Sex miljoner till ”värdegrundsforskning”

Det kan man läsa om på Södertörns Högskola, det är tydligen ”värdegrunden” och skolans ”fostransuppdrag” som är i fokus

”Lovisa Bergdahl, lektor i pedagogik på Södertörns högskola, har tillsammans med två kollegor beviljats 5,9 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet ”Levda värden: en pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete”. Projektet syftar till att skriva fram en pedagogisk-filosofisk grundläggning av innehållet i skolans värdegrundsarbete. Forskningen fyller därmed en kunskapslucka inom värdegrundsforskning.”

De har fått nästan 6 miljoner! För att fylla en lucka inom värdegrundsforskning…

”– Mycket pedagogisk forskning har hittills ägnats åt att analysera hur den så kallade värdegrunden kan implementeras och realiseras i undervisningen, men det saknas till dags dato systematisk forskning om vad de värden och dygder kan betyda som lärare och skolpersonal ska fostra till, säger Lovisa Bergdahl. Detta behov aktualiseras inte minst av den oro som många lärare känner idag inför att våga gå in i svåra etiska diskussioner i klassrummet.

Lovisa Bergdahl ser frågan som extra viktig i ljuset av ett mångkulturellt samhälle där värdegrundens betydelse är i ständig omförhandling.”

Intressant, MYCKET pedagogisk forskning har tydligen ägnats åt att analysera ”värdegrunden” och hur den ska implementeras och realiseras i undervisningen…

”Projektet utlovar att bidra med en revitalisering av skolans kunskaps- och fostransuppdrag i en tid som ställer höga krav på lärarens förmåga att tillsammans med eleverna leva och gestalta läroplanens värden i det dagliga arbetet i skolan.”

**********

Mer från Södertörn när vi ändå är igång, vad sägs om ”Kunskap i förhandling”? Det är också ett ”projekt” som verkar ha med skolan att göra.

Och när vi ändå är igång så finns ju ”Ni vet väl var framtidens journalister utbildas?

********************

Genusdebatten: ”Sanningen om #GamerGate Del 2 – Bara arga vita män eller #NotYourShield

Snurrigt: ”S.C.U.M – Ytterligere en representation.

Fröken missnöjd: ”people are strange…

MVH

MiT

”Föreställningar om kön och ätande”

De är flitiga som små myror på Sekretariatet, här är det senaste från deras nyhetsbrev. Rubriken kommer inte direkt från Sekretariatet utan från en som är med i nyhetsbrevet och sin egen beskrivning om vad hon är intresserad av. Hon säger att hon är ”docent i svenska”…

Hen gör genus roligare

”Att förändra språk, ord och betydelser är enligt Malena Gustavson, forskare och lärare på Tema Genus vid Linköpings universitet, en viktig del av det feministiska projektet för att motverka orättvisor och ojämlikheter”

En del av det feministiska projektet minsann. Men hon erkänner i alla fall att det är ett politiskt laddat ord i första hand och inte ett ”praktiskt pronomen”, alla erkänner ju inte ens det.

”Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns högskola, forskar om språkpolitik och feministiska språkreformer.

Min fetning ovan. WTF? Finns det ingen gräns för alla hittepågrejer som skattebetalarna ska pröjsa? Jovisst, man kan kalla henne docent i svenska om man vill men närmare sanningen ligger ju genustomte. Rubriken på inlägget kommer från det nedan

”Jag är språkvetare, och anlägger oftast ett feministiskt eller genusvetenskapligt perspektiv på mina forskningsfrågor.”

”Jag är har intresserat mig för måltidslitteratur, och har studerat hur livsstilskokböcker, som Per Morbergs Scenen, livet och konsten att laga mat, förmedlar föreställningar om kön och ätande och hur recepten kan förmedla matideologiska betydelser.”

beskriver hon själv sina intressen på sin sida på Södertörns Lekskola. ”Föreställningar om kön och ätande”, vad sägs om det? Det finns verkligen ingen gräns…

”Karin Milles håller med Malena Gustavson om att invändningarna mot hen ofta handlar om rädsla för förändring:

– Det finns människor som tycker illa om de ideologiska implikationer som ligger i hen. Motståndet mot hen i exempelvis tidningarnas kommentarsfält tror jag handlar om könskonservativa idéer, att ’kvinnor är kvinnor och män och män och så ska det förbli’.”

Nej, det har ingenting med någon ”rädsla för förändring” att göra. Det folk tycker illa om är viljan som genusfältet har att försöka skapa Homo Sovjeticus fast det redan har misslyckats VARJE gång…

”Inom genusvetenskapen är självreflexivitet, att forskaren redovisar sina egna ståndpunkter, en etablerad metod. Feministiska forskare har därför länge använt ordet jag i stället för man. Malena Gustavson menar att jag kan vara krångligt att använda, eftersom det kan verka som att ”jag” är upphovsperson till allt i texten”

Jaha, så genusfolk redovisar sina egna ståndpunkter, är det därför de gärna kallar sig allt annat än just genusfolk när de tillfrågas om något? De kallar sig statsvetare, forskare, sociologer, kulturvetare, docent i svenska och så vidare i all oändlighet, de kallar sig allt utom något något som har med genus att göra…

10341452_582327561883814_5650155328424760302_n

Sen har vi ”Språk som ifrågasätter normer

Hur kan kreativt skrivande bidra till att bredda idén om vad vetenskap, forskning och författande kan vara? Och hur använder genusforskare kritiskt tänkande som metod för att granska maktordningar? I den nya skriften ”Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap” reflekterar fem forskare över hur vetenskapens normer kan utmanas.

Kreativt skrivande, det låter väl som något alldeles extra det?

”Kreativt skrivande beskrivs som ”kvalitativ forskning dragen till sin spets”. Det handlar om att ifrågasätta forskarens språkbruk och position som förment objektiv och att i stället visa hur olika sätt att förhålla sig till språket kan bidra till en mer öppen forskningsprocess. Annelie Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, menar att genusvetenskapens utmaning av normer hänger ihop med synen på skrivandets former:

– Generellt uppmuntras studenter sällan att ifrågasätta formerna för skrivande. Det är framför allt i och med genusvetenskapens maktkritik som språket framträder som en vetenskaplig metod i sig. När formerna för skrivande inkluderas i kunskapssökandet blir det också tydligt att skrivandet är en del av en kritisk praktik som ifrågasätter både språkets och det omgärdande samhällets normativa gränser.”

Så beskriver dem det själva i alla fall…

”Genom kreativt skrivande och vetenskaplig kritik kan både forskarens roll och det omgärdande samhället ifrågasättas. Mia Liinason är lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet och skriver om relationen mellan feminismens kritiska praktiker och dess möjligheter att skapa förändring.”

Ännu en genuslektor, det verkar finnas en odling av dem någonstans…

”Många forskare och studenter inom genusvetenskapen vittnar om motstånd och misstänksamhet, både innanför och utanför akademin. Som svar på vad det kan bero på säger Mia Liinason att det kan ha att göra med rädsla för kunskap:

– Det handlar om en rädsla för vad kunskapen kan göra med samhället, en vilja att bevara det som varit. Det handlar också om en rädsla för vad den nya kunskapen innebär för den egna identiteten. Motståndet blir ett försvar mot förändring. Ofta sker det genom att polarisera och förenkla, att dela in världen i svart eller vitt, rätt eller fel.”

Där kom det igen, det där om att ska vara en ”rädsla”, den här gången är det visst rädsla för kunskap och inte för förändring…

1395991_718231651538361_1042705782_n

Vad händer när hen skriver?

Att använda det nya ordet ”hen” och att ifrågasätta det akademiska skrivandets former är båda sätt att utmana normer och makt. Att utvidga språket har varit en viktig del av genusforskningens framväxt. Lyssna på ett samtal på Bokmässan mellan Athena Farrokhzad, Malena Gustavson och Anna Lundberg.

Om ni går på bokmässan så kan ni lyssna på dem om ni vill den 26 september klockan 15:00 till 15:30…

Så växte den antirasistiska feminismen fram

En liten berättelse om hur dagens gaphalsar fått företräde helt enkelt

Global kamp för antirasism och feminism

Tar upp feminism och antirasism i andra länder, ytterligare en genuslektor, Juan Velasquez, verkar gilla Venezuela extra mycket…

Man kan notera två damer som är med och berättar om Turkiet respektive DR Kongo. Ingen av dem ser ut att komma från Turkiet respektive DR Kongo…

Så ser det alltså ut på Sekretariatet. Den där skriftserien kan ni ladda hem här om ni vill ha lite kvällslektyr.

Allt ovan bekostas av skattepengar…

MVH

MiT

”Man ska låta barn få vara barn”

Så säger ju genusfolk. Det kanske gäller så länge de är som genusfolket vill att de ska vara för ingen tror väl på deras tugg om 100 möjligheter? De ska bara få EN grå möjlighet, den nya människan. Alla ska helst vara likadana, tycka likadant, de ska alla hata vita män. Det är sånt som lärs ut på genusinstitutionerna i Sverige. Sök till exempel på ”Södertörn” här på bloggen och det dyker upp ett antal inlägg som handlar om just det.

Men det där om att barn bara ska få vara barn som genusfolk hela tiden mässar om, att det är det som det handlar om, är som vi alla vet bullshit. Jonte postade en tweet i mitt kommentarsfält som han hade hittat. det är detta som ”man ska låta barn få vara barn” handlar om för genusfolk

genuspedagogik1

Nu behöver ju inte den listan säga någonting, alla kan skapa en sådan och säga att det är vad som helst. Men jag tycker ändå att den säger rätt mycket faktiskt. På ett jävligt obehagligt sätt eftersom det är känt att det är just sånt här som det handlar om, de ska tvinga in barn i något som de kanske inte alls vill eller trivs med. Det är alltså ren politisk indoktrinering. Sen fortsätter det i till exempel Lilla Aktuellt som flera gånger i år haft ren feministisk propaganda där de noga valt ut vilka radikalfeminister som ska få säga saker och ting och hur.

Det kommer inte att hjälpa något barn alls på något utan det kommer att skapa så många problem för barnen när de blir större att det nog är oöverskådligt. För vad de vill göra framför allt med killarna är att de vill göra dem till tjejer. De killarna kommer att bli framtidens stora losers. På alla plan…

Kolla gärna på Hjernevask för att se hur genusfolk resonerar om kunskap som inte passar in med radikalfeministiska idéer…

Film om genusdagis

MVH

MiT

Genuspoliser, snart på en station nära dig!

Nu ska det utbildas genuspoliser! Jo, det är sant… Givetvis så är det på Södertörns lekskola det ska ske, var annars? Södertörn är ju redan en idiotmagnet utan dess like så det är en naturlig fortsättning på det inslagna spåret. Rasbiologer finns ju där och de tankarna frodas ju på Södertörn liksom de som anser att RF, AFA och liknande är riktigt bra skit! Så fort det är galenskap någonstans så är någon från Södertörn inblandad på något sätt. Garanterat!

Bb3hk8CCcAAxFOP

Vad en sådan sak som genuspoliser ska landa i vete fan men det jag vet är att det nu kommer att kastas ännu fler miljoner över något som inte kommer att hjälpa ett enda dugg. Feministisk ideologi har testats i åtminstone 30 år utan positiva resultat, hur många år till ska man ”testa” något som bevisligen inte funkar?

Eller är det så att de ska ta hjälp av Umeå universitet som redan har så kallade ”jurister” som håller på med sådant som heter ”Genusrättsvetenskap”, ”Genusrätt” och ”Feministisk kriminologi”?

Genuspoliser… När ska galenskapen i Sverige ta slut? Fan, det minskar ju inte ens utan ökar!

MVH

MiT

 

SVT lär folk att bli lesbiska

Det handlar ju givetvis om det här med att det finns tokstollar feminister som tror att man kan bota oönskad sexualitet och få folk att byta lite hipp som happ. Det är Mian Lodalen och Matilda Tudor som släppt en bok om det och det var dags för morgonmys i tvsoffan igen för Gomorron Sverige tycker givetvis att det är bra skit att sprida under 8 minuter.

Återigen så dyker Södertörns Högskola upp i underliga sammanhang

södetörnigen

Är det inte helt enkelt bättre att lägga ner dårpippimagneten Södertörn? Det kan inte vara sunt att ha ett sådant ställe i ett samhälle. Det är mycket därifrån bara de senaste veckorna förutom detta, en tomte från Södertörn som anser att banka ner folk grovt bara är retorik. En lektor som sysslar med rasbiologi och som vandaliserar politisk reklam, filmar det och sen skryter om det på både Facebook och twitter. Sen att hon beter sig allmänt otrevligt mot folk och kallar dem fula saker titt som tätt gör ju inte saken bättre.

Sen var det flera stycken i hatmobben i den slutna facebookgruppen som också hade sökt sig till just Södertörn för att bli lärare! av alla saker. Detta är ju inte det enda som har kopplingar till Södertörn utan bullshit och knäppgökar i massor kan ju härledas till just Södertörn. De har en rektor som tycker att ämnet Fysik är för manligt och tycker att det ska baseras på känslor istället (eller nåt sånt). Lägg ner skiten! Eller bygg höga stängsel och murar runt det så har man vårdinrättningen klar från början!

********************

Genusdebatten: ”Vem är expert på dig?

Genusdebatten 2: ”Feminism 2.0

AVfM Sverige: ”Regeringsutredning vill skapa fler faderslösa barn

Gendertruce: ”Lönediskrimineringsmyten

MVH

MiT

%d bloggare gillar detta: