Det sämsta alternativet är redan här

Så förändrar flyktingkrisen Sverige – tre scenarier” är rubriken på en artikel kan man kalla de det av Hanna Hellquist, chef för Primes Public Affairs-grupp och tidigare statssekreterare (M) och Jonas Hellman, medgrundare av United Minds och kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida.

De listar alltså upp tre tänkbara scenarier för framtiden

Scenario 1: Slutet för det svenska undantaget

Detta scenario innebär att Sverige går samma väg som de flesta andra europeiska länder redan har gjort. De åtgärder som redan har föreslagits kommer efter en tid att följas av andra åtgärder som syftar till att mer effektivt stoppa flyktinginvandringen. För att lyckas krävs sannolikt ganska bryska tag, eftersom signalen behöver sändas att även Sverige har stängt gränsen. Det kommer att krävas mer resurser för gränsövervakning och för att jaga illegala invandrare. Bilden av Sverige som ett humanitärt föredöme kommer att naggas i kanten. Kritiker kommer hävda att de partier som står bakom åtgärderna har gått SD tillmötes. Även arbetskraftsinvandringen kommer att hållas nere och det blir svårare för människor från fattiga länder att turista i Sverige. Allt för att minimera möjligheterna att ta sig in.

Scenario 2: Framväxt av svenska parallellsamhällen

De åtgärder som vidtas för att hantera flyktingkrisen kommer för sent och är inte tillräckligt effektiva. Konsekvensen blir skenande offentliga utgifter. Kommuner får stora problem med att finansiera inte bara flyktingmottagningen utan även skolan, socialtjänsten, äldreomsorgen och andra åtaganden. Stadsdelar med många invandrare förslummas ytterligare och blir mer osäkra. Många flyktingar har svårt att komma in på arbetsmarknaden, vilket leder till att den informella ekonomin växer. Sverige blir mer segregerat, brottsligeten ökar, skatteintäkterna sinar. Detta är ett scenario som knappast någon önskar sig, men som ändå riskerar att förverkligas om det saknas politisk beslutsförmåga.

Scenario 3: Början på en ny svensk modell

Det tredje scenariot är troligen det som flest hoppas på, men på grund av politisk oenighet kan det ändå bli svårt att uppnå. För att de flyktingar som kommer ska ha en chans att försörja sig i Sverige öppnas arbetsmarknaden upp. Reformer genomförs som gör det lättare att få jobb, även för personer som saknar kvalificerad utbildning. Den breddning av rut-reformen som föreslagits kompletteras med andra åtgärder. Företagande uppmuntras som ett sätt att skapa fler arbetsgivare. Bostadsbyggande underlättas och hyreslagstiftningen ändras för att möjliggöra ökad bostadsuthyrning. Även i detta scenario blir de offentliga finanserna hårt ansträngda, men skatteintäkterna blir större än i scenario 2.

Gå in och läs mer på länken ovan!

Dessa ska vara tre olika eventuella framtider som som vi har att vänta oss. Är inte det stora problemet att vi redan befinner oss djupt i scenario 2? Det allra värsta av de tre? Jag tycker det andra är en ganska bra beskrivning över hur det ser ut nu och det är fan inte önskvärt alls!

Vi har redan kanske på gränsen skenande offentliga utgifter på grund av asylhaveriet (som både kan och kommer att bli värre). Kommuner har redan stora problem med att finansiera flyktingmottagningen och därigenom så spiller det problemet över på skola, socialtjänst, äldreomsorg med mera. Skolor läggs ner, vårdcentraler läggs ner, vårdenheter läggs ner, polisen håller på att haverera på grund av överbelastning, vi har inget försvar längre, vi har en bostadsbrist som är så akut att om man beskriver den som bara extremt akut är det årets underdrift. Och så vidare. Vi har redan många förslummade stadsdelar med många invandrare. Invandrare och flyktingar har redan svårt att komma in på arbetsmarknaden. Grymt svårt! Sverige är redan kraftigt segregerat. Brottsligheten (framför allt den grova) ökar. Hur det är med skatteintäkterna nu vet jag inte men eftersom utgifterna för asylområdet skenar så spelar det kanske inte så stor roll om det skulle vara en marginell ökning om den ändå äts upp av en veckas inflöde till Sverige?

De kostnader som Migrationsverket skissat på är ju dessutom bara de initiala kostnaderna. Sen kommer de rullas ut på kommunerna efter två år eller vad det är. Det är DÅ den riktiga krisen kommer att börja slå till! Observera börja för vad vi ser idag är nog inget mot vad som väntar. Då kommer varje kommun i Sverige att vara som Malmö med skillnaden att det inte kommer att finnas några andra kommuner som kan hjälpa till. Skicket på Malmös ekonomi är jämförbar med Greklands. Malmö får nästan 5 miljarder varje år av andra kommuner bara för att inte kollapsa. Malmös kostnad bara för försörjningsstöd (socialbidrag) är cirka 1 miljard per år! Den verkligheten kommer att vara resten av Sveriges kommuners också om några år med tillägget att inga andra kommuner kommer att kunna skicka in miljarder… Det är oundvikligt som det ser ut nu om man inte gör något.

Så scenario 2 riskerar inte att förverkligas, det HAR redan förverkligats. I alla fall från min horisont.

**********

Är sen på bollen här men kolla på den sevärda debatten och fundera på om det är så konstigt att det är som det är i Sverige, där sitter två stycken med fakta och en med känslor. Gissa vilken linje som råder i Sverige…

Varför i helvete utnyttjar man inte Tino Sanandaji och hans stora kunskaper istället för alla klåpare som används nu? Han säger att ALLA studier som finns, utan undantag, visar att det finns inga långsiktiga vinster med flyktinginvandring och att man måste sluta älta sådana myter. Sådana myter som lett till att vi nu sitter där vi sitter… Man kan ha flyktinginvandring utan att det måste ge vinst men man ska inte lura folk och säga att något är en vinst när det är en förlust! Då kommer verkligheten ifatt till slut.

tino sanandaji skakar på huvudet

På bilden ovan är han frustrerad över dumheter som strömmar ur munnen på Creutzer. Han sitter och skakar mycket trött på huvudet…

Han säger att de 70 miljarder per år som det pratas om är mer än FN:s budget för hela världens flyktingar. Lyssna på vad Creutzer säger cirka 16:20 in när volymer kommer på tal…

Kalkonrapporter och önsketänkande sågas också.

Sanandaji är en outtröttlig grävare som snokar fram jättemycket som bara postas på facebook så om ni inte följer honom på facebook så är det dags nu!

MVH

MiT

Annonser
Tidigare inlägg
Lämna en kommentar

82 kommentarer

 1. Martin

   /  10/29/2015

  Scenario 2 är det bästa av de tre versionerna eftersom det betyder att det finns en möjlighet för oss svenskar att fortsätta finnas till.

  Svara
  • Hur Tänkte Ni Där?

    /  10/29/2015

   Jag är ledsen över att behöva säga det men vi ÄR i Scenario 2

   och påväg in i scenario 3 med vissa (av mig) borttagna delar.

   För att de flyktingar som kommer ska ha en chans att försörja sig i Sverige öppnas arbetsmarknaden upp. Reformer genomförs som gör det lättare att få jobb, även för personer som saknar kvalificerad utbildning. Den breddning av rut-reformen som föreslagits kompletteras med andra åtgärder.

   Bostadsbyggande underlättas och hyreslagstiftningen ändras för att möjliggöra ökad bostadsuthyrning. Även i detta scenario blir de offentliga finanserna hårt ansträngda

   Svara
   • Ivar L

     /  10/30/2015

    Håller med, vi är i Scenario 2:s inledning, det är försent att göra något åt. Nota benne att även flyktingar blir pensionärer så de ekonomiska konsekvenserna är oöverkådliga på sikt. Därav kommer svenario 3 att vara oundvilkligt, Sverige blir som t.ex. Storbritannien och USA, och som alla vet blir inte nattväktarstater mindre segregerade om det nu är målet. Scenario 1 kommer att smyga in stegvis som konsekvens av att de nuvarande ”pratmetoderna” (t.ex. regeringens ”dumma EU, hjälp till”) inte gör någon mätbar nytta.

    Svara
 2. Dreadlock

   /  10/29/2015

  En sak är ju tämligen självklar – Om jobb ska kunna ordnas så är det inte skattesubventionerade instegsjobb av den sorten som (s) och (m) brukar ta fram . För detta är dyra jobb för skattebetalaren, och som måste ytterligare lånas upp någonstans.

  Personligen är jag mycket stark anhängare av att personer som är fullt friska och inte är anställbara någonstans, inte ska få lov att bli passiva bidragsmottagare, utan att man måste betrakta dessa som outnyttjad arbetskraft.
  I vårt samhälle har vi kostnadsfri utbildning ända upp till universitetsnivå, en förmån som få nationer har. Den chansen har alla i konkurrens med andra sökande.

  Har man själv valt att hoppa av grundskolan eller gymnasiet har man även hoppat av samhällskontraktet . Då står man inte till arbetsmarknadens förfogande och helt enkelt måste dra sitt strå till stacken på annat sätt. Med tvång, om det så behövs.

  Svara
  • Kristian

    /  10/29/2015

   Tror snarare att det är dags att lägga ned arbetsförmedling och AMS-åtgärder (fördubblat under ”arbetslinjen”!) och övergå till basinkomst. Se Christian Engströms förslag bland andra. (Basinkomst är inget lyxliv, det blir som socialbidrag fast med mindre dyr och omständlig byråkrati.)

   I framtiden kommer allt fler inte att vara intressanta för privata sektorn. Du får alltid mindre betalt än du tjänar in, arbetsgivaren vill gå med vinst. Under en viss produktivitetsnivå är det mer besvär att anställa än vad ens svältlöner kostar att administrera.

   Slutresultatet blir detsamma: en del kan aldrig bli lönsamma. (Gunnar Adler-Karlsson talade om 7%, det var för 20 år sedan innan en stor del av den automatisering vi har idag.)

   Svara
   • Dreadlock

     /  10/29/2015

    Intressant ämne. Är också anhängare av en basinkomst. Tidigare när jag debatterade lite på andra sidor använde jag ordet medborgarlön , vilket resulterade i att traditionalister flög i taket med rödsprängda ögon. Numera undviker jag ordet ”Medborgarlön” eftersom det i sig är ganska obegripligt när man tänker efter. Få lön för att människor är medborgare. Vad ?

    Har förstått det att basinkomst är en diskussion som tillhör framtiden. Inte bara reformen utan även diskussionen om staten kan tänkas ge upp kontrollmyndigheter som AF till stor del frivilligt. Även stora delar av FK och SOC blir överflödiga. Och redan där har vi en ansats till en finansiering av en basinkomst.

    Har för mig att basinkomst nämnts flitigt inom Mp i många herrans år rent allmänt. I synnerhet av Birger Schlaug. Även om jag själv tycker att Mp är helkoko nuförtiden,så är förslaget bra.

    Svara
    • M pratade om medborgarlön redan på 1970-talet. Fick naturligtvis inget gehör bland bidragsivrare.

     Svara
    • Basinkomst passar vissa i befolkningen som hand i handsken,de med en stor tro på att de är Allahs folk,att andra mindre troende skall arbeta för dem,5 miljoner gästarbetare i Saudi Arabien på en befolkning av 25.Allah är sannerligen god mot de som tro!

     Svara
   • Hur Tänkte Ni Där?

     /  10/30/2015

    Jag hade annars ett förslag om att man som ”arbetsförmedlare” skulle ha en stämpelklocka och vara tvungen att redovisa sina arbetsuppgifter i slutet av varje vecka/månad.Ungefär som i skolan.När man avslutade något ämne redovisades vad man hade lärt sig och vad man hade åstadkommit.Fick man inte godkänt(IG) av lärare/chef fick man göra om på sin fritid.
    Mycket Väl Godkänt skulle eventuellt kunna premieras med lönebonus.

    Jag hade ett liknande förslag till Polisen.
    Den som har varit extra noggrann, klarat upp många brott(miljonbrott aka cykelstölder och dylikt) och ”tagit många busar” får helt enkelt en bonus för väl utfört arbete.(på så sätt lockas väl även andra att vara bra medarbetare?)
    En annan ”avdelning” är ju självklart ansvarig för andra brott typ misshandel och våldsbrott och en liknande bonus finns där.Vad gäller de där ”all poliserna” tror jag inte att det är en bra idé alls.Vi behöver snarare MER specialiserad polis som löser sina brott inom den egna kategorin.Sen kan vi ha ”halv” poliser och MASSOR av den typen som är ute bland folket och tar hand om snattare och dylikt.

    Allt ovanstående är ju ändå än utopi, för som det är nu så har vi inte mer än 5000 poliser kvar till årsslut.
    Skulle inte GW Persson starta en egen poliskår?Det är hög tid NU isåfall GW.Framåt

    Svara
    • Dreadlock

      /  10/30/2015

     @Hur tänkte ni där

     Resultatlön .

     Jag hör dig Loud and clear. Ja, jösses vilken spontan självantändning det skulle bli,ifall någon nämnde idéen i LO-Borgen.

     Löner för polis ,räddningstjänst, ambulans,lärare,usk.ar är så pass låga redan idag så att de inte behöver ha en chef i ledet som kan bestämma över resultatutfallet. Det skulle i.s.f. bli helt godtyckligt. Och lägga ännu mer chefsmakt i händerna som inte ens förstår anställdas arbetsvillkor eller tar hänsyn till personliga omständigheter.

     Jaha, Du är Gravid ? Det går ju inte. Jag minskar din resultatlön med en 500-lapp eftersom du ändå inte gör någon nytta på arbetet.
     Jaha, Du har fått en sjukdom som innebär att du borta från jobbet i 6 månader. Jag minskar din lön med en 1000-lapp som SGI. Ring när du är frisk.
     Jaha, Du har lyckats ta fast 5 tjuvar på en helg. Vet du inte om att vi har begränsat tillgång till häktet ? Jag minskar din lön med 300 :- i månaden tills mitt budskap har gått fram.

     Svara
     • Kristian

       /  10/30/2015

      Med val till polischefsjobb får man incitament att åtgärda vad folk vill. Den chef som vill behålla jobbet måste lyssna på allmänheten.

      Hur man skall undvika att få brutala rasister som förtrycker samtliga minoriteter vete fåglarna. Det räcker som bekant att få fler röster än den som får näst flest.

     • Hur Tänkte Ni Där?

       /  10/31/2015

      ”Löner för polis ,räddningstjänst, ambulans,lärare,usk.ar är så pass låga redan idag så att de inte behöver ha en chef i ledet som kan bestämma över resultatutfallet. Det skulle i.s.f. bli helt godtyckligt. Och lägga ännu mer chefsmakt i händerna som inte ens förstår anställdas arbetsvillkor eller tar hänsyn till personliga omständigheter.

      Jaha, Du är Gravid ? Det går ju inte. Jag minskar din resultatlön med en 500-lapp eftersom du ändå inte gör någon nytta på arbetet.
      Jaha, Du har fått en sjukdom som innebär att du borta från jobbet i 6 månader. Jag minskar din lön med en 1000-lapp som SGI. Ring när du är frisk.
      Jaha, Du har lyckats ta fast 5 tjuvar på en helg. Vet du inte om att vi har begränsat tillgång till häktet ? Jag minskar din lön med 300 :- i månaden tills mitt budskap har gått fram.”

      Du har ju helt klart en poäng,fast det handlar väl kanske främst om inkompetenta chefer i ditt scenario ?
      det finns det ju redan idag dock så jag vet inte om det skulle bli sämre en chef som är inkompetent är ju inkompetent oavsett junior chefernas arbetsinsats skulle ju kunna funka om chefen i bonus sammanhang diskuterade med gruppledare om individer i gruppen som skött sig extra bra.Och gruppen skulle kunna vidarebefordra sin syn på till chefen om gruppledaren skött sig extra bra.men som sagt det är förmodligen bara en utopi…

   • Motkraft

     /  10/30/2015

    Fast basinkomst går inte ihop med fri invandring. Vi skulle fullständigt överhopas med människor som vill byta ett eländigt liv där de kommer ifrån mot fri försörjning här utan motprestation.

    Svara
 3. Svenne

   /  10/29/2015

  Väktarstaten är snart här, ingen kommer att ställa sig på bromsen förrän det är för sent.
  Godhetsapostlarna har makten, ivrigt påhejade av gammelmedia och public service.
  Det blir ett hårt samhälle för alla obesuttna.

  Svara
 4. Kristian

   /  10/29/2015

  Någon sade ”att vara intelligent är som att vara nykter vid de berusades bord”. Samma gäller väl när man själv har fakta och andra bara talar om hur de känner.

  Upprepar vad Tino sade i sitt föredrag hos Den Nya Välfärden.
  ”så ägnar sig politiker och media och public service och SVT och andra åt verklighetsförfalskning om nästan varje detalj. Nästan ingenting de säger är korrekt. Inte om hur många som kommer, om varför de kommer, vad det kostar, vad det har för konsekvenser och så vidare.”

  Därtill: Tino Sanandaji säger uttryckligen att han själv inte har forskat om detta, hans forskning är inom andra områden! (För ”googla-det” generationen betyder ”forskning” inte det samma som ”slå upp.”)

  Svara
 5. Mike E

   /  10/29/2015

  Scenario 2 är det som alltid uppstår när muslimska minoriteter existerar i icke-muslimska länder. Det finns många exempel, ett par är Thailand och Filippinerna.

  Svara
 6. Astrid

   /  10/29/2015

  Här har vi iaf en kommun som har fått nog och inser det många av oss har påtalat för länge sen… Att de inte är tal om några barn, utan 30 åringar, många gånger… Trodde aldrig att en kommun skulle våga ta upp detta… Undrar om dom kommer få göra en pudel?! Bli kallad raisister?

  http://www.ltz.se/jamtland/ragunda/kommun-vill-ha-aldersbestamning-pa-ensamkommande

  Svara
  • Casey Jones

    /  10/29/2015

   År 2012 var Ragunda en av Sveriges fem fattigaste kommuner. Desto viktigare då för dom att pengarna används på rätt sätt.

   Svara
 7. MiT

   /  10/29/2015

  Svara
  • Rom gick ju under. När är det vår tur. Vi är redan i scenario 2. Vad kommer därefter?

   Svara
   • Kristian

     /  10/29/2015

    Ett par år med orgier, bröd och skådespel hade man hoppats på. Det kanske var 80-talet?

    Svara
  • JW

    /  10/29/2015

   Åsna Råmson

   Svara
  • Pelle2

    /  10/30/2015

   Tror att en häst hade gjort ett bättre jobb än de flesta i regeringen 😉

   Svara
  • Viktor

    /  10/29/2015

   För att det är DN?

   Svara
   • VoF … Kända för sina politiska budskap, maskerade som vetenskapliga …

    Svara
    • Kristian

      /  10/29/2015

     Ja, själv anser jag att mänsklig påverkan av klimatet är bevisat bortom rimligt tvivel, men att använda ord som ”förnekare” hjälper knappast.

     Svara
     • Du är väl inte en av dom som inte kan skilja på miljö och klimat? ”Miljörörelsen” domineras av den kategorin av personer. Klimathotsrörelsen bygger sin argumentering på ord som ”kanske”, ”bör”, ”förmodligen” osv. och får det i slutänden till ”fakta”. Ord som som inte hör hemma inom vetenskapen. Allt sammans uppbackad av en politisk organisation (IPCC) … Grundskolekunskaper (NO, SO och matematik) räcker för att inse att något inte står rätt till med den ”fakta” som framförs …

 8. MiT

   /  10/29/2015

  Bra läsning!
  ”Alla är vi rasister”
  http://www.svd.se/alla-ar-vi-rasister/i/senaste/om/ledare

  Svara
  • Svenne

    /  10/29/2015

   Ivar Arpi i högform (länk ovan):
   ”Gemensamt för alla dessa begrepp är att fienden – den vita rasisten – måste bevaras trots att den öppna rasismen minskat. Gemensamt är också att det är svårt för någon att inte göra sig skyldig till någon form av rasism med alla de här extrabegreppen. Okej, du var inte avsiktligt rasistisk, men visst frågade du den där personen varifrån hen kom[1]? Det är också rasism. Du stavade fel på ett namn*? Det är diskriminering. En tavla målad i traditionell teknik räcker för att bidra till ”vithetens herravälde”[2]. Ingen händelse är för trivial för att bevisa den allestädes närvarande rasismen.”

   Svara
  • Pelle2

    /  10/30/2015

   Arpi är för jävla bra. Det är ju helt sjukt hur vissa människor försöker smeta rasism på andra med alla medel.Dessutom brukar ju samma människor påstå att en vit människa inte kan utsättas för rasism. Vilka dårar !

   Svara
  • Ivar L

    /  10/30/2015

   Det intressantaste med Arpis text är att den låter som Toklandet. Jag sträcker mig till och med så långt som att påstå att han inspirerats av denna blogg.

   Känn på följande citat:
   ”Inga bevis ges. Jonas Hassen Khemiri kan oemotsagd skriva att han upplever att ”polisen inte ingriper” när Lasermannen sköt elva personer. Men polisinsatsen mot Lasermannen var en av de största i svensk historia. Men Khemiris känsla var en annan, så varför ska han behöva belägga sitt påstående?”

   Vi vet var vi läste denna typ av formuleringar först. Om hur medlemmar i medieeliten ”känner” hur saker och ting förhåller sig utan att belägga. Jajamän; det var i Toklandet vi läste det först! Grattis! Eller vad man nu skall säga…

   Svara
 9. Svenne

   /  10/29/2015

  Men det finns ju flera miljoner privata bostäder… #expropriation #tidsfråga?
  http://unvis.it/www.dn.se/nyheter/sverige/bara-ett-av-fyra-asylboenden-kommer-att-kunna-anvandas/%20%E2%80%A6

  Svara
  • Hur Tänkte Ni Där?

    /  10/30/2015

   De var ju tydliga med att ”locket på” under förhandlingarna.(Jag vet att jag läste det på TexTV jag har bara ingen länk som stöder uttalandet,om nån har det så vill jag gärna ta del av det.Jag kommer inte ihåg vem som sa det eller till vilken reporter.)
   Men det är ju inte omöjligt att tänka sig en diskussion om svenska sommarstugor.
   Problemet med det är väl att det bara är Svenskar som vill bo i sina sommarstugor långt ut i skogen/på landet…

   Svara
   • Pelle2

     /  10/30/2015

    Om dom vill ha upplopp på halsen så skall dom expropriera folks egendomar.Då kommer i alla fall jag definitivt ha fått nog..

    Svara
    • Hur Tänkte Ni Där?

      /  10/31/2015

     Jag förstår exakt hur du menar. Och jag håller med.

     Svara
 10. Senior

   /  10/29/2015

  Jag tror tyvärr att du har rätt, hoppas vi har fel….

  Svara
 11. Svenne

   /  10/29/2015

  #Skatteförtryck

  Svara
 12. Pistolekors

   /  10/29/2015

  Jojo……… – ”Är det så att man i dag misstänker att någon inte kan vara sjutton utan kanske är trettio så ska det anmälas vidare, säger Elisabet Carlander-Blom, förvaltningschef för omsorg och stöd i Ragunda kommun. Det har anmälts vidare i något enstaka fall.”

  http://www.ltz.se/jamtland/ragunda/kommun-vill-ha-aldersbestamning-pa-ensamkommande

  Svara
 13. Kristian

   /  10/29/2015

  http://unvis.it/http://www.expressen.se/ledare/eric-erfors/polisen-har-svikit-om-migrantlagret/

  ”Din fastighet har varit olagligt ockuperad sedan mer än ett år.
  Med anledning av detta kräver kommunen dig på 375 000 kronor.
  […]
  Malmö stad noterat att fastighetsägaren faktiskt har kontaktat – en fullständigt maktlös – kronofogdemyndighet och förtjänar då 25 procents rabatt.”

  Svara
  • Senior

    /  10/29/2015

   Det som gör mig upprörd är hur polisen tidigare vid husockupationer och annat direkt kunnat gå in och städa upp, men hur de när det plötsligt handlar om illegala invandrare(!) står hamdfallna utan att kunna göra något! Likhet inför lagen? De som borde vara rättslösa har idag i sverige mer rättigheter än de som ingår i rättssamhället, t.o.m. fri tandvård! Helt sjukt!
   Sverige är helt inverterat, saknar ord att beskriva det.

   Det mest flagranta är ju faktiskt hur detta innebär att främmande makt helt utan krigshandling enkelt kan få in och ockupera varenda byggnad och ta över hela landet!

   Vad händer om 349 EU-migranter ockuperar stolarna i riksdagen?
   Eller främmande makt?
   ”Vi kan inte vräka dem utan säker identifiering.”

   Landsförräderi!

   Svara
  • Dreadlock

    /  10/30/2015

   Om jag hade varit fastighetsägaren och känt till att både polis och kronofogdemyndighet inte har någon makt i Malmö Och att miljönämnden fått ta över sista ordet – Så hade jag från början hyrt in några Gorillor och krävt hyra av ockupanterna för att åtminstone täcka notan för städningen.

   Något för fastighetsägare att tänka på i framtiden ?

   Avhysning av ockupanter renderar i noll utgift för fastighetsägaren om det sköts av Kronofogde och polis.

   Var beredd att bläddra fram degen när din miljönämnd i kommunen får ärendet på sitt bord.

   Svara
  • Pelle2

    /  10/30/2015

   Hörde att någon idiot hade överklagat avhysningsbeslutet och att dårarna i V inte ställde upp på avhysningen.
   Föreslår att migranterna flyttar in i V,s partilokaler och i V ledamöternas hem.Undrar om dom fortfarande skulle vara lika positiva då ?

   Svara
  • Kristian

    /  10/29/2015

   Intressant.
   ”Det verste som kan hende er ghettofisering, at det oppstår lukkede kulturer inne i kulturen, hvor privilegiene finnes et sted, problemene et annet.”

   We’re way ahead of you …

   Svara
 14. Viktor

   /  10/29/2015

  Mycket bra artikel om sk. antirasism, men egentligen inget nytt under solen för oss som sett hur antirasismen yttrar sig i media och det offentliga rummet:

  Lars Åberg: Anti-rasismen har själv blivit rasistisk.
  http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2873906-lars-aberg-antirasismen-har-sjalv-blivit-rasistisk

  Svara
  • Dreadlock

    /  10/29/2015

   …är det något virus som går runt ?

   Nu har en s.k. rasifierat läst boken ”Rummet” ( Lebbkollektiv skriver ”Bok” förlåt hatskrift mot den vita snubbiga rasen ) och t.o.m. använt det beprövade greppet att byta ut rasfärgen i den skrivna texten…

   Små steg…små steg ..

   http://www.gp.se/kulturnoje/recensioner/bocker/1.2879198-camila-astorga-diaz-mireya-echeverria-quezada-valerie-kyeyune-backstrom-judith-kiros-rummet

   Svara
   • Viktor

     /  10/29/2015

    Jo precis. Men det är väl också som Bob Marley sjöng: You can fool some people sometime, but you can’t fool all the people all the time.

    Nån gång måste det ju ta slut på hyckleriet och ljuget.

    Svara
    • Dreadlock

      /  10/29/2015

     Varför så blygsam Viktor ?

     ”So if you are the big tree
     We are the small axe
     Ready to cut you down (well sharp)
     To cut you down”

     Bob Marley

     Svara
   • Pelle2

     /  10/30/2015

    Framförallt pekar även hon på att det främsta syftet med rummet verkar vara att håna vita.
    Då kan man ännu en gång fråga sig vad som skiljer rummets författare från rasisterna ?
    Ingenting skulle jag säga förutom föremålet för rasismen.

    Svara
    • Ivar L

      /  10/30/2015

     Naturligtvis är det bara den gamla vanliga rasismen i nya kläder. Det är helt makalöst hur den i sin nya postmoderna skrud har fått breda ut sig i media. Att ingen sett vad det handlar om. Rasism, att döma hunden efter håren, det är ett tankemönster som inte på något sätt är knutet enbart till extremhögern. Den finns precis överallt i olika skepnader. Rummet är ett praktexempel.

     Svara
  • Pelle2

    /  10/30/2015

   Bra skrivet av Åberg ! Han skriver bl.a:
   ”Budskapet om en både strukturell och på individplanet starkt närvarande rasism och diskriminering sprids paradoxalt nog av skribenter och debattörer med omfattande tillgång till medievärlden. På så vis har vi fått en antirasism som inte bottnar i rasism utan i positioneringar. Det är en delvis ny form som inte drar sig för att själv dra rasistiska slutsatser om kopplingen mellan yta och innehåll.”
   Precis så är det. Många av de som skriker om rasism är rasifierade personer som sitter på en medial plattform. Om det verkligen hade funnits en strukturell rasism så hade dom aldrig kunnat få sitt jobb.
   Det är ju extra skrattretande när dom utmålar sig som förtryckta offer och vi andra som är vita som något slags överhet…

   Svara
 15. mini-incognito

   /  10/29/2015

  Trodde aldrig jag skulle skriva dessa ord men,… Tack flashback!

  http://unvis.it/www.svt.se/nyheter/inrikes/moderaterna-vill-ha-skarpt-alderskontroll-av-flyktingbarn

  Svara
 16. Hur Tänkte Ni Där?

   /  10/29/2015

  Nu är detta förvisso OT men jag tänkte iallafall WTF när jag läste det.

  http://www.theguardian.com/politics/2015/oct/29/us-warns-britain-it-could-face-trade-barriers-if-it-leaves-eu?CMP=share_btn_tw

  Vi behöver att UK lämnar EU för att fler ska kunna falla på.
  Förmodligen kommer det inte göra skillnad för Sverige för vi kommer stå ensamt kvar tillsammans med Tyskland så småningom för ”EU är ju bra skit” men det är en senare fråga.
  Jag Önskar att UK kräver utträda Snarast och att US gör vad dom vill, för det kommer de göra iallafall.

  Om nu mot förmodan Säpo skulle tycka att mitt inlägg är så kallat ”Ryssvänligt” har jag bara en fråga.
  Räkna på hur många renodlade krigsförklaringar Ryssland gått ut med de senaste 30 åren jämfört med hur många USA har gått ut med de senaste 30 åren och svara på nedanstående.

  Ryssen är den ”sämsta av 2 dåliga alternativ” hur ?

  HTND

  Svara
  • Viktor

    /  10/29/2015

   Exakt! Mycket bra skrivet. Men den trögfattade svensken kommer nog tyvärr följa med EU ända ner i graven, när alla andra lämnat.

   Svara
 17. Hur Tänkte Ni Där?

   /  10/29/2015

  Det är ”ironiskt” att Vi ”hyllar” länder som USA där man gör hela TV-serier om hårdhänta gränsbevakning och gränspoliser Samtidigt som vi inte ens har ett fungerande tullväsende på hemmaplan.

  Svara
  • Dreadlock

    /  10/30/2015

   Har faktiskt inte hört någon i Sverige som har hyllat USA på väldigt lång tid. Kanske beror på att alla TV-serier som framställer USA som ”The Land of the free” när alla vet att det är antagligen bara är en hägring som säljs av MGM och Warner Brothers, God knows … Livet där är som här…fast betydligt hårdare och mycket mer segregerat…

   Svara
   • Hur Tänkte Ni Där?

     /  10/30/2015

    Hyllar var kanske ett starkt ord.
    Jag undrar samtidigt vad kriteriet ”väldigt långt tid” innebär
    Jag skulle vilja säga att Nato frågan som nu verkligen blossat upp igen är ett sätt att (om än indirekt) hylla USA.
    Samtidigt så ber Sveriges regering om hjälp av just Nato för att plocka ner ”ryssvänliga hatsajter” som FriaTider och liknande.(Ja, Taget med många nypor salt eftersom att källorna är helt klart tvivelaktiga)

    Jag vill dock hävda att en ”hyllning” av NATO är en indirekt hyllning av USA.
    Jag Vill också passa på att säga att när President Obama ställer in ett planerat besök till Ryssland (samtidigt som Mandela dog)För att istället åka till Sverige och ta del av information som FRA samlat och R**en tvättad av Svenska politiker och statsmän så ser jag det som en ”hyllning”

    (Jag skulle kunna komma med en disclaimer till vad jag tror/skriver och varför men det känns som en undanflykt så den behåller jag för mig själv.)

    Svara
    • Dreadlock

      /  10/30/2015

     Du behöver inte skriva en disclaimer för dina åsikter. Det är helt fritt … Vi är alla ganska mogna vuxna 😉

     Vad är det för fel på NATO. Det förstår inte jag. Vad gör NATO för fel ? Gör inte alla andra militära pakter fel som egentligen vill utplåna den rika västkontinenten. Och till vilken nytta ? Så att någon annat pack utifrån ska kunna terrorisera våra västländer och retardera utvecklingen till något slags prehistorisk tillstånd av utveckling. Nej tack.

     Svara
     • Hur Tänkte Ni Där?

       /  10/30/2015

      Generellt har jag ingenting emot Nato.
      Det jag har någonting emot ett par saker Inom nato.

      Och nu har jag inge belägg för det jag tror.

      1 Nato styrs främst av vad USA vill och tycker.Och det är inte den stora massan som styr i USA heller det är politisk elit med målet att tjäna pengar.-Att tjäna pengar på krig är moraliskt oförsvarbart I synnerhet när man säger sig vara en demokrati.(Nej, Jag tycker inte heller om att Sverige säljer vapen)
      2.Sverige har alltid varit uttalat Neutralt.Det är förmodligen det bästa vi någonsin kommit fram till i det här landet.Att nu våra politiker försöker ta steget från neutralitet in i en militär pakt som till stora delar styrs av USA som fortfarande har bevisat sig vara relativt krigshungrande.
      Det är inte ett samarbete jag tycker verkar vara intelligent.
      Framförallt av två anledningar.

      1 Sverige har praktiskt taget inget försvar,inte ens om vi skulle gå med i Nato skulle vi säkra någon situation.
      Det finns nämligen ingenting som säger att Nato inte skulle utnyttja situationen och helt lämna Sverige åt sitt öde om det gick illa.Man pratar gott om försvars-samarbete men jag är extremt skeptisk till att det faktiskt betyder att USA skulle skicka några Fighter Jets om ryssarna bestämde sig för att åka över till Gotland med 200 000 man.

      2 Det gör att vi genom att gå med i NATO tar en onödig risk att Ryssarna blir intresserade av att piska upp oss ”bara för att de kan” Onödiga risker är alltid onödiga.Och det SISTA ett helt försvarslöst Sverige behöver göra nu är att ta onödiga risker.Vi har politiker som lobbar från höger till vänster att NATO är vår vän.Varför skulle vi inte kunna vara neutrala denna gången med?Det var vi under WW2 (ja jag vet att Sverige fullständigt böjde sig framåt både för Tyskar , Amerikaner ,Engelsmän och till och med Fransmän under WW2 (farfar mekade med alla typer av flygplan under kriget så speciellt neutrala var vi inte) men vi var Neutrala utåt sett vilket innebar att vi inte blev indragna i en konflikt vi aldrig hade kunnat hantera.

      Jag kanske är oklok,jag vet inte.
      Risker i all ära men onödiga risker känns inte lyckat och Definitivt inte i Sverige idag.

     • Dreadlock

       /  10/30/2015

      Vi har precis haft en period av avspänning bakom oss. Under en period av mer än 20 år tillbaka i historien har NATO, och alliansfria Sverige (framförallt Sverige) avvecklat stora delar av sina försvar, lagt ner militära förband och skippat den allmänna värnplikten. En framgång för den fredliga diplomatin ? En tillfällig framgång då alla kunde slappna av därför att det inte fanns något omedelbart hot på kartan. Dessvärre ingen seger för en global fredsrörelse, utan ett resultat av att framför allt Ryssland (Än en gång) gått bankrupt och inte kunde hålla igång sitt krigsmaskineri.

      Icke sa nicke. Sedan Putin kom till makten och började på helt allvar mopsa upp sig som en gammeltzar emot västmakter, dessutom har vi kommit i kontakt med vad terroristceller i europa kan hitta på . Kom ihåg attentaten i Madrid och London. Sammanlagt över 300 oskyldiga människor satt livet till.

      Det finns tyvärr folk som inte unnar oss vår livsstil här där vi lever, utan vill splittra den genom terror och genom att injaga rädsla in i samhällskroppen. Så vi blir intimiserade, tystnar och accepterar vårt öde. Är tanken bakom teorin.

      Efter mer än 20 år av någorlunda fred mellan supermakterna, så blossar konflikterna upp igen. Av en helt annan anledning. Objektivet är detsamma. Ryssen har vaknat igen och försöker genomföra en ny framstöt.

  • norskgoy

    /  10/30/2015

   Må si meg enig med Dreadlock her. Usa er visstnok det værste landet å leve i, helt fra vi mennesker karret oss opp på to bein. Overgår Stalin, Mao, Pol Pot, Hoxha, Mugabe osv osv osv.

   Svara
   • Dreadlock

     /  10/30/2015

    @norskgoy = Raffinerad Satir 🙂

    Har aldrig sagt att USA är det värsta landet att bo i.

    Dina exempel är självklara. Jag skulle föredra att bo i USA varje dag före dina uppräknade imploderade marxist/leninistisk nationer.

    I själv verket så borde det värsta samhällsskicket vara : En marxistisk/leninistisk mjuk diktatur uppblandat med en starka Islamiska inslag. Helvetet på jorden.

    Svara
 18. Svenne

   /  10/30/2015

  Nu blir jag orolig:

  Svara
  • Maria

    /  10/30/2015

   Enligt läkarkällor i Sverige mörkas det mycket om migranternas hälsotillstånd och ingen vill vara infektionsläkare längre…

   Svara
 19. Karl

   /  10/30/2015

  När Titanic sjönk var det somliga som insåg tidigt vilket öde som låg framför passagerarna och hela fartyget.
  Andra satt kvar i salongerna och samtalade kring oväsentligheter och skrattade åt de som tog på sig flytvästar.

  När Sverige-Titanic står med aktern rätt upp i skyn och folk hoppar från däck och kämpar för sina liv i fartygets olika utrymmen och prång, kommer kaptenen och alla hans styrmän envist hävda att allt är i sin ordning och uppmana passagerarna att sitta kvar vid sina bord eller fortsätta att sova i lugn och ro.

  Kanske skulle Rederi -Sjuklövern studera lite sjöfartshistoria emellan ryggdunkandet.

  Svara
 20. Motkraft

   /  10/30/2015

  Scenario 3 är ju motivet att alliansen så hårt propagerat för den höga invandring vi har idag, en borgerlig våt dröm att ha billig arbetskraft och mindre regler för företagen att rätta sig efter. Bara att de hade svårt förstå det förutbestämda i att ett sådant här förlopp av naturen skenar iväg till det kaos vi har idag. Och så verkar många ha svårt att räkna på fingrarna.

  Intressant att författaren på ett sätt vill förespråka scenario 3 men ändå har insikten att det inte länge är ett ”bra” alternativ bara ett ”mindre dåligt”, för skriver ”Även i detta scenario blir de offentliga finanserna hårt ansträngda, men skatteintäkterna blir större än i scenario 2”.

  Svara
 21. Maria

   /  10/30/2015

  Angående debatten mellan Tino, Creutzer och Åsberg citerar jag en kollega som gått Handels:
  ”Finans- eller penningpolitik, vilken härlig problemanalys från tant Creuzer.
  Ett sådant här program är hets mot kön. Man kan inte ta med en kvinnlig hönshjärna med två skarpa män.
  Det finns ju faktiskt väldigt skarpa kvinnliga debattörer i Sverige.”

  Svara
  • Jan

    /  10/30/2015

   Det värsta var när hon försökte få tyst på Tino genom att antyda att han inte var svensk!

   Svara
   • Kristian

     /  10/30/2015

    Missade den, när ungefär i programmet var det?
    Får erkänna att jag efter ett tag slutade lyssna på vad hon sade, eftersom det bara var upprepningar.

    Svara
 22. Kristian

   /  10/30/2015

  Han får stanna, alltså.
  ”FLASH:Livstid för Ikeamord”
  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2880459-flash-livstid-for-ikeamord

  Kommer att bli kostsamt för kriminalvården att kunna garantera hans trygghet i fängelset. I vanliga fall är väl mördare toppen av hierarkin, men gäller det i det här fallet?

  Svara
 23. Maria

   /  10/30/2015

  Vad finns det för skäl att INTE utvisa till Eritrea? Det är just det straffet han ska ha, att få avtjäna straffet i eritreanskt fängelse.

  Svara
  • Han hade varit bosatt i Italien har jag för mig, så Eritrea tar nog inte mot honom. Han har fått som han ville: stanna här.

   Svara
  • Hur Tänkte Ni Där?

    /  10/31/2015

   Om jag nu får vara en aning pessimist ,så tror jag inte det hade hjälpt att utvisa honom.Han har redan fått avslag två gånger och skulle utvisas.Det hjälpte inte utan han fick knalla omkring i Sverige relativt fritt.
   Så att utvisa honom ytterligare gånger hade förmodligen resulterat i att han
   A)fortsatte att knalla omkring relativt fritt ,eller
   B)åkte iväg ,men eftersom gränserna är mer eller mindre öppna i Sverige fortfarande hade han kunnat komma tillbaks med ny identitet om en månad eller två.

   Han hade alltså kunnat göra samma procedur som han gjort och det hade KUNNAT resultera i nya Ikea mord.Bättre är det väl då att vi låser in honom och vet var han befinner sig.Då kanske vi sparar nåt människoliv i framtiden ?

   Svara
 1. Det kommer säkert att gå bra för Sverige… | WTF?
 2. Påminnelse inför valet: Del 10 | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: