98 procent

Expressen har kartlagt dömda i gruppvåldtäkter i Sverige 2016 och 2017 och har kommit fram till att en förkrossande majoritet av gärningsmännen antingen är födda utomlands, ca 74%, eller är födda här av två utrikes födda föräldrar. Slår man ihop utrikes födda eller födda i Sverige med utrikes födda föräldrar, alltså utländsk bakgrund, så får man att ca 98% av de dömda har utländsk bakgrund. 1 av 43 dömda gärningsmän, alltså lite drygt 2%, är född i Sverige med två föräldrar födda i Sverige.

Nu är det ganska små siffror det handlar om, 43 st, på två år så speciella händelser kan få stort genomslag i siffrorna. Men siffrorna säger ändå något viktigt. De visar på någonting. De visar att vi kunde ha undvikit nästan samtliga bara genom att vara mer noggranna med vilka vi har släppt in i landet och vilka krav man har rätt att ställa på de som kommer. Man kanske inte kunde undvikit alla 98% dömda med utländsk bakgrund men en stor del av dem.

Man kan också se att det där jävla ofoget att inte utvisa när utlänningar begår brott slår igenom, 32% (eller 30% om den enda svensken tillhör den gruppen vilket han troligen gör) av de som dömts för gruppvåldtäkt hade inte kunnat gruppvåldta någon alls här i Sverige om man bara utvisat vid brottslighet tidigare! Och när man dömt till utvisning för gruppvåldtäkterna så har man inte ens dömt till livstids utvisning! Varför vill man locka hit en gruppvåldtäktsman efter 10 år igen? Visst känns det bra i magen när man ser alla utlänningar som begått grova brott sitta och flina i rätterna när de får några timmars samhällstjänst?

Detta någonting som visas av siffrorna försöker man såklart förklara bort och förminska genom att förvirra. Om det är medvetet eller ej vet jag inte men faktum är att det sker. Syftet, eller om det bara är en bieffekt, är att man förminskar ett problem som nästan uteslutande är ett problem som drivits, och drivs, av invandring.

– Fler personer, fortfarande dock en minoritet av samtliga i invandrargruppen, har riskfaktorer som ökar risken för utagerande oavsett om man är invandrare eller ej. Det handlar exempelvis om antisociala attityder, bristande känsloreglering och kriminella kamrater.

Långström säger det ovan. Det är en rätt onödig upplysning att det är en minoritet av samtliga i invandrargruppen. Varför känner han ett tvång att påpeka självklara saker? Det finns väl ingen vid sina sinnens fulla bruk som tror att det är en majoritet? Men varför har man öst in folk utan minsta lilla kontroll när man vet att det bland dem finns många gånger fler som har just såna riskfaktorer med sig? Drygt 2% (1 st) jämfört med ca 98% (42 st), det är rätt stor skillnad. Som säger något.

Den gången var Stina Holmberg, som i dag är utrednings- och forskningsråd på Brå, en av författarna. Hon är inte överraskad över de siffror som Expressens granskning nu visar.

– Vi har inte gjort någon studie på just detta men siffrorna förvånar mig inte. I vår studie 2005 var det fem gånger vanligare att misstänkas för våldtäkt som utlandsfödd jämfört med den som var född i Sverige med två svenska föräldrar, säger Stina Holmberg.

Här dyker det upp igen, lite mer dolt av Holmberg. När hon pratar om 5 gånger så stor risk att misstänkas så menar hon att överrepresentationen var 5 gånger bland utlandsfödda vid misstanke om våldtäkt. Man leker med ord för att förminska allvaret för ett känt och allvarligt problem.

Och man ska då också veta att med utlandsfödda så menar både Expressen och Brå alla som är födda utomlands var som helst i världen och att utrikes födda föräldrar också innefattar någon annanstans än i Sverige. Dvs där ingår finnar, norskar, danskar, islänningar, tyskar, polacker, engelsmän, amerikaner, vietnameser, japaner osv. Det är medvetet eftersom invandrare från dessa länder FÅR NER överrepresentationen till endast 5 gånger svensken.

Det är därför man klumpar ihop allt till utländsk bakgrund. Syftet är enbart för att få ner siffran för överrepresentation så den inte ska vara extremt stor för vissa grupper. Grupper som av händelse sen dess är jättestora. För den största gruppen med utländsk bakgrund i Sverige i slutet av 90-talet, som Brå 2005 mäter, härstammade från Finland. Min gissning är att t ex finnar är något överrepresenterade jämfört med svensken men enormt underrepresenterade jämfört med MENA-länder. Vilket i o f alla andra länder är…

Man använde då medvetet en stor grupp, som man visste skulle dra ner överrepresentationen totalt, för att dölja en jättestor överrepresentation i andra grupper som var, och är, väldigt aktuella för invandring till Sverige. Skulle man mäta MENA-länder plus Afghanistan och europeisk resp utomeuropeisk i stället för bara ”utländsk bakgrund” skulle överrepresentationen bli groteskt hög för MENA plus Afghanistan!

Skulle man mäta idag skulle överrepresentationen bland utlänningar (utrikes födda eller födda i Sverige med utrikes födda föräldrar, som jag själv…) bli betydligt högre än 5. Så om Brå tänker göra en ny så vet jag faktiskt inte hur de ska dölja den siffran, det finns ju inga stora grupper kvar som ligger nära svensken och som kan dra ner siffrorna utan det är tvärtom, de stora grupper som kommit de senaste 20+ åren är alla såna som ligger extremt mycket högre, var och en av dem ligger ju skyhögt över 5? Detta medan t ex finnarna har minskat i antal så det äts upp från två håll samtidigt.

Kommer man att räkna boende i Sverige som svensk? Svenskt medborgarskap som svensk? Åkt kollektivtrafik i Sverige så är man svensk med svensk bakgrund? Eller vad kan Brå göra för att försöka dölja siffran som annars blir jättehög? För döljas ska den, det kan jag lova. Eller kommer galningarna som påstår att det är samma talibaner här som där att till slut få rätt genom att det faktiskt kommer att vara samma talibaner här som där, att det faktiskt blivit just så genom invandringen? Är det kanske det man väntar på? Så man triumferande kan säga ”Ha! Där ser ni, det är ingen skillnad alls!”?

Kolla bilderna och namnen som finns i Expressen-reportaget, det är inga Suomalainen, Preben eller Ole direkt.

Holmberg fortsätter

– Det är klart vanligare bland unga invandrarkillar men det är en försvinnande liten del av alla som begår den här typen av brott. De 43 som dömts kan ställas i relation till de 163 000 personer som sökte asyl i Sverige under rekordåret 2015.

Återigen en helt meningslös upplysning. Varför? Och varför ska man ställa dem i relation till de 163 000 som kom 2015? Finns det ett enda logiskt skäl att göra det? Är de 42 med utländsk bakgrund som dömts för gruppvåldtäkter inga problem egentligen bara för det kom 163 000 år 2015? Eller är det ett pris som man anser det är värt att (någon annan såklart…) betala?

Undrar man inte varför det bara är 1 st (EN stycken av 43 alltså) som räknas som svensk? Ser man inte problemet?

Varför detta patologiska tvång att hela tiden upprepa onödiga upplysningar om inte syftet är att vilja förminska och förvilla? För varför ska man ställa dem i relation till de 163 000 som kom 2015? Holmberg vet såklart att de 163 000 kommer att bygga på problemhögen ännu mer, problemen från de 163 000 kommer att visa sig om ett antal år och accelerera eftersom samhällsproblem som inte löses ackumuleras. Och Sverige har inte löst ett enda problem på säkert 30 år. Hur många gruppvåldtäktsmän som finns bland de 163 000, eller som kommer som resultat av dem, vet man såklart inte. Men det man vet är att antalet svenskar som döms för gruppvåldtäkt redan idag är extremt litet och troligtvis kommer att vara nästan ett omätbart litet antal i jämförelse med utlänningar även framöver.

Det handlar exempelvis om antisociala attityder, bristande känsloreglering och kriminella kamrater.” som Långström sa, hur har man kontrollerat de 163 000 som kom för sånt? Herregud, man vet ju inte ens om de är barn eller vuxna som kommit! Eller vilka de är överhuvudtaget, man har ju på förslag att man ska minska ID-kravet för de sk ensamkommande som kom 2015! Dvs man vill inte ens veta vilka de är utan de ska få vara här ändå…

I den 13 år gamla studien pekades tre faktorer ut som kunde bidra till att invandrare ofta begår brott:

• Svårigheter att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land med en annan kultur.

• Sämre social ställning än infödda svenskar vad gäller exempelvis utbildning, arbete, inkomst boende samt fysisk och psykisk hälsa.

• Utbredda fördomar om invandrargrupper bidrar enligt flera forskare till att myndigheter och olika institutioner ibland utsätter invandrargrupper för en strukturell negativ särbehandling.

I den sista punkten kan man se att överrepresentationen till en del ska bero på att Sverige och svenskarna är så jävla rasistiska. Vilka dessa flera forskare ska vara vet jag inte men gissar att Sarnecki är en av dem…

Och sämre social ställning, ett par av dem som dömts har varit stenrika krogägare. Det är väl knappast fritidsgårdar som saknats där va?

Behövs en ny studie?

 – Jag förstår absolut argumentet att man borde göra om studien och det är inte omöjligt att det blir så. Själv så tror jag att det räcker med de studier som finns. Det viktiga är att man sätter i gång ett integreringsarbete för att få de unga killar som anlänt hur det svenska samhället ser ut och fungerar.

Ja det har ju gått lysande hittills att få folk att förstå hur det svenska samhället ser ut och funkar! 42 mot 1 bevisar ju det stenhårt! Och det är bara dömda i gruppvåldtäkter, sen finns ju annan grov brottslighet också. Som de med utländsk bakgrund också råkar vara extremt överrepresenterade i.

Ärligt, det finns inget ”integreringsarbete” i världen som kan lösa problemen i Sverige. Jag tror att även Holmberg egentligen förstår det också…

MVH

MiT

Annonser
Lämna en kommentar

126 kommentarer

 1. Frida Gustavlin

   /  03/20/2018

  Ang hypoteserna:

  • Svårigheter att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land med en annan kultur.

  Ja, det kan man lugnt säga, det verkar vara riktigt svårt att bryta från patriarkala kulturer, trots all svensk superfeminism.

  • Sämre social ställning än infödda svenskar vad gäller exempelvis utbildning, arbete, inkomst boende samt fysisk och psykisk hälsa.

  Ja, det kan finnas en korrelation, men den är antagligen inte så stark att det är där man sätter in de mest effektiva åtgärderna, om det nu är våldtäkt vi snackar om.

  • Utbredda fördomar om invandrargrupper bidrar enligt flera forskare till att myndigheter och olika institutioner ibland utsätter invandrargrupper för en strukturell negativ särbehandling.

  Ja, men strukturell negativ särbehandling i all ära, som då ska bero på fördommar kan väl knappast vara ett skäl till att våldtäkt blir vanligare. Det borde väl vara tvärtom, om det nu är en påhittad fördom vi pratar om. Om jag alltså tror att vissa grupper av invandrare våldtar mycket så kommer de våldta mer? Inom psykologin används termen magiskt tänkande som en beteckning för små barns förenklade bild av kausalitet, d.v.s. orsak och verkan, nämligen att de själva skulle vara orsaken till det som händer omkring dem.

  Svara
  • MiT

    /  03/20/2018

   Visst kan såna saker som listas upp påverka men max nån liten procent på marginalen. Om man har medvind och solen i ryggen när man undersöker. Ungefär

   Svara
   • Olof

     /  03/21/2018

    Anledningarna är oavsett irrelevanta om man inte gör något åt anledningarna. Hade man kört stenhård assimilering från början hade det funnits en chans.

    Och som jag sagt tidigare, nu har vi tyvärr nått över gränsen där alla grupperna självsegregerar, så integration är inte längre en framkomlig väg. Om man accepterade att det är där vi är nu skulle det finnas en chans att hantera de problemen på de mindre bra sätt som nu finns kvar, dvs, alternativ som betald repatriering eller enklaver med gränskontroller så vi når nivåer som går att integrera.

    Men det kommer knappast hända, så sannolikt kommer vi få se en ännu mörkare framtida utveckling än så.

    Svara
  • Kristian

    /  03/20/2018

   Ja, MIT nämner Ole, Preben och Pentti.
   Som sagt var: Singh, Kumar, Patel, Lee, Yeung och Chen syns knappt i brottsstatistiken. Flera länder (enligth BRÅ 2005) ligger jäms med eller lägre än ”Svensson”.

   Vad gäller social ställning så var väl #metoo helt och hållet inriktat på medelklass (gärna högre sådan)?

   Idel bortförklaringar. (Inte från Frida och MIT utan från ”de vanliga misstänkta.”)

   Svara
  • Jans

    /  03/20/2018

   Utbredda fördomar… Ser man tillbaka så är östasiater en folkgrupp som ofta förlöjligats på olika sätt. Inte sällan i medier. De är inte överrepresenterade. I vart fall inte de från de mer välordnade östasiatiska länderna. Räcker för mig som bevis på att det är struntprat. Lite som när man försöker förklara romernas beteende med fördomar trots att judar har varit minst lika utsatta men är välanpassade till samhället.

   Svara
 2. Instämmer helt med artikelns innehåll.

  Jag har aldrig haft något emot arbetskraftsinvandring men idén att hela Jordens befolkning har rätt att bosätta sig i Sverige och omhändertas har jag alltid varit emot. Förvånansvärt att så många är hyllar ide´n kravlöst ”allt åt alla utlänningar” [unikt för Sverige].

  Svara
  • När nu Expressen konstaterat detta, borde de fråga sig hur det är möjligt att FB-inlägg som konstaterar samma sak åtalas!?!?

   Svara
   • Olof

     /  03/21/2018

    Därför att poängen med åtalen är att sätta skräck i allmänheten genom att sätta dit människor som inte kan uttrycka sig tillräckligt bra och tror att de har rätt att sticka upp. Det är skillnaden mellan ”x är kriminella” och ”alla kriminella är från grupp x”.

    Svara
    • Jo, jag tror också att det är Maktens sätt att tysta kritik mot ”elitens” agenda. Vanligt folk ska inte tro att de är nåt.

     Svara
 3. Svara
 4. MiT

   /  03/20/2018

  Svara
 5. En annan

   /  03/20/2018

  Nä, nu väntar vi bara på Ann Heberleins bok, som kommer slå ner som en bomb!

  Svara
 6. Jans

   /  03/20/2018

  Det här citatet av HAX är värt att upprepa för det innehåller en fullständigt central observation:
  ”Svenska nynazister är Kalle Anka-nazister. De skulle inte haft en chans i Nazityskland, vars vansinne trotsade allt man över huvud taget kan föreställa sig.”
  https://henrikalexandersson.blogspot.se/2018/03/postmodernismens-baksmalla.html

  Nämligen den att de som idag kallar sig nazister inte har en aning om vad de sympatiserar med. Och ur detta följer också att grogrunden för likartat fullständigt förödande maktmissbruk och bärsärk inte döljer sig bakom några högeragitatörer utan inflytande utan på helt andra platser i samhället. Nazismen kommer förmodligen aldrig tillbaka i Hitlers form men dess mekanismer kan utlösas igen, under annan flagg och på ett annat sätt. Dagens nazister skulle bara stå och gapa, eller kastas i närmsta fängelse.

  Svara
 7. Jans

   /  03/20/2018

  Har Expressen alltså gjort om den där undersökningen som han från SD gjorde och som då naturligtvis misskrediterades och visslades bort?

  Svara
 8. Senior

   /  03/20/2018

  …….väntar bara på att expressen skall koppla detta till google och youtube.

  Förut var dataspelen roten till allt ont.
  Innan dess var det hårdrock.
  Dessförinnan videovåld.

  På farsans tid blev man ond och förtappad av den hemska ”rock’n’rollen”.

  -Nu verkar det vara internet, symboliserade av google och youtube, som drar oss i fördärvet….

  Svara
 9. MiT

   /  03/20/2018

  ”Expressens granskning av våldtäktsmän – en studie i tillämpad damage control?”
  http://helenaedlund.se/expressens-granskning-av-valdtaktsman-en-studie-tillampad-damage-control/

  Svara
  • G

    /  03/20/2018

   ”Granskningen visar att 32 av de 43 dömda männen är utrikes födda, tio är födda i Sverige med en eller båda föräldrarna utrikes födda. Endast en är född i Sverige med båda föräldrar födda i Sverige. Hela 14 av 43, eller 32 procent, hade tidigare dömts för brott i Sverige vid tidpunkten för våldtäkten.

   Bland de 43 gärningsmännen återfanns således en (1) etnisk svensk. Det innebär att 98 procent av gärningsmännen i de granskade domarna var invandrare i första eller andra led. I andra sammanhang skulle förmodligen 98 procent översättas med ”alla”. Den som skriver något sådant påstående i en Facebook-uppdatering får räkna med att åtalas och dömas för hets mot folkgrupp.

   Svara
  • Tänkvärt. Peka på problemet, gå vidare. Folk i allmänhet (gråsossar och dito moderater) förutsätter därmed att ”när tidningarna talar om hur illa det är kommer man att göra något åt det. Nu är det långa sportspegeln.”

   Fabian: Vore detta en komedi, så tror jag att jag kasserade den som en osannolik uppfinning.
   – Trettondagsafton, Akt III, Scen 4

   http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/LampshadeHanging

   Svara
  • Kristian

    /  03/20/2018

   Som sagt var, Rotherham version två nystas nu upp i Telford, och BBC och andra gör allt för att dölja det.
   Nya Dagbladet – som jag hört talas om – verkar vara den enda svenska publikation som nämner det alls. (Ytterligare nazistfaschister? Nej, de bygger på ”organisk humanism”.)

   Svara
   • Teckningen ovan får med alla ingredienserna i absurda inställningar.

    Svara
   • Pether

     /  03/21/2018

    Version två? Du kanske inte blir så glad nu när det funnits många andra fall liknande Rotherham…

    Svara
    • Nej, jag blir inte glad när hundratals minderåriga flickor utnyttjats systematiskt i åratal med myndigheternas goda minne!

     Förstår inte frågan, tror jag …

     Svara
 10. G

   /  03/20/2018

  ”Hets mot judar och kristna från Växjö moskén”
  http://www.bassam.nu/hets-mot-judar-och-kristna-fran-vaxjo-mosken/

  Svara
 11. MiT

   /  03/20/2018

  Åh herregud, lyssna på vad Snecker säger…

  Svara
  • G

    /  03/20/2018

   Wow wow wow! Fan, snälla skärp er för helvete!

   Svara
  • G

    /  03/20/2018

   ”Vänsterpartistisk politiker, fullmäktige i Arvika, gruppledare, riksdagskandidat för Värmland. Alltid arbetarklass och nykterist.”….

   Svara
  • Dum blondin…eller vad är det för fel på Linda?

   Svara
  • weasel

    /  03/20/2018

   Linda verkar vara jävligt klipsk .
   Dom våldtar alltså på grund av att vi inte erbjuder bostad och skola.
   Jag har missat statistiken som visar att alla dessa 43 våldtäktsmännen saknar bostad och inte har gått i någon skola… :/

   Svara
  • Tomas Fritiofsson

    /  03/20/2018

   helt underbar argumentation
   bara skita i vad som är fakta å bara prata i egen sak
   detta måste vi lära oss

   Svara
  • MiT

    /  03/21/2018

   Svara
  • Senior

    /  03/21/2018

   Jaha, myglaren som avbröt föräldraledigheten och ”arbetade” när alla andra i riksdagen gick på semester…..

   Inte för att det har med sakfrågan att göra, annat än att det påvisar vilken typ av kultur som råder inom V. -Med hennes lön torde det inte gå att skylla på ”socioekonomiska” faktorer.

   Svara
  • G

    /  03/21/2018

   Denna passar ju bra här med tanke på expressens granskning av våldtäkter som visade att nästan alla inblandade män var ”vita”, och så är det klassisk (V)änsterlogik…

   Från: twitter.com/marcusdubbelv/status/873855588513587200

   Svara
  • Trött

    /  03/21/2018

   När man ser något sånt här så slår det mig hur mycket sämre allt faktiskt måste komma att bli i Sverige innan det kan bli bättre. Om vi har representanter som blir presenterade fakta (som är ostridbar) och istället börjar raljera om ”98% män”, så fungerar det ju uppenbarligen inte. Måste det gå så långt så att våra politiker måste drabbas personligen innan man ens kan prata nyanserat om allvarliga problem? Jag spår en bedrövlig framtid för Sverige innan det vänder.

   Svara
   • Försvarsberedningen säger att man måste klara sig en vecka utan hjälp från samhället. Det låter lågt, ärligt talat. (Fast talet om skyddsrum och livsmedelslager låter som 80-tal, och det var väl då vi senast hade någon beredskap, så det är bra.)

    Svara
 12. G

   /  03/20/2018

  ”Aftonbladet ljög om att Fredriksson begått ”sexuella trakasserier”

  Åsa Linderborg beklagar nu att felaktigheter förekom i artiklarna om Fredriksson, men vill samtidigt ge sken av att de var någon annans fel.

  – Vi hade en löpsedel som jag tyckte var förfärlig när jag kom in på morgonen. Det stod att Benny Fredriksson hade tvingat en skådespelerska till abort. Det är klart att han inte har. Det är kvinnans eget ansvar, säger Åsa Linderborg till Aktuellt.

  Hon spred dock själv vidare samma påstående på Twitter – klockan 17:55 samma dag:

  http://www.friatider.se/aftonbladet-lj-g-om-att-fredrikssons-beg-tt-sexuella-trakasserier

  Svara
  • Pelle2

    /  03/21/2018

   Martina Montelius skriver ett inlägg i Expressen där hon försöker få det till att Mee too-drevet inte var medskyldigt till Fredrikssons död. VI skall inte använda hans död som ett slagträ mot mee too menar hon…
   Tror någon att hon hade varit lika förstående om någon hade drevat ihjäl någon av hennes åsiktskamrater ?
   http://archive.is/PnZiB

   Svara
   • G

     /  03/21/2018

    Nää, såklart var inte metoo-drevarna medskyldiga! Säkert inte i dessa två fall heller…

    ”Married Welsh Labour politician who ‘committed suicide’ after being suspended over ‘groping’ sex claims from three women, ‘had been begging party officials to detail the accusations against him'”
    http://www.dailymail.co.uk/news/article-5060555/Suicide-politician-begged-details-sex-claims.html

    ”Second Labour member has been found DEAD in an apparent suicide after being caught up in the Westminster sex harassment scandal sparking anger at the party’s chaotic handling of the claims”
    http://www.dailymail.co.uk/news/article-5118215/Second-Labour-Party-member-dead-scandal.html

    Vad jag tycker och tänker om människor som Montelius behåller jag för mig själv.

    Svara
    • Pelle2

      /  03/21/2018

     Även Cissi Wallin ägnar sig åt damage Control vad gäller Mee too i dagens Metro.
     Hon säger att inget självmord är acceptabelt men sedan pratar hon om alla kvinnor som har begått självmord pg.a sexövergrepp.
     Det är ju en annan sak anser jag. Att kvinnor vittnar om sexövergrepp är naturligtvis både rätt och riktigt men problemet var ju att de även ägnade sig åt att hänga ut folk med namn utan att dessa hade blivit dömda och det var ju bl.a det som ledde till Fredrikssons självmord.
     Wallin själv hängde ju ut Virtanen som inte har blivit dömd för våldtäkt på Wallin vilket ledde till att han fick sparken från Aftonbladet. Nu verkar han ju inte vara självmordsbenägen men han skulle ju ha kunnat vara det…

     Med andra ord är det ju lynchmobbsbeteendet som skall kritiseras och inte att kvinnorna inte längre ställer upp på att tysta ner sexuella trakasserier och övergrepp.

     https://www.metro.se/artikel/cissi-wallin-det-är-inte-metoos-fel-att-benny-fredriksson-är-död

     Svara
     • Olof

       /  03/21/2018

      Ja, man kan ju undra hur de har mage att kritisera Granskning Sverige…

     • ”Ingen vettig människa, ingen som brinner för att prata mer öppet om övergrepp tycker att det är rimligt att utpekade tar livet av sig. Inte heller att oskyldiga människor döms. Jag har i alla fall aldrig mött någon med de åsikterna.”

      Hahahahaha!
      Ja, vi vet ju hur högt vänstern värderar rättsäkerhet, ”oskyldig till motsatsen bevisats”, och saklig bevisföring.

  • Elisabeth Höglund nämner något jag inte tänkt på (hoppas jag lyckas med HTML-taggarna den här gången)

   ”Teaterchefen Benny Fredriksson är död. Nu gråter hela Kultursverige – trots att ingen stöttade honom när han angreps i #Metoo-kampanjen”
   https://elisabethoglund.se/blogg/teaterchefen-benny-fredriksson-ar-dod-nu-grater-hela-kultursverige-trots-att-ingen-stottade-honom-nar-han-angrips-metoo-kampanjen/

   ”Idag, söndag, har tidningar och sociala medier översvämmats av beklaganden över Fredrikssons oväntade bortgång. Hans gärning som teaterchef har prisats. Han höll liv i ”drömmen om den moderna folkteatern”. Han var ”genial”. Han lät andra utvecklas med lysande resultat. Han hade en vision om en teater för alla, både bred och konstnärligt avancerad.
   […]
   Varför var det ingen av dessa kulturarbetare och skådespelare som trädde fram till Benny Fredrikssons försvar när hatstormarna reds som värst mot honom i höstas? Nej, då var alla tysta. De kröp undan av förlägenhet. Benny Fredriksson visade sig ju vara en förlorare och sådana vill man inte ta i försvar eller ha att göra med, tänkte de säkert.”

   Svara
   • Pelle2

     /  03/21/2018

    Bra av Höglund att belysa hyckleriet.
    Men jag tror att anledningen till tystnaden var att alla visste vilka hatstormar de skulle mötas av om de ifrågasatte Mee too.
    Det var ju några som ifrågasatte mee too, Bard och Heimersson tror jag, och dom fick ju en massa skit för det.
    Då tycker jag att det är värre att ledande representanter för Mee too, som Montelius och Wallin, försöker rättfärdiga sitt beteende och tona ner vad Mee too också ledde till för ett antal personer som hängdes ut trots att dom var oskyldiga eller inte har befunnits skyldiga i en rättsprocess.

    Svara
 13. G

   /  03/20/2018

  ”Nyanlända i Nacka demonstrerar hela veckan – kräver att få bostäder

  Nyanlända invandrare i Nacka utanför Stockholm har fått demonstrationstillstånd utanför stadshuset fram till på fredag. De kräver att få stanna kvar i sina bostäder som de enligt bosättningslagen har rätt till under sina två första år i Sverige, rapporterar Nacka Värmdö Posten.

  Det är utanför Nacka stadshus som nyanlända invandrare nu har fått demonstrationstillstånd mellan klockan 10-16 varje dag från tisdag fram till på fredag.

  Manifestationen är en protest mot att de efter två år inte längre får bo kvar i de bostäder som ordnats av kommunen.

  – Två år är inte tillräckligt för att lära sig språket, skaffa ett jobb och hitta någonstans att bo. Vi vill hitta en lösning på det dilemmat, säger syriern Waell till Nacka Värmdö Posten.

  En annan syrisk invandrare, en kvinna, säger att hon inte har någon familj i Sverige och inte lyckas få bostad till sig och sina barn.”
  http://www.friatider.se/nyanl-nda-i-nacka-demonstrerar-hela-veckan-kr-ver-att-f-bost-der
  https://www.nvp.se/Nacka/Nacka/nyanlanda-demonstrerar-for-boende/

  ”Över 900 hemlösa i Jönköping – Andreas tvingas sova i bilen efter separation

  Antal hemlösa i Jönköpings län ökar kraftigt och nu är hela 900 personer utan bostad. P4 Jönköping har träffat svenske Andreas Svensson som tvingas sova i en sovsäck i sin bil, efter en separation med sin sambo.

  Andreas Svensson blev hemlös efter en separation för ett år sedan. Sedan dess har han bott på Ria Center för hemlösa i Jönköping, rapporterar P4 Jönköping.

  Där kan han få mat och en säng att sova i, men ofta finns det inte plats och då tvingas han sova i en sovsäck i bilen.

  – Man vaknar efter några timmar. Man är frusen, stelfrusen. Det är skitjobbigt, säger Andreas till P4.

  Han tycker situationen är ”sjuk” eftersom han inte är någon missbrukare utan en helt normal person – som dock saknar bostad.

  Han och hans nuvarande tjej, som också står utan bostad, väntar nu barn. Trots det har ingen kunnat hjälpa dem med bostad. Andreas är nu rädd att socialen kommer ta barnet ifrån dem.

  Daniel Johansson, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen, skyller på ”bostadsbrist” och att det byggs för få bostäder. Nu har det visserligen börjat byggas mer, men samtidigt väntas hyrorna bli så dyra att många inte har råd. Johansson tror därför att problemet ändå kommer fortsätta, om bostadspolitiken inte genomgår en drastisk förändring.”
  http://www.friatider.se/ver-900-heml-sa-i-j-nk-ping-andreas-tvingas-sova-i-bilen-efter-separation

  Svara
  • Kristian

    /  03/20/2018

   Annat land, samma historia:
   ”Why mass immigration explains the housing crisis”
   https://www.spectator.co.uk/2018/03/why-mass-immigration-explains-the-housing-crisis/

   ”Hey, I know all about the fact that immigrants to the UK take up space, because I am a UK immigrant. Both Americans, my husband and I occupy a three-bedroom Georgian house that has thus been removed from the stock available to the folks who were born here.
   […]
   Indeed, most immigration statistics are untrustworthy — because they’re too low.
   […]
   Do I sound bigoted? People can be bigoted, but facts can’t be. The UK’s housing crisis rests hand-in-glove with mass immigration. Without a doubt, nimbyism, arcane planning permission rules, Russian oligarchs — all that — make the situation worse. But effectively, even if Theresa May improbably abracadabra’d 1.5 million additional homes into this country by 2022, as pledged in the Tory manifesto? They’d be built for foreigners like me.”

   Svara
   • case

     /  03/21/2018

    Intressant liten passus i den artikeln:

    ”The moment I mentioned the inevitable pressures on Europe of mass migration, the poor gentleman exploded, as if I’d tripped the pin on one of those grenades cropping up on the dodgier streets of Sweden. ”

    Svara
  • elina

    /  03/21/2018

   De hyresrätter som har byggts i min kommun den senaste tiden kan bara socialbidragstagare hyra. Andra har inte råd. De som har råd köper bostadsrätter.
   Hamnar du på gatan hamnar du där som svensk/fast bosatt.

   Svara
  • G

    /  03/21/2018

   Svara
 14. G

   /  03/20/2018

  ”M tar avstånd från fem år gamla hånfulla uttalanden om böneutropskritiker

  De som inte gillade böneutrop uppmanades ”välja att inte bo i Fittja”. De som menade att kyrkklockor är en del av Sveriges kristna kulturarv fick veta att kulturarvet är på väg att försvinna ”som tur är”. Och en lokal SD-politiker som varnade för ”de små stegens tyranni” och med det menade att när en moské får tillstånd till böneutrop kommer fler moskéer följa efter, anklagades för att sprida en konspirationsteori.”
  https://samnytt.se/m-tar-avstand-fran-fem-ar-gamla-hanfulla-uttalanden-om-boneutropskritiker/

  Svara
  • Kristian

    /  03/20/2018

   Repris: Nima Dervish både förstår frågan och uttrycker sig bättre än de flesta. För över fem år sedan.

   Svara
   • Kristian

     /  03/20/2018

    Hmm, lyckades missa användbar länk:
    *https://www.facebook.com/NimaDervishPublic/posts/1705875672769120?_fb_noscript=1*

    ”När jag var liten och nyinkommen till Sverige fanns det inte ens överhuvudtaget på världskartan att diskutera Muhammedavbildningar, inställda föreläsningar och utställningar, konstnärer under polisskydd, Hizbullahflaggor, burka, nikab och självmordsdåd i Sverige. Det var just därför vi kom till Sverige.”

    Svara
  • Senior

    /  03/21/2018

   Valår…….
   Efter valet kommer det nya hånfulla uttalanden.

   Svara
 15. G

   /  03/20/2018

  ”Socialister vill förbjuda böneutrop”
  https://nyheteridag.se/socialister-vill-forbjuda-boneutrop/

  Svara
 16. G

   /  03/20/2018

  ”Val 2018. Sverige – landet där personer som sökt asyl, inte styrkt sin identitet och ålder och fått avslag, ändå ska få stanna!

  Ett antal personer har hört av sig; personer som tagit del av det groteska spelet som pågår gällande afghanska – mestadels – män. Män som inte styrkt vare sig identitet, ålder eller nationalitet men som tagit sig till Sverige, sökt asyl/skydd och gått igenom dyra asylprocesser och under tiden försörjts, fått ett dyrare boende än någon annan överhuvudtaget i Sverige (utom interner på fångvårdsanstalter och mycket långvarigt psykiskt sjuka) har kallat Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets agerande ”sinnessjukt”. Det här är alltså män, som i de flesta fall fått avslag på sina asylansökningar och som enligt gällande lag ska lämna landet. De här tre partiernas agerande är ytterst farligt för tilltron till dem som styr landet, till rättsstaten, till likhet inför lagen. Det är synnerligen oansvarigt. (forts)”
  http://meritwager.nu/allmant/val-2018-sverige-landet-dar-personer-som-sokt-asyl-och-fatt-avslag-samt-inte-styrker-sin-identitet-och-alder-anda-ska-fa-stanna/

  Svara
 17. MiT

   /  03/20/2018

  ”Växjö moskés kopplingar till Muslimska brödraskapet”
  https://uvell.se/2018/03/20/vaxjo-moskes-kopplingar-till-muslimska-brodraskapet/

  Svara
 18. weasel

   /  03/20/2018

  * Importera våldtäktsmän
  * Döm dom till i genomsnitt 3 års fängelse
  * Döm vissa av dom till ”samhällstjänst”
  * Utvisa endast en minoritet av dom och då inte på livstid

  Jag måste säga att den feministiska regeringen för en aningen antifeministisk politik.
  Men det är klart, i jämförelse med Feministiskt Initiativ , som vill ge uppehållstillstånd till alla våldtäktsmän, så kan man ju kanske betrakta det hela som feministiskt.

  Och visst,
  om man vill kan man ju göra som Stina Holmberg och ställa de 42 dömda gruppvåldtäktsmännen i relation till de 163.000 asylsökande som kom 2015.
  Varför man ska göra detta är aningen oklart – såvida nu inte alla 42 tillhör gruppen ”asylsökande som kom till Sverige 2015 ” – vilket ter sig ganska så osannolikt med tanke på att vissa av dom är födda i Sverige…. :/

  Svara
  • Tjabba!

    /  03/21/2018

   Tja, inte för att märka ord… men definitioner är viktiga.

   Vad är det som avses med feministisk- respektive antifeministisk politik?

   Bara naiva personer tror att feministisk politik gynnar kvinnor.

   Ja det är klart att feministisk politik har gynnat kvinnor historiskt sett, men vi lever varken för hundra år sedan och inte heller i Saudiarabien eller Afghanistan. Även om dagens feministiska regering gör allt i sin makt för att skapa ett Svearabien eller Swedistan genom att importera hederskultur till landet, där svenska kvinnor ses som horor, och förvandla Sverige till ett U-land.

   Feministisk politik marknadsförs som att det gynnar kvinnor och det är klart att det gynnar unga kvinnor i karriären att kvoteras till chefsbefattningar och styrelseposter utan att behöva konkurrera på samma villkor för dessa jobb. Det gynnar såklart kvinnor rättsligt att ha straffrabatt och andra formella fördelar och gräddfiler gentemot män enkom på grund av kön. Feminismen gör det enklare för kvinnor att erhålla formell makt utan samma form av motprestation.

   Det är paradoxalt nog ett problem för kvinnor då kvinnor har en tendens att gifta sig uppåt eller åtminstone snegla uppåt i statushierarkin när de söker partners. Det kommer antagligen bli svårare för kvinnor överlag att finna livspartners om de innehar positioner som har högre social status än merparten av männen, vilket leder till fler olyckliga kvinnor. Det går även att notera att det råder en könsobalans i landet med fler män än kvinnor (i vissa åldersgrupper är skillnaden större än i Kina) vilket kommer skapa en enorm frustration som oavkortat kommer drabba kvinnor negativt.

   Samtyckeslagstiftningen är feministisk signalpolitik men en relativt tandlös lagstiftning – Även om det såklart kommer statueras exempel i början. Det finns mycket politisk publicitet att vinna och en fjäder i hatten för den radikala feministiska rörelsen som har lyckats driva igenom sin främsta käpphäst. Det beror annars på hur samtycka implementeras i praktiken – och om det innebär omvänd bevisbörda så är rättssäkerheten helt satt ur spel. Risken är att vi gåt mot ett rätts-osäkert övervakningssamhälle.

   Samtyckeslagstiftning signalerar att kvinnan har ingen skuld i ärendet och det kan vara både bra och dåligt. Det är såklart fel att kvinnor ifrågasätts rättsligt på grund av klädval och annat i de fall där våldtäktsmän frias, men samtidigt måste saken utredas och frågor som rör omständigheterna ställas. Det finns många fall där kvinnor falsk-anmäler våldtäkt och det är fruktansvärt vanligt att kvinnor i trängda situationer nyttjar detta.

   Det är vanligt att snattare som grips på bar gärning skriker högt att de blir antastade och liknande för att spela på kvinnokortet, vinna omgivningens sympatier och ta sig ur situationen.

   För det är såklart inte så att kvinnor per automatik talar sanning och det finns många fall där kvinnor gjort saker på fyllan som de ångrar och för att rädda ansiktet säger att de inte var med på noterna. Det är fruktansvärt vanligt och sen kan vi låtsas som motsatsen om vi vill vara politiskt korrekta.

   Problemet med samtyckeslagstiftning och signalpolitik är att när kvinnan sitter i rättssalen eller ligger på bårhuset i värsta fall (Elin Kranz & Lisa Holm m.fl.) så är brottet redan skedd. Signalen som skickas är en tydlig signal om att kvinnan inte äger skuld i ärendet – vilket hon per definition inte gör om hon blivit utsatt för övergrepp eftersom det inte är hennes fel – men problemet är att det underminerar ansvarstagande för sin egen säkerhet. Ingen får säga att kvinnor borde se sig för eller inte gå hem ensamma fulla från krogen eftersom den personen enligt ideologin anses vara en förtryckare som inskränker kvinnors rörelsefrihet i det fria rummet. Feministerna likställer ansvar med skuld och intresserar sig endast för den rättsliga processen eftersom det är där makten och pengarna finns att hämta. Men då är utsatta kvinnors liv redan förstört.

   Feministisk politik i form av en samtyckeslagstiftning hade inte kunnat hjälpa Elin Kranz och Lisa Holm, men en anti-feministisk politik som tryckt på förebyggande åtgärder hade kunnat göra det. Feministisk politik ger kvinnan rätt, men är villiga att låta kvinnor dö för den rätten. En mer utpräglad anti-feministisk politik är att arbeta förebyggande och låta kvinnor leva.

   Feministisk politik talar om skuld o rädsla. Att kvinnor aldrig ska känna skuld. Eller att kvinnor inte ska behöva vara rädda när de går hem på kvällen. Det är utpräglade känsloargument som inte har mycket med den bistra verkligheten att göra. En känsla av trygghet kan aldrig ersätta reell säkerhet. En känsla av att inte ha skuld kan aldrig ersätta att ta ansvar. Tar man ansvar för sitt liv och hälsa i form av hur mycket bullar man stoppar i sig för att inte få en hjärtinfarkt kan man också ta ansvar för sin säkerhet inom andra områden.

   Livet är farligt man kan dö och risker kan aldrig undvikas. Det går dock utmärkt att undvika onödiga risker och man behöver inte parkera bilen med nycklarna i och gå därifrån eller springa rakt ut på övergångsstället på en kraftigt trafikerad motorled. På samma sätt som man inte behöver supa sig halvt medvetslös och gå ensam i kort-kort hem från krogen, åka svart-taxi eller följa med araber till förorten på efterfest eller hänga med till närmaste flyktingförläggning. Det är onödiga risker och kommer sluta illa.

   Feminismens modell av förebyggande handlar endast om att förändra vad feminister anser vara mansnormer som de anser vara destruktiva. Kriget mot normer handlar alltid om att ändra maktstrukturer dvs att tillskansa sig makt och inte hjälpa kvinnor, men de nyttiga idioterna lever i någon slags villfarelse att om man förändrar detta så kommer det vara lösningen på alla problem. Det ger feminister ett slags alibi att inte behöva ta hänsyn till några problem, eftersom allt beror på normer.

   Även om så var fallet – vilket det så klart inte är, det är inte ens en mansnorm att våldta även om förvirrade feminister tror att så är fallet – så skulle det ta, förutsatt att det var framgångsrikt, flera generationer att genomföra en feministisk hjärntvätt av män med genusideologi och liknande.

   Feminister talar ofta om ”nästa generation” – ofta i anslutning till att de inte lyckas leva upp till det jämställda idealtet och leva jämställt i sina egna förhållanden, eftersom det inte är särskilt bekvämt i praktiken – men det handlar också om att indoktrinera de unga och formbara redan på förskolorna. Det är en radikal ideologisk utopi och även om det skulle slå igenom i en framtid där det bara existerar regnbågar, enhörningar och Gudrun Schymans svärsöner – så kommer alla kvinnor i nutid fortfarande att fara illa. Det är i nutida verklighet kvinnor kastas från balkonger eller mördas till följd av hederskulturer och annat.

   Men jag avviker från ämnet…

   Bortser vi från att ”feministisk politik” gynnar kvinnor på ytliga och kortsiktiga sätt i arbetslivet så handlar feminism inte om att gynna kvinnor eller kvinnors rättigheter.

   Feminism är ideologi och om vi skrapar på ytan och bortser från flosklerna så handlar det i mångt och mycket om att vara en del av ett kulturkrig mot den västerländska civilisationen och mot vita män. Feministisk politik handlar i mer om att vara emot vita män, än vad det handlar om att vara för kvinnor.

   Det är vad feministisk politik innebär.

   Det är bara att se till verkligheten. Kvinnor går inte säkrare på gatan i dag med en feministisk regering vid makten än vad kvinnor var för 20-30 år sedan. Det är mycket större risk för en kvinna att bli gruppvåldtagen i dag eller att bli omringad och antastad på festivaler och badhus. De mest radikala feministiska partierna vill öppna gränserna fritt och pandoras box och det kommer inte gynna kvinnor ett dugg – Däremot kommer det att missgynna män och det västerländska samhället, den västerländska kulturen och västerländska värderingar.

   Därför är definitioner viktiga.

   Svara
   • ”En känsla av trygghet kan aldrig ersätta reell säkerhet. En känsla av att inte ha skuld kan aldrig ersätta att ta ansvar.”

    Mycket bra!

    Kort om lagförslaget:

    (Sundström utreder pedagogiskt, läs hela.)

    Svara
 19. MiT

   /  03/20/2018

  Svara
  • Pelle2

    /  03/21/2018

   Det vanliga vänsterhyckleriet som Sima sysslar med.
   Vänstern kan kalla sina åsiktsmotståndare vad som helst och det skall bara accepteras medan en från höger inte kan kritisera en vänstermänniska utan att bli kallad hatare.
   Dessutom tar en vänstermänniska aldrig ansvar för sina följare medan en högermänniska skall ta ansvar för alla sina följare.

   Svara
 20. MiT

   /  03/20/2018

  Svara
  • Gillian Anderson KRÄVDE att få samma betalt som David D. Nyckelordet är KRÄVDE. Hon blev inte offrad ett piss, utan hon vilje det.

   Svara
 21. MiT

   /  03/21/2018

  Svara
 22. MiT

   /  03/21/2018

  Svara
 23. MiT

   /  03/21/2018

  Svara
  • Skeptisk

    /  03/21/2018

   Historien upprepar sig. Ungdomsförbundsynglen i innerstan utan koll. Minns Anna Kindbergs (sedermera + Batra) uttalande om stadsbor var smartare än lantisar. Då gick denna grabb i som högst småskolan. Den historielöse är dömd att traska med i historiens cirklar.

   Svara
 24. Gorby

   /  03/21/2018

  Pat Condell – Laughing At The Fake Feminists

  Svara
 25. Pelle2

   /  03/21/2018

  Jens Liljestrand på Expressen fortsätter drevet mot Hanif Bali.
  Naturligtvis drar han upp Balis så kallade hatsvans.
  Han skriver också följande om Balis:
  ”Ge dig på människor och inte institutioner; människor skadas snabbare än institutioner.”
  Det skall tydligen vara taktiken som Bali jobbade efter och han menar att det var något vänstern jobbade efter på 70-talet.

  Så Liljestrand menar att man inte skall få kritisera människor utan bara institutioner ?
  Är det några som ger sig på människor så är det väl för övrigt hans vänsterpolare som kallar alla som kritiserar dom för nazister för att tysta dom..

  http://archive.is/rDYaO

  Svara
  • Senior

    /  03/21/2018

   Säger han som drevar mot personen Hanif…..

   Svara
  • weasel

    /  03/21/2018

   Menar Jens Liljestrand att Hanif Bali är en organisation ? :/

   Svara
 26. G

   /  03/21/2018

  ”Felicia, 14, blev inlåst på festen – gruppvåldtogs

  Felicia våldtogs av tre män i ett låst och nedsläckt rum.
  Trots att DNA-spår knöt männen till brottet lades utredningen ned.
  Först när Felicias mamma ringde åklagaren öppnades den igen – och slutade med att tre män dömdes för grov våldtäkt.
  …..
  – Att sitta och lyssna på de här killarna i rätten… Höra dem säga att de inte kunde ha gjort det, för att deras gud inte skulle tillåta det? De hade inget svar när åklagaren frågade dem hur det då kom sig att deras sperma fanns i Felicia?”
  https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/qs/felicia-14-valdtogs-av-tre-man-i-ett-last-rum/

  Svara
 27. G

   /  03/21/2018

  ”Att ta en fika är omöjligt – då kan jag bli dödad

  240 000 ungdomar i Sverige kan leva under hedersförtryck i dag, enligt en rapport.

  Maria, 18, är en av dem. Hon beskriver sitt liv som ett fängelse.

  – Att till exempel gå ut med kompisar och ta en fika är en omöjlighet. Då kan jag bli dödad på grund av hotbilden.

  Brottscentralen träffar 18-åriga Maria, som egentligen heter något annat, utanför en t-baneuppgång. Hon vittnar om hur hedersförtrycket hemifrån har förstört hennes liv. Sedan tre år tillbaka har hon levt helt skild ifrån sin familj.

  Maria kommer emot oss, ler lite osäkert. Hon berättar hur pappans omsorg om “hedern” och “familjens rykte” redan i de tidiga barnaåren tvingade in henne i ett liv av total kontroll, misshandel och ständig skräck .

  Hon kom till Sverige med sin familj som ettåring och beskriver hur hon har levt med hedersförtryck så länge hon kan minnas. Nu vill hon berätta hur det känns att ständigt vara livrädd och känna sig otrygg. Våldet och förtrycket har eskalerat med stigande ålder. Hon har tvingats gå hem direkt efter skolan, har aldrig fått vara med på alla lektioner, inte fått välja sina egna vänner, har tvingats bära slöja. De senaste åren har Maria inte gått i skolan överhuvudtaget, trots att att hennes egen pappa är högutbildad.(forts)”
  https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/att-ta-en-fika-ar-omojligt-da-kan-jag-bli-dodad/

  Svara
  • Skeptisk

    /  03/21/2018

   Ja vi kan vara ganska säker på att hon inte heter det judiska Maria i verkligheten. Möjligen Maryam eller liknande. Vem tror de att de lurar?

   Svara
   • G

     /  03/21/2018

    😉 Hon är säkert blond och heter Maria Andersson…

    Svara
 28. Melmac

   /  03/21/2018

  Titta på detta från 1:02: https://www.svtplay.se/video/17406370/rapport/rapport-21-mar-08-00?start=auto

  Berätta för mig vad ni tycker om det inslaget´, vad är det som skaver? (Om de inte ändrar det under dagen)

  Svara
  • Senior

    /  03/21/2018

   Det mest uppenbara torde vara bristen på rapportering av de fem tidigare i svensk media….

   Svara
   • Melmac

     /  03/21/2018

    Först så säger man att det är 6 bombdåd, dvs. man sammankopplar 5 tidigare med detta som nu skett. Polisbefälet säger klart och tydligt att de inte har med varandra att göra. Trots det fortsätter man efteråt, helt ogenerat, att sammankopplas dessa.

    Man försöker inte ens dölja att man vill ha tolkningsföreträde och att man medvetet förvanska verkligheten!

    Svara
    • Melmac

      /  03/21/2018

     Jag gjorde faktiskt en anmälan till granskningsnämnden, bara för att se vad de säger.

     Svara
  • Detta är kul. Min pappa har ett ställe i Alingsås som han måste få bröd från!

   Svara
 29. G

   /  03/21/2018

  ”Margot Wallström som “nyttig idiot” och en uppluckring av meddelarskyddet är resultatet av #baligate”
  https://ledarsidorna.se/2018/03/margot-wallstrom-som-nyttig-idiot-och-en-uppluckring-av-meddelarskyddet-ar-resultatet-av-baligate/

  Svara
 30. G

   /  03/21/2018

  ”Pisarapporten: Stora skillnader på inrikes- och utrikes födda – trots dukat bord”
  https://ledarsidorna.se/2018/03/pisarapporten-stora-skillnader-pa-inrikes-och-utrikes-fodda-trots-dukat-bord/

  Svara
 31. MiT

   /  03/21/2018

  Svara
 32. MiT

   /  03/21/2018

  Svara
  • Anderssons twitterfeed i urval (det kan förstås hända att hon retweetar ironiskt …):

   * Kapitalbeskattning för att bygga ut välfärden
   * Höjt barnbidrag
   * Gratis kollektivtrafik för ungdomar i Göteborg
   * Begränsa vinster i välfärden (tweetas gång på gång på gång…)
   * Samtyckeslag
   * Stöd till lanthandlare (?)
   * ”jag vill inte betala skatt för att vissa skall kunna plocka dessa pengar ur systemet för egen vinning.”
   * Folk som tjänar mer får högre skattesänkning under Åkesson
   * Gratis buss för skolungdomar i Blekinge
   * Det värsta med Åkesson? Miljonärer tycker om honom!

   Svara
  • Pelle2

    /  03/21/2018

   Men det är vuxet av Löfven att skylla den havererade flyktingpolitiken på Alliansen för att sedan fortsätta den ?
   Fast problemet är väl att Dahlberg sätter sökarljuset på Löfvens hyckleri ..

   Svara
 33. Svara
 34. MiT

   /  03/21/2018


  *https://www.facebook.com/politikfakta/photos/a.341532885938453.79792.274070532684689/1673258112765917/?type=3*

  Svara
  • Tomas Fritiofsson

    /  03/21/2018

   hemvärnet erbjuder säkert skjut träning så att dom kan träffa svenskar även på större avstånd

   Svara
  • G

    /  03/21/2018

   Hahaha, herregud, jag säger ingenting. Hade Hanif fortfarande varit på twitter så hade han utan tvekan nappat och twittrat något om detta 🙂

   Svara
  • Motkraft

    /  03/21/2018

   Nja, skulle snarare tro att hon vill att vi ska bussa etniskt svenska barn till dysfunktionella skolor där killarna skriker ”hora” åt alla vita tjejer, där stök, hot och våld är en del av vardagen, där de som försöker prestera mobbas. Så att de får träffa svenskar. Kvotering alltså.

   Naturligtvis hoppar elever inte av för att de vill träffa svenskar. Antingen hoppar de av skolan för de inte står ut med effekten av mångkulturen som råder där. Eller för att de vill ägna sig åt ännu mer stök, hot och våld någon annanstans.

   Jag tycker uppriktigt synd om de invandrade elever som vill studera och göra rätt för sig. Vill bli en del av Sverige. Det måste vara svårt nå det målet när vi släppt in så många som inte vill det.

   Svara
 35. MiT

   /  03/21/2018


  *https://www.facebook.com/NimaDervishPublic/photos/a.441871589169541.93431.441828539173846/1711231402233547/?type=3*

  Svara
 36. MiT

   /  03/21/2018


  *https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155559818863251&set=a.454058298250.239724.644748250&type=3*

  Svara
 37. MiT

   /  03/21/2018


  *https://www.facebook.com/joakim.lamotte/posts/1699447463483171*

  Svara
 38. G

   /  03/21/2018

  ”Ny statistik visar: Nära var fjärde person i Sverige har utländsk bakgrund

  SCB:s nya siffror visar att Sverige under 2017 fick 68 898 nya medborgare från mer än 160 länder. Det är ett nytt rekord och en ökning med 14 procent från 2016 års tidigare rekord. Syrier var den största gruppen som fick medborgarskap – 8 635 personer, vilket är nästan dubbelt så mycket som året innan.

  Den näst största gruppen av nya medborgare var somalier, och efter dessa kom tidigare statslösa. Vid slutet av 2017 var 1 064 041 utrikesfödda svenska medborgare folkbokförda i landet.

  SCB noterar att antalet asylsökande har minskat drastiskt sedan rekordåret 2015. Nu ökar istället anhöriginvandringen.”
  https://nyheteridag.se/ny-statistik-visar-nara-var-fjarde-svensk-medborgare-har-utlandsk-bakgrund/

  Svara
 39. G

   /  03/21/2018

  ”Stina Oscarson: Vill ha ett samhälle där Rakhmat Akilov kan jobba i kassan på Coop

  ”Det är vinter i Stockholm”, skriver Stina Oscarson om och om igen i texten som går under vinjetten essä. Oscarson har bland annat varit teaterchef och dramatiker, och figurerar ofta i samhällsdebatten.
  ….
  ”Åklagaren säger: Mitt mål är att han aldrig mer ska röra sig fritt i vårt samhälle.
  Jag tänker: Det är inte ett mål som jag delar.”

  Snarare är det försoning som behövs just nu, tycker Oscarson.

  ”Men det borde finnas en process bredvid den strikt juridiska som handlar om förståelse, försoning och förebyggelse.”

  Vilket leder henne till att önska en framtid för Rakhmat Akilov som kassör på Coop.

  ”Det är vinter i Stockholm och jag tänker:

  Mitt mål vore ett samhälle där Rakhmat Akilov en dag efter avtjänat straff kunde jobba i kassan på Coop. Att han står där och hälsar på kunderna med respekt, och där de, vi, – jag måste andas djupt för att ens kunna skriva det – och där vi, väl medvetna om vem han är, och vad han gjort, hälsar tillbaka.”
  https://nyheteridag.se/stina-oscarson-vill-ha-ett-samhalle-dar-rakhmat-akilov-kan-jobba-i-kassan-pa-coop/

  Det är vinter i Sverige och jag tänker något jag inte tänker säga högt, mer än att säga, fan vilket folk det finns i det här jävla landet!

  Svara
 40. G

   /  03/21/2018

  ”Våldtäktsdömde Göteborgskrögarens son döms för våldtäkt”
  http://www.informationskriget.se/2018/03/19/valdtaktsdomde-goteborgskrogarens-son-doms-for-valdtakt/

  Svara
 41. G

   /  03/21/2018

  ”German Interior Minister: ”Islam Does Not Belong to Germany”

  ”Islam does not belong to Germany. Germany is shaped by Christianity. This tradition includes work-free Sundays and church holidays and rituals such as Easter, Pentecost and Christmas…. My message is that Muslims have to live with us, not next to or against us.” — Horst Seehofer, Germany’s new interior minister
  ..[..]..
  The same day that Bild published Seehofer’s comments, Merkel, through her spokesman, Steffen Seibert, distanced herself from the new interior minister: ”Muslims belong to Germany, their religion also belongs to Germany, Islam too. We must do everything we can to ensure good relations between different religions.”

  By contrast, the AfD parliamentary leader in Saxony-Anhalt, André Poggenburg, said that Seehofer’s statement that well integrated and loyal Muslims belonged to Germany, but that Islam does not, was a ”core message” of his party. He said that Seehofer’s comments ”affirm how right we are.”

  The deputy leader of the anti-immigration Alternative for Germany (AfD), Beatrix von Storch, has said: ”Many Muslims belong to Germany, but Islam does not belong to Germany. Islam is at base a political ideology that is not compatible with the German Constitution.”

  Alexander Gauland, another deputy leader of the AfD, elaborated: ”Islam is not a religion like Catholicism or Protestantism. Intellectually, Islam is always linked to the overthrow of the state. Therefore, the Islamization of Germany poses a threat.”

  Seehofer has also promised to crack down on criminal migrants and speed up the deportation of migrants whose asylum applications have been rejected. He added: ”There must be a consensus throughout Germany that we will no longer tolerate lawless zones.”

  On February 26, Merkel publicly admitted, for the first time, the existence of no-go zones — lawless areas in German cities where the state has effectively lost control to migrant gangs and where native Germans, including the police, increasingly fear to go. In an interview with RTL television, Merkel said:

  ”Naturally, the arrival of so many refugees has raised many questions regarding internal security. The state has the monopoly on the legitimate use of physical force (Gewaltmonopol). The state must ensure that people feel safe whenever they are in the public realm. People have a right to security. This is our top responsibility. It means that there should not be any no-go areas — areas where no one dares to go. Such areas do exist. We must call them by name. We must do something about it.”

  Merkel made the comments after pledging earlier in the day that her new coalition government would adopt a ”zero tolerance” policy on homeland security. ”Security is not negotiable,” she said at a conference of her Christian Democratic Union (CDU) in Berlin. ”Security is one of the core tasks of a strong state,” she added. ”Zero tolerance is our motto.” (forts)”.
  https://www.gatestoneinstitute.org/12040/german-interior-minister-islam-does-not-belong-to

  Svara
 42. G

   /  03/21/2018

  ”Germany: Migrant Rape Crisis Still Sowing Terror and Destruction

  Women and children sacrificed on the altar of political correctness”
  https://www.gatestoneinstitute.org/12066/germany-rape-crisis

  Sammanställning deluxe, ett hästjobb, klicka länken och scrolla så ser ni vad det handlar om. Helt galet att läsa så här dag för dag, datum efter datum, situationen är helt utom kontroll. 😦

  Svara
 43. G

   /  03/21/2018

  ”Nu rullas röda mattan ut för de ensamkommande – vad kostar det och vem betalar?

  Regeringen föreslår att cirka 9 000 ensamkommande ska få en ny chans att stanna i Sverige om de börjar studera på gymnasiet. Men vad anser skattebetalarna – de som får betala?”
  http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/nu-rullas-roda-mattan-ut-for-de-ensamkommande-vad-kostar-det-och-vem-betalar/

  Svara
 44. G

   /  03/21/2018

  ”Brott mot grundlagen kan ha begåtts i #hanifgate”
  https://ledarsidorna.se/2018/03/brott-mot-grundlagen-kan-ha-begatts-i-hanifgate/

  Svara
  • Torrt. Tråkig. Och oerhört viktigt.
   ”Meddelarfriheten är skyddad i lag – rätten att vända sig till media och lämna uppgifter. […]
   Det allmänna får inte efterforska vem som lämnat uppgifter (efterforskningsförbudet) och inte heller straffa den som lämnat uppgifterna (repressalieförbudet).
   […]
   De enda som kan ha begått brott i någon mening är Anders Ygeman […] samt möjligen även Tobias Billström […]
   Bägge erfarna ministrar. Och bägge gruppledare för riksdagens två största partier. Som anser sig vara statsbärande.
   […]
   Det är därmed logiskt att regeringen under nästa mandatperiod har för avsikt att göra ytterligare inskränkningar i YGL och TF, Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen genom SOU 2017:70 för att helt lagligt efterforska källa.”

   Svara
 45. G

   /  03/21/2018

  “Varför måste allt som gäller just migranters brottslighet vara så hemligt?

  Polisen fortsätter envisas med att inte lämna ut signalement på gärningsmän vid allvarlig brottslighet, samt vid mängdbrottslighet som många råkar ut för, alltså inbrott i hus eller bil. De sistnämnda förövarna är främst individer från vissa östländer inom EU. Till och med våra partiledare med Stefan Löfven i spetsen pratar numera om stöldligor från bland annat Georgien. Ovetande medborgare har dock ingen som helst aning om vad de ska vara uppmärksamma på vid grannsamverkan, om den nu överhuvudtaget fungerar som tänkt. Polisens rädsla för att spä på rasism har visat sig starkt kontraproduktiv och strider mot medborgarnas bästa. Katerina Magasins poliskälla, som har lång bakgrund på Rikskrim och polisens nationella operativa avdelning (NOA), och som tidigare ifrågasatt varför inga signalement lämnas ut, skriver vidare om bristen på transparens ifråga om migranters brottslighet.”
  http://katerinamagasin.se/varfor-maste-allt-som-galler-just-migranters-brottslighet-vara-sa-hemligt/

  Svara
 46. Svara
 1. Herr Twitterhyena uppmärksammas | WTF?
 2. Feministisk revolution och #metoo ligger bakom det ökade antalet sexualbrott i Sverige | WTF?
 3. Smått och gott från 2018, del 2 | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: