”Därför försvann Ellens pappa”

Idag kom fortsättningen, ”Därför försvann Ellens pappa”, på Maciej Zarembas serie Rättvisans demoner. Det är skrämmande läsning! Om man inte haft något med socialtjänsten alls att göra så tror man förmodligen att det inte är sant.

Zarembaerik

Jag tror att det är fallet med samma ”Erik” som UG tog upp för cirka 1,5 år sedan, då tyckte My Vingren, som jag är ganska säker på ”jobbat” på en Roks-jour, att det var alldeles utmärkt det som hände med Erik. Hon skrev då på Politism med rubriken ”Uppdrag Granskning struntar i våldsutsatta barn”.

När myndighetsärenden handlar barn finns det något viktigare än juridisk bevisbörda. Att skydda barn från övergrepp. Ibland kommer det gå ut över oskyldiga föräldrar. Men när föräldrars rätt till sina barn och barns rätt till trygghet ställs emot varandra, som det görs vid svåra vårdnadsfrågor, hoppas jag att vi även fortsättningsvis väljer att hellre ta barnets perspektiv än pappans.

Det är hårresande! Länk till hennes artikel på Politism finns i mitt inlägg jag skrev då. Och hon skrev vidare

– Lek med tanken på att jag inte gjort detta, säger Erik i ett inspelat samtal med en av socialtjänstens barnutredare.

Jag säger: lek med tanken på att han har.

Det ska räcka att någon ”leker med tanken” för att det ska vara klippt. Sådana här tankar och idéer finns alltså hos sådana som jobbar på till exempel jourerna. Behöver jag säga att de fått sin ”utbildning” av Roks? De ”utbildar” ju även socialtjänsterna runt om i Sverige. De har Eva ”satanister äter småbarn i skogarna” Lundgren som husgud. De har egna psykologer när de samtalar med barn på sina jourer, antagligen så att de ska få ”rätt” svar. Roks är också remissinstans för frågor inom det sociala området…

Könskriget är ett måste att se om man inte gjort det tidigare. Del av den dokumentären blev fälld i granskningsnämnden. Kanske inte så konstigt när det visade sig att en ledamot i granskningsnämnden tidigare varit föreståndare för en Roks-jour. Hon blev sedan minister i Reinfeldts regering…

Och så undrar folk hur det kan gå åt skogen? Det här tänket som man kan läsa om i Zarembas artiklar finns hos de flesta socialtjänster gissar jag, i mer eller mindre omfattning i alla fall. Att en del fall får uppmärksamhet till slut beror på att de är så grova. Det finns en enorm mängd som bara passerar som är snäppet under.

Man märker att det tänket och idéerna finns när man kommer i kontakt med dem. Märker man inte det så är man körd direkt! Saknar du talets och skrivandets gåva så är du körd! Har du en sämre förmåga att analysera styltiga texter med medvetet valda svåra ord i rapporter från dem så är du körd! Spelar du inte in ALLA samtal i smyg så är du KÖRD för vad de säger när de pratar och vad de skriver i rapporterna matchar inte! Detta är ett medvetet arbete från dem och inget annat.

Det kan bli så här för att de kan aldrig ställas till svars. ALDRIG alltså… De har mer makt än poliser och åklagare tillsammans när det gäller att rasera folks liv. De kan skita i vad domstolar säger. Det kan inte polis eller åklagare… Deras ord är lag i domstolar, vad de säger och föreslår blir det. Om de blir påkomna med med sin rent kriminella verksamhet så blir de befordrade istället som ni kan läsa i Zarembas artikel eftersom man aldrig granskar en person utan bara verksamhet. En i artikeln blev befordrad till att granska sina gamla kompisar om de gjort något fel, den andra blev chef över en annan socialtjänst. De hänvisar alltid till sekretess när det börjar undras. Allt för att slippa undan.

Det här börjar redan på utbildningarna, man måste se till att få dem rena från ideologi, slänga bort ALLT som har med ideologi att göra. Det måste även ske på fortbildningarna, man måste vara extremt noga med vilken utbildning man ger och vilka som håller i den.

Och det viktigaste, man MÅSTE återinföra tjänstemannaansvaret! Helst ska det gälla retroaktivt också!

Det är värre än den hårdaste pungsparken när man ser hur de kan bete sig men aldrig behöver ta ansvar för något. Folk har tagit livet av sig efter att ha malts ner i de här kvarnarna medan de ansvariga bara kan fortsätta som om inget har hänt.

Förra inlägget om Zarembas artikelserie

Sen finns det ”Genusforskning i juridiken” också, den säger en del om hur det kan bli så här…

Gårdagens inlägg:

Frågan man alltid ska ställa sig

Systerskapet

MVH

MiT

Genusforskning i juridiken

Vet inte om jag haft uppe den här, ”Genusforskning i juridiken”, innan på bloggen, möjligt att jag jag nämnt den någon gång

genusforskningijuridiken

Den ingår i en serie skrifter som gavs ut i samarbete mellan Nationella sekretariatet för genusforsknings jämställdhetsråd och Högskoleverket (nu heter det Universitetskanslerämbetet). Den är från 2001 men saker har ju inte blivit bättre sen dess utan snarare tvärtom.

Jag är inte så kunnig inom juridik så det jag tar upp nedan som konstigt kanske är helt normalt i den världen. Något som kan vara lite svårt att förstå i skriften är att de verkar se det som ett problem att lagar till exempel är könsneutrala. De återkommer till detta som ett problem flera gånger.

genusforskningijuridiken1

Sid 9: Likabehandling kan inte användas som en metod för att man ska sträva efter likabehandling? Utan då kan man använda ”särreglering som en kompensatorisk åtgärd” det vill säga att man i lagen ska behandlas olika. WTF?

Strax efter det ovan kommer detta

genusforskningijuridiken2

”En analys av hur rätten reproducerar en manlig norm och därmed kan missgynna kvinnor trots att rätten är formellt könsneutral kräver helt andra metoder …”. Det KRÄVER helt andra metoder än rättspolitiska krav på formell likabehandling. WTF?

genusforskningijuridiken3 genusforskningijuridiken4

Sis 12: När det inte duger med könsneutral längre så kallar man det ”verkligt könsneutral”. Men könsneutral är inte bra heller verkar det som eftersom genusfolk vill ha en ”könsutjämnande eller könsbalanserad” rätt.

genusforskningijuridiken5 genusforskningijuridiken6

Sid 17-18: Nu är denna skrift från 2001, är det någon som vet om det fortfarande gäller att företag med 10 eller fler anställda ska verka för ”könsutjämning”? Och sen det där ”positiv särbehandling”, det låter ju bättre än diskriminering, det måste jag erkänna. Men det betyder diskriminering och inget annat. Oavsett åt vilket håll den går.

genusforskningijuridiken7

Sid 19 (fortsättning från sid 18): Se där, med hjälp av postmodernistiskt influerad teoribildning ifrågasätts synen på rätt och rättskällor eftersom juridiken studeras vidare utifrån en feministisk teoribildning…

genusforskningijuridiken8

Så samhället utgår från att mannen är som norm och kvinnan som undantag. Utan undantag verkar det vara också? Det är jämställdhetspolitiken inför 2000-talet.

genusforskningijuridiken9

Sid 20: Ojdå, så ett feministiskt perspektiv på rätten innebär alltså att kopplingen till kvinnor som grupp blir mindre uttalad? Och där kommer det igen, en könsneutral lagstiftning är visst inte bra enligt genusfolket eftersom den sägs gynna den typiska mannen framför den typiska kvinnan. Vem nu den typiska mannen respektive kvinnan är, har någon träffat en sådan typisk person?

genusforskningijuridiken10

Sid 20: Nu är den som sagt ganska gammal men man kan ju undra om forskningen verkligen visade det? Eller visade den då, liksom nu, att det finns oförklarade skillnader? För jag gissar att det då liksom nu är förtvivlat svårt för dem som hävdar att det finns lönediskriminering att faktiskt visa upp ett enda företag där det förekommer.

genusforskningijuridiken11 genusforskningijuridiken12

Sid 20-21: Så genus blir ett analytiskt begrepp som gör det möjligt för forskaren att frigöra sig från det samtida självklara sättet att förstå kön. Så länge den samtida förståelsen inte handlar om att mannen är norm givetvis, då ska det inte frigöras ett dugg utan då drar man till och med in ”den typiska mannen”, allt för att försöka bekräfta det man söker bevis för…

genusforskningijuridiken13 genusforskningijuridiken14

Sid 23-24: De grundläggande strukturerna och sätten att tänka kan (eller ska…) omdefinieras? Det är där skon klämmer, om det är neutralt så försvinner genusfolkets position som relevanta och viktiga. Det får ju inte ske så därför är könsneutralt dåligt. Det är ju för genusforskaren bara en ”föreställning” att det är neutralt. Och det är då man ska röra sig utanför den objektiva tolkningen av lagen för att försöka leta nya ”typiska män” antar jag. Sidorna 24-25 är mycket intressanta för den som är intresserad…

genusforskningijuridiken16

Sid 25: Genusforskningen inom juridiken anser det alltså vara ett problem att den tolkningsmetod som används i svenska domstolar är den objektiva, att man tolkar lagen efter vad det faktiskt står i den och kompletterar med prejudikat och motivuttalanden.

genusforskningijuridiken17

Sid 25: Jo, de verkar faktiskt anse det vara ett problem att svenska domstolar använder en objektiv tolkningsmetod och ser det som dåligt för lika rättigheter? Det måste vara postmodernistiskt tänkande, krig är fred, slaveri är frihet och så vidare…

genusforskningijuridiken18

Sid 27: Jupp, den juridiska genusforskningen är starkt influerad av postmodernism… Och for the record, det heter fortfarande manlig omskärelse och inte könsstympning. Det ger som sagt helt olika associationer. Av någon anledning är det bra med de olika associationerna när det gäller manlig könsstympning…

genusforskningijuridiken19 genusforskningijuridiken20

Sid 27-28: Så positiv särbehandling vill de ska ses som en kompensatorisk åtgärd för annan positiv särbehandling som de absolut och tvärsäkert säger sker utan lagens hjälp. Så OM det skett någon annanstans så ska just DU diskrimineras för det trots att DU inte haft ett enda dugg med något sånt att göra. Låter väl härligt? För det finns redan en bra beskrivning av vad ”positiv särbehandling” är och det är diskriminering.

genusforskningijuridiken21

Sid 29: Jämn könsfördelning ses som rättvisa och kvalitet. Undrar hur det ser ut bland genusfolket själva, är det prat om jämn könsfördelning i form rättvisa och kvalitet?

genusforskningijuridiken22 genusforskningijuridiken23

Som man ser så står det inte ord om att jämn könsfördelning är viktigt ur ett rättvise- och kvalitetsperspektiv utan detta hastas snabbt igenom. För att dölja den påtagliga bristen på män så nämner man pliktskyldigast några gamla uvar men villkoret verkar vara att man ska forska om kvinnan endast. Och sånt bekräftas även av modernare varianter, man skulle ju kunna tro att män där är intresserade av männens villkor men så är det inte, de är liksom kvinnorna i fältet endast intresserade av mannen som problem.

genusforskningijuridiken24

Sid 32: Det får alltså inte vara neutralt…

genusforskningijuridiken25

Sid 33: NEJ, det pekar på att de INTE ska finnas där överhuvudtaget och inget annat! För som sagt, deras största rädsla verkar vara att det ska vara neutralt…

genusforskningijuridiken26

Sid 34: Så den juridiska genusforskningen har alltså verktygen som behövs för att problematisera mannen, vilken överraskning…

genusforskningijuridiken27

Sid 34: Jo det är precis inom de områdena man vill se dem… Områdena ovan är väl snarare exempel på sådana där de ska vara bannlysta.

genusforskningijuridiken28

Jag avslutar med förordet eftersom det säger ganska mycket eftersom man själv erkänner att man inte kan svara på vad det är för något de håller på med. Men man försöker vända på det till att det ska vara något positivt att de inte vet det. Det ska ses som utmärkande i positiv bemärkelse att de inte kan samlas under vad de kallar ”snäv definition”. Finns inget som säger att definitionen måste vara snäv utan bara att en definition behövs. Men de klarar inte ens av att ge en sådan utan istället så svamlar de som om det skulle vara något bra att en definition saknas.

Det finns många som undrar hur det som Maciej Zaremba tog upp i sin första artikel i förrgår kunde hända. Svaret finns egentligen i den lilla skriften om genusforskning i juridiken, man har låtit fel folk få inflytande över viktiga frågor sen länge tillbaka.

MVH

MiT

Ni vet väl vad män gör?

Det vet minsann Män för Jämställdhet i alla fall, män gör nämligen det här

vadtyckermänförjämställdhet

Det är vad män gör. Jodå, MFJ vet att män är våldsamma, att de hatar och är våldsamma mot både feminister och antirasister och att de hatar djur och natur. Och att allt detta hat och våld beror på maskulinitetsnormer.

Så tycker alltså Män för Jämställdhet om män. Ni vet väl om att MFJ också är på skolor och informerar via sitt projekt Machofabriken som de driver tillsammans med Roks och Unizon (före detta SKR)? Att de kallas in som sakkunniga i utredningar? Att de har makt över till exempel jämställdhetspolitik och därigenom även inom skolpolitik?

Jag tycker att man ska läsa Csaba Bene Perlenbergs alldeles utmärkta ledarkrönika ”De förlorade pojkarna” i GP och fundera över varför det ser ut som det gör samtidigt som ni har Tomas Agnemos ord om män i huvudet. Sen lägger ni ihop 2+2…

********************

Politivism: ”Makten är ute och demonstrerar

Jämställdhetsfeministern: ”Sveriges Radio står upp för rasismen. För kärlekens skull.

MVH

MiT

Vad du inte visste om socionomprogrammet [socionomhumor II]

Idag blir det ett inlägg som Daniel Hammarberg skrev för cirka 3,5 år sedan om Socionomutbildningen. Det är ett humoristiskt inlägg med allvar i botten som faktiskt visar hur det ibland funkar och vad människor i Sverige möter varje dag. Tänk på det när ni läser inlägget, det som står där är alltså verklighet för många i Sverige idag! Inlägget är publicerat med Daniel Hammarbergs tillstånd.

**********

Vad du inte visste om socionomprogrammet [socionomhumor II]

Socialtjänsten vill ofta ge sken av att socionomprogrammet är som vilken akademisk utbildning som helst – att den håller samma höga standard, kvalitetskontroll, evidensbaserad metodik och sådant. Men här skulle jag vilja avslöja detta programs verkliga kursplan. Tvärtemot vad som påstås så är denna utbildning inget annat än buffel och båg. För att citera detta dokument:

År 1

Kreativt skrivande och journalföring, 15 hp

Kurskod: KFJ001

I denna kurs lär vi dig hur du fyller i socialjournalen rörande ett hushålls förehavanden. Anser du, på grund av dina upplysta fördomar, att ett barns utveckling är i fara i en viss familj, men du har helt enkelt inga bevis? Frukta inte, för här kommer du få de färdigheter i kreativt skrivande du behöver för att ställa detta till rätta. Vi visar dig hur du förvandlar en ros till en kaktus, och familjens snälla tax till en fruktansvärd pitbull. Du kommer göra Stephen King stolt med dina målande beskrivningar av terror i hemmet.

tax-AL1302-svart-300x199pitbulls1-300x267

Att möta massmedia, 15 hp

Kurskod: AMM001

Här får du lära dig hur du handskas med massmedia. Hur bemöter du journalister efter att du utan någon grund alls tagit ett barn från dess föräldrar? Vi kommer lära dig hur du drar till med ett stort leende och ropar “Barnets bästa i centrum!” och andra motton. Genom den kompetens du får i kursen behöver du aldrig oroa dig för att bli stämplad som myndighetsbrottsling.

Specialinkallad föreläsare: Mohammed “Baghdad Bob” Said as-Sahaf

07-minister

Barnavård och den juridiska biten, 15 hp

Kurskod: KGB001

Eftersom du gett dig in på socionomyrket bryr du antagligen inte dig särskilt mycket om lagen och vill inte att något sådant ska hindra dig från att sköta ditt jobb på det sätt du själv anser bäst, men här får du lära dig vilka lagar och förordningar du kan använda för att omhänderta barn. Denna kurs tillsammans med KFJ001 är utmärkt för att komma fram med bevis på vanvård av barn. Låter någon sitt barn läsa Bibeln? Men det är ju barnmisshandel, barnet kommer bli sargat för livet av att höra talas om sådant som helvetet! Efter att du gått dessa kurser kommer du kunna övertyga vilken domare som helst att ett barn hör hemma i samhällsvård om föräldrarna ens låter en Bibel ligga framme hemma.

bibeln_preventivmedel_kondom_111138173

Könsroller och samhälle, 15 hp

Kurskod: Roks001

Patriarkatet är ett väldigt stort problem i västerländska samhällen, varför vi råder alla gifta par att skilja sig. Bäst är om mannen jagas iväg från familjen, vad har han där att göra? Här får du lära dig den långa historien om äktenskapets inneboende kvinnoförtryck – från dess början i den kvinnohatande Bibeln för tre tusen år sedan, till det som ännu kvarstår av äktenskapet i våra dagar, trots de försök som gjorts att krossa det. Gästföreläsare: Gudrun Schyman samt representanter för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)

IMG_0018-300x225

År 2

Mångkulturell orientering, 15 hp

Kurskod: PK002

Här får du bekanta dig med voodooritualer, andeutdrivning, schamanism och annan kulturkompetens du behöver för att möta det skiftande klientelet i dagens mångkulturella samhälle. Efter denna kurs kommer du aldrig se på Sverige likadant igen. Vad är Orsa Spelmän och dans runt midsommarstången jämfört med den afrikanska maskdansen till kakilambes ära?

Ujamaa3-300x185

Psykoanalys i klientmötet, 15 hp

Kurskod: Freud002

När man kallar sin klient till möte på socialkontoret händer det ofta att de, trots att de som socialtjänstens klienter ska vara lydiga undersåtar, ändå har en egen vilja. Och ibland har de med sig vittnen och bandspelare, varför det inte alltid fungerar att hota med polisvåld. Här får du lära dig hur du kan exploatera din klients psykologiska svagheter, finna hans eller hennes ömma punkter, för att bryta ned och göra din klient medgörlig. Vi lär dig hur du i din klients traditionella mansroll beskådar en inneboende sexuell dragning till klientens fader, och hur du dekonstruerar hans identitet på detta vis. Bemästrar du denna kurs kommer du kunna kontrollera din klient lika bra som en marionettdocka.

freud-300x218

Socialtjänstens roll som samhällets informationsnav, 15 hp

Kurskod:IB002

För att socialtjänsten ska kunna leva upp till sitt mål att avslöja all vanvård av barn vi vet sker i de biologiska hemmen, måste information samlas in om dessa hem. Här får du lära dig hur man hämtar in denna information och vilka verktyg man kan använda. Huvudsakligen delas informationsinsamlingen in i två kategorier – dels frivilliga uppgifter, dels signalspaning. Med frivilliga uppgifter menas information om familjeförhållanden människor villigt lämnat över. En del av detta är i form av vuxna människors samtal om sina grannar, där de öppenhjärtigt delar med sig av allt de anser pågår i ett visst hem. Sedan finns också rekognoscering på kommunala anläggningar såsom daghem och dylikt, där man går fram och talar med barn om deras föräldrar för att få fram vittnesmål. Utöver detta finns också signalspaning, där man genom avancerad elektronisk utrustning skaffar sig en inblick i människors hem.

g04-spy-ear-solonomi-10-300x281

Karriären bortom den som socialsekreterare, 15 hp

Kurskod: HVB002

När du slutfört din mycket ansträngande socionomutbildning kanske du blir besviken över att lönen som socialsekreterare inte är högre än den är. Frukta dock inte. Genom att skaffa dig kontakter på barnhem och hos fosterfamiljer, eller med de termer vi använder i dag – HVB och familjehem, kan du gå med i ett pyramidspel som inbegriper att du börjar leverera barn till dessa, för att senare i livet själv stå där och göra dig en vinst på den handelsvara barnen utgör. Se bara på Rune Nensén, som började som socialsekreterare efter han var färdig med sin examen, men som nu tjänar fem miljoner per år på att driva barnhemmet Oasen. Miljonerna är inom räckhåll!

74883_310_145

**********************************************

Länk till inlägget på Daniel Hammarbergs blogg, ”Vad du inte visste om socionomprogrammet [socionomhumor II]”.

********************

Genusdebatten: ”GD-Podden, avsnitt ett

MVH

MiT

”Våldsamt mansideal frodas inom sporten”

Det är rubriken på en debattartikel på Aftonbladet idag skriven av Nina Rung och Peter Svensson

rung15

Vilken bild man har valt…

Det handlar till en början om fotbolls-VM som tog slut nyss och om ökat våld i samband med det. Det finns säkert ett samband, det tvivlar jag inte på alls men däremot tror jag inte att det är den ”vanliga” medel mr Smith (det ska tydligen finnas någon undersökning från England om detta) som ligger bakom utan det gäller nog folk som redan är på gränsen.

De skriver så här

Vi behöver ifrågasätta maskulinitetsnormerna som gör att våld anses vara det som gör killar till män, något som odlas redan tidigt på förskolan, i skolan och inom idrottsföreningar. Maskulinitetsforskaren Lukas Gottzen menar att ”på samhällsnivå pekar studier framförallt på att partnervåld oftare sker i samhällen där män har ekonomisk makt och bestämmanderätt i hushållen samt rigida könsroller och föreställningar om manlighet kopplade till dominans och aggressivitet” (Män, våld och jämställdhet, 2013).”

De menar alltså att ”våldsodlande” sker på förskolan, skolan och inom idrottsföreningar? Really? Sen att till och med vad Lukas Gottzen som är maskulinitetsforskare (det vill säga radikalfeminist vars enda uppgift är att leta fel på män och manlighet och skylla ALLT som finns på det) säger inte ens gäller i Sverige bryr de sig inte om alls. För inte har män i Sverige den ekonomiska makten och bestämmanderätten över hushållen. Inte en chans!

Nåja, de listar upp magiska fyra punkter som de säger ska hjälpa till att lösa problemet

rung16

Så ser det ut minsann…

Jag kände igen namnet Nina Rung, hon var med i Gomorron Sverige för ca en månad sen när Carin Götblads rapport offentliggjordes. Titta gärna på det! Det var samma tugg där om genuspedagogik och normkritik. Vem är hon då? Hon och Peter Svensson har dragit igång något som heter Huskurage och där kan man läsa om Nina

”Jag, Nina, arbetar som utredare på familjevåldsenheten inom Stockholmspolisen. Sedan 2013 sitter jag med i Origos sakkunnighetsråd som är ett samarbete mellan polisen, Stockholms stad och landstinget och som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Jag har sedan 2001 på olika vis varit engagerad i frågor som rör genus, kön och våld. Jag är genusvetare och kriminolog och har många år varit engagerad i kvinnojoursrörelsen.”

Och där kom förklaringen, hon är alltså marinerad i ideologi…

Och om Peter Svensson kan man läsa

”Jag, Peter, har arbetat med bemötande kring problemskapande beteenden i snart 16 år. Jag arbetar med ett våldspreventivt projekt inom organisationen Män för jämställdhet med fokus på civilkuragets inverkan. Jag är sedan länge övertygad om att det mest framgångsrika sättet att minska våldet både inom hemmet och inom idrotten, är att arbeta preventivt med maskulinitetsnormer, mansideal och sexism med unga män och pojkar. Jag arbetar för att utveckla våldspreventiva projekt inom svensk elitfotboll.”

Jaha, han kommer från Män För Jämställdhet, det vill säga radikalfeministiska opportunister och inget annat.

Sen tycker jag däremot att just Huskurage är en ganska bra ide, eller mer att just kurage saknas och behövs i Sverige. Som med allt annat så tror jag tyvärr att risken är ganska stor att det kommer att missbrukas grovt för människans värsta fiende är grannen  😉

Men intressant att se vad det är för personer, eftersom Peter Svensson är med i Män För Jämställdhet så vet vi redan vad han är för en. Går man med i en sådan organisation så kan man inte göra det med förbundna ögon eller blunda. På Nina Rungs twitter kan man hitta en del intressant som säger en del faktiskt

rung1

Eftersom det enligt twitterpolisen är viktigt vad folk retweetar så tar jag med några…

rung2

En retweet om att hudfärg är viktigt…

rung10

Män för Jämställdhet tänker till…

rung17

Detta är vad hennes kollega skriver att Nina säger. Det är tydligen jättedumt att behöva delge vad ens barn säger i förhör. Klart att det kan ställa till med lite problem för de ideologiskt marinerade när de inte kan påstå vad som helst längre. Rättssäkerhet verkar inte stå så högt upp på Rungs lista.

rung18

För Rung är ju just en ideologiskt marinerad person som förhör barn om saker och ting.

rung14

rung13

Länken i tweeten går till en artikel av Jackson Katz

rung12

Länken i tweeten går hit, ni kan ju själva kolla vilken ”briljans” det handlar om…

rung9

rung8

rung5

Ja eller hur? Visst har Suarez bett med med MÄN att göra? Och vi vet ju alla hur extremt hyllad han blev av alla män runt om i världen? Jaså, han blev inte hyllad? Men det är ju en saga om mäns våld när den galningen biter folk…

rung3

rung19

Länken går till en artikel i DN som är nästan likadan som den i Aftonbladet. Man kan bland annat läsa detta i DN-artikeln

Ju mer jämställt ett land är, desto mindre våld utövas det i landet. Vi behöver ifrågasätta de maskulinitetsnormer som låter pojkar slåss fritt för att ”boys will be boys”, vilket är en inställning som leder till att några män 15 år senare utövar kontroll och fysiskt våld mot sin partner eller sina barn därför att det är en del av att vara man.”

rung20

Nä, eller hur? Egentligen…

rung21

rung22

Länken i tweeten går till en bild på hennes Instagram.

rung23

rung24

Den sista är intressant på flera sätt, finns ju åtminstone två tolkningar av vad som har hänt.

Här kan man läsa lite mer i DN om projektet Huskurage.

Och i en annan artikel i Aftonbladet kan man också läsa lite mer. I den kan man se lite om hur ideologin slår igenom när de pliktskyldigast nämner kvinnor, män och barn i andra stycket för att i slutet skriva så här

”Vi har infört Huskurage där vi bor, i grunden en idé om att visa omsorg för varandra och att tydligt ta avstånd från våld i nära relation. Barn och kvinnor dör, det kan vara din syster, din mamma, din dotter, bror eller son som är nästa offer.”

Och till sist

”För tänk om det är din syster, din bror eller din dotter som blir utsatt. Visst skulle du vilja att en granne agerade och satte stopp för det som pågick?

Så enkelt går det att totalt osynliggöra män i slutet av en debattartikel…

Ideologiskt marinerade människor har alltså hand om förhör med barn i känsliga fall. Det är en farlig väg att gå eftersom opartiskheten och tilliten om att allt gått rätt till inte får ifrågasättas. Ifrågasättas i meningen att man inte ska behöva misstänka att det är ideologiskt fulspel inblandat, att man gör allt för att få fram det man vill få fram. Hur ska man veta att ideologin inte går före opartiskhet? Hur var det i Sandviken till exempel?

Om jag hade barn som blivit förhörda av polis/soc eller andra så skulle jag vilja veta precis allt om vem som har förhört för att kunna veta vad som eventuellt kan vara äkta och vad som är ”påverkan” för att få fram ”önskvärda” utsagor. Jag skulle också vilja att ALLA samtal med mina barn spelades in så man kan se vad som pratades om och hur. Så opålitlig är nämligen feminismen att man inte kan lita på den överhuvudtaget. Och Nina Rung vill inte ens att man som förälder ska få reda på vad barnen har sagt…

Jag skulle i alla fall inte lita på någon som har genus och normkritik som ledstjärna eftersom det är stor risk att de gör allt för att få fram ”önskade” resultat. Kommer ni ihåg Nina Yderberg? Hur många sådana som hon finns det i Sverige? Hon gillar visst Fi också, så oväntat…

MVH

MiT

Jomenvisst

Härlig inställning…

Bsid4o2IcAAckgx

Vet inte riktigt vad man ska säga om den här men det är ett språkrör för Grön Ungdom Uppsala som luftar lite feminism

grönungdomigen

När Roks ”utbildar” så blir resultatet så här

FannyÅ

FannyÅ1

Så kan det se ut…

Vita medelålders heterosexuella svenska män attackerar Stefan Löfven!

MVH

MiT

Frias efter 10 år i fängelse

Det är ju välkänt nu att en man som suttit fängslad 10 år friades från alla misstankar om ca 200 våldtäkter och andra övergrepp på sin egen dotter. Han blev först dömd till 10 år i tingsrätten, det överklagades till hovrätten som ökade tiden till 14 år. Ingen tekniskt bevisning ska ha funnits utan man gick enbart på dotterns ord. Och nog är det sant det som sades i samband med frigivningen, han dömdes av en tidsanda och inte på grund av bevisen.

Vi börjar få samma tidsanda igen, våldtäkter (och sexualbrott) är i fokus. Media spinner på varje tänkbart fall med rent oärliga rubriker och texter, de struntar i om de förstör kanske en mycket ung mans liv bara de får många klick. Och feminister hetsar på bland annat twitter och facebook. Det är nog det enda som skiljer sig mellan då och nu, facebook och twitter alltså. Samma typ av människor som hetsade då och skapade ett tryck som drev fram sådana domar som mannen ovan drabbades av hetsar nu med. I en del fall kanske det till och med är samma människor? Numera så kryper ju media för bloggare och ursäktar sig i deras kommentarsfält så fort de klagar, för ett tag sedan så hade ju Metro en rubrik om att en falsk anklagelse om våldtäkt fått en man att försöka ta sitt liv. Men det var inte så viktigt för jävlar vad skit Metro fick för att de vågade ha en rubrik om att det förekommer falskanmälningar! De till och med började mjäka i bloggarens kommentarsfält…

Och sen har vi ju FATTA som tillsammans med de andra hatfeministerna i Män För Jämställdhet fått 2 miljoner för att hata män och driva igenom en samtyckeslag (som egentligen redan finns i praktiken) med skillnaden att här strävar de förmodligen efter omvänd bevisbörda, det vill säga att om någon säger att du är skyldig till våldtäkt så ska DU bevisa att du är oskyldig.

526028_521513184543543_1072877547_n

Sen har vi pressen från genus”vetenskapen” (hatfeminismen i akademien) som ligger på när annan forskning kommer fram till för genus”vetenskapen” oönskade resultat, då tar de kontakt med forskaren, försöker slå henne på fingrarna och säger att sånt vill vi inte se i Sverige, här vill vi bara se ideologiskt rätta resultat. Och tydligen så gjorde även myndigheter samma sak för inte kan man ha oönskade forskningsresultat som inte visar det som hatfeministerna vill?

Madeleine Lejonhufvud har blivit vald av unga jurister till ”Årets jurist 2014”. Och de som röstade på henne var framför allt unga kvinnliga jurister, unga kvinnor dras till hatfeminismen som flugor till en koskit. Så vi kommer att få se MÅNGA fällningar i framtiden där man inte har ett uns bevis utan går på känslor i stället. Lejonhufvud var ju även med på en manifestation i Stockholm som handlar om just detta… För att förstå lite mer om henne kan man läsa Jan Guillou från 2007 ”Nu har Lambertz fått det hett om öronen” där han tar upp lite om de tongivande, Lejonhufvud och Diesen, i sexualbrottsproblematiken och felaktigt dömda. Bland annat sägs om de båda

”Mer lättbegriplig är ilskan hos professorerna Leijonhufvud och Diesen. De har angripit JK-rapporten bland annat med utgångspunkt från en av Leijonhufvuds favoritteser, att de som friats i nya rättegångar ändå är skyldiga, därför att hon, och kollega Diesen, på något outgrundligt vis ”vet” att så är det.

Leijonhufvud och Diesen är å ena sidan den svenska juristkårens mest utstuderade extremister. De står för uppfattningar och teorier som är helt främmande för landets övriga juridiska expertis. Å andra sidan är de båda de mest citerade juristerna i svensk press, Diesen en av de mest citerade alla kategorier.

Det vore, för att göra en rättvis jämförelse, som om Per Ahlmark skulle vara mest citerad i alla medier när det gällde frågor om araber och islam.

Men att Diesen/Leijonhufvud genom sin särställning i medierna ändå inför en större allmänhet framstår som gällande expertis beror helt enkelt på att de har uppfattningar som delas av en mängd journalister, i all synnerhet feministiskt aktivistiska journalister. Båda vill de ju till exempel sänka beviskraven i allmänhet men i synnerhet när det gäller sexualbrott. Därav deras mediala popularitet.”

Jodå, det är ju den Lejonhufvud som unga kvinnliga jurister tycker är kanon idag, de kommer säkert att agera jättejätteobjektivt och vara pålitliga i framtiden. De tycker ju rätt om män redan från början så att säga…

536355_524323590929169_1188567949_n

Sen har vi Kvinnolobbyn som har fått 10 miljoner för att få hata män i lugn och ro, de var så nöjda med detta att de gjorde reklam för sin hatkonferens med den här bilden. Sen ljög Kvinnolobbyn om bilden för en vecka sedan också och sa att det inte var deras bild när en frågade dem om den på twitter men insåg att det kanske var dumt så de tog bort tweeten igen…

sveriges_kvinnolobby_klippakuken_02_2013-09-14-135203

Vad som också är intressant är ju en programpunkt på Kvinnolobbyns hatkonferens i sommar, nämligen detta med bortträngda minnen. De upplever att det är en ”kampanj mot bortträngda minnen” och att det ska vara ett hot mot kvinnor och barn. Japp, bortträngda minnen är alltså samma sak som Sture Bergwall i terapi fick ”framplockade”. De säger i sitt programblad att ”idéerna om att bortträngda minnen inte finns kommer från en anti-feministisk idévärld” och att det ”gynnar förövare”… Jomen, här ser vi feminismen i arbete under Kvinnolobbyns varma paraply minsann

bortträngt

Tillbaka till han som blev frikänd, jag har för mig att jag läste att hans dotter fått fram dessa minnen som ledde fram till anklagelserna just genom terapi, just sådan terapi som kan ses här ovan handlar det då om antar jag?

Vem är offer egentligen i en sådan soppa som mannen och hans dotter hamnat i? Han som tack vare feminismen suttit 10 år i fängelse anklagad för det värsta brott en man kan bli anklagad för och som verkligen förlorat ALLT? Eller hans dotter som också tack vare feminismen och dess påverkan i realiteten inte har någon pappa längre och som också förlorat enormt mycket?

Vad jag däremot vet är att samma sak kommer att upprepa sig så länge feminismen existerar i Sverige. Det är den som ligger bakom att sådana grejer som han drabbats av existerar. Kanske Ida Östensson är beredd att skicka sin pappa i fängelse för sakens skull? Inte? Men andra ska göra det i alla fall. För sakens skull…

För vad tror ni blir resultatet om det FÅTAL grejer som jag räknat upp i inlägget sammanfattas och bara får lite genomslag? Om man också lägger till det öppna manshatet som drivs i media av hatfeminister, vad får man då?

Genusdebatten: ”(Radikal)feminismen = lögn och förbannad dikt

Kollen om Genus: ”Gässen i media

Jussi H Lundell: ”Bra att nazismen granskas – och lite mer om skev feministisk journalistik

Jämställdhetsfeministern: ”Nej till lika lön för lika arbete!

TILLÄGG

Det är en annan liknande hatkonferens som den där med bortträngda minnen ska vara med. Samma skit men inte nf2014 alltså…

MVH

MiT

Mys i morgonsoffan och frågor som aldrig ställs

Jag har tidigare tagit upp det här med att morgonsoffstv gärna gör reklam för folk utan att ställa några frågor om vad det egentligen handlar om. Förra gången var det Gudrun Schyman som fick sitta och prata hejvilt medan programledarna bara flinade fånigt. Den här gången är det ett idolporträtt av Ida Östensson som avhandlades. Hon ligger ju bakom den senaste kampanjen FATTA som till exempel fått 2 miljoner kr för att motverka män.

Här kommer några frågor som hon aldrig fick i myssoffan. Och vad de eventuella svaren skulle kunna vara? Eftersom hon aldrig får frågorna som kan ge svaren så får jag försöka ställa frågorna och ta mig in i hennes huvud och svara åt henne.

morgonsoffan_1

morgonsoffan1_1

morgonsoffan2_1

morgonsoffan3_1

morgonsoffan4_1

morgonsoffan5_1

morgonsoffan6_1

morgonsoffan7_1

morgonsoffan8_1

morgonsoffan9_1

morgonsoffan10_1

morgonsoffan11_1

morgonsoffan12_1

morgonsoffan13_1

morgonsoffan14_1

morgonsoffan15_1

morgonsoffan16_1

morgonsoffan17_1

morgonsoffan18_1

morgonsoffan19_1

Japp, ungefär så skulle det kunnat se ut om journalister hade någon yrkesheder kvar. Men så är det ju inte längre i Sverige så att det ovan skulle vara verklighet finns inte ens på kartan! Tycker ni att jag var elak mot Östensson? Det tycker inte jag för hon har fått frågor om vad hon menar men vill inte svara på dem. Ett minimikrav för de där 2 miljonerna hade ju varit att hon/de definierar vad en norm är för dem och samtidigt definierar vad som är en destruktiv maskulinitetsnorm, VILKA hon menar har dem och HUR de tänkt gå tillväga. För som det är nu så är det bara en rak attack på män, hon menar att män generellt gillar att våldta, att män generellt gillar att sexuellt trakassera och att män generellt är svin. De två sista är i och för sig inbyggda i feminismen att tycka (och hos en hel del är även det första inbyggt i feminismen att tycka redan). Hon/de säger att det är maskulina normer att göra så. Här kan ni läsa vad de menar

2 miljoner till detta, kvinnolobbyn fick 10 miljoner och vill för dem klippa kuken av män och samtidigt ha ett seminarium om bortträngda minnen på nf2014, ni vet sånt där som Sture Bergwall hade drabbats av…

bortträngt

Det börjar bli mycket nu…

MVH

MiT

”En ojämn fajt för pappa Roger”

Så ser rubriken ut för en krönika av Elisabet Höglund. Hon har på nära håll sett hur det funkar i verkligheten i Sverige när det kommer till vårdnadstvister. Jag antar att det endast är hennes erfarenhet och ålder som ger henne tillåtelse att skriva en sådan krönika i Aftonbladet.

Vad är då annorlunda i den? Helt enkelt att den inte har udden riktad mot män/pappor utan tvärtom. Och det är EXTREMT ovanligt i Sverige för i Sverige ska man hata män och pappor. Alltid. Och Höglunds egen tidning brukar ligga i framkant när det gäller just att hata män och pappor, att alltid hitta något negativt att skriva, att alltid vinkla något till deras nackdel. Alltid. Skulle någon fråga om det inte är dags att byta skiva någon gång och nämna det andra onämnbara, verkligheten, någon gång så möts de av ”Jo det skulle vi kunna men just den här gången har vi valt att…”. Det är alltid ”just den här gången”. Alltid.

Det här är vardag för väldigt många pappor i Sverige, kanske inte att det går så långt som till rätten eftersom de flesta pappor omedelbart märker att det är meningslöst utan nöjer sig med det lilla man eventuellt får för att inte förlora allt. Det går igen i allt, från minsta lilla handläggare på kommunen till rektorer på skolor till socialtjänst och högre upp i kommunerna när man klagar. Ingen drar sig för att ljuga för att hjälpa en mamma. Det spelar ingen roll vad för idiotiska påhitt hon kommer med, det hon säger är alltid sant i deras öron. Alltid. Och tvärtom när det gäller pappan, det han säger är alltid osant och ska ifrågasättas. Alltid. För i Sverige så ”vet” man ju hur MÄN är, det har ju ”utbildningar” lärt de som gärna ljuger. Män är ju djur enligt ”utbildarna”…

1069373_496421103768814_1777085414_n

Jag skulle gissa att nästan varje pappa som varit med om bara en bråkdel av det som Roger varit med om skulle kunna skriva åtminstone 10 tättskrivna A4-sidor med metoder och lögner som går igen inom varje kommun för att få bort en pappa från barnen. Det verkar vara målet, att helt få bort pappan. Jag skulle tro att det ser ut som om man lagt karbonpapper på en och sen kopierat bara. Det blir så när man låter galna ideologer styra och ”utbilda” för det är vad som sker i Sverige idag och har skett väldigt länge. Det ger de här resultaten. Och det är gratis att bete sig hur som helst, att ljuga så mycket man vill och att jävlas så mycket det bara går. Sa jag gratis? Jag menar att det belönas att göra det. Om man är mamma alltså…

Det första man ska göra när/om man separerar och har barn är att ALLTID spela in varje samtal med mamman, skolan, kommunen, socialen mm mm. Spela in ALLA SAMTAL som eventuellt kan ha med barnen att göra. ALLA alltså! Utan undantag! Gör det utan att de vet om det och du kommer att häpna över hur mycket det medvetet ljugs för att ge dig nackdelar, det ljugs något enormt mycket på alla nivåer. De ljuger för att skydda sig själva och de ljuger för att skydda andra och de ljuger för att hjälpa mamman (högst eventuellt kan det finnas något fall där de gör så för att hjälpa pappan). Detta är standard och utgångsläget. Man ska förutsätta att de kommer att ljuga jättemycket. Spela därför in ALLT!

Elisabet Höglund ska ha tack för den här krönikan! Det är så ovanligt att någon vågar skriva en sådan att man nästan trillar av stolen när det sker. Synd bara att ingen annan på hennes tidning, eller någon annan, kommer att ordentligt granska det som ligger bakom och skapar detta som Roger drabbats av. Det får man inte för då riktas udden mot ett förbjudet håll istället för det påbjudna hållet och det accepteras inte. Kolla bara vad som händer när studier inte visar det önskvärda…

Det som skapar det som t ex Roger drabbats av beror helt och hållet på den feministiska ideologin. Det ÄR feminism i arbete i Sverige idag.

Vi behöver fler äldre journalister som skriver, såna som inte har något att förlora på sikt. De yngre vågar inte för de har för mycket att förlora på det. Eller så är de enormt fega OCKSÅ…

Annat:

Genusdebatten: ”Stephen Hicks och Thomas Gür diskuterar Postmodernismens förklaring – del 1

Sannolikt och sannolikt osannolikt: ”Kommitté ska jobba för diskriminering?

MVH

MiT

Även män i Örebro är djur

Vem var det som sa att ”män är djur”? Jo, det var ju en viss Ireen von Wachefeldt. Sannolikheten att det ska finnas två med just det namnet är försvinnande liten så jag antar att det är hon som ska vara med i en ”Hearing om mäns våld mot kvinnor” i Örebro den 3:e april, arrangerat av länsstyrelsen i Örebro. Hon är visst V:s feministiska kontaktperson. Jag gissar att det handlar om V lokalt på något sätt för inte ens stora V kan väl vara så korkade att de utser henne va? Fast man vet ju aldrig, kom ihåg deras ”internfeministiska vaksamhet mot män”…

mänärdjur

Visst är det intressant att de som sägs vara borta från inflytande på något sätt återanvänds, även i officiella sammanhang? Vad ska hon bidra med?

Ett annat härligt klipp från könskriget är ju detta där det sägs att i princip alla män våldtar. Intressant är också hur de två unga kvinnorna hela tiden söker bekräftelse från varandra när de ska säga något. Och att de inte trodde så här innan de blev indragna i Sekten och blev ”upplysta”…

Senare så klargjorde Ireen von Wachefeldt också att hon menade att män är värre än djur, att hon var för snäll under intervjun alltså. Hon säger också, när det gäller feminismen, att

”– Vi måste vara mycket tydligare med var vi står och vad vi tycker, säger hon till tidskriften Mana.”

Man kan alltså vara tydligare än ”män är djur”? Jag tycker nog att det var alldeles tillräckligt tydligt annars.

För att vara riktigt säker på att det absolut inte ska bli objektivt på något sätt så är Tomas Wetterberg moderator. Ni vet han som är ordförande för Män För Jämställdhet, den extremt radikalfeministiska organisationen. Det gäller ju att stämma i bäcken så att säga.

Det säger en hel del att man återanvänder vissa feminister, för det som Könskriget visade var inget extremt för feminismen utan tvärtom ganska normalt. Och det är fortfarande så. Tydligen så representerar Ireen von Wachefeldt feminismen i allra högsta grad fortfarande.

Det är bra att komma ihåg.

Annat:

Genusdebatten: ”Hur verklighetsfrånvänt får kravet på rätt åsikt bli?

Kollen Om Genus: ”Varför jämställdhetskampen avstannat

AVfM Sverige: ”Vit riddare ska leva på “kvinnolön”

MVH

MiT

 

Arroganta Folkpartiet!

Så en diskussion på facebook startad av Folkpartiet Liberalerna Norrköping och den handlade om det här

1157731_670963566303213_491890573_n

Den är alltså skriven av en folkpartist vid namn Pernilla Almtoft och de i Norrköping var mäkta stolta över hennes artikel och djupa kunskap inom det här området. De hävdar att förslaget som artikeln baseras på är könsneutral. Om man läser artikeln så är det faktiskt väldigt svårt att förstå att förslaget ska gälla som neutralt…

Man förstår ju ganska fort vad som är fel i den och när folk frågar hur det egentligen står till med t ex likhet inför lagen så låtsas Folkpartiet Liberalerna Norrköping inte förstå någonting alls. De låtsas inte om vad folk säger till dem. Detta beteende fortsätter genom hela tråden, antingen så låtsas de inte se vad folk säger eller så missförstår de medvetet. Och det är lätt att se att de missförstår mycket medvetet…

De förstår inte ens att de spottar folk i ansiktet med sitt beteende för man känner igen den utnötta frasen ”just den här gången så …”, den finns i några olika varianter och används jätteflitigt för att slippa svara på jobbiga frågor. Samma metod används ju av feminister som i lugn och ro vill införa feministisk propaganda i Lilla Aktuellt när en 11-åring har kommit på dem och säger det till dem. Inte ens 11-åringar slipper ju undan att tryckas ner i skorna med den metoden så varför skulle Folkpartiet Liberalerna Norrköping inte använda det mot vuxna?

Folkpartiet Liberalerna Norrköping förstår inte ens att det förmodligen är flera stycken bland de som kommenterar som är hårt drabbade av den verklighet som Folkpartiet Liberalerna Norrköping försöker förneka med sina slingriga finter som de tror att ingen märker. Istället för att faktiskt lyssna på andra för att få en bild som inte är marinerad i ideologi så spottar de folk i ansiktet. Eva Lundgrens ”fakta” är viktigare för dem än allt annat. De hänvisade t o m till kvinnojourer och deras kreativa statistik på saker och ting som underlag…

Först så publicerar de en bild av en artikel som är ren ensidig radikalfeministisk propaganda, när folk påpekar detta så slingrar de sig något enormt och försöker med olika varianter på ”just den här …” vilket gör att de spottar folk i ansiktet, folk som förmodligen drabbats oerhört hårt av det som de försöker förneka och ett gigantiskt mått av att medvetet missförstå så mycket det går ingår också. Men ”bäst” är ändå deras avslutning av ”debatten”, eller vad sägs om detta efter att ha gjort det ovan?

folkpartietnorrköping

Detta är alltså Folkpartiet. Som jag skrev i en kommentar så tror jag inte att de lockade någon läsare till att ev rösta på dem utan tvärtom, de fick nog folk att önska att stödet för dem blir så lågt att man får leta efter dem bland Övriga i mätningarna. Folkpartiet har för övrigt fortfarande inte kommit med något godtagbart när det gäller Kvinnolobbyns ”Klippa Kuken”.

MVH

MiT

Feminismens mansideal

Hur ser det ut? Vi har ju svaret, Erik visade det på ett mycket tydligt sätt i en kommentar under mitt förra inlägg ”Skolboksexempel på hur feminister ”diskuterar””, där jag visar upp hur feminister diskuterar. Det inlägget kom ju till efter att chillbabs visat prov på just det i mitt kommentarsfält…

Hur ser den idealmannen ut då? Vilka egenskaper vill feminister att idealmannen har? Här är Eriks kommentar som MYCKET VÄL visar just det!

”Försöker förstå på vilket sätt Chillbabs argument styrks av Chillbabs exempel. Radikalfeminister gör fel på vänsterkanten. Avpixlatstollar gör fel på högerkanten… Och? Vad har det med Genusdebatten.se och MIT att göra? Och vad har det överhuvudtaget att göra med delen om superfeministen Göran Lindberg aka ”Kapten Klänning” (Vald av kvinnodominerade organisationer till titlar som ”Årets man” och ”Framtidens man”) Hur lyder Chillbabs argument egentligen?

Göran Lindberg sågs av feministiska organistaioner som den absolut bästa sortens man och han var den sorts man som våldtog småtjejer. Uppenbarligen är vissas förmåga att bedöma manlig karaktär helt värdelös. Om ens manliga ideal är en manpulativ psykopats yta då har man så orealistiska ideer om män att man inte skall prata om män överhuvudtaget.

Att man blev lurad är ingen ursäkt, man blev lurad för att vad man ville se var ett beeende som inte är normalt hos män, då blir det bara störda män mer eller mindre duktiga på skådespeleri kvar. Man började dyrka det onormala hos män. Därför blev onormala män som Kapten Klänning och även Hugo Schwyzer feministiska kändisar.”

Det är inte svårare än så! De visar just detta gång på gång på gång på…

Vilka hyllas av feminister? Jo, det är de som bevisat att de är svin som hyllas, feminister gör detta, det är bara att inse. Det verkar ingå i Feministpaketet. Är du en vanlig schysst kille så är du ett svin, ett gubbslem, idioter påstår att DU drivs av ”destruktiva maskulinitetsnormer” när de samtidigt hyllar SVINEN som gör just det som DU konstant anklagas för. Så funkar feminismen.

Hur ser den manliga idealfeministen ut då? På många sätt, mannen på bilden nedan är en av feminismens idealmän. Det är fakta och inget annat!

lindberg

Det finns givetvis många men han ovan illustrerar den bilden bra eftersom det han stod för var den perfekta mannen enligt ledande feminister. De feministerna var ledande då och de är ledande nu… Inget har förändrats, samma typ av man som premierades då premieras idag. Det är feminismen som vi har i Sverige.

Annat:

AVfM Sverige: ”GT/Expressen firar kvinnornas dag genom att ljuga om deras män och söner

Genusdebatten: ”Kvotering och lönsamhet

Aktivarum: ”Citerade debatter del 2 – Ännu mer om strukturer, vithet(s) och maktanalys

Jämställdhetsfeministern: ”Kvinnodagen: demonstrera för Veronica Palm (S) och andra lika förtryckta kvinnor!

Jussi H Lundell: ”Ännu en skendebatt i SVT och borde feminismen idag ses som en diagnos?

MVH

MiT

Skolboksexempel på hur feminister ”diskuterar”

Typexempel på hur feminister ”diskuterar” finns det gott om, nu finns det att skåda på min egen blogg ”direkt” så att säga och inte bara via tweets. Det hela drog igång egentligen med Hej Blekks extremt osmakliga inlägg som jag tog upp här och som Genusdebatten också tog upp. Kommentarerna nedan kommer för det mesta i kronologisk ordning, det är några som inte är på rätt plats men det spelar ingen roll för de är alla utom de tre första skrivna inom en mycket kort tidsperiod mellan 05:00 och 06:00 idag.

Chillbabs dök upp i mitt kommentarsfält och var arg, så här såg det ut

chillbabs1Nu vet jag inte var jag ska ha sagt att hon ska förespråka falska anmälningar någonstans, mitt inlägg om Hej Blekk finns här, ni kan själva kolla vad jag skriver.

Pelle2 skriver ett svar som verkar vara lite blandat riktat till mig och till chillbabs

chillbabs5Jag svarar på chillbabs kommentar och talar om vad jag anser om just Hej Blekks inlägg

chillbabs2Står ju ganska tydligt vad jag menar tycker jag, dvs att det är Hej Blekks inlägg som är problemet, eller hur? Kom ihåg det…

Vad jag vet har jag inte sagt att vare sig chillbabs eller Hej Blekk har försvarat falskanmälningar, det finns bara i hennes egna huvud. Jag har kritiserat att man vill att man ska dölja det faktumet att det förekommer falskanmälningar. Precis det ville Hej Blekk göra. Men i huvudet på en feminist förvandlas det till att jag sagt att de försvarar falskanmälningar.

chillbabs3Jag tycker också att det är ett tragiskt fall men jag tycker det av en helt annan anledning verkar det som. Jag tycker nämligen att det är tragiskt att en försöker ta sitt eget liv efter en falsk anmälning om våldtäkt och den enda reaktionen feminister har är att yla om att det syns på ett löp att det förekommer falskanmälningar. Som ni själva ser så har varken Hej Blekk eller chillbabs sagt ett enda ord om att han försökte ta sitt liv pga den falska anmälningen. Inte ett enda ord… Varför kan man undra? De verkar inte tycka att det är något som är värt att ens nämna, det viktiga och hemska verkar vara att det syns på ett löp att det förekommer falska anmälningar.

Men jag svarar henne att vi förmodligen inte kommer att komma överens och så skickar jag med en sak för henne att åtminstone tänka på.

chillbabs4Sen svarar hon på Pelle2:s kommentar ovan, den var ju faktiskt ett svar på hennes första kommentar så det är ju helt ok men kolla vad hon avslutar första kommentaren med. jag kan ju inte låta den lilla fulingen passera, jag kan också spelet eftersom feministerna använder det jämt. Och de där kränkande tweetsen som skulle komma från mig vet jag inte vilka hon menar, jag brukar posta hat från feminister… Men hat från feminister verkar hon tycka är kränkande och det är ju bra men det vore effektivare att blocka feministerna som skriver hatet direkt och även säga till dem istället för mig. Är lite tragiskt att blocka en som inte följer bara…

chillbabs6Och jag är inte den som är den utan jag kan fylla på med mer om just den kända hängivna feministen

chillbabs7Som sagt, han ÄR en feminist och genusförespråkare, inte VAR. Och det där med psykopater är ju intressant, vilka är det som försöker få folk att tro att de är goda och empatiska…? Jag talar om den bittra sanningen bara.

chillbabs8Hon, som alltså drar in Mats Dagerlind och Linus Bylund av någon anledning, säger att hon inte vill bli hopklumpad med Kapten Klänningfeminister.  Vad nu Bylund och Dagerlind har med mig att göra har jag ingen aning om, jag känner ingen av dem. Men syftet från chillbabs är ju givetvis att försöka ”smutsa” ner mig med SD. Och då svarade jag bara med den kända feministen och varma genusförespråkaren Kapten Klänning… Men det var visst inte lika roligt av någon anledning. Kom ihåg att det var HON som startade den metoden här, inte jag. Jag visar bara på det faktum att feminism tycks dra till sig skitstövlar, eller om det är feminismen som drar sig till skitstövlarna. Det finns många exempel på just det fenomenet.

chillbabs9Och titta där, vi är överens om något! Jag tycker inte heller att han ska släppas ut… Men det ändrar inte det FAKTUMET att han var feminismens hjälte och väldigt våta dröm INNAN han blev avslöjad, han var feminismens skyddsling, deras stora hjälte. De som avgudade honom då finns fortfarande kvar och är tongivande i debatten. Det minsta det säger om dem är att deras omdöme är extremt dåligt! Det var MÄNGDER av feminister som hade honom som våt dröm!

Nästa är ett svar till på Pelle2:s kommentar och skrevs egentligen lite längre upp om jag slaviskt skulle följa kronologisk ordning

chillbabs10Som sagt, kom ihåg vem som börjar med detta i diskussionen. Jag ställer några högst berättigade frågor till henne. Hon svarar att hon inte är ”seriös” utan att det bara är ”spekulation” som ligger bakom droppandet av namn och länkar till hennes blogg som visar upp en del osmakliga grejer som hon hittat på Avpixlat… Då är min länk också bara ”spekulation”. Fair kan man tycka… Eller?

chillbabs11Faktum kvarstår fortfarande, feminister AVGUDADE Kapten Klänning. Normala människor fattade att något var fel med honom, inte vad som var fel men att det var något var det nog många som var tämligen övertygade om. Alla blev nog chockade över vad det var. Men man kan ju tycka att med facit så ser man tecknen väldigt tydligt men så funkar det visst inte med feminismen… Det verkar vara dumt att lära av historien utan det är tydligen mycket bättre att uppfinna hjulet gång på gång på gång på… Faktum är att ”före detta” svin fortfarande omhuldas av feminismen och hyllas som hjältar!

Ni kan se alla kommentarer ovan i kommentarsfältet här. Och det finns en mycket intressant länk till hennes blogg i kommentarsfältet som första kommentar under det här inlägget också som visar ännu mer hur en standardfeminist ”diskuterar”. Och det där med att ni skulle komma ihåg vad jag skrev i mitt inlägg om Hej Blekk, kolla hur chillbabs beskriver det. Hur många tror att hon ens läst mitt inlägg alls? Har det någonstans framgått att jag skulle vara arg på Metro? Hon använder The Feminist Method väldigt flitigt måste jag säga men det enda som det avslöjar är att hon antingen inte ens läst mitt inlägg och kommentarer eller inte förstår vad hon läst. Jag vet inte vilket som är sant men gissar på det första eftersom jag inte har ett speciellt komplicerat skrivspråk. Hennes inlägg är så intressant på flera olika sätt att det kommer ett till här om det…

MVH

MiT

Naiva texter måste bemötas

De dyker upp ibland de där som är något alldeles extra underliga. Sissela Björk, sekreterare i ”Nyköpings ungdomsfullmäktige – påverka NU” (tror det är där hon är sekreterare i alla fall) och hon har skrivit en bloggpost som heter ”Kära antifeminist”. Det är en orgie i svartvitt tänkande som hade gjort den ultrakristna högern i USA avundsjuk, där man påstås alltid vara för något hemskt om man är emot feminism.

Vad hon inte förstått alls är att feminism är en politisk och ideologisk rörelse med makt och att feminismen är vad företrädarna säger, både genom ord och handling, att feminism är. Antifeminism är ingen rörelse utan bara en motreaktion på något som kört ner i diket sen länge men som bara fortsätter att köra i diket och mejar ner allt. Bara för man är emot en hatideologi som bara förstör så betyder inte det att man är för allt annat hemskt som finns i världen utan bara att man är emot hatideologin.

Jag tycker att om hon anser att en antifeminist står för alla de dåliga sakerna så kan hon plocka fram den/de företrädare som säger så. Varför inte någon stor mäktig organisation? Under tiden så visar jag vad företrädare för feminismen säger är feminism. Jag gissar att Sissela tycker som feministerna nedan då det ÄR feminism eftersom framstående feminister säger detta och det är inte bara påståenden som de hon själv säger är antifeminism…

hatapojkar

106

Sådana tweets som det nedan tyckte t o m en Malmöpolitiker tillhörde kategorin kloka tweets

avrätta

Vem är politikern som tycker att det är klokt att avrätta folk?

politiker

Kvinnolobbyn tycker att man ska klippa kuken. De är en apmäktig organisation som använder de 10 miljoner skattekronor de fick för sitt NF2014 till sådana här kampanjer

sveriges_kvinnolobby_klippakuken_02_2013-09-14-135203

Visst är feminismen trevlig? Det ovan är bara ytterst lite av allt som finns. Jag har inte ens nämnt alla andra hatiska feministiska organisationer som för skattepengar lever på att hata män. Det är feminismen jag är emot. Det betyder inte att jag automatiskt är för extremt otrevliga grejer. Antifeminism är ingen rörelse, feminismen är en politisk rörelse som man frivilligt väljer att stödja och sånt som ovan är det man stödjer…

Här finns massor av tweets från feminister, en del lika fina som de ovan, en del bara korkade och ”roliga”. Och det är bara en liten del av alla…

Avrätta alla cismän som är jämställdister!

#fittstim och Pär Ström

Tweets 2013 del 1

Tweets 2013 del 2

Tweets 2013 del 3

Tweets 2013 del 4

Är jag väldigt hård mot en nybliven 18-åring här? Jo det är jag, men jag har sett flera unga tjejer som frågat t ex LD om feminism och velat få råd av henne. Jag gissar att hon inte säger sådana grejer som i tweetsen ovan då? Och de är massor av unga tjejer som följer henne också och får sånt här som visas ovan serverat och radikaliseringen går sakta men säkert. Och LD retweetar även en massa annan dynga. Det är ingen tillfällighet att det är unga tjejer som tilltalas. Det måste finnas en motpol när svartvita texter och idéer som Sisselas dyker upp eftersom det finns alldeles för många som kan dras in i den hatiska sekten feminism för de enkla ”svarens” skull. Naivitet måste bemötas. Även om den kommer från en nybliven 18-åring.

Annat:

AVFM Sverige: ”“Vi vill få människor att prata om fittan i offentliga sammanhang”

AVFM Sverige 2: ”Övertron på den magiska föräldraledigheten

MVH

MiT

Vi kastar bort en miljard till i stället

Läste i Aftonbladet om självmord och att 2012 tog 1530 personer livet av sig i Sverige och att av dem var 154 st unga, dvs under 25 år! Det borde få ett antal personer i Sverige att andas in några gånger och fundera över prioriteringarna. Självmord är tydligen den vanligaste dödsorsaken bland unga.

Det är sanslöst många som tar livet av sig varje år! Men jag vet varför det inte är så intressant att satsa på det enorma problemet

”Självmord är starkt könsrelaterat. Det är dubbelt så vanligt bland män som kvinnor. 2012 tog 1072 män och 451 kvinnor över 14 år ­livet av sig. I åldern 20–24 var självmord tre gånger vanligare bland killar än tjejer.”

Där är svaret på varför det inte är så intressant att rapportera, prioritera, satsa på eller fokusera på det problemet. Det är män och pojkar som drabbas allra mest. Så enkelt är det.

sveriges_kvinnolobby_klippakuken_02_2013-09-14-135203Inga löpsedlar, inga twitterdrev bland twittergenusfeministerna som äckligt mediafolk både tillhör och är ängsliga för. Ingen Sabunimiljard, inga proffskränkta som sitter och lipar, ingen minister Arnholm som klagar på glastak för dem. Inga ”krönikörer” som efter att ha kasta skit på människor ett bra tag lipar när de får skit tillbaka. Ingen Schyman som istället för att elda upp 100 000 kunde gjort skillnad, ingen Kvinnolobby som för sina 10 skattemiljoner!!! hellre skapar bilden till vänster. Det bara ignoreras…

Men jag vet, vi kastar ytterligare någon eller några miljarder i sjön på något som inte funkar, det är ju standard i Sverige att göra det. Vi låter skattepengar regna över universiteten så de kan anställa fler som Eva ”nergrävda halvt uppätna spädbarn i skogen” Lundgren, så att polisen har något att göra ute i skogarna. Vi låter fler som Roks få ännu mer pengar så de kan fortsätta jobba ideologiskt med att slita bort barn från pappor. Jättebra ide!

Eller varför inte ännu fler penisräknande genufolk på universiteten? Så att riktigt mycket skattepengar kan gå till något som är mycket viktigare än att 1530 personer tar livet av sig? Så att sådana viktiga rapporter som ”Knullnormativitetens diskurs” och om ubåtar som penetrerar Sverige kan produceras. Eller varför inte lite intersektionell genuspedagogik så barnen lär sig alla marxordningar i tid? Så de tidigt lär sig att respektera åldersmaktsordningen och inte tror att fylla år är något som ska uppmärksammas!

För vadå? Det är ju bara 1530 stycken som tog livet av sig 2012. Det är ju inget mot de ca 20-21 som dör inom det som kallas ”våld i nära relationer” men som Roks och de andra ideologiska organisationerna konsekvent kallar ”mäns våld mot kvinnor”. Trots att av de 20-21 st är 4-5 st män som dött av våld från kvinnor så kallar de det ”mäns våld mot kvinnor”. Och när det kommer fram att det där med ”mäns våld mot kvinnor” inte är sådär jättesant så slår man till på enad front och försöker stoppa den kunskapen, alla gökungar som slukar skattepengar blir nervösa och kommer med påtryckningar.

Det förstår vi ju alla att 16-17 kvinnor är mycket värre än 1072 män och 451 kvinnor som tar sitt liv. Självklart är det på de 16-17 kvinnor som allt fokus ska läggas, alla löpsedlar ska handla om, alla miljarder ska läggas på. Minister Arnholm ska givetvis prata om glastaket som hindrat henne i karriären istället. Det är mycket viktigare att prata om glastaket som stoppat henne så hon bara är en sketen minister i ett lands regering och inget bättre…

Det finns tydligen mycket som är viktigare än att 1530 personer som tar sitt liv, som inte orkar leva längre. Eller hur? För nu kan det vara tyst om detta, i medias tycke, marginella problem ett år eller två till, så det inte tar utrymme från VIKTIGA saker som att Bruce Springsteen är för vit, eller det viktiga arbetet med att lära barn att kvotering är jättebra som Lilla Aktuellt gör? Eller så kan man ge utrymme till så viktiga saker som att en kränkt feministkonstnär med specialitetet fittor blir utkörd från en skola när hon inte fattade att en kavaj med texten ”Min jävla fitta” inte är passande på en skola?

Vi ger en miljard extra till de galna könskrigarna istället!

Det är ju bara 1530 stycken varav 1072 är män/pojkar, dvs inget att lägga någon krona på…

MVH

MiT

Feministspråk 2

Skrev ju ett inlägg för ett par månader sedan som heter ”Feministspråk” där jag listade vad några uttryck och ord egentligen betyder på feministiska. Tänkte att det var dags för en fortsättning.

Ok, här är fortsättningen!

Låg nivå (eller bara nivån): Så säger en feminist som inte har en aning om någonting men vill låtsas vara smart. Som om det den andra säger skulle vara tramsigt när det i själva verket är jätteklokt men feministen inte fattar ett dugg. Väldigt vanligt fenomen!

539739_675161325845394_2016489019_n

Höja nivån? Eller lyfta kvinnor?

Googla: Ett uttryck feministen tar till när det blir jobbig och folk undrar över svamlet. Används ganska ofta men mer sällan än nästa uttryck.

Googla Patriarkatet: Favorituttrycket för en feminist! Finns inget som slår det i popularitet! Det är ju användbart när man inte har en aning om vad man ska säga när patriarkatet blir ifrågasatt som fenomen med fakta. Observera att jag skrev fakta, det är stor skillnad på fakta som normala människor använder och ”fakta” som feministerna använder! Men den största orsaken till att de vill att man ska ”googla patriarkatet” är för att man då förhoppningsvis ska hitta en feministisk sida och där läsa om ”patriarkatet”. För var har feministerna själva lärt sig sin feminism?

1234697_729260897102103_238572794_n

Kom ihåg, det feminister vet om feminism har de lärt sig från andra feminister!

1538669_10200481121070398_1945934948_n

Så här ser en feminist ut när hon säger till någon att skaffa sig en analys

Brist på analys (eller skaffa dig en analys): Betyder att feministen inte vill hålla med dig men ändå vet om att du har rätt. Används väldigt ofta i trängda situationer när feministen inte längre vet vad hon ska göra (ja, jag skriver hon eftersom det är vanligast). Beteende brukar oftast följas av en block om det handlar om twitter eftersom man då slipper fler jobbiga frågor. I sällsynta fall  så blockar de inte vilket leder oss in på nästa uttryck som de använder.

Hejdå (eller godnatt om klockan är efter 19:00): Ja så kan de säga omedelbart efter att ha sagt ”skaffa dig en analys” eller ”googla patriarkatet”. Det ser då ut så här: ”Skaffa dig en analys. Hejdå” eller ”Googla patriarkatet. Godnatt”. Det betyder bara att de är pinsamt medvetna om att de kommer att framstå som ännu löjligare om de fortsätter.

4scha

Cilla Benkö använder feministisk procenträkning. Så det blir jämställt!

Feministisk procenträkning: Det används när feminister tycker att något är mer jämställt ju fler kvinnor det är och vill visa det med procent. Det funkar så att när man använder feministisk procent så är 0 i verkligheten hälften. Det betyder att om det är 75% kvinnor på ett ställe så är det bara 25% feministprocent och alltså ojämställt. 50 feministprocent kvinnor (100% i verkligheten) betyder helt jämställt! Låter det krångligt och ovant? Det är det också men med träning så är det lätt att använda! En som behärskar den feministiska procenträkningen till fullo är ju Cilla Benkö på Sveriges Radio som tycker att 59% (verkliga procent alltså) kvinnor i ledande positioner är mer jämställt än alla andra företag som hade mellan 42 och 58 verkliga procent kvinnor i ledningspositioner. Men observera, feministisk procent får bara användas om man vill räkna ut hur jämställt det är på attraktiva arbetsplatser med status. För alla de andra icke statusfyllda arbetsplatserna så kan feministisk procent med fördel används omvänt och för män.

Heteronorm: (Nämnde detta i förra inlägget om Feministspråk men lite mer här). Något alldeles förfärligt för feminister! För något som säkert 95% av alla människor tycker är något bra måste med feministlogik vara något dåligt (se förra inlägget och punkten logik). Men Rocki har lyckats få ner detta hemska på bild så vi alla kan ta del av det! Så ser den ut, den hemska fasansfulla heteronormen

Normkritik: (Nämnde detta i förra inlägget om Feministspråk men lite mer här). Betyder för en feminist att allt hon tycker och känner är dåligt ska alla andra ändra på. Men det hon själv gör är alltid bra. Till exempel genus”forskare, deras arbete är extremt genusforskarnormativt, det vill säga att allt deras arbete går ut på är att att hacka på män och manlighet med den ena fantasifulla metoden efter den andra. Men den genusforskarnormen är det inget fel på tycker de, då är det helt plötsligt inte intressant med normkritik längre.

1395991_718231651538361_1042705782_n

”Satir”: När feminister kläcker ur sig något på allvar och sen upptäcker att folk tycker det är skitlöjligt och idiotiskt, då förvandlas det som var menat som allvar omedelbart till ”satir”. Ju sjukare det som de egentligen menar allvar med är, desto mer ”satir” är det. (exempel på ”satir)”

Satir: Satir är verklighet för feminister. Till skillnad från ”satir” ovan så finns ju riktig satir och om man använder satir på feminism så kan man inte skruva den för mycket, det verkar både sunt och bra för feminister oavsett! Det är så att ju mer skruvad satiren är desto mer verklig ter den sig för feminister! Jag kan inte förklara varför men det är bara så.

1233453_562830197111912_882927209_n”Humor”: I förra inlägget så skrev jag att feminister inte har någon humor. Eller det var helt tomt under den punkten eftersom jag inte lyckas hitta någon. Men som ni märker så heter punkten ”humor”, det är en viktig skillnad på humor, som vanliga människor har och ”humor” som feminister lider av. ”Humor” är när feminister inte vill att det ska vara så tydligt att de är rasister, hycklare och mobbare. (Exempel på ”humor”)

Intersektionalitet: När man inte kan förklara ett beteende med könsförtryck så måste det vara något annat som ligger bakom, till exempel klasstillhörighet. Det är i alla fall ALLTID någon annans fel på något sätt och då är det lämpligt att dra fram Monstret i Garderoben, populärt kallat Patriarkatet som orsak.

BZZSowVCUAAYjk8

”Kritiska vithetsstudier: Också något som feminister är inblandade i och hör ihop med punkten ovan. De påstår att det handlar om makt och ”strukturer”. Men alla som kan tänka vet ju vad det handlar om egentligen

BfQycTBCQAA0BzM

Kritisk vithetsforskning på Södertörn fångad med dold kamera

Penetrationsnormen: Min favorit bland alla idiotiska uttryck som feminister använder. Jag har inte ens fantasi att kunna komma på något som är raljerande om det. Uttrycket i sig är tillräckligt för att den stora skämskudden kommer fram! Men jag tycker nog att den här bilden säger vad feminister tror är verkligheten

MVH

MiT

#fittstim och Hjernevask?

Undrar hur mycket det skulle brinna i huvudet på feministerna under #fittstim om SVT fick tummen ur röven och sände Hjernevask? Det kanske är på tiden att de sänder det nu! Idiotin måste ta slut någon gång! Skattepengar strömmar till låtsas”utbildningar” som bara går ut på att lära sig att hacka på män med de mest fantasifulla metoderna. De till och med verkar skämmas själva över att de håller på med något inom genus så mycket att de inte kallar sig själva genustomtar utan allt annat när de tillfrågas som ”experter”.

528260_606253326069528_92148418_n

Här har jag alla avsnitten av Hjernevask, ta er tiden att titta på avsnitten. Det är på norska men det är lätt att förstå ändå men de finns även med engelsk text om man vill det på youtube. Under ”Extra viktigt” som länkas ovan hittar ni även länkar till Könskriget, har ni inte sett det innan så passa på, mycket intressant och lärorikt! Och tro inte att det ser annorlunda ut idag, samma typ av människor är fortfarande igång, ibland är det till och med samma människor!

Lite annat:

AVFM Sverige:

Monstret i garderoben” (som jag har skrivit)

Så skapas en fiende

Genusdebatten:

”Kvinnor och barn kan lämna Homs”

#Fittstim Del 2 – Vad feminismen står för – Teori och praktik

Jämställdhetsfeministern: ”Plocka bort kvinnoförnedrande konst nu! Öppet brev till (S)

MVH

MiT

En film från Kvinnolobbyn

om nf2014 ligger på youtube. Några saker i filmen är intressanta, i början så flimrar det förbi några begrepp och 27 sek in i filmen så kommer detta fram

lobbyfilm

”Ett forum för kvinnors rättigheter och jämställdhet”, vilka rättigheter saknar kvinnor? Vill de ha MER rättigheter än män, sådana som män inte har? Och på vilket sätt kommer det forumet att verka för jämställdhet, det står ju i klartext vad de vill?

Filmen rullar vidare och frågan kommer upp ”Vad ska diskuteras” och följs av det här

lobbyfilm1

Ganska stora frågor en del av dem minst sagt! I och för sig så har ”Lika lön” redan testats och förkastats av några länder i öst. Märkligt att sådana saker fortfarande kan ha fotfäste när vi har facit på hur det har gått i länder som anammat den ideologi som förespråkar det! Och mansrollen? Vad menar de är mansrollen? Och återigen så är det en bunt radikala tokfeminister som ska diskutera mansrollen, innan dess så ska ju utredningen ”Män och jämställdhet” släppas. Givetvis utförd av radikala tokfeminister den med… Finns mycket mer i den här bilden att diskutera!

Sen kommer lite om hur de ska göra detta, tydligen ingår lesbiskt forum i det viktiga arbetet…

Efter det kommer det intressanta, nämligen ”Vad tycker du att det är det dags för”

lobbyfilm2

Och ni kan ju gissa vad som kommer upp nu? Jodå, de fantastiska skyltar som stolpskott har hållit upp framför en kamera och som vi sett en grotesk mängd av från dem under förra året!

lobbyfilm3

Men det var något som gnagde i mig när jag tittade på filmen, det liksom fattades något och till slut kom jag på vad det var! De har ju för fan missat den bästa ”Dags för”- skylten av dem alla! Vilken fatal miss från dem! Har de tappat bort den? De vet ju att jag har den och kunde bara mailat och bett att få den till filmen!

Men jag är inte knusslig, vill de ha den så kommer den här igen!

sveriges_kvinnolobby_klippakuken_02_2013-09-14-135203

Glöm inte bort att de fått 10 miljoner av skattepengar för detta…

Lite annat:

AVFM Sverige: ”Vad är det som händer i Sverige?

Ekvalist: ”Åtta döda under protester i Ukraina

Flying Martin: ”Malpåse

Häxanmexan: ”Ulrika Stahre bitchslappar Belinda” (måste läsas)

Tenebrism. ”Förstör feminismen kärlekslivet?”, ”Kritik mot feminism är inte att kränka person”, ”Om feministiska olikheter” och ”Att tolka humor ideologiskt

MVH

MiT

Tweets från 2013 del 4

Ok, jag har ju samlat ihop lite tweets från 2013. Trodde från början att det skulle bli ett längre eller två kortare inlägg, det har blivit tre långa plus detta fjärde som också är långt… Del 1 här, del 2 här och del 3 hittar ni här.

Ok, då kommer de sista! Eller de från december… Slut tar det aldrig utan det är en outsinlig ström 🙂

Birro var ju tydligen lovligt byte ett par gånger under året och feminismens extrema dubbelmoral blir aldrig så tydlig när de vädrar attack på någon/något de inte gillar. Det illustreras här av Hanna Friden men det kunde vara vilken feminist som helst!:

232

Vänta lite nu, beskrivs den av andra som manshatisk eller ser feminister själva till att den bara kan beskrivas på det sättet? Som vi sett av det lilla urval av tweets från feminister i de senaste tre inläggen så ser gärna feminister själva till att den ÄR manshatisk. Ström förespråkade jämställdhet, det gillas tydligen inte. Kom ihåg det varje gång när ni ser feminism och jämställdhet nämnas och de beskrivs som samma sak… Resten av hennes tweets om detta finns här:

233

Tweten nedan handlar om detta, bedöm själva om det var en ”nedtagning”…:

234

Jomen, och när tjejer ska ”förstås” så använder man en killpanel, deal?:

235

Inte ens en ledarskribent på Borås Tidning slipper stämplar från galningarna på twitter. Tweeten nedan handlar om detta:

236

Här är några tweets som dårarna bakom #tackanej borde läsa. Även lismarna som skrev på en lista att där de lovade att tacka nej borde kanske ta en titt. Men då kanske deras fina gloria ramlar ner över öronen och börjar skava eller nåt. Ett exempel nedan som kommer från länken ovan, detta är inte galna tweets utan tvärtom, jävligt kloka!:

237

Allt är tydligen någon jävla fobi, så trött på skittugget att jag snart spyr…:

238

Jomen, vad skulle twitterfolket säga egentligen om han gjorde samma sak som Felicia?:

240

Lycka till ni som bor i Umeå, ni verkar ha ett överflöd av skattepengar att slösa på allsköns skit:

241

Huh, vet inte vad jag ska säga faktiskt…:

242

Mer om tweeten nedan hittar ni här!:

243

Är det inte ”fina Peter” som också tror att det är manligt att våldta?:

244

Özz Nujen verkar en sur beef med Niklas Svensson och när Mandela dog så dök tillfället upp för Nujen. Ett av de mer osmakliga under 2013. Jag skrev ett inlägg om detta också och det finns här.:

245

Vet inte vad jag ska säga här heller faktiskt. Finns mer tweets om detta här:

247

248

Fahl skriver om något som en Cordelia Fine sagt. Här kan man läsa mer om denna Fine. ”Ogrundad biologism” heter det när folk som tror på det blanka pappret in absurdum säger något. Fahls krönika hittar ni här:

249

Vill även passa på att påminna om att just Hanna Fahl försökte diskutera feminism med Paolo Roberto och tydligen trodde att det skulle vara lätt att lura i honom en massa skit. Det gick sådär… 😉 :

Hehehe:

250

Tragiskt försök att dra rasistkortet i tid och otid hittar ni här. Men också ett dräpande svar på försöken.

Undrar ni varför polisen är överhopad av arbete och därför lägger ner anmälningar och har problem med prioriteringar?

”Unkna könsroller” betyder att ”flicka blir kär i pojke”…:

252

Rosanna Dinamarca i en liten twitterdiskussion.

Mattias Irving, Seglora, filosoferar om guilt by association. PANG så kommer Sveland, mästaren av guilt by association, med på ett hörn  🙂

Nästa tweet talar så bra för sig själv…:

253

Jodå, vi vet nog att minsta lilla som kan uppfattas som kritik mot era ”sanningar” inte får synas i er närhet. Hemska tanke, någon av era läsare kanske börjar tänka själva lite? Glöm inte versalerna när ni blockar bara!

254

Kvinnolobbyn efterlyste julrim under tagen #nf2014 på twitter och priset var en biljett till det evenemanget. Synd bara att de fuskade och utsåg vinnaren innan tiden var slut. Vi som hjälpte dem med så många fina julrim 12 dec! Men i och för sig, vem kan slå Kvinnolobbyns egna fantastiska julrim i tweeten nedan som de spottade ca 45 st av, bl a till olika politiska partier  🙂 :

255

Hehehe, någon har tydligen liknat Fi vid Hitler Jugend 🙂

Med tanke på att Kvinnolobbyn är ute efter att klippa kuken så fort de får chansen så blir jag lite orolig för de ”män” som kommer att vara där. Operation ”Klippa Kuken” verkar gå in i fas 2, dra ner byxorna som förberedelse medan de ser till att saxarna är välslipade:

256

Här är en som tror han ska få ligga om han rantar rätt.

Hon glömde det fjärde tipset som är det allra viktigaste för en feminist och det är att ljuga som fan om verkligheten.:

257

Trevligt…:

258

Hehehe, det fantastiska trollkontot Feminism i Sverige 🙂 :

259

Kawa igen, hans första tweet är ju otrevligt, ingen vill ju att folk ska kontakta arbetsgivare. Sen läser ni hans andra tweet om vad han brukar göra själv… Jag har även skrivit ett inlägg om detta:

260

261

Hehe, intressant twitterdiskussion!

Mmmm, som alla längtat! Och kvinnliga stjärnGOSSAR också 🙂 :

262

Oj, inte visste jag att plutmunnen gillar min blogg 😉 :

263

Dickner igen:

264

Om man nu vill förmedla en skev bild av någon verklighet, varför i helsike välja något där alla enkelt kan se att det bara är bullshit man säger?

265

Talgbollen vill att alla ska få vetskap om en golfrunda.

Allt som är lite jobbigt eller som kanske rubbar deras lilla cirkel ska genast kallas en massa nedsättande saker. Gå in på ”rassebloggen” och se om ni hittar något rasistiskt. Hon har inte läst en enda rad där…:

266

En förvirrad människa som tror att snöröjning och jämställdhet hör ihop. Tragiskt som fan:

267

Ganska smaklöst:

268

Ni vet den där varma och inkluderande feminismen…:

269

Det enda som inte är viktigt för Fi är kunskapsperspektivet…:

270

Goa perspektiv på tillvaron en del har:

271

De är jätteledsna:

272

Korkade tweets i massor, en med vettiga som försöker förstå de korkade…

FNISS, undrar om SVT är glada över att påminnas?:

273

En som hatar sin hudfärg.

Det här sjukt roligt! :

274

Det där med kunskapsperspektiv var ju inte så viktigt men så är det ju redan…:

275

Haha, nästa tweet handlar om vice talmannen som inte gillade en tavla:

276

Mycket skönare att sköta den viktiga arbetarklasskampen från Thailand…

277

Synd bara att feminismen förespråkar den raka motsatsen till vad hon vill:

278

Se flera tweets som hör till det nedan här. Soft att sitta i Thailand och klasskampa verkar det som:

279

Det där med hudfärg som argument återkommer obehagligt ofta…

280

281

Ni missade väl för guds skull inte Fittans dag med fittiga bonader och fittarkadspel?:

282

Jomenvisst:

283

En intressant twitterdiskussion som börjar så här:

284

Lite Zlatan från talgbollen:

285

287

Andras trevliga tweets om Zlatan:

286

288

290

293

294

295

299

Vet inte om det gäller Zlatan eller om det bara är sådär lite allmänt:

289

Jämför den här ranten om Zlatan från en som tänker lite med gnällfiorna ovan

Men den roligaste om detta med Zlatan kommer här:

291

Trevlig familj och trevliga vänner hon verkar ha… Eller inte:

292

God Jul. Eller nåt… 🙂

296

En mycket intressant diskussion. Könsorgan och hudfärg är som vanligt centrala för en del.

Sjukt roligt! Det kröp fram att det inte var vägar som avsågs utan hon vill ha en skön resa in i styrelserummen och resan ska gå på vägar där konkurrenterna är bortsopade  🙂

297

298

Den här får ni inte missa!

OH NO PEPPEN FÖRSVANN! :

300

Okej, hon brukar skratta åt män för att vara artig? Jag trodde man var artig om man INTE skrattade åt folk…:

301

Mansfritt…  🙂 🙂

302

303

304

Sådär, då var twittersammanfattningen klar.

Jag önskar er alla ett riktigt gott nytt år. Mansfritt eller ej!

MVH

MiT

Tweets från 2013 del 3

Jahapp, då fortsätter jag väl då  🙂

Ni vet den där ”googla patriarkatet” som dyker upp när de inte vet vad de ska säga? Visst är det gulligt när de faktiskt tror att de kommer med ett tungt argument när de säger så? Se hela konversationen här för en bättre helhetsbild, den fortsätter lite här också. Inte för att de här bägge från henne blir smartare utan för mer kul tweets!:

168

169

Denna är stor humor i sig. Se gärna kommentarerna till tweeten, de är obetalbara!:

170

Klart att sexualiteten måste vara en social konstruktion, precis som den kloka norska genusexperten sa på Hjernevask, ena dagen kan man vara gay och nästa hetero. Hur ska man annars kunna ”bota” oönskad sexualitet?

171

Han verkar ha diskuterat intersektionalitet med sin fru igen:

172

En ”redaktör” på Politism. Ni vet, de som menar att ”låta fler komma till tals genom att låta färre komma till tals är” är schysst logik 🙂 :

173

Undrar hur han firade?

174

Strukturer is the shit tycker talgbollen, han är alltså lärare åk 7-9…:

175

Tja, vad ska man säga?

176

Intressant twitterdiskussion, speciellt slutet är väldigt talande för hur feminister beter sig.

Någon har blivit ihjälkörd, Marteus vet minsann att könsmaktsordningen ligger bakom på något sätt i alla fall…:

177

Med tanke på att Kvinnolobbyn går igång på att klippa kuken av folk så vågar jag inte ens tänka på vad ett ”upphetsande möte” består av!:

178

Den här inte rolig alls faktiskt utan visar bara hur tragiska SVT är:

179

Mmmmm, ”den kollektiva mansskulden…”:

180

Talbollen igen:

181

182

Han är bara tragisk. Kolla bilden under tweeten, den har Kawa egenhändigt skapat och han var så stolt över den att han visade upp den i sin blogg. När folk twittrar bilden till honom nu så blockar han omedelbart. Det verkar som om bilden inte är så fantastisk längre.:

187

184

Han gillar Johan Ehrenberg och hans fullständigt genomkorkade debattartiklar i Aftonbladet…:

185

Så här kan man tydligen också se på Fars Dag:

186

189

Intressant twitterdiskussion.

Jomen, ett vidrigt herrsällskap sitter och konspirerar över hur man kan göra livet så jävligt det bara går för feminister:

190

Mansskatt minsann:

191

Nu jobbar vi gratis…” Kan ni tänka er att någon skulle kunna bräda falskheten som Veronica Palm visar upp här? Tror nog att Palm tjänar mer än åtminstone 95% av alla män i Sverige…

192

De är så gulliga!:

193

Och bilden man väljer att visa upp är ju inte det minsta neutral utan visar ENBART när kille leker med docka…:

194

Rolig men mest tragisk twitterrant från en genusfrälst som läser till läkare och klagar på att det ingår biologi. Han kanske har valt fel inriktning? Eller nåt…

Nu duger det inte med killar som leker med ”tjejleksaker”, de ska fan se ut som om de gillar det också! Bäst att pinga fiskporrsnisse också för konsultation:

195

Lite sådär allmänt bara:

196

Twitterdiskussion som helt plötsligt ägs av en som kom in med ett enda tweet i slutet 🙂

Ja det är ju dumt att folk betalar för sig…:

197

”Ni måste maka på er”, ”ni måste ge plats”, ”ni måste flytta på er”. Fan vad less jag är på korkade spånhuvuden som säger sådana saker:

198

Och kritvita gnällkärringar till krönikörer finns det 13/dussin av:

199

Fjortisvarning på den här twitterdiskussionen!

Vad sägs om lite besatthet av hudfärg igen?

200

I den här diskussionen blir det jobbigt när logik och verklighet gör sig påminda.

Så här tycker en som säger sig vara en politisk sekreterare för S:

201

Jodå, så här kan man ju resonera:

202

Nu vet ni, ni måste gå till det Genuscertifierade Koppleriinstitutet för en godkänd partner! Överträdelser straffas med straffarbete i särskilda genusläger:

203

Om de inte lyssnar, är man då verkligen ämnad att undervisa?

204

En massa tweets från Kvinnolobbyn, de är nog inte så noga med att vad de säger är sant.

Vet inte om den här är rolig eller tragisk:

205

I det här kommentarsfältet finns det rätt många tweets från Kvinnolobbyn, ni vet sådana där de håller upp skyltar. Den här är så rolig att jag nästan kissar på mig, får mig att tänka på en trulig fjortis som tror hon vet allt om världen och livet:

206I den här twitterdiskussionen kommer det fram lite hur en del tänker…

Inga dåliga ord champagnefeministerna som vill klippa kuken använder, ”diskrimineringstsunami som sköljer över oss varje dag”…:

207

224

Sjukt rolig twitterrant från Fanny! Fast den var nog inte menad som rolig egentligen.

Hon har koll på tillvaron som ni märker, se hela diskussionen här…:

208

Feministisk tourettes är extremt vanlig:

209

216

UR-pedagogerna är igång med genusarbete, någon som INTE tror att barnet säger det som gör pedagogen glad? Svaret där barnet sa att bara pojkar kan bli brandmän fick nog inte riktigt samma respons som det andra svaret

210

Ungefär som hon själv samlar ihop andra kvinnor och problematiserar den kvinnliga könsrollen 8 mars…

211

Jomen, sväljer man inte all dynga från talgbollen som förälder så är man en TARD…:

212

Intelligentian om mansdagen:

213

214

215

Den fredliga Edgren… 🙂 :

217

Några tweets om ”patriarkatet”.

Ett antal tweets från bl a talgbollen (nu blev ni överraskade va?) om Barks krönika i Dumheter24.

Kloka ord från ”redaktören” igen:

218

Jodå, läs gärna hans inlägg som han länkar till i tweeten. Sen dök ”flödesschemat” som han har i inlägget även upp på svenska, något stolpskott tyckte det var så bra att det skulle översättas 🙂 :

219

BZ558mCCUAEWPm9

Han borde läsa om en mattekurs eller två:

220

Twitterkontot ”vardagssexismen” twittrar lite…

Den här fin? Finns många fler här:

221

Intressant twitterdiskussion där hudfärgen är jätteviktig!

FNISS!:

222

223

Tweets från bl a talgbollen om 50 shades of grey

Nu vet ni, alla män är förtryckare!:

225

De gillar inte den bloggen alls, de attackerar den för fullt nu. Läs det här inlägget och gärna de andra också på Tenebrism och bedöm själva…

226

Mmmm, bra koll. …Finns mer här!:

227

Och Kvinnolobbyn vill att hon brandtalar…

228

Tweets om Birro. Finns många fler tweets om annat i kommentarsfältet också! Fler tweets från diskussionen om Birro finns här.

Tweets från @klasskramp om spöken och sånt.

Arrogansen har faktiskt ett ansikte:

229

Är det bara jag som tycker att deras lismande är patetiskt?

230

Intelligensen är igång…

Det här säger så mycket om hur skruvad feminismen är idag när man är osäker på vad som är verklighet och inte…

231

Hmmm, ok, det blir ett inlägg till, har ju december kvar att beta av… Kommer i morgon!

MVH

MiT

%d bloggare gillar detta: