Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Hittade en liten artikel i Borås Tidning i förrgår om bränder, MSB och programmet Kalla Fakta som sändes igår ikväll som handlade om den stora skogsbranden i Västmanland i somras. Artikeln är väldigt kort men det nämns att det kanske handlar om otillräcklig utbildning av räddningstjänsten befäl, vilket kan göra att bränder sprider sig. I artikeln handlar det mest om att bränder sprider sig mellan hus och lägenheter och sånt. Kolla gärna på Kalla Faktas program om skogsbranden och läs nedan vad MSB tycker är viktigt…

Frågan är vad räddningstjänsten egentligen kan göra mer än vad de gör när påtryckningarna om vad som är viktigt för dem kommer uppifrån, från MSB och de i sin tur från politiker? Och MSB säger att det som är viktigt för räddningstjänster är mångfald och minst 40% kvinnor. Då kommer bränder, olyckor och sånt att ses som enbart störande triviala moment, sånt som sabbar deras fina bild och vision.

De slänger ut miljon efter miljon på det ”viktiga” arbetet, många timmar kostar det också. Och energi från de som involveras på räddningstjänsterna. Jag kollade upp lite på MSB och det är en jävla djungel av trams som de anser är viktigt, jag tar upp en del av det som jag har hittat.

Det blir ett ganska rörigt inlägg med många länkar till pdf-filer men det kan vara värt att kolla igenom dem. Jag ville få med en del för att visa hur mycket galenskap det faktiskt finns som ska bändas in med kofot i organisationer. För är det någon som tror att MSB är ensamma?

Handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2009-2014

Lite av det som står i just det programmet

msb

Ja vem kan vara brandman? Är det bara en ”föreställning” vem som kan vara det? Kommer ett nytt namn att ändra de faktiska egenskaper som behövs? Tror de på det själva?

msb1

De ska alltså genusexperimentera med en så viktig samhällsfunktion i en kommun (Lund var den som utvaldes)

msb2

msb3

Pengar finns det visst gott om när genustrams är inblandat.

msb5

Jämställdhet och mångfald ska särskilt beaktas. Undrar vad det betyder EGENTLIGEN? Och finns det verkligen ett missnöje hos kommunerna? Det tror jag inte ett skit på utan det är bullshit! Det är önskemål från genusfolk som luftas och inget annat!

Vilket bekräftas i nästa punkt

msb7

Där kom det, det är önskemål från genusfolk. För SKL är med och driver Jämställ.nu som bara är ett sätt för genusfolk att tränga sig in i verksamheter där de absolut inget har att göra!

msb8

Hur ska man tolka den ovan? Att man ska se till att kritiska röster mot galenskapen inte kommer ut?

Punkterna ovan kommer ju från en handlingsplan för 2009-2013 men den reviderades i juni 2013 och några punkter är nu borta, en del för att de anses ha uppfyllts vad jag kan förstå. I den reviderade kan man läsa att MSB finansierar flera olika projekt, bland annat ”forskningsöversikten” som finns en bit ner och som bara är en del av hans arbete, det resulterade i en publikation som jag inte har hittat.

Men vad jag har hittat är

Från novis till nestor–Maskulinitet, organisation och risk i räddningstjänsten, Centrum för genusforskning, Uppsala universitet (Bondestam Fredrik, Häyrén-Weinestål Anneli, Berg Henrik, 2012) är avslutat.”

Genustomtar inblandade, det finns gott om skattepengar att slänga till dem, 2,6 miljoner till det ovan

Den genuskodade räddningstjänsten

8 miljoner av MSB till det ovan och i det pressmeddelandet står att det är ytterligare ett projekt som får 8 miljoner. Totalt 16 miljoner alltså. Här står lite mer om det.

Här är en ”forskningsöversikt”, den är givetvis gjord av en genustomte som i sin tur hänvisar till arbeten gjorda av andra genustomtar som i sin tur… Jag tar med några rader bara så ni ser vilken typ av ”forskning” det handlar om

”Den typ av forskning som redovisas är i huvudsak kvalitativ. Det vill säga att det är forskning som i första hand bygger på deltagande observationer och intervjuer. Det är forskning utförd inom samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner såsom sociologi, antropologi, genusvetenskap, psykologi och kulturvetenskap. Forskning jag funnit berör i huvudsak kön, sexuell läggning och rasifiering.”

MSB betalar givetvis, de verkar ha en outsinlig plånbok att ösa ur när det gäller sånt här.

SKL nämns ovan, här står hur de är inblandade ”Jämställdhet i räddningstjänsten

SKL är ju även en av aktörerna i Jämställ.nu

”Jämställ.nu är ett verktyg för det dagliga arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Här finns praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet. Jämställ.nu är en unik samverkanssatsning mellan Europeiska Socialfondens Tema Likabehandling, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova.”

Här kan ni läsa vad en universitetslektor i genus”vetenskap” säger om Räddningstjänsten, jag tar med ett citat

msbA

Fysisk styrka och praktiska kunskaper är alltså till för att utestänga kvinnor? Really? Jag trodde i min enfald att det faktiskt krävdes ett ganska stort mått av just de egenskaperna, att de är något som faktiskt är nödvändigt? Är det fel, används de för att stänga ute kvinnor?

Nätverket Jämställda Räddningstjänster” är ett projekt från början som nu övergått i nätverk. Om ni har möjlighet att gå på deras första möte nu i november så kan ni till exempel få reda på att genusglasögon kan skapa ett säkrare samhälle… Nätverket har givetvis en ”värdegrund” också (den sidan i pdf-filen är upp och ner, deras genusglasögon kanske är sådana som vänder upp och ner på verkligheten…)

”Värdegrund

En jämställd räddningstjänst bidrar på ett bättre sätt till färre bränder och olyckor och därmed färre omkomna och skadade. Alla räddningstjänster kan bli jämställda genom ett systematiskt och målinriktat jämställdhetsarbete.”

Så en numeriskt jämställd räddningstjänst ska alltså göra så att det brinner mindre och att färre omkommer och skadas? Siffror är alltså magiska?

msbA1

Den ovan kan man se i pdf-filen ”Forskning för ett säkrare samhälle”, genus och mångfald är tydligen ett särskilt perspektiv.

Om man möter motstånd då? Om folk tycker att det är rena galenskaper som ska tryckas på dem? Lugn, det finns metoder mot det också, inget får stoppa genusarméns framryckning

msbA3

Det ovan kan man hitta i ett infobrev från MSB. Visst är det intressant att man inte ska lyssna på vad de som redan finns där tycker utan då kallar man det ”Motstånd mot jämställdhetsarbete” och att det ska vara någon sorts rädsla för att rucka på maktordningar? Det vill säga att om du inte protesterar så får du skiten i knät, protesterar du så får du ändå skiten i knät för enligt genusfolk så betyder det att det som inte önskas behövs ÄNNU mer. Så praktiskt… Det kan ju lika gärna vara så att de inte håller med om att alla idiotiska grejer har med jämställdhet att göra alls? Vinnova sponsrar med 3 härliga millar ”Metoder mot motstånd”…

”Carolina Johansson Wennerholm, Genusrådgivare på MSB, berättar om upplägget på kursen:

– Vi skapade kursen för att implementera intentionerna i FN:s säkerhetsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i vårt internationella insatsarbete och ge verktyg för hur man kan arbeta med genusfrågor i fält.”

”– I år ändrade vi dessutom upplägget på kursen och nu riktar den sig även till personer som arbetar i roller där de kan påverka arbetet med genus strategiskt, b.la. HR-handläggare, utbildare, insatsledare och projektledare. Vi vill att genusperspektivet ska påverka både det operativa och strategiska insatsarbetet.”

”Linda Stegander, HR-handläggare på MSB:s enhet för operativ personal håller med:
– Jag gick den här kursen eftersom jag har hand om rekrytering av genusrådgivare för MSB:s räkning. Jag ville få en inblick i vad de gör och hur de arbetar i fält.”

Det ovan hittar ni i följande länk: ”MSB genomför genuskurs för att bidra till implementeringen av FN:s säkerhetsresolution”. Rekrytering av genusrådgivare, det låter det!

Regionala mångfalds- och jämställdhetsutvecklare nu utsedda inom räddningstjänsten

Ännu mer pengar till genustomtar ”Studien Kvinnors roll inom sotning”…

Några intressanta (det finns tre stycken) att läsa är ”Brandmannens fysiska förmåga”, där kan man läsa läsa lite om hur det ser ut med de fysiska värdena på brandmän som är män och som är kvinnor, både sådana som är brandmän på heltid och deltid. Men där finns även jämförelser mellan brandmän och ”vanliga” män och kvinnor med. Intressant faktiskt!

Allt ovan är bara en del av det som finns på MSB när det gäller detta. Under till exempel Nyheter – mångfald kan ni hitta en hel del ytterligare.

Det man kan undra när man ser allt ovan som har med genus att göra är HUR man kan säga att det saknas relevant utbildning bland brandchefer när det gäller annat? Ringer det inte ens en liten klocka? Visst är det behändigt för genusfolket att vara de enda som tydligen får göra undersökningar så de hela tiden kan se till att endast deras idéer kommer fram? Och att de när de möter ”motstånd” själva får diktera villkoren för hur det ska bekämpas? För de är livrädda att folk ska börja fundera på om det verkligen är så vettigt som kommer från genushållet, därför måste de bekämpa sådant. Det finns ingen gräns för hur mycket pengar och tid det får kosta.

Kostnaden är ju inte bara de många miljoner som direkt kastas bort utan det finns ju en gigantisk kostnad när allt ska implementeras överallt hela tiden. Går den ens att räkna ut?

Saken är den att de organisationer där genus nästlar sig sjunker som gråstenar, genusfältet kommer att dra ner hela landet i bottensörjan till slut. Varje organisation där genusfältet får betydelse blir extremt tungrodd med det ena onödiga perspektivet efter det andra i en aldrig sinande ström. Perspektiven som det ska tas hänsyn till kommer aldrig att ta slut, det kommer bara nya och till slut så kollapsar allt. Detta handlar inte om någon jämställdhet alls, genusfolket är inte intresserade av jämställdhet, de är intresserade av makt och att få alla likadana. De vill skapa Homo Sovjeticus och inget annat. De kommer att krama livet ur varje organisation de slår klorna i.

På MSB:s sida kan man läsa på ”Om MSB

”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat.”

Kan någon säga mig vad allt genustrams som finns i inlägget har med deras verksamhet att göra?

För kan någon säga att man är bättre på att rädda folk med alla dessa perspektiv? Släcks bränder bättre? Räddas fler människor ur lågorna? Dör färre tack vare alla perspektiv? Skadas färre? Är man bättre på att agera vid olyckor tack vare perspektiven? Är det färre bränder? Om inte, vad gör perspektiven där då?

Jag noterade att räddningschefen i Sala sa att han inte gått en utbildning om skogsbrand som erbjudits och att han sa att det kommer så många erbjudanden om utbildningar att man måste sålla för att hitta de som är nyttiga. Nu vet jag inte hur det ser ut i Sala men jag undrar om det kommer många ”erbjudanden” om genusutbildningar som de kanske känner att de är tvungna att gå eftersom MSB säger att det är jätteviktigt? Finns ens tid kvar att gå de användbara utbildningarna då? Eller drunknar de användbara i mängden erbjudanden av skräp? Bara en tanke. För allt extra som ska in tar tid, pengar, energi med mera från något annat, så är det bara.

MVH

MiT

Föregående inlägg
Lämna en kommentar

73 kommentarer

 1. Bra inlägg! Usch, jag får ont i magen av denna galenskap. Får jag välja vad som är värst är det nog att ”inga budskap sprids” som motverkar genusplanen. Jag antar att det betyder att varje brandman som är öppet kritisk mot detta får sparken. Berufsverbot, för att uttrycka det på 1930-talstyska.

  Svara
 2. Steffen

   /  09/24/2014

  Spännande…

  Läggs det lika mycket pengar och energi på att byta bort ordet ”sjuksyster”?

  Om inte, varför inte?
  Borde väl vara minst lika samhällsviktigt!

  Svara
  • Benjamin

    /  09/24/2014

   Nix.
   Manliga i yrket kallar sig också syrror.
   Det blir nog ”brandsyster” snart också.
   Eller varför inte ”brandhen”?

   ”Brandkår” låter också lite manligt. Får nog heta ”brandifieringsmotverkare”.

   Fast jag tycker det är lite orättvist att bekämpa bränder i ett mångfaldssamhälle. Bränder och eld bör inte diskrimineras. Vi måste få stopp på släckmaktsordningen genom intersektionella studier i normkritiskt vattenmotstånd. Det är nästan alltid blått medelvarmt vatten som får bestämma i branddrabbade multimateriella huskroppar.

   Svara
 3. Leif

   /  09/24/2014

  Nog tyckte jag att man såg väldigt få kvinnor under t ex SvT:s bevakning av skogsbranden i Västmanland. Mest såg man utmattade och tröttkörda män. Kan det ha varit bristen på kvinnor vid brandfronten som gjorde att det gick som det gick?

  Svara
 4. Pelle2

   /  09/24/2014

  Undrar hur genustomtarna kan påvisa att brandmannens sexualitet och benämningen på yrket kan ha en betydelse för hur bra de är på att bekämpa bränder ?
  Det är ju också spännande att de tycker att krav på fysisk styrka är ett instrument för att utestänga kvinnor från brandmannayrket och inte något som har införts för att jobbet är fysiskt påfrestande.Dessutom är det väl långt ifrån alla män som når upp till de fysiska kraven.
  Vidare är det ju skojigt att genusflummet är så obegripligt att man måste utbilda folk i att hantera kritiken mot det. Hade det varit lätt att försvara det med logik så hade det knappast behövts några argumentationskurser för att försvara det.
  Det är ju också sjukt att de på fullt allvar kan påstå att genusflummet leder till färre bränder.
  Tror de att bränderna blir så imponerade av de rosa flummerierna att de aldrig uppstår ?

  Avslutningsvis är det ju helt sjukt att de slösar bort pengar på sådana här idiotier istället för att lägga dom på att förbättra räddningstjänsten med t.ex flera anställda och bättre utrustning.

  Svara
  • Intenso

    /  09/24/2014

   Verkar inte finnas någon i ledande ställning som vågar stå emot Genusflummet. Lättare att glida med och låta gummiryggen vila.

   Svara
 5. Detta var nog det värsta jag läst… hittills. Massmedia struntar ju i detta av naturliga skäl. Politiker vågar inte ta upp det, då feministnazi bredvid kommer att skrika och använda metoder så att gemensamt budskap går ut. TYSTA Kritikern är alltså redan uppnått inom Sveriges offentliga sfär.

  Nätet är vår sista utpost, men få finner motvikten.

  Ja, Jösses. Jag är för övrig för mycket invandring…. inom EU… vart ska jag ta vägen? Danmark? Italien?

  Vi ska snart se att det kommer ett förslag på kvotering inom privata bolag också. Startar du ett AB måste det minst vara 40% kvinnor i styrelsen och
  minst 45% av cheferna ska vara kvinnor…15% ska vara HBTQWWA och 20% rasifierade…

  Dessutom måste det vara en representant från MP, eller V med.

  Tror ni jag skojar?

  Kanske… men nu när Genus finns som ledande ord inom offentligt sektor, utbildning, massmedia…. vad är kvar?

  Illa, det är illa….

  Svara
  • Kvotera mera

    /  09/24/2014

   Jag tror inte du skojar ang inkvotering av kvinnor till privata bolag. Enligt Romson har de ju den viljan och för att föregå med gott exempel vill blivande regeringen kvotera hela statsapparaten inkl alla myndigheter och bolag. Mycket märkligt att det inte skrivts första sidor om detta i dag. Enbart ett kort inslag på rapport. Tycker det är en sensationelll och allvarlig nyhet.

   Svara
  • morpheus

    /  09/24/2014

   Min första tanke var också ”vilket land ska man flytta till nu då?”

   Någon primitiv stam i Amazonas kanske?

   Svara
   • Kristian

     /  09/24/2014

    Det finns ju en stam som inte använder siffror alls. Då finns ingen förutsättning för att räkna ut om man nått 50-50 överallt.
    Något att fundera på.

    Svara
 6. ladulaas

   /  09/24/2014

  Det gläder mig, att du orkat gräva i detta träsk. Sveriges styrelse är så grundligt och självklart åt skogen idag, att jag själv är beredd att ge upp.

  Tyvärr måste vi nog konstatera att det inte finns ett fegare, dummare och mer prostituerat folk än vi svenskar – förutom de tretton procent, som i alla fall röstade för Sverige.
  Fegare: Det finns inget civilkurage längre.
  Dummare: Om bara någon med en titel/maktposition sagt något, så är det Guds ord och kan inte ifrågasättas, hur stolligt det än är.
  Prostituerat: Vi ställer upp på vilka dumheter som helst, bara vi personligen tjänar på det.

  De som åstadkommer denna förstörelse av landet, är en samling extrema narcissister, med abnormt uppblåsta egon kombinerat med ofattbar inkompetens och total likgiltighet för den verksamhet de ‘leder’. Där är generaldirektören för MSB är ett ‘strålande’ exempel. Dessa kretiner är villiga redskap för dem, som har som mål att förstöra landet.

  Svara
 7. norskgoy

   /  09/24/2014

  Det er skrivebordsteorier. Og vi ser det på flere nivåer. Alle fag sies det at man får bedre resultat om det er variasjon i resutatet. Noe som er tøv, om man ser for seg variasjon skal være kjønn, seksuell legning, eller farge på huden. Variasjonen kommer ifra synspunkter og forskjellige handlingsmønstre i faget, ikke av personen i seg selv. Å løpe med 20 kg brannslange saktere enn en annen er ikke variasjon. Det er bare dumhet.

  Og slik er nå feminismen, at variasjonen er en genetisk komposisjon. Som om en kvinnelig ingeniør på noe magisk vis gjør sine beregninger på en annen måte enn den mannlige.

  Svara
 8. Grodan Boll

   /  09/24/2014

  Är det ett reellt problem?
  Jag vill minnas en krönikös som fick hitta på en brandman i boden för att svartmåla yrkesgruppen. Om rasismen och sexismen inom yrket är så utbrett borde exempel från verkligheten vara många och enkla att hitta,

  Om det inte är det:
  Normaliserar de då inte uppfattningen om en utbredd rasism och sexism inom kåren och därmed skrämmer bort de kvinnor och rasifierade som annars hade sökt?

  ”Arbeta fram argument för jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten”
  Låter ju som att de inte vet varför de måste dra igång hela genus/rasifieringscirkusen, bara att de måste.

  Svara
 9. Kristian

   /  09/24/2014

  OT: ”Ryms alla elefanter i rummet?”

  http://www.bt.se/debatt/ryms-alla-elefanter-i-rummet%284455035%29.gm
  ”Om vi utgår från att tretton procent av väljarna inte är rasister har motståndarna totalt misslyckats att logiskt tydliggöra varför SD:s politik är rasistisk.”

  Svara
 10. Benjamin

   /  09/24/2014

  Granskande journalistik på högsta nivå. Mycket bra artikel.

  Med tanke på hur många genusmänniskor som har fingrarna i MSB:s syltburk så inställer sig omedelbart en fråga. Varför passade de inte på att protestera högljutt över det ojämställda släckningsarbetet under sommarens skogsbränder? Det hade väl varit ett unikt bra tillfälle för dem att belysa ”problemen”? Massor med medial uppmärksamhet och bilder på ojämställt brandarbete. Nä inte då! Genusarbetarna är inte bara dumma i huvudet, de är fega också. När det verkligen gäller vågar de inte stå upp för sina ideal utan går och gömmer sig.

  De här frågorna i din text tycker jag är otroligt centrala eftersom det handlar om en verksamhet som menar sig baserad på vetenskap:
  ”För kan någon säga att man är bättre på att rädda folk med alla dessa perspektiv? Släcks bränder bättre? Räddas fler människor ur lågorna? Dör färre tack vare alla perspektiv? Skadas färre? Är man bättre på att agera vid olyckor tack vare perspektiven? Är det färre bränder? Om inte, vad gör perspektiven där då?”

  Det är ju precis de frågorna som en riktig vetenskap hade börjat med. Det är så som medicinsk forskning fungerar t.ex. Först när man har dokumenterat och påvisat att en förändring har positiva effekter så är det läge att äska pengar för att införa den förändringen nationellt.

  Istället kan vi läsa t.ex:
  ”Vidare kritiseras MSB för att de kvinnor som utexamineras från SMO inte i tillräckligt hög utsträckning är anställningsbara.”
  D.v.s. genusfolket mer eller mindre lurar kvinnor som inte passar yrket att satsa två år av sitt liv på en utbildning som de inte har nytta av. Det här är sannerligen en dyr, farlig och cynisk verksamhet.

  Svara
  • morpheus

    /  09/24/2014

   Fast med ”riktig” vetenskap menar du ju ”patriarkal” vetenskap.

   Skämmes, människa.

   Skämt åsido, jag väntar med spänning med på att genusvetarna ska börja ge sig på att bygga flygplan och rymdfarkoster med sitt postmodernistiska synsätt som grund.

   Svara
  • Kristian

    /  09/24/2014

   Ja, kan bara instämma att det här var utmärkt. Tänk om vi hade, vad hette det nu, journalister och media som kunde göra det här i stor skala. Vore bra för samhället i stort.

   Svara
 11. Anders/AV

   /  09/24/2014

  Det verkar som om det är dags att gå en egen räddningsutbildning och skaffa utrustning om de nu skickar en bil med ”goda kommunikatörer” när man ringer 112. De får jättegärna vara kvinnor, jag struntar faktiskt i de yttre attributen, bara de orkar göra jobbet.

  Svara
 12. MiT

   /  09/24/2014

  Man kanske ska skicka dem länken på twitter 😀
  https://twitter.com/MSBdialog

  Svara
 13. Maria

   /  09/24/2014

  Vilken masspsykos… Betänk att alla myndigheter ska underställas sådant här. En f.d. kollega som vägrade gå en genuskurs fick mer eller mindre sparken, hans tillvaro blev så omöjlig att han sökte sig bort.

  Svara
  • Benjamin

    /  09/24/2014

   Inte så dumt med genuskurser som man kan tro.

   På mitt jobb hade de genuskurs för ett antal år sedan. Jag var tvungen att gå. Rätt kul faktiskt för det var då jag på allvar begrep hur förljugen den ”vetenskapen” var. Jag hade inte reflekterat över det så mycket tidigare.

   Motsatt verkan alltså mot vad syftet med krusen var.
   Lite som när ”antirasister” tror att de motar SD med ”fin” svada och ännu fler går och röster på dem.

   Svara
 14. Intenso

   /  09/24/2014

  Jag kommer bara halvvägs och vill slita mit hår i ren förtvivlan. Fan vad glad jag är att jag har emigrerat.

  Svara
 15. MiT

   /  09/24/2014

  Den här har varit uppe förut men jag kan inte låta bli att fnissa lite när man tänker på att det inte ens är ett försök till satir utan är på fullaste allvar 🙂

  ”Åsa Romson satsade allt”
  http://www.dagensarena.se/innehall/asa-romson-satsade-allt/

  Svara
  • Kristian

    /  09/24/2014

   ”Fler kvinnliga chefer ger ökad lönsamhet”
   http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/fler-kvinnliga-chefer-ger-okad-lonsamhet/

   Källa på det?
   Skulle gissa att sambandet är det motsatta.

   Svara
   • Fuktig

     /  09/24/2014

    Det har gjorts en studie på det. Det visar att företag med kvinnliga VD’s har mindre lönsamhet. Dock så sa den inget om långsiktighet och stabilitet samt fungerande organisation. Samt om det var så att kvinnor sökte sig till företag med mindre risk.
    Om man nu tror på att testosteron existerar så kan det ju vara den mest troliga anledningen. Inget testosteron mindre risktagande, mindre lönsamhet, men troligen mer stabilt.

    Svara
  • Kristian

    /  09/24/2014

   ”svårt att få tag i personer att intervjua på grund av övergången från fast till mobil telefoni”

   Så adresser är inget vi har numera? Alla flyttar varje vecka?

   Svara
 16. MiT

   /  09/24/2014

  ”Vår skamliga flyktingpolitik”
  http://www.ethnopress.se/?p=1215

  Svara
  • Kristian

    /  09/24/2014

   ”Jag undrar när den svenska asyldebatten ska nyktra till.”

   Ja, tokigheterna ges numer intravenöst, så vi får nog vänta ett tag.

   Svara
 17. Det blir ju så. När man har ett samhälle som vi har. Där titlar och statusar är viktigare än faktiska jobb, som gör skillnad.

  Ett jävla tramssamhälle och det kommer fortsätta. Imo den ökade automatiseringen, vilket leder till lägre kostnader för företag samt mindre person = fler arbetslösa = mindre pengar = ingen kan köpa dessa produkter som är automatiserade eftersom ingen tjänar pengar.

  Ska bli intressant att se ”penga” utveckling de närmsta 30 åren.

  Svara
 18. Jag har aldrig använt ordet ”brandman”. Vad är det för fel på ”brandsoldat”?

  Svara
  • Blåval Rödval

    /  09/24/2014

   Brandsoldat bekämpar (den feministiska) elden med sin brandslang som sprutar. Det är fullt med patriarkal symbolik där.

   Svara
   • Ja just det ja och sen är ju SOLDATER ett no-no för kloka människor med rosa genusglasögon, lite för mycket patriarkala normer med sånt, det får en att tänka på krig och mäns våld mot kvinnor och sånt… 😛

    Svara
 19. Björn

   /  09/24/2014

  Kan man tänka sig att motståndet mot jämställdhetsarbete hos brandmän mfl kommer sig av en oro att vissa element skall kvoteras och att grundkraven för tjänsten sänks för att fler ska klara det? Om man riskerar livet och hälsan i arbetet så kanske man vill att alla ens kamrater skall vara den absoluta toppen av urvalet och inte inte politiskt tillsatt. Det handlar troligen INTE om att rädsla för att någon ”ruckar gamla maktstrukturer” utan snarare att effekten skall bli ”sabba för er så ni kanske dör på kuppen”.

  Svara
  • Benjamin

    /  09/24/2014

   Jag tror det gäller alla yrkesgrupper även om brandsoldatyrket drar det till sin spets med dess stora risker och fysiska krav.

   Vem fasiken vill ha inkvoterade arbetskamrater?
   Vem vill vara inkvoterad?
   Otroligt pinsamt och demoraliserande.

   Svara
 20. Erik

   /  09/24/2014

  Ja herregud. Härnäst är väl saker som t ex manskörer kvinnoförtryckande. Jag kan se det framför mig; ”Karaktärsdrag som djup röst och adamsäpple förhärligas och används ofta som argument för att utestänga kvinnor.”

  Svara
 21. Ett utmärkt inlägg igen. Det mest skrämmande är arbetet för att motarbeta ”Motståndet mot jämställdhetsarbetet”, som väl i klartext betyder att det är åsikts- och yttrandeförbud, såvida man inte håller med dessa genustomtar. Man ser vissa likheter med Svelands och Gardells förslag till Nordiska Ministerrådet om förbud mot ”antifeministiska” yttringar.

  Svara
 22. Kvalitativ forskning håller ingen vidare kvalitet, trots namnet

  Svara
  • Benjamin

    /  09/24/2014

   Kvalitativ forskning är bara ett förrädiskt fint namn på forskning som inte bygger på tillräckligt stort datamaterial och statistisk metod för att kunna använda till egentliga slutsatser och förutsägelser.

   Inte sällan säger valet av intervjupersoner, metod och frågeställningar mer om forskaren och dennes fördomar än om det utforskade.

   Svara
  • Kalle

    /  09/24/2014

   Kvalitativ forskning är ett finare namn för ”godtyckligt jävla tyckande”

   Svara
  • morpheus

    /  09/24/2014

   Jättetöntigt, men samtidigt kan jag inte låta bli att tänka ”Jävla klantskalle…”.

   Svara
  • Intenso

    /  09/24/2014

   Står konsekvensen i paritet med ”Brottet” knappast. Men så är det idag i Sverige, man kan göra en uppsjö med mer eller mindre allvarliga brott och inte en faan bryr sig men ”kränka” någon tunnhudad person är det absolut värsta man kan göra.

   Blir så trött på eländet.

   Svara
  • Kristian

    /  09/24/2014

   De borde i stället gett rätten namn efter kvinnligt könsorgan.
   Då skulle vi snart se den i skolbespisningen.

   Svara
 23. Bra jobbat!
  Apropå det ovetenskapliga angreppssättet så hade man ju kanske inte behövt en uttalad censurverksamhet om det man hållit på med hållit vatten och varit ens det minsta seriöst:
  ”MSB ska skapa en granskningsrutin för
  all extern kommunikation i syfte att
  säkerställa att inga budskap sprids so
  m motverkar myndighetens strävan att
  öka jämställdheten och mång
  falden i räddningstjänsten.”
  Vi ska alltså finansiera genustomtarnas experimentverkstad och inte ens få ta del av eventuella nackdelar med genustomteriet?

  Svara
  • Kristian

    /  09/24/2014

   Ja, det där är ju riktigt allvarligt. Här är ett exempel på ett hypotetisk buskap som inte kommer att få spridas: ”strävan att öka jämställdheten och mångfalden hindrar räddningsarbetet.”

   Svara
 1. Konsekvensen är inte alltid så uppenbar! | snurrigtdotcom
 2. Vad har vi räddningstjänsten till? | Susanna's Crowbar
 3. Det skaver rätt mycket det där om MSB | WTF?
 4. Släcks bränder effektivare och bättre med genus och mångfald? | WTF?
 5. Landsbygd och genus | WTF?
 6. Är detta sant? Dömd för rån och deltog vid brutal våldtäkt – nu belönas han med jobb som brandman | WTF?
 7. Ta det försiktigt med ljusen i jul | WTF?
 8. WTF?
 9. Tweetar från 2014 del 5 | WTF?
 10. En räddningstjänst i kris | WTF?
 11. Flaggkrigarna | WTF?
 12. Polisens kaos är alla organisationers framtid | WTF?
 13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sponsrar ny forskning med 10 miljoner! | WTF?
 14. Äntligen! Det tog bara 3 år… | WTF?
 15. Det inre hotet | WTF?
 16. När det brinner i busken hos Fi släcker de elden med gränslös kärlek | WTF?
 17. MSB och kärnverksamheten | WTF?
 18. SVT:s faktakoll är ett skämt värdigt Monty Python! | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: