det var Reportern som skrek.

Ännu mer från Reportern.

– Vi var ganska många som var ute och Reportern var en av oss. I hans sjuka värld tyckte han väl att han försökte ragga på mig. Han började föreslå att vi skulle gå hem till honom och ta kokain och ha analsex. Jag sa “nej, aldrig i livet”.

Men Reportern fortsätter att envisas. Han ligger på, tjatar, säger sådant han är känd för att säga till folk. Därför blir ingen runt omkring direkt chockad, berättar den tidigare Aftonbladetvikarien.

– Till slut sa jag ifrån ordentligt. Jag sa “du är den sista på jorden jag skulle gå hem med – lägg av”. Folk skrattade till lite åt det där “den sista på jorden”. Då blev han arg.

Inför alla på krogen säger Reportern: “Vi kommer att gå hem ihop och jag kommer att sätta på dig i analen så jävla hårt”.

Vad är det för folk som arbetar på Aftonbladet? Jag har ALDRIG någonsin jobbat med någon som hållit på sådär. Aldrig någonsin alltså.

Hon berättar att Aftonbladet gjorde sig av med en person 2011 efter att han hade fått flera varningar. Till slut köpte man ut honom för att han utsatte flera kvinnor för sexuella trakasserier.

De har haft ÄNNU en som de köpte ut 2011 också!

De flesta DN pratar med säger att det som beskrivs inte är en utbredd kultur bland männen, tvärtom är det bara en liten klick som ges fritt spelrum. Problemet, säger de, är att cheferna ser mellan fingrarna.

Ungefär som överallt annars så är det en klick som ställer till problem. Men på Aftonbladet verkar den klicken dels vara stor, dels skyddas av cheferna.

Sen är ju ytterligare en person på Aftonbladet misstänkt för div skit

Jag kan säga att silhuetten är fantastiskt bra.

Alla radikalfeministiska krönikörer som samlas på Aftonbladet och ylar om våldtäktskultur i Sverige, nu vet man var de fått det ifrån i alla fall. De menar Aftonbladetkultur men kan inte skriva det öppet i Aftonbladet för då kommer cheferna och tar dem i örat. Så måste det vara.

Jag har kollat med såna jag känner om de hört talas om såna här grejer på någon arbetsplats de varit på och ingen känner igen det alls. Inte på något sätt. Men visst, ingen av dem jobbar eller har jobbat inom media eller liknande heller utan det är vanliga kneg. Dvs det är inga ”karriärsarbeten” utan vanliga jobb. Såna som de allra flesta i Sverige har. Såna trista jobb folk vanligtvis har, inte sådär himla roliga jobb som en del verkar tro att alla jobb är, utan skittrista för att sätta brödet på bordet.

Undrar vad de tänker på när de sitter med ölen eller vinglaset framför sig? Hur tror de kvällen kommer att sluta för vissa? Är de oroliga? Vad tänker Karin Pettersson som är den som handplockade Virtanen till ledarredaktionen (med LO.s godkännande förstås!)? Vad snurrar i Eva Franchells huvud? Jag menar, de visste ju? Bilden är från dec 2014 men de visste ju då också? Vad tänkte Lindberg? Persson? Swedin?

I alla fall JAG skulle ha enormt svårt att sitta vid samma bord och le tillsammans med en ökänd skitstövel.

MVH

MiT

Sent omsider

Så har då Expressen till slut vågat ta klivet ut i det hemska mörkret när det gäller den Mäktige Mediemannen på Aftonbladet. Det tog bara ca 1,5 veckor för dem att samla mod först. Modigt…

Att det tog 1,5 veckor visar bara hur rutten svensk media är.

Problemet är inte att man inte namngivit honom i artiklar utan att man hela tiden har dubbla måttstockar, man skriker gladeligen ut andra namn men inte sina egna. Man glider på en rutschkana av godtycke. Man minns ju den där pensionerade docenten som Expressen påstod hade skrivit rasistiska saker på nätet och Expressen knackade på hemma hos honom och stack upp kameran i ansiktet. Sen visade det sig dessutom att han inte alls skrivit det som Expressen påstod att han skrivit. Sen drog docenten Expressen inför tryckfrihetsjury bestående av kollegor och vänner till Thomas Mattsson och surprise, han blev så klart friad. Mattssons beteende efter att han blivit friad av sina polare kan nog snällast och mest sakligt beskrivas som ”äckligt”.

Men när en ”konkurrents” högt profilerade ledarskribent anklagas öppet för grova våldtäkter där han sägs ha drogat sina offer, då är man inte lika sugen på att sticka upp en kamera i ansiktet.

Konkurrent förresten, det här visar att det inte finns någon konkurrens alls utan bara medlöpare där man skyddar varandra oavsett.

Förra veckan slog sig en SvD-journalist för bröstet om att de minsann varit SÅÅÅÅÅÅÅÅÅ etiska när de inte gått ut med hans namn till skillnad från alternativa medier och att det bevisade att traditionell media var så mycket bättre. Problemet är ju inte att SvD inte namngett utan deras totala tystnad om händelsen och vad han sägs ha gjort. Tystnaden om att en kollega anklagas för att droga och våldta tjejer. DET är problemet. Det är tystnad när konkurrenter i stället borde jubla näsorna av sig och mata ut artiklar och gräva jättemycket! Man slår sig för bröstet och tycker man är så fantastisk när man är knäpptyst.

Samma dag, förra onsdagen, som slåsigförbröstet-artikeln av Björkman så kollade jag på SvD och sökte med samma omskrivning för Virtanen, Tidningsmannen, som användes i slåsigförbröstet-artikeln från och med måndagen till onsdagen. Jag fick två träffar. Den ena var slåsigförbröstet-artikeln och den andra var att Aftonbladet skulle starta en intern utredning. På de tre dagar då det rasade som värst alltså. Under samma tre dagar hade SvD 8 stycken (ÅTTA) artiklar om Weinstein där han namngavs, sen kanske det fanns någon mer där han togs upp men inte namngavs. Likaväl som Tidningsmannen kan ha förekommit under fler där han kallades annat än tidningsmannen förstås. Men det säger något.

Man ansåg att en ledarskribent på Nordens största tidning, på en ledarredaktion som tillsätts av LO, som sägs droga och våldta tjejer inte var nyhetsvärde. Alls.

Det är tystnaden och ovilligheten att ens ta upp det som folk är förbannade på, inte att man inte skrivit vem det är för det har alla vetat ändå. När det gäller andra så rusar man ut med kameror och sticker upp i ansiktet, när det gäller de egna kollegorna så är man tyst.

Ohederligheten och oärligheten är så tydlig att man lika gärna kunnat lysa på den med en strålkastare. Man har blåst på med Timell och nåt jävla SMS från Kronér till en som han senare blev tillsammans med! Men när det gäller sin egna kollega, som kanske sitter på stolen bredvid, som går på samma fester, som går till samma surdegshak, som man kanske snortat några linor tillsamman med osv, då är man TYST.

NU, efter ca 1,5 veckor, har alltså Expressen vågat ta klivet. Artikeln är väldigt avslöjande om hur rutten svensk media är fast det nog inte var meningen att den skulle avslöja det alls. Men det är den. Väldigt avslöjande.

Aftonbladet har en socialdemokratisk ledarsida, och delägs av LO som sitter med i styrelsen och har inflytande över vem som utses till politisk chefredaktör. Virtanen har haft ett högt tonläge i sociala medier, men också blivit en måltavla för näthat från politiska meningsmotståndare långt till höger.

Men inte ens i den här artikeln kan man låta bli att smyga in sån här skit…

Det expressen kallar ”högt tonläge” är ofta rent aggressivt beteende från Virtanen där han kastar beskyllningar vilt omkring sig och kallar folk saker som om det vore en tävling. Det är DÄRFÖR han får hårt tillbaka. Kastar en person skit på många från en stor plattform kommer många att kasta skit tillbaka på den enda personen. Det är väldigt enkel logik. Så enkel att t o m Expressen borde begripa det. Vilket de naturligtvis gör också fast de låtsas som om det inte är så. Sånt är också tydliga tecken på ohederlighet.

Ett talande citat från artikeln i Expressen

En tidigare kollega till den utpekade journalisten säger att han kunde göra väldigt plumpa kommentarer och att han använde ett grovt språk.

– Vid ett tillfälle sa han till en tjej som nyss fött barn och kom tillbaka till redaktionen: Jaha, är du slapp i fittan nu eller? Folk sa förstås ifrån men han försvarade sig alltid med att det bara var på skämt, säger exkollegan och fortsätter:

– Med åren lugnade han ju ned sig. Men det var en period då han kunde vara obehaglig. Han hade många olika sidor. Jättetrevlig ibland men inte alltid. En annan gång sa han till en tjej på Rockbjörnen, ska vi gå in på toan och knulla? Hon skällde förstås ut honom rejält.

Det som beskrivs är alltså en manipulativ psykopat… Såna som svensk statsfeminism, radikalfeminism alltså, ÄLSKAR. De får inte nog av dem helt enkelt. Men i Sverige är det inte manipulativa psykopater som är det stora problemet enligt alla som hyllat honom utan helt vanliga svenskar som den manipulativa psykopaten hackar på i sina hyllade texter. Radikalfeminismen har lite…problem med vilka de utser till sina hjältar.

Nu har även Aftonbladet tagit bladet från munnen och publicerat en intervju med Virtanen. Ord som ofta förekommer är ”tölp” och ”tölpaktigt”. Det är såklart eufemismer för andra saker vilket alla förstår.

Anser du dig ha blivit oskyldig anklagad och uthängd i media?

– Ja, det gör jag. Jag tycker det är hemskt att det rått lynchjustis på internet. Vi har ett rättsväsende i landet som bör hantera frågor om brott. Jag tycker inte man ska hänga ut personer på sociala medier i drev. Den som anklagas kan omöjligen försvara sig.

Jaha, han tycker inte att man ska hålla på och anklaga folk för saker utanför rättsväsendet? För ett par år sedan bedrev han närmast ett korståg mot Marcus Birro på twitter. Främst på fredags- och lördagskvällar av någon anledning.

Hur är din kvinnosyn?

– Jag är feminist och det har jag kämpat och kämpar för. Jag kämpar för jämställdhet. Men återigen, man lyckas inte alltid leva perfekt.

Att inte leva perfekt som feminist är tydligen att droga, våldta, behandla andra som skit osv. Ok, då vet vi. Men man är fortfarande feminist såklart! Vi andra som inte säger att vi är feminister men som inte heller drogar, våldtar och behandlar andra som skit är ju de som är de avskyvärda i Sverige, det har man ju förstått. För det har ju feministerna som drogar, våldtar och behandlar andra som skit sagt.

Och som sagt tidigare, varningssignalerna hos Virtanen har funnits där länge. Den närmast maniska besattheten att visa hur god och fin han minsann är och som visas genom att hela tiden attackera andra och tala om hur dåliga de är och kalla dem en massa saker. Botgöring. Då är man en feministisk hjälte fast alla andra fattar att det är ett svin.

Snart kommer advokaten att få en snyftare också. Garanterat.

En artikel om alla näthatare som attackerar henne heeeelt utan orsak. En artikel om hur utsatt hon är.

Säg att det fanns en högprofilerad ledarskribent på Aftonbladet som heilade på sin fritid, som på sin fritid pratade om Sion Vises protokoll, som på sin fritid spred konspirationer om att judarna tar över världen osv. Hade Emma då sagt ”Vem bryr sig om vad han gör på sin fritid?”

Eller att det fanns en högprofilerad ledarskribent på Aftonbladet som på fritiden plågade kattungar till döds? Hade Emma då sagt ”Vem bryr sig om vad han gör på sin fritid?”

Eller om det fanns en högprofilerad feministisk ledarskribent på Aftonbladet som drogade, våldtog och behandlade andra som skit? Hade Emma då sagt … Oh shit. Wait. Det var inget. Glöm det.

MVH

MiT

Dags att erkänna

Det är dags att erkänna.

Det är dags för Somar att erkänna att våldtäkt är en del av den muslimska kulturen. Eller åtminstone en del av kulturen i Mellanöstern, Norra Afrika och Västra Asien.

Och väldigt mycket kultur i t ex Palestina. Palestina som jag förstår att Somar gillar extra mycket. Så mycket att hon tycker att Palestina ska få finnas som land men inte Sverige. Så kanske dags för Somar att erkänna att våldtäkter är en del av den muslimska kulturen och speciellt den palestinska? Siffrorna är överväldigande! Överrepresentationen är grotesk! Det måste ju vara en muslimsk kultur att våldta? Hur kan det annars vara så mycket vanligare att muslimer våldtar?

Visst låter det knäppt? Inte ens jag skulle få för mig att säga att våldtäkt är en del av den muslimska kulturen. Inte heller den palestinska kulturen. För att jag vet att det är fel. Trots att det ovan är obestridliga siffror från dömda gärningsmän. Däremot kan det som ingår i kulturen leda fram till att det blir vanligare i slutändan. En stor mängd allvarliga brott mer än antyder att det finns en jättestor mängd med mindre allvarliga i botten. Och andelen svenskar som döms för våldtäkt minskar. Det betyder att även andelen svenskar som begår mindre allvarliga sexualbrott minskar. Och i mindre allvarliga sexualbrott ingår t ex tafsa. Andelen som kommer från muslimsk kultur och som är dömda för våldtäkt ökar. Ja det ökar så mycket att det får statistiken för hela Sverige att öka när det borde minska. Men inte ens då säger jag att det är en muslimsk kultur att våldta. Jag säger inte så för att det är korkat att säga nåt sånt.

Men det spelar ingen roll för Somar. Allt som har med Sverige att göra är skit och piss enligt henne. Hon är en otacksam skitstövel helt enkelt. Passar bra på etc.

I etc-ledaren så tar hon upp den kände programledaren på TV4 som exempel men nämner inte med ett enda ord sin tidigare kollega på Aftonbladets ledarredaktion som är den som gjorde att #metoo drog igång på allvar i Sverige. Inte. Ett. Enda. Ord. Tystnad om allvarliga saker är också en obehaglig kultur. En mycket obehaglig kultur som gör att andra obehagliga subkulturer kan frodas. Det verkar bl a vara en mediekultur att vara tyst om sånt. För jag kan GARANTERA att Somar visste om det där med sin kollega sen länge tillbaka. Hon fick GARANTERAT varningar av andra att akta sig när han är i närheten när hon började på Aftonbladet. Hon visste. Och hon vet. Men hon säger inte ett enda ord om honom…

Somars ledare är ett TYPEXEMPEL på att extremister alltid kapar det som kunde blivit nåt bra. Man kapar det och fyller med trams för att blåsa upp omfattningen. Allt blir i deras ögon och öron sexuella övergrepp som svenska män begår med berått mod i syfte att förnedra. De som faktiskt är sådana på riktigt drunknar i mängden.

Trams som t ex det här

Jag vet inte hur det är med er andra men i alla fall jag tycker att det ingår att man får ta på varandra när man är ett par. Men det anser Musse Hasselwall nu är ett sexuellt övergrepp. Åtminstone en kränkning. Eller i alla fall hans dåvarande flickvän ansåg tydligen det då. Det är det inte, det är HELT JÄVLA NORMALT! Om hon inte vill att hennes kille ska röra vid henne så får allt HON göra det klart från första början. Innan de flyttar ihop! Hon får säga ”Jag vill inte att min kille som jag bor med ska röra vid mig spontant då och då”. Sånt måste man göra klart tidigt i ett förhållande eftersom det är HELT normalt och ingår att man får röra vid varandra när man är ett par som bor ihop. Det är UDDA att inte vilja det. Det är en varningssignal om att något är fel. Jag tycker att Musse betedde sig helt jävla normalt då.

Men vad gör väl det, Musse är engagerad i FATTA och piskar sig mer än gärna med riset. Och visst, vill han framstå som en officiell idiot pga extremism får han väl göra det.

Men tsunamin av trams dränker de som har drabbats på riktigt. Man dränker det medvetet för att man tror att det är något bra att blåsa upp det. Men det man ser när man blåser upp det med trams är ju bara tramset, inte de allvarliga och riktiga.

Man läser om krogen och fulla människor som beter sig illa. Ja, alkohol är inte känt för att förbättra omdömet. Hos någon. Man pratar bara om fulla män men glömmer behändigt nog att nämna att kvinnorna också i sammanhanget troligtvis varit berusade. Fulla människor har dåligt omdöme. När man är full låter dåliga grejer som bra grejer helt automagiskt. Man kan gå med på dåliga grejer när man är full. Man gör dåliga grejer när man är full. Man skickar signaler som kan vara dåliga när man är full. Signaler som kanske inte alltid är subtila heller utan väldigt öppna. Och så snappar inte den önskade upp signalerna ändå utan den som inte är önskad. Det finns massor som händer när man är full. Det betyder inte att man ska acceptera vad som helst eller att man själv är skyldig om man råkar illa ut, det betyder bara att alkohol grumlar omdömet ordentligt. Hos både män och kvinnor. Då ökar också riskerna.

Och det är ingen som någonsin har förnekat att det finns svenskar som också kan vara svin. Men att kalla det kultur är oerhört korkat. Eftersom det inte är det. Kanske det finns olika subkulturer, som t ex inom media där det tydligen är ett välkänt fenomen inte minst bland Somars närmaste kollegor. Men dem skyddar hon ju…

Jag tycker oerhört synd om alla som drabbats på riktigt att inte ens nu får deras berättelse om riktiga övergrepp ta den rättmätiga platsen utan de ska dränkas av trams.

Men så blir det när man tillåter extremister kapa allt som kunnat bli bra. Extremisternas högsta önskan är att politisera det och att torgföra ideologi som lösning. Nå, vi ser exempel på den lösningen ovan av Somar och Musse. Somar kallar det svensk kultur och Musse piskar sig själv för att han är helt normal. Eller var helt normal menar jag. Vad hjälper det att helt normala piskar sig för att de är helt normala?

På Aktuellt igår hade de finbesök av LD50 och några andra radikalfeminister som skulle berätta hur män minsann är. De verkar tro att det killar gör tillsammans när de knäcker en öl eller lirar spel är att planera övergrepp på tjejer. Hur de nästan längtar efter att ge sig på tjejer och sexuellt trakassera dem och att de laddar upp ordentligt för det tillsammans. Det sades nästan rakt ut i Aktuellt att det är så…

Tror man på det så blir man sån här gissar jag

Observera att de ser vad ”vi svenska män gör” när ingen ser och hör. DE tar seden dit de kommer. Hur man nu kan göra det när ingen ser och hör. Så det är alltså vad man gör i Sverige men INTE i t ex Afghanistan, Somalia, Irak, Iran osv. Eftersom de LÄR sig av OSS här i Sverige enligt Johan. De är blanka papper som kommer hit och sen fyller vi svenskar på med allt dåligt.

Det är seder och bruk i Sverige sen hundratals år att i smyg tafsa och klämma på tjejer när ingen ser och hör. Seder och bruk alltså.

Men med ”vi” så menade han män i allmänhet men absolut inte han själv såklart! Han står minsann utanför sådana seder och bruk som alla andra tydligen håller på med. Vilken tur han har! När ingen ser och hör. Men han har sin tro.

Johan är lärare.

Avslutar med ett citat från slutet av Somars ledare

Magnituden av berättelserna från kvinnor pekar ut män från alla samhällsklasser. Många män är helt vanliga framgångsrika etniska svenskar med familj, karriär och som ofta och gärna uppvisar schysta åsikter i offentligheten.

Nej, de är inte helt vanliga svenskar. De är ovanliga. För att de är framgångsrika i karriären. Och för att de sexuellt trakasserat andra. Det är inget som kännetecknar den vanliga svenska mannen.

Och så tar hon upp vad som är varningssignalen numero uno för de flesta normala vad gäller dessa män, att de ofta uppvisar schyssta åsikter i offentligheten. Och så är det. Gärna maniskt. Gärna med att anse att man ska smeta ut skuld på så många som möjligt. Gärna med att anse att de inte själva har skuld till något utan att det var normerna och strukturerna som tvingade dem. Osv. Ungefär som att det är en… kultur…?

Ungefär som Somars gamla polare på Aftonbladet. Som Somar givetvis har hyllat trots att hon vetat och trots att varningssignalerna, ni vet de där schyssta åsikterna offentligt, har ylat.

MVH

MiT

När Brå inte får eller vill

När Brå inte får eller vill uppdatera sin undersökning från 2005 (som använder data från 1997 till 2001) så finns det till slut andra som gör det i stället. Ungefär som när journalister inte vill göra sitt jobb, då dyker det upp alternativ media som gör jobbet journalisterna inte vill göra. Ganska enkel logik ändå. När de som ska göra jobbet som folk efterfrågar inte gör det så dyker andra upp.

Det är en P Jonasson som gått igenom en himla massa fällande domar mellan 2012 och 2017. Gå in och kolla då det bara är en del som syns i bilden ovan.

När ni läser så tänk på att andelen med utländsk bakgrund i Sverige är ca 22%. Dit räknas t ex jag då jag är född i Sverige men har utrikes födda föräldrar. Men det säger inte jättemycket eftersom danska, norrmän, finnar osv också ingår där och de skiljer sig mycket lite från de med svensk bakgrund. Jag tror att i siffran man ser sist i bilden ovan så finns en förkrossande majoritet i gruppen utomeuropeisk bakgrund.

Man kan kontrollera hans siffror om man vill då han har all data tillgänglig för vem som helst. Jag har dock inte kontrollerat utan bara noterat att den finns där.

Hur som helst, stämmer siffrorna är det enormt skrämmande för de flesta antar jag. I alla fall för de som tror på Sarnecki, svenska media och svenska politiker.

Jag har för mig att jag läst att grövre brottslighet går ner i västvärlden. Utom i t ex Sverige, här går det upp. Om man antar att det för svenskar gäller som i övriga västvärlden, att det går ner, vilket är väldigt rimligt att anta, så betyder det att det som får siffrorna att inte bara stå still utan öka massor är invandringen. Och då inte den från i första hand Europa eller västvärlden. Eftersom den ju minskar där. Det säger en hel del, en liten del av befolkningen får siffrorna för HELA befolkningen att öka! Det är groteskt!

Ni kan hålla på att tjata om ”ökad anmälningsbenägenhet” tills tungan blir blå, det blir inte sant ändå. Och allt färre personer tror på er utan börjar mer än ana att ni som tjatar om det bara ljuger. Öppet. Rakt i ansiktet på folk.

Så där ser det ut i början av sammanfattningen av Brå 2005. Man trycker på att det kommit närmare 300 000 kommit till Sverige mellan 1989 och 2001. Då ska man veta att sen 2001 har de med utländsk bakgrund ökat med ca 1 miljon. De flesta från länder som ligger i toppen på Jonassons egna undersökning…

Och sen vet jag inte vad en ny rapport från Brå egentligen ska vara till för nytta då en ny troligtvis kommer att vara så utslätad att den förmodligen inte säger något alls. Den från 2005 var redan den lite tvättad för att försöka dölja. Bl a genom att slå ihop till stora kategorier. Det gör man enbart för att få ner siffrorna för de med utländsk bakgrund i specifika brott. Finns inget annat skäl då en fortkörning eller liknande inte är samma sak som t ex grov misshandel eller andra överfall. Det ovan är några exempel, man kallar t ex överrepresentation för överrisk, antagligen för att överrisk inte låter lika illa. Men det är överrepresentation man menar. Sen försöker man släta ut problemet genom att säga att det ju inte är så många brott från vissa grupper till antalet för att de är en liten del av befolkningen. Osv. Såna saker är det man gled på redan 2005. Man ville släta ut och förminska problemen fast det blivit VÄRRE sen Brå 1996 som var den tidigare undersökningen.

För kanske 10 år sedan så beräknades de med utländsk bakgrund gå om svenskar i totalt antal brott i Sverige. Där har svenskarna lett ligan så att säga ”tack vare” sitt jättestora överläge i antal invånare. Så är det inte längre. De ökade sin andel från 31,5% 1989 till 45% 2001. 22% av befolkningen nu står för en majoritet av samtliga brott i Sverige. Och då vet man att det är mycket värre när det handlar om grövre brott. Mycket värre alltså.

Och ska man göra en ny rapport så måste man se till att charlataner som t ex Kamali och liknande hålls så långt borta det bara går!

Det Sverige alltså har gjort är att importera ett stort överskott av grova brott. Överskott jämfört med om de var svenskar alltså. Ett enormt överskott. Man har gjort det utan minsta lilla plan för hur man ska handskas med det. Det här har man alltså varit fullt medveten om hela tiden både från politikerhåll och journalisthåll. Utan den skulle den grova brottsligheten i Sverige gå NER, som i övriga västvärlden, och inte upp. Det är bisarrt!

Fast man har i o f haft en plan: Att försöka dölja och ljuga om det. Men den funkar inte längre och var ärligt talat ingen vidare plan från början. Men det är den enda plan man haft.

MVH

MiT

%d bloggare gillar detta: