Ords betydelse

Hur man säger något är ju viktigt, man kan t ex vända på en sak så att man egentligen pratar om samma sak men med helt annat fokus. Varför tar jag upp detta nu då?

jarvklo1845733_209_279

Mansforskaren, dvs radikalfeministen, Niclas Järvklo

Jo jag läste en ”nyhet” från en genustomte som är med i utredningen ”Män och Jämställdhet”. Eller klart att det är en genustomte, det ingår ju inga normala människor i den utredningen alls så om någon av dem säger något så är det en radikalfeministisk genustomte per default. Den här gången heter tomten Niclas Järvklo och ämnet är föräldraledighet. Vill ni veta mer om Järvklo så finns t ex Susannas inlägg som tar upp ett tillfälle när Järvklo var med i DN. Inga tveksamheter, han är ”mansforskare” vilket bara är ett annat ord för radikalfeminist.

Nu är det som sagt föräldraledighet som tas upp och det är Nationella sekretariatet för genusforskning astrologi som har en artikel med rubriken ”Jämställd föräldraledighet kräver nya grepp”. Och som vi alla fattar så är de ”nya greppen” bara tillämpliga för pappor/män. Mammor/kvinnor ska inte ha något fokus eller tillskrivas något ansvar alls för saker och ting.

För att visa vad jag menar med ordens betydelse och vad man väljer att fokusera på så kommer några stycken från texten.

”Det är främst högutbildade par med god inkomst som delar på föräldraledigheten. Det visar Försäkringskassans rapport De jämställda föräldrarna. Män som arbetar inom LO-yrken tar generellt ut lite föräldraledighet medan män som arbetar på könsblandade arbetsplatser inom staten är mer benägna att vara hemma när barnen är små. Niclas Järvklo tror att skillnaden främst beror på att män inom olika sektorer möter olika förväntningar på sina arbetsplatser.
– På könsblandade arbetsplatser finns ett tryck på män om att de ska vara hemma och på kvinnor om att de ska komma tillbaka, men inom de mans- eller kvinnodominerade LO-yrkena är det inte så, säger han.”

Vad är fokus på? Mannen givetvis. Män ”tar inte ut”, dvs de verkar inte vilja ha ”jämställdhet”. Borde stå ”Kvinnor vill inte dela med sig”” Det finns inte ett ”tryck” på männen i en del branscher. Borde vara ”Kvinnor vill inte dela med sig, det saknas ett tryck på kvinnor att dela

”Niclas Järvklo menar att föräldraförsäkringens fokus på valfrihet gör att vissa grupper av män får mindre möjlighet till ett jämställt föräldraskap än andra. Detta lyfts fram i Utredningen om män och jämställdhet, som argumenterar för en förändring av föräldraförsäkringen.
– Vi tycker att dagens politiska diskussion är överdrivet försiktig. Det är inte alls orimligt med en individualisering. Politiker behöver signalera att man ska dela lika, säger Niclas Järvklo.”

Det borde stå ”kvinnor vill inte dela med sig” före ”män får mindre möjlighet…”. Varför är det jämställdhet att det måste delas lika? Och varför måste politiker ”signalera” det?

Laura Hartman, analys- och prognoschef på Försäkringskassan, tar upp det sk ”obetalda hemarbetet”.

”I Försäkringskassans senaste studie, Ojämställd arbetsbörda, syns en tydlig koppling mellan fördelningen av föräldraledigheten och fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet.
– Hur man delar föräldraledigheten hänger tätt samman med vilket ansvar man tar för hushållet och barnen flera år senare, säger Laura”

De menar alltså det där ”obetalda hemarbetet” som även singelkvinnor lägger mer tid på än singelmän antar jag… Men återigen, fokus ligger på ”den lata mannen” som inte gör ”obetalt hemarbete”. Det bekräftas omedelbart

”- Det verkar som att en faktor som förklarar mammors relativt höga sjukfrånvaro är dubbelarbetet – lönearbetet och det obetalda arbetet, säger Laura Hartman.”

Återigen, fokus på de hemska enkelarbetande männen. Så kvinnor dubbelarbetar? Betyder det att de jobbar dubbelt så mycket som män? Om kvinnor dubbelarbetar men inte männen så måste det betyda att män enkelarbetar? Det borde stå att ”Kvinnor vill ha det annorlunda än männen hemma och då får de också ta ansvar för det.

Och det är så enkelt att det som de kallar ”obetalt hemarbete” kallas också att leva. Och vill man gärna ha en viss standard på sitt ”att leva” och den andra är nöjd med lägre standard, vem ska då göra jobbet? Den som är nöjd med ”att leva”-standarden eller den som är missnöjd och vill ha mer?

”Ett annat viktigt resultat i Försäkringskassans studie är sifforna som visar att kvinnor tar ut betydligt mer obetald föräldraledighet än män. Totalt är kvinnor generellt borta från arbetsmarknaden i 15 månader medan män i fyra månader.
– Det får konsekvenser för kvinnors möjligheter i arbetslivet, men också för mäns anknytning till sina barn, säger Laura Hartman.
Niclas Järvklo är övertygad om att vi framöver kommer att få se en bredare uppslutning kring kravet på en individualiserad föräldraförsäkring.
– Rent samhällsekonomiskt kommer det behövas en reform som gör att fäder tar ett större ansvar hemma, inte minst med tanke på att kvinnor är mer högutbildade än män, säger han, men tillägger att frågan också är viktig ur ett rättighetsperspektiv.
– Män måste få bättre möjligheter att balansera arbetsliv och familjeliv. Det är en mänsklig vinst som måste försvaras, säger han.”

Vem ligger fokuset på i texten? Pappor/män givetvis! Totalt är kvinnor borta ca 15 månader på grund av barnledighet och män ca 4 månader. Om jag frågar hur många pappor som känner igen den här meningen från mamman ”Jag vill vara hemma i minst ett år!” sagd med ett tonfall och röst som gör fullständigt klar att inget finns att diskutera, hur många kommer att nicka instämmande? Kan det vara 80%? 90%? Det borde stå överallt ”Hur får vi /mammorkvinnor att inte vilja vara hemma så länge?

Ta bara den fetade meningen från ”rapporten” ovan, den borde se ut så här:

– Rent samhällsekonomiskt kommer det behövas en reform som gör att mammor/kvinnor tar ett större ansvar för den gemensamma ekonomin och inte vill vara hemma så länge, inte minst med tanke på att kvinnor är mer högutbildade än män, säger han, men tillägger att frågan också är viktig ur ett rättighetsperspektiv.

Så borde det se ut hela vägen men det samlar väl inga feministpoäng att säga att det är kvinnor som ska ta ett annat ansvar för saker och ting även om det hela tiden är där skon klämmer?

Alltså, tro inte att jag inte vill att pappor ska vara hemma mer med barnen, självklart tycker jag det är bra! Men det finns också andra anledningar till att mammor kanske? bör vara hemma lite mer faktiskt, om de vill det alltså och till det hör t ex amning. Jag tror nämligen att det är bra för barn att ammas ett bra tag om det är möjligt, naturen har inte fixat det så av en slump. En annan sak är att jag trots att jag inte vet hur det är att vara gravid i 9 månader så gissar jag på ganska goda grunder att det är jävligt tufft och att det sliter riktigt hårt på kroppen. Det är nog fan ingen barnlek! Vill och behöver mammorna tiden att återhämta sig fullt ut så ska de också få det. Men jag tror att meningen som till exempel SAMTLIGA av mina vänner har hört från sin fru/sambo är nyckeln

Jag vill vara hemma i minst ett år!

Om man inte som ”mansforskare”, dvs radikalfeminist, känner igen den meningen så är man fanimej en jävligt kass forskare eller så förnekar man verkligheten. Varje gång ligger fokuset på att mannen är felet, det är mannen som enkelarbetar, det är pappan som inte ”tar ut” ledigheten mm mm mm. Och varje gång det sker så ligger fokuset helt fel. Jag gissar att de gör så medvetet! De väljer att i princip ljuga varje gång. Eller att åtminstone fullt medvetet välja att fokuset ska vara på mannen istället för där det hör hemma. De verkar också behändigt ”glömma” bort biologins del i det hela. Så praktiskt…

Annat:

Susannas Crowbar: ”Gästinlägg: Introduktion av J. H. Lundell – ny gästskribent

Genusdebatten: ”Möt Genusfolkets Kawa Zolfagary – Provkör ”Social Justice Generator”

MVH

MiT

Lämna en kommentar

40 kommentarer

 1. Jag har uppdaterat mitt inlägg Arnholms kognitiva dissonans med en undersökning utförd av PEW Research Center. Den är förvisso från Kanada men den pekar på samma sak som du skriver om.

  Den visar att mammor hellre vill arbeta deltid (50%) eller inte alls (29%) när de har småbarn medan de allra flesta pappor vill arbeta heltid (72%).

  Trenden är också tydlig från 1997-2007. Allt fler mammor vill hellre jobba deltid än heltid när de har småbarn.

  Folk vet tydligen inte sitt eget bästa, enligt MFJ – varken män eller kvinnor.

  Svara
  • Anders/AV

    /  02/09/2014

   Nej och därför ska de som vet bättre minsann tala om för de obstinata föräldrarna som inte kan ta ”rätt” beslut själva.
   ”Hello hurray we are the great
   we are the soldier`s of the human race…
   …we know it`s best for you”
   (Imperiet)

   Svara
  • Björn

    /  02/09/2014

   ”Folk vet tydligen inte sitt eget bästa, enligt MFJ – varken män eller kvinnor.”

   Det är ju det som är det fina i kråksången. I och med att folk inte kommer att ändra sig (inte ens radikaler, när det väl kommer till kritan) så kommer ”orättvisan” alltid att bestå, och därmed är Genusforskarna och Mansforskarna skodda för livet 🙂

   Svara
 2. Anders/AV

   /  02/09/2014

  Häri ligger också svaret varför inget händer på området, trots att diskussionen förs inom samtliga partier utom möjligen KD och SD. Föräldraförsäkringen är som bekant redan delad. Hälften av dagarna går till vardera vårdnadshavare. 60 av dessa kan inte skrivas över till andra. Resten kan skrivas över till både den andra vårdnadshavaren och t ex far- och morföräldrar. De som pratar om delad föräldraförsäkring kör med falsk deklaration. Det handlar om att ta bort överskrivningsrätten.
  För att ett ojämnt uttag ska kunna ske måste en av två meningar yttras i familjen.
  1. Jag vill vara hemma mer än mina dagar.
  2. Jag tycker du ska vara hemma mer än dina dagar.
  Vi vet alla att det är alternativ 1 som är orsak att kvinnor tar ut mera FF. Även om kvinnorna inom media och politik i Stockholm vill dela jämnt, är det knappast så överallt. Speciellt inte i LO-yrken. Kvinnan har den största relationsmakten runt familj och barn. En kvinna i ett lågbetalt yrke förlorar mindre på att gå hemma och ser det som ledighet från ett tråkigt jobb som är till för att ge mat på bordet. En kvinna på tjänstemannanivå och med högre utbildning ser sitt jobb som ett sätt att förverkliga sig själv och vill snabbare tillbaka till jobbet.
  De partier som verkligen skulle gå till val på att ta bort överskrivningsrätten kommer förlora en massa kvinnliga väljare i LO-yrken. Det vet de också, men snacka går ju.

  Sen kommer frågan om kravet på att slopa överskrivningsrätten inte borde drivas av vi som även ser mansfrågor? Mitt svar är ändå nej. Det är inte statens uppgift att fostra medborgarna att göra vissa livsval. Man ska underlätta för medborgarna och ge ökade valmöjligheter, som folkets representant. Inte vara mamma/pappa staten som med pekfingrar ska tala om för vuxna människor hur de ska leva sitt liv i detalj.

  Svara
  • Några funderingar kring det du skriver, Anders/AV

   Dagens situation är en halvmesyr oavsett vilken övertygelse man har. Vissa dagar är öronmärkta, andra går att överlåta. Det borde väl rimligtvis vara det ena eller det andra. Politiskt sett förstår jag hur det har blivit som det är, men rent principiellt är dagens regler ett sammelsurium.

   En liberal hållning

   Som jag har skrivit på min blogg angående Folkpartiets trevande i frågan borde en liberal hållning vara individuell föräldraförsäkring. Det följer på devisen ‘lika rättigheter, lika skyldigheter’. Om man, som du antyder, vill luckra upp antingen rättigheterna eller skyldigheterna kommer man med största sannolikhet att behöva tvingande medel.

   Nu kan man ju komma med invändningen ”Om det är mina föräldradagar ska jag ju få göra som jag vill med dem.”

   Då svarar jag att en försäkring kan ses som ett skydd för dig eller din egendom. På samma sätt som din sjukförsäkring är tänkt att skydda din inkomst vid sjukdom är föräldraförsäkringen tänkt att skydda din inkomst vid föräldraskap.

   Liknande argument som användes när sambeskattningen avskaffades kan användas i den här frågan.

   *Varför lägga sig i vad folk gör? Låt dem välja själva, var och en för sig.*

   Vänsterns hållning
   Vänstern har alltid sett till kollektivets bästa och ansett att individen ska foga sig efter ett högre mål. Kvotering (individualisering) av föräldraförsäkringen är därför något de kan tänka sig. Detta kan ses som en paradox men det följer ett ännu högre mål nämligen lika-inkomst-principen som i dagens vänsterpolitik trumfar det mesta.
   Kvinnor har lägre livsinkomst än män och det ska med alla medel bekämpas.

   Argumentet är således ”kvinnor tjänar mindre pga föräldraledighet -> män ska tvingas ta ut mer föräldraledighet så att det blir lika för alla”

   Detta argument är något Schyman och F! använder sig av, vilket jag skrivit om nyligen.

   *Folk vet inte sitt eget bästa, men det gör vi!*

   Konservativa
   I dagens svenska politik finns det flera olika konservativa strömningar i den här frågan. Dels har vi KD som svävar på målet genom att först värna om (kärn)familjen och sedan ta tillbaka det genom att värna om fria val. De är nog mer eller mindre nöjda med hur det är nu. En sorts status-quo-politik med barnens bästa som ledmotiv.

   *Med huvudet lätt på sned och med ett förstående och bekymrat nickande*

   En annan värdekonservativ linje är SD som i det närmaste kan beskrivas med traditionella könsroller förpackade i national-romantiserande argument. Det är en, i ordets rätta betydelse, reaktionär syn eftersom den inte pekar framåt utan bakåt. Det var bättre förr – när jag var liten.

   *Alla ska få ha rätten till en sån mamma jag hade/aldrig fick ha/alltid önskade mig.*

   Ja, det var nog målat med otroligt breda penslar, men det är ju trots allt bara en kommentar 😉

   Svara
   • Jag har svårt att se hur en tvångsdelad försäkring kan vara liberal.

    Föräldraförsäkring syftar inte till att föräldrar skall få vara borta från jobbet, utan till att ett barn skall få den omvårdnad det behöver. Liberalt är här att låta beslut med lokal påverkan fattas i de lokala sammanhangen, inte centralt av någon som har noll koll på läget. Jag anser att föräldrarna skall ges en påse pengar att ordna omvårdnaden med, och sedan tämligen vid frihet att gemensamt bestämma hur pengarna skall användas.

    Bor ni i en polyamorös storfamilj? Fritt fram att låta pengarna gå in i storfamiljens kassa och ordna gemensam omvårdnad av alla storfamiljens barn.
    Vill ni anlita en amma, så att båda föräldrarna kan fortsätta jobba? Kör på.
    Vill ni låta farmor göra grovjobbet? Jag skulle inte välja det, men nu är det ju inte jag som väljer.
    Traditionell hemmafru? Men visst, jag gillar olika. Jag är liberal, och tvingar därför inte mina livsval på andra.
    Dela 50/50? Jovisst får ni göra det.

    Svara
    • Jag har inte prata om en tvångsdelad föräldraförsäkring. Jag tror du missförstod mig när jag pratar om individuell föräldraförsäkring.

     För det första.
     Det är inte ‘familjen’ eller föräldrarna som kollektiv som ”får” föräldradagar. Det är var och en av föräldrarna som får den (med undantagen för öronmärkta dagar). SGI knyts till den enskilda förälderns inkomst, inte till familjens. Det är alltså individer som försäkras, inte ett kollektiv.

     Detta är inte verkligheten idag. Vissa dagar är öronmärkta för endera föräldern. Det leder oss till punkt 2.

     För det andra.
     Man skulle kunna argumentera för att en individuell föräldraförsäkring ska inkludera full överföringsrätt, vilket inte är fallet idag. Det är antagligen det du menar med personlig frihet att välja själv. ‘Hälften av dagarna är mina och jag kan överlåta alla dem på någon annan om jag väljer att göra så.’ Det skulle vara en sorts liberal hållning. Det finns dock lite fler tolkningar av vad som anses vara ‘liberalt’.

     En försäkring är inte en pott, en rättighet, en påse pengar som väntar på dig att spendera fritt. Varför?

     För det tredje.
     Anledningen till att föräldraförsäkringen infördes var för att skydda föräldrarna (då som nu mestadels mammorna) från allt för stor inkomstförlust. Det är alltså snarare en ersättning än rätten till en påse pengar att fritt spendera. Med detta menar jag att föräldraförsäkringen inte kan användas för att betala någon annan för att ta hand om ditt barn om du själv väljer att arbeta eftersom du då inte är föräldraledig. Försäkringen betalas bara ut vid inkomstförlust, inte för att du råkar ha ett barn – det kallas istället barnbidrag.

     Föräldraförsäkring som extra barnbidrag?

     För det fjärde
     Man skulle kunna argumentera för att det ska vara barnet, inte respektive förälder, som ska vara förmånstagare för denna försäkring. Det är en intressant tanke, men det har jag inte sett så mycket av i debatten.

     Svara
     • Anders Senior

       /  02/09/2014

      Med risk för att uppfattas som raljant rikeman eller nåt, så lägger jag in följande lilla brasklapp: gillar ni inte villkoren i föräldraförsäkringen, så skit i den då!

      Det är ännu så länge (som tur är) upp till familjen att välja.
      Detta är pengar som villkoras för att vi skall få ta del av dem.
      Godkänner vi inte villkoren är det inget som hindrar oss att strunta i hela saken och göra som vi själva vill.

      Vi har faktiskt fått det så pass mycket bättre att man nu faktiskt kan försörja en familj med en lön igen, förutsatt att den som är hemma faktiskt jobbar obeskattat på heltid hemma också. Hembakat bröd, långkok, etc. (Du gör själv jobbet istället för att betala Pågens, mamma Scan och Skogaholm för att göra det. Och slipper därmed skatta för det i flera led.)

      Visst, man har kanske inte råd med den senaste iphone som finns, eller den största platt-tv’n, men pengar är inte allt här i världen heller. När jag växte upp var vi tex. tre barn som fick dela rum, måste verkligen barnen ha var sitt rum idag utan att fara illa? Morsan var hemmafru, och fixade och donade hela dagarna med allt möjligt för att hålla nere utgifterna.

      Vad jag försöker säga är att man inte blir rik på enbart på inkomsten (tex. föräldraförsäkring) utan även på att hålla nere utgifter.

      Och jag kan säga att det faktiskt fungerar idag också.
      Jag har den enastående turen att ha träffat en kvinna med samma värderingar som mig, och som idag gör allt detta. Hennes pension är också omhändertagen genom att vi avsätter pengar till en privat pensionsförsäkring åt henne. Jag misstänker att hon kommer att få bättre pension än mig…
      Vi har det dessutom inte direkt sämre materiellt ställt än någon annan medelsvensson…

      Jag har hellre kvar min stolthet och integritet än att ta emot statliga allmossor i form av föräldraförsäkringspengar under villkor jag inte skriver under på….

      Och jag fostrar hellre mina barn själv under de första viktiga åren, till att bli fritt tänkande, självständiga individer, än att skicka dem till dagis där de blir indoktrinerade och kuvade till fogliga kamrater/hen i det svenska kommunist/feministsamhället.

     • Mycket klokt i det du säger, jag får ta till mig det och fundera vidare. Några raska tankar dock:

      Hade det här varit en debatt på Fi:s forum, så hade jag genast invänt att föräldraförsäkringen verkar vara väldigt hetero- och kärnfamiljsnormativ. Eftersom jag gillar att pissa i lovart så tänker jag göra det i alla fall.

      Ja, jag tror att det vore bra att komma bort från inkomstbortfallsprincipen. Dels eftersom den redan är rena skämtet för höginkomsttagare, dels pga att det väsentliga är barnets omvårdnad, inte förälderns inkomst.

    • per Hagman

      /  02/09/2014

     Intressant…
     int før att jag vill vara petig..men..att anlita en amma istf att modern ammar barnet sjelv , ger barnet en dårlig start i de 6 førsta månaderna av barnets liv , då den ammande modern under dessa månader kan ge barnet som mest med immunglobuliner etc.
     Ett førhållande en amma ej kan ersætta.
     .
     Per Hagman.
     .
     .

     Svara
 3. Leif

   /  02/09/2014

  På 70-talet lanserade Brödinstitutet en slogan med innebörden att medborgaren borde äta 6 – 8 skivor bröd om dagen. Gemene man uppfattade det som att det var Socialstyrelsen som låg bakom kampanjen.
  http://weismann.zoomin.se/blogg/20101029-383013-Socialstyrelsen-rekommenderar-6-8-skivor-brod-om-dagen.html
  Det här var vid en tid då efterkrigsgenerationen så smått började ifrågasätta den storebror-vet-bäst-mentalitet i makarna Myrdals efterföljd som till en del präglade det svenska samhället. ”Socialstyrelsen vill att du äter 6 – 8 skivor bröd om dagen” blev då som ett skällsord för många, ett citat man drog till med när man kände sig överförmyndaraktigt behandlad av samhälleliga institutioner. Vanliga människor anser sig numera sedan länge som bekant kapabla att fatta egna beslut i de frågor som rör dem själva när de uppnått myndig ålder.
  Det är inte utan att därför Nationella sekretariatet för vetbästologiforskning vid Göteborgs universitet ger ett intryck av nattstånden social ingenjörskonst i makarna Myrdals efterföljd. Att forskare ser som sin uppgift att recensera och korrigera enskilda människors livsval känns i dag verkligen udda. ”Forskning” och politik flyter ihop till en enda röra.
  En litteraturforskare som bestämmer sig för att forska om unga människors läsvanor kan säkert konstatera att läsandet gått ned dramatiskt under decennier. Föreslår forskaren därför tvingande åtgärder mot unga individer för att ”rätta till” detta? Knappast.
  En medicinstuderande kanske specialiserar sig på förekomsten av hallux valgus på kvinnor i fyrtioårsåldern. Kommer erfarenheterna från studien att mynna ut i ett förslag till förbud att använda högklackade skor? Tror inte det.
  Men forskare på en institution vid Göteborgs universitet ser det tydligen som sin uppgift att gripa in i andra människors liv av det skälet att de anser sig veta bättre än dessa människor. De tror inte att vi fåkunniga som inte studerat vid deras institution kan fatta beslut som är bra för oss. Uttagande av föräldraledighet är en fråga där folk helt enkelt är för korkade för att fatta riktiga beslut. Därför måste Nationella sekretariatet för vetbästologiforskning vid Göteborgs universitet på olika sätt verka för att de tvingas till ett uttag av denna ledighet som är bra (för vem?).
  Maria Sveland skrev en gång en stort upplagd artikel i DN om att företeelser som hon såg i samhället gjorde henne ­politiskt ­deprimerad. Det jag ser vid somliga universitet och högskolor gör mig på motsvarande sätt akademiskt deprimerad. Mycket deprimerad.

  Svara
 4. Anders Senior

   /  02/09/2014

  Byt ut ordet ”obetalt” hemarbete till ”obeskattat” hemarbete, så förstår ni direkt varför det är så intressant för politiker….

  Svara
  • Det har ju redan adresserats i och med RUT-tjänsterna. Hushållsarbete har blivit en egen (beskattningsbar) näring.
   Det är ‘finare’ att städa någon annans hem via din enskilda firma än att städa ditt eget hem privat.
   Det är bättre för BNP om du tar hand om andras barn när deras föräldrar jobbar än att de själva gör det.

   Svara
   • Anders Senior

     /  02/09/2014

    Japp, det började redan på 70-talet när man jagade ut hemmafruarna i arbetslivet.
    För att som du skriver, ta hand om andras ungar istället för sina egna.
    (Ytterligare en bonus utöver den direkta skatten: man överlåter åt staten att fostra våra barn till att bli lydiga kamrater med olika medel som ”värdegrunder” och ”genuspedagogik” på våra dagis, så de i framtiden inte ifrågasätter att vara slavar under skattetrycket.)

    Vems är egentligen felet att vi ”dubbelarbetar” som de nu kallar hemmats sysslor förresten, vem var det som genom beskattning såg till att en person inte längre kunde försörja en familj….

    Nu när de flesta arbetar, måste det till nya knep när det behöver komma in ännu mer skattepengar till detta accellererande marxistiska genusvansinne.

    Därav Rut och Rot, precis som du skriver.
    Nu skall ett nytt beteende etableras med hjälp av dessa avdrag.
    Det behövs nu ännu mer skattepengar att slösa bort på androstolar, genustrumpeter och annan tokfeminism.
    Nu anses det bättre att vi jobbar över några timmar (och betalar skatt) för att få råd att anlita hjälp (som betalar skatt) med de sysslor som vi egentligen kan göra själva utan att betala skatt…..

    Svara
 5. Anders Senior

   /  02/09/2014

  …..på tal om ords betydelse…..

  Svara
 6. Magnus

   /  02/09/2014

  ”En kvinna i ett lågbetalt yrke förlorar mindre på att gå hemma och ser det som ledighet från ett tråkigt jobb som är till för att ge mat på bordet. En kvinna på tjänstemannanivå och med högre utbildning ser sitt jobb som ett sätt att förverkliga sig själv och vill snabbare tillbaka till jobbet.”

  Det där är jag helt övertygad om. Sedan undrar samma kvinna varför hon halkar efter lönemässigt när hon varit borta 2 barn senare och tre år från sitt jobb…”jag har ju samma jobb, och förresten är det en jätteviktig erfarenhet att vara hemma med barn”. Ja, men det är inte någon erfarenhet som man har nytta av i jobbet.

  Sedan är det den ekonomiska delen. Nuförtiden har en del kollektivavtal inskrivet att man har 10% lön under föräldraledigheten, vilket tillsammans med FKs utbetalningar ger 90% ersättning. Det ökar ju motivet att vara föräldraledig. I min bransch är det inte så ovanligt att män tar ut föräldraledighet (högre tjänstemän). För 20 år sedan gjorde jag själv det, när jag jobbade statligt, och då hade jag samma typ av avtal, vilket var ovanligt på privatsidan på den tiden.

  Svara
 7. ”Vem ligger fokuset på i texten? Pappor/män givetvis! Totalt är kvinnor borta ca 15 månader på grund av barnledighet och män ca 4 månader. Om jag frågar hur många pappor som känner igen den här meningen från mamman ”Jag vill vara hemma i minst ett år!” sagd med ett tonfall och röst som gör fullständigt klar att inget finns att diskutera, hur många kommer att nicka instämmande? Kan det vara 80%? 90%? Det borde stå överallt ”Hur får vi /mammorkvinnor att inte vilja vara hemma så länge?””

  Om mannen insisterar på lång pappaledighet, så kan hon göra abort och leta reda på en man från majoriteten som delar kvinnans uppfattning at skaffa barn med istället. Eller skilja sig från mannen före födelsen, så att hon får ensam vårdnad.

  Det är fult att lägga ansvaret på den maktlöse.

  Svara
 8. per Hagman

   /  02/09/2014

  MiT…snygg artikel.
  .Per Hagman..

  Svara
 9. ”En kvinna på tjänstemannanivå och med högre utbildning ser sitt jobb som ett sätt att förverkliga sig själv och vill snabbare tillbaka till jobbet.”

  Den jämställda tjänstemannafamiljen betalar andra för att könsrollstypiskt göra det som könsrollstypiskt görs inom familjen med LO-yrken.

  Om feministerna menade allvar, så skulle de använda sin konsumentmakt för att förändra. Det vill säga bara köpa typiskt mansproducerade varor och tjänster (säkerhet, teknik, bostad, infrastruktur) från kvinnor och bara köpa typiskt kvinnoproducerade varor och tjänster (skönhetsvård, vård, skola, omsorg, städning, kläder) från män.

  Svara
 10. ”Sen kommer frågan om kravet på att slopa överskrivningsrätten inte borde drivas av vi som även ser mansfrågor? Mitt svar är ändå nej. Det är inte statens uppgift att fostra medborgarna att göra vissa livsval. Man ska underlätta för medborgarna och ge ökade valmöjligheter, som folkets representant. Inte vara mamma/pappa staten som med pekfingrar ska tala om för vuxna människor hur de ska leva sitt liv i detalj.”

  Det är ändå bara en liten del av statens totala inflytande över människors liv. Jag hittar inte föräldraförsäkringens andel av det offentliga totala intäkter från skattebetalarna, men jag skulle bli förvånad om den var mer än 1 procent.

  Skattekvoten är på 44,3 procent av BNP.

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetryck-i-Sverige-och-internationellt/

  Föräldraförsäkring 2,60 av Arbetsgivaravgift 31,42.

  http://www.eseb.se/f%C3%B6r-kunder/ekonomifakta-2013-14537393

  Svara
 11. Hans Odeberg: ”Jag anser att föräldrarna skall ges en påse pengar att ordna omvårdnaden med, och sedan tämligen vid frihet att gemensamt bestämma hur pengarna skall användas.”

  Vad sägs om att föräldrarna får behålla en påse pengar istället? När blev ett högt skattetryck liberalt?

  Svara
  • Inte otänkbart, alltid trevligt om pengarna slipper göra rundgången via skatteverket. Återstår då frågan vad de skall göra som inte har en stor påse pengar undanstoppade, t. ex. unga föräldrar. För samhället (=min framtida pension) borde det ju vara en stor vinst att uppmuntra till tidigt och rikligt barnafödande.

   En modell är att föräldrar får ta lån i banken, som de sedan betalar tillbaks med ränta. Kan ge större förutsägbarhet än skiftande politiska beslut.

   Men vad gör vi med de som bankerna inte ser som intressanta låntagare: alla unga som inte fått jobb, eller som flyttar runt på vikariat och pysselsättning? Som hårdhjärtad nyliberal njuter jag förstås av att trampa på människors drömmar, men samhällsekonomiskt är det bra om samhället uppmuntrar till barnafödande. Nej, allvarligt, jag längtar faktiskt efter att alla andra människor skall få uppleva samma glädje som jag över att vara familjefar.

   Så någon form av överförande av pengar till de som inga pengar har lär jag fortfarande vilja ha.

   Svara
   • Låga skatter gör det möjligt att spara pengar och lite pengar från staten ökar nödvändigheten av solidaritet inom mindre enheter än staten (familj, släkt, klan etc.).

    Men för människor med dålig future time orientation och som saknar förankring i någon mindre enhet än staten är det förstås ett problem med minskat skattetryck/rundgång.

    Jag menar dock att dagens politik uppmuntrar icke-autonomi/hjälplöshet och sönderslagning/försvagning av mindre enheter av staten.

    Svara
 12. notsure

   /  02/09/2014

  Genusvetare har en antipluggkultur.

  Svara
 13. JonasBsson

   /  02/09/2014

  ”Totalt är kvinnor generellt borta från arbetsmarknaden i 15 månader medan män i fyra månader.
  – Det får konsekvenser för kvinnors möjligheter i arbetslivet”

  Ska vi se om vi kan falsifiera det här påståendet, vad skulle hända om vi tvingade män att, låt oss säga, vara borta från arbetsmarknaden i ett år? Vänta ett tag nu. Var det inte det samhället gjorde tills för några år sen med värnplikten? Hur påverkade det männens löneutveckling och karriär?

  Svara
  • Jag blev rent fysiskt arg när en kvinnlig bekant pratade om au pair-jobbet före studierna som ”tjej-lumpen”. Jag började plugga direkt efter gymnasiet och plockade en del poäng när jag gjorde studieuppehåll för att göra min obligatoriska militärtjänst.

   Svara
   • Det är kanske au-pair som bör vara modellen för unga mäns militära utbildning, nu när det är tjänst i främmande länder som verkar vara försvarets huvuduppgift. Ett års tjänstgöring i Främlingslegionen, US Marines eller liknande.

    En del unga män verkar ju redan på eget initiativ sökt sig till Syrien för sin grundutbildning.

    Svara
    • Hjalmar

      /  02/09/2014

     Det är ju ändå fördjävligt, unga män som tvingas åka ända till Syrien för att de så gärna vill göra sin GMU! Försvarsmakten borde väl ha kunnat ‘outsourca’ verksamheten till Scouterna, till exempel… Alltid redo:)

     Svara
 14. QED

   /  02/09/2014

  ”Alice Schwarzer, utgivare av tidskiften Emma och Tysklands mest bitska och mest kända feminist, har sedan 1980-talet bunkrat intäkter på ett hemligt konto i Schweiz.

  – Jag var utsatt för hätska attacker och visste inte om jag skulle kunna bo kvar i Tyskland, försvarar sig Alice Schwarzer på sin blogg.

  Kommentarerna i de tyska medierna är förintande. Skenheligt och dristigt, skriver Der Spiegel.

  – Välkommen i klubben, hälsar veckotidningen Stern. I klubben av prominenta som predikar vatten och dricker vin. Som dekorerar sig med medaljer men ger fasen i samhället när det gäller det egna portmonnän.

  – Det är vidrigt!”

  http://unvis.it/www.svd.se/naringsliv/tysk-feministikon-bland-avslojade-skattesmitare_8960620.svd

  Svara
  • David

    /  02/09/2014

   Finns det något som en feminist inte kan ursäkta med hjälp av sin offerstatus och referenser till hur förföljda de är? Det måste vara otroligt praktiskt att aldrig behöva ta personligt ansvar för något man gör. Skattesmitning? – patriarkatet tvingade mig!

   Svara
 15. Marie-Louise

   /  02/09/2014

  Jag vill gärna komma med ett litet tips: lyssna på Henrik Widegren som sjunger Pappaledig blues. (Ni får googla för jag vet inte hur man länkar.)

  Svara
 16. Jan

   /  02/09/2014

  Det tragiska när radikalfeministen Niclas ges titeln mansforskare är att medier (och allmänheten) tror att han då representerar mannen – vilket är det sista han gör. Han representerar radikalfeministers nedsättande syn på mannen, inget annat. Han tillfogar egentligen männen mer skada än vad den typiskt kvinnliga radikalfeministen gör.

  Svara
 17. http://www.dn.se/insidan/niclas-jarvklo-det-har-aldrig-varit-lattare-att-vara-man/

  Eller hur?
  Jag anser inte heller att Niclas är representativ för män.
  Han representerar inte mig i alla fall.

  Svara
  • Leif

    /  02/09/2014

   Ja den där killen vet allt. Låt oss göra tankeexperimentet att man i stället säger något av följande:
   – Det har aldrig varit lättare att vara människa.
   – Det har aldrig varit lättare att vara kvinna.
   – Det har aldrig varit lättare att vara cyklist.
   – Det har aldrig varit lättare att vara civilingenjör.
   – Det har aldrig varit lättare att vara naturintresserad.
   Skulle någon ta ett sådant yttrande på allvar? Knappast.
   Vore det inte bättre att Järvklo nöjer sig med följande:
   – Det har aldrig varit lättare att vara Niclas Järvklo.
   På det sättet behöver han ju inte göra sig till ombud för halva mänskligheten. Jag tror att det är många med mig som betackar sig för Järvklos ombudsmannaskap.

   Svara
  • Kristian

    /  02/10/2014

   ”[…] hävdar att männen använder tiden till att arbeta övertid, träna, baka och umgås med sin manliga vänner.”

   Ja, ja.

   Allvarligt talat, det börjar gå slentrian i det här.
   ”Så här säger de. Men det stämmer inte.”
   Fortsätt så punkt för punkt utan att ange källa.

   Svara
 18. Hjalmar

   /  02/09/2014

  Niclas Järvklo representerar inte mig heller. OMRÖSTNING!!!11!1! 😉

  Svara
 19. Anonymouse

   /  02/10/2014

  Med en sådan start kan ju feministkarriären inte bli annat än lysande?

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: