Vänsterpartiets internfeministiska vaksamhet mot män

Det låter som något det va? Jodå i den internfeministiska handboken som är på 64 sidor finns det en hel del… Kommer ni ihåg när Genusnytt skrev om att ”(v) manar till ”vaksamhet” mot män” i V:s Framtidskommissions rapport? Det var visst väldigt lämpligt tyckte de så det finns med i den internfeministiska handboken, kan läsas på sid 50 under huvudrubriken ”Ett gemensamt ansvar” och underrubriken ”Män i Vänsterpartiet”

”I ett patriarkalt samhälle har män som grupp ett gemensamt intresse och behov av att hålla ihop och försvara sin överordnade ställning. Även inom Vänsterpartiet måste vi vara vaksamma på hur män söker sig till varandra för att utveckla politiska idéer, diskutera något de har läst eller höra hur andra tänker i en specifik fråga.

sittkissa

För övrigt så finns allt som står på Genusnytt om detta med i den internfeministiska handboken. Jag har bara snabbskummat igenom den men det är väldigt mycket snack om kvinnoseparatistism. För att inte tala om att det är extremt mycket curling… Det som tas upp nedan är bara en piss i Nilen!

Men men, jag drar lite citat ur texten på sånt som jag såg när jag skumläste, det finns nog väldigt mycket om man vill läsa ordentligt!

Sid 6:

”I Vänsterpartiets partiprogram står det:
Vi lever i ett samhälle som bärs upp av en maktstruktur grundad på kön: patriarkatet. Det är ett system som innebär mäns kontroll över kvinnors liv. Detta system överordnar män och underordnar kvinnor både samhälleligt och privat. Det patriarkala maktmönstret genomsyrar förhållandet mellan könen på alla områden, i familjen, på arbetsmarknaden, i stats-apparaten, i myndighetsutövning och i de politiska församlingarna.”

Sid 7:

”Som feministiskt parti har vi ett stort ansvar att synliggöra och motverka den interna könsmaktsstrukturen.”

Sid 9:

”Att kvinnor hålls tillbaka i Vänsterpartiet syns i representationen i parlament och styrelser där män är överrepresenterade.”

Det blir lite underligt att läsa att kvinnor hålls tillbaka när man samtidigt i deras egna internfeministiska handbok i slutet kan se detta:

vstat

Sid 12:

”Vänsterpartiet har en stadga där de är fastslaget att valda organ minst ska ha en representation motsvarande femtio procent kvinnor.”

Sid 23:

vmajoritet

Sid 25:

”En styrelse med lika många kvinnor som män eller där kvinnorna är i majoritet är alltid bra men representationen är kanske inte alltid det viktigaste.”

Sid 26:  Ett nej är inte alltid ett nej…

”Nöj er inte med svar från kvinnor som hänvisar till att de inte kan/inte har kunskap nog för uppdraget.”

Sid 29: Hmmm, stod det inte på sid 25 att representationen inte alltid var det viktigaste? De kan inte heller välja en styrelse som har en man mer numerärt

”Stadgarna säger att ”Kvinnor ska vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta” (§ 21). Det innebär att man kan välja styrelser med enbart kvinnor eller med en majoritet kvinnor men inte styrelser med en majoritet män.”

”Om en valberedning, trots ihärdigt arbete, inte lyckas få fram kvinnor som kandidater bör man redovisa vad man gjort för att få in fler nomineringar. Enligt stadgarna får kvoteringsregeln frångås om det finns ”synnerliga skäl” och i så fall ska särskilt beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.”

Den nedan är så roligt att jag bara fnissar, de har tydligen problem i Vänsterpartiet med att kvinnorna suktar efter alfahannarna vilket gör att kvinnorna blir lite sura på varandra  🙂 Så stora är problemen att de måste ta upp det så här på sid 32

vkvinnorsuktarefteralfahannar

Haha, som vänsterpartist så ska du studera feminism och läsa feministisk litteratur 🙂

Sid 34-35:

”Fundera även över vem som föreläser om vad. Se till att ha kvinnor som föreläser om traditionella ”manliga” eller politiskt ”tunga” ämnen. Samtidigt som männen i organisationen är med och tar ansvar för de feministiska studierna.

”Det ska vara lika statusfyllt att vara expert på feministisk teori som att vara detsamma på marxistisk teori.”

feministböcker

”I en miljö med enbart kvinnor behöver man inte kämpa för utrymmet på samma sätt och separatism kan därför vara en taktik för att ge kvinnor utrymme både att formulera feministiska dag-ordningar och att fördjupa teoretiska och ideologiska kunskaper, gärna inom de områden där män annars dominerar.”

Sid 38: En person som måste ”lyftas” är ingen ledare…

”Avliva myten om att ledarskap är manligt och lyft fram de kvinnor i organisationen som har förtroendeuppdrag och är ledare.”

”Använd positiv särbehandling när det anlitas föredragshållare och när ansvarsfördelning sker inom organisationen.”

De har något som heter ”Kvinnoträffar” och ”Mansträffar”. Det roliga är det som står under ”Upplägg för mansträffar” på sid 43:

En träff för männen inför konferenser och kongresser kan fylla en funktion men det är viktigt att tänka till så att det inte blir meningslöst eller i värsta fall bara ett organiserat tillfälle att förstärka könsmönster. För att bryta det kan en bra idé vara att ha en kvinna och en man som håller i träffen. Det finns inget behov av fler ensamma rum för män, sådana finns det redan gott om.

Helt plötsligt så blir det här obegripligt korkade som en tweetade begripligt korkat. Hon är en övervakare som ska se till att män inte pratar med varandra på mansträffarna! Det gäller att vara vaksam…

mansträff

Men vitsen med Mansträffarna är att diskutera hur man ska kunna curla kvinnor…

mansträffar

Sid 48: Under en rubrik som heter ”Kvinnor i Vänsterpartiet” kan man läsa

”Det kan ta emot att se sig själv som underordnad och därför försöker många kvinnor övervinna maktstrukturer i sin omgivning genom att förneka dem.”

Och direkt i meningen efter står det:

”Det är viktigt att inte anklaga de kvinnor som inte känner sig förtryckta för ”strejkbryteri”.”

Nä, inte anklaga. Bara skriva i den feministiska handboken att om du inte anser dig underordnad så är det bara förnekelse…

Under rubriken ”Män i Vänsterpartiet” på sidan 49 står det

”Män har inte något självklart materiellt intresse av jämställdhet. Män utgör den priviligerade gruppen och har snarare intresse av att kvinnor hålls underordnade.

Sid 50:

”Samtidigt är mäns förhållande till feminismen dubbelt. Visst tjänar man på högre löner och fler maktpositioner. Men som man begränsas man också av den rådande genusordningen eftersom normen för manlighet ofta skiljer sig från hur man är eller vill vara. Om uppdelningen i manligt och kvinnligt inte fanns och varje människa i stället kunde forma sin egen identitet skulle det innebära en stor frihet också för män. Därför kan män både förlora på och gynnas av den feministiska kampen.”

Sid 51:

Det är inte heller ovanligt att kvinnor döljer sin kompetens för att män blir så mycket trevligare om de inte känner sig hotade.

”Det är inte alls ovanligt att män ”dubbar” och väljer ut en specifik kvinna att stötta samtidigt som de inte flyttar på sig för kvinnor som kan ”stå på egna ben””

Under rubriken ”Tips till män” så kan man på sid 56 läsa

”Oftast blir det både bättre och roligare när det är både kvinnor och män med.”

Men av någon anledning så finns inte samma tips till kvinnorna utan då är det separatism som gäller… Och för allt i världen glöm inte bort

femlitteratur

På sidorna 57-58 kan man läsa om att ta till sig av kritik. Vad de menar är att om en kvinna känner sig förorättad av något som du sagt så ska du omedelbart och villkorslöst be om ursäkt. Spelar ingen roll om det bara är trams för om hon känner sig felbehandlad så är det så! Bara att som vänsterpartistisk man att böja nacke…

”Försök att inte gå i försvar direkt när någon kritiserar dig för att ha förbisett en kvinna eller behandlat henne illa. Även om du inte menat illa så var det ju illa om hon kände sig sårad, kränkt eller arg. Hon har rätt till den känslan och vad du egentligen menade är inte det mest intressanta. Erkänn att du gjort fel istället för att slå ifrån dig. Be henne om ursäkt och försök förstå vad du gjort som hon upplevt som kränkande så du kan undvika det till en annan gång.”

Och till sist så är det internfeministiska arbetet ett kongressbeslut och är överordnat

överordnad

Så man kan säga att de tagit ett kongressbeslut på att vara vaksamma mot män som pratar med varandra. Man måste nog vara duktigt blåst i huvudet att som man ens rösta på Vänsterpartiet…

Det viktigaste som står i den feministiska handboken klarar de ju inte av själva för vad jag har märkt så valdes Sjöstedt till partiordförande igen. Det var väl inte så viktigt att maka på sig när det handlar om en själv gissar jag…

Och för allt i världen, glöm inte bort

”Det ska vara lika statusfyllt att vara expert på feministisk teori som att vara detsamma på marxistisk teori.”

Annat:

A Voice For Men Sverige: ”Media borde vara vakthundar, inte knähundar

Maniac media: ”Granskning, kvotering och jämställdhet

MVH

MiT

Föregående inlägg
Nästa inlägg
Lämna en kommentar

224 kommentarer

 1. MiT

   /  01/12/2014

  En bekanting är igång

  Svara
 2. MiT

   /  01/12/2014

  Det där med att andra ska dö igen… Det samma person som hade problem med den patriarkala handbromsen på en bil

  Svara
 3. Herredjävlar. Konstigt att Schyman lämnade vänsterpartiet, det borde ju vara tillräckligt tokfeministiskt för hennes smak tycker jag…

  Svara
  • MiT

    /  01/12/2014

   bergersjo:
   Säger kanske rätt mycket om Fi också… 😉

   Svara
   • Hjalmar

     /  01/12/2014

    Tävlar de partierna om att vara mest tokfeministiska, eller?
    Sjukare för varje dag… 🙂

    Svara
    • MiT

      /  01/12/2014

     Hjalmar:
     Undrar vem som vinner tlll slut?

     Svara
     • Hjalmar

       /  01/12/2014

      V har ju rätt mycket försprång… och verkar satsa nu.

     • MiT

       /  01/13/2014

      Hjalmar:
      De gick ut hårt och bara ökade 🙂

 4. Att V är radikalt visste jag men att det är så här illa vågade jag inte ens tro.

  Inte nog med att de säger emot sig själva på många av punkterna du tar upp, det verkar vara stolta över att göra just detta!

  Det enda positiva med detta dokument är att V visar upp sitt rätta ansikte. En man som röstar på V måste antingen vara masochist eller illitterat.

  Bra genomgång!

  Svara
  • MiT

    /  01/12/2014

   enstillaundran:
   Jag bara skummade igenom snabbt, vill man läsa noga så kan man nog hitta hur mycket som helst!

   Svara
   • Det är nästan som om Jämställdhetsfeministern varit redaktör för den. Det skulle vara svårt att göra parodi på den texten eftersom den verkar göra det jobbet själv.

    Svara
 5. Jan

   /  01/12/2014

  OBS siencefiktion = konst

  En handbok till varje mulla i Sverige med direkt hanvisning till V i smband med Schymans brasor med Ulveus pengar.Mullorna maste ha en kvinnlig personlig tolk var och far inte lamna motet forran de grillat en pa plats halalslaktad get med tolkarna over balet naturligtvis med medlarpoliser pa plats.Den som slanger en handbok i elden far direkt en batikhaxa fran Soc som overvakare(galler for vita man) Kanske minskar overaskningssexet i Sverige efter en sadan akt samt kvinnor far hogre loner???

  Svara
  • lilycrowart

    /  01/12/2014

   Benny Andersson har stött F! ekonomiskt, inte Björn Ulvaeus, vad jag vet.

   Svara
 6. Jan

   /  01/12/2014

  I princip kan man väl säga att Vänsterpartiet sedan Gudrun tog över bytte marxism mot feminism. Kapitalet ersattes med patriarkatet. VPK blev VPF (Vänsterpartiet feministerna). Därför kan det ses som riskabelt att Vänsterpartiet går till val på en klassiskt politisk fråga; nämligen privatiseringen av välfärden. För feminister finns det nämligen ingen fråga som är viktigare än kvinnokampen. Klassiskt politiska frågor (arbete-kapital) intresserar sig sällan kvinnor för. Deras politiska intresse sträcker sig sällan längre än kvinnofrågan.

  Svara
  • MiT

    /  01/12/2014

   Jan:
   Och det blev ju väldigt tydligt att det bara är ett kvinnofrågeparti om man läser igenom dokumentet. Det ska vara överordnat allt annat.

   Svara
 7. Intressant, lärorik och kul genomgång!

  Svara
  • MiT

    /  01/12/2014

   @Benanderii:
   Och jag bara snabbskummade, finns säkert mycket mer att hitta om man läser noga!

   Svara
 8. Pelle2

   /  01/12/2014

  Hur kan någon man överväga att gå med i och rösta på ett parti som V?
  Ett parti som öppet säger att de strävar efter kvinnlig dominans på alla områden,
  helst vill förbjuda män att träffas ensamma i grupp men uppmuntra kvinnor att träffas ensamma i grupp och som tycker att män skall be om ursäkt för allt som en kvinna blir upprörd av eller inte håller med om.
  Helt sjukt !

  Svara
 9. lavazza1891

   /  01/12/2014

  ”Vi lever i ett samhälle som bärs upp av en maktstruktur grundad på kön: patriarkatet. Det är ett system som innebär mäns kontroll över kvinnors liv. Detta system överordnar män och underordnar kvinnor både samhälleligt och privat.”

  Nä, patriarkatet bygger på ett samhällskontrakt: Män har auktoritet över kvinnor och deras reproduktion i utbyte mot att män ansvarar för försörjning och försvar av kvinnor och resultatet av reproduktionen.

  1. Att kunna avkräva någon ansvar utan att befinna sig under dennes auktoritet är överordning.

  2. Samma sak med att ha auktoritet över någon som man slipper ansvara för.

  Feminister försöker få igenom det första och beskriver patriarkatet som det andra.

  Svara
  • MiT

    /  01/12/2014

   lavazza1891:
   Äta kakan och ha den kvar?

   Svara
   • lavazza1891

     /  01/12/2014

    Ja, tydligen är kvinnor underordnade för att de måste avstå något. Män är överordnade, oavsett vad de måste avstå.

    Svara
 10. Så nu vet alla att det bara är att avfärda knasfeministernas argument med att det är vänsterpartisnack de kör med.

  Svara
  • MiT

    /  01/12/2014

   Malte Skogsnäs:
   Och hänvisa till deras ”Internfeministiska handbok”

   Svara
 11. Åh vad mycket klokheter och kunskap! Men trots det leds partiet alltså av en vit medelålders man på Östermalm. Det är tydligt att Vänsterpartiet behöver mer feminism. Mycket mer.

  Svara
  • MiT

    /  01/12/2014

   Jämställdhetsfeministern:
   Japp, det är bara läpparnas bekännelse från V så länge de har det vita gubbslemmet Sjöstedt som partiledare!

   Svara
 12. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Bra! Mer fokus på viktmaktsordningen. Krossa normen om den vältränade kroppen. Vi med gubbmage vill gärna vara med i den kampen. Bort med tvättbrädorna från den objektifierande kalsongreklamen, in med lönnfeta, riktiga förebilder.

   Svara
  • Björn

    /  01/12/2014

   Kan man få en sammanfattning av vad ”Kampen om kvinnokroppen” är för något?

   Svara
   • MiT

     /  01/13/2014

    Björn:
    hehe, du får fråga henne som tycker att hudfärg är det viktigaste så länge den sitter på män… 😉

    Svara
  • Pelle2

    /  01/12/2014

   Kul med lite feministiskt systerskap. Om du inte agerar exakt som feministerna vill så skall du hånas och frysas ut.

   Svara
   • MiT

     /  01/13/2014

    Pelle2:
    Man blir riktigt varm i hjärtat av deras enorma tolerans 🙂

    Svara
 13. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Hjalmar

    /  01/12/2014

   Påminner en del om Star Wars: Rebellerna är utspridda i galaxens utkanter, ständigt jagade av det Onda Genusimperiet… 😉 HG har problem med mångfald, och gillar inte olika…

   Svara
 14. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Anders/AV

    /  01/12/2014

   Ja, för det är ju inte deras bild av män, när de generaliserar om män utifrån en stereotyp negativ karikatyr?

   Svara
  • robjoh

    /  01/13/2014

   och det vanliga försöket att låsas som det inte finns kvinnor som är emot feminismen och genushysterin…

   Svara
 15. MiT

   /  01/12/2014

  Undrar hur länge den här får vara kvar?

  Svara
 16. MiT

   /  01/12/2014

  ”Vårt samhälle”

  Svara
  • Hjalmar

    /  01/12/2014

   ”Vårt samhälle har fruktansvärt störda skönhetsideal.”
   Ja, eftersom ingen frågar heteromän. Idealen handlar istället om vad som är ouppnåeligt för nästan alla kvinnor (och män). Ibland tror man ju att kvinnor _vill_ må dåligt…

   Svara
   • MiT

     /  01/13/2014

    Hjalmar:
    Eller hur? När någon man säger att sådana ideal har inte män generellt så blir han tokattackerad (attackerad av alla möjliga tokar)!

    Svara
 17. MiT

   /  01/12/2014

  De vanliga går bananas, detta är bara ett exempel

  Svara
  • CW är hårt ansatt på Twitter just nu pga att hon försöker ordna demonstration. Inte mycket systerskap i den diskussionen.

   Svara
   • Funderar på att avfölja både Wallin och Fridén, deras pubertala jante-trams kunde de väl tagit via PM eller mail? Fyller bara igen mitt flöde med spam.

    Svara
   • MiT

     /  01/13/2014

    Ekvalist:
    Jävligt hårt ansatt från flera fronter. Hon har tagit ett steg utanför fållan och då börjar de bräka som fan direkt!

    Svara
    • Jag inser att jag snart inte behöver skriva mina inlägg om den kvinnliga homosociala gemenskapen. Ni följer ju showen som visar dess baksidor på Twitter!

     Svara
     • MiT

       /  01/20/2014

      Ninni:
      Showen pågår dessutom 24/7! Tar man mat- och sovpauser så missar man helt enkelt 😉

 18. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Med tanke på omfattningen och antalet dödsoffer borde det t.ex. vara mer angeläget att ha en minnesdag för offren för Karl XI:s härjningar i Skåne på 1600-talet. Många minnesdagar blir det i så fall. Helgdag hela året i princip. Jag är för!

   Svara
   • Blåval Rödval

     /  01/12/2014

    Alla dessa helgdagar kanske är deras lösning på 6-timmars arbetsdag.

    Svara
    • Kristian

      /  01/12/2014

     I Nederländerna vill jag minnas att jag fick 12 extra ”ATV”-dagar ledigt per år (en per månad) för att min 40-timmars vecka skulle räknas som 38.
     För att få sex timmars arbetsdag skulle det bli sammanlagt 60 dagar per år (utöver vanlig semester och allmän helgdag) om man räknar på samma sätt.
     Jag är för!

     Svara
     • Hjalmar

       /  01/12/2014

      Nackdelen är att lönen blir 25% lägre…

   • MiT

     /  01/13/2014

    Ekvalist:
    Haha, helgdagar är schysst! Fler sådana!

    Svara
 19. Björn

   /  01/12/2014

  Det råder numera inga som helst tvivel hos undertecknad att V är helt spritt språngande galna. Fullständigt och komplett vansinniga. Om man känner till det som du tar upp i denna post och ändå röstar på dem, då bör man allvarligt fundera på att söka hjälp.

  Exempel:
  ”Försök att inte gå i försvar direkt när någon kritiserar dig för att ha förbisett en kvinna eller behandlat henne illa. Även om du inte menat illa så var det ju illa om hon kände sig sårad, kränkt eller arg. Hon har rätt till den känslan och vad du egentligen menade är inte det mest intressanta. Erkänn att du gjort fel istället för att slå ifrån dig. Be henne om ursäkt och försök förstå vad du gjort som hon upplevt som kränkande så du kan undvika det till en annan gång.”

  Alltså, oavsett vad en man sagt eller gjort, kan vilken kvinna som helst välja att reagera negativt varpå mannens utsaga eller handling ogiltigförklaras och han måste be om ursäkt, villkorslöst. 1984 much?

  Svara
  • Kristian

    /  01/12/2014

   Ja, det stycket reagerade jag särskilt på. Tänkte lägga till något men du har sammanfattat det väl.

   Stephen Fry har rätt svar:

   Svara
  • MiT

    /  01/13/2014

   Björn:
   Japp, spelar ingen roll om det är trams eller inte, känslor slår allt. Bara att böja nacken som vänsterpartist.

   Svara
 20. Björn

   /  01/12/2014

  Alltså vad f*n vad trött jag blir… (ursäkta spammandet)

  ”Försök att inte gå i försvar direkt när någon kritiserar dig för att ha förbisett en kvinna eller behandlat henne illa. Även om du inte menat illa så var det ju illa om hon kände sig sårad, kränkt eller arg. Hon har rätt till den känslan och vad du egentligen menade är inte det mest intressanta. Erkänn att du gjort fel istället för att slå ifrån dig. Be henne om ursäkt och försök förstå vad du gjort som hon upplevt som kränkande så du kan undvika det till en annan gång.”

  Så om jag säger något som förargar en kvinna, så skall det inte diskuteras om jag har rätt eller fel, hennes åsikt eller orsak till varför hon blev arg. Det räcker att hon säger ”nu blev jag arg” för att allt jag har att komma med i en debatt skall vara utan värde.

  Dårar! Dårar, hela bunten!

  Svara
  • Hjalmar

    /  01/12/2014

   Det handlar visst om att införa och befästa matriarkatet, kvinnors överordning i samhället. För att kvinnor historiskt sett har förtryckts… För att feminister säger att det är så. Den som ifrågasätter detta hatar kvinnor, och är rassenassebreivikare.

   Svara
  • MiT

    /  01/13/2014

   Björn:
   Det är lugnt, finns ingen som spammar kommentarsfältet mer än vad jag själv gör 😉

   Det är allvar från dem, de har ju klubbat igenom sitt feministiska tänk på en kongress så den står över allt annat!

   Svara
 21. V är offentligt ägda

  Svara
  • Hjalmar

    /  01/12/2014

   Nästa steg:
   Vänsterpartiet arbetar för att det ska finnas lagliga möjligheter att utöva graffiti på offentliga personer. #vkongress 🙂

   Svara
  • Kristian

    /  01/12/2014

   Är inte graffiti något främst pojkar sysslar med?

   Skall det sitta kvar i evighet?
   Blir det regelbundet övermålat med nytt?
   Skall skattebetalarna få en trevlig överraskning när notan kommer?

   Svara
 22. MiT

   /  01/12/2014

  Jämställt minsann. Men de följer sin bibel i alla fall.

  Svara
 23. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Kristian

    /  01/12/2014

   CW?
   Hänger inte med i såpan dagligen så jag har bara snappat upp lite här och var.

   Svara
  • Hjalmar

    /  01/12/2014

   ”Kvinna, ditt namn är avundsjuka…”

   Svara
 24. michael

   /  01/12/2014

  Ja det kan inte vara lätt att vara man i vänsterpartiet säger rätt är ändå fel pga sitt kön.

  Svara
  • MiT

    /  01/13/2014

   michael:
   Om man inte är en alfahanne, då suktar v-kvinnorna efter honom 🙂

   Svara
 25. Jan Jacobsson

   /  01/12/2014

  Det var ett bra utdrag!

  Svara
 26. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Pelle2

    /  01/12/2014

   Är det inte dags att vra lite normkritiska och ha en man som föreläser istället för Gudrun 😉

   Svara
 27. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5754036

  ”Vänsterpartiet antog på sin kongress i dag kandidatlistan till europaparlamentsvalet. Valberedningens förslag underkändes och pläderingen inför omröstningen handlade om vem som är bäst feminist”.

  ”– Jag har aldrig träffat någon som har så starka feministiska glasögon som Mikael Gustavsson, säger Mirre Malm, vänsterpartiet Storstockholm.

  – Jag skulle vilja plädera för Malin Björk. Hon har barn och lever med en kvinna som hon älskar. Bara det kommer att göra att många i EU-parlamentet kommer att hata henne, säger Mia Fällström, vänsterpartiet Storstockholm”.

  Mikael Gustavsson förlorade i omröstningen, trots sina starka feministiska glasögon. Malin Björk vann.

  Svara
 28. Svara
 29. Kristian

   /  01/12/2014

  ”Det ska vara lika statusfyllt att vara expert på feministisk teori som att vara detsamma på marxistisk teori.”

  1) ”Statusfyllt”? Är inte det ett patriarkaliskt begrepp.
  2) Expert? På vad?

  3) Ja, leve de marxistiska och feministiska teoretiker som byggt vårt välstånd. Ungefär hälften av all export är ju ”marxistisk.”

  Svara
 30. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Grodan Boll

    /  01/12/2014

   Han menar att män inte skulle vara kapabla att vara lika feministiska som kvinnor pga biologiska skillnader? Om inte dubbeltänket hade varit så starkt bland de här galningarna hade jag hävdat att de öppnat en stor burk med mask med ett sådant uttalande.

   Svara
 31. Larsson

   /  01/12/2014

  Förundras över hur man uttrycker sig, som vita slavägare över sin afrikanska slavar, i USA på 50-talet… 1850-talet. Hoppas att de flesta av oss andra ändå kommit längre än så.

  Svara
  • MiT

    /  01/13/2014

   Larsson:
   De är helt otroliga! Bara det att man ska vara ”vaksamma mot män” som träffas och pratar… Och att det vid deras ”Mansträffar” ska diskuteras hur man bäst kan curla kvinnor. Och att de då även måste ha en kvinnlig övervakare 🙂

   Svara
 32. Om det vita, heterosexuella, icke-funktionshindrade medel/överklass-cis-gubbväldet i (V):

  ”Sedan mannen Jonas Sjöstedt blev partiledare har han omgivit sig med mannen Aron Etzler som partisekreterare och mannen Hans Linde som gruppledare i riksdagen”.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5754193

  Svara
  • MiT

    /  01/13/2014

   Ekvalist:
   Han verkar inte ta sin internfeministiska handbok på så stort allvar! 😉

   Svara
 33. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Pelle2

    /  01/12/2014

   Och vad gör Michael mer än att spela vit riddare för att förändra saken om det nu är ett problem ?

   Svara
   • MiT

     /  01/13/2014

    Pelle2:
    Meh, han anstränger ju sig jättehårt för att samla feministpoäng!

    Svara
 34. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Pelle2

    /  01/12/2014

   Nu skall de bara bli av med de 7 männen så att det blir riktigt jämställt 😉

   Svara
 35. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
 36. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
 37. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
 38. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Grodan Boll

    /  01/12/2014

   Kan någon mansplain:a det här dravlet så man har en chans att förstå deras nevroser?

   Svara
  • Hjalmar

    /  01/12/2014

   Ett tema är centralt: Hat… Varför är det så nödvändigt att hata?
   Är det viktigt för gruppidentiteten? Hata/krossa osv.
   Avvikare tolereras ej.

   Svara
 39. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
 40. MiT

   /  01/12/2014

  Intressant beteende

  Svara
  • Hjalmar

    /  01/12/2014

   Ojoj, många som mår dåligt där…
   Fler ‘glada piller’ kanske? 😉

   Svara
 41. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Kristian

    /  01/12/2014

   Hmm, ”genuskontrakt” var lite nytt, tror jag.
   Kul att de försöker spela ständigt samma gamla låt med olika intrument, så att säga!

   Svara
 42. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Pelle2

    /  01/12/2014

   Hen har verkligen lärt sig alla feministiska buzzwords och mal dom om och om igen som en trasig skiva..

   Svara
  • Hjalmar

    /  01/12/2014

   Kom ihåg: Det är alltid någon annans fel!

   Svara
  • Men, kära nån då?

   Hur gammal är Alicia?
   Hon verkar vara 13 – 14 år.

   Svara
   • MiT

     /  01/13/2014

    Ulf Andersson:
    Vete fan faktiskt, beteendet är fjortisbeteende och det följer ju inte bara åldern utan även äldre kan ju ha det.

    Svara
 43. MiT

   /  01/12/2014

  Vad var det som det stod i deras handbok? Översatt stod det att V-kvinnor suktar efter alfahannarna…

  Svara
 44. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Kristian

    /  01/12/2014

   Enligt SCB klaras ungefär hälften av alla anmälda sexualbrott upp. Vet inte om det är ”ingen.”

   Svara
   • Kristian

     /  01/12/2014

    Skall tillägga att ”klaras upp” inte innebär vare sig lagförning eller påföljd. ”Personuppklaring” för ”Våldtäckt inklusive grov” ligger på 21% för första halvåret 2013. Det är högre än genomsnittet för ”brott mot person” som ligger på 11%. (Mord/dråp 18, Misshandel 17, osv)

    Svara
   • MiT

     /  01/13/2014

    Kristan:
    Nu sabbade du ju hennes fina rant med slagord med sådan där jobbig fakta! 😉

    Svara
  • Hjalmar

    /  01/12/2014

   Så Ida vill förbjuda ”Fifty shades of Gray”?

   Svara
 45. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
 46. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Kristian

    /  01/12/2014

   Ja, ”ingen rök utan eld,” inte sant?

   Barn blir inte bortförda av vilt främmande människor som vi (eller USA) trodde på 80-talet. I de flesta fallen var och är det mamma eller pappa och en vårdnadstvist.
   Det var en mediabild, inte verklighet.
   Vilt främmande människor är mindre farliga än folk tror.

   Svara
  • David8

    /  01/12/2014

   Kvinnor är rädda för att feminister har lyckats att inpränta myten om att män är farliga för kvinnor. I verkligheten är män extra hjälpsamma mot kvinnor.

   Varför lär vi barn att låsa skåpet i omklädningsrummet om vi inte tror att alla kvinnor skulle stjäla hela skåpet? Varför lär vi män att inte klä sig i fluga och bar överkropp om man inte vill ha den extra uppmärksamheten?

   Tur för mänskligheten att de allra flesta är betydligt mer begåvade än Alicia Dickner.

   Svara
   • MiT

     /  01/13/2014

    David8:
    Men klarar den delan av mänskligheten av att skriva JÄTTEMYCKET KORKADE GREJER MED VERSALER? 😉

    Svara
 47. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Kristian

    /  01/12/2014

   Om du vägrar att ge polisen 24x7x365 tillgång till allt du gör på internet är du nog pedofil.
   Om du vägrar meningslösa och integritetvidriga undersökningar på flygplatsen är du nog terrorist.
   Om du tycker att åsiktsregistrering är obehagligt har du något att dölja. Kanske har du fel åsikt.

   (Ungdomar: Läs på om IB. Då handlade det om ”kommunister.”)

   Svara
  • Hjalmar

    /  01/12/2014

   ”Alla som inte dansar är våldtäktsmän”… Ungefär samma nivå.

   Svara
   • MiT

     /  01/13/2014

    Hjalmar:
    Huh, vad fan är det där för något?

    Svara
    • Hjalmar

      /  01/13/2014

     En massa nonsens, precis som kräkningen från @flortunn…
     En några år gammal P3-hit , som jag tyvärr kom ihåg 😉

     Svara
 48. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
 49. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Pelle2

    /  01/12/2014

   Det är väl precis det som extremfeministerna gör med vita män.

   Svara
   • MiT

     /  01/13/2014

    Pelle2:
    Men menar du att de är fulla med dubbelmoral? Jag baxnar… 😉

    Svara
 50. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
 51. MiT

   /  01/12/2014

  Men så bekvämt att inte ens svara på den egna frågan…

  Svara
 52. MiT

   /  01/12/2014

  Svara
  • Pelle2

    /  01/12/2014

   Vet Gülsen att legitim betyder laglig eller svänger hen sig bara med fina ord som hen tror vet vad det betyder ? Det finns ju t.om lagar som benämns som hatlagstiftning som skall försöka reducera hat mot minoriteter.
   Kvinnohatet är ju heller inte accepterat i samhället. Ta t.ex förra årets debatt om näthat som i stort sett enbart handlade om hat mot kvinnor. Däremot så är om inte hat så åtminstone mansförakt mot vita män accepterat i dagens samhälle och visas upp i stort sätt varje dag i media av olika slag.

   Tycker Gülsen att hat mot män inte är kränkande och provocerande alltså ?
   Finns det i så fall några andra grupper i samhället som det är ok att hata eller gäller det enbart vita män ?

   Svara
   • MiT

     /  01/13/2014

    Pelle2:
    De är så irrationella och ologiska (hittar inga bättre ord just nu)…

    Svara
 53. QED

   /  01/12/2014

  Antar att detta redan varit uppe, om inte här är lite intern kritik från (V)

  ”ARBETARKLASSEN Sverigedemokraterna har vunnit röster från arbetarrörelsen, och Socialdemokraterna misslyckas med att vinna dem tillbaka. Vänsterpartiet kan däremot bli arbetarnas alternativ, om vi tar deras oro på allvar, i stället för att slå dem i huvudet med statistik. Att försvara mångkulturalism, moskébyggen och förfasa sig över SD:s historia övertygar inte dessa arbetarväljare. V måste våga vilja vara ett massparti som aspirerar på att förändra samhället, inte ett litet parti som försöker vara så ”korrekt” som möjligt, skriver Abe Bergegårdh och Anders Jarfjord.”

  http://debatt.svt.se/2013/11/27/vansterpartiets-antirasistiska-strategi-har-misslyckats/

  Svara
  • Kristian

    /  01/12/2014

   Kors. Arbetare som skriver klart och insiktsfullt om vänsterpolitik i verkligheten. Det är som om man gått 20-30 år tillbaka.

   ”SD:s väljare är inte dumma, de gör ett rationellt val utifrån sitt eget perspektiv”
   ”Acceptera att det finns både märkliga och konservativa värderingar inom arbetarklassen”

   Båda dessa pekar på samma problem som många partier har
   1) Vi vet bättre. (Vänsters förkärlek för von oben och centralstyrning hjälper nog inte.)
   2) Den som rör sig i maktens korridorer träffar många människor i synnerhet inom media där det nya och hippa frodas.

   Mycket intressant. Vi får se om V är intresserade av att ha med arbetarklassen att göra. Vänstern i allmänhet har ju inte velat det sedan 90-talet ungefär.

   Svara
 54. Bo

   /  01/13/2014

  Nu har jag följt dina inlägg ett antal månader (framförallt kanske alla extra ”tweets” i kommentarerna). Det är fantastiskt att du orkar exponera det helt ofattbart världsfrånvända kollektiv som huserar på twitter. Jag måste säga att själv får jag en mindre depression av att läsa alla idiotier som vräks ut på twitter och i media. Hela paketet är fullständigt surrealistiskt och jag bävar för framtiden i detta land. Själv är jag högutbildad och jobbar inom universitetsvärlden med manliga patriarkala hårda vetenskapliga saker. Tyvärr så märker jag hur det inom akademierna (även tekniska) långsamt påverkas av den ovetenskapliga ”genusvetenskapen” (även om det av många hårdnackat jobbas mot de värsta avarterna). Det är för mig helt absurt hur ”alla” politiker och makthavare bekänner sig till marxistiska teorier. Att ingen genomskådar hela slasket! Att V är helt absurda är inget nytt, men jag bävar för en röd-grön sörja efter valet.
  ”Keep up the good work”

  Svara
  • MiT

    /  01/13/2014

   Bo:
   Kul att höra att du gillar bloggen! Ta alla korkade tweets för vad de är, just korkade tweets… 😉

   Om (när) det blir ny regering i höst så beror mängden skit på hur tuff Lövfen är. Vågar han ta striden mot galningarna som ändå finns en hel del av i partiet? Vid installationstalet var han ju väldigt ansträngd när han sa att han var feminist, han var helt klart tvingad till det.

   Svara
 55. MiT

   /  01/13/2014

  Svara
 56. MiT

   /  01/13/2014

  Bisarr diskussion, se både innan och efter tweeten
  https://twitter.com/7Kenka/status/421993536465403905

  Svara
 57. MiT

   /  01/13/2014

  Läs gärna kommentarerna till inlägget också. En del påminner om mitt feministiska inlägg… 😉 Men det är intressant att hon får mothugg där också.
  http://unvis.it/hej.blekk.se/2014/01/12/en-havdar-inte-individualism-nar-nagon-papekar-en-struktur/

  Svara
  • chade

    /  01/13/2014

   ”Jag skrev att män utgör majoriteten av de som våldtar kvinnor, som misshandlar kvinnor och som köper sex av kvinnor. 98 % av de som våldtar är trots allt män, och 90 % av de som blir våldtagna är kvinnor.[4] Jag skrev att jag var förbannad på män. Att män ändå utgör majoriteten av dem som har en rutten kvinnosyn.”

   Det är nog få som ifrågasätter att män utgör en majoritet av de som begår sexbrott. Det som folk ifrågasätter är om denna minoritet av män verkligen bör få representera män i allmänhet då inte bara deras handlingar är sällsynta, utan även då handlingarna vanligtvis kollektiv fördöms av bl a män i allmänhet.

   Helt enkelt, är det rätt att ”hata män/mansnormen” pga en liten minoritet av den gruppens agerande? Jag vill säga nej.

   Svara
 58. MiT

   /  01/13/2014

  Svara
  • Pelle2

    /  01/13/2014

   Så feminister är individer medan vita män är ett kollektiv ?

   Svara
   • Kalle

     /  01/13/2014

    Självklart, alla grupper som är ”offer” är enskilda individer utan ansvar som i princip inte kan göra något fel. Den ”vite mannen” är ett enda stort allsmäktigt kollektiv.

    Svara
  • Anonymouse

    /  01/13/2014

   Börjar det feministiska inbördeskriget lägga sig, eller kommer atombomberna snart?

   Svara
 59. Nils Jungenäs

   /  01/13/2014

  Hahaha!

  Jag döööör av skratt. Avslutningen är bäst! 😀

  Svara
 60. Fredrik S

   /  01/14/2014

  ”Det innebär att man kan välja styrelser med enbart kvinnor eller med en majoritet kvinnor men inte styrelser med en majoritet män.”

  På ett sätt är det befriande att i skrift få bekräftat att 100% kvinnor faktiskt kan ses som jämställt. Tidigare har det mest framförts som ett skämt om feminismen på diverse jämställdistiska bloggar.
  Men ju fler gånger jag läser citatet, desto mindre befriande känns det och desto mindre roliga blir skämten kring 100% kvinnor.
  Vänsterpartiets internfeministiska handbok verkar kunna konkurrera med svenska institutet för rasbiologisk forskning.

  Svara
  • MiT

    /  01/15/2014

   Fredrik S:
   De var väldigt tydliga med all idioti, det ska erkännas! 🙂

   Svara
 61. Förstår inte riktigt hur vänstermännen kan gå med på alla knasigheter.

  V-kvinnorna har alltså infört ett system där en kvinnlig politisk kommissarie måste vara med på V-männens möten under premissen att männen inte går att lita på. Andemeningen verkar vara att om männen lämnas ensamma så kommer de göra high fives över den senaste gruppvåldtäkten, dra sexistiska skämt och diskutera hur Patriarkatet kan fördjupas.

  Ju mer man funderar över det, ju knasigare blir det. Förstår verkligen inte hur V-männen kan gå med på upplägget. Fast då förstår jag inte heller hur män kan gå med på radikalfeminismen till att börja med. Se sig själv som strukturell förövare helt frikopplat ifrån ens eget beteende.

  Svara
 1. Schyman skjuter från höften | En stilla undran
 2. Vanlig feminism | WTF?
 3. Vänsterpartiet varnar: var vaksam mot män som pratar med varandra! | Jämställdhetsfeministerns blogg
 4. Avrätta alla cismän som är jämställdister! | WTF?
 5. Bor du i Malmö? Grattis… Eller nåt. | WTF?
 6. ”Felet med Pär Ström är Pär Ström” | WTF?
 7. Nr 10 till nr 1 | WTF?
 8. Lär er jämställdhet av Vänsterpartiet Älvsborg! | WTF?
 9. Feministisk fylletatuering? PEPP PEPP! | WTF?
 10. Unga gröngölingar | WTF?
 11. Även män i Örebro är djur | WTF?
 12. Könsmaktsordningen | WTF?
 13. April april | WTF?
 14. UR, det saknas en feminist! | WTF?
 15. Aprilskämt om hen! – AVFM Sverige
 16. På tiden att Fi börjar ifrågasättas | WTF?
 17. Stolpskott | Basic personligt
 18. Glöm inte att rösta | WTF?
 19. Äntligen dags för #NF2014 | Genusdebatten
 20. Varför jag tycker det är viktigt att visa upp galenskap | WTF?
 21. Om/när ryssen kommer | WTF?
 22. Gubbfritt | WTF?
 23. Vänsterpartiets jämställdhet | WTF?
 24. Debilt | WTF?
 25. Feminister på Södermalm jublar: Könsseparatistisk OS-ansökan! | WTF?
 26. Maskulin asfalt | WTF?
 27. Vad går Saudiarabien miste om? | WTF?
 28. Partiernas mansproblem | WTF?
 29. Lite blandat från 2015 | WTF?
 30. #Miljöpartistjavisst | WTF?
 31. Påminnelse inför valet: Del 1 | WTF?
 32. Lite gammalt som ligger och skräpar del 1 | WTF?
 33. Lite gammalt som ligger och skräpar del 9 | WTF?
 34. Västerpartiet vill bredda sig, men ska män i V fortfarande inte få prata politik med varandra utan kvinnlig övervakare? | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: